Sekme duraklarını ayarlama, temizleme veya kaldırma

Kolay biçimlendirilebilen belgeler oluşturmak için sekme duraklarını kullanabilirsiniz. Word’deki belge düzeni seçeneklerini kullanarak sekme durağı ayarlamaya gerek kalmadan içindekiler tablosu veya dizin gibi öğeler oluşturabilirsiniz.

Word önceden tasarlanmış tablo, üst bilgi ve alt bilgi, kapak sayfası ve diğer sayfa düzeni seçeneklerini de sağlar. Bu seçenekler, sekme duraklarını eklemeyi gereksiz kılar.

İpucu: Word’ün farklı sürümlerini barındırmak için birçok yordam “Giriş sekmesi üzerinde”ye başvurur. Word 2016 için Düzen sekmesini de kullanabilirsiniz. Word 2013, Word 2010 ve Word 2007 için Sayfa Düzeni sekmesini de kullanabilirsiniz.

Word’ün hangi sürümünü kullandığınız fark etmeksizin, yatay cetvelde sekme duraklarını ayarlama (ekleme) yordamı aynıdır. Varsayılan olarak, yeni bir boş belge açtığınızda cetvelde sekme durağı bulunmaz. Bununla birlikte, varsayılan sekme aralığı kümesi her yarım inç olarak ayarlanmıştır.

Sekme duraklarını ayarlamaya (eklemeye) başlamadan önce Sekme Seçici ve kullanılabilen sekme duraklarını incelemenizi öneririz.

Sekme Seçici’de, cetvele ayarlamak için şu yedi sekmeden birini seçin: sol, orta, sağ, ondalık, çubuk, ilk satır girintisi, asılı girinti.

Sekme Seçici, cetvelin en sol kenarında bulunan küçük kutucuktur. Tanımlanan her sekmeyi tek tek görmek için Sekme Seçici’ye art arda tıklayabilirsiniz.

Sekme görüntüsü

Sol Sekme

Metin sekme durağının sağına hizalanır.

Orta Sekme düğmesi

Orta Sekme

Metin siz yazarken ortalanır.

Sekme görüntüsü

Sağ sekme

Metin sağa hizalanıp sola doğru ilerler

Sekme görüntüsü

Ondalık sekmesi

Sayılar ondalık basamağın soluna hizalanır. Sayıları kısa çizgi veya ve işareti gibi farklı bir karaktere göre hizalamak için Ondalık Sekme kullanılamaz.

Çubuk Sekme düğmesi

Çubuk sekmesi

Metin Çubuk Sekme ile konumlanmaz. Bunun yerine, sekme konumunda dikey bir çubuk eklenir.

Düğme resmi

İlk Satır Girintisi

Cetvelin üst kısmında yer alan İlk Satır Girintisi metni paragrafın ilk satırına girintilemenize olanak sağlar.

Düğme resmi

Asılı girinti

Cetvelin alt kısmında yer alan Asılı Girinti metni paragrafın ikinci satırı ve bundan sonraki tüm satırlarında girintilemenize olanak sağlar.

Bir sekme durağı seçip cetvelde sekmenin konumlandırılmasını istediğiniz yere tıklayarak belgenize hızla sekme durağı eklemeyebilirsiniz.

Word belgesindeki cetvel üzerinde sekmeler görüntülenir.

 • Cetvelin en sol kenarındaki Sekme Seçici’de istediğiniz sekme durağına ve cetvelde sekmenin konumlandırılmasını istediğiniz yere tıklayın.

  Not: Belgenizin üst kısmında cetveli göremiyor musunuz? Görünüm > Cetvel’e tıklayın. Belgenizde sekme durağı karakterlerini görmek istiyorsanız Giriş sekmesinde Göster/Gizle’yi Paragraf işareti simgesi seçin.

İpuçları

 • Ayarladığınız bir sekmeyi taşımak için cetvel üzerinde yeni bir konuma sürükleyin.

 • Sekme durağını ayarladığınız konumu daha hassas bir şekilde tanımlamak için sekmeye çift tıklayın. Sekmeler iletişim kutusu açılır ve Sekme durağı konum kutusunda sekmenin tam konumunu gösterir.

 • Ayarladığınız sekme durakları ile oluşturduğunuz metin hizalamasını onaylamak için Sekme tuşuna basın.

 • Birden çok paragraf seçildiğinde yalnızca ilk paragrafın sekmeleri cetvelde görüntülenir.

Yatay cetvelde ayarladığınız tüm sekme duraklarını kolayca kaldırabilirsiniz.

Not: Belgenizin üst kısmında cetveli göremiyorsanız Görünüm > Cetvel’e tıklayın. Belgenizde sekme durağı karakterini görmüyorsanız Giriş sekmesindeki Paragraf grubunda Göster/Gizle’ye Paragraf işareti simgesi tıklayın.

 • Sekme durağını kaldırmak için cetvelden dışarı sürükleyin.

  Cetvelde vurgulanan bir sekme.

  Not: Fare düğmesini serbest bıraktığınızda, sekme durağı kaybolur ve metniniz bir sonraki sekme konumuna veya varsayılan sekme aralığına (yaklaşık yarım inç'te bir) taşınır.

Aşağıdaki resimde metnin belgeye eklenmiş sekme duraklarına hizalandığı görülür. Sağa hizalanmış sekme durağı 0,75 inç ve sola hizalanmış sekme durağı 1,25 inç uzaktadır.

Cetvelde sekme duraklarına hizalanan metni gösteren örnek.

Sekme durakları kaldırıldıktan sonra, bir sonraki resimde gösterildiği gibi metin her yarım inç’te bir olan varsayılan sekme konumlarına taşınır.

Sekme durakları kaldırıldıktan sonra metni gösteren bir örnek. .

Sekmeler iletişim kutusunu kullanarak sekmeleri ayarlayabilirsiniz. Sekmeler iletişim kutusunu kullanarak daha hassas sekme konumu ayarı yapabilir, ayrıca sekmeden önce belirli bir karakter (öncü) ekleyebilirsiniz.

 1. Giriş sekmesindeki Paragraf grubunda, Paragraf iletişim kutusu başlatıcısına ve sonra Sekmeler’e tıklayın.

  Sayfa Düzeni sekmesindeki Paragraf grubu

 2. Sekme durağı konumu kutusunda, cetvelde sekme durağını ayarlamak istediğiniz konumu (ölçümü) girin.

  Sekmeler iletişim kutusu

 3. Hizalama’nın altında Sol, Orta, Sağ, Ondalık veya Çubuk’u seçin.

 4. Öncü’nün altında, 1 Yok, 2 noktalar, 3 kısa çizgiler veya 4 alt çizgi seçeneklerini belirleyin. 2,3 ve 4 seçenekleri için, bir dizi karakter (örneğin bölüm başlığını sayfa numarasına bağlayan) belirlenir.

  Noktalı öncü kullanma örneği

 5. Ayarla > Tamam’a tıklayın.

Ayarladığınız tüm sekme duraklarını veya yalnızca bir ya da birden fazla durağı temizleyebilirsiniz

 1. Giriş sekmesindeki Paragraf grubunda, Paragraf iletişim kutusu başlatıcısına ve sonra Sekmeler’e tıklayın.

 2. Aşağıdakilerden birini seçin:

  • Tek bir sekme durağını temizlemek için Sekme durağı konumu listesinde, bir sekme durağı konumu seçin, Temizle’ye ve sonra Tamam’a tıklayın.

   Sekmeler iletişim kutusunda gösterilen seçenekler.

  • Tüm sekme duraklarını temizlemek için Tümünü Temizle > Tamam’a tıklayın.

Ayrıca sekmeleri temizlemek için Bul ve Değiştir yöntemini de kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. Varsayılan sekme aralığını kaldırma

İlk satır girintisi veya asılı girinti ekleyebilirsiniz. İlk satır girintisini kullanarak bir paragraftaki metnin ilk satırına girinti ekleyip izleyen satırların sola hizalanmasını sağlayabilirsiniz. Asılı girintiyle, paragraftaki metnin ikinci satırı ve bunu izleyen tüm satırları ilk satırdan daha girintili olur.

Asılı bir paragraf örneği

 • Şunlardan birini yapın:

  • Cetvelin üst kısmında yer alan İlk Satır Girintisi’ni Düğme resmi paragrafın ilk satının başlamasını istediğiniz konuma sürükleyin.

  • Cetvelin alt kısmında yer alan Asılı Girinti’yi Düğme resmi paragrafın ikinci satırı ve bundan sonraki tüm satırlarının başlamasını istediğiniz konuma sürükleyin.

  Not: Belgenizin üst kısmında cetveli görmüyorsanız, Görünüm > Cetvel’e tıklayın.

Sayılarla çalışırken bir ondalık sekmesi ayarlanması, sayıların (örneğin, para birimi tutarlarının) sütun içinde düzgün hizalanmasını sağlar.

 1. Belgenizin üst kısmında cetveli görmiyorsanız, Görünüm’e tıklayıp Cetvel kutusunu işaretleyin.

 2. Ondalık sekmesini ( Sekme görüntüsü ) görünceye kadar, cetvelin sol ucundaki sekme seçiciye birkaç kez tıklayın.

  Ondalık sekmesi içeren cetvel

 3. Cetvel üzerinde ondalık ayırıcının bulunmasını istediğiniz yere tıklayın. Sonradan bu ayırıcıyı tıklayıp sürükleyerek taşıyabilirsiniz.

  İpucu: Cetvelde ondalık sekmesine çift tıklarsanız diğer seçeneklerin yer aldığı Sekmeler kutusu görüntülenir. Bu kutuyu kullanarak veya cetvele tıklayarak daha fazla sekme ekleyebilirsiniz.

 4. Belgede sayı girmek istediğiniz yeri tıklatın ve Sekme tuşuna basın. Siz sayıyı yazarken ondalık ayırıcısı sekmeye göre hizalanır. Bir sonraki satırda aynı işlemi yeniden yaptığınızda sayılar ondalık ayırıcıya göre ortalanır.

  Ondalık sekmesine göre hizalanmış sayılar

Ondalık ayırıcı olmayan bir ayırıcı kullanmak istiyorsanız Windows’ta Denetim Masasını kullanarak bir ayırıcı seçebilirsiniz.

Not: Bu ayarın değiştirilmesi, yalnızca Word’de kullanılan biçimleri değil her sayı biçimini etkiler.

 1. Başlangıç düğmesi > Denetim Masası > Saat, Dil ve Bölge’ye tıklayın.

 2. Bölge iletişim kutusunda, Biçimler sekmesini ve sonra Ek Ayarlar’ı seçin.

 3. Biçimlendirmeyi Özelleştir iletişim kutusundaki Sayılar sekmesini seçin ve Ondalık simgesi açılan kutusunda kullanmak istediğiniz ayırıcıyı seçip Tamam’a tıklayın.

Öncüler, sekme durakları arasında görsel bir bağ oluşturan, nokta, kısa çizgi ve alt çizgi gibi özel karakterlerdir. Çoğunlukla öncüler, bir içindekiler tablosu veya dizin içinde kullanılır.

Not: Bir içindekiler tablosunu biçimlendirmek için sekme duraklarını ve öncüleri kullanmak istiyorsanız içindekiler tablosunu otomatik olarak oluşturmak için Word kullanabilirsiniz.

 1. Öncü öncesinde gösterilmesini istediğiniz bağlantı metnini yazın.

 2. Yatay cetvelde, istediğiniz sekme durağını ayarlayın ve üzerine çift tıklayın.

 3. Sekmeler iletişim kutusunda, Öncü’nün altında 1 Yok, 2 noktalar, 3 kısa çizgler, veya 4 alt çizgi seçeneklerini belirleyin. 2, 3 ve 4 seçenekleri için, sekme durakları arasında bağlantı oluşturan bir dizi karakter belirlenir.

  Noktalı öncü kullanma örneği

 4. Tamam’a tıklayın ve sonra Sekme tuşuna basın.

İpucu: Yeni bir satır başlatmak için Enter tuşuna bastığınızda biçimlendirilmiş sekme durağı kullanılabilir.

Sekme duraklarını el ile ayarladıysanız varsayılan sekme durakları el ile ayarladığınız duraklar tarafından kesilir. Cetvelde el ile ayarlanmış sekme durakları varsayılan sekme durağı ayarlarını geçersiz kılar. Sekme duraklarının her yarım inç olarak ayarlandığını unutmayın.

 1. Giriş sekmesindeki Paragraf grubunda, Paragraf iletişim kutusu başlatıcısına tıklayın.

 2. Paragraf iletişim kutusunda Sekmeler seçeneğine tıklayın.

 3. Sekmeler iletişim kutusundaki Varsayılan sekme durakları kutusunda.

  • Sekme durakları arasında olmasını istediğiniz boşluk miktarını (bir ölçü birimi) girin.

  • Yukarı veya aşağı oka tıklayın ve standart bir ölçü birimi seçin (örneğin, 4 inç).

 4. Tamam’a tıklayın.

Varsayılan sekme aralığını kaldırabilir, belgenizdeki sekme durağı karakterlerini kendiniz seçip silebilirsiniz. Alternatif olarak, birden fazla veya tüm sekme duraklarını Bul ve Değiştir’i kullanarak kaldırabilirsiniz.

 1. Giriş sekmesinde Değiştir’e tıklayın.

 2. Aranan kutusuna ^t yazın ve Şununla değiştir kutusunu boş bırakın.

 3. Şunlardan birini yapın:

  • Bir kerede bir sekmeyi silmek için, Sonrakini Bul’a ve sonra Değiştir’e tıklayarak belge içerisinde ilerleyin.

  • Sekmelerin tümünü bir kerede silmek için Tümünü Değiştir’e tıklayın.

Belgenize eklediğiniz bir sekme durağını kaldırmak için, sekme durağı simgesini cetvel dışına sürükleyin.

Cetvelde vurgulanan bir sekme.

Fare düğmesini serbest bıraktığınızda, sekme durağı kaybolur ve metniniz bir sonraki sekme konumuna veya varsayılan sekme aralığına (yaklaşık yarım inç'te bir) taşınır.

Örneğin, yukarıdaki resimde metnin belgeye eklenmiş sekme duraklarına hizalandığı görülmektedir: sağa hizalanmış sekme durağı 0,75 inç ve sola hizalanmış sekme durağı 1,25 inç uzaktadır.

Cetvelde sekme duraklarıyla hizalanan metni gösteren örnek.

Sekme durakları kaldırıldıktan sonra, metin varsayılan sekme konumlarına (yarım inç'te bir ayarlanır) taşınır.

Sekme durakları kaldırıldıktan sonra metni gösteren bir örnek. .

Not:  Belgenizin en üst kısmında cetveli göremiyorsanız Görünüm > Cetvel'e tıklayın. Belgenizde sekme durağı karakterini görmüyorsanız Giriş'e ve ardından Göster/Gizle’ye tıklayın.

Varsayılan sekme aralığını kaldırma

Varsayılan sekme aralığını kaldırmak için, belgenizdeki sekme durağı karakterlerini silin. Bunları kendiniz seçip silebileceğiniz gibi, birkaçını veya tümünü kaldırmak istiyorsanız, bul ve değiştir yöntemini de kullanabilirsiniz.

 1. Belgenin sağ üst köşesinde, Belgede aramak üzere metin girin arama kutusuna ^t yazın.

 2. Büyütece tıklayın, sonra da Değiştir’e tıklayın.

  Arama kutusunda Değiştir seçeneği vurgulu

 3. Şununla Değiştir kutusunu boş bırakın.

 4. Belgede ilerleyip bir kerede bir sekmeyi silmek için Bul'a ve sonra Değiştir'e tıklayın.

 5. Sekmelerin tümünü bir kerede silmek için Tümünü Değiştir'e tıklayın.

Birden fazla sekme konumunu veya tümünü temizleme

Birden fazla sekme konumunu temizlemenin hızlı bir yolu, Sekmeler iletişim kutusunu kullanmaktır.

 1. Kaldırmak istediğiniz sekme duraklarını içeren metne tıklayın.

 2. Biçim menüsünde Sekmeler’e tıklayın.

 3. Sekme durakları altında, silmek istediğiniz her sekme durağı konumu için konuma ve sonra eksi (-) işaretine tıklayın. Tüm sekme konumlarını temizlemek için Tümünü Temizle’ye tıklayın.

  Sekmeler iletişim kutusu

 4. İşiniz bittiğinde Tamam'ı tıklatın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×