SharePoint Server'da veri kullanma şeması

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office SharePoint Server 2007, 2007 Microsoft Office sistemi ve işletmenizdeki verileri birleştirerek, kendinizi çok rahat hissedeceğiniz bir iş çözümü oluşturabilirsiniz.

SharePoint Server'da veri kullanma şeması

Bu makalede

İş çözümü yapılandırmak, ev yapmak gibidir

Veri temellerini anlama

Office SharePoint Server 2007'yle verilerden yararlanma

Office Sharepoint Server 2007'yle Office sistem programlarından verileri kullanma

Şablonlar ve senaryolarla çalışmaya başlama

İş çözümü yapılandırmak, ev yapmak gibidir

Kaliteli bir ev inşa ettiğinizi varsayalım. Çok fazla zamanınız ve paranız varsa, A seçeneğini kullanabilirsiniz: Altyapısı olmayan bir arsa satın alırsınız, evin tasarımı için bir mimar görevlendirirsiniz ve evi sıfırdan özenle inşa etmesi için bir müteahhit tutarsınız (o da taşeronları çalıştırır). Çok fazla zamanınız ve paranız yoksa, B seçeneğini kullanabilirsiniz: Modüler bir ev satın alırsınız, önceden tasarlanmış bir mimari stili ve zemin planı seçersiniz ve altyapısı tamamlanmış, tesisatı hazır bir arsaya hızla inşa etmesi için bir müteahhit tutarsınız.

Kaliteli bir iş çözümü oluşturmak için, Microsoft Office sistemi ve Office SharePoint Server 2007 her iki seçeneği de sağlar. A seçeneği çoğunlukla fon, kodlama ve geliştirme gerektirir ve çoğunlukla BT uzmanlarına oldukça çok iş kalır. B seçeneği Microsoft Office sistemini (mimarınız) Office SharePoint Server 2007 (ev modülleriniz, altyapısı hazır arsanız ve tesisatınız), istekli bir bilgi çalışanı (müteahhitiniz), şablonlar ve senaryolarla (mimari stilleriniz ve zemin planlarınız) bir araya getirir.

B seçeneğini kullanarak kaliteli bir iş çözümü oluşturma konusunda yardım istiyorsanız, doğru yere geldiniz. Bu makalede, Office SharePoint Server 2007'de verilerin kullanımı genel çizgileriyle gösterilir, ayrıca sözü edilen ve çözümü hayata geçirmenize katkıda bulunabilecek birçok özelliğin ayrıntılarını anlamanıza yardımcı olacak ek bilgilerin bağlantıları sağlanır.

Sayfanın Başı

Veri temellerini anlama

Microsoft Office sistemine dayalı tüm otomatik iş çözümlerinin (kuruluş, bölüm veya çalışma grubu düzeyinde) temelini veriler ve verilerle çalışabilmenizi sağlayan temel yollar oluşturur.

Sayfanın Başı

Üç veri türü

Herhangi bir kuruluşun verimli bir şekilde çalıştırılmasında bilgiler kritik önem taşır ve veriler de bunu destekleyen can damarlarıdır. Kuruluşların çoğu, en önemli kaynaklarını verileri toplamak, depolamak, güncelleştirmek, çözümlemek, raporlamak, yönetmek ve verilere erişmek için harcar. Bu veriler üç biçimde elde edilir:

 • Yapılandırılmış veriler    Bu tür veriler tablolar halinde düzenlenebilir ve kolayca güncelleştirilir, sıralanmıştır, filtrelenebilir ve sorgulanır ve genellikle düz dosyalarda ve veritabanlarında depolanır. Yapılandırılmış veriler, genellikle "veriler hakkında veriler" olarak tanımlanan meta verileri içerir. Meta veriler anlamı ve verilere kısıtlama verir ve sütun üst bilgilerini, veri türlerini ve biçimleri ve geçerlilik kurallarını içerir. Yapılandırılmış veri örnekleri satın alma siparişleri, istatistikler, stoklar, bütçeler ve satışlar içerir.

 • <c0>Yapılandırılmamış veriler</c0>    Bu tür veriler, belgelerde ve sunularda depolanan ve otomatik olarak yapılandırılmış verilere dönüştürülemeyen bilgilerdir. Yapılandırılmamış verilere örnek olarak, notlar, mektuplar, yayınlar, ilkeler, teklifler, belirtimler, slaytlar ve özgeçmişler verilebilir.

 • <c0>Yarı yapılandırılmış veriler</c0>    Bu tür veriler, yapılandırılmış verilerle ortalama bir miktarda yapılandırılmamış veriyi, örneğin açıklama ve not alanları, belge ekleri ve grafikleri içerir. Yapılandırılmamış verilere örnek olarak, durum raporları, resmi Teklif İsteği (RFP) belgeleri, performans değerlendirmeleri ve ürün katalogları verilebilir.

Microsoft Office sistemini ve Office SharePoint Server 2007'yi kullanarak bu üç veri türüyle de çalışabilirsiniz, ancak bu makalenin odak noktasını yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış verilere oluşturur.

Sayfanın Başı

Veri bağlantılarını kurma

Yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış veriler çoğunlukla bir XML dosyası, çalışma kitabı veya veritabanı gibi bir dış veri kaynağından gelir. Bu dış veri kaynağı, bir veri bağlantısıyla, bir veri bağlantısı aracılığıyla, dış veri kaynağına nasıl konumlandırmalı, oturum açma ve erişme hakkında bilgi içeren bir bilgi kümesidir.

Bağlantı bilgileri de Office Veri Bağlantısı (ODC) dosyası (.odc) gibi bir bağlantı dosyasında depolanabilir. ODC dosyası, bağlantı bilgilerini depolamak için özel HTML ve XML etiketlerini kullanır ve bu dosya Office programlarının çoğu tarafından kullanılır. Office InfoPath 2007, buna benzeyen Evrensel Veri Bağlantısı (UDC) dosyasını (.udc) kullanır. Bağlantı dosyaları, tutarlı bir temel üzerinde bağlantıları paylaşmak için özellikle kullanışlıdır çünkü bağlantıların daha kolay bulunabilmesini sağlar, güvenliği geliştirmeye yardımcı olur ve veri kaynağı yönetimini kolaylaştırır. Bağlantı dosyalarını paylaşmanın en iyi yolu, onları uygun kullanıcılarla programların dosyayı okuyabileceği ancak yalnızca belirlenen kullanıcıların değiştirebileceği SharePoint Veri Bağlantı kitaplığı gibi güvenli ve güvenilir bir konuma yerleştirmektir.

Dış verilere bağlanma

1. Bağlanabileceğiniz çeşitli veri kaynakları vardır: Microsoft SQL Server, Microsoft Office Access 2007, Office Excel 2007 ve metin dosyaları.

2. Her veri kaynağının ilişkili bir ODBC sürücüsü veya OLE DB sağlayıcısı vardır.

3. Veri kaynağına erişmek ve oradan veri almak için gerek duyduğunuz bilgilerin tümü bir bağlantı dosyasında tanımlanır.

4. Bağlantı bilgileri, bağlantı dosyasından programınıza kopyalanır.

Microsoft Windows ile birlikte yüklenen Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8, Açık Veritabanı Bağlantısı (ODBC) sürücülerini veya Nesne Bağlama ve Ekleme Veritabanı (OLE DB) sağlayıcılarını kullanarak çok çeşitli ilişkisel ve ilişkisel olmayan veri kaynaklarına bağlanmaya olanak tanır. Microsoft Office sistemini yüklediğinizde, bilgisayarınıza başka ODBC sürücüleri ve OLE DB sağlayıcıları eklenir. Microsoft veri kaynakları dışındaki veri kaynaklarından bilgi almak için başka üreticilerin ODBC sürücülerini ve OLE DB sağlayıcılarını da kullanabilirsiniz. Bu ODBC sürücülerini veya OLE DB sağlayıcılarını yükleme hakkında bilgi için, veritabanının belgelerini gözden geçirin veya veritabanı satıcınıza başvurun.

Microsoft Office sistemini kullanarak, birçok Office programında bağlantı oluşturabilir ve yeni veri kaynaklarına bağlanmak için Veri Bağlantı Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz. Ayrıca, Office Excel 2007 kullanarak, ODC dosyasının içeriğini en iyi şekilde görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Verileri bağlama (içeri aktarma)

Sayfanın Başı

Verilerle çalışmak için veri kılavuzlarını kullanma

Verilerle çalışmanın en basit yolu çoğunlukla veri kılavuzu kullanmaktır. Veri kılavuzu, sütunlarda ve satırlarda verilerin kolayca sıralanmasını, filtrelemenize, sorgulamanıza, sorgulamanıza, sorgulamanıza, sorgulamanıza, sorgulamanıza olanak tanıyan bir tablo görünümü. Veri kılavuzları aynı zamanda birkaç veri kaynağından iş çözümü için doğru veri kümesini elde etmenin bir yolunu sağlar. Bazı kullanıcılar Için veri kılavuzu, verilerle verimli bir şekilde çalışır. Diğer kullanıcılar Için, formlar, raporlar ve panolar gibi verileri yönetmenin Kullanıcı dostu bir yolu olmalıdır.

Veri Sayfası görünümünde Çalışanlar tablosu

Microsoft Office sistemini ve Office SharePoint Server 2007'yi kullanarak, Access Web Veri Sayfası, Access veri sayfaları ve Excel tabloları aracılığıyla veri kılavuzları oluşturabilir ve bunları kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Verileri verimli bir şekilde değiştirmek için formları kullanma

iç içe birden çok alt form Yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış verilerin çoğunlukla güncelleştirilmesi ve değiştirilmesi gerekir; formlar işte bu noktada devreye girer. Basılı veya çevrimiçi formlar, verilerin toplanması, yakalanması ve düzenlenmesini kolaylaştıran standart bir yapıda ve biçimde tasarlanmış belgeler veya program bileşenleridir. Formlar, kullanıcıların verileri görmesini ve bunlara erişmesini sağlayan pencerelerdir. Çevrimiçi formlarda, basılı formlara çok benzer bir şekilde yörengeler, biçimlendirme, etiketler ve veri girişi için boş alanlar bulunur. Çevrimiçi formlar veri görüntüleyen veya kullanıcıların verileri girmesini veya düzenlemesini, eylem gerçekleştirmesini, seçim yapmasını kolaylaştıran liste kutuları, seçenek düğmeleri ve komut düğmeleri gibi denetimler de içerir. Görsel açıdan cazip bir form, verilerle çalışmayı daha keyifli ve daha verimli hale getirir, ayrıca yanlış verilerin girilmesini önlemeye yardımcı olur.

Microsoft Office sistemini ve Office SharePoint Server 2007'yi kullanarak, Access formları, InfoPath formları, SharePoint listesi formları, form olarak eklenen Veri Görünümleri ve Form Web Bölümleri aracılığıyla formları oluşturabilir ve kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Verileri göstermek ve karar almak için raporları kullanma

Raporlar verilerinize bir genel bakış sağlayabilir Yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış veriler, iş raporları aracılığıyla genel olarak kullanıcılara sağlanır. Rapor, verilerin belirli iş gereksinimlerine göre biçimlendirilmiş ve düzenlenmiş bilgilere dönüştürülmüş gösterimidir. Rapor örnekleri arasında bütçe tahminleri, satış özetleri, telefon listeleri, posta etiketleri ve ürün katalogları sayılabilir. Raporlar tek sayfalık basit özetler veya kapsamlı verilerin hiyerarşik görüntüleri olabilir. Bir rapor, rapora geçirilen parametrelere göre değişiklik gösteren alt raporlar içerebilir ve kullanıcıların verileri sıralayabilmesi, filtreleyebilmesi veya verilerde detaya gidebilmesini sağlayacak şekilde üst düzeyde etkileşimli olabilir.

Bilgi çalışanları raporları kullanarak uygun iş kararları alabilir. Çünkü raporlar soruları yanıtlamalarına, hedeflerine odaklanmalarına, en iyi alternatifleri bulmalarına, doğru stratejileri ve taktikleri kurgulamalarına, sonuçları ve ödünleri saptamalarına, bilinmeyenleri ve riskleri değerlendirmelerine yardımcı olur.

Rapor kullanıcıları aşağıda gösterildiği gibi sınıflandırılabilir.

Kullanıcı türü

Örnek

Rapor eylemleri

İleri düzey kullanıcılar

Veri ve iş analistleri

Raporları oluşturma ve özelleştirme; Çevrimiçi Analitik İşleme (OLAP) PivotTable raporlarıyla çalışma; rapor yazma araçlarını kullanma; istatistiksel çözümlemeleri yürütme; veri madenciliği araçlarını kullanarak analitik gerçekleştirme.

Orta düzey kullanıcılar

Yöneticiler ve diğer bilgi çalışanları

Ayrıntılı raporları okuma; filtreleme, sıralama ve parametreleri ayarlama yoluyla raporlarla etkileşimli çalışma; özel sorguları ve raporlar oluşturma.

Sıradan kullanıcılar

Ön büro çalışanları

Standart, basit raporlar okuma ve akış çizelgeleri gibi basit görüntüler aracılığıyla raporlara erişme.

Microsoft Office sistemini, Office SharePoint Server 2007'yi ve SQL Server'ı kullanarak, Access, Excel, SQL Server Reporting Services, InfoPath (form birleştirmeyi kullanarak) ve Office SharePoint Designer 2007 (salt okunur Veri Görünümlerini kullanarak) aracılığıyla çok çeşitli raporlar oluşturabilir ve bunları kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Veriler üzerinde işlem yapmak için panoları ve KPI'leri kullanma

İş zekası, verileri toplamak, yönetmek ve kullanmak; düzenleri ve anlamı kavramak; kararlar almak, yanıtlar sağlamak ve tepki vermek; dolayısıyla da kuruluşunuzun performansını geliştirmek için tasarlanmış popüler, endüstriyi kapsayan bir çalışmadır. Panolar ve ana performans göstergeleri (KPI), bu çalışmanın merkezini oluşturur.

Panoları kullanma

Panolar (karne olarak da adlandırılır), kuruluş, bölüm ve grup düzeyinde kritik bilgileri görselleştirmek için raporlama ve analitiği bir araya getiren, yaşamsal öneme sahip bir iş zekası tekniğidir.

Satış panosu

Üç tür paro vardır: çalışanların günlük çalışmasını izlemek için kullanılan işlem panoları, verilerin çözümlenmesi, aylık ve üç aylık etkinliklerin izlenmesi için kullanılan taktik panoları ve uzun vadeli kurumsal yönetim için kullanılan stratejik panolar. Pano verileri niceliksel olabilir (örneğin sipariş miktarları, pazar payı, kârlar, destek aramaları, üretim kusurları veya Web sayfası isabetleri). Pano verileri niteliksel de olabilir (örneğin, İlk 10 müşteri, önemli sorunlar, tamamlanmayı bekleyen geçerli görevler ve kritik haber güncelleştirmeleri).

Ana performans göstergelerini (KPI) kullanma

Panonun temel bir öğesi, önemli bir iş hedefine doğru gerçekleştirilen ilerleme miktarını ileten bir görsel ipucu olan (yukarı ve aşağı okları, açık sinyalleri durdurma ve renkli daireler gibi) bir temel performans göstergesidir (KPI). KPI, aylık brüt kar veya üç aylık çalışan cirosu gibi, bir kuruluşun performansını izlemede kullanılan, miktarı belirtilebilir bir ölçüdür. KPI 'lar, bir takım, yönetici ve işletmeler için ölçülebilir hedeflere yönelik ilerlemeyi hızla değerlendirmek ve üç temel soruyu temel alan iyi kararlar vermek için kullanışlıdır: "ne yapmalıyım veya arkasındadır?" en az tamamladım mı? ".

Satış Performans Göstergeleri Her KPI'nin bir hedefi, durumu ve eğilimi vardır. Örneğin, bölüm aylık satışları yaygın kullanılan bir KPI'dir. Dikkatli bir planlamanın ardından, her bölüm için üç aylık bir satış hedefi tanımlanır. Bu hedefin haftalık durumu (hedefe uygun, hedefin ilerisinde veya gerisinde olma durumu), belki renkler veya şirkette tanımlanan standart simgeler kullanılarak panoda veya karnede görüntülenir. Geçen yılların eğilimleri de bir grafikte özetlenebilir ve bazen gelecek yıl için tahminler yapılır.

Sayfanın Başı

Office SharePoint Server 2007'nin içindeki verilerden yararlanma

Office SharePoint Server 2007, belgelerin, sitelerin ve çalışma alanlarının yönetimini ve paylaşımını kolaylaştırarak ve daha önce açıklanan üç veri türünün hepsini kullanan yaygın iş etkinliklerini destekleyerek, diğer çalışanlarla daha kolay işbirliği yapılmasını sağlar. Bazı örnekleri şunlardır:

 • Projeler üzerinde işbirliği yapması, iş amacıyla ilgili iletişim kurması, başarıyı ölçmesi, ekip ve görevleri düzenlemesi, zamanlamaları ve kilometre taşlarını geliştirmesi ve izlemesi, maliyetleri tanımlaması ve teslim edilebilir öğeleri üretmesi gereken çalışma grupları ve bölümler.

 • Çok fazla sayıda belgeyi işlemesi, süreçleri denetlemesi, ilkeleri iletmesi ve çok büyük miktarda kaydı tutması, etiketlemesi ve bulması gereken işletmeler.

Office SharePoint Server 2007, üç tür verinin hepsini kullanan ek iş çözümleri geliştirmek için sağlam bir altyapı da oluşturur. Bilgi çalışanları için, yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış verileri temel alan ve çok az kod kullanılan veya hiç kullanılmayan otomatik iş çözümleri oluştururken aşağıdaki Office SharePoint Server 2007 bileşenleri önemli öğeler olarak öne çıkar. Tek başına çalışan veya birlikte iyi çalışan bu bileşenler, bir iş çözümünü hızla oluşturma konusunda size yardımcı olabilecek "ev modülleri, altyapısı tamamlanmış ve tesisatı hazır arsanızdır".

SharePoint'te yapılandırılmış veri bileşenleri

1. Microsoft Office sistemini ve Office SharePoint Server 2007'yi kullanarak, iş kolu (LOB) verileri, Office veri kaynakları ve düz dosyalar gibi birçok dış veri türüyle çalışabilirsiniz.

2. Office SharePoint Server 2007'nin dış verileri çeşitli yollarla işlemek için tasarlanmış birçok bileşeni vardır.

3. Bu dış verilere, Office masaüstü programı veya bir tarayıcı, örneğin Windows Internet Explorer aracılığıyla erişebilirsiniz.

Sayfanın Başı

SharePoint listeleri

SharePoint sitesi genellikle, bir iş çözümü için odak noktası olarak kullanabileceğiniz bağlantılar, Duyurular, kişiler, sorun Izleme, anketler ve görevler gibi birçok varsayılan liste içerir. Birçok durumda, bu varsayılan listeler çok az veya hiç değişiklik olmadan hızlı, etkili çözümler sağlayabilir. Örneğin, çalışan ve müşteri memnuniyeti değerlendirmeleri için koşullu dallanmayı ve sayfa sonlarını içeren anketler ve çalışma grubu projelerinin daha derin çözümlenmesi için sürüm oluşturma ve sürüm geçmişi depolama alanı olan sorun Izleme ortak çalışma görevleri.

Proje Görevleri Listesi

Listeler zengin ve esnektir, ayrıca yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış verileri depolamak, paylaşmak ve bunlarla çalışmak için sağlam bir yöntem sağlayan pek çok yerleşik özelliğe sahiptir. Listelerle şunları yapabilirsiniz:

 • Tarihler, resimler, formüller ve başka sütunlara dayalı hesaplamalar, yalnızca ekleme alanları (uygulamaları günlüğe kaydetmek ve izlemek için kullanışlı) ve başka bir liste alanından değer seçebileceğiniz arama alanları gibi birçok türde veri ekleyebilirsiniz.

 • Verileri farklı ve özel yöntemlerle düzenlemek, sıralamak ve filtrelemek için liste görünümleri oluşturabilir; sütun ekleyip silerek ve geçerlilik kuralları düzenleyerek meta verileri değiştirebilir ve içerik türleri, site sütunları ve şablonlar yardımıyla listeleri SharePoint siteleri arasında tutarlı bir şekilde kullanabilirsiniz.

 • Özel listeler oluşturabilir, verileri Web Bölümlerinde ve Web Bölümü Sayfalarında görüntüleyebilir, Excel ve Access gibi başka programlarla veri alışverişi ve bağlantısı yapabilirsiniz.

 • Sürümleri ve ayrıntılı geçmişi izleyebilir, verileri değiştirmek için onay gerekmesini sağlayabilir, öğe ve klasör düzeyi güvenlik kullanabilir, kullanıma alma ve iade etme yönteminden yararlanabilir ve uyarılar ve RSS akışları kullanarak değişikliklerle ilgili otomatik olarak bilgilendirilmenizi sağlayabilirsiniz.

 • Daha rahat kullanım ve daha iyi performans sağlamak için içeriği tek bir listede klasörler halinde düzenleyebilir ve dizin kullanarak büyük listelerdeki performansı genel olarak artırabilirsiniz.

Access Web Veri Sayfası (önceki adı Veri Sayfası görünümü), birçok liste türünde veri görüntüleme ve düzenlemeye yönelik bir veri kılavuzu sağlar. Access Web Veri Sayfası'nı standart liste görünümünden daha kullanışlı ve güçlü bulabilirsiniz. Bir liste veya belge kitaplığının içeriğini satırlar ve sütunlar halinde görüntüler. Satır ve sütunları ekleyebilir ve kaldırabilir, filtreler ve sıralama düzenleri uygulayabilir, hesaplanan değerler ve toplamları görüntüleyebilir ve kılavuz hücrelerindeki verileri rahatça düzenleyebilirsiniz.

Veri sayfası görünümü örneği

Not: Access Web Veri Sayfası için, istemci bilgisayarında Office Access 2007'ın yüklü olması ve ActiveX denetimlerini destekleyen bir tarayıcının kullanılması gerekir.

Access Web Veri Sayfası görev bölmesi, Excel ve Access'le etkileşimli çalışmayı kolaylaştıran ek komutlar da içerir.

Komut

Eylem

Bu listeyi Access'te izle

Access'te, Veri Sayfası görünümüne de bağlı olan, yenileyebileceğiniz ve güncelleştirebileceğiniz bir bağlantılı tablo oluşturur (Yalnızca Office Access 2007'de sağlanır).

Access'e aktar

Görünümü veritabanındaki bir tabloya aktarır.

Access ile raporla

Access'te bağlantılı bir tablo oluşturur ve rapor üretir.

Listeyi Excel'le sorgula

Verileri Excel'e aktarır ve bunları Excel'de yenileyebilirsiniz. (Standart liste görünümünün Eylemler menüsündeki Excel'e Aktar komutuyla aynı davranışı gösterir).

Excel ile yazdır

Verileri Excel'e aktarır, böylece onları Excel'den yazdırabilirsiniz.

Excel ile grafik oluştur

Verileri Excel'e aktarır, böylece Grafik Sihirbazı'nı kullanarak Excel'de verilerin grafiğini oluşturabilirsiniz.

Excel PivotTable Raporu Oluştur

Verileri Excel'e aktarır ve böylece Excel'de PivotTable raporu oluşturabilirsiniz.

Sayfanın Başı

SharePoint kitaplıkları

SharePoint kitaplığı, SharePoint sitesinde, ekip üyeleriyle ve diğer çalışanlarla belge oluşturabileceğiniz, oluşturabileceğiniz, güncelleştirebildiğiniz ve yönetebileceğiniz bir konumdur. Her kitaplıkta, kişilerin dosyaları kullanmasına ve birlikte çalışmasına yardımcı olan belgeler hakkında belgelerin ve anahtar meta verilerinin listesi gösterilir ve her kitaplık, belgeleri teslim etme izleme ve zengin ilke, denetleme ve iş akışı özelliklerini kullanma. Kitaplıkta belge, resim, sunu, form ve diğer dosya türlerini oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Son olarak, varsayılan Paylaşılan Belgeler kitaplığını kullanabilir, bu kitaplığı amaçlarınız için özelleştirebilir veya kendi ek kitaplıklarınızı oluşturabilirsiniz.

Belge Kitaplığı

Tüm veri türleriyle çalışabilecek üç tür kitaplık vardır: Belge Kitaplıkları, Form Kitaplıkları ve Veri Bağlantısı Kitaplıkları.

Belge kitaplıkları     Belge kitaplıklarını kullanarak Office belgeleri, elektronik tablolar, raporlar, formlar, Office Access 2007 veritabanları ve metin dosyaları gibi çok çeşitli dosyaları depolayabilir, bu dosyalara erişebilir ve bunları yönetebilirsiniz.

Form kitaplıkları     Form kitaplıklarında Office InfoPath 2007 formlarını depolayabilir ve bunlarla çalışabilirsiniz. Form kitaplıkları, kullanıcıların aynı şablon temelinde formları doldurabilecekleri ve depolayabilecekleri merkezi bir konum sağlar. Örneğin, InfoPath kullanarak SharePoint form kitaplığında form şablonunu (.xsn) ve form XML dosyalarını (.xml) depolayan bir varlık izleme çözümü oluşturabilirsiniz.

<c0>Veri Bağlantısı Kitaplıkları</c0>     Veri Bağlantısı Kitaplığı (DCL), güvenilir bir konum olarak tanımlanabilen, ODC ve UDC dosyalarını depolamayı, güvenlik altına almayı, paylaşmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran özel bir kitaplıktır. Yöneticiler bağlantılara erişimi denetleyebilir ve yalnızca ayrıcalıklı, güvenilir kullanıcıların bu bağlantıları kullanmasını sağlayabilir. Excel Hizmetleri, yalnızca güvenilir bağlantıların kullanılabileceği şekilde ayarlanabilir. Yöneticinin test sunucusundan üretim sunucusuna veritabanı taşıması veya verilere erişen bir sorguyu güncelleştirmesi de gerekebilir. DCL'ye kaydedilmiş tek bir ODC dosyası kullanıldığında, bu bağlantı bilgileri çok daha kolay yönetilir ve kullanıcının verilere erişimi daha kolay olur, çünkü tüm çalışma kitapları aynı bağlantı dosyasını kullanır ve istemci veya sunucu bilgisayarında yapılan bir yenileme işlemiyle güncel değişiklikler bu bağlantı dosyasına alınır. Hatta, bağlantı dosyasındaki değişiklikleri otomatik olarak algılamak ve bu bağlantı dosyasının en güncel sürümünü kullanmak için Office SharePoint Server 2007 ve bir kullanıcının istemci bilgisayarını da ayarlayabilirsiniz. Kısaca, Veri Bağlantısı Kitaplıkları veri bağlantılarının bakımını ve yönetimini büyük ölçüde basitleştirir.

Sayfanın Başı

Web Bölümleri ve Web Bölümü Sayfaları

Web Bölümü, bir Web Bölümü Sayfasının temel yapı taşını oluşturan modüler bir bilgi birimidir. Web Bölümü Sayfasındaki Web Bölümü bölgelerine Web Bölümleri ekleyebilir ve sonra tek tek Web Bölümlerini özelleştirerek site kullanıcılarınız için benzersiz bir sayfa oluşturabilirsiniz. Web Bölümü Sayfası, içinde Web Bölümlerini kullanarak liste ve grafik gibi verilerle metin ve resimler gibi Web içeriğini ortak bir görev veya özel bir ilgi alanı çerçevesinde oluşturulmuş dinamik bir bilgi görüntüsünde bir araya getirebileceğiniz, özel bir Web sayfası türüdür.

Çeşitli yapılandırılmış ve yapılandırılmamış bilgileri düzenli, kullanışlı ve rahat bir şekilde sunmak için Web Bölümü sayfasını kullanabilirsiniz. Web bölümü sayfaları genellikle bağlı olan birkaç Web bölümünü içerir, böylece istediğiniz sonuçları görmek için verileri ve içeriği dinamik olarak görüntüleyebilirsiniz.

Örneğin, kritik bilgileri görüntülemek için kullanabileceğiniz Müşteri Siparişleri adlı bir Web Bölümü Sayfası oluşturabilirsiniz. Siparişle ilgili sorusu olan, sipariş numarasını anımsamayan ancak siparişin verildiği tarihi anımsayan bir müşteri arayabilir. Web Bölümü Sayfasını kullanarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Birkaç Web Bölümünün Bulunduğu Müşteri Siparişleri Web Bölümü Sayfası

1. Sipariş numarasıyla veya bu örnekte sipariş tarihiyle bir siparişi arayabilirsiniz.

2. Tüm siparişleri tarihe göre görüntüleyebilirsiniz.

3. Müşterinin adı temelinde doğru siparişi seçebilir ve hem sipariş ayrıntılarına hem de müşteri ayrıntılarına bakabilirsiniz.

4. Siparişteki bir satır öğesini seçebilir (bu örnekte, lamba) ve müşterinin sorusunu onaylamak için ürün resmini görüntüleyebilirsiniz.

5. Müşterinin siparişiyle ilgili en son haberleri tarayabilirsiniz.

Web Bölümü Sayfalarını kullanarak:

 • Farklı veri kaynaklarındaki verileri birleştirebilir ve rapor oluşturabilirsiniz.

 • Verileri çözümleyebilir ve toplayabilirsiniz (örneğin, toplamalar, toplamlar veya sayımlar).

 • Her günün başlangıcında görmek istediğiniz önemli KPI bilgilerini özetleyebilirsiniz.

 • Etkili kararlar almanıza yardımcı olması için panodaki proje veya müşteri verilerinin önceliklerini belirleyebilir ve bunları vurgulayabilirsiniz.

 • Gününüzü hızla planlamak için güncel çalışma zamanlamasını ve toplantı bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

 • Web’e göz atarken odaklanmak için iş haberlerine, bölgenizin hava durumuna ve sık kullandığınız Web sitelerine hızlı erişim elde edebilirsiniz.

Aşağıdakiler, bağlanabilen ve yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış verileri görüntüleyen başlıca Web Bölümleridir.

Web Bölümü

Açıklama

Liste Görünümü

Liste verilerini ve kitaplık meta verilerini görüntüler

Form

Verileri, HTML form denetimlerini kullanarak görüntüler

Resim

Resimleri görüntüler

Excel Web Access

Excel çalışma kitaplarını görüntüler

Rapor Görüntüleyicisi

SQL Server Report Services'dan oluşturulan raporları görüntüler

Veri Görünümü

Çeşitli veri kaynaklarından verileri görüntüler ve düzenlemeler

KPI

Ana performans göstergesi (KPI) listesinden KPI verilerini ve simgelerini görüntüler

KPI Ayrıntıları

KPI listesinden tek bir öğe için KPI verilerini ve simgeleri görüntüler

İş Verileri Öğesi

İş verilerinin tek bir öğesi hakkındaki ayrıntıları görüntüler

İş Verileri Listesi

İş verilerinin özetini bir listede görüntüler

İş Verisi Eylemleri

İş uygulaması eylemlerini yapılandırmak için Web Bölümlerini bağlar

İş Verileri İlişkili Listesi

İlgili iş öğelerini görüntülemek için Web Bölümlerini bağlar

İş Verileri Öğesi Oluşturucu

İş verileri profil sayfalarında kullanmak üzere, sorgu dizesindeki parametrelerden bir iş verileri öğesi oluşturur.

Filtre

Web Bölümünü çeşitli yollarla filtreler

Daha fazla bilgi

Filtre Web Bölümleriyle çalışma

Sayfanın Başı

İş Verileri Kataloğu

İş Verileri Kataloğu (BDC), SAP, Siebel ve SQL Server gibi iş kolu (LOB) veritabanlarından verilerin görüntülenmesi için yerleşik destek sağlayan bir bileşendir. Normalde, bu LOB sistemleri müşteri verileri, faturalar ve ürün yaşam döngüleri gibi kritik iş bilgilerini ve süreçlerini yönetir. Bu sistemler çoğunluk kapsamlı bir eğitim gerektirir, kullanımları zordur ve yalnızca seçilmiş birkaç kişi tarafından kullanılabilir. BDC, bu LOB verilerini bunlara erişmesi gereken ve bu verilerle farklı ve daha esnek yollarla çalışması gereken daha fazla kişinin kullanımına sunar. Örneğin, bir InfoPath satınalma siparişi formu bir sistemdeki müşteri verilerini, başka bir sistemdeki ürün ayrıntılarını ve üçüncü bir sistemdeki mali ayrıntıları görüntülemek için kullanılabilir.

Aşağıda, İş Verileri Kataloğu ile çalışmaya yönelik roller ve görevler özetlenmiştir.

Rol

Görev

İş analisti

Özellikleri tanımlar ve önceden tanımlanmış çözümler oluşturur

Meta veri yazarı

Meta verileri yazar ve test eder

Yönetici

Uygulama tanımını içeri aktarır ve verilere erişimi yapılandırır

Site üyesi

İş verilerini Web Bölümlerinde, sayfalarda ve listelerde bir araya getirir

Geliştirici

Özelleştirilmiş Web Bölümü Sayfası çözümleri oluşturur

Site ziyaretçisi

İş verilerini kullanır

İş Verileri Listesi Web Bölümünde iş verilerini görüntüleme

Veri kaynağından iş verilerini ayıkladıktan sonra, kullanabileceğiniz dört İş Verileri Kataloğu özelliği vardır:

 • <c0>Listeler halinde iş verileri</c0>    Alan türü olarak bir iş verileri sütunu ekleyerek, iş verileri var olan SharePoint listeleriyle veya belge kitaplıklarıyla birleştirebilirsiniz. Yaygın senaryolar şunlardır: teklif, sözleşme ve sunu gibi belgeleri müşteri kayıtlarıyla ilişkilendirme; verileri ek açıklama sütunu gibi özel sütunlarla tamamlama; ve posta kodları listesi gibi bir listeden veri seçme.

 • <c0>İş verileri eylemleri</c0>    İş verileri eylemleri, iş nesnelerinin yanında gösterilen bağlantılardır. Bu bağlantılar örneğin Web sayfalarını açabilir, iş uygulamalarının kullanıcı arabirimlerini görüntüleyebilir veya InfoPath formlarını açabilir. İş verileri eylemleri, SharePoint listelerinde ve arama sonuçlarında da bağlantı olarak gösterilir. Bu bağlantıları kullanarak, öğeleri kolayca güncelleştirebilir veya ilgili verilere bakabilirsiniz.

 • <c0>İş verileri Web Bölümleri</c0>    Office SharePoint Server 2007, BDC'deki herhangi bir varlığı görüntüleyebilen çeşitli iş verileri Web Bölümleri içerir. İş verileri Web Bölümlerini kullanarak, sitenizde iş verilerinin görüntülenme biçimini özelleştirebilirsiniz. Ayrıca bu Web Bölümlerini bağlayarak, bir Web Bölümünde bir eylem gerçekleştirdiğinizde diğer Web Bölümündeki içeriğin değiştirilmesini sağlayabilirsiniz.

 • <c0>Kullanıcı profillerindeki iş verileri</c0>    Office SharePoint Server 2007'de kullanıcı bilgilerini iyileştirmek için, BDC'de bir uygulama kaydedildiğinde iş verileri profilleri varsayılan olarak oluşturulur.

Daha fazla bilgi

SharePoint sitesinde iş verilerini görüntüleme

İş Verileri Kataloğu

Sayfanın Başı

KPI listeleri

Üç aylık satış KPI'si Hazır sağlanan bir liste, KPI'leri iş çözümlerinizle birleştirmeyi çok daha kolay hale getirir. KPI listesini kullanmanın dört yolu vardır; bunlardan her biri KPI değerlerinin ortak kaynağına ve bu değerleri bir SharePoint sitesinde birleştirmenin yoluna işaret eder:

 • <c0>SharePoint listelerindeki veriler</c0>    SharePoint listelerinde güvenebileceğiniz öğeler, bir iş akışının parçası olan öğeler veya tarih içeren öğeler bulunduğunda, sorunların veya görevlerin ne kadar süreyle açık kaldığını, kaç tane açık sorun veya görev bulunduğunu ve görevin yüzde kaçının tamamlandığını izlemek için bir KPI kullanabilirsiniz. Sorunun açık kaldığı süre veya bölgedeki toplam satış sayısı gibi toplamları da izleyebilirsiniz.

 • <c0>Excel çalışma kitaplarındaki veriler</c0>     Belge kitaplığındaki Excel çalışma kitabında bir KPI ayarlayabilir ve Office SharePoint Server 2007'den KPI'ye bağlanabilirsiniz. Çalışma kitabındaki veriler değiştiğinde, KPI otomatik olarak güncelleştirilir. Ayrıca, Office Excel Web Access Web Bölümünü kullanarak çalışma kitabının aynı Web sayfasında görüntülenmesini de seçebilirsiniz.

 • <c0>Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services'dan veriler</c0>    Office SharePoint Server 2007, Microsoft SQL Server 2005'in bileşenlerinden biri olan Analysis Services'dan gelen KPI'leri kullanabilir. Bu KPI'leri çoğunlukla sistem yöneticisi veya veritabanı analisti ayarlar ve Office SharePoint Server 2007 ile veri bağlantısını kaydeder. Ardından, uygun izinleri olan herkes veritabanına erişebilir ve Analysis Services KPI'lerine bağlanabilir.

 • <c0>El ile girilen bilgiler</c0>    Resmi bir sistem kurulumu olmayan durumlarda veya izlemeniz gereken bir kerelik bir proje söz konusu olduğunda, ölçütleri el ile girebilirsiniz. Bu KPI listesi, e-postayla veya başka bir sistemle iletilen bilgileri görüntülemek için kullanışlıdır.

İş Akışları

Onay iş akışının akış çizelgesi Her kuruluşun birçok önemli süreci büyük ölçüde insanlara bağımlıdır. Sürece katılan insanlar arasındaki etkileşimin otomatik hale getirilmesi, sürecin verimliliğini artırabilir. Bu süreçlere bazen insan iş akışları adı verilir. Office SharePoint Server 2007'yle önceden tanımlı iş akışlarını kullanabilir veya Office SharePoint Designer 2007'yle liste ve kitaplık öğeleri temelinde yeni iş akışı çözümleri oluşturabilirsiniz. Office SharePoint Designer 2007'de, kurallara dayalı bir İş Akışı Tasarımcısı koşullu dallanma ve birden çok adım içeren iş akışlarının oluşturulmasını kolaylaştırır.

Office SharePoint Server 2007'yle birlikte sağlanan iş akışları, 2007 Office sürümündeki programlarla yakın bir tümleştirme sunar. Kullanıcılara görevleri ve durumu iletmek için Office Outlook 2007'yi kullanabilirsiniz. Bağlı listeyle ilişkilendirilmiş iş akışını değiştirmek ve iş akışı raporları oluşturarak projenin durumunu daha iyi ortaya koymak ve iş süreçlerinizi değerlendirmek için Office Access 2007 kullanabilirsiniz. İş akışları, Office Word 2007 gibi diğer Office programları aracılığıyla kullanıcılarla etkileşim kurmak üzere Office InfoPath 2007 kullanarak oluşturulmuş özel formları kullanabilir.

Daha fazla bilgi

İş akışı durumuna yanıt vermek için form tasarlama

Tanıtım: İş süreçlerini formlar ve iş akışlarıyla düzenleme

Sayfanın Başı

SQL Server Reporting Services

SQL Server Reporting Services, rapor tasarımı, oluşturulması, teslimi, güvenliği ve çeşitli biçimlerde görüntülenmesi işlemlerini içeren, eksiksiz, tüm kuruluşu kapsayan bir rapor yönetim ve dağıtım hizmetidir. SQL Server 2005 Service Pack 2 ile, raporlama hizmetlerini SharePoint Tümleştirme Modu'nda kullanarak şunları yapabilirsiniz:

 • SharePoint kitaplıklarını kullanarak raporları, veri kaynaklarını ve rapor modellerini depolayabilirsiniz. Raporların belge kitaplarında depolanması, raporun iş akışı, sürüm oluşturma ve güvenlik gibi standart Office SharePoint Server 2007 özelliklerini de kullanabilmesine olanak tanır. Ayrıca, raporları Rapor Merkezi'ne ekleyebilirsiniz.

 • Office SharePoint Server 2007 içinde depolanmış raporları ve tüm ilişkili kaynakları, aynı raporların rapor sunucusunda depolanan ve oradan yürütülen sürümüyle eşitleyebilirsiniz.

 • Raporları yönetmek ve görüntülemek için tutarlı bir kullanıcı arabirimi kullanabilirsiniz. Rapor Görüntüleyicisi Web Bölümü'nde özellikleri görüntülemenizi ve düzenlemenizi; izinleri ve abonelikleri yönetmenizi; Rapor Oluşturucu'da düzenlemenizi; veri kaynaklarını, parametreleri, anlık görüntüleri ve zaman aşımlarını yapılandırmanızı; rapor ve sürüm geçmişlerini görüntülemenizi; ve ana sürümleri yayımlamanızı sağlayan kullanışlı bir araç çubuğu.

Örnek rapor

Rapor Görüntüleyicisi Web Bölümü'nü kullanarak raporları görüntüleyebilir, gezinebilir, yazdırabilir ve rapor sunucusuna aktarabilirsiniz. Rapor Görüntüleyicisi Web Bölümü, rapor sunucusu tarafından işlenen rapor tanım (.rdl) dosyalarıyla ilişkilendirilmiştir. Web Bölümünde özellikleri ayarlayarak, araç çubuğunun ve görüntüleme alanlarının görünümünü denetleyebilir ve Web Bölümünü belirli bir rapora bağlayabilirsiniz. Rapor kitaplığındaki raporlar, Rapor Görüntüleyicisi Web Bölümü kullanılarak işlenir. Ayrıca herhangi bir Web Bölümü Sayfası, Rapor Görüntüleyicisi Web Bölümü'nü kullanarak raporları görüntüleyecek şekilde değiştirilebilir ve raporlarda görüntülenen verileri sınırlandırmak için Filtre Web Bölümlerini kullanabilirsiniz.

Raporlama Hizmetlerini SharePoint Server ile tümleştirmek için şu bileşenlerin yüklenmesi gerekir: Raporlama Hizmetleri raporlarını barındıran ve Web Services arabirimini kullanarak SharePoint Server ile iletişim kuran SQL Server 2005 Reporting Services; rapor sunucusunda SharePoint Server ile Raporlama Hizmetleri'nin tümleştirilmesine olanak tanıyan SQL Server 2005 Service Pack 2; Rapor Görüntüleyicisi Web Bölümü'nü ve yeni rapor yönetimi kullanıcı arabirimini içeren Microsoft SharePoint Technologies için Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services Eklentisi.

Sayfanın Başı

Rapor Merkezi

Rapor Merkezi, kendi amacınıza uygun olarak özelleştirebileceğiniz ve geliştirebileceğiniz, önceden tanımlı rapor kitaplıkları, Veri Bağlantısı Kitaplıkları, SharePoint listeleri, Web Bölümleri (Filtre Web Bölümleri de içinde) ve KPI'lerden oluşturulmuş bir koleksiyon içeren bir site şablonudur. Rapor Merkezi'ni, ister plansız bir sorgulama için isterse zamanlanmış, düzenli anlık görüntüler için olsun, kullanıcıların gezinebileceği, raporları bulabileceği, güncel raporları alabileceği ortak, basit ve güvenli bir konum ve raporlama ortamı sağlayan merkezi bir yer olarak düşünün. Rapor Merkezi'ni kullanarak, raporların tesliminde e-posta eklerine bağımlılığı azaltabilir ve ağ tıkanıklığını gidermeye yardımcı olabilirsiniz. Rapor Merkezi'nde elektronik tablolar, Access anlık görüntüleri, SQL Report Services raporları ve PDF dosyaları gibi çeşitli raporları depolayabilirsiniz.

Satış Raporu Merkezi

Daha fazla bilgi

Rapor Merkezi'ne giriş

Rapor Merkezi sitesiyle çalışma

Sayfanın Başı

Office SharePoint Server 2007'yle Office sistemi programlarından verileri kullanma

Kuşkusuz, Office SharePoint Server 2007 kullanarak tüm veri türlerini kullanan bir iş çözümü oluşturabilirsiniz. Ancak, 2007 Office sürümü ile, yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış verilerle çalışmayı kolaylaştıran _z0z_ ile birçok kullanışlı tümleştirme noktası vardır ve iş çözümünüzü daha da verimli ve uygun şekilde tasarlanmış hale getirebilirsiniz. Uygun olmayan bir bilgi çalışanınızın elleri, "yüklenici", aşağıdaki 2007 Office sürümü programları, iyi tasarlanmış ve tatmin edici bir iş çözümünün "mimarları" olarak davranır.

Program

Amaç

Veri Türü

Excel (Excel Hizmetleri teknolojisiyle birlikte)

Sayısal verileri ve diğer verileri elektronik tablo biçiminde çözümleme ve görselleştirme, profesyonel görünümlü grafikler oluşturma ve PivotTable raporlarını kullanarak hiyerarşik verilerle çalışma.

Yapılandırılmış

InfoPath

XML tabanlı verileri toplama ve işleme.

Yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış

Access

Veritabanındaki verileri birleştirme, girme, depolama, raporlama ve yönetme.

Yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış

SharePoint Designer

Veri odaklı Web sayfalarıyla SharePoint sitelerini özelleştirme ve Veri Görünümleri oluşturma.

Yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış

Word

Profesyonel belgeleri hızla ve verimli bir yöntemle yazma

Yapılandırılmamış

Visio

Karmaşık bilgileri, sistemleri ve süreçleri görselleştirme ve iletme.

Yapılandırılmamış

Outlook

E-posta yoluyla iletişim kurma, kişileri, zamanlamaları ve görevleri yönetme.

Yapılandırılmamış

Publisher

Profesyonel görünümlü yayınlar ve pazarlama malzemeleri oluşturma.

Yapılandırılmamış

PowerPoint

Animasyon, grafik ve medya kullanarak dinamik sunular oluşturma.

Yapılandırılmamış

Sayfanın Başı

Excel ve Excel Hizmetleri

Aşağıdakileri yapmak istediğinizde Excel ve Excel Hizmetleri kullanın:

 • Verileriniz üzerinde hesaplamalar ve istatistiksel karşılaştırmalar yapma.

 • Hiyerarşik verileri derli toplu ve esnek bir düzende görüntülemek için PivotTable raporları oluşturma ve kullanma.

 • Profesyonel görünümlü grafikler, koşullu biçimlendirme simgeleri, veri çubukları ve renk ölçekleri kullanarak verilerinizi görsel olarak vurgulama.

 • Verileriniz üzerinde istatistik, mühendislik ve regresyon çözümlemeleri gibi gelişmiş durum çözümlemesi işlemleri gerçekleştirme.

Excel, Office SharePoint Server 2007 ile aşağıdaki veri odaklı tümleştirme noktalarını sağlar.

Excel’in veri odaklı tümleştirme noktaları

1. Excel çalışma sayfası verilerini SharePoint listesinde bir kereliğine içeri aktarın veya kalıcı, tek yönlü bir veri bağlantısı oluşturmak için Excel çalışma sayfası verilerini SharePoint listesine dışarı aktarın.

2. Excel çalışma sayfasındaki verileri SharePoint listesinden yenilemek için kalıcı, tek yönlü bir veri bağlantısı kullanın.

3. Excel çalışma kitaplarını Excel Hizmetleri'ne yayımlayın ve Web Bölümü Sayfasında Office Excel Web Access Web Bölümü'nü kullanarak verileri görüntüleyin ve bunlarla etkileşimli çalışın.

4. OLAP sunucularından, SQL Server ve Access veritabanlarından ve düz dosyalardan verileri Excel çalışma kitabına aktarın.

Excel verilerini SharePoint listesinde içeri aktarma

Var olan verileri SharePoint listesine yüklemek istiyorsanız, SharePoint listesinin Eylemler menüsünde bulunan İçeri Aktar komutunu kullanarak Excel çalışma sayfasındaki, hücre aralığındaki, adlandırılmış aralıktaki veya Excel tablosundaki verileri SharePoint listesine aktarabilirsiniz.

SharePoint Listesi verilerini Excel Tablosuna dışarı aktarma

Excel ve SharePoint listesi arasında tek yönlü veri bağlantısı oluşturan bir Excel tablosuna SharePoint listesi verilerini dışarı aktarabilirsiniz. SharePoint listesindeki verilerinizi güncelleştirdiğinizde ve verileri Excel 'de yenilediğinizde, Excel, Excel verilerini en son SharePoint listesi verileriyle değiştirir ve bu verilere yaptığınız değişikliklerin üzerine yazılır. Veri bağlantısı yalnızca tek yönlü olduğundan, Excel 'de yaptığınız değişiklikler SharePoint sitesindeki listede yansıtılmaz.

Not: Office Excel 2007 çalışma kitabıyla SharePoint listesi arasında verileri eşitleyemezsiniz. Bu işlevsellik Microsoft Excel 2003'te sağlanıyordu ve Excel 2003 çalışma kitabı veya Visual Basic for Applications (VBA) kullanıldığında yine sağlanır. Bununla birlikte, şimdi Office programıyla SharePoint listesi arasında verileri iki yönlü bir bağlantıyla eşitlemek için tercih edilen yöntem Office Access 2007'dir.

Excel tablosunu SharePoint Listesine dışarı aktarma

Tabloyu SharePoint Listesine Aktarma Sihirbazı'nı kullanarak tablo verilerini Excel'den SharePoint listesine aktardığınızda, Excel ile SharePoint listesi arasında tek yönlü veri bağlantısı oluşturmak için başka bir yöntem kullanıyorsunuz demektir.

Tablo verilerini, SharePoint listesinde yapılan değişikliklerle güncelleştirilmiş şekilde Excel çalışma sayfasında tutmak istemiyorsanız, verileri SharePoint listesiyle bir bağlantı olmadan da dışarı aktarabilirsiniz.

Excel Hizmetleri'nde yayımlama

Office Excel Web Access Web Bölümü 'nü kullanarak, diğer kullanıcıların içerdiği verilerin tümüne veya bölümlerine erişebilmesini sağlamak için bir çalışma kitabını Office SharePoint Server 2007 'e yayımlayabilirsiniz. Bir çalışma kitabını Excel Hizmetleri 'e yayımladığınızda, tüm çalışma kitabı sunucuda yayımlanır, ancak Excel Hizmetleri ' ın Office Excel Web Access 'te görüntülenmesini istediğiniz çalışma sayfalarının (tek tek çalışma sayfaları, adlandırılmış aralıklar veya grafikler gibi) parçalarını tanımlayabilirsiniz Web bölümü. Çalışma kitabının yalnızca belirli parçalarını görüntüleyerek ve Office SharePoint Server 2007 izinlerini kullanarak çalışma kitabını yetkisiz erişimden korumak için, yetkili kullanıcıları yenilemeye, yeniden hesaplamaya ve etkileşime girmesine olanak verirken . Yayımlamadan önce çalışma kitabında adlandırılmış hücreler için parametre ayarlarsanız, kullanıcılar bu hücreleri düzenleyebilir ve değerleri tanımlayabilir.

Diğer kullanıcılar, gösterilen çalışma sayfası verilerini görüntüleyebilir ve çözümleyebilir. Verileri sıralama ve filtreleme gibi bazı Excel işlevlerini veya PivotTable'ın ayrıntıya gitme özelliklerini kullanarak bu sayfayla etkileşimli çalışabilirler. Çalışma kitabındaki adlandırılmış hücreler için parametreler ayarlarsanız, kullanıcılar söz konusu hücreleri düzenleyebilir ve değerler tanımlayabilir.

Excel çalışma kitaplarını paylaşmak için Excel Web Access'i kullanma 1. En üstteki bölümde başlık ve çeşitli menüler, komutlar ve bir de açılan liste içeren araç çubuğu vardır.

2. Ana pencerede, Çalışma Sayfası görünümünde bir veya birden çok çalışma sayfası, Adlandırılmış Öğe görünümünde grafik veya Excel tablosu gibi bir adlandırılmış öğe ve isteğe bağlı olarak bir de ana hat alanı görüntülenir.

3. Parametreler görev bölmesinde parametre etiketleri, veri girişi için metin kutuları ve her parametreyle ilgili ek bilgi sağlayan isteğe bağlı araç ipuçları bulunur.

4. En alt bölümde, veri yenileme iletileri görüntülenir.

Not: Excel Hizmetleri, Excel özelliklerinin tümünü desteklemez.

Daha fazla bilgi

Elektronik tabloya dayalı liste oluşturma

Excel tablosunu SharePoint listesine dışarı aktarma

Excel Hizmetleri için dış veri bağlantılarını planlama

Sayfanın Başı

InfoPath

Aşağıdakileri yapmak istediğinizde InfoPath kullanın:

 • Düzenli aralıklarla gider raporları, zaman çizelgesi kartları, anketler ve sigorta formları gibi iş verilerini toplama.

 • Metin kutuları ve liste kutuları gibi standart denetimleri ve yinelenen tablolar, seçenek grupları, isteğe bağlı bölümler ve birden çok görünüm gibi esnek denetimleri kullanarak, basit veya gelişmiş elektronik formlar tasarlama.

 • Verilerin tutarlılığını ve doğruluğunu güvence altına alma.

 • Formları tek bir formda birleştirerek rapor oluşturma.

InfoPath, Office SharePoint Server 2007 ile aşağıdaki veri odaklı tümleştirme noktalarını sağlar.

InfoPath’in veri odaklı tümleştirme noktaları

1. Form şablonlarını, şablonlar ve içerik türleri olarak form kitaplıklarına yayımlayın.

2. Form kitaplıklarında depolanan form XML dosyalarını yazın ve okuyun.

3. XML form dosyalarını kullanarak listelerden ve Excel çalışma sayfalarından verileri okuyun; SQL Server ve Access veritabanlarındaki verileri okuyun ve yazın.

4. Form özellikleri temelinde liste görünümü verilerinin düzenlenmesine olanak tanıyın.

5. Tarayıcıyla uyumlu form şablonlarını kullanarak InfoPath formlarını tarayıcıda görüntüleyin.

Verileri SharePoint sitesine gönderme ve form denetimlerini SharePoint verileriyle doldurma

Kullanıcıların, form şablonunuzu temel alan formları bir belge kitaplığına göndermesine olanak tanımak için, form şablonunuza verileri gönderen ikinci bir veri bağlantısı ekleyebilirsiniz. Veri gönderme bağlantısını ekledikten sonra, form şablonunu yapılandırarak kullanıcılarınızın form verilerini belge kitaplığına göndermelerini sağlayabilirsiniz.

Form şablonunu bir Form kitaplığına yayımlama

Form şablonunu Office SharePoint Server 2007'ye yayımlayabilir ve Office InfoPath 2007 formlarını bir form kitaplığında depolayabilir ve bunlarla çalışabilirsiniz. Form kitaplığı, kullanıcıların aynı şablon temelinde formları doldurabilecekleri ve depolayabilecekleri merkezi bir konum sağlar. Örneğin, InfoPath kullanarak form kitaplığında form şablonunu (.xsn) ve form XML dosyalarını (.xml) depolayan bir varlık izleme çözümü oluşturabilirsiniz.

Tarayıcı özelliği etkin formlar oluşturma ve kullanma

Office InfoPath 2007 form şablonunu tasarlarken, Web tarayıcısında açılabilen ve doldurulabilen bir form şablonu oluşturmayı seçebilirsiniz. Bu tür form şablonları, tarayıcıyla uyumlu form şablonu olarak adlandırılır. Tarayıcıyla uyumlu form şablonunun tasarımını tamamladıktan sonra, bunu InfoPath Forms Services çalıştıran bir sunucuda yayımlamak için Yayımlama Sihirbazı'nı kullanırsınız.

Form şablonunu bir site içerik türü olarak yayımlama

Form şablonunu bir site içerik türü olarak yayımladığınızda, kullanıcıların tek bir belge kitaplığına birden çok form şablonu atamasına veya form şablonunu site koleksiyonu genelinde birden çok kitaplığa atamasına olanak tanırsınız. Site koleksiyonu, sanal sunucu üzerinde sahibi aynı olan ve yönetim ayarlarını paylaşan bir dizi Web sitesidir. Her site koleksiyonunun en üst düzey bir Web sitesi vardır ve bir veya birden çok alt site içerebilir. Her sanal sunucuda birden çok site koleksiyonu bulunabilir. Bilgileri büyük ölçüde yeniden kullanmak veya birçok formdan gelen verilerin tek bir yerde toplanmasını sağlamak istediğiniz durumlarda site içerik türü kullanın.

Liste görünümünü kullanarak kullanıcıların alanları düzenlemesini sağlama

Liste görünümü kullanarak veya form kitaplığında formun özelliklerini düzenleyerek, kullanıcılarınızın bir alanın verilerini eklemesine veya düzenlemesine olanak tanıyabilirsiniz. Böylelikle, kullanıcılar formları açmadan SharePoint listesini kullanarak bir veya birden çok formun verilerini ekleyebilir veya güncelleştirebilir.

Sayfanın Başı

Access

Aşağıdakileri yapmanız gerektiğinde Access kullanın:

 • İlişkisel veritabanındaki verileri paylaşma.

 • Kayıt kilitleme ve çakışma çözme özelliklerini kullanarak güncelleştirmeleri verimli bir şekilde işleme.

 • Birçok tabloyla çalışma.

 • Tabloları birleştirmek için karmaşık sorgular oluşturma.

 • Formlar ve raporlar oluşturma.

Access, Office SharePoint Server 2007 ile aşağıdaki veri odaklı tümleştirme noktalarını sağlar.

Access’in veri odaklı tümleştirme noktaları

1. Access görünümleriyle SharePoint listesi arasında verileri bir kereliğine içeri veya dışarı aktarın.

2. Kalıcı, iki yönlü bir bağlantı oluşturarak Access tablolarıyla SharePoint listesi arasında verileri bağlayın. (Güncelleştirilmiş liste verileri Access tablosunda görülebilir; güncelleştirilmiş Access tablosu verileri listede görülebilir.)

3. Liste verilerini çevrimdışına alın, Access'te güncelleştirin, yeniden çevrimiçi yapın, güncelleştirmeleri eşitleyin ve çakışmaları çözün.

4. Liste verilerini Access veri sayfasın, form ve rapor görünümlerinde görüntüleyin ve düzenleyin.

5. Access veritabanlarını Office SharePoint Server 2007'de yayımlayın.

Office Access 2007'deki yeni SharePoint listesi tümleştirme özellikleri

Aşağıdaki yeni Office Access 2007 özellikleri, Office SharePoint Server 2007 tümleştirmesini kolaylaştırır ve daha esnek hale getirir:

 • <c0>Geliştirilmiş SharePoint veri türleri eşlemesi</c0>     Birden çok değeri olan alanlar ve ekler için sağlanan yeni destekle, Office Access 2007 şimdi SharePoint sitelerinde bulunan daha fazla veri türünü destekler; bu da paylaşılan uygulamaların tasarımını ve oluşturulmasını çok daha basitleştirir.

 • <c0>Not alanlarının geçmişini izleme</c0>     Not alanları, çok büyük miktarlarda verinin depolanması için kullanışlı alanlardır. Office Access 2007'nin Not alanındaki tüm değişikliklerin geçmişini tutmasını sağlayacak bir özellik ayarlayabilirsiniz. Sonra, söz konusu değişikliklerin geçmişini görüntüleyebilirsiniz. Bu özellik SharePoint sitelerindeki sürüm oluşturma özelliğini de desteklediğinden, SharePoint listesinde yapılan değişiklikleri görüntülemek için yine Office Access 2007'yi kullanabilirsiniz.

 • Arama tabloları    Bir SharePoint listesine bağlandığınızda, Office Access 2007 tüm arama listeleri için otomatik olarak bağlantılı tablolar oluşturur (veritabanına bağlı arama listeleri yoksa). Arama listeleri, başka listeleri arayan sütunlar içeriyorsa, bu listeler de bağlanma işlemine dahil edilerek, her bağlantılı tablonun arama listesinin veritabanında kendisine ait bir bağlantılı tablosu olması sağlanır. Ayrıca, Access bu bağlantılı tablolar arasında ilişkiler de oluşturur.

SharePoint listesinde verileri içeri ve dışarı aktarma

SharePoint listesini içeri aktararak Office Access 2007'ye getirebilirsiniz. SharePoint listesini içeri aktarma işleminde, Office Access 2007 veritabanında listenin bir kopyası oluşturulur.

Verileri dışarı aktardığınızda, Office Access 2007 seçilen tablo veya sorgu veritabanı nesnesinin bir kopyasını oluşturur ve kopyayı liste olarak depolar. Örneğin, Office Access 2007 ile SharePoint sitesi arasında verileri sürekli paylaşmak isteyebilirsiniz, ancak verileri şu anda Access'te depolanıyordur. Office Access 2007 veritabanında sorguları kullanarak günlük veya haftalık raporlar oluşturursunuz ve sonra da sonuçları düzenli aralıklarla SharePoint sitelerinizden birine gönderirsiniz.

SharePoint listesine bağlanma

Bağlanma işlemi, listedeki verilerle (bu bilgileri içeri aktarmadan) bağlantı kurmanıza olanak tanır; böylelikle hem listedeki hem de Office Access 2007 veritabanınızdaki en son verileri görüntülemek ve düzenlemek için iki yönlü bir bağlantı oluşturursunuz. SharePoint listesine bağlandığınızda, Office Access 2007 kaynak listenin yapısını ve içeriğini yansıtan bağlantılı bir tablo oluşturur. İçeri aktarma işleminden farklı olarak, bağlanma işlemi listenin belirli görünümlerine değil yalnızca listeye bağlantı oluşturur. Öte yandan, bir sütunu kaldırma veya değiştirme gibi yapısal değişiklikler yapmak isterseniz, listeyi SharePoint sitesinde açmanız gerekir. Office Access 2007'de çalışırken, bağlantılı tabloda alan ekleme, silme veya değiştirme işlemleri de yapamazsınız.

Bağlantılı SharePoint listelerini Office Access 2007 ile çevrimdışına alma

İşleri eve getirmeniz veya yolculukta yanınıza almanız gerekirse, Office Access 2007 kullanarak bağlantılı SharePoint listelerinizi tek tıklamayla çevrimdışına alabilirsiniz. Office Access 2007'de verilerinizle çalışabilir ve ardından değişikliklerinizi eşitleyebilir veya SharePoint sitesiyle yeniden bağlantı kurabilirsiniz. Örneğin, yolculuk sırasında bir müşterinize parça kataloğunu vermeniz gerekebilir. SharePoint listelerinizi Office Access 2007 tablolarına bağladıysanız, verilerinizi çevrimdışına alabilir ve sonunda yeniden çevrimiçi yapabilirsiniz. Çakışmalar olursa, örneğin başka biri aynı kaydı sunucuda veya kendisi de çevrimdışı çalışırken güncelleştirirse, eşitleme yaparken çakışmayı çözebilirsiniz.

SharePoint sitesinden Office Access 2007 formlarını ve raporlarını açma

Listeleri SharePoint sitesinden, zengin Office Access 2007 görünümlerinde açabilirsiniz. Office Access 2007 formları, raporları ve veri sayfaları SharePoint sitesinde diğer görünümlerin yanında gösterilebilir. Bir görünüm seçtiğinizde, Office Access 2007 başlatılır ve istenen form, rapor veya veri sayfası açılır. Bu, önce Office Access 2007'yi başlatmak veya doğru nesneye gitmek zorunda kalmadan, SharePoint sitesinde zengin raporlar çalıştırmanızı kolaylaştırır.

Not: SharePoint sitesinde Office Access 2007 görünümlerini oluşturmak, kullanmak ve değiştirmek için, kullanıcının bilgisayarına Office Access 2007 yüklemesi gerekir.

Office Access 2007 veritabanını SharePoint sitesinde yayımlama

Office Access 2007 veritabanınızı Office SharePoint Server 2007'ye yayımlayabilirsiniz (taşıma ve yükseltme olarak da adlandırılır). Office Access 2007'den bir SharePoint sitesine veritabanı yayımladığınızda, SharePoint sitesinde listeler oluşturursunuz ve bunlar veritabanınızda tablo olarak bağlanır. Veritabanı taşındığında, Office Access 2007 yeni bir ön uç uygulaması oluşturur ve bu uygulama tüm eski form ve raporlarla az önce dışarı aktarılan yeni bağlantılı tabloları içerir. SharePoint Sitesine Taşıma Sihirbazı, tüm tablolarınızdaki verileri aynı anda taşımanıza yardımcı olur. İsteğe bağlı olarak, Office Access 2007 veritabanı bundan sonra SharePoint belge kitaplığına yüklenebilir.

Örneğin, kuruluşunuzun verilerini, sorunlarını ve iş akışını izlemek için doğrudan SharePoint sitesindeki Sorun İzleme şablonuyla etkileşimli çalışan Access İzleme şablonunu kullanabilirsiniz. Kullanıcılar SharePoint sitesine bu listelerle çalışırken, SharePoint listelerinin Görünüm menüsünden Office Access 2007 sorgularını ve raporlarını açabilir. Aylık toplantı için Access sorunları raporunu görüntülemek ve yazdırmak istiyorsanız, bunu doğrudan SharePoint listesinden yapabilirsiniz.

SharePoint listeleri oluşturulduktan sonra, kişiler SharePoint sitesindeki listelerle veya Office Access 2007 'taki bağlantılı tablolarda çalışabilirken, verileri yönetmek ve değişikliklerle güncel kalmak için SharePoint sitesinin özelliklerini kullanırlar. Yönetici olarak, verilerin ve sürümlerin izinlerini, kimlerin değiştiğini veya önceki verileri geri yüklemesini görebileceğiniz şekilde yönetebilirsiniz.

Sayfanın Başı

SharePoint Designer

Aşağıdakileri yapmak istediğinizde Office SharePoint Designer 2007 kullanın:

 • Web sitelerini oluşturma ve özelleştirme.

 • Geleneksel yordama dayalı kodlama dillerini veya tekniklerini kullanmak zorunda kalmadan iş akışları tasarlama.

 • Veri Görünümü tasarlayarak, canlı verilerin özelleştirilmiş görünümünü oluşturma.

 • Veri Görünümü'nü form olarak ekleyip veri kaynaklarına geri yazan bir form oluşturma.

Office SharePoint Designer 2007, Office SharePoint Server 2007 ile aşağıdaki veri odaklı tümleştirme noktalarını sağlar.

SharePoint Designer’ın veri odaklı tümleştirme noktaları

1. Office SharePoint Designer 2007 kullanarak Veri Görünümleri oluşturun.

2. Yalnızca Office SharePoint Designer 2007 içinde oluşturabileceğiniz bir Web Bölümü olan Veri Görünümü'nde birçok farklı veri kaynağından verileri okuyun, birleştirin ve güncelleştirin.

3. Web sayfalarındaki Veri Görünümlerinde verileri görüntüleyin ve düzenleyin.

Veri Görünümleri

Örnek Veri Görünümü

Veri Görünümü, veri kaynağının Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) biçimindeki canlı, özelleştirilebilir görünümüdür. Bu verileri Genişletilebilir Stil Sayfası Dili Dönüşümleri'ni (XSLT) kullanarak görüntüler. Veri Görünümü'nü kullanarak yapabilecekleriniz:

 • Veritabanı sorguları, XML belgeleri ve SharePoint listeleriyle kitaplıkları gibi çok çeşitli veri kaynaklarından gelen verileri görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ayrıca çeşitli veri kaynaklarından verileri derleyip esnek, özelleştirilmiş görünümler ve raporlar oluşturabilirsiniz.

 • Verilerin canlı görünümlerini gösterebilir; bunları filtreleyebilir, sıralayabilir veya gruplandırabilirsiniz ve koşullu görünümler oluşturabilirsiniz.

 • Web Bölümü sayfaları oluşturabilir ve Web Bölümlerini bağlayarak iş çözümleri oluşturabilirsiniz.

 • Zengin, özel formlar oluşturabilirsiniz.

Daha fazla bilgi

SharePoint uygulamaları oluşturmaya giriş

Sayfanın Başı

Diğer Office sistemi programları

Diğer Office sistemi programları veri odaklı olmasa da, yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış verileri bu diğer programların kullanıldığı bir çözümde birleştirmenin başka yolları vardır.

Visio veri diyagramları

Visio diyagramını, Microsoft Visio Görüntüleyicisi 'ni kullanarak veya diyagramı Web sayfası olarak kaydederek Web sayfasında görüntüleyebilirsiniz. Diyagram, veri bağlantısı kullanarak Visio şekilleri 'nde listelerde, çalışma kitaplarında veya veritabanlarında depolanan verileri görselleştirmenize, düzenlemenize, anlamanıza ve sunmanıza yardımcı olabilir. Örneğin, farklı bir bölgeye ait satış verilerini gösterebilirsiniz, böylece hem geçerli hem de geçen yıllar için satış sonuçları bölgesini bölgeye göre karşılaştırabilirsiniz.

Farklı veri kümelerini gösteren şekiller

Adres mektup birleştirme

Katalog birleştirme kullanılarak oluşturulabilen farklı türde yayınlar Word, Publisher ve Outlook 'u kullanarak, müşteri veya istemcilere kişiselleştirilmiş mektuplar, zarflar, Etiketler ve e-posta iletileri oluşturmak için adres mektup birleştirmeyi kullanarak bir toplu posta çözümü oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir Word veya Publisher belgesini SharePoint kitaplığında depolayabilir ve adres mektup birleştirme işleminin veri kaynağı olarak Kişiler listesini (diğer birçok olası veri kaynaklarından) kullanabilirsiniz. Ayrıca, belirli müşterileri hedefleyen pazarlama kampanyasının bir parçası olarak adres mektup birleştirmeyi "kapatmak" için bir iş akışı da kullanabilirsiniz.

Word, PowerPoint ve Excel'de Belge Bilgileri Bölmeleri

Basit anahtar sözcük aramaları, bazı projeler, kurumsal varlıklar veya hesaplarla ilişkilendirilmiş iş kayıtlarına yönelik istekleri karşılamak için çoğunlukla yeterli kesinlikte olmaz. Belge Bilgileri Bölmesi, şu 2007 Office sürümü programlarında sağlanır: Word, Excel ve PowerPoint. Belge Bilgileri Bölmesi, program kodu yazmadan kolayca yapılandırılabilen bir meta veri yakalama mekanizmasıdır. Belge Bilgileri Bölmesi, belgeye bağlam sağlamak ve SharePoint sitesi genelinde belgeyi arama becerisini artırmak için, meta verileri toplar ve alır.

Belge Bilgileri Bölmesi Belge Bilgileri Bölmesi bir XML formu olduğundan, InfoPath kullanılarak tümüyle özelleştirilebilir. InfoPath'in veri bağlantısı özellikleriyle, LOB verilerini forma getiren bir Belge Bilgileri Bölmesi bile oluşturabilirsiniz. Örneğin, müşteri verileri alanlarını bir müşteri kayıt yönetimi (CRM) sisteminden alınan verilerle doldurabilirsiniz. Belgeyi kapatmadan önce, kullanıcı da ilgili belgelerin bağlantıları gibi önemli belge bilgilerini ekleyebilir. Böylelikle meta veriler çok daha rahat bir şekilde yakalanır ve bir dizi müşteriyle, ürünle ve ilgili belgeyle kolayca ilişkilendirilir.

Daha fazla bilgi

InfoPath'i kullanarak Belge Bilgileri Bölmesi tasarlamaya giriş

InfoPath'i kullanarak Belge Bilgileri Bölmesi tasarlama

Office belgesinin özelliklerini görüntüleme veya değiştirme

Outlook 2007 görevleri ve kişileri

Outlook'un Office SharePoint Server 2007 ile birçok tümleştirme noktası vardır. SharePoint Kişiler listesini kullanarak e-posta gönderebilir, SharePoint ve Outlook 2007 takvimlerini yan yana görüntüleyebilir, SharePoint uyarılarını ve RSS akışlarını yönetebilir, toplantı çalışma alanı oluşturabilir ve iş akışını kullanabilirsiniz. Ayrıca belge kitaplıklarını çevrimdışı ortama alabilir, yeniden çevrimiçi yapabilir ve Outlook 2007 kullanarak bunları eşitleyebilirsiniz. Veri odaklı iki ek tümleştirme noktası, yapılandırılmış verilerin kullanımını içerir.

Hem standart görev listeleriyle hem de proje görev listeleriyle çalışabilir, görev listelerini çevrimdışı ortama alabilir, yeniden çevrimiçi yapabilir ve eşitleyebilirsiniz; Outlook'tan çıkmadan SharePoint sitesinde görevleri görüntüleyebilir, güncelleştirebilir ve yenilerini ekleyebilirsiniz; görevler oluşturup bunları ekip üyelerine atayabilirsiniz.

Kişi listesi Ayrıca, SharePoint kişilerini Outlook'ta daha verimli depolayabilir, paylaşabilir ve yönetebilirsiniz. Outlook 2007'ye bağlandığınızda, SharePoint kişileri aynı kişisel Outlook kişileriniz gibi çalışır. Microsoft Office Communicator kullanarak bu kişileri görüntüleyebilir, düzenleyebilir, hatta onları telefonla arayabilirsiniz. Onlara e-posta iletileri ve toplantı istekleri gönderebilir, renk kategorileri kullanabilir, birden çok telefon numarası ve e-posta adresini depolayabilir ve kişi fotoğrafları, Elektronik Kartvizitler, ayrıca doğum günü ve yıldönümü bilgileri ekleyebilirsiniz. Web Bölümü Sayfasında Outlook kişilerini görüntülemek için Kişiler Web Bölümü bile kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Şablonlar ve senaryolarla çalışmaya başlama

İş çözümünüze çok daha yakın bir şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak Için Microsoft, yaygın çözümleri hızlı şekilde oluşturmanıza yardımcı olan çeşitli "kutulu" şablonlar sağlamaktadır. Aşağıdaki bölümlerde, önceden tanımlanmış belgeler veya sık kullanılan gereksinimlere benzeyen işlev, stil ve düzenlerle ilgili olarak önceden tanımlanmış belgeler veya siteler ihtiyaçlarını. Şablonlar ve senaryolar, iş çözümü gereksinimlerinize uygun en iyi tasarımı seçmenizi sağlayan "önceden tasarlanmış mimari stilleri ve kat planları".

Kendi iş planlarınızı özelleştirmek ve oluşturmak için bu şablonlarla senaryoları başlangıç noktası olarak kullanın. Office SharePoint Designer 2007'yi kullanarak SharePoint sitesindeki verilere görünüm ekleyin veya görünümleri değiştirin, site standartlarınıza uyması için SharePoint sitenizin ana sayfasını özelleştirin, ayrıca veri kaynaklarınızdan dış verileri tümleştirin. Kuruluşunuzun işlemleri ve iş akışlarına daha uygun olması için iş mantığı ekleyin veya var olan iş mantığını özelleştirin. LOB verilerinizi iş çözümüyle tümleştirmek için İVB'yi kullanın. Bu şablonları ve senaryoları istediğiniz gibi daha da geliştirmek için Access, InfoPath ve Excel tarafından sunulan birçok veri odaklı tümleştirme noktasından yararlanın. Seçenekleriniz sonsuzdur.

Sayfanın Başı

SharePoint site şablonları

Microsoft, her büyüklükteki kuruluşun belirli iş süreçleri veya görev kümelerine yönelik gereksinimlerini karşılamak üzere uyarlanmış, kullanıma hazır özel senaryolar sağlayan site şablonları sunar. Bu site şablonları Windows SharePoint Services 3.0'ı temel alır ve özelleştirmeyi kolaylaştırmaya yardımcı olmak için Office SharePoint Designer 2007'yle uyumludur.

Yönetim ve Finans şablonları

<c0>Yönetim Kurulu</c0>     Yönetim kurulu toplantı notları, görevleri, sorunları ve etkinlikleri için tek bir konum sağlar.

<c0>İş Performansı Raporlama</c0>     Anketler ve çevrimiçi tartışmalar aracılığıyla müşteri memnuniyetini izlemeye yardımcı olun.

<c0>Uyumluluk İşlemi Destek Sitesi</c0>     Denetim görevleri belirleyerek ve belge kitaplıklarını yöneterek hem ekiplerin hem de yönetim düzeyindeki sponsorların uyumluluk gerçekleştirme çabalarının yönetimine yardımcı olun.

<c0>Tartışmalı Fatura Yönetimi</c0>     Alacaklılar hesabıyla ilgilenen bölümlere, erken ödemenin değeri ve gecikmiş ödemenin nedenleri de içinde olmak üzere, satıcıların ödemesi gereken faturalarla ilgili bilgilerin izlenmesinde yardımcı olun.

<c0>Harcamaların Geri Ödenmesi ve Onayı</c0>     Harcama onay sürecinin öğelerini yönetin ve onaylayanların zaman kazanmasına yardımcı olun.

<c0>Teklif İsteği</c0>     Teklif İsteği (RFP) oluşturma ve sunma sürecini, ayrıca teklif gönderimlerini ve kabul bildirimlerini toplama işlemini yönetmeye yardımcı olun.

İnsan Kaynakları

<c0>Devamsızlık İsteği ve İzin Zamanlama Yönetimi</c0>     Çalışanların, uygun olmayacakları günleri ve gittiklerinde sorumluluklarını kimlerin üstleneceğini listeleme de içinde olmak üzere, iş yeri dışında olma isteklerini yönetmeye yardımcı olun.

<c0>Çalışan Etkinlikleri Sitesi</c0>     Çalışanların, şirket sponsorluğunda düzenlenen etkinlikleri ve olayları oluşturması ve bunlara kaydolmasına yardımcı olun.

<c0>Çalışan Self Servis Avantajları</c0>     Çalışanların, işverenleri tarafından sunulan avantajları bulmasına ve bunlara kaydolmasına olanak tanıyın.

<c0>Çalışan Eğitimi Zamanlaması ve Malzemeleri</c0>     Eğitimi zamanlamaya, ayrıca çalışanların kurs malzemesine kaydolması ve bu malzemeleri alması için bir konum sağlamaya yardımcı olun.

<c0>İş Talebi ve Görüşme Yönetimi</c0>     İşe alma ekibinizin iş taleplerini yönetme ve açık kadroları doldurma sürecini rahatlatmasına olanak tanıyın.

BT ve İşlemler

<c0>Hata Veritabanı</c0>     Geliştirme ekiplerinin yeniden üretme adımları, kategori, açıklamalar, öncelik ve hatanın önem düzeyi de içinde olmak üzere, kodlarında bulunan hatalar hakkındaki bilgileri toplamasına ve izlemesine yardımcı olun.

<c0>Çağrı Merkezi</c0>     Kişilerin, müşteri hizmetleri isteklerinin sorun tanımlamadan neden çözümlemesi ve çözümüne kadar tüm süreçlerini yönetmesine yardımcı olun.

<c0>Yardım Masası</c0>     Ekiplerin, temel nedeni tanımlama ve durumu izleme işlemlerinin yönetimi de içinde olmak üzere hizmet isteklerini işleme çalışmasını yönetmesine yardımcı olun.

<c0>Stok İzleme</c0>     El ile yapılan güncelleştirilmiş stok bilgisi girişlerini yakalayarak ve her parça yeniden sipariş miktarına ulaştığında kullanıcıları uyararak, kuruluşların stokla ilişkilendirilmiş öğeleri izlemesine yardımcı olun.

<c0>BT Ekibi Çalışma Sayfası</c0>     Ekiplerin proje görevlerini, sorunlarını, kilometre taşlarını ve hatalarını güncelleştirerek, yazılım projelerinin geliştirme, dağıtım ve destek işlemlerini yönetmesine yardımcı olun.

<c0>Ödünç Veren Kütüphane</c0>     Kullanıma alma / iade etme işlevselliği ve otomatik süre aşımı bildirimiyle, kuruluşun kütüphanesindeki fiziksel varlıklarının yönetimine yardımcı olun.

<c0>Fiziksel Varlık İzleme ve Yönetimi</c0>     Ekiplerin istekleri ve konum, koşul, üretici, model, geçerli sahip ve tahmini değer gibi fiziksel varlıkları izlemeyi yönetmesine yardımcı olun.

<c0>Oda ve Donanım Ayırmaları</c0>     Ekiplerin paylaşılan toplantı odaları ve donanımın kullanımını yönetmesine olanak tanıyın.

İzleme ve Yönetim

<c0>Birden Çok Projeyi Bütçelendirme ve İzleme</c0>     Proje oluşturma, görevler, Gantt grafikleri ve ortak durum göstergesi araçlarıyla birbiriyle ilişkili birden çok etkinlik kümesini izlemeye ve bütçelemeye yardımcı olun.

<c0>Değişiklik İsteği Yönetimi</c0>     Tasarım değişikliğini onaylama ve reddetme yeteneği de içinde olmak üzere, değişiklikle ilişkilendirilmiş riskleri izlemeye yardımcı olur.

<c0>Tartışma Veritabanı</c0>     Ekiplerin konuları çevrimiçi ortamda veya Office Outlook 2007 RSS özellikleri aracılığıyla tartışmalarına yardımcı olarak işbirliğini teşvik edin.

<c0>Belge Kitaplığı ve Gözden Geçirme</c0>     Geri bildirim sağlamaya yönelik zincirleme tartışma da içinde olmak üzere, sürüm izleme belge kitaplığıyla belgeleri gözden geçirme döngüsünü yönetme konusunda ekiplere yardımcı olun.

<c0>Bilgi Bankası</c0>     Çalışanların, kuruluşları içindeki yerleşik bilgileri paylaşmasına olanak tanıyın.

<c0>Proje İzleme Çalışma Alanı</c0>     Küçük ekiplerin proje sorunları, görevler ve proje durumu gibi proje bilgilerini yönetmesine yardımcı olun.

<c0>Ekip Çalışma Sitesi</c0>     Proje ekiplerinin arka plan belgelerini merkezi olarak depolamasına, takvim olaylarını izlemesine ve ekip toplantıları sonucunda ortaya çıkan eylem öğelerini göndermesine olanak tanıyın.

<c0>Zaman Kartı Yönetimi</c0>     Çalışan "giriş / çıkış kaydı" özellikleri, süren iş ve bugüne kadar çalışılan proje saatleri raporlaması aracılığıyla, birden çok projeye harcanan saatleri izleme sürecini basitleştirmeye yardımcı olun.

Satış ve Pazarlama

<c0>Rekabetçi Çözümleme Sitesi</c0>     Kullanışlı rekabetçi çözümleme tekniği şablonları aracılığıyla rakip tekliflerinin sonuçlarını düzenlemeye yardımcı olun.

<c0>Kişi Yönetimi</c0>     Ekiplerin, Office Outlook 2007 ile eşitleme de içinde olmak üzere ekip üyeleri arasında kişi bilgilerini yönetmesine yardımcı olun.

<c0>Tümleşik Pazarlama Kampanyası İzleme</c0>     Pazarlama kampanyası performansını izlemeye olanak tanıyın.

<c0>Ürün ve Pazarlama Gereksinimlerini Planlama</c0>     Kullanışlı planlama şablonları ve işbirliği araçlarından yararlanarak yeni ürünler ve pazarlama içeriği geliştirme sürecini düzenlemeye yardımcı olun.

<c0>Potansiyel Satışlar</c0>     Ekiplerin satış fırsatlarını, diğer fırsatları, kişileri ve hesapları izleyerek potansiyel satışları yönetmesine yardımcı olur.

Uzmanlık

<c0>Spor Ligi</c0>     Oyuncular, kaptanlar, program ve istatistikler de içinde olmak üzere şirketin beysbol ligini yönetin.

<c0>Sınıf Yönetimi</c0>     Eğitmenlerin ders içeriğini, takvim öğelerini ve duyuruları depolamasına ve düzenlemesine yardımcı olun.

<c0>Öz Varlık Araştırması</c0>     Mali öz varlıkları değerlendirmek için yapılan araştırmayı bir araya getirmeye yardımcı olmak için merkezi bir konum sağlar.

<c0>Kamu Kuruluşları için Vaka Yönetimi</c0>     Resmi vakalarla ilgili görevleri, belgeleri ve atamaları yönetmeye yardımcı olun.

<c0>Klinik Deneme Başlatma ve Yönetimi</c0>     Klinik bir denemeyi yürütmek için belgeleri, görevleri, sorunları ve tartışmaları yönetmeye yardımcı olun.

<c0>Üretim Süreci Yönetimi</c0>     Üretim mühendislik ekiplerinin doğrusal üretim sürecini, aynı zamanda üretim görevinin tamamlanmasını engelleyen hataları izlemesini sağlamaya yardımcı olun.

<c0>Olay Planlama</c0>     Çevrimiçi kayıt, zamanlamalar, iletişim ve geri bildirim kullanımı yoluyla ekiplerin olayları düzenlemesine yardımcı olun.

<c0>Yeni Mağaza Açılışı</c0>     Proje ve görev yönetim araçları da içinde olmak üzere, ekiplerin yeni bir mağazanın açılış sürecini yönetmesine yardımcı olun.

Daha fazla bilgi

SharePoint uygulamaları oluşturmaya giriş

Windows SharePoint Services 3,0 Için uygulama şablonları

Sayfanın Başı

SharePoint iş akışları

Office SharePoint Server 2007, yaygın karşılaşılan çalışma grubu durumları için veya bu gibi durumların içinde kullanılacak bir iş sürecini otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz, önceden tanımlanmış aşağıdaki iş akışlarını içerir.

<c0>Onay İş Akışı</c0>     Onay iş akışı, bir grup kişinin onayı için bir liste veya kitaplığa kaydedilen belgeyi veya öğeyi yönlendirir. Varsayılan olarak, Onay iş akışı Belge içerik türüyle ilişkilendirilmiştir ve dolayısıyla belge kitaplıklarında otomatik olarak sağlanır.

<c0>Görüş Topla İş Akışı</c0>     Görüş Topla iş akışı, bir grup kişinin değerlendirme geri bildirimlerini toplamak için bir liste veya kitaplığa kaydedilen belgeyi veya öğeyi yönlendirir. Varsayılan olarak, Geri Bildirim Topla iş akışı Belge içerik türüyle ilişkilendirilmiştir ve dolayısıyla belge kitaplıklarında otomatik olarak sağlanır.

<c0>İmzaları Topla İş Akışı</c0>     İmzaları Topla iş akışı, bir grup kişinin dijital imzalarını toplamak için bir liste veya kitaplığa kaydedilen Office belgesini yönlendirir. İmzaları Topla iş akışı yalnızca bir veya birden çok imza satırı içeren Office Word 2007 veya Office Excel 2007 belgeleriyle çalışır. Varsayılan olarak, İmzaları Topla iş akışı Belge içerik türüyle ilişkilendirilmiştir ve dolayısıyla belge kitaplıklarında imza satırları içeren belgeler ve çalışma kitapları için otomatik olarak sağlanır.

<c0>Bırakma Onayı İş Akışı</c0>     Bırakma Onayı iş akışı, kuruluş içindeki kayıt yönetimi gereksinimlerini desteklemek için tasarlanmıştır. Bu iş akışı, katılımcıların süresi dolan belgeleri veya öğeleri alıkoymaya veya silmeye karar vermelerine olanak tanıyarak, belge süre sonu ve alıkoyma sürecini yönetir.

<c0>Çeviri Yönetimi İş Akışı</c0>    Çeviri Yönetimi iş akışı, Çeviri Yönetimi kitaplığındaki kaynak belgenin kopyalarını oluşturur ve bunları çeviri için belirlenen çevirmenlere yönlendirir. Çeviri Yönetimi iş akışı yalnızca Çeviri Yönetimi kitaplıklarında kullanılabilir.

<c0>Satınalma siparişi onayı senaryosu</c0>     Satınalma siparişi onay süreci sık kullanılan bir iş sürecidir ve dört varsayılan iş akışını bir araya getirebilir:

 • Geçerli bütçe durumunu gözden geçirme (Görüş Topla iş akışı)

 • Stoğu doğrulama (Bırakma Onayı iş akışı)

 • Onay sınırı aşılıyorsa, yöneticinin onayını alma (İmzaları Topla iş akışı)

 • Satınalma siparişini onaylama (Onay iş akışı)

<c0>Bildirim iletisi gönderme senaryosu</c0>    Ekibiniz, belgeler üzerinde işbirliği yapmak için Paylaşılan Belgeler kitaplığını kullanır ve belgelerin kimlere atandığını izlemek için de Atanan sütununu kullanır. Tüm ekip üyelerinin kendilerine yeni belgeler atanıp atanmadığını görmek için sürekli ekip sitesini denetlemek zorunda kalmaları yerine, kendisine atama yapılan her ekip üyesine otomatik olarak bir e-posta iletisi gönderen bir iş akışı oluşturmak isteyebilirsiniz. Tek adımlı bir iş akışı oluşturarak bunu hızla yapabilirsiniz.

<c0>Tartışma öğesinden görev oluşturma</c0>    Ekibiniz ilgilenmek zorunda olduğu sorunlar üzerinde çalışmak için Ekip Tartışması listesini kullanır. Tartışma sürerken sık sık bir ekip üyesinin izlemesi gereken bir sorun veya iş öğesi ortaya konur. Ekip tartışması öğesinden kolayca bir görev öğesi oluşturabilmek istersiniz. Ekibinizin yalnızca Ekip Tartışması listesindeki bir düğmeye tıklayarak Görevler listesinde görev oluşturabilmesi için bir iş akışı oluşturmak sizin kararınızdır. Oluşturulan görev otomatik olarak ilgili tartışma öğesinden alınan bilgileri içerir ve bu görev özgün tartışma öğesini oluşturmuş olan kişiye yine otomatik olarak atanır.

<c0>Gider raporunu gözden geçirme için yönlendirme</c0>    Ekibiniz aylık gider raporları doldurur ve bunlar Office InfoPath 2007 ile tasarlanmış formlardır. Ekibiniz bu formları SharePoint sitenizdeki form kitaplığında doldurur ve depolar. Gider raporunun tutarı belirli bir rakamın üzerine çıktığında, uygun kişiye raporu gözden geçirmesinin otomatik olarak bildirilmesini istersiniz. Tek adımlı bir iş akışıyla bu işlemi hızla otomatik hale getirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Onay iş akışı kullanma

Görüş Topla iş akışı kullanma

İmza Topla iş akışı kullanma

Bırakma Onayı iş akışı kullanma

Çeviri Yönetimi iş akışı kullanma

İş akışı örneği: Bildirim iletisi gönderme

İş akışı örneği: Tartışma öğesinden bir görev oluşturma

İş akışı örneği: Gözden geçirme amacıyla bir gider raporu gönderme

Sayfanın Başı

Office sistemi şablonları ve senaryoları

Office Online Şablonları, Office şablonları aramaya başlamak için harika bir yerdir. Burada, Ajandalardan Hayvanat Bahçelerine kadar çok çeşitli kullanım alanlarına yönelik yüzlerce şablon bulabilirsiniz.

Birçok yolla birçok sorunu çözmek için Excel 2007, Excel Hizmetleri, Access 2007 ve InfoPath 2007 kullanılabilse de, aşağıdaki şablonlar ve senaryolar sık karşılaşılan iş çözümlerine işaret eder ve SharePoint Server ile kullanılmak üzere uyarlanabilir.

Excel 2007 senaryoları

<c0>Muhasebe</c0>     Birçok mali muhasebe raporunda, örneğin nakit akışı raporları, gelir tabloları veya kar/zarar raporlarında Excel'in güçlü hesaplama özelliklerini kullanabilirsiniz.

<c0>Bütçeleme</c0>     İster kişisel ister işle ilgili olsun, gereksinimlerinize göre Excel'de pazarlama bütçe planı, etkinlik bütçesi veya emeklilik bütçesi gibi her tür bütçeyi oluşturabilirsiniz.

Faturalama ve satış     Excel ayrıca faturalandırma ve satış verilerini yönetmek için de yararlıdır ve örneğin satış faturaları, sevk irsaliyeleri veya satın alma siparişleri gibi, ihtiyacınız olan formları kolayca oluşturabilirsiniz.

<c0>Raporlama</c0>     Excel'de veri çözümlemenizi yansıtan veya verilerinizi özetleyen çeşitli türlerde raporlar, örneğin proje performansını ölçen, tahmin verilerini içeren veya sapma verilerini gösteren raporlar oluşturabilirsiniz.

<c0>Planlama</c0>     Excel, haftalık ders planı, pazarlama araştırması planı, yıl sonu vergi planı veya haftalık yemek, parti veya tatil planlarınıza yardımcı olacak planlayıcılar gibi profesyonel planlar veya kullanışlı planlayıcılar oluşturmak için harika bir araçtır.

Excel Hizmetleri senaryoları

<c0>İş Zekası panoları</c0>     Bir yönetim komitesinin, şirketin güncel finans panosu işlevi gören çeşitli şirket panolarına erişimi olur. Şirket performansını sürekli değerlendirmek için, ana panoda satış hedefleri, hedef gelirler ve kar marjları gibi KPI'ler aylık olarak özetlenir. Ek panolar, devam eden ve yeni projelerin mali riskini çözümlemeye yardımcı olmak ve farklı yatırım portföylerinin değerlendirmesine katkıda bulunacak kritik mali verilerin grafiklerini görüntülemek için, pazar haberlerini özetler.

<c0>Pazarlama çözümleme bilgileri sistemi</c0>     Spor giyim ve donanımı satan bir şirketin pazarlama bölümünün cinsiyet, yaş, bölge, gelir düzeyi ve tercih edilen boş zaman etkinliği gibi önemli demografik verilerin özetlendiği bir bilgi portalı sayfası vardır. Pazarlama bölümü çalışanlarının çoğu, kendi bilgisayarlarında isteğe bağlı olarak Excel çalışma kitapları açabilir ve tüm verilerle "durum" çözümlemesi yapabilir veya düzgün biçimlendirilmiş raporlar yazdırabilir. Zamanla, kullanıcılar diğerleriyle paylaşmak için kolayca raporlar da ekleyebilir.

<c0>Profesyonel sporcuların istatistikleri</c0>     Birinci ligde oynayan bir spor kuruluşu, tüm sporcuların geçmiş ve güncel performansları ve ücretlerinin istatistiklerini paylaşır. Bu veriler, alım satım yapmak ve ücret sözleşmelerinde uzlaşmaya varmak için kullanılır. Özellikle sezon başlamadan önce, sporcuların sahipleri tarafından yeni raporlar ve çözümlemeler oluşturulur, düzeltilir ve paylaşılır.

<c0>Perakende mağazası karar alma aracı</c0>     Bir perakende zinciri kritik satış noktası verilerini haftalık olarak özetler ve bunu sağlayıcılarla, mali analistlerle ve bölgesel yöneticilerle paylaşır. Raporlar, stoğun altında kalan geçerli öğeleri, satış kategorilerine göre en çok satılan 20 öğeyi, önemli mevsimlik verileri ve her mağazanın işlem sayılarını içerir.

<c0>Satış hesabı yönetimi rapor sistemi</c0>     Satış grubunun, en çok satış yapan elemanlar, aylık satış hedefleri doğrultusunda ilerleme durumu, başarılı satış programları ve düşük performans gösteren dağıtım kanalları gibi önemli verileri yakalayan bir dizi günlük brifing raporuna erişimi vardır. Ek raporlarda bölge, ürün serisi ve ay gibi önemli değişkenlere göre, haftalık satış çağrıları ve tamamlanan çağrı sayısıyla satışlar özetlenir. Tek tek satış elemanları bu raporları görüntülediğinde, sistem onları kullanıcı adına göre tanımladığından, otomatik olarak kendi satış rakamlarını görürler.

<c0>Mühendislik projesi günlük özeti</c0>     Bir mühendis grubu, hata sayısı, belirtimlerin durumu, ilerleme durumu diyagramları, özellik eğilimleri ve öncelikleri gibi önemli proje zamanlama verilerini özetleyen, ayrıca önemli kaynaklara ve kişilere bağlanan bir Web Bölümü Sayfası geliştirir. Veriler, proje veritabanları ve belirtim listeleri gibi çeşitli dış veri kaynaklarından alınır.

<c0>Özel mali çözümleme hesaplama modeli</c0>     Büyük bir mali kuruluş araştırmalar yapmış ve özel fikri mülkiyet kapsamında olan bir fiyatlandırma modeli geliştirmiştir. Formül sonuçlarının bazı yatırım yöneticileriyle paylaşılması gerekir, ancak fiyatlandırma modelini hesaplamak için kullanılan formül güvenlik altında olmalı ve genele açıklanmamalıdır. Bu fiyatlandırma modeli aşırı derecede karmaşıktır ve hesaplaması çok uzun zaman alır. Her gece, fiyatlandırma modeli raporu hızlı bir sunucuda hesaplanır, güvenilir bir konuma kaydedilir ve bir Web Bölümü Sayfasında, yalnızca uygun izni olan kişilere görüntülenir.

Access 2007 şablonları

<c0>Varlıklar</c0>     Varlık ayrıntıları ve sahipleriyle birlikte, varlıkları izlemek için bir varlık veritabanı oluşturun. Varlıkları kategorilere ayırabilir, koşullarını, alınma tarihlerini, konumlarını, sahiplerini ve daha birçok bilgiyi kaydedebilirsiniz.

<c0>Kişileri yönetme</c0>     Kişilerinizi ve posta adreslerinizi yönetebilir, sonra Access'te raporlar oluşturabilir veya Word kullanarak verileri birleştirip form mektupları, zarflar veya posta etiketleri yazdırabilirsiniz. Ekibinizin birlikte çalıştığı, müşteriler veya iş ortakları gibi kişilerle ilgili bilgileri yönetmek için bir kişi veritabanı oluşturun. Ad ve adres bilgilerini, telefon numaralarını, e-posta adreslerini izleyebilir, hatta resim ekleyebilirsiniz.

<c0>Stok ve varlık izleme</c0>     Evinizdeki veya iş yerinizdeki öğelerin stoğunu oluşturabilir ve verilerle birlikte fotoğrafları ve diğer ilgili belgeleri de depolayabilirsiniz.

<c0>Sipariş izleme</c0>     Ürünler, müşteriler ve siparişler hakkındaki bilgileri girebilir ve sonra çalışana göre, bölgeye göre, zaman aralığına göre veya başka bir değere göre satışları gösteren raporlar oluşturabilirsiniz.

Görev, sorunlar ve proje izleme     Bir grup kişinin görevlerini izleyebilir ve diğer kişiler aynı veritabanında var olan görevlerini güncelleştirirken aynı anda siz de yeni görevler girebilirsiniz. Sizin veya ekibinizin tamamlamanız gereken bir grup çalışma öğesini izleyin. Bir dizi sorunu yönetmek için sorun veritabanı oluşturun. Sorunları atayabilir, önceliklerini belirleyebilir ve ilerleme durumlarını baştan sona izleyebilirsiniz. Bir veya birden çok projede görevleri yönetin ve bir gözünüzü bütçeden ayırmayın.

<c0>Pazarlama projeleri ve potansiyel satışlar</c0>     Küçük bir satış uzmanları grubu içinde olası satışların ilerleme durumunu izlemek için, potansiyel satış veritabanı oluşturun. Pazarlama projesinin ayrıntılarını izleyin, projenin teslim edilebilir öğelerini zamanlayın ve izleyin.

<c0>Etkinlik planlaması</c0>     Etkinlik tarihleri, yerleri ve katılımcıları hakkındaki bilgileri girebilir ve sonra etkinliklerle ilgili zamanlamaları veya özetleri yazdırabilirsiniz. Yaklaşan toplantıları, son tarihleri ve diğer önemli olayları izlemek istediğinizde, olay veritabanı oluşturun. Başlığı, konumu, başlangıç saatini, bitiş saatini, açıklamasını kaydedin ve bir resim ekleyin.

<c0>Öğretim üyeleri ve öğrenciler</c0>     Öğretim üyelerinin telefon ve adres bilgileri, acil durumda aranacak kişi ve işe giriş verileri gibi önemli bilgileri izlemek için bir veritabanı oluşturun. Öğrencileriniz hakkında acil durumda aranacak kişiler, tıbbi bilgiler ve velileri hakkındaki bilgiler gibi bilgileri izlemek için öğrenci veritabanı oluşturun.

InfoPath 2007 şablonları ve senaryoları

<c0>Varlık İzleme şablonu</c0>     Bilgisayar donanımı gibi iş varlıklarının ayrıntılarını ve konumunu izleyin.

<c0>Toplantı Ajandası şablonu</c0>     İş toplantılarını düzenleyin ve özetleyin. Ajanda öğelerini listelemek, toplantı notlarını, kararlarını ve eylem öğelerini kaydetmek için bu form şablonunu kullanın.

<c0>Durum Raporu şablonu</c0>     Ekip üyesinin projeleri ve atamalarıyla ilgili ilerleme durumunu ve sorunları izleyin. Tek tek durum raporları tek bir raporda bir araya getirilebilir ve yöneticiler ekipleriyle ilgili tek ve kapsamlı bir durum raporu oluşturabilir.

<c0>Seyahat İsteği şablonu</c0>     İş gezisi için uçak biletleri ve otel konaklamaları gibi seyahat düzenlemeleri isteğinde bulunun.

Harcama raporu şablonu    Yüksek yerleşik veri doğrulama iş kuralları mantığı ile bir gider raporu formunu, özellikle de sık seyahat eden çalışanlar için kullanışlı olan çevrimiçi veya çevrimdışı olarak doldurun.

Sigorta talepleri senaryosu     Müşterilerin, sigorta acentelerinin ve ilgili işletmelerin, sigorta taleplerini işlemek için çevrimiçi formlar kullanmalarını sağlar. Müşteriler telefonla talepte bulunmaya ek olarak, Web'de bir form doldurarak da taleplerini gönderebilir. Sigortacının talep üzerinde çalışan diğer tarafların durumunu hemen görebilmesini sağlamak ve sigorta eksperinin onay sürecini tamamlayıp tamamlamadığını görmek için, tümleşik bir onay iş akışı kullanın.

Uygulamalara Izin ver senaryosu     Web tarayıcısında uygulamalara izin verin, böylelikle izin verme işlemi daha kolay ve daha kolay olabilir, dolayısıyla yükleniciler için izin verecek bir kamu ofise artık gerek kalmayacaktır.

Envanter yönetimi senaryosu     Stok hakkında kapsamlı bir sağlayıcı ağını kolayca ve etkili bir şekilde sorgulayın ve stok tahminlerinin doğruluk düzeyini geliştirin.

Pazar araştırma senaryosu     Müşteri geri bildirimlerini toplamak ve kaydını tutmak için bir form şablonu kullanarak pazar araştırması etkinliklerine yardımcı olun; bilgilerin tutarlı bir şekilde düzenlenmesini ve resmileştirilmesini sağlayın.

Daha fazla bilgi

Office şablonlarını nerede bulurum?

InfoPath'i ve InfoPath Forms Services'i kullanma senaryoları

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×