Skype iş için lisans atama

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede, kullanıcılarınıza Skype Kurumsal lisansları atama hakkında ipuçları sağlar. Toplu lisans atamak için komut dosyaları da sağlar.

Önemli: Skype Kurumsal eklentisi lisansı için ne satın almanız gerekiyor ve bunları - Office 365 planınızı - bağlı olarak kullanıcı arayarak bağlanılan konferans, böylece Ücretli ücretsiz sayılar ve işinizi dışından telefon numaralarını arama olanağı satın alma lisanslarının hakkında bilgi için bkz.

Bulut PBX ve PSTN araması: ipuçları ve lisansları atama için komutlar

Bulutta PBX ve PSTN araması lisansları atama önce bilmeniz gerekenler

 • ÖNEMLİ: Skype Kurumsal yönetim merkezinin sol gezinti bölmesinde Ses seçeneğini görebilmeniz için, önce en az bir Kurumsal E5 lisansı, bir Telefon Sistemi eklentisi lisansı veya bir de Sesli Konferans eklentisi lisansı satın almanız gerekir.

 • Karma kullanıcıları için şirket içi PSTN bağlantısı kullanarak? Bu durumda, yalnızca Skype Kurumsal bulutta PBX lisans atamanız gerekir. Ata PSTN araması bir plan yapmanız gerekir.

 • Lisansları atama sonra gecikmesi: Office 365 ile Skype Kurumsal Çevrimiçiarasında gecikme süresi nedeniyle, bir kullanıcının lisansını atadıktan sonra PSTN arama için etkinleştirilmiş olması 24 saate kadar büyük olasılıkla sürebilir. Lütfen PSTN aramak için bize arama, 24 saat sonra kullanıcı etkin değil.

 • Hata iletileri: doğru sayıda lisans satın yapmadıysanız, bir hata iletisi alırsınız. PSTN aramak için bu kullanıcıyı etkinleştirmek için daha fazla lisans satın almanız gerekiyorsa, daha fazla satın al' ı seçin.

 • Sonraki adımlar: kullanıcılarınıza PSTN araması planı lisansları atadıktan sonra kuruluşunuz için telefon numaralarınızı alın ve sonra bu rakamları kuruluşunuzdaki kişilere atamak gerekecektir. Adım adım yönergeler için PSTN aramak için Skype Kurumsal ayarlamakonusuna bakın.

Tek kullanıcı için bulutta PBX ve PSTN araması lisans atama hakkında

Adımları Office 365 lisans atama aynıdır. İş için Office 365'te kullanıcı için lisans atamakonusuna bakın.

Bulutta PBX ve PSTN araması toplu lisansları atama hakkında

 1. Microsoft Online Services oturum açma Yardımcısı'nı RTW BT uzmanları içinyükleyin. Yüklü modülü yok mu? İndirmek için Microsoft Online Services oturum açma Yardımcısı için BT uzmanları RTW bakın.

 2. Yükleme Windows Azure Active Directory modülü. Yüklü modülü yok mu? Azure AD Windows PowerShell kullanarak Manage karşıdan yükleme yönergeleri ve cmdlet'in sözdizimi için bkz.

 3. Modülleri yüklediğinizde, kullanıcılarınıza lisansları atamak için Windows PowerShell komut istemi ile aşağıdaki söz dizimini kullanın:

  Bu örnekte, Skype Kurumsal bulutta PBX ve Skype Kurumsal PSTN yurtiçi PSTN araması planı çağırmayı lisans birlikte bir Kurumsal E3 lisans atar.

  Lisansları adını veya komut dosyası ürün adlarında italik metin listelenen ( bulutta PBX ve PSTN araması ürün adları veya komut dosyası için kullanılan SKU'lar, sonra örnek bakın).

  #Create a text file with a single row containing list of UserPrincipalName (UPN) of users to license. The MSOLservice uses UPN to license user accounts in Office 365.
  #Example of text file:
  #user1@domain.com
  #user2@domain.com
  
  #Import Module
  ipmo MSOnline
  
  #Authenticate to MSOLservice.
  Connect-MSOLService
  
  #File prompt to select the userlist txt file.
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.windows.forms") | Out-Null
   $OFD = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog
   $OFD.filter = "text files (*.*)| *.txt"
   $OFD.ShowDialog() | Out-Null
   $OFD.filename
  
  If ($OFD.filename -eq '')
  {
  Write-Host "You did not choose a file. Try again" -ForegroundColor White -BackgroundColor Red
  }
  
  #Create a variable of all users.
  $users = Get-Content $OFD.filename
  
  #License each user in the $users variable.
  #Use MCOPSTN1 for PSTN Domestic Calling and MCOPSTN2 for Domestic and International Calling.
  foreach ($user in $users)
    {
    Write-host "Assigning License: $user"
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:ENTERPRISEPACK" -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:MCOEV" -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:MCOPSTN1" -ErrorAction SilentlyContinue
    } 
  

Bulutta PBX ve PSTN araması ürün adları veya komut dosyası için kullanılan SKU

Ürün adı

SKU parça adı

Kurumsal E5 (Bulut PBX ile)

ENTERPRISEPREMIUM

Kurumsal E3

ENTERPRISEPACK

Kurumsal E1

STANDARDPACK

Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm Tek Başına Plan 2

MCOSTANDARD

Skype Kurumsal Bulut PBX

MCOEV

Skype Kurumsal PSTN yurtiçi ve uluslararası arama

MCOPSTN2

Skype Kurumsal PSTN yurtiçi arama

MCOPSTN1

Skype Kurumsal PSTN tüketimi

MCOPSTNPP

PSTN konferansı: ipuçları ve lisansları atama için komutlar

PSTN konferansı lisansı atama önce bilmeniz gerekenler

Bir kullanıcıya PSTN konferansı lisansı atama hakkında

Adımları Office 365 lisans atama aynıdır. İş için Office 365'te kullanıcı için lisans atamakonusuna bakın.

Nasıl toplu PSTN konferansı lisansı atama

 1. Microsoft Online Services oturum açma Yardımcısı için BT uzmanları RTWyükleyip yeniden açın.

 2. İndirme ve yükleme Windows Azure Active Directory modülü.Azure AD Windows PowerShell kullanarak Manage karşıdan yükleme yönergeleri ve cmdlet'i sözdizimi için bkz.

  Modülleri yüklediğinizde, kullanıcılarınıza lisansları atamak için Windows PowerShell komut istemi ile aşağıdaki söz dizimini kullanın:

  Lisansları adını veya komut dosyası ürün adlarında italik metin listelenir. Arayarak bağlanılan konferans ürün adları veya komut dosyası için kullanılan SKU'lar için tüm ürün adları bakın.

  Bu örnekte, PSTN konferans lisansıyla birlikte Kurumsal E3 lisansı atanır.

  #Create a text file with a single row containing list of UserPrincipalName (UPN) of users to license. The MSOLservice uses UPN to license user accounts in Office 365.
  #Example of text file:
  #user1@domain.com
  #user2@domain.com
  
  #Import Module
  ipmo MSOnline
  
  #Authenticate to MSOLservice
  Connect-MSOLService
  
  #File prompt to select the userlist txt file
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.windows.forms") | Out-Null
   $OFD = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog
   $OFD.filter = "text files (*.*)| *.txt"
   $OFD.ShowDialog() | Out-Null
   $OFD.filename
  
  If ($OFD.filename -eq '')
  {
  Write-Host "You did not choose a file. Try again" -ForegroundColor White -BackgroundColor Red
  }
  
  #Create a variable of all users
  $users = Get-Content $OFD.filename
  
  #License each user in the $users variable
  foreach ($user in $users)
    {
    Write-host "Assigning License: $user"
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:ENTERPRISEPACK" -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:MCOMEETADV" -ErrorAction SilentlyContinue
    } 
  

Arayarak bağlanılan konferans ürün adları veya komut dosyası için kullanılan SKU’lar

Ürün adı

SKU bölümü adı

Skype Kurumsal PSTN Konferansı

MCOMEETADV

Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm Tek Başına Plan 2

MCOSTANDARD

Kurumsal E1

STANDARDPACK

Kurumsal E3

ENTERPRISEPACK

Kurumsal E5 (arayarak bağlanılan konferans özellikli)

ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF

Kurumsal E5 (arayarak bağlanılan konferans özellikli)

ENTERPRISEPREMIUM

PSTN tüketimi

PSTN tüketimi lisansları atama önce bilmeniz gerekenler

 • Kurumsal E5 müşterileri: kullanıcılarınız Kurumsal E5 lisansların atandığını bile, yine de bunları Skype Kurumsal PSTN tüketimi lisansları atama öneririz.

 • Sonraki adımlar: Bu lisansları atadıktan sonra kuruluşunuz için telefon numaralarınızı alın ve sonra bu rakamları kuruluşunuzdaki kişilere atamak gerekecektir. Adım adım yönergeler için PSTN aramak için Skype Kurumsal ayarlamakonusuna bakın.

Bir kullanıcıya PSTN tüketimi lisans atama hakkında

Adımları Office 365 lisans atama aynıdır. İş için Office 365'te kullanıcı için lisans atamakonusuna bakın.

PSTN tüketimi toplu lisansları atama hakkında

PSTN konferansı lisansı atama örnek komut dosyasına göz atın. PSTN tüketim lisansları atama bilgilerini güncelleştirin.

İlgili makaleler

Skype Kurumsal için arayarak bağlanılan veya PSTN konferansı ayarlama

Skype Kurumsal için PSTN Arama Ayarlama

Fon ekleme ve Skype Kurumsal PSTN tüketim için yönetme

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×