Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürümde Çağrı Kalitesi Panosunu Açma ve Kullanma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Office 365 Kuruluşunuz arama kalitesini izlemek için arama kalitesi Pano kullanılacak yapılandırma öğrenin.

Skype Kurumsal Çevrimiçi için Çağrı Kalitesi Panosu (CQD), Skype Kurumsal hizmetleri kullanılarak yapılan çağrıların kalitesini daha iyi kavramanıza imkan tanır. Bu konuda, veri toplamaya başlamak için tamamlamanız gerekecek adımlar açıklanmaktadır.

Not : CQD ayrıntılı raporları şu anda yalnızca Teknik Önizleme olarak mevcuttur ancak tüm müşteriler tarafından kullanılabilir.

En son değişiklikler ve güncelleştirmeler

Aşağıda, CQD ile ilgili yapılan en son değişikliklerin bir listesi yer almaktadır:

 • IP adresleri şimdi standart gösterim biçimi kullanmaktadır. Bu adresleri filtreler gibi kullanan herhangi bir özel ayrıntı raporunun elle güncelleştirilmesi gerekebilir

 • Arama Kurulum Hatası neden boyutu artık oturumun neden yapılamadığının sebebi anlamayı kolaylaştırmayı içermektedir.

Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm Çağrı Kalitesi Panosundaki geçerli boyutlar ve ölçümler listesi için bu makaleye başvurun.

Not : Güncelleştirmeler hakkında bilgileri ve panoya yapılan değişiklikleri, panodaki İyi bir haberimiz var! ifadesine tıklayarak görebilirsiniz. Çağrı Kalitesi panosuna gidebilirsiniz.

Skype Çağrı Kalitesi Panosu (CQD) Özet Raporlarını Etkinleştirme

CQD’yi kullanmaya başlamadan önce Office 365 kuruluşunuz için etkinleştirmeniz gerekir.

 1. Office 365 kuruluşunuzda bir yönetici hesabıyla oturum açın ve ardından Yönetici kutucuğunu seçerek Yönetici merkezini açın.

 2. Sol bölmedeki Admin (Yönetici) altında Skype for Business (Skype Kurumsal) öğesini seçerek Skype Kurumsal yönetici merkezini açın.

 3. Skype Kurumsal yönetici merkezinde sol bölmedeki araçları ve ardından Skype for Business Online Call Quality Dashboard (Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm Çağrı Kalitesi Panosu) öğesini seçin.

  Skype Kurumsal araçları

 4. Açılan sayfada Login with your Global Administrator account (Genel Yönetici hesabınızla oturum açın) öğesini seçin ve ardından istendiğinde hesap için kimlik bilgilerini girin.

  CQD Oturum Açma

Oturum açmayı seçtikten ve etkinleştirdikten sonra CQD verileri toplamaya ve işlemeye başlar.

Not : Uygulamada anlamlı sonuçların görüntülenmesi için yeterli verinin işlenmesi birkaç saat sürebilir.

Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm için Çağrı Kalitesi Panosunun özellikleri

CQD Özet Raporları, Ayrıntılı Raporlar için planlanan bir özellik alt kümesi sağlar. İki sürümün arasındaki farklılıklar aşağıda özetlenmiştir:

Özellik

Özet Raporlar

Ayrıntılı Raporlar

Uygulama paylaşım ölçümü

Hayır

Evet

Müşteri oluşturma bilgileri desteği

Evet

Evet

Ayrıntılı çözümleme desteği

Hayır

Evet

Medya güvenilirlik ölçümleri

Hayır

Evet

Hazır raporlar

Evet

Evet

Genel Bakış raporları

Evet

Evet

Kullanıcı başına rapor kümesi

Hayır

Evet

Rapor kümesi özelleştirme (rapor ekleme, silme, değiştirme)

Hayır

Evet

Video tabanlı ekran paylaşım ölçümleri

Hayır

Evet

Video ölçümleri

Hayır

Evet

Mevcut veri miktarı

Son 6 ay

Son 6 ay

Hazır raporlar

Her iki CQD sürümü de hazır kullanma deneyimi sağlar ve yeni bir rapor oluşturmaya gerek kalmadan arama kalitesi ölçülerini verir. Veriler arka uçta işlendikten sonra raporlarda arama kalitesi verilerini görmeye başlayabilirsiniz.

Genel Bakış raporları

Her iki CQD sürümü de genel arama kalitesi bilgilerine yüksek düzeyde giriş noktası sağlar, ancak bilgilerin Özet Raporlarda sunulma şekli Ayrıntılı Raporlarda sunulma şeklinden farklıdır.

Özet Raporlar kullanıcıların genel arama kalitesi durumunu ve eğilimlerini hızlıca görüntüleyip anlamasını sağlayan basitleştirilmiş bir sekmeli sayfa raporudur.

Dört sekme şunları içerir:

 • Genel Çağrı Kalitesi - Sunucu-İstemci akışları ve İstemci-İstemci akışları toplamının yanı sıra Sunucu-İstemci ve İstemci-İstemci akışlarını aylık ve günlük eğilimler halinde ayrı ayrı içeren tüm akışlara ilişkin bilgiler sağlar.

 • Sunucu – İstemci – Sunucu ve İstemci uç noktaları arasındaki akışlar için ek ayrıntılar sağlar.

 • İstemci– İstemci – İki İstemci uç noktaları arasındaki akışlar için ek ayrıntılar sağlar.

 • Ses Kalitesi SLA – Skype Kurumsal Çevrimiçi Ses Kalitesi SLA'da yer alan aramalar ile ilgili bilgi sağlar

Genel Çağrı Kalitesi sekmesi

Akış sayılarına ve düşük yüzdelere bakarak arama kalitesi durumunu ve eğilimlerini değerlendirmek için bu sekmedeki verileri kullanın. Sağ üst köşedeki gösterge, bu ölçüleri hangi renk ve görsel öğelerin temsil ettiğini gösterir.

CQD Veri anahtarı

Akışlar üç gruba ayrılır: İyi, Kötü ve Sınıflandırılmamış. Ayrıca, Kötü olarak sınıflandırılmış akışların toplam akış sayısına oranını veren, hesaplanmış %Kötü değerleri de mevcuttur. %Kötü = Kötü akışlar / (Kötü akışlar + İyi akışlar) * 100 olduğundan, %Kötü değeri birden çok Sınıflandırılmamış akışların iletişim durumundan etkilenmez. Akışı kötü veya iyi olarak sınıflandırmak için kullanılanlar için https://aka.ms/cqd_quality_thresholds öğesine başvurun.

Çağrı sayısı değerlerini ölçmek için soldaki ölçeği kullanın.

CQD veri sayımı

Kötü % değerlerini ölçmek için sağdaki ölçeği kullanın.

CQD veri yüzdesi

Fareyi bir çubuğun üzerine getirerek de gerçek sayısal değerleri elde edebilirsiniz.

Not : Aşağıdaki örnek çok küçük bir örnek veri setinden alınmıştır ve veriler gerçek bir dağıtım için gerçekçi değildir.

CQD Veri sayısal değerleri

Genel akış hacmi, hesaplanan Kötü yüzdelerinin ne kadar ilgili olduğunu belirlemede önemli bir faktördür. Genel akışın hacmi küçüldükçe, bildirilen Kötü yüzde değerlerinin güvenilirliği azalır.

Sunucu-İstemci sekmesi ve İstemci-İstemci sekmesi

Bu iki sekme, uç nokta-uç nokta senaryolarında yer alan akışlar için ek ayrıntılar sağlar. Her iki sekmede, medya akışlarının akacağı dört senaryoyu temsil eden dört adet daraltılabilir bölüm vardır.

 • İçinde Kablolu

 • Dışında Kablolu

 • İçinde Wifi

 • Dışında Wifi

İçinde Testi

İşleme sırasında CQD arka ucu, varsa Yapı bilgilerini kullanarak bir akışı İçinde veya Dışında olarak sınıflandırır. Her bir akışın uç noktaları bir alt ağ adresiyle ilişkilendirilir. Alt ağ karşıya yüklenen Yapı bilgilerindeki alt ağların listesinde varsa İçinde olarak değerlendirilir. Yapı bilgileri henüz karşıya yüklenmediyse bu durumda İçinde Testi, akışları her zaman Dışında olarak sınıflandırır. Sunucu-İstemci senaryosu için İçinde Testi yalnızca istemci uç noktasını dikkate alır. Sunucular her zaman bir kullanıcının perspektifi dışında olduğundan testte hesaba katılmaz.

Kablolu ile WiFi Karşılaştırması

Adından anlaşıldığı üzere bu sınıflandırma ölçütü, istemci bağlantılarının türünü temel alır. Yine, sunucu her zaman kabloludur ve hesaplamaya dahil değildir.

Not : Bir akış söz konusuyken, iki uç noktadan biri WiFi ağına bağlıysa, CQD’de WiFi olarak sınıflandırılır.

Yapı bilgilerini karşıya yükleme

CQD Özet Raporları panosunda, sağ üst köşedeki Kiracı Verilerini Karşıya Yükleme bağlantısı seçilerek erişilen bir Kiracı Verilerini Karşıya Yükleme    sayfası bulunur. Bu sayfa, yöneticilerin IP adresi ve coğrafi bilgileri eşleme, her bir kablosuz AP ve MAC adresini eşleme vb. kendi bilgilerini karşıya yüklemesi için kullanılır.

CQD Panosu
 1. Kiracı Verilerini Karşıya Yükleme sayfasındaki açılır menüyü kullanarak karşıya yüklenecek veri dosyası türünü seçin. Dosya veri türü, dosyanın içeriğini belirtir (örn. “Yapı”, IP adresi ve yapının yanı sıra diğer coğrafi bilgilerin eşlemesini ifade eder). Şu anda yalnızca "Yapı" veri türü desteklenmektedir. Sonraki sürümlerle birlikte birkaç veri türü daha eklenecektir.

 2. Dosya veri türünü seçtikten sonra Gözat’ı seçerek bir veri dosyası belirleyin.

  • Veri dosyası, tsv (sekmeyle ayrılmış değer) veya csv (virgülle ayrılmış değer) dosyası olmalıdır. Eğer bir csv dosyası kullanıyorsanız, virgül içeren tüm alanlar tırnak işareti içine alınmalı veya virgül kaldırılmalıdır. Örneğin yapı adınız NY,NY ise csv dosyasına "NY,NY" olarak girilmelidir.

  • Veri dosyasının boyutu 50 MB'den büyük olmamalıdır.

  • Her veri dosyası için dosyadaki her bir sütun, bu konunun sonraki bölümlerinde anlatılan önceden tanımlanmış bir veri türüyle eşleşmelidir.

 3. Bir veri dosyası seçtikten sonra Başlangıç tarihi belirtin ve isteğe bağlı olarak Bir bitiş tarihi belirtin.

 4. Başlangıç tarihi seçtikten sonra dosyayı CQD sunucusuna yüklemek için Karşıya Yükle’yi seçin.

  Dosya karşıya yüklenmeden önce doğrulanır. Doğrulandıktan sonra bir Azure blob içine depolanır. Doğrulama başarısız olursa veya dosya bir Azure blob’una depolanamazsa, dosyanın düzeltilmesini isteyen bir hata iletisi görüntülenir. Aşağıdaki şekilde, veri dosyasındaki birkaç sütun hatalı olduğunda oluşan bir hata gösterilmektedir.

  CQD Örnek karşıya yükleme doğrulama hatası
 5. Doğrulama sırasında bir hata oluşmazsa dosyayı karşıya yükleme başarılı olur. Karşıya yüklenen veri dosyasını daha sonra, sayfanın altında geçerli kiracının karşıya yüklenmiş tüm dosyalarının tam listesini gösteren Karşıya yüklemelerim tablosunda görebilirsiniz.

  Her kayıt; dosya türü, son güncelleştirme zamanı, süre, açıklama, kaldırma ve indirme simgeleriyle birlikte karşıya yüklenmiş bir kiracı veri dosyası gösterir. Dosyayı kaldırmak için tablodaki çöp kutusu simgesini seçin. Dosyayı indirmek için tablonun İndir sütunundaki indirme simgesini seçin.

  CQD Karşıya Yüklemelerim tablosu

Kiracı veri dosyası biçimi ve Yapı veri dosyasının yapısı

Karşıya yüklediğiniz veri dosyasının biçimi, karşıya yükleme öncesindeki doğrulamayı geçmek için aşağıdakileri karşılamalıdır.

 • Dosya bir tsv dosyası olmalıdır, başka bir deyişle her satır, sütun bir SEKME ile ayrılmış olmalıdır; ya da her bir sütunun virgül ile ayrıldığı bir csv dosyası olmalıdır.

 • Veri dosyasının içeriği tablo üst bilgilerini kapsamaz. Diğer bir deyişle, veri dosyasının ilk satırı "Ağ" vb. üst bilgilerden değil gerçek verilerden oluşmalıdır.

 • Her sütun için veri türünü yalnızca Dize, Sayı veya Boole olabilir. Sayı ise değer sayısal bir değer olmalı; Boole ise değer 0 veya 1 olmalıdır.

 • Her sütun için veri türü dizeyse veriler boş olabilir (ancak yine de örneğin bir sekme veya virgül gibi bir ayraçla ayrılmalıdır). Bu durum alanın boş bir dize olmasını sağlar.

 • Her satırda 14 sütun olmalı, her sütunda aşağıdaki veri türleri bulunmalı ve sütunlar aşağıdaki tabloda belirtilen sırayla yer almalıdır:

Sütun Adı

Veri türü

Örnek

Dize

192.168.1.0

Ağ Adı

Dize

USA/Seattle/SEATTLE-SEA-1

Ağ Aralığı

Sayı

26

Yapı Adı

Dize

SEATTLE-SEA-1

OwnershipType

Dize

Contoso

Yapı Türü

Dize

BT Sonlandırma

Yapı Ofis Türü

Dize

Mühendislik

Şehir

Dize

Seattle

Posta Kodu

Dize

98001

Ülke

Dize

ABD

Eyalet

Dize

WA

Bölge

Dize

MSUS

InsideCorp

Boole

1

ExpressRoute

Boole

0

Önemli : 

 • Ağ aralığı, bir süper ağı (tek bir yönlendirme önekine sahip bir dizi alt ağ birleşimi) temsil etmek üzere kullanılabilir. Tüm yeni derleme yüklemeleri, çakışan aralık olup olmadığı konusunda kontrol edilecektir. Daha önceden bir derleme dosyası yüklediyseniz, herhangi bir çakışmayı tanımlamak ve yeniden yüklemeden önce sorunu gidermek için mevcut dosyayı indirip yeniden yüklemeniz gerekir. Daha önceden yüklenen dosyalar, raporlardaki derlemelere yanlış alt ağların eşleştirilmesine neden olabilir.

 • Belirli VPN uygulamaları alt ağ bilgilerini doğru şekilde bildirmez. VPN alt ağını yapı dosyasına eklerken, ayrı girdilerin her bir adres için ayrı 32 bit ağ olarak VPN alt ağında alt ağ için bir girdi yerine eklenmesi önerilir. Her bir sütunun aynı yapı meta verisi olabilir. Örneğin: 172.16.18.0/24 için bir sütun yerine, 172.16.18.0/32 ve 172.16.18.255/32 dahil, her bir adres için bir sütun olmak üzere 256 sütun olması gerekir.

Ayrıntılı raporlarda medya türünü seçme

Ayrıntılı raporlar; ses, görüntü, uygulama paylaşımı ve görüntü tabanlı ekran paylaşımı medya türlerinin kalitesini ve medya güvenilirliğini incelemeyi destekler. Belirli bir medya türüne özel boyutlarda, ölçümlerde ve filtrelerde ön ek olarak “Ses”, “Görüntü”, “Uygulama Paylaşımı” veya “VBSS” bulunması gerekir.

Çağrı Kalitesi Panosu Boyutları.

Tek bir medya türü için boyutları ve ölçümleri görmek istiyorsanız, yeni bir Medya Türü boyutu ve filtresinin kullanılması gerekebilir. Örneğin farklı medya türlerindeki toplam oturum sayısını gösteren bir rapor almak için Medya Türü boyutunu eklemeniz gerekir.

Çağrı Kalitesi Panosu Toplam Akış Sayısı.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×