SharePoint görünümü değiştirmek için filtre kullanma

SharePoint görünümü değiştirmek için filtre kullanma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Veri Görünümü'nde görüntülenen öğelerin sayısını azaltır filtreleme görmek istiyorsunuz. Filtre konum, öğe türüne veya aralığı fiyatları gibi belirli bir ölçüte uyan tüm öğeleri seçer. Dizinler ve filtreleri kullanarak da verilerinizi geri alma veya Liste görünümü eşiğiaşamanın önlemeye yardımcı olabilir. Filtre veri tek başına dönebilir veya gruplandırılmış veya sıralanmış daha iyi biçimlendirmek için.

Dizinler bunların performansını artırmak için filtreleri ile çalışır. Liste veya kitaplıkta öğelerin sayısını Liste görünümü eşiğiaşıyor, ancak yine de altında 20.000 öğeyi, genellikle Varolan sütunlara dizinlerekleyebilirsiniz. Ardından, liste görünümü eşiği 5000 öğelerin altında görüntülenen verileri almak için filtre uygulayabilirsiniz.

Filtreler öğeleri üzerinde işlemler göre seçerek döndürülen veri miktarını azaltın (büyük veya küçük gibi daha) ve veri eşleştirme. Filtre uygulanmış görünümü oluşturduğunuzda, ilk dizinli sütununuzun filtre ifadesinde veri kümesinin en fazla küçültme. Örneğin, bir bölge veya tarih alanında filtreleme genellikle bir veri kümesi önemli ölçüde azaltabilirsiniz. 15.000 öğeleri ekranınız varsa, 5000 öğeler'den az olan ilk dizin dönüş sahip istersiniz. Verileri kümenizin üzerinde 5000 öğe yoksa, bunu yine de iyi bir uygulamadır.

SharePoint ilk dizinli sütunu sorguda seçer ve verilerinizi seçmek için diğer sütunları kullanır. Görünüm filtrede belirttiğiniz diğer sütunları olabilir veya dizine değil. Liste görünümü eşik değerinden filtre uygulanmış görünümü sonucunu verir bile görünümü bu dizinleri kullanmaz.

Örneğin, şöyle bir sorgunuz olabilir: boyut = büyük VE renk = kırmızı. Listede, boyut dizine alınmamış, ama renk alınmıştır. Listede 5000’den az "kırmızı" öğe olduğu sürece, sorğu büyük listede başarılı olur. Öte yandan, sorgunuz boyut = büyük VEYA renk = kırmızı olursa, veritabanı tüm kırmızı öğeleri bulabilse bile tüm büyük öğeleri de bulmak için tüm listeyi taramalıdır. Döndürülen öğe sayısı 5000’i aşıyorsa, sorgu azaltılır.

Filtre ifadesinde iki veya daha çok sütun kullanırsanız, belirleyici dizinin veya dizinlerin VE işlecini kullanması gerekir. Örneğin, büyük bir hayvan listesindeki Köpekleri döndürmek istiyor olabilirsiniz. Türler adlı dizine alınmamış bir sütununuz olduğunu ve bu sütunda Köpek değeri bulunduğunu varsayalım. Yalnızca Türler = Köpek sorgusu yaparsanız, sorgunuz azaltılır. Öte yandan, Sınıf adlı dizine alınmış bir sütununuz varsa, sorgunuz Sınıf = Memeliler VE Türler = Köpek olur. Ayrıca, Sınıf = Memeliler VE (Türler = Köpek VEYA Türler = Kedi) sorgusuyla kedileri ve köpekleri arayabilirsiniz. İkinci sorgu tüm Memelileri seçer ve ardından Köpeklere ve Kedilere göre filtre uygular.

Not: Öğeleri Geri Dönüşüm Kutusu’na taşırsanız, filtre ifadesinin Liste Görünümü Eşiği’ni aşıp aşmadığı saptanırken o öğeler yine de hesaba katılır. Geri Dönüşüm Kutusu’nu temizlerseniz, artık o öğeler hesaba katılmaz. Daha fazla bilgi için bkz. Geri dönüşüm kutusunu boşaltma veya dosyalarınızı geri yükleme.

Filtre uygulamak için kullandığınız anlamına sütunları dizinler istemiyorsanız, dizin oluşturarak başlatma istersiniz. Daha fazla bilgi için bir SharePoint sütunu dizin eklemekonusuna bakın.

Bir sütunda dizin sonra oluşturduğunuzda ya da görünümü değiştirme ve görünüme filtre uygulamak üzere kullanmak ekleyebilirsiniz. Görünüm oluşturmadan önce daha fazla sütun sıralama, gruplandırma ve filtreleme için daha fazla esneklik sağlamak için listesine eklemek isteyebilirsiniz. Sıralama ve filtreleme için veri kümesi içerisinde olan, ancak görüntülenmeyen sütunları seçebilirsiniz.

Görünüm oluşturma

 1. Liste veya kitaplık görünümü oluşturmak istediğiniz yere açın.

 2. Sürümünüze bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

  • SharePoint 2016, 2013, 2010, içinde veya SharePoint Online Klasik deneyimi, liste veya kitaplık sekmesini tıklatın ve sonra da Görünüm Oluştur'ıtıklatın.

   Şeritte SharePoint Kitaplığı Görünüm oluştur düğmesi.
  • SharePoint Online veya grup bağlı SharePoint, Görünüm seçeneklerini düğmesindeki aşağı oku tıklatın ve Görünümleri Yönet veya Geçerli Görünümü Düzenle' yi tıklatın.

   Görünümleri yönet’in seçili olduğu Görünüm seçim menüsü
   Geçerli Görünümü Düzenle
 3. Görünümler bölümüne kadar ekranı aşağı kaydırın ve Görünüm oluştur’a tıklayın.

 4. Görünüm Türü sayfasında, kullanmak istediğiniz görünüme tıklayın. Emin değilseniz, Standart Görünüm’ü seçin.

  Görünüm türleri sayfası
 5. Bir Görünüm adınıyazın.

  Bir ad ve isteğe bağlı olarak görünüm için bir dosya adı ayarlama
 6. Görünüm için web adresini düzenlemek veya varsayılan kabul edin. Geri dönün ve bu daha sonra değiştirebilirsiniz.

 7. Filtre bölümünde Öğeleri yalnızca bu koşul doğru olduğunda göster'i tıklatıp dizine alınmış sütunlardan birine dayandırılan öğelere nasıl filtre uygulanacağını seçin.

  Örneğin, yalnızca bugün değişen öğelerin görünümünü oluşturmak için Değişti (Dizinli) sütunu ve eşittir koşulunu seçin ve [Bugün] yazın.

  SharePoint Online'da bir dizinli alan seçme

  Not: Herhangi bir sütun adından sonra (dizinli) deyin görmüyorsanız, bu liste veya kitaplık için kullanılabilir herhangi bir dizine alınan sütunlar yoktur. İlk Basit ya da birleşik dizin oluşturmagerekir.

 8. Her sayfada görüntülenecek öğe sayısını sınırlandırmak için, ekranı aşağı kaydırarak Öğe Sınırı’na gelin ve Görüntülenecek öğe sayısı değerini ayarlayın. Görünüm oluşturduğunuzda, görüntülenecek öğe sayısı varsayılan değeri 30’dur.

  Görünüm Ayarları sayfasında görüntülenecek öğe sayısını ayarlama
 9. Sayfada öğe sınırı ayarlandığında seçebileceğiniz iki seçenek vardır:

  • Öğeleri belirtilen boyutlardaki gruplar halinde görüntüle (sayfalandırma için), etkileşimsiz bir şekilde öğelere göz attığınızda yararlı verilerin sayfalar halinde gösterildiği bir görüntü oluşturur.

   Sınır ayarınızdan fazla öğe varsa, görüntü sayfalara ayrılır.

   Gruplandır Stili

  • Döndürülen toplam öğe sayısını belirtilen miktarla sınırla, filtre işleminizin tüm sonuçlarını döndürebilen veya döndüremeyen kesin bir sınır oluşturur. Bu, görünümünüzü test ederken ve prototip oluştururken veya görünümde yalnızca en üst değerleri almak istediğinizde yararlı olabilir.

 10. Stilaltında dikey bölmesi biçiminde listenizdeki öğeleri tüm bilgileri görmek için Önizleme bölmesine seçebilirsiniz. Önizleme bölmesi görünüm oluşturma veya düzenleme stili altında seçtiğiniz Görünüm stilleri biridir.

  Görünüm ayarları sayfasında stil seçimleri

  Sayfanın sol tarafındaki kayan bölgedeki öğe başlığının üzerine gelerek (bu sırada sayfanın sağ tarafında geçerli öğeye ait dikey olarak listelenmiş tüm sütun değerlerini görürsünüz) verilerde daha hızlı dolaşırsınız. Daha az başlangıç öğesi görüntülenir; böylece görünüm daha hızlı görüntülenir. Bu stil, listeniz geniş olduğunda veya çok fazla sütunu olduğunda da yararlıdır ve verileri görmek için yatay kaydırma gerekir.

  Gruplandır Stili

 11. Tamam'a tıklayın.

Bir görünümle yapabileceğiniz diğer adımlar vardır, ancak bu engellenen durumunda, Liste görünümü eşiği aştığını verileri görüntülemek için yeterli olur. Ayrıca sıralamak, veya grup kümesi toplamlarını göre klasörleri genişleterek ve mobil aygıtla görüntüleme görünümü en iyi duruma getirme.

Görünümü değiştirmek için

 1. Liste veya kitaplık görünümü oluşturmak istediğiniz yere açın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • SharePoint 2016, 2013, 2010, içinde veya SharePoint Online Klasik deneyimi, liste veya kitaplık sekmesini tıklatın, görünümü Geçerli Görünümaltında seçin ve sonra Görünümü Değiştir'itıklatın.

   Görünümü Değiştir’in vurgulu gösterildiği Kitaplık sekmesi
  • SharePoint Online, Görünüm seçeneklerini düğmesindeki aşağı oku tıklatın ve sonra Geçerli Görünümü Düzenle' yi tıklatın.

   Görünümleri yönet’in seçili olduğu Görünüm seçim menüsü
 3. Görünümler bölümüne kadar ekranı aşağı kaydırın ve görünüme tıklayın.

 4. 5-9 yukarıdaki Görünüm Oluştur yordamdaki adımları konusunda özetlendiği gibi sonra ayarlarını değiştirebilirsiniz.

 5. Tamam'a tıklayın.

Bir görünümü birçok öğeler arasında hızla filtre uygulamak filtreyi ilk sütunda dizine gerekir. Görünüm filtrede belirttiğiniz diğer sütunları olabilir veya dizine değil, ancak bu dizinleri görünümü kullanmaz. Filtreyi değerinin ilk sütununu liste görünümü eşik değerinden daha az öğe döndürmesi gerekir.

Filtreyi değerinin ilk sütununu liste görünümü eşiği ' ni aşan sayıda öğeye döndürürse, iki veya daha fazla sütun bir filtre kullanabilirsiniz. Filtre uygulanmış görünümü tanımladığınızda, iki veya daha fazla sütun kullanan, toplam döndürülen öğe sayısını sınırlamak için ve işlecini kullanın. Ancak bu durumda bile, yine de büyük olasılıkla daha kısa bir veri döndüren sütun filtresi ilk sütunu olarak belirtmek gerekir. Bir veya kullanarak filtre neredeyse her zaman döndürülen öğe sayısını artırmanıza olanak tanır ve şu koşullarda etkili olmayacaktır.

Görünümler hakkında daha fazla bilgi için oluşturma, değiştirme veya bir liste veya kitaplık görünümünü silmekonusuna bakın.

Önemli:  Performansı geliştirmek için tek bir arama sütununu dizine alsanız bile, Liste Görünümü Eşiği’nin aşılmasını önlemek için dizine alınmış arama sütunu kullanılamaz. Birincil veya ikincil dizin olarak başka türde bir sütun kullanın.

Önemli: Liste dizine alınmış bir alana göre filtre uyguluyorsanız listenin veya kitaplığın silinen öğeleri geri dönüşüm kutusunu işaretleyin. Geri Dönüşüm öğeleri karşı liste görünümü eşik sayısı bölme ve bunların geri dönüşüm kutusundan kaldırılana kadar arka uç veritabanından silinmez. Filtre uygulanmış öğeleri listesinde ve Geri Dönüşüm Kutusu'ndaki toplam sayısını liste eşik sınırı'dan büyükse, sonra eksik bir sonuç kümesi alabilirsiniz, veya engelleniyor. Daha fazla bilgi için Geri Dönüşüm kutusunu boşaltma veya dosyalarınızı geri yüklemekonusuna bakın.

Geçerli günün [Bugün] veya geçerli kullanıcı [Ben] göre filtrelemek için kullanabileceğiniz sözcükler iki anahtar vardır. Kullanıcı veya tarih ile değiştikçe dinamik alanlarıdır.

Büyük bir kitaplığı belgelerinizde görmek istediğinizde [Ben] kullanarak yardımcı olabilir. [Ben] dayalı kişi sütunlarında tarafından oluşturulmuş veya tarafından değiştirilmiş gibi çalışır. Örneğin, oluşturduğunuz tüm belgeleri görmek için oluşturulmuş olan bir filtre sütuna göre eşittir [Ben] için ayarlayın. Olduğunuz bir düzenleyici ve üzerinde çalıştığınız son dosyaları görmek isterseniz, ayarlama, değiştirilmiş sütuna göre filtre [Ben] eşittir. Her ikisi de görmek için iki filtre veyatarafından bağlı oluşturun.

[Ben] kullanarak filtreler
Tarafından oluşturulan veya tarafından değiştirdiğiniz belgeleri yakalayan filtre

[Bugün] anahtar sözcüğü temelinde tarih sütunları üzerinde çalışır. Bugünün tarihiyle değiştirme aralıkları ulaşmak için matematik kullanabilirsiniz. Örneğin, son 30 gün içinde değiştirilmiş tüm belgeleri görmek için filtre büyüktür tarih sütunu veya eşittir [Bugün] - için oluşturabileceğiniz 30. Geçerli gün bırakmak için tarih sütunu ikinci filtre ayarlamak için [Bugün] küçüktür ve bunları vebağlantı.

[Bugün] kullanarak filtre uygulama
Son 30 gün içinde değiştirilmiş dosyaları yakalayan filtre

Sağda, liste veya kitaplıktan, başka bir görünüme yükü eklemeden de hızlı bir şekilde filtreleyebilirsiniz. Büyüktür veya eşittir gibi işleçleri ayarlama esnekliği yoktur. Filtre listesini sütundaki verileri alınır. Örneğin, bölümler için bir sütun ile ik üzerinde filtre veya BT departmanınıza.

 1. Liste veya kitaplık içinde aşağı oku tıklatın ve filtre uygulamak istediğiniz sütunun başlığının üzerine gelin.

 2. Açılan kutuda alt bölümünde tıklatıp filtre ölçütü olarak kullanmak istediğiniz değerleri. Bunlar başlangıçta gösteriyorsa değil, bir onay kutusu seçiminizi ile görünür.

  Sütun üstbilgisini tıklatın ve tarafından fillter istediğiniz değeri seçin.
  SharePoint 2010, 2013 veya 2016
  Hızla filtre uygulamak için sütun üstbilgisini tıklatın
  SharePoint Online veya grup bağlı SharePoint siteleri
 3. Bittiğinde ve tüm değerleri göstermek için dönmek istiyorsanız, aşağı oku tıklatın ve ardından [sütun adı] filtreleri Temizle'yi tıklatın ve Kapat' ı tıklatın.

Aşağıda dizine alınmış sütunlarla düzgün çalışacak tipik görünümler ile ilgili bazı öneriler vardır:

Filtre ölçütü:

Dizine alınan:

Örneğin:

En son değiştirilen öğeler

Değiştirme sütunu

Yalnızca geçen hafta değişen öğeleri görüntülemek için Değiştirme büyüktür [Bugün]-7 filtresini uygulayın.

Yeni öğeler

Oluşturma sütunu

Yalnızca geçen hafta eklenen öğelerin görünümünü oluşturmak için Oluşturma büyüktür [Bugün]-7 filtresini uygulayın.

Öğelerim

Oluşturan sütunu

Yalnızca kendi eklediğiniz öğelerin görünümünü oluşturmak için Oluşturan eşittir [Ben] filtresini uygulayın.

Son tarihi bugün olan öğeler

Bitiş Tarihi sütunu (liste veya kitaplıkta kendi oluşturduğunuz)

Yalnızca bugünün bitiş tarihine sahip öğelerin görünümünü oluşturmak için Bitiş Tarihi eşittir [Bugün] filtresini uygulayın.

Tartışma panosu güncelleştirmeleri

Son Güncelleştirme Tarihi sütunu

Yalnızca geçen ay güncelleştirilen tartışmaların görünümünü oluşturmak için Son Güncelleştirme Tarihi büyüktür [Bugün]-30 filtresini uygulayın.

Belge kitaplığındaki dosyaları arşivleme

Değiştirme Tarihi

Yıl (yani, ardından arşivlemek istediğiniz) 2016 itibaren değiştirilen değil belgeleri görünümünü oluşturmak için filtre uygulama değiştirme tarihi, olduğu 31 Aralık 2016 küçüktür.

Mali verilerin alt kümesini bulma

Bölge, Yıl (iki basit dizin olarak)

2015 Kuzeydoğu bölgenin mali verilerin görünümünü oluşturmak için Bölge sütunu Yıl sütununu daha az değerlere sahip çünkü bölge "S" ve yıl eşittir 2015 filtre uygulayın.

Not: Hatta, liste görünümü eşiği üzerinde değilseniz, sütun dizinlerine dayandırılan filtre uygulanmış görünümü oluşturduğunuzda, tüm liste veya kitaplık erişme gerektirdiğinden bazı ek işlemler hala engellenmiş olabilir. Bu işlemler şunlardır: dizin görünüm tanımı içinde; sıralama oluşturma, silme veya ekleme bir sütun toplamı görüntüleme; ve ekleme, güncelleştirme veya hesaplanan alanlar silme. Bu durumda, sınırlar yukarı işlemi sırasında Günlük zaman penceresi, çalıştırılacak deneyin.

Desteklenen Sütun Türleri

 • Tek satır metin

 • Seçim (tek değer)

 • Sayı

 • Para birimi

 • Tarih ve Saat

 • Kişi veya Grup (tek değer)

 • Yönetilen Meta Verileri

 • Evet/Hayır

 • Arama

Desteklenmeyen Sütun Türleri

 • Birden fazla satır metin

 • Seçim (birden çok değere sahip)

 • Hesaplanmış

 • Köprü veya Resim

 • Özel Sütunlar

 • Kişi veya Grup (birden çok değere sahip)

 • Dış veriler

Sizi dinliyoruz

30 Nisan 2017 oluşturulan

Bu makalede yararlı oldu mu? Bu durumda, lütfen bu sayfanın en altında bize bildirin. Yararlı vermiyorsa, ne kafa karıştırıcı veya eksik bize bildirin. Lütfen kullanmakta olduğunuz SharePoint, OS ve tarayıcı sürümü ekleyin. Bilgiler bir kez daha denetleyin, bilgi ekleyin ve bu makalede güncelleştirmek için geri bildirim kullanacağız.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×