SharePoint listesinde veya kitaplığında sütun oluşturma

SharePoint listesinde veya kitaplığında sütun oluşturma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Gruplandırma, kategorilere ayırmak ve bir liste veya kitaplıktaki bilgileri izlemek SharePoint sütunları Yardım. Sütun türleri, tek bir metin satırı, Seçenekler, diğer sütunlarından hesaplanan bir sayı ve kişinin adını seçmenize olanak sağlayan bir sütun açılan listesini içerir.

Bir SharePoint Online veya SharePoint Server 2019 liste veya kitaplığa sütun ekleme

Liste veya kitaplık çıkmadan sütunların çoğu türlerini eklenebilir.

 1. Listenin veya kitaplığın bir sütunu oluşturmak istediğiniz siteye gidin.

 2. Liste veya kitaplık üstündeki son sütun adı'nın sağındaki + Sütun Ekle veya + seçin.

  Not: SharePoint ekranınızı burada örnekler farklı görünüyor? SharePoint Serverönceki bir sürümünü kullanıyorsanız veya yöneticiniz ayarlama listenin veya Belge Kitaplığı'nda Klasik deneyimi olabilir. Bu durumda, yukarıdaki SharePoint Server 2016 Sürüm sekmesini tıklatın. Bkz: SharePoint hangi sürümünü kullanıyorum?

 3. Açılan menüde, istediğiniz sütunun türünü seçin.

 4. Oluşturma sütunu paneli, adı alanına bir başlık veya sütun başlığını yazın.

  Bir sütun paneli oluştur
 5. Gerekli diğer bilgileri girin. Alan sayısı seçtiğiniz sütun türü ile değişir. Yukarıdaki örnekte için sayı bir alandır.

 6. Kaydet 'i tıklatın.

 1. Liste veya kitaplık sütunu oluşturmak istediğiniz yere gidin.

 2. Liste veya kitaplık için bir sütun eklemek istediğiniz tüm öğeleri veya tüm belgeler görünümünde, başlık satırı sonundaki Sütun simgesi ekleme Sütun Ekleseçin ve sonra diğer...'iseçin.  

 3. Adı ve Türü bölümünde, Sütun adı kutusuna sütun için istediğiniz adı yazın.

  Sütun Oluştur iletişim kutusu

 4. Bu sütundaki bilginin türüaltında sütunda gösterilmesini istediğiniz bilgi türünü seçin. Sütun türleri hakkında daha fazla bilgi için Site sütun türleri ve seçenekleribakın.

 5. Ek Sütun Ayarları bölümünde,Açıklama kutusuna kullanıcıların sütunun amacını ve hangi verileri içermesi gerektiğini anlamalarına yardımcı olacak bir açıklama yazın. Bu açıklama isteğe bağlıdır.

  Seçtiğiniz sütunun türüne bağlı olarak, diğer seçenekler Ek sütun ayarları bölümünde görüntülenebilir. İstediğiniz ek ayarları'nı seçin. Sütun ayarları hakkında daha fazla bilgi için Site sütun türleri ve seçenekleribakın.

 6. Sütun giriş gerekenin sayısına karşılık geldiğinden emin olmak için doğrulama ekleyebilirsiniz. Bölümü genişletmek için Sütun doğrulama ' yı tıklatın ve verileri doğrulamak için kullanmak istediğiniz formülü yazın. Geçerli veri geçerli veri girin kullanıcılara yardımcı olmak için nasıl göründüğünü açıklayan bir kullanıcı ileti ekleyin. Doğrulama ve formül söz dizimi hakkında bilgi için SharePoint listeleri sık rastlanan formüllerde örneklerinebakın.

  Örnek veriler oturum sütun doğrulama iletişim kutusu alanlarla doldurulmuş

  Sütun doğrulama bölümün tüm sütunları türleri için kullanılamaz.

 7. Kaydetmek için Tamam ' ı seçin.

 1. Giriş sayfasında Ayarlar  SharePoint Online’dan Ayarlar düğmesi seçin, Site Ayarları' nı tıklatın. Site Ayarlarıgörmüyorsanız, Site bilgileri tıklatın ve sonra da tüm site ayarlarını görüntüle' yi tıklatın. Bazı sayfaların Site içeriğive ardından Site Ayarları' nı seçmek gerekebilir.

 2. Site Ayarları sayfasında, Web Tasarımcısı galerilerialtında Site sütunlarıseçin.

  Site ayarları sayfasında site sütunu seçeneği
 3. Site sütunları sayfasında Oluştur' u seçin.

  Site sütunları sayfasında oluştur düğmesi
 4. Ad ve tür bölümünde, sütun adı kutusuna istediğiniz adı yazın.

 5. Sütunda depolamak istediğiniz bilgi türünü seçin.

  Sütun türleri hakkında daha fazla bilgi için Site sütun türleri ve seçenekleribakın.

 6. Grup bölümünde, yeni site sütunu saklamak veya sütun depolamak için yeni bir grup oluşturmak varolan bir grubu seçin.

  Varolan Grup listesini SharePointve hangi grupları eklenmiş olan sürümüyle değişebilir.

 7. Ek sütun ayarları bölümünde, istediğiniz ek sütun ayarları'nı seçin. Bu bölümdeki seçenek ad ve tür bölümünde seçtiğiniz sütunun türüne bağlı olarak farklılık gösterir.

  Sütun ayarları hakkında daha fazla bilgi için Site sütun türleri ve seçenekleribakın.

 8. Tamam’ı seçin.

 1. Listenin veya kitaplığın bir sütunu oluşturmak istediğiniz siteye gidin.

  Sayfada liste veya kitaplığınızın adı görünmezse, ayarları  Başlık çubuğunda SharePoint 2016 Ayarlar düğmesi. Seç >Site içeriğive sonra liste veya kitaplığınızın adını seçin.

 2. Ayarları Başlık çubuğunda SharePoint 2016 Ayarlar düğmesi. Seç > liste ayarları veya Kitaplık Ayarları

  Ayarlar menüsünde kitaplık ayarlar seçiliyken
 3. Ayarlar sayfasında, sütunlar bölümüne gidin ve sonra var olan site sütunlarından Ekle'yiseçin.

  Ayarları sayfasındaki varolan sütunu bağlantı yakın çekimi görüntüsü ekleme
 4. Site Sütunlarından Sütun Ekle sayfasında Sütunları Seç bölümünde, site sütunlarını Seç açılan listede arasından seçim yapılacak site sütunları grubunu seçin.

  Seçili 3 ile varolan sütunu sayfa ekleme

  Listeden bir sütun grubu seçtiğinizde, kullanılabilir site sütunları Kullanılabilir site sütunları listesinde görüntülenir.

  Not: Kullanılabilir site sütun listesindeki tüm gruplar için varsayılanları, ancak ne aradığınız içerebilir Gruplar'ı seçerek alanların sayısını daraltabilirsiniz. Örneğin çekirdek belge sütunları veya özel sütunlar.

 5. Ekle'yitıklatın ve eklemek istediğiniz site sütunlarını seçin. Sütunlar sütunlar eklemek için liste kutusunda görünür. Sütunun ilk bir liste veya kitaplık açtığınızda, sitenizdeki kişilerin otomatik olarak görecekleri varsayılan görünüme eklemek için eklemek için varsayılan görünüme Ekle'nin seçili olduğundan emin olun. Görev listesi gibi bazı listeleri varsayılan olarak seçilidir eklemek için tüm içerik türleri, seçeneğiniz de vardır. Tüm içerik türleri için sütunu eklemek isterseniz, tüm içerik türlerine Ekle seçili kaldığından emin olun.

  Listenin veya kitaplığın türüne bağlı olarak, Seçenekler bölümünde daha fazla seçenek bulunabilir. İstediğiniz ek seçenekleri belirtin.

 6. Kaydetmek için Tamam ' ı seçin.

Bir SharePoint Server 2016, veya SharePoint Server 2013 liste veya kitaplıkta sütun oluşturma

 1. Liste veya kitaplık zaten açık değilse, sayfasında veya Hızlı Başlat'ta adını tıklatın.

  Sayfada liste veya kitaplığınızın adı görünmezse, Office 365 Ayarlar düğmesi Ayarlar' ı tıklatın, Site içeriği' ni tıklatın ve sonra liste veya kitaplığınızın adını tıklatın.

 2. Şeritte Liste veya Kitaplık sekmesini tıklatın.

  Şeritte kitaplık ve Gözat sekmesi
 3. Görünümleri Yönet grubunda Sütun Oluştur'u tıklatın.

  SharePoint Online kitaplığı sütun bağlantı oluşturma
 4. Adı ve Türü bölümünde, Sütun adı kutusuna sütun için istediğiniz adı yazın.

  Sütun Oluştur iletişim kutusu

 5. Bu sütundaki bilginin türüaltında sütunda gösterilmesini istediğiniz bilgi türünü seçin. Sütun türleri hakkında daha fazla bilgi için Site sütun türleri ve seçenekleribakın.

 6. Ek Sütun Ayarları bölümünde,Açıklama kutusuna kullanıcıların sütunun amacını ve hangi verileri içermesi gerektiğini anlamalarına yardımcı olacak bir açıklama yazın. Bu açıklama isteğe bağlıdır.

  Seçtiğiniz sütunun türüne bağlı olarak, diğer seçenekler Ek sütun ayarları bölümünde görüntülenebilir. İstediğiniz ek ayarları'nı seçin. Sütun ayarları hakkında daha fazla bilgi için Site sütun türleri ve seçenekleribakın.

 7. Sütun giriş gerekenin sayısına karşılık geldiğinden emin olmak için doğrulama ekleyebilirsiniz. Bölümü genişletmek için Sütun doğrulama ' yı tıklatın ve verileri doğrulamak için kullanmak istediğiniz formülü yazın. Geçerli veri geçerli veri girin kullanıcılara yardımcı olmak için nasıl göründüğünü açıklayan bir kullanıcı ileti ekleyin. Doğrulama ve formül söz dizimi hakkında bilgi için SharePoint listeleri sık rastlanan formüllerde örneklerinebakın.

  Örnek veriler oturum sütun doğrulama iletişim kutusu alanlarla doldurulmuş

  Sütun doğrulama bölümün tüm sütunları türleri için kullanılamaz.

 8. Kaydetmek için Tamam ' ı tıklatın.

 1. Portal sitesinin giriş sayfasında, Ayarlar Office 365 Ayarlar düğmesi tıklatın ve sonra Site Ayarları' nı tıklatın.

 2. Site Ayarları sayfasında, Web Tasarımcısı galerilerialtında Site sütunları' ı tıklatın.

  Site ayarları sayfasında site sütunu seçeneği
 3. Site Sütunları sayfasında Oluştur'u tıklatın.

  Site sütunları sayfasında oluştur düğmesi
 4. Ad ve tür bölümünde, sütun adı kutusuna istediğiniz adı yazın.

 5. Sütunda depolamak istediğiniz bilgi türünü seçin.

  Sütun türleri hakkında daha fazla bilgi için Site sütun türleri ve seçenekleribakın.

 6. Grup bölümünde, yeni site sütunu saklamak veya sütun depolamak için yeni bir grup oluşturmak varolan bir grubu seçin.

  Varolan Grup listesini SharePointve hangi grupları eklenmiş olan sürümüyle değişebilir.

 7. Ek sütun ayarları bölümünde, istediğiniz ek sütun ayarları'nı seçin. Bu bölümdeki seçenek ad ve tür bölümünde seçtiğiniz sütunun türüne bağlı olarak farklılık gösterir.

  Sütun ayarları hakkında daha fazla bilgi için Site sütun türleri ve seçenekleribakın.

 8. Tamam’a tıklayın.

 1. Liste veya kitaplık zaten açık değilse, sayfasında veya Hızlı Başlat'ta adını tıklatın.

  Sayfada liste veya kitaplığınızın adı görünmezse, Office 365 Ayarlar düğmesi Ayarlar' ı tıklatın, Site içeriği' ni tıklatın ve sonra liste veya kitaplığınızın adını tıklatın.

  Site içeriği sayfası Seçili listeyle
 2. Şeritte Liste veya Kitaplık sekmesini tıklatın.

  Şeritte seçili liste sekmesi
 3. Ayarlar grubunda, Liste Ayarları'nı veya Kitaplık Ayarları'nı tıklatın.

  Şerit üzerindeki SharePoint kitaplık ayarları düğmeleri

 4. Ayarlar sayfasında, sütunlar bölümüne kadar ilerleyin ve Varolan site sütunlarından Ekle'yitıklatın.

  Ayarları sayfasındaki varolan sütunu bağlantı yakın çekimi görüntüsü ekleme
 5. Site Sütunlarından Sütun Ekle sayfasında Sütunları Seç bölümünde, site sütunlarını Seç açılan listede arasından seçim yapılacak site sütunları grubunu seçin.

  Seçili 3 ile varolan sütunu sayfa ekleme

  Not: Kullanılabilir site sütun listesindeki tüm gruplar için varsayılanları, ancak ne aradığınız içerebilir Gruplar'ı seçerek alanların sayısını daraltabilirsiniz. Örneğin çekirdek belge sütunları veya özel sütunlar.

  Listeden bir sütun grubu seçtiğinizde, kullanılabilir site sütunları Kullanılabilir site sütunları listesinde görüntülenir.

  Site Sütunlarından Sütun Ekle

 6. Ekle'yitıklatın ve eklemek istediğiniz site sütunlarını seçin. Sütunlar sütunlar eklemek için liste kutusunda görünür. Sütunun ilk bir liste veya kitaplık açtığınızda, sitenizdeki kişilerin otomatik olarak görecekleri varsayılan görünüme eklemek için eklemek için varsayılan görünüme Ekle'nin seçili olduğundan emin olun. Görev listesi gibi bazı listeleri varsayılan olarak seçilidir eklemek için tüm içerik türleri, seçeneğiniz de vardır. Tüm içerik türleri için sütunu eklemek isterseniz, tüm içerik türlerine Ekle seçili kaldığından emin olun.

  Listenin veya kitaplığın türüne bağlı olarak, Seçenekler bölümünde daha fazla seçenek bulunabilir. İstediğiniz ek seçenekleri belirtin.

 7. Kaydetmek için Tamam ' ı tıklatın.

Bir SharePoint Server 2010 liste veya kitaplıkta sütun oluşturma

Aşağıdaki yordam, sütunu eklemek istediğiniz liste veya kitaplık sayfadan başlatır.

 1. Liste veya kitaplık zaten açık değilse, Hızlı Başlat'ta adını tıklatın. Liste veya kitaplığınızın adı görünmezse, Site eylemleri Site Eylemleri Menüsü tıklatın, Tüm Site içeriğini görüntüle'yitıklatın ve sonra liste veya kitaplığınızın adını tıklatın.

 2. Şeritte Liste veya Kitaplık sekmesini tıklatın. Sekmenin adı listenin veya kitaplığın türüne bağlı olarak değişebilir. Örneğin, listeniz bir takvimse, listenin adı Takvim'dir.

 3. Görünümleri Yönet grubunda Sütun Oluştur'u tıklatın.

 4. Liste Oluştur iletişim kutusunda,

  Sütun oluştur iletişim kutusu

  1. Adı ve Türü bölümünde, Sütun adı kutusuna sütun için istediğiniz adı yazın.

  2. Bu sütundaki bilginin türüaltında sütunda gösterilmesini istediğiniz bilgi türünü seçin. Sütun türleri hakkında daha fazla bilgi için Site sütun türleri ve seçenekleribakın.

  Not:  Seçtiğiniz sütunun türüne bağlı olarak, sütunu oluşturduktan sonra türünü değiştiremeyebilirsiniz.

 5. Ek Sütun Ayarları bölümünde,Açıklama kutusuna kullanıcıların sütunun amacını ve hangi verileri içermesi gerektiğini anlamalarına yardımcı olacak bir açıklama yazın. Bu açıklama isteğe bağlıdır.

  Seçtiğiniz sütun türüne bağlı olarak, Ek Sütun Ayarları bölümünde başka seçenekler de görüntülenebilir. İstediğiniz ek ayarları seçin.

 6. Sütunu, sitenizdeki kişilerin listeyi veya kitaplığı ilk açtıklarına otomatik olarak görecekleri varsayılan görünüme eklemek için, Varsayılan görünüme ekle'nin seçili olduğundan emin olun.

  Sütundaki verilerin doğrulanmasını istiyorsanız, Sütun Doğrulama bölümünde, verileri doğrulamak için kullanmak istediğiniz Formül'ü yazın ve sonra kullanıcıların geçerli veri yazmasına yardımcı olmak için sağlamak istediğiniz Kullanıcı iletisi'ni yazın. Sütun Doğrulama bölümü tüm sütun türleri için kullanılamaz.

 7. Tamam'ı tıklatın.

 1. Site eylemleri Site Eylemleri Menüsü tıklatın ve sonra da Site Ayarları' nı tıklatın.

  Site eylemleri menüsünde site ayarları
 2. Site Ayarları sayfasında, Galeriler altında Site sütunları'nı tıklatın.

  Site ayarları sayfasında site sütunu seçeneği
 3. Site Sütunları sayfasında Oluştur'u tıklatın.

  Site sütunları sayfasında oluştur düğmesi
 4. Ad ve tür bölümünde, sütun adı kutusuna istediğiniz adı yazın.

 5. Sütunda depolamak istediğiniz bilgi türünü seçin.

  Sütun türleri hakkında daha fazla bilgi için Site sütun türleri ve seçenekleribakın.

 6. Grup bölümünde, yeni site sütunu saklamak veya sütun depolamak için yeni bir grup oluşturmak varolan bir grubu seçin.

  Varolan Grup listesini SharePoint sunucu sürümünü ve hangi grupları eklenmiş olan ile değişebilir.

 7. Ek sütun ayarları bölümünde, istediğiniz ek sütun ayarları'nı seçin. Bu bölümdeki seçenek ad ve tür bölümünde seçtiğiniz sütunun türüne bağlı olarak farklılık gösterir.

  Sütun ayarları hakkında daha fazla bilgi için Site sütun türleri ve seçenekleribakın.

 8. Tamam’a tıklayın.

 1. Liste veya kitaplık açık değilse, Hızlı Başlat'ta adını tıklatın.

  Liste veya kitaplığınızın adı görünmezse, Site eylemleri Site Eylemleri Menüsü tıklatın, Tüm Site içeriğini görüntüle'yitıklatın ve sonra liste veya kitaplığınızın adını tıklatın.

 2. Şeritte Liste veya Kitaplık sekmesini tıklatın. Sekmenin adı listenin veya kitaplığın türüne bağlı olarak değişebilir. Örneğin, listeniz bir takvimse, listenin adı Takvim'dir.

 3. Ayarlar grubunda, Liste Ayarları'nı veya Kitaplık Ayarları'nı tıklatın.

  Liste ayarları

 4. Liste ayarları veya Kitaplık Ayarları sayfasında, sütunlar bölümüne gidin, Varolan site sütunlarından Ekle'yitıklatın.

  Ayarları sayfasındaki varolan sütunu bağlantı yakın çekimi görüntüsü ekleme
 5. Site sütunları sayfasında, Sütunları Seç bölümünde, sütun kullanılabilir site sütunları listesinde bir sütunu seçin ve Ekle'yitıklatın.

  Kullanılabilir site sütunları'nda bir sütun seçtiğinizde, sütunun içinde bulunduğu grup ve (varsa) bir açıklama görüntülenir.

  Site sütunu ekleme

  Not: Kullanılabilir site sütun listesindeki tüm gruplar için varsayılanları, ancak ne aradığınız içerebilir Gruplar'ı seçerek alanların sayısını daraltabilirsiniz. Örneğin çekirdek belge sütunları veya özel sütunlar.

 6. Sütunu, sitenizdeki kişilerin listeyi veya kitaplığı ilk kez açtıklarında otomatik olarak görecekleri varsayılan görünüme eklemek için, Varsayılan görünüme ekle'nin seçili olduğundan emin olun.

  Listenin veya kitaplığın türüne bağlı olarak, Seçenekler bölümünde daha fazla seçenek bulunabilir. İstediğiniz ek seçenekleri belirtin.

 7. Tamam'a tıklayın.

Sütun adı gibi sütun ayarlarını değiştirebilirsiniz. Sütunun türüne ve listenin türüne bağlı olarak kullanıcının ne kadar metin girebileceği gibi ek değişiklikler yapabilirsiniz. SharePoint Designer 2010 gibi programlar, sütunları değiştirme konusunda sütun genişliği belirtme gibi daha fazla seçenek sunar.

 1. Liste veya kitaplık açık değilse, Hızlı Başlat'ta adını tıklatın.

  Liste veya kitaplığınızın adı görünmezse, Site eylemleri Site Eylemleri Menüsü tıklatın, Tüm Site içeriğini görüntüle'yitıklatın ve sonra liste veya kitaplığınızın adını tıklatın.

 2. Şeritte Liste veya Kitaplık sekmesini tıklatın. Sekmenin adı listenin veya kitaplığın türüne bağlı olarak değişebilir. Örneğin, listeniz bir takvimse, listenin adı Takvim'dir.

 3. Ayarlar grubunda, Liste Ayarları'nı veya Kitaplık Ayarları'nı tıklatın.

  Liste ayarları

 4. Liste Ayarları veya Kitaplık Ayarları sayfasındaki Sütunlar bölümünde, değiştirmek istediğiniz sütunun adını tıklatın.

  Liste ayarlarının Sütunlar bölümü

 5. İstediğiniz ayarları değiştirin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Bir SharePoint Server 2007 liste veya kitaplıkta sütun oluşturma

Not: Aşağıdaki yordam sütunu eklemek istediğiniz liste veya kitaplık sayfadan başlatır. Liste veya kitaplık zaten açık değilse, Hızlı Başlat'ta adını tıklatın. Liste veya kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site içeriğini görüntüle'yitıklatın ve sonra liste veya kitaplığınızın adını tıklatın.

 1. Liste veya kitaplık zaten açık değilse, Hızlı Başlat'ta adını tıklatın. Liste veya kitaplık yoksa, Site eylemleri Site Eylemleri Menüsü tıklatın, Tüm Site içeriğini görüntüle'yitıklatın ve sonra liste veya kitaplığınızın adını tıklatın.

  Tüm Site vurgulanmış içeriğini görüntüle ile site eylemleri menüsü
 2. Ayarlar menüsü Settings menu üzerinde Sütun Oluştur'ıtıklatın.

 3. Ad ve tür bölümünde, sütun adı kutusuna istediğiniz adı yazın.

  Ad alanında, bir sütun için bir ad koyma
 4. Bu sütundaki bilginin türüaltında sütunda gösterilmesini istediğiniz bilgi türünü seçin. Sütun türleri hakkında daha fazla bilgi için Site sütun türleri ve seçenekleribakın.

 5. Ek Sütun Ayarları bölümünde,Açıklama kutusuna kullanıcıların sütunun amacını ve hangi verileri içermesi gerektiğini anlamalarına yardımcı olacak bir açıklama yazın. Bu açıklama isteğe bağlıdır.

  Sütun Oluştur sayfasında ek ayarları ekleme
 6. Seçtiğiniz sütun türüne bağlı olarak, Ek Sütun Ayarları bölümünde başka seçenekler de görüntülenebilir. İstediğiniz ek ayarları seçin.

 7. Sütunun ilk bir liste veya kitaplık açtığınızda, sitenizdeki kişilerin otomatik olarak görecekleri varsayılan görünüme eklemek için varsayılan görünüm Ekle'yitıklatın.

 8. Tamam’a tıklayın.

Sütunun adını gibi bir sütunun ayarlarını değiştirebilirsiniz. Sütun türü ve liste türüne bağlı olarak, bir kullanıcının girebileceği metin miktarını gibi ek değişiklikler yapabilirsiniz.

 1. Liste veya kitaplık açık değilse, Hızlı Başlat'ta adını tıklatın.

  Listenizin veya kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Görüntüle'yi, ardından da liste veya kitaplığınızın adını tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Ayarlar menüsünde Settings menu üzerinde Liste ayarları veya istediğiniz ayarları seçeneğini tıklatın.

  • Bir Web günlüğü sitesinde postalar listesini görüntülemek için Postaları Yönet altında Yönetim Bağlantılarıtıklatın. Ayarlar menüsünde Liste ayarları' nı tıklatın.

 3. Sütunlaraltında değiştirmek istediğiniz sütunun adını tıklatın.

 4. İstediğiniz ayarları değiştirin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Not: Bir sütun, hangi bu liste veya kitaplık birden çok klasör yayılan görünümleri geçiş hızlandırabilir dizine alınır gerektiğini belirtebilirsiniz. Ayarlarını özelleştirmek için ana sayfasındaki bir liste veya kitaplık ayarlarını görüntülemek için Dizine alınan sütunlar' ı tıklatın. Dizine almak istediğiniz sütunu seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın. Dizinler hakkında daha fazla bilgi için büyük listeleri ve kitaplıkları SharePoint yönetmekonusuna bakın.

Site sütunu yeniden kullanılabilir bir sütun tanımı veya birden çok SharePoint siteler arasında birden çok listelerine atayabileceğiniz Şablonu ' dir. Kuruluşunuzun listeler ve kitaplıklar tutarlı bazı ayarları kurmak istediğinde, site sütunları kullanışlıdır. Böylece ayarları her zaman yeniden oluşturmanız gerekmez listeler ve kitaplıklar ayarları paylaşabilirsiniz.

 1. Portal sitesinin giriş sayfasında, SiteEylemleri'ni, Site Ayarlarıüzerine gelin ve sonra Tüm Site ayarlarını değiştir'itıklatın.

  Site ayarları'nın altında tüm site ayarları seçeneğini değiştirme
 2. Site Ayarları sayfasında, galerileraltında Site sütunları' ı tıklatın.

 3. Site sütunu galerisinde sayfasında Oluştur' u tıklatın.

 4. Ad ve tür bölümünde, sütun adı kutusuna istediğiniz adı yazın.

  Ad alanında, bir sütun için bir ad koyma
 5. Bu sütundaki bilginin türü altında, sütunda gösterilmesini istediğiniz bilgi türünü seçin.

  Sütun türleri hakkında daha fazla bilgi için Site sütun türleri ve seçenekleribakın.

 6. Grup bölümünde, yeni site sütunu saklamak veya sütun depolamak için yeni bir grup oluşturmak varolan bir grubu seçin.

  Varolan Grup listesini SharePointve hangi grupları eklenmiş olan sürümüyle değişebilir.

  Aşağıdaki tabloda varsayılan olarak sağlanan grupları açıklanmaktadır.

  Bu seçeneği belirleyin

  Bunu görüntülemek için

  Temel sütunlar

  Birçok listeler veya kitaplıklar türlerinde kullanışlıdır sütunlar.

  Çekirdek kişi ve Takvim sütunları

  Kişi ve Takvim listelerinde kullanışlıdır sütunlar. Bu sütunlar genellikle istemci kişi ve takvim gibi programlardaki Microsoft Outlookmeta veri eşitlemek için kullanılır.

  Çekirdek belge sütunları

  Microsoft Office temel özellik kümesini ve Dublin çekirdek meta veri kümesi sütunlarından standart belge.

  Çekirdek görev ve sorun sütunları

  Görev ve sorunları listelerinde kullanışlıdır sütunlar. Bu sütunlar genellikle istemci görev ve sorun Programlar'ın Office Outlook gibi meta veri eşitlemek için kullanılır.

  Özel Sütunlar

  Liste veya kitaplık amacını uyacak şekilde eklediğiniz sütunlar.

  Genişletilmiş sütunlar

  Özel amaçlı sütunları kümesi.

  Ana Performans Göstergeleri

  Ana performans göstergesi verileri görüntülemek için yararlı sütunlar.

  Sayfa düzeni sütunları

  Sayfa düzeni bilgileri içeren için kullanışlıdır sütunlar.

  Yayımlama sütunları

  Yayımlama bilgileri içeren için kullanışlıdır sütunlar.

  Raporlar

  Raporları oluşturmak için kullanışlı olan sütunlar.

 7. Ek Sütun Ayarları bölümünde,Açıklama kutusuna kullanıcıların sütunun amacını ve hangi verileri içermesi gerektiğini anlamalarına yardımcı olacak bir açıklama yazın. Bu açıklama isteğe bağlıdır.

  Sütun Oluştur sayfasında ek ayarları ekleme
 8. Seçtiğiniz sütun türüne bağlı olarak, Ek Sütun Ayarları bölümünde başka seçenekler de görüntülenebilir. İstediğiniz ek ayarları seçin.

 9. Tamam’a tıklayın.

Sütunlarla yapabileceğiniz diğer işlemler

Sizi dinliyoruz!

Bu makalede yararlı oldu mu? Bu durumda, lütfen bu sayfanın en altında bize bildirin. Ne kafa karıştırıcı veya eksik bize bildirin. Buraya bir aramadan olduğunuzdan ve istediğiniz bilgileri edilemedi, ne aradığınız bize bildirin. Lütfen SharePoint, OS ve tarayıcı sürümleri ekleyin. Adımları iki kez kontrol edin ve bu makalede güncelleştirmek için geri bildirim kullanacağız.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×