Site gezintisini yapılandırma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Site gezinti özellikleri, Hızlı Başlat ve üst bağlantı çubuğunu içerir. Bunlar sitenizin kullanıcılarının gereksinim duydukları bilgileri bulmalarını kolaylaştırır. Sitenizdeki bilgilerin bulunmasını kolaylaştırmak sitenizin başarısında çok önemlidir.

Siteniz için gezintiyi yapılandırmanın birçok farklı yolu vardır. Bu makalede Hızlı Başlat'ta veya üst bağlantı çubuğunda öğe ekleme ve kaldırmayla ilgili bilgi verilmiştir. Ayrıca sitenin içerik ve hiyerarşisini göstermek üzere üç görünümün nasıl görüntüleneceği de açıklanmıştır.

Bu makalede

Başlamadan önce

Site yapılandırma ve izinler

İçerik haritalı gezinme

Hızlı Başlat'ı yapılandırma

Hızlı Başlat'ı gösterme veya gizleme

Ekleme veya Hızlı Başlat'tan bir liste veya kitaplık kaldırma

Ekleme, düzenleme veya Hızlı Başlat başlık silme

Hızlı Başlat bağlantı ekleme

Düzenleme, taşıma veya Hızlı Başlat bağlantı silme

Hızlı Başlat'ta öğelerin sırasını değiştirme

Üst bağlantı çubuğunda yapılandırma

Bir sitenin üst bağlantı çubuğunda yapılandırma

Ekleme, düzenleme veya üst bağlantı çubuğunda bağlantı kaldırma

Üst bağlantı çubuğundaki bağlantıların sırasını değiştirme

Ağaç görünümünü gösterme veya gizleme

Başlamadan önce

Site yapılandırma ve izinler

Kurulduğu sırada sitenizin nasıl yapılandırıldığı ve sitenizde sahip olduğunuz izinler, siteniz için gezintiyi yapılandırıp yapılandıramayacağınızı ve nasıl yapılandırabileceğinizi etkiler.

Aşağıdakilerin her ikisi de geçerliyse, siteniz için gezintiyi yapılandırmak için gerekli izne sahipsiniz demektir:

 • Site ayarları sayfasında Site eylemleri menüsünü site eylemleri menüsü bir seçenektir.

  Site Ayarları Site Menüsü

 • Üst bağlantı çubuğu, Hızlı Başlatve ağaç görünümüGörünüm ve kullanım bölümünde site ayarları sayfasında seçenekleridir.
  Görünüm ve Kullanım

İçerik haritalı gezinme

İçerik haritalı gezinme yapılandırma yapamazsınız. İçerik haritalı gezinme örneği aşağıda verilmiştir.
İçerik haritası

Sayfanın Başı

Hızlı Başlat'ı yapılandırma

Hızlı Başlat, varsayılan olarak bir sitedeki çoğu sayfanın yan tarafında görüntülenir. Sitedeki özellikli liste ve kitaplıklara bağlantılar içerir. İsteğe bağlı olarak geçerli sitenin alt sitelerine bağlantılar da içerebilir.

Hızlı Başlat

Her liste veya kitaplık için ayarlar sayfasını kullanarak Hızlı Başlat'ta belirecek listeleri ve kitaplıkları seçebilirsiniz. Ayrıca, SharePoint teknolojileri ile uyumlu bir tarayıcıda, listeye veya kitaplığa gitmeden bağlantıların sırasını değiştirebilir, bağlantı veya bölüm ekleyip silebilirsiniz. Hatta kuruluşunuzun intranetindeki sitelere, sayfalara, içeriklere ve Internet'teki içeriklere de bağlantılar ekleyebilirsiniz.

Hızlı Başlat'ı gösterme veya gizleme

Çoğu siteyi oluştururken Hızlı Başlat varsayılan olarak belirir. Sitenizin gereksinimlerine göre Hızlı Başlat'ı göstermeyi veya gizlemeyi seçebilirsiniz. Örneğin, Hızlı Başlat'ı üst düzey sitelerde gösterebilir ve alt sitelerde gizleyebilirsiniz.

 1. Site eylemleri menüsünü site eylemleri menüsü üzerinde Site Ayarları' nı tıklatın.

 2. Görünüm ve kullanım sütununda, ağaç görünümü' nü tıklatın.
  Görünüm ve Kullanım

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hızlı Başlat'ı gizlemek için Hızlı Başlat'ı Etkinleştir'i temizleyin.

  • Hızlı Başlat'ı görüntülemek için Hızlı Başlat'ı Etkinleştir'i seçin.

 4. Tamam'ı tıklatın.

Hızlı Başlat'a liste veya kitaplık ekleme veya Hızlı Başlat'tan liste veya kitaplık kaldırma

Bir liste veya kitaplık oluşturduğunuzda, liste veya kitaplığı, site için Hızlı Başlat'a kendisi için otomatik olarak bağlantı eklenecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Daha sonra sitenin ayarlarını düzenleyerek bu seçeneği değiştirebilirsiniz.

 1. Hızlı Başlat'ta, Tüm Site İçeriği'ni tıklatın.

 2. Listenin veya kitaplığın adını tıklatın.

 3. Şeritte, liste veya kitaplık sekmesini tıklatın ve ardından Liste ayarları veya Kitaplık Ayarları' nı tıklatın.
  List Settings

  Not: Sekmenin adı, liste veya kitaplığın türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Örneğin, Takvim listesinde bir Takvim sekmesi vardır.

 4. Liste Ayarları veya Kitaplık Ayarları sayfasında, Genel Ayarlar sütununda, Başlık, açıklama ve gezinme'yi tıklatın.

 5. Genel Ayarlar sayfasında, Gezinti bölümünde, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Öğeyi, Hızlı Başlat'a eklemek için Evet'i tıklatın.

  • Hızlı Başlat'tan öğeyi kaldırmak için Hayır' ı tıklatın.
   Listeyi Hızlı Başlat'ta görüntüleme

 6. Kaydet'i tıklatın.

Hızlı Başlat başlığı ekleme, düzenleme veya silme

 1. Site eylemleri menüsünü site eylemleri menüsü üzerinde Site Ayarları' nı tıklatın.

 2. Görünüm ve Kullanım sütununda, Hızlı başlat'ı tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni bir başlık eklemek için Yeni Başlık'ı tıklatın, bağlantının URL'sini ve açıklamasını yazın ve sonra Tamam'ı tıklatın. URL bu site içindeki bir klasör, kuruluşunuzun intraneti içindeki bir paylaşım veya internet'teki bir konumun bağlantısı gibi geçerli herhangi bir yola bağlanabilir.

  • Başlık düzenlemek için Düzenle düğmesi Düzenle başlığının yanında tıklatın. URL ve açıklama gerekli değişiklikleri yapın ve Tamam' ı tıklatın.

  • Başlık silmek için Düzenle düğmesi Düzenle başlığının yanında tıklatın, Sil'itıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

Hızlı Başlat bağlantısı ekleme

Sitenizdeki listelere veya kitaplıklara bağlantı eklemenin yanı sıra Hızlı Başlat'a da özel bağlantılar ekleyebilirsiniz. Örneğin, kuruluşunuza üye olan kişilerin sık kullandıkları, bir belge, takvim olayı, başka bir site veya bir Internet konumuna bağlantı gibi bir bilgiye bağlantı ekleyebilirsiniz.

 1. Site eylemleri menüsünü site eylemleri menüsü üzerinde Site Ayarları' nı tıklatın.

 2. Görünüm ve Kullanım bölümünde, Hızlı başlat'ı tıklatın.

 3. Yeni Gezinti Bağlantısı'nı tıklatın.

 4. Bağlantının URL'sini (örneğin, http://contoso/shared%20documents/vision.docx) ve açıklamasını yazın.

 5. Başlık listesinde, altında bağlantının belirmesini istediğiniz başlığı seçin.

 6. Tamam'ı tıklatın.

Hızlı Başlat bağlantısı düzenleme, taşıma veya silme

 1. Site eylemleri menüsünü site eylemleri menüsü üzerinde Site Ayarları' nı tıklatın.

 2. Görünüm ve Kullanım bölümünde Hızlı başlat'ı tıklatın.

 3. Düzenle düğmesi Düzenle yanındaki düzenlemek veya silmek istediğiniz bağlantıyı tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bağlantıyı düzenlemek için, gerekli değişiklikleri yapın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  • Hızlı Başlat'ta bağlantıyı başka bir konuma taşımak için Başlık listesinde, altında bağlantının belirmesini istediğiniz yeni başlığı seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  • Bağlantıyı silmek için Sil'i tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Hızlı Başlat'taki öğelerin sırasını değiştirme

Hızlı Başlat'ta beliren başlıkların veya bağlantıların sırasını değiştirebilirsiniz, ancak bağlantıların sırasını yalnızca belirli bir başlık altında değiştirebilirsiniz. Örneğin, Takvim ve Görevler için bağlantı içeren Listeler adında bir başlığınız olabilir. Listeler başlığını Hızlı Başlat'taki başka bir konuma taşıyabilirsiniz, ancak Takvim ve Görevler'in sırasını yalnızca Listeler başlığı altında değiştirebilirsiniz. Takvim veya Görevler'i başka bir başlığa taşımak için öncelikle bağlantıyı başka bir başlığa atamak üzere düzenlemeniz gerekir.

 1. Site eylemleri menüsünü site eylemleri menüsü üzerinde Site Ayarları' nı tıklatın.

 2. Görünüm ve Kullanım sütununda, Hızlı başlat'ı tıklatın.

 3. Sırayı Değiştir'i tıklatın.

 4. Başlıkların ve bağlantıların görüntülendiği sırayı değiştirmek için listelerdeki seçenekleri tıklatın.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Üst bağlantı çubuğunu yapılandırma

Üst bağlantı çubuğunda sitenizin üst site sayfaları sekmeleri satırının görüntüleyerek site topluluğu diğer sitelerde ulaşmak kullanıcılar için bir yol sağlar. Üst bağlantı çubuğunda çoğu tür siteler varsayılan olarak görüntülenir.

Üst bağlantı çubuğu

Bir site oluşturduğunuzda ilgili sitenin, üst sitenin üst bağlantı çubuğuna eklenip eklenmeyeceğini ve üst sitenin üst bağlantı çubuğunun kullanılıp kullanılmayacağını seçebilirsiniz. Bu, siteniz için üç farklı yapılandırma seçeneği sunar:

 • Devralmış ve üst siteye eklenmiş     Site, bir sekme olarak üst sitenin üst bağlantı çubuğuna eklenir ve üst site ile aynı üst bağlantı çubuğunu kullanır. Üst siteden devralmayı kesmedikten sonra üst bağlantı çubuğu bu düzeyde özelleştirilemez.

 • Devralmış ve üst siteye eklenmemiş     Site, üst site ile aynı üst bağlantı çubuğunu kullanır ancak üst sitenin üst bağlantı çubuğuna bir sekme olarak eklenmez. Üst siteden devralmayı kesmedikten sonra üst bağlantı çubuğu bu düzeyde özelleştirilemez.

 • Benzersiz     Site, üst sitenin üst bağlantı çubuğunda bir sekme olarak eklenmez ve üst site ile aynı üst bağlantı çubuğunu kullanmaz. Üst bağlantı çubuğu bu düzeyde özelleştirilebilir ve üst siteden tamamen bağımsızdır.

Not: Site, Genel Ayarlar sayfasında yeniden adlandırılmışsa sitenin adı üst bağlantı çubuğunda güncelleştirilmez. Üst bağlantı çubuğunda beliren adı değiştirmek için üst bağlantı çubuğunu düzenlemeniz gerekir.

Sitenin üst bağlantı çubuğunu yapılandırma

Alt site oluşturduğunuzda, üst bağlantı çubuğundaki üst site varsayılan olarak görünür ve benzersiz üst bağlantı çubuğu içerir. Bu ayarlar istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Bir alt sitenin üst bağlantı çubuğu ayarlarını yapılandırmak için:

 1. Site eylemleri menüsünü site eylemleri menüsü üzerinde alt gelen Site Ayarları' nı tıklatın.

 2. Görünüm ve kullanım sütununda üst bağlantı çubuğunutıklatın.
  Görünüm ve Kullanım

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Alt site için özel bağlantılar oluşturmak için Bağlantı Devralmayı Bırak'ı tıklatın.

  • Üst siteyle aynı bağlantıları kullanmak için Üstteki Bağlantıları Kullan'ı tıklatın.

Üst bağlantı çubuğuna bağlantı ekleme, düzenleme veya üst bağlantı çubuğundan bağlantı kaldırma

Sitenizin benzersiz bir üst bağlantı çubuğu varsa, sitenin üst bağlantı çubuğunda beliren bağlantıları özelleştirebilirsiniz. Üst sitenin altında oluşturulan tüm siteler üst sitenin üst bağlantı çubuğunu devralmak için yapılandırılma koşuluyla üst bağlantı çubuğunda görüntülenebilir. Ayrıca, site koleksiyonunuz dışındaki siteler için bağlantı ekleyebilirsiniz.

 1. Siteden, Site eylemleri menüsünü site eylemleri menüsü , Site Ayarları' nı tıklatın.

 2. Görünüm ve Kullanım sütununda, Üst bağlantı çubuğu'nu tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni bir bağlantı eklemek için, Yeni Gezinti Bağlantısı'nı tıklatın. Bağlantının URL'sini (örneğin, http://contoso/marketing/ProjectA) ve açıklamasını yazın.

  • Bir bağlantıyı düzenlemek için Düzenle düğmesi Düzenle yanındaki bağlantıyı tıklatın. Açıklama için gerekli değişiklikleri yapın.

  • Bir bağlantıyı kaldırmak için Düzenle düğmesi Düzenle yanındaki bağlantıyı tıklatın, Sil'itıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 4. Tamam'ı tıklatın.

Üst bağlantı çubuğunda bağlantıları yeniden sıralama

Üst bağlantı sırasındaki sekmelerin görüntülendiği sırayı değiştirebilirsiniz. Bir üst sitenin üst bağlantı çubuğundaki öğelerin sırasında yaptığınız tüm değişiklikler, bu üst siteden üst bağlantı çubuğunu devralan alt sitelere yansıtılır.

 1. Siteden, Site eylemleri menüsünü site eylemleri menüsü , Site Ayarları' nı tıklatın.

 2. Görünüm ve Kullanım sütununda, Üst bağlantı çubuğu'nu tıklatın.

 3. Sırayı Değiştir'i tıklatın.

 4. Bağlantı Sırası sütununda, üst bağlantı çubuğundaki bağlantıların belirdiği sırayı değiştirmek için listelerdeki seçenekleri tıklatın.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Ağaç görünümünü gösterme veya gizleme

Ağaç görünümü, listelerin, kitaplıkların ve geçerli sitenin alt sitelerinin hiyerarşik görünümünü sağlayan bir gezinme seçeneğidir. Ağaç görünümü, sitenizin kullanıcılarının, geçerli sitedeki bir kitaplıkla bir alt sitedeki bir liste arasında gezinme gibi, site hiyerarşisi içinde konumlar arasında gezinme işlemlerini kolaylaştırabilir. Ağaç görünümü etkinleştirildiğinde, bir sitedeki çoğu sayfanın yan tarafında görüntülenir.

Ağaç Görünümü

Not: Bir site için gezinme yönetmek için en azından sitenin varsayılan tasarımcılar SharePoint grubuna eklenerek alınmış izinlerine sahip olmanız gerekir. Sitesinin Site Ayarları sayfasında erişebilir ve Görünüm ve kullanım' ın altında Ağaç görünümü komutu görüyorsanız gerekli izinlere sahip.

 1. Siteden, Site eylemleri menüsünü site eylemleri menüsü , Site Ayarları' nı tıklatın.

 2. Görünüm ve Kullanım sütununda, Ağaç görünümü'nü tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Ağaç görünümünü görüntülemek için Ağaç Görünümünü Etkinleştir'i seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  • Ağaç görünümünü gizlemek için Ağaç Görünümünü Etkinleştir'i temizleyin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×