Ses dosyam çalmıyor

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Önemli : Neden ses dosyanızı yürütmek birçok nedeni vardır. Aşağıda, sık karşılaşılan sorunlar ve denetlemeniz gereken bazı şeyler listesidir. Aşağıda listelenen sorununuzu görmüyorsanız, Arama PSS Bilgi Bankası veya PowerPoint topluluğundaki diğer kullanıcılardan yanıt bulmakaldırabilirsiniz.

 • Birbirinin üstüne birden çok ses eklediniz ancak, çift tıklattığınızda yalnızca en üstteki ses çalıyor     Sesleri birbirinin üstünden çekin ve sonra çalmak için her bir sesi çift tıklatın.

 • Sununuzda çalınan müziği ya da sesi duyamıyorsunuz    Müzik ve sesleri çalabilmek için bilgisayarınızın hoparlörü ve ses kartı olması gerekir. Bilgisayarınızda kurulu olan donanımı ve kullanımda olan ayarları öğrenmek için Denetim Masası'nda multimedya ve ses ayarlarını kontrol edin.

 • Ses dosyasının biçimi Microsoft Office PowerPoint 2007uygulamasında desteklenmiyor    Ses dosyanızın adı uyumlu dosya biçimleri listesindeki bir biçimle aynı uzantıya sahip olsa bile doğru codec bileşeni yüklenmemişse veya ses dosyası, kullanmakta olduğunuz Microsoft Windows sürümü tarafından tanınan bir biçimde kodlanmamışsa doğru çalmayabilir. Doğru codec bileşenini yükleyin veya dosyayı yeniden kodlayın.

  Sorunun ses dosyanızdan mı yoksa PowerPoint'ten mi kaynaklandığını belirlemek için ses dosyasını Windows'un bir parçası olan Microsoft Windows Media Player'ı kullanarak çalmayı deneyin.

 • Bir sunuyu e-posta gönderen ve alıcı sesleri çal göremeyeceğinizi diyor.    Ses dosyalarınızı bağlantılı ve katıştırılmış değil ve ses dosyaları sununuzu birlikte gönderilmesini gerekir. Ses dosyalarını sununuzu içeren klasöre kopyalayın ve sonra bağlantıları güncelleştirmek ve ilişkilendirilmiş dosyaları gruplamak için CD için Paketle özelliğini kullanın.

  Ses Seçenekleri diyalog kutusunda, sesin katıştırılmış mı, yoksa bağlı mı olduğunu öğrenebilir ve bağlı ses dosyasının konumu hakkında bilgi bulabilirsiniz. Sesi tıklatın ve sonra Ses Araçları altında, Seçenekler sekmesindeki Ses Seçenekleri grubunda İletişim Kutusu Başlatıcısı seçeneğini tıklatın. Bilgi'nin altında, Simge görüntüsü Dosya öğesinin yanında, Sunuda var (sesin katıştırılmış olduğu anlamına gelir) ifadesini veya dosya yolunu (sesin bağlı olduğu anlamına gelir) görürsünüz.

 • E-posta yoluyla bir sunusu aldınız ve ses çal çalışmaz     Bir sunuyu açamıyor veya dosya bana e-posta yoluyla gönderilen ilişkilibaşlıklı makaleye bakın.

 • Sununuzu paylaşılan veya ağ dosya sunucusu, kendisine kopyalanan ve sesleri çal artık çalışmaz    Ses dosyalarınızı bağlantılı ve katıştırılmış değil. Ses dosyalarını sununuzu içeren klasöre kopyalayın ve sonra sununuzu ve tüm bağlantılı dosyaları ağ sunucusunda bir klasöre kopyalama bağlantıları güncelleştirmek ve ilişkilendirilmiş dosyaları gruplamak için CD için Paketle özelliğini kullanın.

  Ses Seçenekleri diyalog kutusunda, sesin katıştırılmış mı, yoksa bağlı mı olduğunu öğrenebilir ve bağlı ses dosyasının konumu hakkında bilgi bulabilirsiniz. Sesi tıklatın ve sonra Ses Araçları altında, Seçenekler sekmesindeki Ses Seçenekleri grubunda İletişim Kutusu Başlatıcısı seçeneğini tıklatın. Bilgi'nin altında, Simge görüntüsü Dosya öğesinin yanında, Sunuda var (sesin katıştırılmış olduğu anlamına gelir) ifadesini veya dosya yolunu (sesin bağlı olduğu anlamına gelir) görürsünüz.

 • Sununuzu bir CD'ye kopyaladınız ve şimdi ses farklı bir bilgisayarda çalmıyor    CD için Paketle özelliğini kullanmadınız veya ses dosyalarını CD'ye el ile kopyaladınız. Ses dosyalarını, sununuzu içeren klasöre kopyalayın ve ses dosyalarının bağlantılarını güncelleştirmek için CD için Paketle özelliğini kullanın ve sonra sununuzu CD'ye yeniden kopyalayın.

 • Ses dosyalarını yeni bir konuma taşıdınız ve sununuz şimdi çalışmıyor    Ses dosyalarını, sununuzu içeren klasöre kopyalayın ve sonra bağlantıları CD için Paketle özelliğini kullanarak güncelleştirin veya sesleri kaldırarak ve yeniden ekleyerek el ile güncelleştirin. Ayrıca, CD için Paketle özelliği sununuzu ve bütün bağlı dosyaları bir klasöre kopyalayacaktır.

  Ses Seçenekleri diyalog kutusunda, sesin katıştırılmış mı, yoksa bağlı mı olduğunu öğrenebilir ve bağlı ses dosyasının konumu hakkında bilgi bulabilirsiniz. Sesi tıklatın ve sonra Ses Araçları altında, Seçenekler sekmesindeki Ses Seçenekleri grubunda İletişim Kutusu Başlatıcısı seçeneğini tıklatın. Bilgi'nin altında, Simge görüntüsü Dosya öğesinin yanında, Sunuda var (sesin katıştırılmış olduğu anlamına gelir) ifadesini veya dosya yolunu (sesin bağlı olduğu anlamına gelir) görürsünüz.

  Not : Bağlı dosyanın yol adı 128 karakterden daha uzun olduğunda, Office PowerPoint 2007 dosyayı bulamaz ve çalamaz. Yol adının 128 karakteri aştığı durumlarda dosyayı yeniden adlandırın veya dosyaları, sununuzla aynı klasöre kopyalayarak yol adını kısaltın. Daha sonra bağlantıları CD için Paketle özelliğini kullanarak güncelleştirin veya sesleri kaldırarak ve yeniden ekleyerek el ile güncelleştirin.

 • Ses Seçenekleri iletişim kutusunu açmak istediğiniz.    Sesi tıklatın ve sonra Ses araçlarıaltında Seçenekler sekmesinde, Ses seçenekleri grubunda, İletişim kutusu başlatıcısı Simge görüntüsü tıklatın.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×