Site koleksiyonu depolama alanı sınırlarını yönetme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Kuruluşunuzda SharePoint Online boşluk miktarını (bkz: SharePoint Online sınırlarını) kullanıcı sayısına dayanır. Office 365'te genel Yönetici değilseniz, karşılaşabileceğiniz daha fazla depolama alanı satın kaldırabilirsiniz.

Varsayılan olarak, tüm siteler içinden çizebilirsiniz merkezi havuzda SharePoint depolama alanınızı kullanılabilir. Depolama alanını paylaşmak veya kullanımıyla ilgili temel alan yeniden ayırmak, bir genel yönetici veya SharePoint Yöneticisi, gerekmez. Bu tüm ele alınır otomatik olarak: siteleri, bunlar, en çok 25 terabayt (TB) site koleksiyonu başına gerektiğinde ne ihtiyaç duydukları kullanır. Daha önce depolama sınırlarını el ile ayarlama ve depolama havuzu kullanmaya geçiş yapma, SharePoint için 1 TB sınırları sıfırlar.

Depolama sınırlarını otomatik olarak yönetme

 1. Genel yönetici veya SharePoint yöneticisi olarak Office 365'te oturum açın.

 2. Sol üstteki uygulama başlatma simgesini Waffle’a benzeyen ve seçim için birden çok uygulama kutucuklarını gösteren düğme tıklamasını temsil eden düğme. , ardından Office 365 yönetici merkezini açmak için Yönetici'yi seçin. (Yönetici kutucuğunu görmüyorsanız, kuruluşunuzda Office 365 yönetici izinleri yoktur.)

 3. Soldaki bölmede, Yönetim merkezleri > SharePoint’i seçin.

 4. Ayarlar’ı seçin.

 5. Site Koleksiyonu Depolama Yönetimi’nde Otomatik öğesini seçin.

  Site Koleksiyonu Yönetimi vurgulanmış Office 365 SharePoint Online Ayarları Ekranı
 6. Tamam’a tıklayın.

Her site koleksiyonuna ayrılan depolama alanını kendiniz ayarlamayı tercih ediyorsanız, depolama yönetimi seçeneğinizi "el ile" değerine ayarlayabilir ve tek tek site koleksiyonu depolama sınırlarını belirtebilirsiniz. Bu durumda, site koleksiyonları depolama sınırına yaklaştığında size ve diğer site koleksiyonu yöneticilerine bu durumun bildirilmesi için bir e-posta uyarısı da ayarlamanızı öneririz.

Önemli: SharePoint Online depolama şimdi gigabayt (GB) hesaplanır. Daha fazla bilgi için bkz: nasıl SharePoint depolama hesaplanır.

Depolama sınırlarını el ile yönetme

 1. Genel yönetici veya SharePoint yöneticisi olarak Office 365'te oturum açın.

 2. Sol üstteki uygulama başlatma simgesini Waffle’a benzeyen ve seçim için birden çok uygulama kutucuklarını gösteren düğme tıklamasını temsil eden düğme. , ardından Office 365 yönetici merkezini açmak için Yönetici'yi seçin. (Yönetici kutucuğunu görmüyorsanız, kuruluşunuzda Office 365 yönetici izinleri yoktur.)

 3. Soldaki bölmede, Yönetim merkezleri > SharePoint’i seçin.

 4. Ayarlar’ı seçin.

 5. Site Koleksiyonu Depolama Yönetimi’nde El ile öğesini seçin.

 6. Tamam’a tıklayın.

Depolama sınırını ayarlama

 1. Genel yönetici veya SharePoint yöneticisi olarak Office 365'te oturum açın.

 2. Sol üstteki uygulama başlatma simgesini Waffle’a benzeyen ve seçim için birden çok uygulama kutucuklarını gösteren düğme tıklamasını temsil eden düğme. , ardından Office 365 yönetici merkezini açmak için Yönetici'yi seçin. (Yönetici kutucuğunu görmüyorsanız, kuruluşunuzda Office 365 yönetici izinleri yoktur.)

 3. Soldaki bölmede, Yönetim merkezleri > SharePoint’i seçin.

 4. Site Koleksiyonları sekmesinde listeden bir veya birden çok site koleksiyonunu seçin.

 5. Depolama Kotası’nı seçin. Depolama kotası düğmesi etkin değilse, aşağıdaki listeden kota ayarlamak istediğiniz site koleksiyonunu seçin.

  Depolama Kotası düğmesi vurgulanmış Site Koleksiyonları sekmesi
 6. Site koleksiyonları için depolama kotasını sınırla alanına site koleksiyonuna atanacak gigabayt (GB) sayısı üst sınırını girin.

 7. Site koleksiyonları depolama sınırına yaklaştığında site koleksiyonu yöneticilerine e-posta gönderilmesini sağlayan kutuyu işaretleyin. E-posta uyarısının tetiklenmesi için ulaşılacak noktayı belirtmek üzere sınırın yüzde 1’i ile 100’ü arasında bir sayı girin.

  Depolama kotasını ayarla iletişim kutusu

  İpucu: E-posta uyarısı yüzdesini yeni dönüştürülmüş depolama ölçümlerine göre güncelleştirmeniz gerekebilir.

 8. Kaydet'i tıklatın.

Depolama sınırlarını el ile yönetiyorsanız, bunları site performansını etkileyen olmasanız emin olmak için düzenli olarak izlemek gerekir. Ayrıca uyarı kendi e-postalar site koleksiyonu sınırı erişmeden önce site koleksiyonu yöneticileri bildirmek üzere ayarladığınız öneririz. Yerleşik depolama kotası uyarı e-postalar, haftalık belirtilen Kota sekmesindeki site koleksiyonları için genellikle gönderilir. Bu nedenle site koleksiyonu yöneticileri genellikle depolama kotası uyarı e-posta çok geç alırsınız. Örneğin, (hangi e-posta uyarısı tetikleyen) Disk kotası uyarısı Zamanlayıcı işi haftalık zamanlanır ve her Pazar uyarısı e-posta gönderir, ancak site koleksiyonu kota uyarı sınırını Pazartesi ulaştığında, site koleksiyonu yöneticisi uyarı e-posta alma değildir 6 gün için. Site koleksiyonu yöneticisi uyarı e-posta almadan önce bu site koleksiyonunun en fazla depolama sınırı ulaşabileceği şansı yoktur. Bu site koleksiyonu için salt okunur ve stop üretim ayarlanmasına izin neden olabilir.

Site koleksiyonlarınızın izlemek için aşağıdaki PowerShell komut dosyası kullanabilirsiniz. Bu komut dosyası veri çeker, oluşturur ve sonra bir depolama alanı uyarı uyarılar için site koleksiyonu yöneticisi gönderir.

 1. SharePoint Online Yönetim Kabuğu’nun son sürümünü indirin.

 2. SharePoint Online’a Office 365 genel yöneticisi veya SharePoint yöneticisi olarak bağlanın. Nasıl yapacağınızı öğrenmek için bkz. SharePoint Online Yönetim Kabuğu ile çalışmaya başlama.

 3. Değişken bildirimlerinin birlikte aşağıdaki metni kopyalayın ve Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisine yapıştırın. Tüm kuruluşunuz için belirli edilmek giriş değerleri ayarlamanız gerekir. Dosyayı kaydedin ve "GetEmailWarning.ps1" olarak yeniden adlandırın.

  Not: Farklı bir dosya adı kullanabilirsiniz, ancak dosya uzantısı .ps1 içeren ANSI kodlanmış metin dosyası olarak kaydetmeniz gerekir.

  #Connect to SharePoint admin center using admin account 
  $username = "<global or SharePoint admin account>"
  $password = ConvertTo-SecureString "<Password>" -AsPlainText -Force
  $cred = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  Connect-SPOService -Url <SharePoint admin center URL> -Credential $cred

  #Local variable to create and store output file
  $filename = Get-Date -Format o | foreach {$_ -replace ":", ""}
  $result = "<Local folder path>"+$filename+".txt"

  #SMTP and Inbox details
  $smtp = "<smtpserver>"
  $from = "<sender email>"
  $to = "<recipient email>"
  $subject = "Alert : PFA Site Collection Quota Usage details"
  $body = "PFA quota usage details"

  #Enumerating all site collections and calculating storage usage
  $sites = Get-SPOSite -detailed
  foreach ($site in $sites)
  {
  $percent = $site.StorageUsageCurrent / $site.StorageQuota * 100
  $percentage = [math]::Round($percent,2)
  Write-Output "$percentage % $($site.StorageUsageCurrent)kb of $($site.StorageQuota)kb $($site.url)" | Out-File $result -Append
  }

  #Sending email with output file as attachment
  sleep 5
  Send-MailMessage -SmtpServer $smtp -to $to -from $from -subject $subject -Attachments $result -body $body -Priority high
 4. Burada:

  • Office 365'te genel yönetici veya SharePoint Yönetici rolü olan bir hesap için kullanıcı adı <global or SharePoint admin account> olur.

  • <password> genel veya SharePoint yönetici hesabının parolasıdır.

  • <SharePoint admin center URL> , SharePoint Yönetim Merkezi URL'dir.

  • <local folder path> kaydedilen verileri istediğiniz klasörün yerel bir yoldur.

  • <smtpserver> SMTP posta sunucunuzun adıdır.

  • Genel yönetici veya uyarı e-postada Kimden satırında görünen SharePoint yönetici hesabı <sender email> olur.

  • e-posta uyarı alırsınız yönetici hesabı <recipient email> olur.

 5. Komut dosyasını kaydettiğiniz yerel dizini SharePoint Online Yönetim Kabuğuiçinde değiştirin.

  ./GetEmailWarning.ps1

  Komut dosyası başarıyla tamamlandıktan sonra bir metin dosyası komut <Local folder path> değişkeninde belirtilen konumda oluşturulur.

  Not: Betikleri çalıştıramazsınız olma hakkında bir hata iletisi alırsanız, yürütme ilkelerinizi değiştirmeniz gerekebilir. Yürütme ilkeleri hakkındabilgi için bkz.

Daha önce SharePoint depolama megabayt (MB) olarak hesaplanır. Şimdi yalnızca tam tamsayılara kullanarak gigabayt (GB) hesaplanır. Daha önce MB cinsinden depolama kotanızı ayarlarsanız, GB (1024 MB = 1 GB) için dönüştürülür ve en yakın tamsayıya yuvarlanır. Bu nedenle 5000 MB değeri 4 GB olur. En az 1 GB başına site koleksiyonu ayarlayabilirsiniz. PowerShellkullanarak SharePoint depolama kotanızı ayarlarsanız, bu değer bir 0 GB kapatmayı GB'den değeri önlemek için en yakın tamsayıya GB yukarı yuvarlanır.

Ayrıca Bkz:

SharePoint Online Sınırları

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×