SharePoint sitesine tablo veya sorgu verme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bölümünüz veya çalışma grubu üyelerinin Windows SharePoint Services 2.0 veya üstü iletişim kurmak ve birbirleriyle işbirliği yapmak için burada bazı Access veritabanınızdaki verileri bir veya daha fazla SharePoint sitelerinde kullanılabilir hale getirilmelidir senaryoları karşılaşabileceğiniz kullanıyorsanız .

Geçici olarak gerekir ya da kalıcı olarak bazı Microsoft Office Access 2007 verilerinizin SharePoint sitesine taşıdığınızda, Access veritabanından siteye verebilirsiniz. Verilerini dışarı aktarırken, Access seçilen tablo veya sorgu veritabanı nesnesinin bir kopyasını oluşturur ve liste olarak Kopyala depolar. Dışarı aktarılan liste kaynak tablo veya sorgu dışarı aktarma işleminden sonra yapılan değişiklikleri yansıtmak değil hatırlanması önemlidir.

Windows SharePoint Services ile tanıdık olmayan ve daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Windows SharePoint Services giriş sayfasını ziyaret edin. Bu makalede Ayrıca bkz bölümündeki bağlantıyı izleyin.

Bu makalede

SharePoint sitesine veri aktarmaya yönelik genel senaryolar

SharePoint sitesine tablo veya sorgu verme

Access veri türleri için Windows SharePoint Services veri türleri nasıl eşleme

SharePoint sitesine veri aktarmaya yönelik genel senaryolar

İçin çeşitli nedenlerle dahil olmak üzere, bir SharePoint sitesine tablo veya sorgu verme:

 • Windows SharePoint Services kullanarak ile başlıyorsunuz ve SharePoint listeleri gibi bazı veritabanı tablolarınızı de varsa bunu herkes için daha kolay olacağını fark. Veri ekibinizle paylaşmak istediğinizde, SharePoint listeleriyle çalışmak listeler bir veritabanı içinde çalışmayı daha kolay olabilir. Listeler, ayrıca gitmenize ve düzenlemeniz olanak başlayanlar için daha kolay olabilir. Ayrıca, bir liste, atama değiştirilmiş ve görevler düzenlemekten bir listeyle ilişkili bir bildirim alma ve çevrimdışı çalışma gibi çeşitli Windows SharePoint Services 3.0 özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

 • Veri erişimi ve sürekli olarak bir SharePoint sitesi arasında paylaşmak istediğiniz, ancak veriler şu anda Access'te depolanır. Görüntüleme ve Access kullanarak veya SharePoint sitesinden en son verileri düzenlemek için önce verileri bir liste olarak dışarı aktarın ve sonra Access veritabanından bağlantısına gerekir.

 • Günlük veya haftalık durum raporları oluşturmak için Access veritabanında sorgular kullanın ve sonuçları sitelerinize düzenli aralıklarla birine göndermek istediğiniz. Bilgisayarınızda yüklü Microsoft Office Outlook 2007 varsa, düzenli aralıklarla sitenize sorgu sonuçlarını göndermek için dışarı aktarma işlemini kolaylaştırabilirsiniz.

Bu konu, Windows SharePoint Services listesi olarak veri verme için adımlar sunar. Access'ten bir SharePoint listesine bağlanma hakkında daha fazla yardım için alma veya bağlantısı bir SharePoint listesinebakın.

Sayfanın Başı

SharePoint sitesine tablo veya sorgu verme

Verileri SharePoint sitesine dışarı bulmanın en kolay yolu, Dışarı Aktarma Sihirbazı'nı çalıştırın tıklatmaktır. Sihirbazı çalıştırdıktan sonra ayarlarınızı kaydedebilirsiniz — Sihirbazı çalıştırdığınızda sağladığınız bilgiler — olarak dışarı aktarma belirtimini. Ardından giriş yeniden sağlamak zorunda kalmadan dışarı aktarma işlemini yeniden çalıştırabilirsiniz. Bu bölümdeki adımlarda nasıl dışa aktarma için hazırlama, verilerinizi verin ve ayarlarınızı belirtim olarak kaydetme.

İşlem hazırlama

 1. İçeren tablo veya sorguyu dışarı aktarmak istediğiniz veritabanını bulun.

  Sorgu dışarı aktardığınızda, satırlar ve sütunlar sorgu sonuçlarında liste öğelerini ve sütunlar dışarı aktarılır. Form veya raporu dışarı aktaramazsınız.

  Not : Bir kerede yalnızca bir nesne dışarı aktarabilirsiniz.

 2. Listeyi oluşturmak istediğiniz SharePoint sitesini belirleme.

  Geçerli bir site adresi sunucu adıyla http:// ile başlar ve sitenin sunucudaki yolu ile sonlanır. Örneğin, geçerli bir adres şudur:

http://adatum/AnalysisTeam

 1. Bir SharePoint sitesinde liste oluşturmak için gerekli izinlere sahip olduğunuzdan emin olun. İzinler hakkında emin değilseniz, sunucu yöneticinize başvurun.

  Dışarı aktarma işlemini Access'ten kaynak nesne aynı ada sahip yeni bir liste oluşturur. SharePoint sitesini bu adda bir liste zaten varsa, yeni liste için farklı bir ad belirtmeniz istenir.

  Not : Üzerine yazma ne veri varolan listeye ekle.

 2. Kaynak tablo veya sorgudaki alanları gözden geçirin.

  Aşağıdaki tabloda, bazı öğeler nasıl alınır ve belirli durumlarda ek bir eylem gerçekleştirme gerekip gerekmediğini açıklanır.

Öğe

Çözüm

Alanlar ve kayıtlar

Veri sayfasında gizli alanları dahil olmak üzere tüm alanlar ve kayıtlar tablo veya sorgudaki verilir. Filtre ayarlarını dışarı aktarma işlemi sırasında dikkate alınmaz.

Ekler

Kaynak nesne birden fazla ek sütunu varsa, biri hariç tüm ek sütun kaldırmanız gerekir. SharePoint listesini tek bir ek sütun desteklemesi olmasıdır. Kaynak nesne birden fazla sütun varsa, Access işlemi başlatmadan önce biri hariç tüm ek sütun kaldırmak için isteyen bir ileti görüntüler. Bu sorunu çözmek için herhangi bir ek ek sütunları diğer Access nesneleri kopyalayın ve sonra diğer SharePoint listelerine dışarı aktarın.

Tek veya birden çok değere sahip arama alanları

Görünen değerler tek değerli arama alanlarında SharePoint listesinde aşağı açılan menüsünde Seçim alanlar olarak dışarı aktarılır. Kaynak alan birden çok değer destekliyorsa, birden çok seçime izin veren bir seçim alanı SharePoint listesinde oluşturulur.

Not : SharePoint listesinde bir seçim alanı tek bir sütun fazla oluşabilir. Kaynak arama alanında birden çok sütun varsa, tüm sütunların değerleri tek bir sütunda birleştirilir.

Hesaplanan sorgu alanları

Sonuçları hesaplanan sütunlarda veri türü hesaplanmış çözümün veri türüne bağlı bir alana kopyalanır. Expression sonuçları arkasına kopyalanan değil.

OLE nesnesi alanları

OLE nesnesi alanlarını dışarı aktarma işlemi sırasında dikkate alınmaz.

 1. Kaynak veritabanının zaten açık değilse, açmak ve sonra sonraki adımlar kümesine gidin.

Veri dışarı aktarma

 1. Dış veri sekmesinde, Dışarı Aktar grubunda, SharePoint Listesi'nitıklatın. düğme görüntüsü

  Dışarı Aktarma Sihirbazı başlatılır.

 2. SharePoint sitesini belirtin kutusuna, hedef sitenin adresini girin.

 3. Yeni SharePoint listesinin adını belirtin kutusunda yeni liste için bir ad girin.

  Kaynak nesne veritabanınızdaki zaten aynı adı taşıyan bir liste SharePoint sitesinde varsa, farklı bir ad belirtin.

 4. İsteğe bağlı olarak, Açıklama kutusuna yeni liste için bir açıklama girin ve sonra bittiğinde Listeyi Aç onay kutusunu seçin.

 5. Dışarı aktarma işlemini başlatmak için Tamam ' ı tıklatın.

 6. Access SharePoint sitesinde bir liste oluşturur ve sonra Sihirbazı'nın son sayfasındaki işleminin durumunu görüntüler. Dışarı aktarma işlemini sona erdiğinde sihirbazı kapatın veya dışarı aktarma adımlarınız belirtim olarak kaydetme.

  Ayrıca, işlem sırasında Windows SharePoint Services ilgili kaynak alanına göre her sütun için doğru veri türünü seçer. Erişim ve Windows SharePoint Services veri türleri nasıl eşleştirmek listesini görmek için yan veriler ve hangi alan ayarları her veri türüyle ilgili dışarı aktarılır dışarı aktardığınızda nasıl Windows SharePoint Services veri türleri eşlemek için Access veri türleri, daha sonra başlıklı bölüme bakın Bu makalede.

Belirtimini kaydetme

 1. Sihirbazın son sayfasında, Dışarı aktarma adımlarını Kaydet onay kutusunu seçin.

  Bir takım ek denetimler görüntülenir.

 2. Farklı Kaydet kutusunda dışarı aktarma belirtimini için bir ad yazın.

  İsteğe bağlı olarak, Açıklama kutusuna bir açıklama yazın.

 3. Haftalık veya aylık sabit aralıklarla işlemi gibi gerçekleştirmek istiyorsanız, Outlook Görevi Oluştur onay kutusunu seçin.

  Bu daha sonraki bir tarihte belirtimi çalıştırmanızı sağlayan bir Office Outlook 2007 görev oluşturur.

 4. Dışarı aktarma Kaydet' i tıklatın.

Outlook görevini yapılandırma

Önceki yordamda Outlook Görevi Oluştur onay kutusunu seçtiyseniz, Access Outlook'u başlatır ve yeni bir görev görüntüler. Görev yapılandırmak için aşağıdaki adımları kullanın.

Not : Outlook yüklü değilse, Access bir hata iletisi görüntüler. Outlook düzgün yapılandırılmamışsa, Outlook Başlangıç Sihirbazı başlar. Outlook'u Yapılandırma Sihirbazı'ndaki yönergeleri izleyin.

 1. Outlook Dışarı aktarma adı görev penceresinde, gözden geçirin ve Son tarih ve Anımsatıcıgibi görev ayarlarını değiştirin.

  Görevin yinelenmesi için Yinelenme'yitıklatın. Aşağıdaki şekilde bazı normal ayarları ile Görev Zamanlayıcı gösterilmektedir:

  outlook görev zamanlayıcısı

  Outlook görevleri planlama hakkında daha fazla bilgi için Zamanlama alma veya verme işleminibaşlıklı makaleye bakın.

 2. Ayarlarla işiniz bittiğinde Kaydet ve Kapat'ı tıklatın.

Kaydedilmiş görevi çalıştırma

 1. Outlook Gezinti Bölmesi'nde, Görevler'i tıklatın ve ardından çalıştırmak istediğiniz görevi çift tıklatın.

 2. Görev sekmesinin Microsoft Office Access grubunda düğme görüntüsü Vermeyi Çalıştır'ıtıklatın.

 3. SharePoint sitesine gidin ve sonra da yeni oluşturulan listesini açın.

  Tüm alanlar ve kayıtlar başarıyla verildiğini ve hiçbir hatalar oluştu emin olun.

  Windows SharePoint Services ilgili kaynak alanına göre her sütun için doğru veri türünü seçer. Erişim ve Windows SharePoint Services veri türleri nasıl eşleştirmek listesini görmek için yan veriler ve hangi alan ayarları her veri türüyle ilgili dışarı aktarılır dışarı aktardığınızda sonraki bölüme bakın.

Sayfanın Başı

Access veri türleri için Windows SharePoint Services veri türleri nasıl eşleme

Aşağıdaki tabloda nasıl erişim verilen listeyi sütunlarda veri türünü tanımlayan bir tablo veya sorgu dışarı aktardığınızda gösterir.

Access veri türü

Windows SharePoint Services veri türü

Varsayılan alan özellik ayarları

Notlar

Metin

Tek satır metin

Sütun adı     Access'te Alan adı ayarını yansıtır.

Açıklama     Açıklama ayarını yansıtır.

Gerekli     Access'te ayarlanması gereken yansıtır.

En fazla karakter sayısı     Access'te Alan boyutu ayarını yansıtır.

Varsayılan değer     Bir ifadeyi değilse, Access Varsayılan değer ayarında yansıtır. Aksi takdirde, boş.

Varsayılan görünüme Ekle     Evet

Not

Birden fazla satır metin

Sütun adı     Access'te Alan adı ayarını yansıtır.

Açıklama     Açıklama ayarını yansıtır.

Gerekli     Access'te ayarlanması gereken yansıtır.

Görüntülenecek satır sayısı    5

Varsayılan görünüme Ekle     Evet

Sayı

Sayı

Sütun adı     Access'te Alan adı ayarını yansıtır.

Açıklama     Açıklama ayarını yansıtır.

Gerekli     Access'te ayarlanması gereken yansıtır.

Min     Boş

Mak     Boş

Aşağıdaki tabloda ondalık basamak ayarı Access'te göre ondalık basamak sayısını özelliğinin nasıl belirlendiğini göstermektedir.

Erişim ayarı   

Windows SharePoint Services ayarı   

Otomatik

Otomatik

0-5

0-5

6-15

5

Varsayılan değer     Bir ifadeyi değilse, Access Varsayılan değer ayarında yansıtır. Aksi takdirde, boş.

Varsayılan görünüme Ekle     Evet

Yüzde olarak göster     Yüzdeiçin Biçim özelliği ayarlanmışsa, Evet'i seçin.

Tarih/Saat

Tarih veya saat

Sütun adı     Access'te Alan adı ayarını yansıtır

Açıklama     Açıklama ayarını yansıtır

Gerekli     Access'te ayarlanması gereken yansıtır

Tarih ve saat biçimi     Kısa tarihbiçimi özelliği ayarlanmışsa, Yalnızca tarih için ayarlayın. Aksi takdirde, tarih ve saatolarak ayarlayın.

Takvim türü     Hicri kullan seçeneği işaretliyse Hicri için ayarlayın. Aksi takdirde, Gregoryeniçin ayarlayın.

Aşağıdaki tabloda Access Varsayılan değer ayarında göre Varsayılan değer özelliğinin nasıl belirlendiğini gösterir.

Erişim ayarı   

Windows SharePoint Services ayarı   

=Date() ifadesini

Bugünün tarihi

Belirli bir tarihe alanı ayarlama

Belirli bir tarihe alanı ayarlama

Varsayılan görünüme Ekle     Evet

Para Birimi

Para Birimi

Sütun adı     Access'te Alan adı ayarını yansıtır.

Açıklama     Açıklama ayarını yansıtır.

Gerekli     Access'te ayarlanması gereken yansıtır.

Min     Boş

Mak     Boş

Aşağıdaki tabloda ondalık basamak ayarı Access'te göre ondalık basamak sayısını özelliğinin nasıl belirlendiğini göstermektedir.

Erişim ayarı   

Windows SharePoint Services ayarı   

Otomatik

Otomatik

0-5

0-5

6-15

5

Varsayılan değer     Bir ifadeyi değilse, Access Varsayılan değer ayarında yansıtır. Aksi takdirde, boş.

Varsayılan görünüme Ekle     Evet

Para birimi türü     Access'te biçimi ayarını yansıtır.

Otomatik Sayı

Sayı

Sütun adı     Access'te Alan adı ayarını yansıtır.

Açıklama     Açıklama ayarını yansıtır.

Gerekli     Access'te ayarlanması gereken yansıtır.

Min     Boş

Mak     Boş

Ondalık basamak sayısı     Otomatik

Varsayılan görünüme Ekle     Evet

Otomatik Sayı alanı boyutu özelliği Yineleme Kimliği ayarlı olduğu yerde

Tek satır metin

Sütun adı     Access'te Alan adı ayarını yansıtır.

Açıklama     Açıklama ayarını yansıtır.

Gerekli     Access'te ayarlanması gereken yansıtır.

En fazla karakter sayısı    38

Varsayılan değer     Boş

Varsayılan görünüme Ekle     Evet

Evet/Hayır

Evet/Hayır

Sütun adı     Access'te Alan adı ayarını yansıtır.

Açıklama     Açıklama ayarını yansıtır.

Varsayılan değer     Bir ifadeyi değilse, Access Varsayılan değer ayarında yansıtır. Aksi takdirde, boş.

Varsayılan görünüme Ekle     Evet

OLE Nesnesi

Alan dışarı aktarılmaz

Köprü

Köprü

Sütun adı     Access'te Alan adı ayarını yansıtır.

Açıklama     Açıklama ayarını yansıtır.

Gerekli     Access'te ayarlanması gereken yansıtır.

URL'yi Biçimlendir     Köprü

Varsayılan görünüme Ekle     Evet

Ek

Ek

Sütun adı     Access'te Alan adı ayarını yansıtır.

Açıklama     Açıklama ayarını yansıtır.

Gerekli     Access'te ayarlanması gereken yansıtır.

Varsayılan görünüme Ekle     Evet

Çok değerli alanlar

Seçim

Sütun adı     Access'te Alan adı ayarını yansıtır.

Açıklama     Açıklama ayarını yansıtır.

Gerekli     Access'te ayarlanması gereken yansıtır.

Varsayılan görünüme Ekle     Evet

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×