SharePoint Online'da arama şemasını yönetme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Arama şemasını için arama yapabilirsiniz, nasıl arayabilir ve sonuçları arama sitelerinizin nasıl sunabilirsiniz denetler. Arama şemasını değiştirerek, arama deneyimini SharePoint Onlineözelleştirebilirsiniz.

Arama şeması hakkında

Bir kullanıcı SharePoint sitelerindeki içerik için aradığında, arama ne arama dizinive yalnızca kullanıcı görme izni olan sonuçları göstermektedir yalnızca bulur.

Arama bilgileri tarafından sitenizde gezinme öğeleri bulur. Öğenin özelliklerini bulunan içerik ve meta veri adı verilir. Arama şemasını ayıklamak için hangi içeriği ve meta veri karar Gezgin yardımcı olan gezilen özellikler listesi vardır.

Tüm Gezilen içeriği veya meta veri arama dizinine, içerik ve yönetilen özelliklereadlı meta veriler, yararlı türleri listesini arama şemasını sahip olacak şekilde olması yararlı olacaktır. Dizin yalnızca içerik ve yönetilen özellikleri meta verileri içerir. Yazar ve belge başlığını yararlı meta veriler için dizin örneklerindendir.

Arama eşlenen yönetilen özelliklerle ilgili gezilen özellikler sunar. Örneğin, gezilen özellikler ilgili Yazar ilgili yönetilen özelliği eşlemesine yazar. Yönetilen özelliği eklerseniz, içerik dizine almak için gezinilen özelliği için eşlemeniz gerekir. Site, kitaplık veya liste gezilen sonra kullanıcıların içeriği ve yeni veya değiştirilmiş yönetilen özelliklerinin meta veriler için arama yapabilirsiniz. SharePoint için arama şeması Tanıtımı daha fazla bilgi için bkz.

Kullanıcılar bu yönetilen özelliğinin içeriği nasıl arayabilir ve içeriği arama sonuçlarında nasıl gösterilebilir belirleyen ayarları her yönetilen özellik bulunur.

Yeni oluşturabilirsiniz, Özel yönetilen özellikleri, ancak bunlar yalnızca metin içerebilir veya Evet/Hayır Arama özellikleri özel yönetilen özellik sonra kullanılmayan, yerleşik birini yönetilen kullan diğer içerik türlerine gerekiyorsa gelir ile. Bu yönetilen özellikleri tamsayı, ondalık, tarih ve saat, çift duyarlık kayan veya ikili biçimde bilgileri içerebilir. "Bu kullanılmamış yönetilen özellikleri diğer ad ayarını kullanarak yeniden adlandırabilirsiniz".

Yerleşik yönetilen özellikleri, gezilen özellikler için kendi eşlemelerini değiştirebilirsiniz, ancak değiştirebileceğiniz yalnızca diğer ayarıdır.

Kullanıcılar arama yapabilir ve sonuçları elde etmek için alma hangi içeriğin tanımlama

İçeriğin aranabilirolmasını sağlamak için bir yönetilen özellik ayarlarsanız, dizine eklenir. Bu basit bir sorgu için "Atakan", "Atakan" sözcüğünü içeren öğeler ve ayrıca "Etikan" "Yazar" özelliği içeren öğeleri getirdiğini anlamına gelir. "Yalnızca bu belirli yazarın sahip öğeleri aramak için" açabilmesini istiyorsanız, yazar özelliğini ayarlayın sorgulanabilir. Ardından, Etikan adlı bir yazarın olan öğeleri bulmak için kullanıcılar "Yazar: Atakan" için sorgulayabilirsiniz.

Arama sonuçları olarak yukarı gösteren bir yönetilen özellik içerikler engellemek istiyorsanız, devre dışı bırakabilirsiniz alınabilir yönetilen özellik için ayarlama.

Örneğin bir yönetilen özellik bilgileri görmek için anonim kullanıcılara kimlerin öğe yazan istemiyorsanız, "Güvenli için anonim" yönetilen özellik ayarını devre dışı bırakın.

Çok dilli içerik ve özel karakterlerle meta veri olduğunda daha iyi arama sonuçları elde etme

Arama içerik veya ne zaman, sorguları işleme dizinler açtığınızda, metin akışı sözcükleri, tümcecikleri, simgeleri veya anlamlı diğer öğeler gibi daha küçük parçalara keser. Bu bölümleri belirteçleri adı verilir. Kullanıcıların bir sorgu girdiğinizde, sorgu simgelerini eşleşen dizinde belirteçleri bulmak arama çalışır.

Çoğu dil için arama metin için küçük harfle değiştirir, vurgu işaretleri kaldırır, noktalama gibi özel karakterler boşluk ile değiştirir ve sonra boşluk üzerinde sonları.

En son boşluk üzerinde İngilizce gibi bir dil için ancak Doğu Asya dilleri için değil kadar iyi sorunsuz çalışır. Hem İngilizce ve Çince ürün veri sayfaları içeren bir belge kitaplığı olduğunu varsayalım. Her veri sayfası gibi alfasayısal olmayan karakterler, ürün tanımlayıcısıyla sahiptir "11.132 84 115 #4". Arama veri sayfası işlerken bunu algılarsa , dili ve içindeki her şey o dile göre tokenizes. Şimdi, Çince veri sayfasındaki Ürün tanımlayıcısını, Çince metin olduğundan ve İngilizce metin olarak yazılmışsa İngilizce bir veri sayfası ürün tanımlayıcısını simgeleþtirilmiþ gibi simgeleþtirilmiþ. Kullanıcılar için bir ürün tanımlayıcı aradığınızda, arama sorgularını tokenizes üzerinde oldukları SharePoint sitesi dil ayarını göre. Site İngilizce için ayarlanır ve kullanıcı Çince metin olarak simgeleþtirilmiþ bir ürün tanımlayıcısı arar, belirteçleri değil eşleşebilir ve kullanıcılar hiçbir sonuç alın.

İşte nasıl sonuçları daha iyi kullanıcılar için yapabileceğiniz: arama veri sayfası gezinirken ürün tanımlayıcısını ayıklar. Gezinilen Özellik ürün kimliğini yeni bir yönetilen özellik için "Ürünkimliği" eşleyin. Dil Tarafsız tokenization "Ürünkimliği" yönetilen özelliği etkinleştirme ve ürün tanımlayıcıları böyle "Ürünkimliği" yönetilen özellik karşı aramak için kullanıcılara bildirin: Ürünkimliği: "11.132-8". Dil Tarafsız tokenization "Ürünkimliği" için etkinleştirdikten olduğundan, arama dil Tarafsız tokenization için sorgunun kullandığı ve sorgu için eşleşen sonuç bulabilirsiniz.

Meta verileri ile özel karakterler olduğunda daha iyi arama sonuçları elde etme

Meta verileri ile alfasayısal olmayan karakterler içeren yönetilen özelliklerde ararken daha iyi arama sonuçları elde etmek kullanıcılara yardımcı olmak için yönetilen özelliği daha hassas tokenization ayarını etkinleştirebilirsiniz.

Örneğe bir ürün veri sayfası kitaplıkla yeniden bakalım.

Sorgu hızlı bir şekilde girin ve sonra sonuçları bunlar aradığınız, veri sayfası bulmak için Gözat tercih kullanıcılar normalde sorguları Ürünkimliği gibi girin: "884 132". Sorgularıiçin daha küçük parçalara arama için arama dizini içerik sonları olduğundan, bu sorgular için eşleşmeleri arama bulabileceğiniz değil. Sorguyu daha hassas simgeleştirildiğinde daha olası eşleşmeleri arama dizini ve sorguyu belirteçleri arasında vardır. Kullanıcıların ürün tanımlayıcısını Orta ya da soyadını parçası de sorgulayabilirsiniz.

Arama için veri sayfası ve yalnızca tam ürün tanımlayıcısı eşleşen sonuçları elde etmek beklediğiniz kullanıcılar normalde yazma sorguları ister Ürünkimliği: "11.132 884 115 #4". Daha hassas sorgu tokenization gibi sorguları için bir fark yapmaz.

Sonuçları göstermek için hangi başlık belirleme

Tek bir gezinilen özelliği yönetilen özelliklerle birden çok eşlenebilir. Veya, örnek "Yazan" ve "Yazma" gezilen özellikler için "yönetilen Author" özelliği eşlenebilir için birden çok gezilen özellikler için tek bir yönetilen özellik, eşlenebilir.

Örneğin, belge kitaplığındaki bir SharePoint başlık olabilir, dosya meta veri ve içeriği başlık "Başlık" stille biçimlendirilmiş bir başlık olabilir. Tümü bunlar "Başlık" yönetilen özelliğe eşlenen. Eşleme listenin en üstünde ve dizinde bulunan değeri gezinilen özellikten başlıktır.

Otomatik olarak oluşturulan yönetilen özellikleri

Bazı yönetilen özellikler otomatik olarak oluşturulur. SharePoint kitaplığı veya liste için bir site sütunu eklediğinizde bir örneğidir. Arama listeleyen gezinirken bir gezilen ve yönetilen özelliği site sütunu ve bunlar arasında eşleme için otomatik olarak oluşturur. Başka bir örnek bulur meta veri SharePoint'e yüklediğiniz bir belgede gezinirken gösterilebilir. Zaten bir yönetilen özellik 'Başlık' gibi bu meta veriler için bir eşlemesini değilse arama otomatik bir yönetilen özellik oluşturur. Gezinilen özellik türünü otomatik olarak oluşturulan yönetilen özellik ayarları belirler.

Arama şemasını otomatik olarak oluşturulan yönetilen özellikler adını görüntüler ve bunların eşlemeleri gezilen özellikler arama şemasında gri içinde. Arama şemasını yönetilen otomatik olarak oluşturulan yönetilen özelliklerin ayarlarını tutun değildir. Ayarları var, ancak arama şemasını gizli. Gezilen özellikleri için diğer yönetilen özellikler eşlemeleri ekleyebilirsiniz, ancak diğer ayarları değiştirin, diğer (gizli) ayarları geçersiz kılar ve otomatik olarak oluşturulan yönetilen özellik normal bir yönetilen özellik dönüştürülür. Otomatik olarak oluşturulan yönetilen özellik değiştirme karar verirseniz, tüm ayarları gözden dikkatle, yalnızca yeni bir özellik el ile oluşturduğunuzda, gibi.

Yönetilen özelliği arama sonuçları sayfasında İyileştirici olarak kullanmak isterseniz, ayarını kullanın iyileştirilebilir. Bu ayar yalnızca yerleşik yönetilen özellikleri kullanılabilir. Yeni bir yönetilen özellik kullanmanız gerekir ya da bir otomatik olarak oluşturulan yönetilen özelliği, İyileştirici olarak, yeniden adlandırma (iyileştirilebilir olan) bir varolan, kullanılmamış yönetilen özellik bir diğer ad kullanarak. Bu amaçla kullanılabilir oldukça birkaç yönetilen özellikler vardır. Adları "RefinableString00" ve "RefinableDate19." gibi sahip oldukları

Örneğin, "NewColors" adlı yeni bir site sütunu oluşturun ve bunlar sekmedeki arama sonuçlarını iyileştirmek "NewColors" isteğe bağlı olarak kullanılacak açabilmesini istiyorsunuz. Arama şemasında kullanılmamış yönetilen özellik, örneğin "RefinableString00", seçin ve diğer ad ayarı kullanarak "NewColors" özelliği yeniden adlandırın. Sonra bu yeni bir yönetilen özellik ilgili Gezinilen özelliğin üzerine eşleyin.

Genellikle, bir daha gelişmiş veya özelleştirilmiş arama deneyimini oluşturmak istediğiniz sürece varsayılan arama şemasını Kiracı için değiştirme gerekmez.

Arama şemasını tüm kiracı için veya yalnızca belirli bir site koleksiyonu için değiştirebilirsiniz. Site koleksiyonunun arama şeması, kiracının arama şemasını temel alır; dolayısıyla, normalde değişiklikleri önce kiracı düzeyinde ve bundan sonra site koleksiyonu düzeyinde yaparsınız. Bir site koleksiyonunda yaptığınız tüm değişiklikler, yalnızca o site koleksiyonuna uygulanır.

Yönetilen özellikleri değiştirmek ya da yenilerini değişiklikler yalnızca içeriği yeniden gezinilen geçtikten sonra etkili. SharePoint Onlineiçinde gezinme göre otomatik olarak tanımlanmış gezinme zamanlaması üzerinde olur.

Bir liste veya kitaplık için yeni bir özellik eklediğinizde veya bir liste veya Kitaplıkta kullanılan özellikleri değiştirildiğinde, değişikliklerinizi arama dizinine yansıyacaktır önce yeniden içerikte gezinmek arama bulunur. Değişikliklerinizi arama şemasında yapılan ve arama otomatik olarak gerçek sitesine değil olur çünkü liste veya kitaplık yeniden gezinmesini sağlayın. Değişikliklerinizi gezilen olduğundan emin olmak için özel bir liste veya kitaplık dizininin yeniden oluşturulmasını isteyebilir. Bunu yaptığınızda, böylece yeni yönetilen özelliklerinizi sorguları, sorgu kuralları ve görüntüleme şablonları kullanmaya başlayabilirsiniz liste veya kitaplık içeriği yeniden gezinilen olacaktır.

Sayfanın Başı

Delve Office graph sorgulama ve içerik kartları Delveiçinde görüntülenecek yönetilen özellikleri kullanır. Örneğin, yazar, dosya adı, ModifiedBy ve LastModifiedTime gibi yönetilen özellikleri Delve içerik kartlarında görebilirsiniz.

Bir kullanıcı görüntüleyebilir veya düzenleyebilir Office 365içinde herhangi bir belgeye de Delveiçinde yer alabilir. herhangi bir izin Delve değiştirmez ve kullanıcılar yalnızca zaten erişiminiz olan belgeleri görürsünüz. Bazen, yine de bir belge içinde Delvegörünmesini önlemek isteyebilirsiniz.

Bir belgeden Delvegizlemek için yönetilen HideFromDelve özelliğini kullanabilirsiniz. Belgeyi Office 365içinde depolama tutmak ve kişiler yine de bu arama yaparak bulabilir - bunu yalnızca Delve içinde artık görüntülenmeyecektir. Belgeleri delve'den gizlemekonusuna bakın.

Office 365 yöneticileri için Office DelveDelvehakkında daha fazla bilgi için bkz:

Not:  SharePoint Online'da seçeneklerin tümü kullanılamaz.

SharePoint Online'da yeni yönetilen özellik oluşturduğunuzda, bunun bazı sınırlandırmaları olacaktır. Örneğin, özellik yalnızca Metin veya Evet/Hayır türünde olabilir ve iyileştirilebilir veya sıralanabilir olamaz.

Farklı türde veya sağlanandan farklı karakteristiklere sahip bir özellik gerekiyorsa, Varolan bir yeniden adlandırarak bir yönetilen özellik oluşturmaaltındaki adımları izleyin.

 1. Kiracının veya Site koleksiyonu için arama şeması sayfasına gitmek için:

  Kiracı için arama şeması sayfasına gitme

  1. Office 365'te oturum.

  2. Yönetici’ye ve sonra da SharePoint’e tıklayın. Artık SharePoint yönetim merkezindesiniz.

  3. Ara' yı tıklatın ve Arama Yönetimi sayfasında Arama şemasını yönet'i tıklatın.

  Site koleksiyonu için arama şeması sayfasına gidin

  1. Sitenizde, Ayarlar Office 365 Ayarlar düğmesi için gidin ve sonra da Site Ayarları' nı tıklatın.

  2. Site Koleksiyonu Yönetimi' nin altında Arama şeması ' nı tıklatın.

 2. Yönetilen özellikler'itıklatın.

 3. Yönetilen özellikler sayfasında Yeni yönetilen özellik ' i tıklatın.

 4. özellik adı kutusuna bir ad ve açıklama bölümünde yeni bir yönetilen özellik adını yazın. İsterseniz bir açıklama yazın.

 5. Tür bölümünde, özellik için sağlanan seçeneklerden birini belirtin:

  • Evet/Hayır

  • Metin

 6. Ana özellikler bölümünde, sağlanan seçeneklerden birini veya birkaçını belirtin.

 7. Gezinilen özelliklere eşlemeler bölümünde, Eşleme ekle'yi tıklatın.

 8. Gezinilen özellik seçimi iletişim kutusunda, yönetilen özelliğe eşlemek üzere bir gezinilen özellik seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın. Aynı yönetilen özelliğe başka gezinilen özellikler eşlemek istiyorsanız, bu adımı yineleyin.

 9. Gezinilen özelliklere eşlemeler bölümünde, aşağıdakileri eklemek isteyip istemediğinizi belirtin:

  • Bu yönetilen özelliğe eşlenen tüm gezinilen özelliklerden gelen tüm içerik

  • Değer ve isteğe bağlı olarak sıralama içeren ilk gezinilen özellikten gelen içerik

 10. Tamam'ı tıklatın.

 1. Arama şeması sayfasına gidin:

  Kiracı için

  1. Office 365'te oturum.

  2. Yönetici’ye ve sonra da SharePoint’e tıklayın. Artık SharePoint yönetim merkezindesiniz.

  3. Ara' yı tıklatın ve Arama Yönetimi sayfasında Arama şemasını yönet'i tıklatın.

  Arama şeması sayfasına gidin:

  Bir site koleksiyonu için

  1. Sitenizde, Ayarlar Office 365 Ayarlar düğmesi tıklatın ve sonra da Site Ayarları' nı tıklatın.

  2. Site Koleksiyonu Yönetimi' nin altında Arama şeması ' nı tıklatın.

 2. Yönetilen özellikler sayfasında, bir kullanılmamış yönetilen özelliği bulun. Tarafından kullanılmayan anlama özelliği Gezinilen özelliğin üzerine eşlenmedi: Eşlenen gezilen özellik boş bir sütundur. Daha fazla bilgi almak için Varsayılan kullanılmamış yönetilen özellikler tablosuna bakın.

  Önemli: Özelliği daha sonra iyileştirici olarak kullanabilmek için, İyileştir değeriyle işaretlenmiş bir yönetilen özellik seçin.

 3. Yönetilen özelliğin üzerine gelin, oku tıklatın ve sonra da Özelliği düzenle/eşle'yi tıklatın.

 4. Yönetilen Özelliği Düzenle sayfasında, Ana özellikler'in altındaki Diğer ad bölümünde Diğer ad kutusuna özelliğin yeni adını girin.

 5. Gezinilen özelliklere eşlemeler bölümünde, Eşleme ekle'yi tıklatın.

 6. Gezinilen özellik seçimi sayfasında, yönetilen özelliğe eşlenecek bir gezinilen özellik seçin ve Tamam'ı tıklatın. Bu yönetilen özelliğe başka gezinilen özellikler de eşlemek için bu adımı yineleyin.

 7. Tamam'ı tıklatın.

  Önemli: Bu yolla yeni bir yönetilen özellik oluşturduktan sonra kitaplık veya liste iyileştirici kullanacağı yeniden gezilen ve gerekir özelliği iyileştirme yapılandırmasından bir seçenek olarak görünür önce yeniden dizine. Bir belge kitaplığı veya liste dizininin yeniden oluşturulmasını istemekonusuna bakın.

 1. Arama şeması sayfasına gidin:

  Kiracı için

  1. Office 365'te oturum.

  2. Yönetici’ye ve sonra da SharePoint’e tıklayın. Artık SharePoint yönetim merkezindesiniz.

  3. Ara' yı tıklatın ve Arama Yönetimi sayfasında Arama şemasını yönet'i tıklatın.

  Arama şeması sayfasına gidin:

  Bir site koleksiyonu için

  1. Sitenizde, Ayarlar Office 365 Ayarlar düğmesi tıklatın ve sonra da Site Ayarları' nı tıklatın.

  2. Site Koleksiyonu Yönetimi' nin altında Arama şeması ' nı tıklatın.

 2. Yönetilen Özellikler sekmesinde, tüm yönetilen özellikleri, yönetilen özelliklerin ayarlarını ve bunların eşlendiği gezinilen özellikleri görürsünüz.

 3. Gezinilen özellikleri ve bunlara eşlenen yönetilen özellikleri görmek için, Gezinilen Özellikler'i tıklatın.

 4. Gezinilen özellik kategorilerini görmek için, Kategoriler'i tıklatın.

Not:  SharePoint Online'da seçeneklerin tümü kullanılamaz.

Yönetilen özelliği düzenleme

 1. Arama şeması sayfasına gidin:

  Kiracı için

  1. Office 365'te oturum.

  2. Yönetici’ye ve sonra da SharePoint’e tıklayın. Artık SharePoint yönetim merkezindesiniz.

  3. Ara' yı tıklatın ve Arama Yönetimi sayfasında Arama şemasını yönet'i tıklatın.

  Arama şeması sayfasına gidin:

  Bir site koleksiyonu için

  1. Sitenizde, Ayarlar Office 365 Ayarlar düğmesi tıklatın ve sonra da Site Ayarları' nı tıklatın.

  2. Site Koleksiyonu Yönetimi' nin altında Arama şeması ' nı tıklatın.

 2. Yönetilen özellikler sekmesindeki Özellik adı sütununda düzenlemek istediğiniz yönetilen özelliği bulun veya filtre kutusuna adını yazın.

 3. Listede yönetilen özelliğin üzerine gelin, oku tıklatın ve sonra da özelliği Düzenle/Eşle'yitıklatın.

 4. Yönetilen özelliği Düzenle sayfasında ayarları düzenleyin ve Tamam' ı tıklatın.

 1. Arama şeması sayfasına gidin:

  Kiracı için

  1. Office 365'te oturum.

  2. Yönetici’ye ve sonra da SharePoint’e tıklayın. Artık SharePoint yönetim merkezindesiniz.

  3. Ara' yı tıklatın ve Arama Yönetimi sayfasında Arama şemasını yönet'i tıklatın.

  Arama şeması sayfasına gidin:

  Bir site koleksiyonu için

  1. Sitenizde, Ayarlar Office 365 Ayarlar düğmesi tıklatın ve sonra da Site Ayarları' nı tıklatın.

  2. Site Koleksiyonu Yönetimi' nin altında Arama şeması ' nı tıklatın.

 2. Yönetilen Özellikler sekmesinde, silmek istediğiniz yönetilen özelliği bulun veya Filtre kutusuna adını girin.

 3. Silmek istediğiniz yönetilen özelliğin üzerine gelin, oku tıklatın ve sonra da Sil'i tıklatın.

 4. Tamam'ı tıklatın.

  Önemli: Yönetilen özelliği silerseniz:

  • Kullanıcılar özellik üzerine arama yapamaz.

  • Özelliği kullanan sorgu kuralı artık çalışmaz.

  • Özelliği kullanan özel web bölümü artık çalışmaz.

 1. Arama şemasını gitmek için:

  Kiracı için

  1. Office 365'te oturum.

  2. Yönetici’ye ve sonra da SharePoint’e tıklayın. Artık SharePoint yönetim merkezindesiniz.

  3. Ara' yı tıklatın ve Arama Yönetimi sayfasında Arama şemasını yönet'i tıklatın.

  Arama şemasını gitmek için:

  Bir site koleksiyonu için

  1. Sitenizde, Ayarlar Office 365 Ayarlar düğmesi tıklatın ve sonra da Site Ayarları' nı tıklatın.

  2. Site Koleksiyonu Yönetimi' nin altında Arama şeması ' nı tıklatın.

 2. Gezinilen Özellikler'i seçin.

 3. Gezinilen Özellikler sayfasında, yönetilen özellikle eşlemek istediğiniz gezinilen özelliği bulun veya Filtreler altındaki Gezinilen özellikler kutusuna bu özelliğin adını girin.

 4. Eşlemek istediğiniz gezinilen özelliğin üzerine gelin, oku tıklatın ve sonra da Özelliği düzenle/eşle'yi tıklatın.

 5. Gezinilen özelliği düzenle sayfasında Yönetilen özellikler eşlemeleri bölümündeki Eşleme Ekle'yi tıklatın.

 6. Yönetilen özellik seçimi iletişim kutusunda, gezinilen özellikle eşlemek üzere bir yönetilen özellik seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın. Bu gezinilen özelliğe başka yönetilen özellikler de eşlemek için bu adımı yineleyin.

 7. Tam metin dizinine ekle bölümünde, bu gezinilen özelliğin içeriğini tam metin dizinine eklemek istiyorsanız kutuyu seçin.

 8. Tamam'ı tıklatın.

 1. Arama şemasını gitmek için:

  Kiracı için

  1. Office 365'te oturum.

  2. Yönetici’ye ve sonra da SharePoint’e tıklayın. Artık SharePoint yönetim merkezindesiniz.

  3. Ara' yı tıklatın ve Arama Yönetimi sayfasında Arama şemasını yönet'i tıklatın.

  Arama şemasını gitmek için:

  Bir site koleksiyonu için

  1. Sitenizde, Ayarlar' ı tıklatın ve sonra da Site Ayarları' nı tıklatın.

  2. Site Koleksiyonu Yönetimi' nin altında Arama şeması ' nı tıklatın.

 2. Seçim Kategoriler.

 3. Kategoriler sayfasında, görüntülemek veya düzenlemek istediğiniz gezinilen özellik kategorisini bulun.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Bir kategoride hangi gezinilen özelliklerin bulunduğunu ve bunların hangi yönetilen özelliklerle eşlendiğini görmek için, Kategoriler sayfasında söz konusu gezinilen özellik kategorisini tıklatın.

  2. Kategoriyi düzenlemek için, düzenlemek istediğiniz gezinilen özellik kategorisinin üzerine gelin, oku tıklatın ve sonra da Kategoriyi düzenle'yi tıklatın.

Belge içinde Delvegöstermenin istemiyorsanız, Evet/Hayırtüründe bir HideFromDelve site sütunu oluşturabilirsiniz. Yeni gezinilen özelliği, otomatik olarak HideFromDelve yönetilen özelliğe eşlenen ows_HideFromDelve, bu site sütunu oluşturur.

Kitaplık veya belgenin depolandığı liste için bir site sütunu ekleme

 1. Site koleksiyonu yöneticisi olarak oturum açın ve Delve gizlemek istediğiniz belgenin depolandığı siteye gidin.

 2. Şeritte Liste veya Kitaplık sekmesine tıklayın.

 3. Sütun Oluştur Görünümleri Yönet grubunda öğesini tıklatın.

 4. Sütun adı kutusunda ad ve tür bölümünde altında HideFromDelve yazın ve sonra seçin Evet/Hayır (onay kutusu).

  Önemli: Varsayılan değer açılan menüsünde Ek sütun ayarları bölümünde Hayır ' ı tıklatın. Evet'iseçerseniz, tüm yeni belgelerde Delvegizlenir.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • SharePoint 2016 veya SharePoint Online için tüm içerik türlerine Ekle onay kutusunun işaretini kaldırın.

  • SharePoint 2013 için varsayılan görünüme Ekle onay kutusunun işaretini kaldırın.

 6. Tamam'ı tıklatın.

Delve gizlemek istediğiniz belgeyi işaretleme

 1. Delve’den gizlemek istediğiniz belgenin depolandığı siteye gidin.

 2. Kitaplık veya liste gizleyebilir Özellikleri Düzenle ' yi tıklatın ve sonra HideFromDelvedenetlemek istediğiniz belgeyi bulun.

 3. Tamam'ı tıklatın.

Sonraki zamanlanan gezinme veya sonra isteği bir belge kitaplığı veya liste dizininin yeniden oluşturulmasını, belgeyi Delvegizlenir. Belge içinde Delve yeniden göstermek için isterseniz, gizli belge için HideFromDelve sütunu işaretini kaldırın.

 1. Sitenizde, liste veya kitaplığa burada yeni özelliği eklemiş olduğunuz ve başlığını tıklatın gidin. Kitaplık veya liste sekmeleri görmelisiniz.

 2. Şeritte Kitaplık sekmesini veya Liste sekmesini tıklatın.

 3. Kitaplık Ayarları veya liste ayarları altında Ayarlar bölümünü tıklatın.

 4. Ayarlar sayfasındaki Genel Ayarlar'ın altında Gelişmiş ayarlar'ı tıklatın.

 5. Sayfayı aşağı kaydırarak Belge Kitaplığını Yeniden Dizinle'yi veya Listeyi Yeniden Dizinle'ye gelin ve düğmeyi tıklatın. Bir sonraki zamanlanmış gezinmede, belge kitaplığının veya listenin tüm içeriğinden yeniden dizin oluşturulur.

  Not: Bu üzerinde arama sisteminin yoğun yük neden, dolayısıyla yalnızca yeniden dizinli olmasını istediğiniz tüm değişiklikleri yaptıktan sonra yeniden dizin emin olun.

İlgili Konular

Gezilen ve yönetilen özelliklere SharePoint Server 2013'te genel bakış
SharePoint Server Arama şemasına genel bakış
gezinme ve site için yeniden dizin oluşturmayı el ile isteme

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×