Simge, kesir veya özel karakter ekleme

Bazen yabancı bir para birimi simgesi, ticari marka (™) veya 1/3 kesir değeri gibi klavyenizde bulunmayan bir karakter eklemeye gerek duyarsınız. Birkaç simgeyi Otomatik Düzeltme özelliğini kullanarak girebilirsiniz. Tüm diğer simgeler için Ekle > Simge'ye gidin.

Simge galerisini kullanma

 1. Diğer simgeleri eklemek için Ekle > Simge'yi tıklatın.

  Ekle sekmesindeki Simge komutu

  Diğer simgelerin içinde ek yabancı para birimi simgelerini de içeren Simge galerisi açılır.

 2. Bir simgeyi eklemek için seçin.

 3. Diğer simgeleri görmek için galerinin en altında Diğer Simgeler'e tıklayın. Simge iletişim kutusu açılır.

  Word'te Simge kutusu

 4. Geçerli yazı tipinizde (normal metin) kullanılabilen tüm simgeleri Yazı Tipi kutusunda görmek için karakter listesinde ilerleyin. Siz ilerledikçe Alt Küme açılan listesinde etiketin değiştiğine dikkat edin. Örneğin, doğrudan eşit değildir işaretine atlamak isterseniz, Alt Küme listesinde Matematiksel İşleçler'e tıklayın.

  Simge kutusundaki Alt Küme kutusu

  Notlar: 

  • Alt Küme açılan listesini göremiyorsanız iletişim kutusunun sağ alt köşesine bakın ve kaynak listesinde Unicode (onaltılık) öğesini seçin.

  • Simge kutusunda Unicode (onaltılık) seçili

 5. İstediğinizi göremiyorsanız, Yazı Tipi kutusunda farklı bir yazı tipi seçin.

 6. İstediğiniz simgeyi gördüğünüzde Ekle > Kapat'ı tıklatın. Simge eklemek istemiyorsanız İptal'i tıklatın.

  İpucu:  Resme benzeyen metinler için, Yazı Tipi kutusundaki Wingding yazı tiplerinden birine geçin.

Otomatik Düzeltme, bir dizi tuş vuruşunu simgelere çevirir. En sık kullanılanlar için bazı örnekleri aşağıda bulabilirsiniz.

Yazılması gereken

Eklenen simge

(c)

©

(r)

®

(tm)

(e)

Simgelere dönüştürülen diğer tuş vuruşlarını görmek için, Dosya > Seçenekler > Sağlama > Otomatik Düzeltme Seçenekleri'ne tıklayın ve Otomatik Düzeltme sekmesindeki listeyi aşağı kaydırın. Ayrıca, Otomatik Düzeltme sekmesinde, Değiştir kutusuna bir tuş vuruşu girip bu tuş vuruşunun değiştirilmesini istediğiniz değeri İle kutusuna ekleyerek kendi Otomatik Düzeltme karakterinizi de oluşturabilirsiniz.

Bazı kesirleri girdiğinizde (1/4, 1/2 ve 3/4) otomatik olarak kesirli karaktere (¼, ½, ¾) dönüştürülürler. Ancak bazılarında böyle olmaz (1/3, 2/3, 1/5 vs.).

 1. Kesirli bir karaktere dönüştürmek için, Ekle > Simgeler > Diğer Simgeler'i tıklatın.

 2. Alt Küme açılan listesinde Sayı Formları'na tıklayın ve bir kesir seçin.

  Notlar: 

  • Alt Küme açılan listesini göremiyorsanız iletişim kutusunun sağ alt köşesine bakın ve kaynak listesinde Unicode (onaltılık) öğesini seçin.

  • Simge kutusunda Unicode (onaltılık) seçili

 3. Ekle > Kapat'ı tıklatın.

  İpuçları: 

  • Word, Outlook, PowerPoint, Excel ve OneNote’ta, Matematiksel Otomatik Düzeltme’yi kullanarak başka matematiksel simgeler ekleyebilirsiniz. Dosya > Seçenekler > Yazım Denetleme > Otomatik Düzeltme Seçenekleri’ne tıklayın. Matematiksel simgeleri eklemek üzere belgenize yazabileceğiniz klavye kısayollarının listesini görmek için Matematiksel Otomatik Düzelt sekmesine tıklayın. Metni yazarken değiştir onay kutusunun seçtiğinizden emin olun. Belgenin neresinde olduğunuza bağlı olarak, Matematiksel Otomatik Düzeltme kurallarını matematik bölgelerinin dışında kullan seçeneğini belirtmeniz gerekebilir.

  • Word, Outlook ve PowerPoint’te, yazılmış olan kesirleri kesir simgelerine dönüştürmek için Otomatik Biçim’i kullanabilirsiniz. Dosya > Seçenekler > Yazım Denetleme > Otomatik Düzeltme Seçenekleri’ne tıklayın. Yazarken Otomatik Biçimlendir sekmesindeki Yazarken değiştir’in altında Kesirleri (1/2) kesir karakteri (½) ile öğesini seçin. Otomatik Biçim hakkında daha fazla bilgi edinin.

 1. Özel karakteri eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 2. Ekle > Simge > Diğer Simgeler’e tıklayın.

 3. Simge iletişim kutusunda Özel Karakterler sekmesine tıklayın.

 4. Eklemek istediğiniz karaktere çift tıklayın.

 5. Kapat'ı tıklatın.

Simge iletişim kutusunda bir ASCII (ondalık) veya Unicode karakter seçtiğinizde, karakter kodu Karakter kodu kutusunda gösterilir. Karakter kodunu zaten biliyorsanız, ASCII veya Unicode karakteri bulmak için kodu doğrudan Karakter kodu kutusuna yazabilirsiniz.

Not: Yeri kutusunda doğru karakter kümesinin (örneğin, ASCII (onaltılık)) seçili olduğundan emin olun. Aksi takdirde, bir karakter kodu yazdığınızda görüntülenen karakter sizin istediğiniz karakter olmayabilir.

Karakter kodu kutusundan önce gösterilen ad, ASCII veya Unicode standardındaki resmi karakter adıdır.

 1. ASCII veya Unicode karakteri eklemek istediğiniz yere tıklayın.

 2. Ekle > Simge > Diğer Simgeler’e tıklayın.

 3. Simge iletişim kutusundaki Yazı tipi kutusunda istediğiniz yazı tipine tıklayın.

 4. Yeri kutusunda ASCII (ondalık), ASCII (onaltılık) veya Unicode’a tıklayın.

 5. Alt küme kutusu kullanılabiliyorsa, karakter alt kümesini seçin.

 6. Eklemek istediğiniz simgeye çift tıklayın.

 7. Kapat'ı tıklatın.

Not: Simge iletişim kutusunu açmadan ASCII (ondalık) karakter eklemek için, NUM LOCK kilidinin açık olmasına dikkat edin. Ardından, klavyenin en üst sırasındaki sayı tuşlarını değil sayısal tuş takımını kullanarak 0 ve karakter kodunu yazarken ALT tuşunu basılı tutun. Sonra ALT tuşunu bırakın. Bir yayına yalnızca ASCII (ondalık) karakter kodları yazılabilir.

Harvey topları, niteliksel bilgileri karşılaştırmak için kullanılabilen dairesel simgelerdir.

Harvey topları, karşılaştırmalı niteliksel bilgileri iletmek için kullanılan dairesel simgelerdir.
 1. Simgeyi eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 2. Ekle > Simge'ye tıklayın. (İsterseniz, Ekle > Simge > Diğer Simgeler’e de tıklayabilirsiniz.)

  Simge iletişim kutusu açılır.

 3. Alfabetik Yazı Tipi açılan listesini açın ve Office sürümünüzle birlikte yüklenen Unicode yazı tipini seçin:

  • Arial Unicode MS (Office 2007, Office 2010, Office 2013)

  • Lucida Sans Unicode (Office 2016)

 4. Alt Küme kutusunda Coğrafi Şekiller'i seçin.

  Simge Ekle iletişim kutusundaki Unicode yazı tipi Harvey topu simgelerini içerir
 5. Eklemek istediğiniz simgeyi seçin ve sonra Ekle'ye tıklayın.

 6. Simge eklemeyi bitirdiyseniz Kapat'a tıklayın.

Boyutu ayarlayın

Simgeyi ekledikten sonra, şeridin Giriş veya Dosya sekmesini kullanarak simgenin boyutunu veya rengini değiştirebilirsiniz. İlgili yönergeler için bkz. Yazı tipi boyutunu değiştirme.

Sunuyu paylaşıyorsanız simgelerin eklendiğinden emin olun

Bu yolla simge eklediğinizde, belgenize yazı tiplerini de eklemenizi öneririz. Aksi takdirde, belge başkalarıyla paylaşılırsa ve aynı yazı tiplerinin yüklü olmadığı başka bir bilgisayarda açılırsa, simge karakterleri beklendiği gibi görünmeyebilir. Yazı tiplerini eklemek için, Dosya > Seçenekler > Kaydet > Bu belgeyi paylaşırken aslını koru > Yazı tiplerini dosyaya ekle'yi seçin. Daha fazla bilgi için, Word, PowerPoint ve Excel'de yazı tipleri ekleme makalesine bakın.

Ayrıca bkz.

Matematik simgelerini ekleme

Büyük harfe çevirme, yazım denetimi ve simgeler için Otomatik Düzeltme’yi seçme

Otomatik metin biçimlendirmeyi (Otomatik Biçim) yapılandırma veya devre dışı bırakma

Simgeler sekmesi   

Yazı tipi      Karakter kümesi, simgeleri ve özel karakterleri eklerken kullanılacak olan metin yazı tipini belirtir. Kutuda, bir yazı tipi adı seçin.

Alt küme      Varsa, seçili yazı tipi için bir özel karakter alt kümesi belirtir. Yazı tipi alt kümesi Yunanca veya Rusça (Kiril) gibi genişletilmiş dil karakterleri listesi veya Para Birimi Simgeleri gibi karakter kategorisi içerebilir. Kutuda, bir alt küme adı seçin.

Simge listesi     Seçili Yazı Tipi ve Alt Küme'den eklenebilecek tüm simgelerin listesini gösterir.

En son kullanılan simgeler      En sık kullanılan eklenmiş simgeleri listeler.

Açıklama      Seçili simgenin anlamlı bir açıklamasını sağlar. Örneğin, £ simgesi seçildiyse, açıklaması STERLİN SİMGESİ olarak gösterilir.

Karakter Kodu      Simgeyi temsil eden benzersiz kodu görüntüler veya kod girişini kabul eder.

yeri      Karakter kodunun dayandığı karakter kümesini belirtir. ASCII, İngiliz alfabesine dayanan bir karakter kodlama standardıdır. Unicode, dünyadaki neredeyse tüm yazılı dillerin tek bir karakter kümesi kullanılarak gösterilmesini sağlayan bir karakter kodlama standardıdır.

Özel Karakterler sekmesi   

Karakter      Yaygın olarak kullanılan özel karakter kümesini ve onların açıklamalarını listeler.

Kısayol tuşu      Listedeki özel karakterlerden her birine atanan kısayol tuşlarını listeler.

Yazı tipi     Karakter kümesi, simgeleri ve özel karakterleri eklerken kullanılacak olan metin yazı tipini belirtir. Kutuda, bir yazı tipi adı seçin.

Alt küme     Varsa, seçili yazı tipi için bir özel karakter alt kümesi belirtir. Yazı tipi alt kümesi Yunanca veya Rusça (Kiril) gibi genişletilmiş dil karakterleri listesi veya Para Birimi Simgeleri gibi karakter kategorisi içerebilir. Kutuda, bir alt küme adı seçin.

Simge listesi     Seçili Yazı Tipi ve Alt Küme'den eklenebilecek tüm simgelerin listesini gösterir.

En son kullanılan simgeler     En sık kullanılan eklenmiş simgeleri listeler.

Açıklama    Seçili simgenin anlamlı bir açıklamasını sağlar. Örneğin, £ simgesi seçildiyse, açıklaması STERLİN SİMGESİ olarak gösterilir.

Karakter Kodu     Simgeyi temsil eden benzersiz kodu görüntüler veya kod girişini kabul eder.

yeri     Karakter kodunun dayandığı karakter kümesini belirtir. ASCII, İngiliz alfabesine dayanan bir karakter kodlama standardıdır. Unicode, dünyadaki neredeyse tüm yazılı dillerin tek bir karakter kümesi kullanılarak gösterilmesini sağlayan bir karakter kodlama standardıdır.

Yazı tipi     Karakter kümesi, simgeleri ve özel karakterleri eklerken kullanılacak olan metin yazı tipini belirtir. Kutuda, bir yazı tipi adı seçin.

Alt küme     Varsa, seçili yazı tipi için bir özel karakter alt kümesi belirtir. Yazı tipi alt kümesi Yunanca veya Rusça (Kiril) gibi genişletilmiş dil karakterleri listesi veya Para Birimi Simgeleri gibi karakter kategorisi içerebilir. Kutuda, bir alt küme adı seçin.

Simge listesi     Seçili Yazı Tipi ve Alt Küme'den eklenebilecek tüm simgelerin listesini gösterir.

En son kullanılan simgeler     En sık kullanılan eklenmiş simgeleri listeler.

Açıklama     Seçili simgenin anlamlı bir açıklamasını sağlar. Örneğin, £ simgesi seçildiyse, açıklaması STERLİN SİMGESİ olarak gösterilir.

Karakter Kodu    Simgeyi temsil eden benzersiz kodu görüntüler veya kod girişini kabul eder.

yeri     Karakter kodunun dayandığı karakter kümesini belirtir. ASCII, İngiliz alfabesine dayanan bir karakter kodlama standardıdır. Unicode, dünyadaki neredeyse tüm yazılı dillerin tek bir karakter kümesi kullanılarak gösterilmesini sağlayan bir karakter kodlama standardıdır.

Yazı tipi     Karakter kümesi, simgeleri ve özel karakterleri eklerken kullanılacak olan metin yazı tipini belirtir. Kutuda, bir yazı tipi adı seçin.

Alt küme     Varsa, seçili yazı tipi için bir özel karakter alt kümesi belirtir. Yazı tipi alt kümesi Yunanca veya Rusça (Kiril) gibi genişletilmiş dil karakterleri listesi veya Para Birimi Simgeleri gibi karakter kategorisi içerebilir. Kutuda, bir alt küme adı seçin.

Simge listesi     Seçili Yazı Tipi ve Alt Küme'den eklenebilecek tüm simgelerin listesini gösterir.

En son kullanılan simgeler     En sık kullanılan eklenmiş simgeleri listeler.

Açıklama     Seçili simgenin anlamlı bir açıklamasını sağlar. Örneğin, £ simgesi seçildiyse, açıklaması STERLİN SİMGESİ olarak gösterilir.

Karakter Kodu     Simgeyi temsil eden benzersiz kodu görüntüler veya kod girişini kabul eder.

yeri     Karakter kodunun dayandığı karakter kümesini belirtir. ASCII, İngiliz alfabesine dayanan bir karakter kodlama standardıdır. Unicode, dünyadaki neredeyse tüm yazılı dillerin tek bir karakter kümesi kullanılarak gösterilmesini sağlayan bir karakter kodlama standardıdır.

Simgeler sekmesi   

Yazı tipi     Karakter kümesi, simgeleri ve özel karakterleri eklerken kullanılacak olan metin yazı tipini belirtir. Kutuda, bir yazı tipi adı seçin.

Alt küme     Varsa, seçili yazı tipi için bir özel karakter alt kümesi belirtir. Yazı tipi alt kümesi Yunanca veya Rusça (Kiril) gibi genişletilmiş dil karakterleri listesi veya Para Birimi Simgeleri gibi karakter kategorisi içerebilir. Kutuda, bir alt küme adı seçin.

Simge listesi     Seçili Yazı Tipi ve Alt Küme'den eklenebilecek tüm simgelerin listesini gösterir.

En son kullanılan simgeler     En sık kullanılan eklenmiş simgeleri listeler.

Açıklama     Seçili simgenin anlamlı bir açıklamasını sağlar. Örneğin, £ simgesi seçildiyse, açıklaması STERLİN SİMGESİ olarak gösterilir.

Karakter Kodu     Simgeyi temsil eden benzersiz kodu görüntüler veya kod girişini kabul eder.

yeri     Karakter kodunun dayandığı karakter kümesini belirtir. ASCII, İngiliz alfabesine dayanan bir karakter kodlama standardıdır. Unicode, dünyadaki neredeyse tüm yazılı dillerin tek bir karakter kümesi kullanılarak gösterilmesini sağlayan bir karakter kodlama standardıdır.

Özel Karakterler sekmesi   

Karakter     Yaygın olarak kullanılan özel karakter kümesini ve onların açıklamalarını listeler.

Kısayol tuşu     Listedeki özel karakterlerden her birine atanan kısayol tuşlarını listeler.

Yazı tipi     Karakter kümesi, simgeleri ve özel karakterleri eklerken kullanılacak olan metin yazı tipini belirtir. Kutuda, bir yazı tipi adı seçin.

Alt küme     Varsa, seçili yazı tipi için bir özel karakter alt kümesi belirtir. Yazı tipi alt kümesi Yunanca veya Rusça (Kiril) gibi genişletilmiş dil karakterleri listesi veya Para Birimi Simgeleri gibi karakter kategorisi içerebilir. Kutuda, bir alt küme adı seçin.

Simge listesi     Seçili Yazı Tipi ve Alt Küme'den eklenebilecek tüm simgelerin listesini gösterir.

En son kullanılan simgeler     En sık kullanılan eklenmiş simgeleri listeler.

Açıklama     Seçili simgenin anlamlı bir açıklamasını sağlar. Örneğin, £ simgesi seçildiyse, açıklaması STERLİN SİMGESİ olarak gösterilir.

Karakter Kodu     Simgeyi temsil eden benzersiz kodu görüntüler veya kod girişini kabul eder.

yeri     Karakter kodunun dayandığı karakter kümesini belirtir. ASCII, İngiliz alfabesine dayanan bir karakter kodlama standardıdır. Unicode, dünyadaki neredeyse tüm yazılı dillerin tek bir karakter kümesi kullanılarak gösterilmesini sağlayan bir karakter kodlama standardıdır.

Simgeler sekmesi   

Yazı tipi      Karakter kümesi, simgeleri ve özel karakterleri eklerken kullanılacak olan metin yazı tipini belirtir. Kutuda, bir yazı tipi adı seçin.

Alt küme      Varsa, seçili yazı tipi için bir özel karakter alt kümesi belirtir. Yazı tipi alt kümesi Yunanca veya Rusça (Kiril) gibi genişletilmiş dil karakterleri listesi veya Para Birimi Simgeleri gibi karakter kategorisi içerebilir. Kutuda, bir alt küme adı seçin.

Simge listesi     Seçili Yazı Tipi ve Alt Küme'den eklenebilecek tüm simgelerin listesini gösterir.

En son kullanılan simgeler      En sık kullanılan eklenmiş simgeleri listeler.

Açıklama      Seçili simgenin anlamlı bir açıklamasını sağlar. Örneğin, £ simgesi seçildiyse, açıklaması STERLİN SİMGESİ olarak gösterilir.

Karakter Kodu      Simgeyi temsil eden benzersiz kodu görüntüler veya kod girişini kabul eder.

yeri      Karakter kodunun dayandığı karakter kümesini belirtir. ASCII, İngiliz alfabesine dayanan bir karakter kodlama standardıdır. Unicode, dünyadaki neredeyse tüm yazılı dillerin tek bir karakter kümesi kullanılarak gösterilmesini sağlayan bir karakter kodlama standardıdır.

Otomatik Düzelt      Her yazıldığında seçili simgeyle değiştirilebilecek bir metin parçası belirtmenize olanak tanıyan Otomatik Düzelt iletişim kutusunu görüntüler.

Kısayol Tuşu      Seçili simgeyle ilişkilendirilecek bir klavye kısayolu atamanıza olanak tanıyan Klavye Özelleştir iletişim kutusunu görüntüler.

Özel Karakterler sekmesi   

Karakter      Yaygın olarak kullanılan özel karakter kümesini ve onların açıklamalarını listeler.

Kısayol tuşu      Listedeki özel karakterlerden her birine atanan kısayol tuşlarını listeler.

Otomatik Düzelt      Her yazıldığında seçili simgeyle değiştirilecek bir metin parçası belirtmenize olanak tanıyan Otomatik Düzelt iletişim kutusunu görüntüler.

Kısayol Tuşu     Seçili özel karakterle ilişkilendirilecek bir klavye kısayolu atamanıza olanak tanıyan Klavye Özelleştir iletişim kutusunu görüntüler.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×