SharePoint kitaplığındaki dosyanın sürümlerini izleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Windows SharePoint Services 3.0 sitesindeki veya Microsoft Office SharePoint Server 2007 sitesindeki bir belge kitaplığında sürüm oluşturma özelliği açıldıysa, bu kitaplıktan kullanıma aldığınız dosyalarını sürümlerini izleyebilirsiniz.

Not : Bu yordamların büyük bölümünü SharePoint kitaplığınızın içinden tamamlayabilseniz de, bu makale 2007 Microsoft Office sistemi programınızın içinden yapabileceğiniz işlemlere odaklanmıştır. Bu yordamları SharePoint kitaplığınızın içinden gerçekleştirme hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantılara bakın.

Bu makalede

Birincil ve ikincil sürümlerle çalışma

Kitaplıkta sürüm oluşturma özelliğini açma

Dosyayı birincil veya ikincil sürüm olarak kaydetme

Dosyanın önceki bir sürümünün özelliklerini görüntüleme

Dosyanın önceki bir sürümünü görüntüleme

Dosyanın önceki bir sürümünü geri yükleme

Birincil ve ikincil sürümlerle çalışma

SharePoint kitaplığında sürüm oluşturma özelliği açıldığında, dosyanın önceki sürümleri kitaplıkta depolanır ve böylece 2007 Office sürümü programınızdan çıkmadan önceki sürümlerle ilgili bilgileri görebilir, önceki sürümleri görüntüleyebilir, hatta geçerli sürümün yerine eski bir sürümü geri yükleyebilirsiniz. SharePoint kitaplığında dosyanızın sürümlerini izlemek, düzeltilen içeriği daha iyi yönetmenizi sağlar. Farklı sürümler arasında yapılan değişiklikleri karşılaştırma olanağı tanıdığından, sürüm oluşturma özellikle dosyayı oluşturmak için birkaç kişinin birlikte çalıştığı veya dosyanın çeşitli geliştirme ve gözden geçirme aşamalarından geçtiği durumlarda yararlı olur.

SharePoint kitaplığında depolanan bir dosyanın sürümleriyle çalışmak için, önce dosyayı sürüm oluşturma özelliğinin açık olduğu bir SharePoint kitaplığından açmanız gerekir. Kitaplıktan dosyayı açtıktan sonra, Microsoft Office Düğmesi'nin altında sürüm oluşturma seçeneklerini de içeren ek Sunucu seçenekleri görüntülenir.

Sürüm oluşturmanın açık olduğu bir kitaplık, dosyaların yalnızca birincil sürümlerini izleyecek şekilde ayarlanabildiği gibi, hem birincil hem de ikincil sürümlerin izleneceği şekilde de ayarlanabilir.

Hem birincil hem de ikincil sürümleri izlemenin avantajları şunlardır:

 • Kullanıcılar dosyada yapılan önemli değişiklikleri kolayca görebilir.

 • Kitaplığınız ikincil değişiklikleri yalnızca belirli kişilerin görmesi sağlanacak şekilde ayarlanabilir, böylece kitaplığın tüm kullanıcılarının görmesine izin vermeden önce taslaklar üzerinde çalışabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Kitaplıkta sürüm oluşturma özelliğini açma

Dosyanın önceki sürümlerini tutmak için, önce SharePoint kitaplığının içinden sürüm oluşturmayı açmanız gerekir.

Not : Sürüm oluşturmayı etkinleştirmek için listeyi veya kitaplığı tasarlama izniniz olmalıdır.

 1. SharePoint sitenizde, sürüm oluşturmayı açmak istediğiniz kitaplığı açın.

  1. Ayarlar menüsü ayarlar menüsü üzerinde açmakta olduğunuz kitaplık türü için Ayarlar'ı tıklatın.

   Örneğin, bir belge kitaplığında Belge Kitaplığı Ayarları'nı tıklatın.

 2. Genel Ayarlar'ın altında, Sürüm oluşturma ayarları'nı tıklatın.

 3. Belge Sürüm Geçmişi'nin altında istediğiniz sürüm oluşturma türünü seçin:

  • Yalnızca birincil sürümleri izlemek için Ana sürümler oluştur'u tıklatın.

  • Hem birincil hem de ikincil sürümleri izlemek için Ana ve alt (taslak) sürümler oluştur'u tıklatın.

 4. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Dosyayı birincil veya ikincil sürüm olarak kaydetme

Aşağıdaki yordam dosyayı kitaplıktan kullanıma almakla başlar, çünkü birincil veya ikincil sürüm olarak kaydetme kararını dosyayı kitaplığa iade ederken verirsiniz. Kitaplığınızda birincil ve ikincil sürümler izleniyorsa ve kitaplıktan kullanıma almadan dosyada değişiklikler yaparsanız, dosyayı kaydettiğinizde otomatik seçim dosyanın ikincil sürüm olarak kaydedilmesi olur. Dosyayı önce kullanıma alırsanız, kaydedeceğiniz sürümü seçmenize olanak tanınır ve sürüm hakkında açıklamalar ekleyebilirsiniz.

 1. Dosyayı 2007 Office sürümü programınızda açmak için, kitaplıkta dosyanın adını tıklatın.

 2. Dosyayı kullanıma almak için, Microsoft Office Düğmesi'ni düğme resmi tıklatın, Sunucu'yu tıklatın ve ardından Kullanıma Al'ı tıklatın.

  Word belgeleri varsayılan olarak çoğunlukla Tam Ekran görünümünde açılır. Belgeniz de böyle açılırsa, bu adımı tamamlayabilmek için önce Kapat'ı tıklatıp Baskı Düzeni görünümüne geçmeniz gerekir.

 3. Dosyanızı düzenleyin.

 4. Dosyayı iade etmek için, Microsoft Office Düğmesi'ni düğme resmi tıklatın, Sunucu'yu tıklatın ve ardından İade Et'i tıklatın.

 5. Birincil sürüm olarak mı yoksa ikincil sürüm olarak mı iade ettiğiniz sorulursa, ikincil sürüm yaptıysanız Alt sürüm'ü, birincil sürüm yaptıysanız Ana sürüm'ü tıklatın.

  • Yayımlanmış dosya olarak da düşünebileceğiniz birincil sürümler, dosyayı okuma izni olan herkes tarafından görülebilir.

  • Taslak olarak da düşünebileceğiniz ikincil sürümler, yalnızca dosyayı düzenleme izni olan kişiler tarafından görülebilir.

   Not : Taslakları kimlerin görebildiği, kitaplığınızın Belge Kitaplığı Ayarları'nda Sürüm oluşturma ayarları'nın altındaki Taslak Öğe Güvenliği bölümündeki ayarlara bağlıdır.

 6. İsterseniz sürüm açıklamaları ekleyin ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

Not : Kitaplığınız sürümü yayımlamadan önce onay gerektirecek şekilde ayarlandıysa, kitaplığın diğer kullanıcıları dosya onaylanana kadar dosyayı göremezler. Ayrıca, dosyanızı nasıl iade edeceğinizi seçtikten sonra size bir iş akışı formu da gösterilebilir. Taslakları nasıl görebileceğinizi öğrenmek ve iş akışı formları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantılara bakın.

Sayfanın Başı

Dosyanın önceki bir sürümünün özelliklerini görüntüleme

Dosyayı 2007 Office sürümü programınızda görüntüler veya düzenlerken, dosyanın önceki sürümlerinin özelliklerini (meta veriler) görebilirsiniz. Özellikler, dosyanın ne zaman oluşturulduğu ve kim tarafından değiştirildiği bilgilerini içerir. Kitaplıklardaki sürüm geçmişinde kullanıcıların yaptıkları değişikliklerle ilgili açıklamaları da bulunabilir.

Not : Bu yordam yalnızca sürüm oluşturma özelliğinin açık olduğu kitaplıklardaki dosyalar için geçerlidir.

 1. Dosya 2007 Office sürümü programınızda açıkken Microsoft Office Düğmesi'ni düğme resmi tıklatın, Sunucu'yu tıklatın ve ardından Sürüm Geçmişini Göster'i tıklatın.

  Sürümler şu dosya için kaydedildi: dosya adı iletişim kutusunda dosyanın önceki tüm sürümlerinin listesi yer alır ve sürüm numaraları, her sürümün ne zaman değiştirildiği, değişiklikleri kimlerin yaptığı ve eklenen açıklamalar gibi bilgiler de gösterilir.

  Açıklamanın tamamını görmek için, Açıklamalar sütunundaki açıklamayı tıklatarak Teslim Etme Açıklamaları iletişim kutusunu görüntüleyin.

  Not : Kitaplığınız birincil ve ikincil sürümlere izin verecek şekilde ayarlandıysa, Sürümler şu dosya için kaydedildi: dosya adı iletişim kutusunun No. sütununda birincil ve ikincil sürümlerin hangileri olduğunu göstermek üzere numaralandırma kullanılır. Birincil sütunlar tam sayılarla ve ikincil sürümler de ondalık sayılarla gösterilir.

Sürüm geçmişini kitaplığınızın içinden de görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantılara bakın.

Sayfanın Başı

Dosyanın önceki bir sürümünü görüntüleme

2007 Office sürümü programınızda dosyayı görüntüler veya düzenlerken, geçerli sürümün üzerine yazmadan önceki bir sürümü görüntüleyebilirsiniz. Uzantısı .aspx olan dosyalar için, yalnızca dosyalarda yapılmış olan değişiklikler hakkındaki ayrıntıları görüntüleyebilir ancak dosyanın gerçekten oluşturduğu sayfaları görüntüleyemezsiniz.

Not : Bu yordam yalnızca sürüm oluşturma özelliğinin açık olduğu kitaplıklardaki dosyalar için geçerlidir.

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni düğme resmi tıklatın, Sunucu'yu ve sonra da Sürüm Geçmişini Göster'i tıklatın.

 2. Sürümler şu dosya için kaydedildi: dosya adı iletişim kutusunda, görmek istediğiniz önceki sürümü tıklatın ve sonra da 'ı tıklatın.

Önceki sürümü kitaplığınızın içinden de görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantılara bakın.

Sayfanın Başı

Dosyanın önceki bir sürümünü geri yükleme

Geçerli sürümde hata yapmış olabilirsiniz. Sildiğiniz dosyanın bir bölümünü geri yüklemek istiyor da olabilirsiniz. 2007 Office sürümü programınızda dosyayı görüntüler veya düzenlerken, geçerli sürümü kolayca önceki bir sürümle değiştirebilirsiniz. Bu durumda, geçerli sürümünüz sürüm geçmişinin bir parçasına dönüşür.

Not : Bu yordam yalnızca sürüm oluşturma özelliğinin açık olduğu kitaplıklardaki dosyalar için geçerlidir.

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni düğme resmi tıklatın, Sunucu'yu ve sonra da Sürüm Geçmişini Göster'i tıklatın.

 2. Sürümler şu dosya için kaydedildi: dosya adı iletişim kutusunda, geri yüklemek istediğiniz önceki sürümü tıklatın ve sonra da Geri Yükle'yi tıklatın.

Kitaplığınızın içinden de geçerli sürümü önceki bir sürümle değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantılara bakın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×