Slayda tablo ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Tablo PowerPoint sununuza eklemek isterseniz, seçeneğiniz vardır. Oluşturma ve PowerPoint, Kopyala içinde tablo biçimlendirme ve Word, Kopyala tablodan yapıştırın ve Excelbir hücre grubunu yapıştırın veya Excel elektronik PowerPoint sununuza ekleme.

Bir slayttaki metni tabloya dönüştürme mümkün değildir. Tablonun ilk ekleyin, ardından metin ekleyin. Benim önerisi budur

 1. Tablo eklemek istediğiniz slaydı seçin.

 2. Ekle sekmesinde Tablo'yu seçin

  PowerPoint şeridindeki Ekle sekmesinde Tablo seçeneğini gösterir

 3. Tablo Ekle iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Fareyi kullanarak, istediğiniz satır ve sütun sayısını seçin.

  • Tablo Ekle'yi seçip Sütun sayısı ve Satır sayısı listelerine bir sayı girin.

   PowerPoint’teki Tablo Ekle iletişim kutusunu gösterir

  Not : PowerPoint Online kullanıyorsanız, yalnızca, istediğiniz satır ve sütun sayısını seçmek için fareyi kullanarak bir tablo ekleyebilirsiniz.

 4. Tablo hücrelerine metin eklemek için, bir hücreyi tıklatın ve metninizi girin. Metninizi girdikten sonra, tablonun dışını tıklatın.

  İpuçları : 

  • Tablonun sonuna hızla yeni satır eklemek için son satırın son hücresinin içini tıklayın, ardından SEKME tuşuna basın.

  • Satır veya sütun eklemek için bir hücreyi sağ tıklatın, mini araç çubuğunda Ekle ' yi tıklatın ve satır veya sütun eklemek isteğiniz yeri seçin.

  • Satırları veya sütunları silmek için bir hücreyi sağ tıklatın, mini araç çubuğunda Sil ' i tıklatın ve silmek istediğinizi seçin.

Sayfanın Başı

 1. Word'de, kopyalamak istediğiniz tabloya tıklayın ve sonra Düzen > Seç > Tablo Seç seçeneğine gidin.

 2. Giriş sekmesinde, Pano grubunda Kopyala'yı seçin.

 3. PowerPoint sununuzda, tabloyu kopyalamak istediğiniz slaydı seçin ve ardından Girişsekmesinde Pano grubunda Yapıştır'ı tıklatın.

İpucu : PowerPoint sununuzdan bir tabloyu kopyalayıp Excel çalışma sayfasına veya Word belgesine de yapıştırabilirsiniz.

Sayfanın Başı

 1. Excel'den bir hücre grubunu kopyalamak için, kopyalamak istediğiniz grubun sol üst hücresini tıklatın ve işaretçiyi sürükleyerek istediğiniz satır ve sütunları seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Pano grubunda Kopyala'yı seçin.

 3. PowerPoint sununuzda, hücre grubunu kopyalamak istediğiniz slaydı seçin ve ardından Girişsekmesinde Pano grubunda Yapıştır'ı tıklatın.

İpucu : PowerPoint sununuzdan bir tabloyu kopyalayıp Excel çalışma sayfasına veya Word belgesine de yapıştırabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Not : Bu PowerPoint Online'da alınamaz.

Sununuza bir Excel elektronik tablosuna eklediğinizde, OLE katıştırılmış nesne haline gelir. tema (renkleri, yazı tiplerini ve efektleri) sununuzun değiştirirseniz, tema Excel'den eklenen elektronik tablonun güncelleştirmez. PowerPoint'te Seçenekleri'ni kullanarak tabloyu düzenleyemezsiniz olmayacaktır.

 1. Excel elektronik tablosunu eklemek istediğiniz slaydı seçin.

 2. Ekle >Tablo'ya gidin ve Excel Elektronik Tablosu'nu seçin.

 3. Bir tablo hücresine metin eklemek için, hücreyi tıklatın ve metninizi girin.

  Metninizi girdikten sonra, tablonun dışını tıklatın.

  İpucu : Excel elektronik tablosunun seçimini kaldırdıktan sonra düzenlemek için, tabloyu çift tıklatın.

Sununuza bir tabloyu ekledikten sonra tabloya biçimlendirme, stilini veya başka tür değişiklikleri yapmak için PowerPoint Tablo Araçları'nı kullanabilirsiniz. PowerPoint sununuza eklediğiniz düzenleme hakkında bilgi edinmek için bir tablonun görünümünü değiştirmekonusuna bakın.

Sayfanın Başı

Ayrıca bkz.

Tablo satırlarını ve sütunlarını ekleme veya silme

 1. Tablo eklemek istediğiniz slaydı seçin.

 2. Ekle sekmesinin Tablolar grubunda Tablo'yu tıklatın.

  Ekle sekmesi görüntüsü

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Ve'i tıklatın, satır ve sütun sayısını seçmek için işaretçiyi.

  • Tablo Ekle'yi tıklatıp Sütun sayısı ve Satır sayısı listelerine bir sayı girin.

 4. Tablo hücrelerini metin eklemek için bir hücreyi tıklatın ve sonra metninizi girin.

  Metninizi girdikten sonra, tablonun dışını tıklatın.

Bir tablonun sonuna satır eklemek için son satırın son hücreyi tıklatın ve SEKME tuşuna basın.

Not : Varolan metni tabloya dönüştürmek için İlk slayda tablo ekleme ve ardından tablo hücrelerinin metni kopyalayın.

Sayfanın Başı

 1. Kopyalamak istediğiniz tabloyu tıklatın.

 2. Tablo çoğu dış kenarlığı (ama nokta) işaretçiyi bekletin ve işaretçi Dört başlı ok haline gelince, CTRL + c tuşlarına basın

 3. Tabloyu eklemek istediğiniz slayda taşıyın ve sonra CTRL-V tuşlarına basın.

  Notlar : 

  • Tablonuzun slaydına yapıştırmadan önce metin eklemek için değil yer tutucu bir madde işareti ile ve slayt üzerinde kaldırmış emin olun.

  • Ayrıca bir slaydın tümünü çoğaltamazsınız. Sunu içindeki slaytları çoğaltmadaha fazla bilgi için bkz.

Sayfanın Başı

Doğrudan, varolan bir tablodan başka bir tabloya biçimlendirmesini kopyalayamaz. Bununla birlikte, tabloyu kopyalayın ve hücre verilerini değiştirin.

 1. Biçimlendirmesini kopyalamak istediğiniz tabloyu tıklatın.

 2. Tablo çoğu dış kenarlığı (ama nokta) işaretçiyi bekletin ve işaretçi Dört başlı ok haline gelince, CTRL + c tuşlarına basın

 3. Biçimlendirmesini kopyalamak istediğiniz tabloyu içeren slayda gitme ve sonra CTRL-V tuşlarına basın.

  Not : Tablonuzun slaydına yapıştırmadan önce metin eklemek için değil yer tutucu bir madde işareti ile ve slayt üzerinde kaldırmış emin olun.

 4. Satır ve sütunları yeni tablodaki satır sayısını eşleşecek şekilde ve varolan tablodaki sütunların sayısını değiştirin.

 5. Varolan tablodaki tüm hücreleri seçin ve sonra CTRL-c tuşlarına basın.

 6. Yeni tablonun sol üst hücreyi tıklatın ve ardından CTRL-V tuşlarına basın.

Sayfanın Başı

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tabloya bir Office Excel 2007 çalışma sayfasından kopyalamak için kopyalayın ve sonra tabloyu seçmek için sürükleyin istediğiniz tablonun sol üst hücresini tıklatın.

  • Tabloya bir Office Word 2007 belgeden kopyalamak için kopyalama, ve Tablo araçları' nın altında Düzen sekmesinde, Tablo grubunda, Seç' nın yanındaki oku tıklatıp istediğiniz tabloyu tıklatın ve Tablo Seç'itıklatın.

   word tablo araçları yerleşim sekmesi görüntüsü

 2. Giriş sekmesinde, Pano grubunda Kopyala'ya tıklayın.

  pano grup görüntüsü

 3. Office PowerPoint 2007 sununuzda, tabloyu kopyalamak istediğiniz slaydı seçin ve sonra Giriş sekmesinde, Yapıştır' ı tıklatın.

Not : Tablonuzun slaydına yapıştırmadan önce metin eklemek için değil yer tutucu bir madde işareti ile ve slayt üzerinde kaldırmış emin olun.

İpucu : Ayrıca, kopyalayın ve bir tablo sununuzdan bir çalışma sayfasına veya bir belgeye yapıştırın.

Sayfanın Başı

 1. Tablo eklemek istediğiniz slaydı seçin.

 2. Ekle sekmesinde, tablolar grubunda Tablo'yutıklatın ve sonra Tablo Çiz'itıklatın.

  Ekle sekmesi görüntüsü

  Kalem Tablo çizmek için kullanılan kalem için işaretçi olarak değişir.

 3. Dış tablo kenarlıklarını tanımlamak için çapraz olarak istediğiniz boyuta sürükleyin.

 4. ' Nın altında Tablo araçlarıTasarım sekmesinde, sütun ve satır sınırları oluşturmak için Kenarlık Çiz grubunda, Tablo Çiz'itıklatın ve ardından kalem Tablo çizmek için kullanılan kalem kullanarak çizin içinde istediğiniz sütun ve satır sınırları Tablo, ancak tablo kenarlıklarını üzerinde değil.

  Tablo Araçları Tasarım sekmesi

  Tablo çizmek için

 5. Tablo çizme bitirdikten sonra ESC tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Office PowerPoint 2007içinde yeni bir Office Excel 2007 tablo oluşturabilir veya sununuza Office Excel 2007 veya Office Word 2007'den var olan bir tabloyu kopyalayıp yapıştırma yapabilirsiniz.

Sununuza yeni bir Office Excel 2007 tablo eklediğinizde, Excel tabloları işlevselliğini yararlanabilirsiniz. Sununun tema değiştirirseniz, tablo bir OLE katıştırılmış nesneolduğundan Bununla birlikte, tabloya uygulanmış olan temayı, güncelleştirilmez. Ayrıca, tablo içinde Office PowerPoint 2007Seçenekleri'ni kullanarak düzenlemek mümkün değildir.

 1. Bir tablo eklemek istediğiniz slaydı seçin.

 2. Ekle sekmesinin Tablolar grubunda Tablo'yu tıklatın ve sonra Excel Elektronik Tablosu'nu tıklatın.

  Ekle sekmesi görüntüsü

 3. Bir tablo hücresine metin eklemek için, hücreyi tıklatın ve metninizi girin.

  Metninizi girdikten sonra, tablonun dışını tıklatın.

Excel tablosu tıklattıktan sonra düzenlemek için tabloyu çift tıklatın.

Katıştırma hakkında daha fazla bilgi için bir Office PowerPoint 2007 slaydı Office Excel 2007 tabloları, dahil olmak üzere içerik oluşturma, değiştirme veya silme OLE nesnesikonusuna bakın.

Sayfanın Başı

 1. Tasarım sekmesinde, Kenarlık Çiz grubunda, Tablo Araçları'nın altında, Silgi'yi tıklatın ya da Çizim Aracı etkin olarak ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun.

  Tablo Araçları Tasarım sekmesi

  Bir silgi Tablo çiziminde kullanılan silgi için işaretçi olarak değişir.

 2. Silmek istediğiniz çizgiyi tıklatın.

 3. Satırları silme işlemini tamamladığınızda, tablonun dışını tıklatın.

Sayfanın Başı

Bir tablo stili (veya hızlı stili) tema renkleri sununun türetilen renk bileşimleri dahil olmak üzere çeşitli biçimlendirme seçeneklerini bir birleşimidir. Eklediğiniz her tablo için otomatik olarak bir tablo stili bulunur. Tablo stilleri grubundaki Hızlı Stiller galerisinde küçük resimleri tablo stilleri görünür. İşaretçiyi bir Hızlı Stil küçük resmin üzerine getirdiğinizde, Hızlı Stil tablonuzun nasıl etkileyeceğini görebilirsiniz.

 1. Yeni veya farklı bir tablo stili uygulamak istediğiniz tabloyu tıklatın.

 2. Tablo araçları' nın altında Tasarım sekmesinde, Tablo stilleri grubunda istediğiniz tablo stilini tıklatın. Daha fazla tablo stilleri görmek için diğer düğmesini Düğme görüntüsü tıklatın.

  İşaretçinizi bir Hızlı Stil küçük resmine getirdiğinizde, Hızlı Stil'in tablonuzu nasıl etkilediğini görebilirsiniz.

  Notlar : 

  • Tablo stili, Tablo araçları' nın altında Tasarım sekmesinde, Tablo stilleri grubunda kaldırmak için daha fazla Düğme görüntüsü düğmesini tıklatın ve Tabloyu Temizle'yitıklatın.

  • Daha fazla Düğme görüntüsü düğmesini tıklattıktan sonra PowerPoint'in önceki bir sürümünde kullanarak tablonuzun düzenlemek istiyorsanız, Belge için en iyi eşleşenaltında stilleri (Hayır stili, Hayır soldaki ilk iki dışında hiçbirini uygulanmaz Kılavuzve Stil Tablo Kılavuz yok). Sununuzu PowerPoint'in önceki bir sürümünde dosyası olarak kaydettiğinizde, resme dönüştürülecek tablo stilleri altında Belge için en iyi eşleşen çoğunu neden olabilir.

  • Ayrıca , tablonun anahat veya kenarlığı değiştirmek veya Dolgu veya efekt tablonuzun hücrelere eklemegörebilirsiniz.

  • Tablodaki metin Anahat sekmesinde (Normal görünümde program penceresinin en soldaki bölmesinde) görünmez. Yalnızca metin yer tutucular metin Anahat sekmesinde görünür.

Tablo hücreleri veya tablonun tamamını metin görünümünü değiştirmek için Giriş sekmesinde, yazı tipi grubundaki seçenekleri veya Tablo araçları' nın altında Tasarım sekmesinde, WordArt Stilleri grubundaki Seçenekleri'ni seçin.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×