Skype Kurumsal ile Lync istemcisi kullanıcı arabirimleri arasında geçiş yapma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm bulunan kuruluşlarda, Skype Kurumsal kullanıcılarınızın Skype Kurumsal istemcisi veya Skype Kurumsal (Lync) istemcisi kullanıcı arabirimini kullanmasını sağlamak için Office 365’te Remote PowerShell’den yararlanabilirsiniz. Kullanıcılar için varsayılan ayar Skype Kurumsal istemcisi kullanıcı arabiriminin kullanılmasıdır. Lync istemci deneyimini tercih ediyorsanız, bu konunun devamındaki adımları izleyerek ilk başlatma istemci davranışını Lync kullanıcı arabirimi görüntülenecek şekilde yönetebilirsiniz.

Not : Lync 2013 istemci deneyimi, Skype Kurumsal 2016 istemci sürümleri için bir seçenek değildir. İstemci ortamınızı Lync 2013 istemcisini kullanacak şekilde yapılandırmaya çalışmadan önce lütfen istemci sürümünün 16 sayısıyla başlamadığından; yani: 16.x.x.x biçiminde olmadığından emin olun.

İpucu : Kullanıcı arabirimini kolayca değiştirmek istiyor ve el ile uygulanması gereken adımları izlemek istemiyorsanız, bunu kolaylaştıracak PowerShell betiği için Microsoft İndirme Merkezi’ne bakın.

Kullanıcılar için Skype Kurumsal kullanıcı arabirimini değiştirme

Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm için Windows PowerShell modülü, Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm’e bağlanan bir uzak Windows PowerShell oturumu oluşturmanızı sağlar. Yalnızca 64 bit bilgisayarlar tarafından desteklenen bu modül, Microsoft İndirme Merkezi’nde Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm için Windows PowerShell Modülü konumundan indirilebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm’ün yönetimi için bilgisayarınızı yapılandırma.

Önemli : Kullanıcı arabirimini değiştirmeyle ilgili Global ilke ayarı, özel ilke uygulanmış olan bir kullanıcıya uygulanmaz. Kullanıcı arabirimini değiştirebilmek için, özel ilke uygulanmış olan her kullanıcıda aşağıdaki komutu çalıştırmanız gerekir:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Dikkat : Kullanıcı için var olan özel ilke ayarının yerini ClientPolicyEnableSkypeUI ilkesi alır.

Kuruluşunuzdaki tüm kullanıcıların Skype Kurumsal istemcisini kullanmasını sağlamak için, Remote PowerShell’i açın ve aşağıdakileri yazın:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

İlkeyi doğru ayarlarsanız, şunu göreceksiniz:

PowerShell: SkypeUIEnabled

Kuruluşunuzdaki tüm kullanıcıların Skype Kurumsal (Lync) istemcisini kullanmasını sağlamak için, Remote PowerShell’i açın ve aşağıdakileri yazın:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

İlkeyi doğru ayarlarsanız, şunu göreceksiniz:

PowerShell: SkypeUIDisabled

Kuruluşunuzdaki tek bir kullanıcının Skype Kurumsal istemcisini kullanmasını sağlamak için, Remote PowerShell’i açın ve aşağıdakileri yazın:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

İlkeyi doğru ayarlarsanız, şunu göreceksiniz:

Skype Kurumsal Çevrimiçi - Kullanıcı Arayüzünü Etkinleştirme

Kuruluşunuzdaki tek bir kullanıcının Skype Kurumsal (Lync) istemcisini kullanmasını sağlamak için, Remote PowerShell’i açın ve aşağıdakileri yazın:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

İlkeyi doğru ayarlarsanız, şunu göreceksiniz:

Skype Kurumsal çevrimiçi - kullanıcı Arabirimi devre dışı

Kuruluşunuzdaki birden çok kullanıcının Skype Kurumsal istemcisini kullanmasını sağlamak için, Remote PowerShell’i açın ve aşağıdakileri yazın:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Kuruluşunuzdaki birden çok kullanıcının Skype Kurumsal (Lync) istemcisini kullanmasını sağlamak için, Remote PowerShell’i açın ve aşağıdakileri yazın:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Kuruluşunuzdaki bir grup kullanıcının Skype Kurumsal istemcisini kullanmasını sağlamak için, Remote PowerShell’i açın ve aşağıdakileri yazın:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Kuruluşunuzdaki bir grup kullanıcının Skype Kurumsal (Lync) istemcisini kullanmasını sağlamak için, Remote PowerShell’i açın ve aşağıdakileri yazın:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Notlar : Kullanıcının adı, ilkenin atanacağı kullanıcının hesap adıdır. Kullanıcının hesap adı aşağıdaki biçimlerden birinde girilebilir:

 • Kullanıcının SIP adresi

 • Kullanıcının Kullanıcı Asıl Adı (UPN)

 • Kullanıcının etki alanı\kullanıcıadı

 • Kullanıcının Active Directory görünen adı

Lync Online’ı yönetmek için Windows PowerShell kullanma

Skype Kurumsal Çevrimiçi ilke ayarları

Bu tabloda, kullanıcılara ilke ilk uygulandığında karşılaşılan kullanıcı deneyimi gösterilir:

Yönetici ilke ayarı

Görüntülenen kullanıcı arabirimi

İlke ayarlanmamış.

Kullanıcı, Skype Kurumsal istemcisi kullanıcı arabirimini kullanmaya devam eder.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Kullanıcı, Skype Kurumsal istemcisi kullanıcı arabirimini kullanmaya devam eder.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Kullanıcıdan Skype Kurumsal (Lync) istemcisi kullanıcı arabirimine geçmesi istenir. Daha sonra geçiş yapabilir.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Kullanıcı, Skype Kurumsal istemcisi kullanıcı arabirimini kullanacaktır.

Grant-CsClientPolicy-PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Kullanıcıdan Skype Kurumsal (Lync) istemcisi kullanıcı arabirimine geçmesi istenir. Bir yönetici gelecekte, Skype Kurumsal istemcisi kullanıcı arabirimine geçmelerini sağlayacak ayar değişikliğini yapabilir.

Bu tabloda, ilke değiştirildiğinde karşılaşılan kullanıcı deneyimi gösterilir:

Yönetici ilke ayarı

Skype Kurumsal (Lync) kullanıcı arabirimi

Skype Kurumsal kullanıcı arabirimi

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Kullanıcıdan Skype Kurumsal istemcisi kullanıcı arabirimine geçmesi istenir.

Kullanıcı, Skype Kurumsal istemcisi kullanıcı arabirimini kullanmaya devam eder.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Kullanıcı, Skype Kurumsal (Lync) arabirimini kullanmaya devam eder.

Kullanıcıdan Skype Kurumsal (Lync) istemcisi kullanıcı arabirimine geçmesi istenir.

İlke ayarlanmamış.

İlke ayarlanmamışsa, kullanıcılar hiçbir zaman Skype Kurumsal (Lync) istemcisi kullanıcı arabirimini görmez. Her zaman Skype Kurumsal istemcisi kullanıcı arabirimini kullanırlar.

Kullanıcı, Skype Kurumsal istemcisi kullanıcı arabirimini kullanmaya devam eder.

Bu tabloda, sağlanan tüm Çevrimiçi özel ilkeleri gösterilir. Yöneticilere eski özel ilkeyi korurken EnableSkypeUI bayrakları arasında geçiş yapma esnekliği sağlamak için oluşturulmuş yeni ilkeler vardır. Kullanıcılarınıza aşağıdaki ilkelerden birini vermek için lütfen yukarıda gösterilen cmdlet’leri kullanın.

İlke adı

EnableSkypeUI

ClientPolicyDefaultPhoto

ClientPolicyDefaultPhotoDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoIMURL

ClientPolicyNoIMURLDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingI

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURL

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhotoDisableSkypeUI

False

Windows PowerShell’i kullanmaya başlamak için aşağıdaki konulara bakın:

İlk başlatma istemci davranışları

Varsayılan olarak, kullanıcılar Skype Kurumsal’ı ilk kez başlattığında, istemci ilkesini daha önce açıklandığı gibi Lync istemci deneyimine (Grant-CsClientPolicy –PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI) ayarlayarak Lync istemci deneyimini seçmiş olsanız bile, her zaman Skype Kurumsal kullanıcı arabirimini görür. Birkaç dakika sonra, kullanıcılardan Lync moduna geçmeleri istenir.

Kullanıcılar Skype Kurumsal istemcisini ilk kez başlattığında Lync kullanıcı arabiriminin görüntülenmesini istiyorsanız, güncelleştirme sonrasında istemci ilk kez başlatılmadan önce şu adımları izleyin:

 1. Bu konunun önceki bölümlerinde verilen adımları izleyin ve istemci ilkesinin Skype Kurumsal kullanıcı arabirimini devre dışı bırakacak şekilde ayarlandığını doğrulayın.

 2. Kullanıcının bilgisayarında sistem kayıt defterini güncelleştirin. Bu işlemi kullanıcılar Skype Kurumsal istemcisini ilk kez başlatmadan önce yapmalısınız ve bir kez yapmanız yeterli olur. Etki alanına katılmış bir bilgisayarda kayıt defterini güncelleştirmek üzere Grup İlkesi Nesnesi’ni nasıl oluşturacağınız konusunda bilgi için, bu makalenin aşağıdaki bölümüne bakın.

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]    anahtarında yeni bir Binary değeri oluşturun.

  Value name EnableSkypeUI    olmalı ve Value data olarak 00 00 00 00    ayarlanmalıdır.

  Anahtar aşağıdaki gibi görünmelidir:

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]

  "CanSharePptInCollab"=dword:00000001

  "CanShareOneNoteInCollab"=dword:00000001

  "CanAppShareInCollab"=dword:00000001

  "EnableSkypeUI"=hex:00,00,00,00

Kullanıcı Skype Kurumsal istemcisini ilk kez başlattığında, artık Lync kullanıcı arabirimi görüntülenir.

Hoş Geldiniz ekranı öğreticisinin görüntüsünü denetleme

Kullanıcılar Skype Kurumsal istemcisini açtıklarında, varsayılan davranış Kullanıcıların en çok istediği 7 hızlı ipucu içeren Hoş Geldiniz ekranının görüntülenmesidir. Hoş Geldiniz ekranının gösterilmesini kapatabilir ama kullanıcıların yine de öğreticiye erişimini sağlayabilirsiniz. Bunun için, istemci bilgisayara şu Kayıt Defteri değerini ekleyin:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]    anahtarında yeni bir DWORD (32-bit) Değeri    oluşturun. Value name   IsBasicTutorialSeenByUser    olmalı ve Value data    da 1    olarak ayarlanmalıdır.

Anahtar aşağıdaki gibi görünmelidir:

"IsBasicTutorialSeenByUser"=dword:00000001

İstemci öğreticisini kapatma

Kullanıcılarınızın öğreticiye erişmesini istemiyorsanız, aşağıdaki Kayıt Defteri değeriyle istemci öğreticisini kapatabilirsiniz:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]    anahtarında yeni bir DWORD (32-bit) Değeri    oluşturun. Value name   TutorialFeatureEnabled    olmalı ve Value data    da 0    olarak ayarlanmalıdır.

"TutorialFeatureEnabled"=dword:00000000

Value data    değerini 1    olarak ayarlayıp öğreticiyi yeniden açabilirsiniz.

Etki alanına katılmış bir bilgisayarda kayıt defterini değiştirmek için Grup İlkesi Nesnesi oluşturma

Kullanıcı Skype Kurumsal istemcisini ilk kez başlattığında Lync istemci deneyiminin görüntülenmesini sağlayacak kayıt defteri güncelleştirmesi, yalnızca bir kez yapılmalıdır. Kayıt defterini güncelleştirmek için Grup İlkesi Nesnesi (GPO) kullanıyorsanız, Value verilerini güncelleştirmek yerine yeni bir değer oluşturmak için nesneyi tanımlamanız gerekir. GPO uygulandığında, yeni değer yoksa GPO değeri oluşturur ve Value verisini 0 olarak ayarlar.

Aşağıdaki yordam, kullanıcı Skype Kurumsal’ı ilk kez başlattığında Lync istemci deneyiminin görüntülenmesini sağlamak için kayıt defterinin nasıl değiştirileceğini açıklar. Ayrıca daha önce açıklandığı gibi, Hoş Geldiniz ekran öğreticisini devre dışı bırakmak için de bu yordamı kullanabilirsiniz.

GPO’yu oluşturmak için
 1. Grup İlkesi Yönetim Konsolu’nu başlatın.

  Grup İlkesi Yönetim Konsolu’nun kullanımı hakkında bilgi için bkz. Grup İlkesi Yönetim Konsolu.

 2. Grup İlkesi Nesneleri düğümüne sağ tıklayın ve menüde Yeni’yi seçin.

 3. Yeni GPO iletişim kutusunda GPO için bir ad girin (örneğin, MakeLyncDefaultUI) ve sonra Tamam’a tıklayın.

 4. Yeni oluşturduğunuz GPO’ya sağ tıklayın ve menüden Düzenle’yi seçin.

 5. Grup İlkesi Yönetimi Düzenleyicisi’nde Kullanıcı Yapılandırması’nı genişletin, Tercihler’i genişletin, Windows Ayarları’nı genişletin ve sonra da Kayıt Defteri düğümünü seçin.

 6. Kayıt Defteri düğümüne sağ tıklayın ve Yeni > Kayıt Defteri Öğesi’ni seçin.

 7. Yeni Kayıt Defteri Özellikleri iletişim kutusunda aşağıdakini güncelleştirin:

  Alan

  Seçilen veya girilen değer

  Action

  Create

  Hive

  HKEY_CURRENT_USER

  Key Path

  Software\Microsoft\Office\Lync

  Value name

  EnableSkypeUI

  Value type

  REG_BINARY

  Value data

  00000000

 8. Değişikliklerinizi kaydetmek için Tamam’a tıklayın ve GPO’yu kapatın.

Ardından, oluşturduğunuz GPO’yu ilkeyi atamak istediğiniz kullanıcı grubuna (örneğin bir OU) bağlamanız gerekir.

GPO’yu kullanarak ilke atamak için
 1. Grup İlkesi Yönetim Konsolu’nda, ilkeyi atamak istediğiniz OU’ya sağ tıklayın ve Varolan bir GPO’ya bağla’yı seçin.

 2. GPO Seç iletişim kutusunda, oluşturduğunuz GPO’yu seçin ve sonra da Tamam’ı seçin.

 3. Hedef kullanıcının bilgisayarında, komut istemini açın ve aşağıdaki komutu yazın:

  gpupdate /target:user   

  GPO uygulanırken "İlke güncelleştiriliyor..." iletisi görüntülenir. Tamamlandığında, "Kullanıcı İlkesi güncelleştirmesi tamamlandı" iletisi görüntülenir.

 4. Komut istemine aşağıdaki komutu yazın:

  gpresult /r   

  "Atanan Grup İlkesi Nesneleri"ni ve altında da oluşturduğunuz GPO’nun adını görmelisiniz.

Ayrıca, kayıt defterini inceleyerek de kullanıcının bilgisayarında GPO’nun kayıt defterini başarıyla güncelleştirdiğini doğrulayabilirsiniz. Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni açın ve [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]    anahtarına gidin. GPO kayıt defterini güncelleştirdiyse, değeri 0 olan EnableSkypeUI adlı bir değer görürsünüz.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×