SmartArt Grafikleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

SmartArt grafiği bilgilerinizin ve fikirlerinizin görsel bir gösterimidir. Siz iletinizi uyan Düzen seçerek, bir tane oluşturun. Başkalarının basitçe madde işaretli liste görünümünü geliştirmek sırada (kuruluş şemaları ve Venn diyagramlarına gibi) bazı düzenler belirli türde bilgileri görselleştirmek.

Temalar, yalnızca birkaç tıklatmayla farenizin Tasarımcısı kaliteli çizimler oluşturma SmartArt grafikleri Yardım gibi diğer özellikleri ile birleştirilir.

Bu makalede:

SmartArt grafiklerine genel bakış

Bir düzen seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Metin bölmesi hakkında

Stil, renk ve SmartArt grafikleri için efektleri

SmartArt grafikleri için animasyon

İlgili makalelerin daha fazla bilgi edinin

SmartArt grafikleri genel bakış

SmartArt grafiğiExcel, PowerPoint, Wordveya Outlook'ta e-posta iletisinde oluşturabilirsiniz. SmartArt düğmesini Ekle sekmesinde bir işlemdir ve ekran boyutuna bağlı olarak, aşağıdakilerden herhangi birini gibi görünebilir:

Tam boyutlu SmartArt düğmesi Küçültülmüş boyutta SmartArt düğmesi Metin etiketsiz küçük SmartArt düğmesi

Diğer Office programları SmartArt grafiği oluşturmasına izin verme, ancak kopyalayabilir ve SmartArt grafikleri olarak resimler bu programların yapıştırın.

Kendi şeklin veya metin dolgusunu değiştirerek, SmartArt grafiği görünümünü değiştirebilirsiniz; Gölge, yansıma, parlama veya Yumuşak Kenarlar gibi efektler ekleyerek; veya dolu çerçeve veya döndürme gibi üç boyutlu (3B) efektler ekleyerek.

İlgili bilgiler, bu makalenin en altında listelenenokuyarak SmartArt grafikleri ile çalışma hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Düzen seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Sizin SmartArt grafiğiiçin bir düzen seçtiğinizde, kendiniz iletmek istediğiniz ve bilgilerinizi belirli bir yolla görünmesini istediğiniz isteyin. SmartArt grafiğioluşturduğunuzda, bu işlemi kapsamında işlemi, Hiyerarşiveya ilişkigibi bir türü seçmeniz istenir. Bir kategoriye SmartArt grafiğibenzer bir türü ve her tür birkaç farklı düzenleri içerir.

Düzenleri hızla ve kolayca geçiş yapabilirsiniz çünkü, kadar deneyin farklı düzenleri (de farklı türleri) en iyi iletinizi gösteren bir bulun.

Bir SmartArt grafiği seçin iletişim kutusundaki seçenekler

Aşağıdaki tabloda SmartArt grafiklerive her kullanılmaya dikkate alınması gereken en iyi SmartArt türleri için birkaç yaygın kullanım örneklerini listeler.

İşlem

Kullanılacak tür

Sıralı olmayan bilgileri gösterme.

Liste

Bir işlemdeki veya zaman çizelgesindeki adımları gösterme.

İşlem

Kesintisiz bir süreci gösterme.

Döngü

Kuruluş şeması oluşturma.

Hiyerarşi

Karar ağacını gösterme.

Hiyerarşi

Bağlantıları çizimle gösterme.

İlişki

Parçaların bütün ile olan ilişkisini gösterme.

Matris

İçeriği iletmek veya vurgulamak için resim kullanma. ( Office 2007' te kullanılamaz)

Resim

En fazla bileşene sahip orantı ilişkilerini üstte veya altta gösterme.

Piramit

Her Düzen türü hakkında daha fazla bilgi yanı sıra sağ SmartArt grafiği düzeni seçme konusunda daha fazla yönergeler için bir SmartArt grafiği seçmekonusuna bakın.

Metin bölmesi hakkında

Metin bölmesi ve sizin SmartArt grafiğiiçinde görüntülenen metin düzenlemesi için kullanın. Metin bölmesi, SmartArt grafiğisolunda görünür. Ekleme ve metin Bölmesi'nde içeriğinizi düzenleme gibi sizin SmartArt grafiği otomatik olarak güncelleştirilir — şekiller eklendiğinde veya gerektiği gibi kaldırıldı.

Düzey 1 ve Düzey 2 metinlerini gösteren Metin Bölmesi'nin resmi

Bir SmartArt grafiğioluşturduğunuzda, SmartArt grafiği ve onun metin bölmesi bilgilerinizle değiştirebileceğiniz yer tutucu metinle doldurulur. Metin bölmesinin en üstünde, SmartArt grafiğiiçinde görüntülenecek metni düzenleyebilirsiniz. Metin bölmesinin alt kısmında, SmartArt grafiğiaçıklamasını okuyabilirsiniz.

Şekiller, sabit sayıda içeren SmartArt grafikleri içinde yalnızca bazı metin Bölmesi'nde metni görünür içinde SmartArt grafiği. Metin Bölmesi'nde, metin, resim veya görüntülenmeyen diğer içerik kırmızı X ile tanımlanır. Bu içerik, başka bir düzene geçin, ancak tutmak ve bu aynı düzen kapatırsanız, bilgiler, gizliliğinizi korumak için kaydedilmez kullanılabilir durumda kalır.

Kırmızı X işaretli metin bölmesi

Metin bölmesi, ana hat veya bilgileri doğrudan alanınızı SmartArt grafiğieşleyen madde işaretli liste gibi çalışır. Her SmartArt grafiği kendi eşlemesi metin bölmesindeki madde işaretleri arasındaki SmartArt grafiğiiçindeki şekilleri kümesini tanımlar.

Metin bölmesindeki madde işaretli metin yeni bir satır oluşturmak için Enter tuşuna basın. Metin Bölmesi'nde bir satırı girintilemek için Girintili olmasını istediğiniz satırı seçin ve ardından SmartArt Araçları' nın altında Tasarım sekmesinde, düzeyini düşür' ı tıklatın. Olumsuz bir satırı girintilemek için Yükselt' i tıklatın. Girintilendirmek için sekme veya olumsuz gelen içinde metin bölmesi girintilemek için Shift + Sekme tuşlarına da basabilirsiniz.

SmartArt Araçları veya Tasarım sekmelerini görmüyorsanız, SmartArt grafiğiçift tıklatın.

Seçtiğiniz düzeni bağlı olarak, her madde işaretli metin Bölmesi'nde yeni bir şekil veya şekil içinde bir madde işareti olarak SmartArt grafiği temsil edilir. Örneğin, aynı metin iki SmartArt grafikleri içinde aşağıdaki farklı nasıl eşlenir dikkat edin. Bu örnekte, alt madde işaretleri ayrı şekiller temsil edilir. İkinci örnekte, alt madde işaretlerini şekildeki madde işaretleri olarak gösterilir.

Madde işaretlerini şekillerin içinde değil, Metin bölmesinde gösteren Hiyerarşi Listesi SmartArt grafiği

Metin bölmesindeki madde işaretlerini şekildeki madde işaretleri olarak gösteren Temel İşlem.

İpucu:    Tüm metnin ayrı şekiller istemiyorsanız, metnin tümünü madde işaretleri olarak gösteren farklı bir düzene geçin.

Yardımcı şekli bulunan bir kuruluş şeması düzeni kullanıyorsanız Yardımcı şekli, çizgi eklenmiş bir madde işaretiyle gösterilir.

Yönetici, ast ve yardımcı şekilleri için madde işaretlerini görüntüleyen metin bölmesi

Yazı tipi, yazı tipi boyutu, kalın, italik ve altı çizili, metin ile metin Bölmesi'nde metne biçimlendirme uygulayarak, SmartArt grafiği gibi karakter biçimlendirmelerini uygulamak ve içinde SmartArt grafiğiyansıtılır. Şekle diğer metin eklemek için bir şekildeki yazı tipi boyutunu küçültür tıklattığınızda, tüm diğer metni SmartArt grafiği , kalan şekillerin içinde tutarlı ve profesyonel arıyorsunuz SmartArt grafiği tutmak için aynı boyuta küçülür.

Düzen'i seçtikten sonra fare işaretçinizi Tasarım sekmesinde görüntülenen farklı düzenlerden birini üzerine getirin ve içeriğinizi uygulanmış Bu düzenin nasıl görüneceğini görmek için Canlı önizleme özelliğini kullanın.

Stili, rengi ve efektleri SmartArt grafikleri için

SmartArt Araçları' nın altında Tasarım sekmesinde, SmartArt grafiğigörünümünü hızlı bir şekilde değiştirmek için iki galeri bulunmaktadır: SmartArt Stilleri ve Renkleri Değiştir.

SmartArt Stilleri şekil dolguları, kenarları, gölge, çizgi stilleri, gradyanlar ve üç boyutlu (3B) perspektifler içerir ve için tüm SmartArt grafiğiuygulanır. Tek tek bir şekil stili için bir veya daha fazla şekil içinde SmartArt grafiğide uygulayabilirsiniz.

İkinci Galerisi, Renkleri Değiştir, bir SmartArt grafiği, her biri bir veya daha fazla tema renkleri , SmartArt grafiğişekilleri için farklı bir şekilde uygulamak için farklı renk seçeneklerini aralığı sağlar.

İşaretçinizi Bu galerileri biriyle bir küçük resmin üzerine getirdiğinizde, gerçekten uygulamadan önce bir SmartArt stili ya da renk çeşitlemesi, SmartArt grafiği nasıl etkilediğini önizlemede görebilirsiniz.

SmartArt Stilleri ve renk bileşimleri içeriğinizin altını çizecek şekilde tasarlanmıştır. Örneğin, perspektif uygulanmış bir 3-b SmartArt stili kullandığınızda herkesi aynı düzeyde görebilirsiniz.

Beyaz Renkte Anahatta Sahip Kuruluş Şeması düzeni

Gelecekte başlayacak olan bir zaman çizelgesini vurgulamak amacıyla da perspektif uygulanmış bir 3-B SmartArt Stili kullanabilirsiniz.

Kuş Bakışı Ekrana Sahip Temel Zaman Çizelgesi

İpucu:   3-b SmartArt Stilleri, özellikle de görünüme uygun 3-B, en iyi ölçülü, iletmek istediğiniz iletiyi dağıtıcı önlemek için kullanılır. 3-b SmartArt Stilleri genellikle iyi ilk sayfanın bir belge veya sununun ilk slaydı çalışın.

İşlem türüne ait bir SmartArt grafiği farklı adımları vurgulamak için Renkliöğesinin altındaki bileşimlerinden herhangi birini kullanabilirsiniz.

5-6 Renk Aralığında Vurgu Renklerine Sahip Temel İşlem Düzeni

Döngü türü bir SmartArt grafiği varsa, dairesel hareketin vurgulamak için Vurgu seçeneklerinden herhangi birini kullanabilirsiniz. Bu renkleri ikinci şekle gradyan taşıyın ve sonra ilk şekle ters.

Gradyan Aralık - Vurgu 3'ün bulunduğu Sürekli Döngü

Renkleri seçerken, ayrıca, SmartArt grafiği yazdırmak veya çevrimiçi görüntülemek için izleyicilere isteyip istemediğinizi düşünmelisiniz.

İpucu:    Bir resmi arka plan slaydınızın parçasıysa, belgenizde daha arındırılmış bir tasarım göstermek için Saydam birlikte renk birleşimleri adı içinde en iyi çalışır.

Bir tema belirtmeden belgenize SmartArt grafiği eklediğinizde, belgenizin içeriği kalanı tarafından kullanılan grafik temasıyla eşleşir. Belgenin tema değiştirirseniz, SmartArt grafiği görünümünü otomatik olarak güncelleştirilir.

Neredeyse tüm bölümlerinin SmartArt grafiği özelleştirilebilir. SmartArt Stili Galerisi dolguların, çizgilerin ve istediğiniz efektleri birleşimi yoksa, tek tek bir şekil stili uygulayın veya şekli kendiniz tümüyle özelleştirmek. Şekilleri gezinme ve yeniden boyutlandırın. SmartArt Araçları ' nın altında Biçim sekmesindeki özelleştirme seçeneklerini çoğunu bulabilirsiniz.

Sizin SmartArt grafiğiözelleştirme bile sonra başka bir düzene değiştirebilirsiniz ve özelleştirmelerinizi çoğunu korunacak. Veya tüm biçimlendirmeyi ve başlangıç üzerinde Tasarım sekmesinde, Sıfırla grubunda kaldırmak için Grafiği Sıfırla'ıtıklatın.

Grafiği Sıfırla düğmesi

Bir şeklin, Şekil kenarlığını veya SmartArt grafiğinin renginiokuyarak SmartArt renkleri değiştirme hakkında daha fazla bilgi edinin.

SmartArt grafikleri için animasyon

PowerPointiçinde SmartArt grafiğiveya SmartArt grafiğitek tek bir şekil için animasyon ekleyebilirsiniz. Örneğin, bir şekil hızla ekranınızın bir kenarından uçarak giriş veya yavaş belirerek yapabilirsiniz.

Kullanılabilen animasyonlar, SmartArt grafiğiiçin seçtiğiniz düzeni bağlıdır ancak tüm şekilleri aynı anda veya bir şekli birer her zaman animasyon ekleyebilirsiniz.

SmartArt grafiğinize animasyonokuyarak animasyon hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ayrıca Bkz:

SmartArt grafiği seçme

SmartArt grafiği oluşturma

Bir şeklin, şekil kenarlığının veya SmartArt grafiğinin tamamının rengini değiştirme

SmartArt grafiğinize animasyon ekleme

Varsayılan düzeni ve SmartArt grafiğinin rengini geri yükleme

Slayt metnini SmartArt grafiğine dönüştürme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×