Seek İşlevi

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Not : Microsoft Jet ifade hizmeti güvenli olmayabilecek deyimleri engeller korumalı alan modunda çalışıyorsa işlevi, yöntemi, nesne veya bu konuda açıklanan özelliğini devre dışı bırakılır. Korumalı alan modu hakkında daha fazla bilgi için Yardım'da "korumalı alan modu için" arayın.

deyimi kullanarak açılan dosya içindeki geçerli okuma/yazma konumunu belirten bir Uzun döndürür.

Söz dizimi

Seek ( filenumber )

Gerekli filenumberbağımsız değişken geçerli bir dosya numarasıiçeren bir tamsayıdır.

Notlar

Seek 1 ile 2,147,483,647 arasında bir değer verir (eşdeğer 2 ^ 31-1), dahildir.

Her dosya erişim modunu için dönüş değerlerini açıklanmaktadır.

Modu

Dönüş Değeri

Rastgele

Okuma veya yazılmış bir sonraki kayıttaki sayısı

İkili,
Çıkış,
ekleme
Giriş

Sonraki işleminin yer aldığı bayt konumu. Bir dosyadaki ilk bayt 1 konumdan, ikinci bayt konum 2 ve benzeri.


Örnek

Not : Aşağıdaki örneklerde, bu işlevin Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kullanımı gösterilir. VBA ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, rama'nın yanındaki açılan listede Geliştirici Başvurusu'nu seçin ve arama kutusuna bir veya birden çok terim yazın.

Bu örnekte, geçerli dosya konumunu dönmek için Seek işlevi kullanılmaktadır. Örnek kullanıcı tanımlı tür Recordkayıtlarını içeren bir dosyayı TESTFILE olduğunu varsayar.

Type Record    ' Define user-defined type.
ID As Integer
Name As String * 20
End Type

Rasgele modunda açılan dosyalar için Seek sonraki kayıt sayısını verir.

Dim MyRecord As Record    ' Declare variable.
Open "TESTFILE" For Random As #1 Len = Len(MyRecord)
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
Get #1, , MyRecord ' Read next record.
' Print record number to the Immediate window.
Debug.Print Seek(1)
Loop
Close #1 ' Close file.

Rasgele modu dışında modlarında açılan dosyalar için Seek sonraki işleminin yer aldığı bayt konumunu verir. Birkaç satırlık metin içeren bir dosyayı TESTFILE olduğu varsayılır.

Dim MyChar
Open "TESTFILE" For Input As #1 ' Open file for reading.
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
MyChar = Input(1, #1) ' Read next character of data.
' Print byte position to the Immediate window.
Debug.Print Seek(1)
Loop
Close #1 ' Close file.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×