Sesli konferans sağlayıcısı olarak Microsoft'u atama

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Sesli konferans sağlayıcısı konferans köprüsününsağlar. Arayarak bağlanılan telefon numarası, PIN ve konferans kimlikleri oluşturulan toplantılar için konferans köprüsünün sağlar. Yalnızca zamanlama veya müşteri adayı Skype Kurumsal veya Microsoft Teams toplantılar kullanacağınıza kişiler için bir sesli konferans sağlayıcısına atamanız gerekir.

Ses sağlayıcısı olarak Microsoft listelenen görebilmek için kullanıcı için bir Sesli konferans lisansına atamanız gerekir.

Not : Bir üçüncü taraf sesli konferans sağlayıcısı olmayan bir kişi için bir Sesli konferans lisansı atarsanız, Microsoft sesli konferans sağlayıcısı olarak otomatik olarak atanır. Gerekirse, bir üçüncü taraf konferans sağlayıcısını değiştirme kaldırabilirsiniz.

Sesli konferans sağlayıcısı olarak Microsoft'u atama

 1. Office 365 yönetim merkezi > Skype Kurumsal öğesine gidin.

  Not : Sağlayıcı başka bir sağlayıcı Microsoftdeğiştirildiğinde, sesli konferans bilgileri (konferans kimliği, ücretli ve ücretsiz arama numaraları) kullanıcı için kullanılacaktır. Sağlayıcı değiştirmeden önce bu bilgileri kaydetmelisiniz.

 2. Skype Kurumsal yönetim merkezi içinde sol gezinti bölmesinde gitmek için sesli konferans > arayarak bağlanan kullanıcılarve sonra var olan kullanıcılar listesinden kullanıcıyı seçin.

 3. Eylem bölmesinde Düzenle'ye tıklayın.

 4. Sağlayıcı adı' nın altında o kullanıcı özellikleri sayfasında açılan listeyi kullanın ve Microsoft seçin.

  Not : Sesli konferans sağlayıcısı olarak Microsoft'u kullandığınızdan ve birden çok telefon numarası olduğundan, bir kullanıcının varsayılan arayarak bağlanma numarasını seçmek için varsayılan numara açılan kullanabilirsiniz.

 5. Kaydet'e tıklayın.

Zaman kazanmak veya bu işlemi otomatik hale getirmek için az sayıda kullanıcının sesli konferans sağlayıcısı olarak Microsoft ayarlamak için aşağıdaki PowerShell betiğini kullanabilirsiniz.

Not : Sağlayıcı başka bir sağlayıcı Microsoftdeğiştirildiğinde, sesli konferans bilgileri (konferans kimliği, ücretli ve ücretsiz arama numaraları) kullanıcı için kullanılacaktır. Sağlayıcı değiştirmeden önce bu bilgileri kaydetmelisiniz.

Bir veya daha fazlasını aşağıdaki komut dosyaları bir PowerShell komut dosyası kaydedin ve çalıştırın.

Microsoft küçük bir kullanıcı sayısı için Sağlayıcı değiştirmek için Enable-Csonlinedialınconferencinguserkullanabilirsiniz.

Örnek 1: Bu komut dosyası güncelleştirilmesini istediğiniz kullanıcıların listesini sağlayarak çalıştırabilirsiniz.

Script.ps1 -UserList <List of users>
./Script.ps1 -UserList "user01@constoso.com, user02@contoso.com, user03@contoso.com"

Örnek 2: Güncelleştirilmiş istediğiniz her kullanıcı e-posta adresini (diğer ad) içeren bir .csv dosyası sağlayarak, bu komut dosyası çalıştırabilirsiniz.

Script.ps1 -CsvFile <Path of the csv file>
./Script.ps1 -CsvFile “.\CsvFile.csv”

Zaman kazanmak veya bu işlemi otomatik hale getirmek için çok sayıda kullanıcı için sesli konferans sağlayıcısı olarak Microsoft ayarlamak için aşağıdaki PowerShell betiğini kullanabilirsiniz.

Not : Sağlayıcı başka bir sağlayıcı Microsoftdeğiştirildiğinde, sesli konferans bilgileri (konferans kimliği, ücretli ve ücretsiz arama numaraları) kullanıcı için kullanılacaktır. Sağlayıcı değiştirmeden önce bu bilgileri kaydetmelisiniz.

Bir veya daha fazlasını aşağıdaki komut dosyaları bir PowerShell komut dosyası kaydedin ve çalıştırın.

Örnek 1: Bu örnekte, bu komut dosyası Intercall sesli konferans sağlayıcısından (veya başka bir sağlayıcı) değiştirmek için Microsoft büyük bir sayı kullanıcılar için kuruluşunuzdaki kullanabilirsiniz.

Script.ps1 -ACPProviderName <Provider>
./Script.ps1 -ACPProviderName "Intercall"

Komut dosyası aşağıdadır:

<#
.SYNOPSIS
This is a PowerShell script to set Microsoft as the audio conferencing provider of a set of users. It’s required for applicable users to have a valid PSTN Conferencing license assigned before their provider is changed.
.DESCRIPTION
This is a PowerShell script to set Microsoft as the audio conferencing provider of a set of users. It’s required for applicable users to have a valid PSTN Conferencing license assigned before their provider is changed.
.EXAMPLE
./Script.ps1 -UserList “user01@constoso.com, user02@contoso.com, user03@contoso.com”
./Script.ps1 -CsvFile “.\CsvFile.csv”
./Script.ps1 -ACPProviderName “"Intercall"”
#>
param (
[Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "CsvFile")]
 [string]$CsvFile,
 [Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "UserList")]
 [string]$UserList,
 [Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "ACPProviderName")]
[string]$ACPProviderName
)
if ($CsvFile)
{
if(!(Test-Path $CsvFile))
{
Write-Error "File does not exist."
Exit
 }
$users = Get-Content $CsvFile
}
if ($UserList)
{
$users = $UserList.Split(",")
}
if ($ACPProviderName)
{
$supportedACPProviders = Get-csAudioConferencingProvider
$providerNameMatch = $supportedACPProviders | ?{$_.Identity -eq $ACPProviderName}
if ($providerNameMatch -eq $null)
{
Write-Host "The provider name is not from a supported provider, please use any of the following values: "
$supportedACPProviders      | %{$_.Identity}
return
}
$allUsersInTenant = Get-csOnlineUser
$users =  $allUsersInTenant | ?{$_.AcpInfo -ne $null -and $_.ACPInfo.Name -eq $ACPProviderName}
}
Write-Host "Number of users to have their audio conferencing provider set to Microsoft: " $users.counts
foreach ($user in $users)
{
if ($CsvFile -or $UserList)
{
try
{
$adUser = Get-csOnlineUser -Identity $user
}
catch
{
Write-Error "There was an exception while retrieving user: $user. "   $error[0].Exception.Message
Continue
}
}
else
{
$adUser = $user
}
if ($adUser -ne $null -and ($adUser.OnlineDialInConferencingPOlicy -ne $null))
{
if ($adUser.AcpInfo -eq $null -Or $adUser.AcpInfo.Name -ne "Microsoft")
{
try
{
$enableUser = Enable-CsOnlineDialInConferencingUser -Identity $adUser.ObjectId -Tenant $adUser.TenantId -ReplaceProvider
Write-Host "The provider of $user has changed to Microsoft."
$enableUser
}
catch
{
Write-Error "There was an exception while enabling user: $user. "  $error[0].Exception.Message
continue;
}
}
 else
{
Write-Warning "The provider of $user is already set to Microsoft."
}
}
else
            {
Write-Error "$user does not have valid Audio Conferencing license assigned."
}
}

Windows PowerShell kullanma hakkında daha fazla bilgi için Genel Skype Kurumsal çevrimiçi yönetim görevlerini yapmak için Windows PowerShell kullanarakbakın.

 • Bir kullanıcının tek bir sesli konferans sağlayıcısı atanabilir.

 • Sesli konferans sağlayıcısını Microsoft'tan herhangi bir anda bir üçüncü taraf sağlayıcıyla değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: sesli konferans sağlayıcısı olarak üçüncü taraf atama.

 • Kuruluşunuzdaki kişilerin sesli konferans sağlayıcısı olarak Microsoft'u kullanmayı bazı kişiler ve diğer üçüncü taraf bir sağlayıcı kullanan olabilir. Ancak bu oluşturmak ve yönetmek çok daha karmaşıktır.

İlgili Konular

Sesli konferans Skype Kurumsal ve Microsoft Teams için ayarlama
Skype Kurumsal çevrimiçi ayarlama

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×