Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm’de ExpressRoute ve QoS

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Office 365 ve Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm için Azure ExpressRoute kullanarak özel bir ağ üzerinden Office 365’e bağlanın. Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm uygulamalarınıza yönelik özel bağlantınız, güvenilir ve öngörülebilir performans ile birlikte genel İnternet’ten uzak bir gizlilik sağlar. Artık Office 365 ve Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm’e öngörülebilirlik, kurumsal sınıf güvenilirlik ve çalışma zamanı SLA ekleyen daha iyi bir bağlantı satın alabilirsiniz.

Not : Yeni bir sürümü kullanılabilir Skype Kurumsal, bant genişliği hesaplayıcısı, ancak olan bant genişliği hesap makinesi, bu yönergelere bu belgeyi kullanımda Lync 2010 ve 2013 bant genişliği hesaplayıcısı yoktur.

Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm ve ExpressRoute

Microsoft’un ExpressRoute ortaklarından biri ile birlikte çalışarak, özel bir bağlantı üzerinden buluttaki Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm dahil olmak üzere çok sayıda Office 365 uygulamasına bağlanabilirsiniz. Buna karşın, Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm için gerçek zamanlı ses ve video iletişim özellikleri, söz konusu Office 365 gerçek zamanlı iş yüklerini desteklemek üzere özel olarak yapılandırılmış ağ hizmetleri gerektirir. Buna, kullanıcılarınız için kurumsal düzeyde deneyim sunmak üzere gereken trafik hacmini taşıyabilecek yeterli bant genişliğine sahip ve Hizmet Kalitesi’ni (QoS) destekleyebilen bir ağ da dahildir.

Bu belge sizin, yöneticilerin ve ağ tasarımcılarının gerçek zamanlı iletişimleri desteklemek için gerekli özel durumları anlayabilmenize ve söz konusu gereksinimleri karşılayabilecek bir ağ tasarlama konusunda size yardımcı olabilecek Microsoft araçlarını anlayabilmenizi sağlamak, bir örnek olay ile tasarım sürecinde size yol göstermek üzere tasarlanmıştır.

Bu belgenin birinci bölümü geniş ve çok siteli Skype Kurumsal ExpressRoute dağıtımına yönelik ağ gereksinimlerini öngörmek üzere Lync 2010 ve 2013 Bant Genişliği Hesaplayıcı’yı kullanarak ağ tasarımı oluşturma konusunda size yol gösterecek bir örnek olay sunar. Bu belgenin ikinci kısmı Hizmet Kalitesi (QoS) ile ilgili temel kavramları, Skype Kurumsal gerçek zamanlı iletişimleri desteklemek üzere gerekli teknik ayrıntıları ve ihtiyaç duyulan belirli ağ hizmeti türlerini belirtmektedir.

Burada yer alan tüm bilgiler QoS ve ExpressRoute için teknik ayrıntılar ve genel bir fikir, karşılaşacağınız çeşitli zorluklar ile ilgili bilgiler ile Skype Kurumsal ağı üzerinde ExpressRoute’u başarıyla dağıtmanızı sağlayacak araç ve yöntemler konusunda genel bilgiler sunacaktır.

Başlarken

Skype Kurumsal için ExpressRoute’u kullanmaya hazırlanırken, farklı ExpressRoute bağlantı modellerine ve farklı iş ortaklarına ve konumlara göz atmak ve kuruluşunuz için ExpressRoute’u nasıl satın alabileceğinizi ve dağıtabileceğinizi öğrenmek uygun olacaktır. İşte başlamanıza yardımcı olacak bazı kaynaklar:

Bölüm 1: Örnek olay - Dewey Law, LLC. için ExpressRoute

Dewey Law LLC. için bu örnek olay Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm için ExpressRoute’u desteklemek üzere ağ kurulumunu, ağ erişim hizmetleri talebinin ve bant genişliği gereksinimlerinin belirlenmesini nasıl gerçekleştireceğinizi gösterecektir.

Tarihçe Dewey Law LLC. toplamda 790 avukatla çalışan ve 78 farklı bölgede toplamda 5580 çalışana sahip büyük bir ulusal hukuk firmasıdır. Firmanın merkezi New York’tadır ve Chicago, San Francisco ve Dallas’ta üç bölge ofisinin yanı sıra ülkenin dört bir yanında yer alan 24 büyük ve 50 küçük şubeye sahiptir. Firma, genellikle iki veya daha fazla ofise yayılan iş yüküne sahip, büyük ve karmaşık davalara bakmaktadır. Bu ağ tasarımı sayesinde ofisler arasında önemli miktarda ağ trafiği gerçekleşmektedir.

Dewey Law LLC. oldukça genç bir firmadır. Avukatları ve çalışanları teknoloji kullanımı konusunda sorun yaşamamaktadır ve günlük işler için bu teknolojilerden önemli ölçüde yararlanmaktadır.

Konumlar ve pozisyonlara göre kullanıcıların dağılımı

Merkez (New York)

Bölge ofisleri (3)

Büyük şubeler (24)

Küçük şubeler (50)

Yöneticiler

20

10

1

1

İş Ortakları

150

50

10

5

Ticari Ortaklar

300

100

20

10

Yardımcı Avukat

400

125

30

15

İdareciler

100

35

6

3

BT ve Genel Yönetim

100

25

3

2

Site başına toplam

1,070

345

70

36

Site sınıfı başına toplam

1,070

1,035

1,680

1.800

Ağı ayarlamak

Dewey Law LLC. şirketinin tutarlı ve yüksek kaliteli gerçek zamanlı hizmetler sunabilmesi için bir dizi temel gereksinimin karşılanması gerekir:

 • Şirket güç kesintisi olduğu zamanlarda sesli hizmet sunmak istiyor. Bu nedenle ağ dağıtım anahtarlarının ve yönlendiricilerinin Ethernet (PoE) IEEE 802.3af veya 802.3at üzerinden güç sağlaması gerekir.

 • Aynı zamanda bu ağ anahtarları ve yönlendiricilerin güç kesintisi sırasında çalışmaya devam edebilmesi için kesintisiz güç kaynakları (UPS) kullanması gerekir.

  LAN ofisleri için Wi-Fi bağlantıları bulunmaktadır, bu nedenle Skype Kurumsal Çözümler’den sertifikalı Skype Kurumsal Wi-Fi altyapısı ortağı kullanmalarını kesinlikle öneriyoruz.

  İpucu :  802.11n ve 802.11ac kablosuz erişim noktaları önerilmektedir.

 • En önemlisi, tüm ofislerdeki tüm LAN ağları Hizmet Kalitesi (QoS) sağlayacak şekilde kurulmalıdır. Bunlara bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarların yanı sıra anahtarlar ve yönlendiriciler gibi ağ donanımları dahildir.

Temel konular açıklandığında göre, Dewey Law LLC. şirketinin kurumsal seviyede ses hizmetleri sunabilmesi için Azure ExpressRoute hizmetini bağlamak için bir ağ hizmet ortağından Çok Protokollü Etiket Anahtarlama (MPLS) IP hizmeti kullanılmasını öneriyoruz. MPLS, gecikme, değişim ve paket kaybına karşı performans garantisine sahip bir IP hizmeti sunar. Ancak MPLS kullanılamıyorsa, ExpressRoute veri değişim ortaklarımızdan birine bağlı Ethernet de kullanılabilir.

MPLS sağlayıcıları, farklı sınıflarda hizmet düzeyleri sunar ancak her bir sağlayıcı, bu düzeyleri tanımlamak için farklı koşullar kullanır. Sağlayıcınızın Lync 2010 ve 2013 Bant Genişliği Hesaplayıcı’ya girdiğiniz verileri, kullanılabilir seçenekleri ve bu seçeneklerin farklı Office 365 gerçek zamanlı iş yükü uygulamaları için önerildiklerini anlayabilmeleri için sağlayıcınızla yakın işbirliği içinde çalışmanız gerekir

Verilerin Skype Kurumsal uygulamalarından, uygun MPLS hizmet sınıflarına eşlenmesi ile ilgili iki seçenek bulunur:

 • DiffServ Denetim Noktası (DSCP) kullanan trafiğin Bitiş Noktası İşaretlemesi

 • Ağ Erişim Denetim Listesi (ACL) tabanlı

Bitiş Noktası İşaretlemesinin uygulanması için, etki alanına katılan tüm Dewey Law LLC. Windows makinelerini, her paketi ilgili DiffServ Denetim Noktası (DSCP) işaretlemesi ile işaretleyecek şekilde yapılandırmanız ve daha sonra QoS işaretlerinin korunmasını ve kaldırılmamasını sağlamak üzere tüm ofis alanlarındaki ağ anahtarlarına ve yönlendiricilerine QoS uygulamanız gerekir Ağ paketlerindeki DSCP işaretlemeleri, hizmet sağlayıcısına ağ paketinin nasıl önceliklendireceğini belirtir. Bölüm 2’de QoS bölümünde DSCP ile ilgili daha fazla bilgi yer almaktadır.

Ağ ACL tabanlı atama için DSCP öncelik işaretlemeleri ters yöndeki bir yönlendiriciye uygulanır ve UDP kaynak bağlantı noktasını temel alır. Her uygulama için önerilen bağlantı noktası aralıkları Lync Server ile Ağ Planlama, İzleme ve Sorun Giderme Bölüm 2.6.1.1’de listelenmiştir. Bunu Dewey Law LLC’nin genel QoS uygulamasına ve tasarımına uygun şekilde gerçekleştirmeniz ve farklı QoS ilkeleri ile hatalı paket işaretleme olasılıklarına dikkat etmeniz gerekir.

Her ExpressRoute ağ hizmeti sağlayıcısı gerçek zamanlı ses ve video için uygun bir hizmet sınıfı (QoS) sunabilir. Bu COS, ses için “Hızlandırılmış İletme” (EF) ve video için “Garantili İletme” (AF) olarak adlandırılır. Sesli EF trafiği için satın aldığınız bant genişliği miktarını belirleme konusunda son derece dikkatli olmanız gerekir. Bunun nedeni, sağlanan hizmet sınıfından daha fazla ses trafiği göndermeniz durumunda hizmetin ses sınıfının gerektiği gibi çalışmayacak olmasıdır.

İpucu :  Hizmet ses sınıfı üzerinden gönderilen ve hizmet sağlayıcının taahhüdünü aşan bütün trafikler derhal silinecektir, bu da ses kalitesini doğrudan etkileyecektir.

Dewey Law LLC şirketi ile ilgili genel tasarıma bakıldığında, şirketin, ağları üzerinde ses trafiğini desteklemek üzere ihtiyaç duyduğu ağ bant genişliği miktarını doğru belirlemeniz ve her ses paketini (ve yalnızca ses paketlerini) DSCP ses ayarı (DSCP EF 46 ile) işaretlemeniz son derece önemlidir.

Kuruluş ağının tamamına QoS uygulamak için, uç noktaların veya yönlendiricilerin her bir paketi uygun Katman 3 öncelik göstergesi (DSCP) ile işaretlemesi gerekir. Tüm ağ yolu boyunca her anahtar ve yönlendiricide QoS seçeneğinin açılmış olması gerekir. QoS seçeneği açılmamış yalnızca bir ağ anahtarı veya yönlendirici olsa bile, söz konusu anahtar veya yönlendiriciden geçen ses ve video paketlerindeki QoS işaretleri kaldırılabilir. Bu durum aynı yöndeki tüm anahtarlar ve yönlendiriciler için QoS’i devre dışı bırakacaktır ve ExpressRoute’a sahip olmanın sağladığı değeri düşürecektir.

Bu ayrıca her noktada Katman 3 ve Katman 2 QoS önceliklerinin ilişkilerinin tanımlanmasını gerektirmektedir. Katman 2 öncelik mekanizmaları kablolu ağlar için IEEE 802.1p ve Wi-Fi ağlar için 802.11e/WMM içinde tanımlanır. Daha önemlisi hizmet sağlayıcının MPLS ağına yönelik ağ yönlendiricisi tüm giden paketler üzerinde DSCP ayarlarını korumalıdır, böylece bunlar uygun MPLS hizmet sınıfını koruyacaktır.

İpucu : QoS kurulumu için Bölüm 2.6 Lync Server ile Ağ Planlama, İzleme ve Sorun Giderme’ye başvurun. Ağ planlama gereksinimleri ile ilgili daha fazla bilgi için Skype Kurumsal 2015 için ağ gereksinimlerini planlama’ya bakabilirsiniz.

Ağ Erişim Hizmetlerini Talep Etme

ExpressRoute’u desteklemek üzere QoS ağ ön gereksinimlerini ve mekanizmalarını kurduktan sonra, bir sonraki adım ExpressRoute ağ erişim hizmetleri talep etmektir. Dewey Law LLC için Microsoft ağ hizmet sağlayıcı ortağından ExpressRoute erişim hizmetleri talep ederken, iki şey sağlamanız gerekir:

 • Her alanı ExpressRoute ve Office 365’e bağlamak için gerekli toplam bant genişliği miktarı.

 • Dewey Law LLC’de kullanılan Skype Kurumsal uygulamalarını destekleyecek her hizmet sınıfı için gerekli toplam bant genişliği. Hizmet sınıfı bant genişliği gereksinimi, ses, video, anlık ileti, durum ve ekran paylaşma gibi çeşitli Skype Kurumsal uygulamalarından beklenen trafik hacmi ile belirlenir.

Skype Kurumsal Uygulamaları için Bant Genişliği Gereksinimlerini Belirlemek

Dewey Law LLC. için gerekli toplam bant genişliğini belirlediğinizde, bu toplam bant genişliğinin farklı hizmet sınıfları arasında nasıl paylaştırılacağını bilmeniz gerekir. Örneğin her Skype Kurumsal uygulaması için ne kadar bant genişliği gereklidir?

Her Dewey Law LLC. ofisi ile ilgili bu gereksinimleri belirlemek için Lync 2010 ve 2013 Bant Genişliği Hesaplayıcı’yı kullanacaksınız. Bu hesaplayıcı, ses, video, konferans ve ekran paylaşımı dahil olmak üzere çeşitli Skype Kurumsal uygulamalarının beklenen kullanımını belirlemenizi sağlayan Excel tabanlı bir araçtır. Bu hesaplayıcı ağ üzerindeki her alan için bant genişliği ve CoS gereksinimlerle ilgili bir öngörü oluşturacaktır. Lync 2010 ve 2013 Bant Genişliği Hesaplayıcı’yı indirdiğinizde, kullanımı ile ilgili bilgiler veren bir kullanıcı kılavuzu indirilecektir.

Size yardımcı olmak için elektronik tablodaki çeşitli hücreler renk kodludur:

 • Yeşil Bunlar genel veri giriş alanlarıdır.

 • Sarı Bunlar gelişmiş veri giriş alanlarıdır. Bunları değiştirebilirsiniz, ancak dikkatli olun.

 • Kırmızı Bunlar salt okunur kısımlardır ve kilitli giriş değerleri değiştirilemez.

 • Gri Bunlar salt görünüm alanıdır. Genel giriş alanlarının sonuçlarını veya verileri görüntüler.

Dewey Law LLC. için tasarım süreci kullanıcılarını farklı “Karakterlere” göre sınıflandırmakla başlar. Tanımladığınız her karakter için çeşitli Skype Kurumsal uygulama kullanım beklentisi tanımlayabilirsiniz (“Yok”, “Düşük”, “Orta”, “Yüksek” veya üç “Özel” tanımlı ayardan biri). Bu seçimler “Karakter” çalışma sayfasında yer almaktadır. Her seçenek (“Düşük”, “Orta” veya “Yüksek”) için özel kullanım sunulmuştur ancak her seçenek için varsayılan değiştirilebilir. Her alanda, her karakter için kullanıcı sayısının tanımlanmasıyla, hesaplayıcı her konum için gerekli toplam bant genişliğini hesaplayabilir.

Bunun yanında iletim hatası düzeltmenin ve bant genişliği gereksinimlerini etkileyecek diğer sistem parametrelerinin kullanılıp kullanılmayacağı gibi kullanılacak ses ve video codec’lerini belirleyebilirsiniz. Lync 2010 ve 2013 Bant Genişliği Hesaplayıcı’daki varsayılan ayarları kullanabilirsiniz veya farklı codec’ler ve diğer sistem parametrelerini seçebilirsiniz. Dewey Law LLC’nin alan tasarımı için varsayılan ayarlar kullanılabilir. Bununla birlikte, varsayılan değerleri değiştirmek için tüm seçenekleri içeren bir açılır menü yer almaktadır. Her seçenekte kullanılan bant genişlikleri “Codec’ler” çalışma sayfasında bulunur. Herhangi bir ayarı değiştirdiğinizde, her alandaki bant genişliği ve hizmet sınıfı (CoS) karmasındaki değişim güncellenir. Bu özellikle, bunlar ile ilgili farklı olası yapılandırmaları test edebilirsiniz ve bunlarla ilgili bant genişliği gereksinimleri üzerindeki değişimin etkisini görebileceksiniz.

Dewey Law LLC. için “Yönetici/İş Ortağı”, “Ticari Ortak/Yardımcı Avukat” ve “BT Yöneticileri” olmak üzere üç karakter tanımladık. Aşağıdaki tabloda her karakter için çeşitli Skype Kurumsal uygulamaları ile ilgili kullanım profillerini belirleme yöntemimiz görülmektedir.

Karakterler ve kullanım profilleri (‘Karakter’ Çalışma Sayfasında A’dan P’ye Kadar Olan Sütunlar)

Karakter

Anlık İleti/Durum

P2P ses

P2P video

Konferans, ses

Konferans, video

Masaüstü paylaşımı

Arayarak bağlanılan konferans, ses

Lync 2010 RTV_Type

Uzak Kullanıcılar

Lync 2013 stereo ses

Lync 2013 video kalitesi

Lync 2013 P2P video penceresi için kullanıcı davranışı

Lync 2013 Çok görünümlü kullanım

Yönetici/ Ortak

Yüksek

Orta

Düşük

Orta

Orta

Yok

Orta

CIF

%0

%0

En iyi

Tipik

Tipik

Ticari Ortak/ Yardımcı Avukat

Yüksek

Orta

Düşük

Orta

Yüksek

Yüksek

Orta

CIF

%0

%0

Orta

Tipik

Tipik

BT Yöneticileri

Yüksek

Orta

Yok

Düşük

Yok

Yok

Orta

CIF

%0

%0

Orta

Tipik

Tipik

Bilgileri Konumlar ve pozisyonlara göre kullanıcıların dağılımı tablosuna, Lync 2010 ve 2013 Bant Genişliği Hesaplayıcı’nın “Alanlar” çalışma sayfasının üstündeki tabloya gireceksiniz. Bölge ofislerindeki kullanıcı sayıları eşit olduğundan, bunlar tek bir “Alan” olarak tanımlanmıştır ve üç örnek olacak şekilde belirlenmiştir. Alanlarda sırasıyla 24 ve 50 kullanıcı olduğu için aynı süreç büyük ve küçük ofislere uygulanmıştır.

Her karakter için ayarları belirledikten sonra, “Alanlar” çalışma sayfasında yer alan her karakter için kullanıcı sayısını girmelisiniz. Tüm alanlar için toplam kullanıcı sayısı otomatik olarak güncellenir. Office 365 konumunda herhangi bir kullanıcı olmadığından, bunların tamamı çalışma sayfasının “Ofisler” satırlarına girilmelidir. Ardından Lync 2010 ve 2013 Bant Genişliği Hesaplayıcı “QoS trafik sınıfı başına WAN BW” tablosundaki “En Etkili Sınıf”, “Veri Trafiği Sınıfı” ve “Gerçek zamanlı trafik sınıfı” sütunlarını doldurur. Bu, aşağıda yer alan tablodaki verilerde gösterilmektedir.

İpucu :  Elektronik tablonun tamamı ayrıca her uygulama için aynı anda açılabilecek en çok oturum sayısını içermektedir ancak bunlar alandan tasarruf etmek için silinmiştir.

Alana göre karakterler - (“Alanlar” Çalışma Sayfasında A,D,I ve AI’dan AX’e Kadar Olan Sütunlar)

Alan Adı

Alandaki Toplam Kullanıcı Sayısı

Benzer Sitelerin Toplamı

1. Kullanıcı Profili

1. Profil Kullanıcıları

2. Kullanıcı Profili

2. Profil Kullanıcıları

3. Kullanıcı Profili

3. Profil Kullanıcıları

Merkez

1070

1

Yönetici/Ortak

170

Ticari Ortak/Yardımcı Avukat

700

BT Yöneticileri

200

Bölge ofisleri

345

3

Yönetici/Ortak

60

Ticari Ortak/Yardımcı Avukat

225

BT Yöneticileri

60

Büyük ofisler

70

24

Yönetici/Ortak

11

Ticari Ortak/Yardımcı Avukat

50

BT Yöneticileri

9

Küçük ofisler

36

50

Yönetici/Ortak

6

Ticari Ortak/Yardımcı Avukat

25

BT Yöneticileri

1

Kbps bazında siteye göre uygulama başına gerekli bant genişliği (“Alanlar Çalışma Sayfası”, Sütun A ile BQ’dan LF’ye Kadar Olan Sütunlar )

Alan

Tepe SIP / Anlık İleti bant genişliği

Siteler Arası Eşdüzey Ses Tepe Bant Genişliği

Siteler Arası Eşdüzey Görüntü Tepe Bant Genişliği

Sesli Konferans Tepe bant genişliği

Video Konferans Tepe bant genişliği

Tepe WAN Paylaşım bant genişliği

PSTN Çağrıları için Tepe WAN bant genişliği

Merkez

1070

525.30

560.00

739.50

2640.00

4224.00

2688.30

Bölge Ofisleri

345

185.40

560.00

255.00

1320.00

1536.00

896.10

Büyük Ofisler

70

92.70

560.00

102.00

600.00

384.00

216.30

Küçük Ofisler

36

119.40

560.00

76.50

600.00

384.00

123.60

WAN bant genişliğini QoS sınıfına göre tanımlayan sütunlar, çalışma sayfasında yer alan en önemli sütunlardan biridir. Bu, aşağıda yer alan tabloda gösterilmektedir. Bu veri, her bir alanınız için erişim bağlantısı talep etmek üzere ağ hizmeti sağlayıcısına vermeniz gereken bilgileri özetlemektedir. Toplam bant genişliğini hesaplarken aynı türdeki alan sayısı ile farklı türlerdeki tüm ofis alanlarının bant genişliğini çarpmayı unutmayın. ExpressRoute ağ hizmeti ortağınıza bağlanmak için Azure ExpressRoute’a bakabilirsiniz.

Ses ile ilgili bant genişliğini, diğer bir deyişle “Hızlandırılmış İletme” (EF) hizmet sınıfını aşmamanız son derece önemlidir. Rastgele bir paket seti atılacaktır, böylece tek bir çağrının veya bir çağrı grubunun kalitesinin düşürülmesi yerine devam eden tüm çağrılar etkilenecektir. Bununla birlikte yalnızca sesin EF için DSCP (DSCP = 46) ile işaretlenmesi son derece önemlidir, aksi takdirde ses dışı trafik eklendiğinde sırada taşma olabilir.

İpucu :  Bir kez daha belirtelim, EF hizmet sınıfı en iyi performansı garanti etse de, tanımlanan bant genişliğini aşmanız durumunda tüm ek paketler atılacaktır.

QoS trafik sınıfına göre alan başına toplam bant genişliği - (‘Alanlar’ Çalışma Sayfasında- Sütun A ve ML’den MR’ye Kadar Olan Sütunlar)

Alan Adı

En etkili sınıf (DSCP 0)

Veri trafik sınıfı (özel DSCP)

Gerçek zamanlı trafik sınıfı (DSCP 34, AF41)

Öncelikli trafik sınıfı (DSCP 46, EF)

Merkez

0,00

5764.80

3200.00

3953.10

Bölge Ofisleri

0,00

2033.60

1880.00

1336.50

Büyük Ofisler

0,00

486.40

1160.00

411.00

Küçük Ofisler

0,00

438.40

1160.00

319.50

Planınızı eyleme dökmek

Yukarıda bulunan Uygulama başına Site başına tablosundaki bant genişliği tahminlerini kullanarak WAN’dan çapraz geçecek toplam bant genişliğini ve ExpressRoute’tan çapraz geçecek bant genişliği miktarını hesaplayabiliriz. ExpressRoute’tan çapraz geçen trafik, siteler arası eşdüzey bant genişliğini içermez

Site

Tepe SIP / Anlık İleti bant genişliği

Sesli Konferans Tepe bant genişliği

Video Konferans Tepe bant genişliği

Tepe WAN Paylaşım bant genişliği

PSTN Çağrıları için Tepe WAN bant genişliği

Site sınıfı başına toplam ExpressRoute trafiği (yani toplam site sayısı)

Merkez

1,070

739,50

2640.00

4224.00

2688.30

11361.80

Bölge Ofisleri

345

255.00

1320.00

1536.00

896.10

8704.20

Büyük Ofisler

70

102.00

600.00

384.00

216.30

32935.20

Küçük Ofisler

36

76.50

600.00

384.00

123.60

61005.00

Bu, ekspres rotadan çapraz geçecek Skype Kurumsal Çevrimiçi trafiğinin yaklaşık 114 Mbps olacağı anlamına gelir; dolayısıyla Dewey, ExpressRoute için en az 200 Mbps aboneliğe ihtiyaç duyar. Farklı ExpressRoute eşleme konumlarında birden çok ExpressRoute devreleri satın alınabilir. Bu, Dewey’in siteleri farklı coğrafi bölgelerde ise veya ExpressRoute devresine bağlantının başarısız olması durumunda dayanıklılık sağlamak üzere önerilebilir. Birden çok Azure bölgesinde ExpressRoute devresi satın alırsanız, ExpressRoute üzerinden küresel bağlantı almak için ExpressRoute ekstra eklentisi gerekecektir.

Artık gerekli toplam bant genişliği miktarı ve hizmet sınıfı (CoS) bant genişliği sayılarına sahip olduğunuza göre, seçilen ağ hizmet sağlayıcısına veya sağlayıcılarına taleplerinizi iletebilirsiniz. Diğer uygulamalar ve hizmetlere ilişkin trafik tahminlerini eklemeyi unutmayın. Exchange ve OneDrive için bant genişliği hesaplayıcıları dahil olmak üzere diğer Office 365 hizmetleri için ağ planlama kılavuzu sunuyoruz. Siteler arası trafiğin yeniden eklenmesi gerekeceği için ağ hizmet sağlayıcısı bant genişliği aboneliği daha yüksek olacaktır. Lync 2010 ve 2013 Bant Genişliği Hesaplayıcı beklenen trafik ile ilgili yalnızca bir tahmin sunar, bu nedenle bir stres testi gerçekleştirerek ağın söz konusu trafik hacmini destekleme becerisini doğrulamanız önerilir.

İpucu : Ağ ile ilgili bir ön değerlendirme gerçekleştiriyorsanız, ağınıza stres testi yapmanız kesinlikle önerilir.

Bir stres testi, altyapının oluşturulması ve yapılandırılmasını, ardından öngörülen sanal trafik hacmi ile çalıştırılırken performansın izlenmesini içerir. Trafik öngörüleriniz bazı alanlar için doğru olmayabilir, buna karşın Lync 2010 ve 2013 Bant Genişliği Hesaplayıcı’nın öngördüğü trafik hacmini destekleyebileceğinden emin olabilirsiniz. Stres testinin en az birkaç gün boyunca yapılması önerilir, buna karşın daha uzun süre yapılması sayıların daha da netleştirilmesine yardımcı olabilir. Buna karşın stres testi, gerçek kullanıcı ağ trafiği taşımayan ağ hizmetleri ile ilgili maliyetler göz önünde bulundurularak uzatılmalıdır. Microsoft, ağ ön değerlendirme stres araçları dahil olmak üzere ağ yönetim ve işlem araçları sağlamak üzere IT Pro Araçlar programının bir parçası olarak çeşitli satıcılara sertifikalandırmıştır. Skype Kurumsal aynı zamanda sizin için ağ değerlendirmesini yapabilecek sertifikalı IT Pro Araç kullanabilen bir Sistem Entegratörü (SI) sunmaktadır. Daha fazla bilgiye Skype Kurumsal Çözümleri: IT Pro Araçları’ndan ulaşabilirsiniz.

Stres testi ağın gerekli trafik hacmini destekleyebileceği konusunda bir güvence sağlamaktadır ancak gerçekte Lync 2010 ve 2013 Bant Genişliği Hesaplayıcı verileri farklı nedenlerden dolayı yanlış olabilir. Bununla birlikte, bant genişliğinin yeterli olduğundan ve QoS mekanizmalarının doğru şekilde çalıştığından emin olmak için, dağıtıldıktan sonra devam eden bir ağ değerlendirmesi gerçekleştirerek site ağlarınızı izlemeye devam etmeyi göz önünde bulundurmalısınız. Çevrimiçi kullanıcı sayısının artmasıyla ağ performansının izlenmesi önem taşımaktadır.

Bölüm 2: ExpressRoute Skype Kurumsal QoS

Microsoft ExpressRoute hizmeti Azure bulutuna özel bir bağlantı sağlar, ancak Office 365 Gerçek Zamanlı İş Yüklerinin iletişim hizmetleri, kurumsal seviyede kullanıcı deneyimi sunmak üzere trafik hacmini karşılayabilecek yeterli bant genişliğine sahip ve Hizmet Kalitesini (QoS) destekleyebilecek ağ hizmetleri gerektirir. QoS özellikli bağlantı, herhangi bir kısmın QoS’i desteklememesi tüm aramanın kalitesini düşüreceğinden uçtan uca yapılandırılmalıdır (bilgisayardan, ağ anahtarlarından ve yönlendiricilerden buluta).

Bu bölümün amacı; bir IP ağında gerçek zamanlı trafiği desteklerken, Microsoft ExpressRoute Exchange Sağlayıcı veya Ağ Hizmeti Sağlayıcı ortağı kullanarak Office 365 Gerçek Zamanlı İş Yüklerinin ExpressRoute dağıtımını başarıyla yapılandırırken ve desteklerken karşılaşacağınız zorlukları anlamanıza yardımcı olmaktır.

QoS, ağlardan kullanımda ExpressRoute ağ devreler üzerinden kabul edilir ve Microsoft ağı içinde Skype Kurumsal trafiği için kullanılır. Bugün, bazı giden bağlantılar Microsoft'tan kısımlarını Skype Kurumsal için eksik DSCP değerleri vardır. Giden trafiği DSCP değerleri ile tam olarak işaretlenip işaretlenmediği kadar bu makalenin Ağ erişim denetim listesi (ACL) kullanarak QoS uygulama bölümünde açıklandığı gibi ağ sınırını en trafiği için QoS işaretleri ekleme yönergeleri izlemeleri önerilir.

Gerçek Zamanlı sorun

Kurumsal kalitede ses ve video hizmetlerinin sağlanması IP ağında farklı talepler oluşturur. Gerçek zamanlı trafik, Kullanıcı Veri İletisi Protokolü (UDP) kullanarak taşınan Gerçek zamanlı Aktarım Protokolü (RTP) kullanır. Her iletiyi numaralandıran ve hatalara karşı test eden, kayıp veya hatalı iletileri algılayıp yeniden ileten İletim Denetimi Protokolünden (TCP) farklı olarak UDP bu tür bir güvenilirlik sağlamaz. Hatalardan dolayı bozulursa veya arabellek taşmalarından dolayı kaybolursa, iletiler geri getirilemez. Gerçek zamanlı trafikte kayıp iletiler yeniden gönderilse bile, sesli mesajın akışına herhangi bir olumlu etki yapamayacak kadar geç ulaşacaklarından dolayı RTP ile kullanılmak üzere UDP seçilmiştir.

Kayıp ses paketlerinin etkisini bilen tasarımcılar IP üzerinden ses ve video performansını geliştirmek üzere iki yaklaşım oluşturmuştur:

 • Paketler kaybolduğunda ses kodlamasının/kod çözümünü daha dayanıklı hale getirmek. Bu, Office 365 Gerçek Zamanlı Aktarımda bulunan bir özellik olan ve karşılaşılan hataların belirli bir kısmını düzeltmek için iletim hatası düzeltme (FEC) kullanılarak, veya Microsoft codec’lerinin bir özelliği olan kayıp paketlerin etkilerini maskelemek üzere ses kod çözme sistemleri tasarlanarak gerçekleştirilebilir.

 • Gecikme, paket kaybı ve değişim ile birlikte paketler arasındaki gecikme sürelerindeki değişimlere göre ağ performansını garanti edecek hizmet kalitesi mekanizmaları kullanan aktarım hizmetleri kullanın.

Dayanıklı ses kodlama yalnızca paket kaybı sorununu düzeltir, bu nedenle gecikme ve değişimi en aza indirecek mekanizmalara sahip gerçek zamanlı ses ve video taşıyabilecek bir ağ oluşturmak önem taşır. Çok sayıda paket kaybolursa, dayanıklı kodlama olsa bile alıcı terminal ses sinyalinin anlaşılabilir bir sürümünü yeniden oluşturacak kadar yeterli bilgiye sahip olamayacaktır. Ses kalitesinde anlaşılır derecede bozulmaya neden olacak kayıp paket oranı, kullanılan ses kodlama yöntemine bağlı olarak değişir. Buna karşın tüm durumlarda birbirini takip eden paket dizelerinin kaybolması sorun olabilir.

Aşırı gecikmenin konuşmanın akışını etkileyeceğinden ve konuşanları rahatsız edeceği için gecikmenin en aza indirilmesi önem taşımaktadır. En iyi uygulamalar, ses ile ilgili olarak uçtan uca gecikmenin (buna “konuşmanın ulaşma” gecikmesi adı verilir) “karşılıklı” gecikme yerine tek yönlü olarak 150 milisaniyenin (ms) altında tutulması gerektiğini göstermektedir. Elbette yayılım gecikmesi veya sinyalin kablo üzerinden fiziksel olarak geçme süresi göz önüne alındığında okyanusu aşan bağlantılar gibi daha uzun iletim bağlantılarında gecikme artacaktır.

Gecikme tek yöne doğru 150 milisaniyenin üzerine çıkarsa, konuşmacı üzerinde garip bir etki oluşturur. Konuşmacının zihninde bir şalter atar ve alıcının kendisini duymadığını düşünerek söylediği son sözü tekrarlamaya başlar. Bu, karşı taraftan gelen gecikmeli yanıtla karşılaşır. Eğer uydu kanalı üzerinden konuştuysanız bu etkiyi bilirsiniz. Uydu kanalında tek yönlü gecikme yaklaşık 250 milisaniyedir, bu da izin verilen gecikme süresinden çok uzundur.

Kurumsal seviyede ses için önerilen ağ parametreleri

Parametre

Önerilen değer

Karşılıklı gelen paket değişimi (ortalama)

≤ 5ms

Karşılıklı gelen paket değişimi (maksimum)

≤ 40ms

Paket kayıp oranı (ortalama)

Yaklaşık %0

Tek yönlü ağ gecikmesi

≤ 100ms (gecikme ve coğrafi uzaklık ile ilgili denetimleri içermelidir)

Kurumsal seviye ses ağının bir parçası olarak ExpressRoute

Express Route, üç bağlantı seçeneğinden biri ile bir Ağ Hizmeti Sağlayıcısı (NSP) ya da bir Exchange Sağlayıcı (EXP) üzerinden özel bağlantı sağlar:

 • Bulut Exchange Ortak Yerleşim

 • Noktadan Noktaya Ethernet bağlantısı

 • Herhangi bir noktadan herhangi bir noktaya (IPVPN) bağlantı

Bu, İnternet trafiğindeki değişikliklerden etkilenmeyerek yüksek kullanılabilirlik (%99,9 çalışma süresi SLA) sağlar ve trafiğin önceliklendirilmesi için Hizmet Kalitesi işaretlerine uyar (QoS aşağıda açıklanmıştır). İyi planlanmış bir WAN’ın yanı sıra ExpressRoute kurumsal seviyede ses ağı sağlayabilir.

Devreye bağlı ofislerden ya da veri merkezlerinden (karma topoloji ise) veri geçişi için ExpressRoute kullanabilirsiniz. Kullanıcılar VPN ile bağlı olmadıkları sürece iş yeri dışındaki kullanıcılar (örneğin ev ofislerden çalışanlar ya da seyahat edenler) için veriler, ExpressRoute devresinden faydalanmaz ve bu nedenle ExpressRoute devresinin boyutu ile ilgili bant genişliği tahminlerine eklenmesine gerek yoktur. Çok uluslu bir müşteriyseniz her bölgede ExpressRoute devresi satın almanız gerekebilir ve trafiğin tercih edilen ExpressRoute devresine (genellikle her site için en yakın olan) yönlendirilebilmesi için yönlendirme kurallarını bildirmek üzere BGP topluluk etiketleri kullanmanız gerekebilir. Ayrıca, tek bir devreyi etkileyen bir kesinti durumunda diğer devreler yedek olarak kullanılabilir.

ExpressRoute bir seçenek değilse

Tüm siteleri ExpressRoute için maliyetleri nedeniyle ya da ExpressRoute önkoşulları ya da, geçerli NSP sınırlamaları karşılayan bağlanamama bağlanmak için uygun olmayabilir. Tıklatırsanız, size kimin ExpressRoute kullanamazsınız, yine de QoS ağınızın içindeki işaretlemek için aşağıdaki yönergeleri izleyin ve yeterli bant genişliği ve üzerinde QoS dayalı trafiği önceliği belirlemesi için destek sağlamak için NSP Sözleşmelerle planlamak için önerilir.

Birden çok bölgelerde ofisi varsa, ancak yoksa ek olarak, tüm bölgelerde ExpressRoute devreler bölge BGP topluluk etiketler için/ofislerde uydu trafiği için gereksiz uzun mesafe Taşımacılığı önlenmiş böylece yönlendirme yapılandırırken kullanmanız gerekir. Örneğin, Skype Kurumsal çevrimiçi kuruluş Amerika Birleşik Devletleri'nde, ancak Avrupa'da dal ofisi ile barındırılan olan bir şirketi göz önünde bulundurun ve şirketin yalnızca tek bir ExpressRoute devre Silikon Vadisi'ndeki bulunur. Çoğu, Skype Kurumsal çevrimiçi trafiği nerede kuruluş barındırılan (örneğin, şirket içindeki diğer kullanıcılarla konferans aramaları) bir veri merkezine yönlendirilir, ExpressRoute devre kullanarak çoğu trafiği için tercih edilen olabilir. Bununla birlikte, bir kullanıcı Avrupa'da başlayan kuruluş Avrupa'da yer alan başka bir şirket tarafından barındırılan bir konferans aramasına katılma yazacaksanız, medya bu arama için hedef ikinci şirket bulunduğu Avrupa veri merkezine olacaktır. Trafiği Silikon Vadisi'ndeki ExpressRoute devre aracılığıyla yönlendirme Internet üzerinden olası daha az doğrudan bir yol olabilir. Bu durumda, yönlendirme kuralları yapma ve Silicon Valley ExpressRoute yerine Internet devre Avrupa bölge olan trafiğini için yoluyla yönlendirme etiketler topluluk etiketler incelenecek (örneğin, en Avrupa ofisi) ağınız içindeki yönlendirici yapılandırma isteyebilirsiniz.

Temel Hizmet Kalitesi (QoS)/Hizmet Sınıfı (CoS) Kavramları

IP’de Hizmet Kalitesi (QoS), bazı paketlerin diğerlerine göre öncelikli olarak işlenmesini sağlamak üzere kullanılan herhangi bir mekanizmayı tanımlar. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tanımına göre QoS gecikme, kayıp, sinyal-gürültü oranı, yan ses, eko, kesintiler, frekans yanıtı, ses seviyesi ve benzeri özellikler dahil olmak üzere bir bağlantının kalite ile ilgili tüm boyutlarını içermektedir. Paket ağlarında QoS olarak belirttiğimiz terim gecikme, değişim ve paket kaybına karşı performansın iyileştirilmesine odaklanan Hizmet Sınıfı (CoS) olarak belirtilmektedir, buna karşın daha sık kullanıldığı için QoS terimi kullanılmaya devam edecektir.

Bir IP ağına QoS sağlamak iki önemli bileşeni gerektirir:

 • Gerçek zamanlı trafik için her bağlantıya tanımlı bir bant genişliğinin ayrılması; söz konusu bant genişliği herhangi bir zamanda gerçek zamanlı trafik için gerekli değilse başka bir trafik için kullanılabilir. Genel olarak ses trafiği için genel kapasitenin %30’undan daha fazlasının atanmaması belirtilir.

 • Üst bilgide paketleri bir öncelik göstergesiyle işaretlemek, yol üzerindeki anahtarlar ve yönlendiricilere atanması gereken paket önceliğini belirtir.

Bir anahtar veya bir yönlendirici bir paketi aldığında, bir sonraki adım veya atlama için bir çıkış sırasına taşınır. Farklı öncelik seviyeleri için farklı çıkış sıraları vardır. Bir anahtar veya yönlendirici, düşük öncelikli sıralara göre yüksek öncelikli sıraya daha sık hizmet veren bir algoritma kullanır.

Karşılıklı en Katman 2 (yani Ethernet veya Wi-Fi katmanı) ve Katman 3 (yani IP katmanı) uygulanan farklı QoS teknikler vardır. Bu farklı QoS uygulamaları her geçiş ve yönlendirici ağınız ve ağ hizmeti sağlayıcınızın ağı arasındaki arabirim yanı sıra ağ yapılandırılması gerekebilir.

İlgili hizmet sınıfları için çeşitli Skype Kurumsal uygulamalarından verilerin eşlenmesi için iki seçenek bulunmaktadır:

 • Farklılaştırılmış Hizmet Denetim Noktası (DSCP) kullanarak trafiğin uç noktada işaretlenmesi

 • Ağ Erişim Denetim Listesi (ACL) tabanlı

Farklılaştırılmış Hizmet Denetim Noktası (DSCP) Kullanarak Trafiğin Uç Noktada İşaretlenmesi

Farklılaştırılmış hizmetler (DiffServ) IP ağlarında ağ trafiğinin sınıflandırılması ve yönetilmesi ile QoS sağlanması için “iri taneli” bir mekanizma olarak adlandırılır. Paketin önceliğini tanımlamak üzere Katman 3 işlevlerini uygulayan yönlendiriciler ve diğer cihazlar DiffServ Denetim Noktası (DSCP) kullanır. QoS, IP üst bilgisinde Farklılaştırılmış Hizmetler alanına (daha önce “Hizmet Tipi” alanı olarak adlandırılmıştır) 6-bit DSCP değeri yerleştirilerek uygulanır; 6 bit, 64 farklı öncelik seviyesi sağlar. Öncelik düzeyleri tipik olarak burada gösterildiği şekilde tanımlanır.

Önerilen DSCP ayarları

Trafik Sınıfı

İşleme (DSCP İşaretleme)

Skype Kurumsal iş yükleri

Ses

EF (46)

Skype Kurumsal ve Lync ses

Etkileşimli

AF41 (34)

Video

AF21 (18)

Uygulama paylaşımı

Varsayılan

AF11 (10)

Dosya aktarımı

CS0 (0)

Diğerleri

IP Sürüm 4 üst bilgisi

IPv4 üstbilgisi

Katman 2 QoS: IEEE 802.1p/Wi-Fi Multi-Medya (IEEE 802.11e)

DSCP Katman 3’te QoS uygulamak için standart mekanizma olsa da, kablolu (Ethernet) ve kablosuz (Wi-Fi ağları) için farklı Katman 2 QoS mekanizmaları vardır. Kablolu ağlar için QoS mekanizması IEEE 802.1p standardı ile tanımlanır; WLAN QoS mekanizması ise Wi-Fi Birliği tarafından “Wi-Fi Multi-Medya Sertifikalı” (WMM Sertifikalı) olarak belirtilen IEEE 802.11e ile tanımlanır.

IEEE 802.1p, iletinin önceliğini belirlemek için bir 3-bit Öncelik Kod Noktası (PCP) kullanır; PCP ise ayrıca VLAN tanımlayıcısını taşıyan Ethernet Üst bilgisindeki 32-bit alanın bir parçasıdır. PCP değerleri için tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

IEEE 802.1p PCP değerleri

PCP Değeri

Öncelik

Kısaltma

Trafik türleri

7

7

NC

Ağ Denetimi

6

6

IC

Ağlar Arası Denetim

5

5

VO

Ses

4

4

VI

Video

3

3

CA

Kritik Uygulamalar

2

2

EE

Mükemmel Etki

0

1

BE

En Etkili

1

0

BK

Arka Plan

IEEE 802.1p, trafiğin her öncelik seviyesi için farklı öncelik sıralarına göre düzenlendiği DSCP’ye benzer şekilde uygulanır ancak WLAN’ların paylaşılan medya özelliği farklı bir yaklaşımı gerektirir. Erişim noktası ve istemci farklı öncelik seviyeleri için ayrı çıkış sıralarında korunurken, çerçevelerin radyo kanalına gönderilmesi ile ilgili farklılıklar bulunmaktadır.

Wi-Fi ağlarında bir erişim noktası ile ilişkilendirilen tüm istemciler tek bir yarı çift yönlü kanalı paylaşır (aynı anda yalnızca bir istemci terminali veya erişim noktası gönderebilir) Radyo kanalında olası çakışmaları en aza indirmek için, bir çerçeve göndermeden önce terminal kanalın belirli bir zaman dilimi boyunca boş kalmasını bekler, buna “Çerçeveler Arası Aralık” adı verilir, terminal gönderirken kanal meşgul olursa, rastgele bir zaman dilimi boyunca geri atılır. Çerçeve gönderildiğinde, gönderen alıcıdan bir onay iletisi almazsa, bir çakışma veya farklı bir arıza olduğunu varsayar ve yeniden göndermek üzere radyo kanalına erişmeden önce rastgele bir zaman aralığı boyunca geri çekilir. Aynı iki terminalin yeniden çakışma olasılığını azaltmak için geri çekilme zaman aralığı rastgele belirlenir.

Radyo kanalına erişimi önceliklendirmek için IEEE 802.11e/WMM, “Kararlaştırılmış Çerçeveler Arası Aralık” (AFIS) adı verilen farklı mesaj öncesi bekleme aralıkları ve farklı trafik sınıfları için farklı geri çekilme aralıkları tanımlar; “Erişim Kategorileri” olarak adlandırılan dört öncelik seviyesi tanımlanır.

Daha yüksek öncelikli çerçevelere daha kısa AFIS değerleri atanarak öncelik verilir. Böylece bir terminal bir ses çerçevesi göndermek için bekliyorsa ve başka bir terminal ise bir veri çerçevesi göndermek için bekliyorsa, ses çerçevesi her zaman ilk gönderilir. Teknik olarak, ses ve video çerçevelerine aynı AFIS değeri atanır, ancak video çerçeveleri için geri çekilme aralıkları daha yüksektir. Böylece, ilk denemede bir ses ve video çerçevesi çakışsa da, ses çerçevesi her zaman daha kısa sürede yeniden iletilecektir. IEEE 802.1p ile IEEE 802.11e arasındaki korelasyon aşağıda gösterilmiştir:

IEEE 802.11e/Wi-Fi Multi-Medya (WMM) ile 802.1P eşleme

WMM erişim kategorisi

WMM açıklama

802.1P PCP değeri

802.1P ataması

1 (AC_VO)

Ses

7 (111)

NC

6 (110)

VO

2 (AC_VI)

Video

5 (101)

VI

4 (100)

CL

3 (AC_BE)

En Etkili Veri

3 (011)

EE

0 (000)

BE

4 (AC_BK)

Arka Plan Veri

1 (001)

BK

2 (010)

---

Katman 3 ile Katman 2 arasında önerilen ilişki burada gösterilmektedir:

Önerilen Katman 3 ile Katman 2 öncelik ilişkileri

Katman 3 işaretleri

Katman 2 (PCP Değeri)

Wi-Fi (Erişim Kategorisi)

Ağ Denetimi

Atlama Başına Davranış (PHB) - Sınıf Seçici (CS) 6

6

1 (AC_VO)

DSCP Değeri -48

Ses

Atlama Davranışı Başına (PHB) Hızlandırılmış İletme (EF)

5

1 (AC_VO)

DSCP Değeri - 46

Görüntülü Konferans

Atlama Davranışı Başına (PHB) - Garanti Edilen İletme (AF) 41

4

2 (AC_VI)

DSCP Değeri - 34

Çağrı Sinyali

Atlama Başına Davranış (PHB) - Sınıf Seçici (CS) 3

3

2 (AC_VI)

DSCP Değeri - 24

Düşük Gecikme Verisi

Atlama Davranışı Başına (PHB) - Garanti Edilen İletme (AF) 21

2

3 (AC_BE)

DSCP Değeri - 18

Yüksek Üretim Verisi

Atlama Davranışı Başına (PHB) - Garanti Edilen İletme (AF) 11

1

3 (AC_BE)

DSCP Değeri - 10

En Etkili

Atlama Başına Davranış (PHB) - 0

0

4 (AC_BK)

DSCP Değeri - 0

IEEE 802.1p ve WMM için öncelik kodlamasında bir uygunsuzluk vardır. 802.1p’de ses için PCP değeri 5’tir, buna karşın WMM’ye standart eşdeğerlilik eşlemesinde PCP 5, WMM’de video için erişim kategorisi (AC_VI) olan Erişim Kategorisi 2 şeklinde dönüştürülür. Mümkünse bu eşlemeyi PCP 5’in Erişim Kategorisi 1’e dönüşecek şekilde değiştirin ya da Wi-Fi Birliği bu sorunu düzeltene kadar ses ile videoyu aynı Wi-Fi ağında kullanmaktan kaçının. Wi-Fi hakkında ek bilgi için bkz: Wi-Fi Katalog Öğeleri

Ağ Erişim Denetim Listesi (ACL) kullanarak QoS’in Uygulanması

ExpressRoute yapılandırmasında QoS uygulanması için alternatif bir yöntem de Ağ Erişim Denetim Listesi (ACL) kullanmaktır. Bu yaklaşımda, her paketin üst bilgisine ilgili DSCP işaretini uç noktaların yerleştirmesi yerine işaretleme UDP kaynak bağlantı noktasına bağlı olarak ters yöndeki bir yönlendirici tarafından gerçekleştirilebilir. DSCP ayarlarının korunmasını sağlamak üzere tüm anahtarlar ve yönlendiriciler QoS’i desteklemek üzere yapılandırılmalıdır. Daha önemlisi, DSCP ayarı temel olarak paketin nasıl ele alınması gerektiği konusunda ağ hizmet sağlayıcısına belirttiğiniz bir talimat olduğu için, hizmet sağlayıcının ağına bağlı yönlendirici her paketin üst bilgisinde DSCP’yi korumalıdır.

Skype Kurumsal uygulamaları için önerilen bağlantı noktası aralıkları Lync Server ile Ağ Planlama, İzleme ve Sorun Giderme kılavuzunda Bölüm 2.6.1.1’de listelenmiştir. Bunun kuruluşun QoS’e genel yaklaşımı ile uygun olması ve farklı QoS ilkeleri ile olası paket yeniden işaretleme uygunsuzluklarına karşı dikkatli olmanız önem taşımaktadır.

QoS ve MPLS ağ hizmetlerinin kullanılmasının ana sebebi, gerçek zamanlı ses ve video için iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamaktır, aynı özellikler veri uygulamalarına da uygulanabilir. Tüm uygulamaları eşit şekilde ele almak yerine MPLS ağları kuruluşların bazı veri uygulamalarını diğerlerine göre önceliklendirebilmesini sağlar. MPLS ile, kredi kartı işlemleri veya ekran paylaşımı gibi gerçek zamanlı uygulamalara, e-posta gibi zaman açısından daha az kritik trafik yerine öncelik verilebilir.

IP Ağ Hizmet türlerinin anlaşılması - Temel IP ve MPLS

İlk IP paket iletme “en etkili” ilkesine göre çalıştırılır. Bu, söz konusu IP paketlerini ileten yönlendiricilerin paketleri hedeflerine ulaştırmak için en iyi çabayı göstereceklerini belirtmektedir ancak hedefe ne zaman ulaşacakları, ya da ulaşıp ulaşmayacakları konusunda herhangi bir garanti yoktur. Bugün evinizdeki İnternet bağlantısı dahil olmak üzere temel İnternet hizmetleri böyle çalışır. Burada eğer herhangi bir uygulama için güvenilirlik gerekiyorsa, protokol yığınında daha yüksek bir seviyede sağlanacaktır. Güvenilir teslim mekanizması, İletim Denetimi Protokolüdür (TCP). Gerçek zamanlı ses ve video için kullanılan Kullanıcı Veri İletisi Protokolü (UDP) güvenilmeyen (“en etkin”) teslim mekanizmasıdır.

Çoklu Protokol Etiket Anahtarlama (MPLS), gecikme, değişim ve paket kaybı için performans garantileri veren bir IP hizmeti sağlamak üzere ağ hizmet sağlayıcıları için bir araç olarak geliştirilmiştir. Bu performans garantilerini sağlamak için MPLS geleneksel IP’nin belirsizliğinin bir kısmını ortadan kaldırır. İlk olarak, her paketin yönlendiriciden yönlendiriciye hedefini bulmasını sağlamak (her paketin kaynaktan hedefe farklı bir yoldan ulaşmasına neden olur) yerine MPLS, Etiket Anahtarlama Yolu (LSP) olarak adlandırılan sabit bir yol üzerinden paketleri “sanal devre” bağlantısına yönlendirir. Bu yoldaki bağlantılardan biri başarısız olursa, bu bağlantıyı kullanan tüm LSP’ler hızla yeniden yönlendirilir.

Bir paket MPLS ağına gönderildiğinde, ağ hizmet sağlayıcının uç yönlendiricisi, paketi uygun LSP’den iletmek için pakete kullanılan etiketi içeren ek bir üst bilgi ekler. Etiket, MPLS ağının diğer ucunda uç yönlendirici tarafından sökülür.

İletme sürecini basitleştirmesinin yanında MPLS’nin sağladığı bir diğer avantaj ise ağ yönetim sisteminin ağdaki bağlantılarda taşınanları bilmesidir. Ağ üzerinde trafiğin yönlendirilme biçiminin kontrol edilmesiyle operatör her yolun sağlayacağı QoS’i garanti edebilir. Bu nedenle geleneksel veya basit IP’nin en etkili performansından farklı olarak MPLS operatörleri öngörülebilir bir performans ile IP hizmeti sağlayabilir. Ayrıca söz konusu LSP geleneksel İnternet hizmetlerine göre MPLS’yi daha güvenli hale getirir. Bu nedenle temel IP hizmeti ile ağın iyi kalitede ses sağlayabilecek kadar iyi performans göstereceğini ümit ederiz ve bu olasılığı yükseltmek için FEC ve daha dayanıklı ses kodlama gibi yöntemler kullanırız, MPLS kullanarak ise bundan tam olarak emin olabiliriz.

MPLS sağlayıcıları ne yazık ki her birini tanımlamak için farklı hizmet şartları kullanan farklı hizmet sınıfları sunar. Lync 2010 ve 2013 Bant Genişliği Hesaplayıcı’dan aldığınız çıktıları ve farklı Office 365 Gerçek Zamanlı İş Yükü uygulamaları ile ilgili önerilenleri anlayabilmeleri için sağlayıcınızla yakın işbirliği kurmalısınız.

Sonuç

Skype Kurumsal, iş iletişimlerinin gerçekleştirilme şeklini güçlendirir. Bir PBX’e bağlı bir telefon, ayrı bir görüntülü konferans sistemi, e-posta için ayrı bir platform, sesli konferans için dışarıdan alınan bir sistem ve anlık ileti ve bulunma için farklı bir araç yerine Skype Kurumsal tüm bu özellikleri tek bir kullanıcı arabiriminde toplayabilir.

Kurumsal seviyede tutarlı olarak gerçek zamanlı ses ve video hizmetlerinin sağlanması QoS sağlama özelliğine sahip uçtan uca bir ağ altyapısı gerektirir. Buna hem LAN, hem de WAN hizmetleri dahildir. Microsoft, farklı hizmetler için gerekli ağ kapasitesinin öngörülmesini sağlamak üzere Lync 2010 ve 2013 Bant Genişliği Hesaplayıcı gibi araçlar sunar. Ayrıca Skype Kurumsal Çözümler: IT Pro Araçları programında yer alan iş ortakları ağ altyapısını önceden değerlendiren ve izleme, raporlama ve sorun gidermeyi destekleyen araçlar sunar. Doğru boyutta ve doğru şekilde yapılandırılan bir ağ altyapısı olmadan, kullanıcınızın kalite ve tutarlılık beklentilerini karşılamayan bir ExpressRoute Skype Kurumsal dağıtımı yapma riski ile karşı karşıya olursunuz.

Etkin iş araçları güvenilir ve tutarlı şekilde performans göstermelidir ve kullanıcının benimsemesini teşvik edecek bir kullanıcı deneyimi sunmalıdır. Ağ oluşturma açısından, bunları gerçekleştirebilecek hem yerel hem geniş alan, hem sabit hem de mobil bir ağ yapısına sahip olmayı vurgular. Bu altyapıyı planlamak, tasarlamak, uygulamak ve korumak her zaman kolay olmayabilir. Bugün bunu başaracak donanım, araçlar ve ağ hizmetleri mevcuttur ancak kullanıcıların etkin ve verimli şekilde çalışmalarını, kuruluşun ise bu teknolojinin sunduklarından sonuna kadar yararlanmalarını sağlayacak iletişim ve işbirliği hizmetlerini sağlayacak şekilde tasarlanmalarını, uygulanmalarını ve korunmalarını sağlamak BT Uzmanının sorumluluğundadır.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Ayrıca Bkz:

ExpressRoute belgeleri

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×