Skype Kurumsal klavye kısayolları

Skype Kurumsal klavye kısayolları

Kullanıcıların önemli bir kısmı, Windows'da Skype Kurumsal ile birlikte bir harici klavye ve klavye kısayolları kullanmanın daha verimli çalışmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor. Hareket veya görme engelli kişiler için klavye kısayolları dokunmatik ekranı kullanmaktan daha kolay olabilir ve fare kullanımına etkili bir alternatiftir. Bu makalede, Windows'da Skype Kurumsal ile kullanılabilen klavye kısayolları listelenmiştir.

Notlar: 

  • Bu konu başlığı altındaki kısayollar ABD klavye düzenine göredir. Diğer düzenlerdeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlara tam olarak karşılık gelmeyebilir.

  • Bir kısayolda aynı anda iki veya daha çok tuşa basmak gerekiyorsa bu konuda tuşlar artı işaretiyle (+) ayrılmış olarak gösterilir. Bir tuşun hemen ardından diğerine basmanız gerekiyorsa, tuşlar virgülle (,) ayrılmış olarak gösterilir.

Bu konuda

PC'de sık kullanılan kısayollar

Aşağıdaki tablo, Skype Kurumsal'da sık kullanılan kısayollarla ilgili kullanışlı bir başvuru kaynağıdır.

Yapılacak işlem

Tuş

Ana pencere: Kişi bulma

F6 (2 veya 3 kez basılması gerekebilir)

Bir kişi seçildiğinde: Çağrı yapma ve sohbet başlatma gibi diğer seçenekler görüntülenir

Enter

Bir kişi seçildiğinde, içeriğe duyarlı menüyü açar

Shift+F10

Gelen çağrı veya sohbet isteğini kabul eder

Windows logo tuşu+Shift+O

Gelen çağrı veya sohbet isteğini reddeder

Windows logo tuşu+Escape

Çağrıda mikrofonunuzun sesini kapatır veya açar

Windows logo tuşu+F4

Bir çağrıda video bağlantısı kurulduğunda: Kameramı Aç/Kameramı Kapat

Windows logo tuşu+F5

Masaüstünüzü paylaşmayı durdurur

Alt+T

Görüşme penceresi. Bir kişiyi mevcut bir görüşmeye davet eder

Alt+V

Görüşme penceresi: Bir görüşmeyi sonlandırır

Alt+Q

Genel gezinti ve hareket

Aşağıdaki klavye kısayollarını odağın nerede olduğundan bağımsız olarak kullanabilirsiniz.

Yapılacak işlem

Tuş

Gelen bir davet bildirimini kabul eder

Windows logo tuşu+Shift+O

Davet bildirimini geri çevirir

Windows logo tuşu+Esc

Odağı Kişi Bul arama kutusuna taşır

Ctrl+Shift+Ara çubuğu

Ana pencereyi açar ve odağı arama kutusuna taşır

Ctrl+Alt+Shift+3

Çağrıda mikrofonun sesini kapatır veya açar

Windows logo tuşu+F4

Bir çağrıda video bağlantısı kurulduğunda: Kameramı Aç/Kameramı Kapat

Windows logo tuşu+F5

Çağrı sırasında ekranınızı paylaşmayı durdurur

Ctrl+Shift+S

Çağrı sırasında ekranınızı paylaşırken denetimi geri alır

Ctrl+Alt+Ara çubuğu

Skype Kurumsal ana penceresi

Skype Kurumsal ana penceresi ön plandayken bu kısayol tuşlarını kullanın.

Yapılacak işlem

Tuş

Kişiler listesi sekmesine geçer

Ctrl+1

Sürekli sohbet sekmesine geçer

Ctrl+2

Görüşme listesi sekmesine geçer

Ctrl+3

Telefon sekmesine geçer

Ctrl+4

Toplantılar sekmesine geçer

Ctrl+5

Temsilci olarak, aramayı bir başkasının iş numarasına aktarmanızı sağlar. (Tüm Office 365 abonelikleriyle kullanılamaz.)

Ctrl+1 veya Ctrl+Shift+1

Sistem menüsünü açar. Alt tuşu, menü çubuğunu açar.

Alt+Ara çubuğu

Dosya menüsünü açar

Alt+F

Şimdi Toplantı Yap eylemini başlatır

Alt+M

Araçlar menüsünü açar

Alt+T

Yardım menüsünü açar

Alt+H

Pencerenin ana bölümleri arasında hızlıca gezinmeyi sağlar

F6

Kişi listesi

Kişi listesindeyken bu klavye kısayollarını kullanın.

Yapılacak işlem

Tuş

Seçili özel grubu veya kişiyi siler

Sil

Seçili grubu yukarı taşır

Alt+Yukarı Ok

Seçili grubu aşağı taşır

Alt+Aşağı Ok

Kısayol menüsünde, seçili kişinin veya grubun kişi kartını açar

Alt+Enter

Seçili grubu daraltır veya genişletir

Ara çubuğu

Seçili kişiyi Kişi listesinden kaldırır (yalnızca dağıtım grubu dışındaki üyeler)

Shift+Delete

Kişi kartı

Kişi kartındayken bu klavye kısayollarını kullanın. Kişi kartını açmak için Alt+Enter tuşlarına basın.

Yapılacak işlem

Tuş

Kişi kartını kapatır

Esc

Kişi kartının en altındaki sekmeler arasında gezinmeyi sağlar

Ctrl+Sekme

Kişi kartının en altındaki sekmeler arasında ters yönde gezinmeyi sağlar

Ctrl+Shift+Sekme

Görüşme penceresi

Görüşme penceresindeyken bu klavye kısayollarını kullanın.

Yapılacak işlem

Tuş

Yardım menüsünde, Yardım giriş sayfasını açar

F1

Tam ekran görünümünden çıkar. Devam eden herhangi bir sesli veya görüntülü görüşme ya da paylaşım olmaması durumunda Görüşme penceresini kapatır.

Esc

Herhangi bir davet bildirimini kabul edin. Bu davetler ses, video, arama ve paylaşım isteklerini kapsar.

Alt+C

Görüşme penceresini kapatır.

Alt+F4

Herhangi bir davet bildirimini reddedin. Bu davetler ses, video, arama ve paylaşım isteklerini kapsar.

Alt+l

Toplantıda sesli görüşmeye yeniden katılmayı sağlar

Alt+R

Görüşme penceresindeki gönderilmiş bir dosya için Farklı Kaydet iletişim kutusunu açar

Alt+S

Bir kişiyi mevcut bir görüşmeye davet eder

Alt+V

Anlık mesajlaşma geçmişini kaydeder. Outlook kullandığınız sırada, kişiler arası görüşmelerde çalışır.

Ctrl+S

Anlık mesajlaşma alanını gösterir veya gizler

Ctrl+W

Dosya göndermeyi veya konferans bağlamında toplantı eki eklemeyi sağlar

Ctrl+F

Görüşme oturumuyla ilgili notlar almak üzere OneNote uygulamasını başlatır

Ctrl+N

Katılımcı listesini gösterir veya gizler

Ctrl+R

Bir toplantıda başka bir kullanıcının paylaşılan ekranını kontrol ettiğiniz sırada: Görüşme penceresinde sol tarafa, önceki kullanıcı arabirimi öğesine gider

Ctrl+Shift+Alt+Sol ok

Bir toplantıda başka bir kullanıcının paylaşılan ekranını kontrol ettiğiniz sırada: Görüşme penceresinde sağ tarafa, sonraki kullanıcı arabirimi öğesine gider

Ctrl+Shift+Alt+Sağ ok

Video ekler/videoyu sonlandırır

Ctrl+Shift+Enter

Devam eden bir sesli görüşmeyi beklemeye alır veya sürdürür

Ctrl+Shift+H

Görüşmeleri "yüksek önem derecesine sahip" olarak işaretler. Kişiler arası görüşmelerde kullanılabilir, ancak toplantılarda kullanılamaz.

Ctrl+Shift+I

Paylaşım aşamasını gösterir veya gizler

Ctrl+Shift+Y

Sıkıştırılmış görünüme geçer

Ctrl+Shift+P

Ses ekler/sesi sonlandırır

Ctrl+Enter

Yalnızca Lync 2013 ve Skype Kurumsal 2015'te: Mod düğmesi üzerindeyken ilgili açıklama balonunu açar

Yukarı ok

Yalnızca Lync 2013 ve Skype Kurumsal 2015 uygulamalarında: Odak bir mod düğmesi üzerindeyken varsayılan eylemi gerçekleştirir. Ses için, mikrofonun sesini kapatır veya açar. Video için, kamerayı başlatır veya durdurur.

Ara çubuğu

Klavye odağının üzerinde bulunduğu açık bir açıklama balonunu veya baloncuğu kapatır veya gizler

Esc

Ekranınızı paylaşırken, ekran paylaşımını kontrol etmek için klavye odağını araç çubuğuna taşır. Skype Kurumsal 2016 uygulamasında, odağı görüşme penceresine taşımak için Esc tuşuna basın.

Ctrl+Shift+Ara çubuğu

Yalnızca Skype Kurumsal 2016 uygulamasında: Pencerenin ana bölümleri arasında hızlıca gezinmeyi sağlar

F6

Arama denetimleri (Konuşma penceresi)

Eşler arası arama yaparken arama denetimlerinde bu klavye kısayollarını kullanın. Bu kısayollar konferans aramasında çalışmaz.

Yapılacak işlem

Tuş

Bir çağrıyı veya sohbeti sonlandırır

Alt+Q

Aktarma: Eşler arası arama sırasında kişi seçiciyi açar. (Tüm Office 365 abonelikleriyle kullanılamaz.)

Ctrl+Shift+T

Bir çağrıyı beklemeye alır

Ctrl+Shift+H

Sayısal tuş takımını görüntüler

Ctrl+Shift+D

Video (Görüşme penceresi)

Görüşme penceresinde videoyla çalışırken bu klavye kısayollarını kullanın.

Yapılacak işlem

Tuş

Görüşmeyi tam ekran modunda görüntülemeyi sağlar

F5

Tam ekran video modundan çıkar

F5 (Skype Kurumsal 2016 uygulamasında) veya Esc

Video Galerisini ayırır; Video Galerisini birleştirir

Ctrl+Shift+O

Toplantıdaki herkes için videonuzu kilitler

Ctrl+Shift+L

Anlık ileti (Konuşma penceresi)

Bir kişiyle anlık ileti görüşmesi yaparken bu klavye kısayollarını kullanın.

Yapılacak işlem

Tuş

Yardım'ı açar

F1

IM görüşmesini bir dosyaya kaydeder

F12

IM görüşmesini görüşme geçmişine kaydeder

Ctrl+S

Görüşmedeki tüm içerikleri seçer

Ctrl+A

Seçili metni keser

Ctrl+X

Kopyalanan metni yapıştırır

Shift+Insert veya Ctrl+V

Seçili metni kopyalar

Ctrl+C

Seçili metnin biçimini kalın olarak değiştirir

Ctrl+B

Seçili metnin biçimini italik olarak değiştirir

Ctrl+l

Seçili metnin biçimini altı çizili olarak değiştirir

Ctrl+U

Önceki eylemi yineler

Ctrl+Y

Önceki eylemi geri alır

Ctrl+Z

Yazdığınız metnin rengini değiştirir

Ctrl+Shift+F

Skype ile alınmış bir dosyayı açar

Alt+P

Skype ile gönderilmiş bir dosyayı reddeder

Alt+D

Odağınızı IM girişi alanına taşır

Ctrl+Shift+M

Henüz göndermediğiniz bir IM mesajında yeni bir satır başlatır

Shift+Enter

Görüşme veya toplantı aşaması

Yapılacak işlem

Tuş

Görüşmeyi tam ekran modunda görüntülemeyi sağlar

F5

Tam ekran modundan çıkar

Esc

Paylaşımı durdurur

Alt+T

Sunulabilir içeriği yönetir

Ctrl+Shift+E

Paylaşım aşamasını gösterir veya gizler

Ctrl+Shift+Y

Tam ekranda, görünüme bekleyen bir L1 uyarısı ekleme işlemini zorlar

Ctrl+Shift+A

Konuşmacı görünümüne geçer

Ctrl+Shift+J

Galeri görünümüne geçer

Ctrl+Shift+l

Bir toplantıda başka bir kullanıcının paylaşılan ekranını kontrol ettiğiniz sırada: Görüşme penceresinde sol tarafa, önceki kullanıcı arabirimi öğesine gider.

Ctrl+Shift+Alt+Sağ ok

Bir toplantıda başka bir kullanıcının paylaşılan ekranını kontrol ettiğiniz sırada: Görüşme penceresinde sağ tarafa, sonraki kullanıcı arabirimi öğesine gider.

Ctrl+Shift+Alt+Sol ok

Görüşme ortamı

Yapılacak işlem

Tuş

Seçili öğeleri siler

Sil

Listenin başına gider

Ana sayfa

Listenin sonuna gider

End

Bir sayfa (yaklaşık 24 satır uzunluğunda) yukarı hareket eder

Page Up

Bir sayfa (yaklaşık 24 satır uzunluğunda) aşağı hareket eder

Page Down

Görüşme başlatmak için önceki kişiye gider

Yukarı ok

Görüşme başlatmak için sonraki kişiye iner

Aşağı ok

Sekmeli görüşmeler

Yapılacak işlem

Tuş

Sekme penceresindeki sistem menüsünü açar

Alt+Ara çubuğu

Odağı, sekmeli görüşme görünümünde sekme öğesine kaydırır

Ctrl+Shift+T

Bir sonraki sekmeye geçer (tüm sekmeler arasında sürekli olarak döner)

Ctrl+Sekme

Belirli bir sekme numarasına geçer ve odağı söz konusu görüşmeye taşır

Ctrl+1,2…9

Seçili görüşmeyi sekme penceresinden kaldırır veya sekme penceresine ekler

Ctrl+O

Bir sekmeyi kapatır

Esc

Kalıcı sohbet

Kalıcı sohbet penceresi, görüşme ve anlık mesajlaşma pencerelerindeki kısayolları kullanır. Bu özellik, Office 365 abonelikleri için kullanılamaz.

Ayrıca bkz.

Skype Kurumsal’da erişilebilirlik özelliklerini kullanarak gezinmeyi öğrenin

Skype Kurumsal'da ekran okuyucu kullanmaya başlama

Kullanıcıların önemli bir kısmı, Mac için Skype Kurumsal ile birlikte harici bir klavyeyi ve klavye kısayollarını kullanmanın daha verimli çalışmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor. Hareket veya görme engelli kişiler için klavye kısayolları dokunmatik ekranı kullanmaktan daha kolay olabilir ve fare kullanımına etkili bir alternatiftir. Bu makalede, Mac için Skype Kurumsal'da kullanılabilen klavye kısayolları listelenmiştir.

Bu konuda

Mac için Skype Kurumsal’da klavye kısayolları

Aşağıdaki klavye kısayollarını kullanarak Mac için Skype Kurumsal'da görevleri verimli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Oturum açma ve oturum kapatma

KOMUT + G

Şimdi Toplantı Yap

KOMUT + N

Çağrı başlatır

SHIFT + KOMUT + R

Skype Kurumsal'tan çık

KOMUT + Q

Etkin pencereyi simge durumuna küçültür

KOMUT + M

Etkin pencereyi önceki boyuta döndürür

KOMUT + 1

Etkin pencereyi kapatır

KOMUT + W

URL kullanarak çevrimiçi toplantıya katılmayı sağlar

YUKARI OK + KOMUT + O

Emojiler ve simgeler

SHIFT + KOMUT + ARA ÇUBUĞU

Masaüstünü görüntüleme sırasında tam ekran modundan çıkma

ESC

Tercihleri ayarlar

KOMUT + VİRGÜL

Yazım ve dil bilgisini gösterir

KOMUT + İKİ NOKTA ÜST ÜSTE

Sorun bildirir

ALT + KOMUT + B

Kapatır

YUKARI OK + KOMUT + E

Çağrıyı bekletir

YUKARI OK + KOMUT + H

Mikrofonun sesini kapatır

YUKARI OK + KOMUT + M

Videoyu başlatır

YUKARI OK + KOMUT + V

Ekranınızı paylaşır

YUKARI OK + KOMUT + S

Çağrıyı aktarır

ALT + KOMUT + T

Lobide bekleyen tüm kişileri kabul eder

YUKARI OK + KOMUT + A

Hedef kitlenin sesini kapatır

SHIFT + KOMUT + M

Gizle

KOMUT + H

Diğerlerini gizler

ALT + KOMUT + H

Sayısal tuş takımı

KOMUT + 2

Mac 2011 için Lync'de klavye kısayolları

Aşağıdaki klavye kısayollarını kullanarak Lync'te görevleri verimli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Oturum açma ve oturum kapatma

KOMUT + G

Oturum açmayı iptal eder

KOMUT + NOKTA

Lync uygulamasından çıkar

KOMUT + Q

Kişi listesini gösterir

KOMUT + L

Etkin pencereyi (kişi listesi veya mesaj penceresi) kapatır

KOMUT + W

Anlık mesajı kaydeder

KOMUT + S

Yazımı denetler

KOMUT + SHIFT + İKİ NOKTA (:)

Metindeki değişiklikleri geri alır

KOMUT + Z

Metni keser

KOMUT + X

Metni kopyalar

KOMUT + C

Metni yapıştırır

KOMUT + V

Mesaj penceresindeki tüm öğeleri seçer

KOMUT + A

Görüşme Geçmişini açar

KOMUT + O

Seçili kişiye e-posta gönderir

KOMUT + E

Konuşma penceresini açıp kişiyi seçme

ENTER veya BOŞLUK

Çağrıyı sonlandırır

KOMUT + SHIFT + RETURN

Tam ekran videodan çıkma

ESC

Tam ekran videoyu duraklatma

ARA ÇUBUĞU

Çağrı sırasında toplantı yapar

KOMUT + N

URL kullanarak çevrimiçi toplantıya katılmayı sağlar

YUKARI OK + KOMUT + N

Masaüstünü görüntüleme sırasında tam ekran modundan çıkma

ESC

Ayrıca bkz.

Skype Kurumsal’da engelli kişiler için erişilebilirlik

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×