Site koleksiyonu depolama alanı sınırlarını yönetme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

SharePoint Online Office 365'te, kullanıcılar ( SharePoint Online sınırlarıbakın) sayısına göre depolama alanı miktarını ayrılır. Depolama içinden herkes çizebilirsiniz merkezi havuzu görür ve kiracıdaki tüm site koleksiyonları için kullanılabilir. Depolama alanını paylaşmak veya kullanımıyla ilgili temel alan yeniden ayırmak, genel yönetici gerekmez. Bu tüm ele alınır otomatik olarak: site koleksiyonlarını bunlar, en çok 25 terabayt (TB) site koleksiyonu başına gerektiğinde ne ihtiyaç duydukları kullanın. Sizin depolama havuzu azaldığını fark ederseniz, daha fazla depolama alanı satın gigabayt (GB) ay başına ödemeyle SharePoint Online Yönetim Merkezi aracılığıyla her zaman kaldırabilirsiniz.

Depolama havuzu modeli SharePoint Online’a yeni eklenmiştir. Depolama yönetimi seçeneğini "otomatik" olarak ayarlayarak bu özellikten yararlanabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, SharePoint Online daha önce site koleksiyonlarında ayarlamış olduğunuz tüm sınırları yoksayar ve tümünü 1 TB değerine sıfırlar. Yeni Office 365 müşterileri depolama havuzunu varsayılan olarak edinirler.

Depolama sınırlarını otomatik olarak yönetme

 1. Genel yönetici veya SharePoint yöneticisi olarak Office 365'te oturum açın.

 2. Sol üstteki uygulama başlatma simgesini Waffle’a benzeyen ve seçim için birden çok uygulama kutucuklarını gösteren düğme tıklamasını temsil eden düğme. , ardından Office 365 yönetici merkezini açmak için Yönetici'yi seçin. (Yönetici kutucuğunu görmüyorsanız, kuruluşunuzda Office 365 yönetici izinleri yoktur.)

 3. Soldaki bölmede, Yönetim merkezleri > SharePoint’i seçin.

 4. Ayarlar’ı seçin.

 5. Site Koleksiyonu Depolama Yönetimi’nde Otomatik öğesini seçin.

  Site Koleksiyonu Yönetimi vurgulanmış Office 365 SharePoint Online Ayarları Ekranı
 6. Tamam’a tıklayın.

Her site koleksiyonuna ayrılan depolama alanını kendiniz ayarlamayı tercih ediyorsanız, depolama yönetimi seçeneğinizi "el ile" değerine ayarlayabilir ve tek tek site koleksiyonu depolama sınırlarını belirtebilirsiniz. Bu durumda, site koleksiyonları depolama sınırına yaklaştığında size ve diğer site koleksiyonu yöneticilerine bu durumun bildirilmesi için bir e-posta uyarısı da ayarlamanızı öneririz.

Önemli : SharePoint online artık megabayt (MB) yerine gigabayt (GB) cinsinden hesaplama yapar ve yalnızca tam sayılara izin verilir. Bu durum, SharePoint Online’daki toplam depolama alanınızı etkilemez.

Depolama sınırlarını el ile yönetme

 1. Genel yönetici veya SharePoint yöneticisi olarak Office 365'te oturum açın.

 2. Sol üstteki uygulama başlatma simgesini Waffle’a benzeyen ve seçim için birden çok uygulama kutucuklarını gösteren düğme tıklamasını temsil eden düğme. , ardından Office 365 yönetici merkezini açmak için Yönetici'yi seçin. (Yönetici kutucuğunu görmüyorsanız, kuruluşunuzda Office 365 yönetici izinleri yoktur.)

 3. Soldaki bölmede, Yönetim merkezleri > SharePoint’i seçin.

 4. Ayarlar’ı seçin.

 5. Site Koleksiyonu Depolama Yönetimi’nde El ile öğesini seçin.

 6. Tamam’a tıklayın.

Depolama sınırını ayarlama

 1. Genel yönetici veya SharePoint yöneticisi olarak Office 365'te oturum açın.

 2. Sol üstteki uygulama başlatma simgesini Waffle’a benzeyen ve seçim için birden çok uygulama kutucuklarını gösteren düğme tıklamasını temsil eden düğme. , ardından Office 365 yönetici merkezini açmak için Yönetici'yi seçin. (Yönetici kutucuğunu görmüyorsanız, kuruluşunuzda Office 365 yönetici izinleri yoktur.)

 3. Soldaki bölmede, Yönetim merkezleri > SharePoint’i seçin.

 4. Site Koleksiyonları sekmesinde listeden bir veya birden çok site koleksiyonunu seçin.

 5. Depolama Kotası’nı seçin. Depolama kotası düğmesi etkin değilse, aşağıdaki listeden kota ayarlamak istediğiniz site koleksiyonunu seçin.

  Depolama Kotası düğmesi vurgulanmış Site Koleksiyonları sekmesi
 6. Site koleksiyonları için depolama kotasını sınırla alanına site koleksiyonuna atanacak gigabayt (GB) sayısı üst sınırını girin.

 7. Site koleksiyonları depolama sınırına yaklaştığında site koleksiyonu yöneticilerine e-posta gönderilmesini sağlayan kutuyu işaretleyin. E-posta uyarısının tetiklenmesi için ulaşılacak noktayı belirtmek üzere sınırın yüzde 1’i ile 100’ü arasında bir sayı girin.

  Depolama kotasını ayarla iletişim kutusu

  İpucu : E-posta uyarısı yüzdesini yeni dönüştürülmüş depolama ölçümlerine göre güncelleştirmeniz gerekebilir.

 8. Kaydet'i tıklatın.

Site koleksiyonu yöneticileri "elle" depolama sınırlarını ayarladığınızda, performans ve üretim etkilenmez emin olmak için düzenli olarak izlemek gerekir. Site koleksiyonu depolama sınırı el ile ayarladıktan sonra yöneticilerinin site koleksiyonu sınırı erişmeden önce bildirmek için uyarı e-posta ayarlamanızı öneririz. Depolama kotası uyarı e-posta genellikle haftalık gönderilir, ancak yalnızca site koleksiyonu belirtilen uyarı düzeyi ulaştıktan sonra gönderilir. Site yöneticileri genellikle depolama kotası uyarı e-posta, örneğin, gerekli olandan daha sonra varsa alabilmeleri için Disk kotası uyarısı Zamanlayıcı işi —, e-posta uyarısı tetikleyen — haftalık zamanlanır ve her Pazar uyarısı e-posta gönderilmesini ancak site koleksiyonu ulaştığında kota uyarı sınırını Pazartesi yönetici 6 gün için uyarı e-posta almaz. Bu site koleksiyonu yöneticisi uyarı e-posta almadan önce en fazla depolama sınırı ulaşabilirsiniz şansı yoktur. Bu site koleksiyonu için salt okunur ve stop üretim ayarlanmasına izin neden olabilir.

Site koleksiyonu depolama sınırlarını el ile yöneticiler tarafından ayarlanan sonra aşağıdakileri izlemek gerekir:

 • site koleksiyonları normal depolama kullanımı

 • desenleri ve eğilimleri kullanım çözümleme

 • Daha fazla alan gerektiren site koleksiyonları için kullanılabilir depolama alanını yeniden ayırmak

 • Uyarı düzeyleri yeniden yapılandırma

Biz Yöneticiler site koleksiyonlarının izlemek için kullanabileceğiniz birPowerShell komut dosyası sağladığınız. Bu Windows PowerShell betiğini veri çeker, oluşturur ve sonra depolama alanı uyarı uyarılar yöneticiye gönderir.

 1. SharePoint Online Yönetim Kabuğuyükleyin.

  İzinler ve SharePoint Ürünleri için Windows PowerShell hakkında en güncel bilgilere, SharePoint Server 2016 için Windows PowerShell başvurusu sayfasındaki çevrimiçi belgeleri inceleyerek erişebilirsiniz.

 2. Değişken bildirimlerinin birlikte aşağıdaki metni kopyalayın ve Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisine yapıştırın. Tüm kuruluşunuz için belirli edilmek giriş değerleri ayarlamanız gerekir. Dosyayı kaydedin ve "GetEmailWarning.ps1" olarak adlandırın.

  Not : Farklı bir dosya adı kullanabilirsiniz, ancak dosya uzantısı .ps1 içeren ANSI kodlanmış metin dosyası olarak kaydetmeniz gerekir.

  #Connect to tenant admin center using GA credentials 
  $username = "<GA Account or Tenanat Admin>"
  $password = ConvertTo-SecureString "<Password>" -AsPlainText -Force
  $cred = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  Connect-SPOService -Url <SharePoint Admin Center Url> -Credential $cred

  #Local variable to create and store output file
  $filename = Get-Date -Format o | foreach {$_ -replace ":", ""}
  $result = "<Local folder path>"+$filename+".txt"

  #SMTP and Inbox details
  $smtp = "<smtpserver>"
  $from = "<Tenant admin account>"
  $to = "<Tenant admin account or whom the email to be sent>"
  $subject = "Alert : PFA Site Collection Quota Usage details"
  $body = "PFA quota usage details"

  #Enumerating all site collections and calculating storage usage
  $sites = Get-SPOSite -detailed
  foreach ($site in $sites)
  {
  $percent = $site.StorageUsageCurrent / $site.StorageQuota * 100
  $percentage = [math]::Round($percent,2)
  Write-Output "$percentage % $($site.StorageUsageCurrent)kb of $($site.StorageQuota)kb $($site.url)" | Out-File $result -Append
  }

  #Sending email with output file as attachment
  sleep 5
  Send-MailMessage -SmtpServer $smtp -to $to -from $from -subject $subject -Attachments $result -body $body -Priority high
 3. Burada:

  • Genel yönetici veya site koleksiyonunuz için Kiracı yönetici hesabı <GA Account or Tenanat Admin> olur.

  • <Password> global için veya site koleksiyonunuzda kullandığınız Kiracı yönetici hesabı paroladır.

  • <SharePoint Admin Center Url> , SharePoint Yönetim Merkezi URL'dir.

  • <Local folder path> kaydedilen verileri istediğiniz klasörün yerel bir yoldur.

  • <smtpserver> SMTP posta sunucunuzun adıdır.

  • Uyarı e-postada Kimden satırında görünen hesap <Tenant admin account> olur.

  • e-posta uyarı alırsınız hesap <Tenant admin account or whom the email to be sent> olur.

 4. Komut dosyasını kaydettiğiniz yerel dizini SharePoint Online Yönetim Kabuğuiçinde değiştirin.

  ./GetEmailWarning.ps1

  Komut dosyası başarıyla tamamlandıktan sonra bir metin dosyası komut <Local folder path> değişkeninde belirtilen konumda oluşturulur.

SharePoint Online depolama alanı kotasını değişmediğini ancak farklı bir ölçü kullanılır. Daha önce SharePoint depolama alanı megabayt (MB) olarak hesaplanır ve şimdi yalnızca tam tamsayılar kullanılarak gigabayt (GB) hesaplanır. Daha önce MB cinsinden depolama kotanızı ayarlarsanız, GB (1024 MB = 1 GB) için dönüştürülür ve en yakın tamsayıya yuvarlanır. Bu nedenle 5000 MB değeri 4 GB olur. En az 1 GB başına site koleksiyonu ayarlayabilirsiniz. SharePoint Online depolama kotanızı PowerShellkullanarak ayarlarsanız, bu değer bir 0 GB kapatmayı GB'den değeri önlemek için en yakın tamsayıya GB yukarı yuvarlanır.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Ayrıca Bkz:

SharePoint Online Sınırları

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×