Seçenekler iletişim kutusu

Microsoft Office Outlook 2007  iletişim kutusundan, Outlook ayarlarınızın çoğunu seçebilirsiniz.

Options dialog box tabs

Tercihler sekmesi

E-posta bölümü

 • Önemsiz Elektronik Posta düğmesi     İstenmeyen e-posta iletilerini tanımlama ve yönetme seçeneklerini değiştirmek için tıklatın.

  Seçenekler sekmesi

  Önemsiz e-posta koruma düzeyini ayarlayın. Ayrıca, kuşkulu önemsiz e-posta iletilerini Önemsiz E-Posta klasörüne taşımak yerine silebilir ve e-posta iletilerinde, güvensiz olduğunu düşündüğünüz sitelere bağlayabilecek bağlantıları devre dışı bırakabilirsiniz.

  Güvenilen Gönderenler sekmesi

  İletileri hiçbir zaman önemsiz e-posta olarak işlenmeyecek göndericilerin e-posta adreslerini ve etki alanlarını girin. Güvenilen gönderenler listesi dosyasını da alıp verebilirsiniz.

  Güvenilen Alıcılar sekmesi

  Ait olduğunuz ve hiçbir zaman önemsiz e-posta iletileri olarak işlenmeyecek posta listelerinin e-posta adreslerini ve etki alanlarını girin. Güvenilen alıcılar listesi dosyasını da alıp verebilirsiniz.

  Engellenen Gönderenler sekmesi

  Her zaman önemsiz e-posta iletileri olarak işlenecek e-posta adreslerini ve etki alanlarını girin. Engellenen gönderenler listesi dosyasını da alıp verebilirsiniz.

  Uluslararası sekmesi

  Outlook'un engellemesini istediğiniz e-posta iletilerini, üst düzey ülke etki alanı koduna veya gönderenin e-posta adresinin dil karakter kümesine göre belirtin.

 • E-posta Seçenekleri düğmesi     Yanıtlama ve iletme için ileti biçimleriyle, açık bir öğeyi taşıdıktan veya sildikten sonra ne olacağıyla, iletileri gönderme ve alma zamanıyla ilgili seçenekleri değiştirmek için tıklatın.

İleti Denetimi bölümü

 • Açık öğeyi taşıdıktan veya sildikten sonra liste kutusu     Açık iletiyi taşıdıktan veya sildikten sonra ne olmasını istediğinizle ilgili seçenekleri tıklatın. Örneğin, sonraki öğeyi aç'ı tıklatırsanız, iletiyi sildiğinizde Gelen Kutusu'nda sonraki öğe açılır.

 • Yanıtlanan veya iletilen özgün iletiyi kapat onay kutusu     Açık iletide Yanıtla veya İlet'i tıklattığınız zaman özgün iletinin kapanmasını istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin.

 • İleti kopyalarını Gönderilmiş Posta klasörüne kaydet onay kutusu     Gönderdiğiniz her iletinin bir kopyasının Gönderilmiş Öğeler klasöründe kaydedilmesini istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin. Gönderdiğiniz iletilerin kopyalarını kaydetmek istemiyorsanız bu onay kutusunun işaretini kaldırın. İletilerinizin kopyalarını kaydederseniz, Gönderilmiş Öğeler klasöründe depolanan iletilerin sayısını azaltmak için bu klasörü arşivlemeniz gerekir.

 • Gönderilmeyen iletileri otomatik olarak kaydet onay kutusu     Göndermediğiniz iletileri Taslaklar klasörüne kaydetmek istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin. Outlook, varsayılan olarak, tamamlanmamış iletileri 3 dakikada bir kaydeder.

 • Düz metin iletilerindeki fazla satır sonlarını kaldır onay kutusu     Düz metin iletilerindeki fazla satır sonlarının otomatik olarak kaldırılması için bu onay kutusunu işaretleyin.

 • Gelişmiş Elektronik Posta Seçenekleri      Tamamlanmamış iletilerin nerede saklanacağı ve ileti geldiğinde ses çalınıp çalınmayacağı gibi gelişmiş seçeneklere erişmek için tıklatın.

  İletileri kaydetme bölümü

  • Gönderilmemiş öğelerin kayıt yeri liste kutusu     İleti taslaklarını kaydetmek istediğiniz klasörü tıklatın. Taslakları yalnızca Taslaklar, Gelen Kutusu, Gönderilmiş Posta ve Giden Kutusu klasörlerine kaydedebilirsiniz.

  • Her n dakikada bir kaydet onay kutusu     Outlook'un, iletileri üzerinde çalışırken otomatik olarak kaydetmesini istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin.

  • dakika onay kutusu     Outlook gönderilmemiş iletiyi kaydetmeden önce geçmesini istediğiniz dakika sayısını girin.

  • Gelen Kutusu dışındaki klasörlerde, yanıtları özgün iletiyle kaydet onay kutusu     Her yanıtın bir kopyasını Gönderilmiş Öğeler klasörüne kaydetmek için bu onay kutusunu işaretleyin. Bir iletiyi, Gelen Kutusu dışındaki bir klasörden yanıtlarsanız, yanıt, açık klasöre kaydedilir.

  • İletilen iletileri kaydet onay kutusu    İlettiğiniz her iletinin bir kopyasını kaydetmek için bu onay kutusunu işaretleyin.

  Gelen Kutuma yeni öğeler geldiğinde bölümü

  • Ses çıkar onay kutusu     Yeni ileti geldiğinde ses çalınması için bu onay kutusunu işaretleyin. İstediğiniz sesi seçmek için, Denetim Masası'nda Ses Efekti ve Ses Aygıtları simgesini çift tıklatın, Sesler sekmesini tıklatın, Program olayları'nın altında Yeni Posta Uyarısı'nı seçin ve sonra da Sesler açılan listesinin altından bir ses seçin.

  • Fare imlecini değiştir onay kutusu     Yeni ileti geldiğinde fare işaretçisinin kısa bir süre için bir e-posta simgesi olarak görünmesini istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin.

  • Bildirim alanında zarf simgesi göster onay kutusu     Yeni ileti geldiğinde araç çubuğunun en sağındaki bildirim alanında bir zarf simgesi görüntülenmesini istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin.

  • Yeni Posta Masaüstü Uyarısı Görüntüle (yalnızca varsayılan Gelen Kutusu) onay kutusu     Yeni öğe geldiğinde bir Masaüstü Uyarısı görüntülenmesi için bu onay kutusunu işaretleyin.

  • Masaüstü Uyarısı Ayarları      Süre ve saydamlık gibi Masaüstü Uyarısı seçeneklerini tıklatın.

   Süre bölümü

   • Masaüstü Uyarısının görüntülenme süresi      Masaüstü Uyarısı'nın görüntülenme süresini seçin.

   Saydamlık bölümü

   • Masaüstü Uyarısı'nın saydamlık düzeyi      Masaüstü Uyarısı'nın saydamlık düzeyini seçin.

  İleti gönderirken bölümü

  • Atanacak önem liste kutusu     Tüm yeni iletiler için önem düzeyini tıklatın.

  • Atanacak duyarlılık liste kutusu     Tüm yeni iletiler için duyarlılık düzeyini tıklatın.

  • İletilerin kullanım süresi onay kutusu     İletiler için bir kullanım süresi tıklatın.

  • günler metin kutusu     İleti gönderildikten sonra, süresi doldu olarak işaretleneceği gün sayısını tıklatın.

  • Adres ayırıcısı olarak virgül kullan onay kutusu     İletinin Kime, Bilgi ve Gizli kutularındaki adları ayırmak için noktalı virgüle ek olarak virgül de kullanmak istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin.

  • Adları otomatik olarak denetle onay kutusu     İletilerin Kime, Bilgi ve Gizli kutularına girilen adları Outlook'un otomatik olarak denetlemesini istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin. Tam bir eşleşme bulunursa, adın altı çizilir. Yazdığınızla eşleşen birden çok ad bulunursa, adın altında kırmızı dalgalı bir çizgi belirir. Bulunan diğer adları görmek için adı sağ tıklatın. Yazdığınızla birden çok ad eşleşiyorsa ve e-posta adresini daha önce kullandıysanız, bulunan adlar listesinden daha önce seçtiğiniz ad, başka seçenekler de bulunduğunu size anımsatmak için yeşil, kesik alt çizgi ile görüntülenir.

  • Yanıtlarken toplantı isteğini Gelen Kutusu'ndan sil onay kutusu     Outlook'un, yanıt verdiğiniz, toplantı isteğini Gelen Kutusu'ndan kaldırmasını istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin. Toplantı isteğini kabul ederseniz, toplantı Takvim'inize girilir.

  • Kime, Bilgi ve Gizli alanlarını tamamlarken ad öner onay kutusu     Bu onay kutusunu işaretlediğiniz zaman, Outlook Kime, Bilgi ve Gizli kutularına girilen adları, tanınıp tanınmadığını görmek için otomatik olarak denetler. Önceden bir ad girilmişse, siz yazarken Outlook bu adı önerir. İstediğiniz ad o ise, önerilen adı tıklatarak seçin.

  • İletileri göndermek için CTRL+ENTER tuşlarına basın onay kutusu    E-posta iletilerini CTRL+ENTER tuşlarına basarak göndermek istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin.

 • İzleme Seçenekleri düğmesi     Tamamlanmamış iletilerin nerede saklanacağı ve ileti geldiğinde sesli uyarı verilip verilmeyeceği gibi gelişmiş seçenekleri tıklatın.

  Seçenekler bölümü

  • Gelişte, istekleri ve yanıtları işle onay kutusu     Outlook'un tüm ileti yanıtlarını ve istekleri otomatik olarak işlemesini istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin.

  • Gelişte alındıları işle onay kutusu     Outlook'un alındı bilgilerini otomatik olarak işlemesini istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin. İzleme bilgileri Gönderilmiş Öğeler klasöründeki özgün iletiye eklenir.

  • İşlemden sonra, alındıları taşı onay kutusu     İletilerin teslim edildiğini, okunduğunu ve geri çağrıldığını size bildiren tüm alındı bilgilerini Outlook'un otomatik olarak belirtilen klasöre taşımasını istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin.

  • İşlemlerden sonra boş oy ve toplantı yanıtlarını sil onay kutusu     Outlook'un, toplantı isteklerinize verilip açıklama içermeyen tüm yanıtları ve iletiler teslim edildiğinde, okunduğunda veya geri çağrıldığında dönen tüm bildirimleri otomatik olarak Silinmiş Öğeler klasörüne taşımasını istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin. Toplantı yanıtları Takvim'inize yerleştirilirken, bildirimlerin durumu, Gönderilmiş Öğeler klasöründe özgün öğenin İzleme sekmesine yerleştirilir.

  • Okundu bilgisi onay kutusu     Alıcının iletiyi açtığı tarihi ve saati doğrulamak için Outlook'un size bir ileti göndermesini istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin.

  • Teslim bilgisi onay kutusu     Alıcının iletiyi aldığı tarihi ve saati doğrulamak için Outlook'un size bir ileti göndermesini istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin.

  • Her zaman bir yanıt gönder      Okundu bilgisi istendiğinde, Outlook'un iletiyi gönderen kişiye otomatik olarak bir alındı bilgisi göndermesini istiyorsanız burayı tıklatın. Alındı bilgisi, iletiyi aldığınız tarihi ve saati doğrular.

  • Hiçbir zaman bir yanıt gönderme      Outlook'un, ileti alındı bilgisi isteklerini otomatik olarak göz ardı etmesini istiyorsanız burayı tıklatın.

  • Bir yanıt göndermeden önce uyar      Outlook'un, okundu isteğini yanıtlamak isteyip istemediğinizi sormasını istiyorsanız burayı tıklatın.

Yanıtlama ve iletmelerde bölümü

 • İletiye yanıt verirken liste kutusu     Yanıtlar için istediğiniz biçimi tıklatın. İletinin sağındaki grafik, özgün iletinin yanıtların alıcılarına nasıl göründüğünü gösterir.

 • İleti iletirken liste kutusu    İletilen iletiler için istediğiniz biçimi tıklatın. İletinin sağındaki grafik, özgün iletinin, iletilen iletilerin alıcılarına nasıl göründüğünü gösterir.

 • Her satırın önüne eklenecek liste kutusu     Yanıtınızın her satırının başına, yazılan karakter eklenir. Bu, yazdığınız metni özgün iletinin metninden ayırır.

 • Açıklamalarımı işaretle onay kutusu     Yanıtlayacağınız veya ileteceğiniz metnin gövdesine açıklama girmek için bu onay kutusunu işaretleyin. Sol tarafa metin girdiğiniz zaman, Outlook, bu metni, aldığınız iletinin gövdesine yazdığınız metnin yanına otomatik olarak girer.

Takvim bölümü

 • Varsayılan anımsatıcı onay kutusu     Yeni takvim öğelerinde anımsatıcı etkinleştirmek için bu onay kutusunu işaretleyin.

 • Varsayılan anımsatıcı onay kutusu     Randevulardan önce, randevunun anımsatılmasını istediğiniz dakika sayısını girin.

 • Takvim Seçenekleri düğmesi     Çalışma haftasının günleri, saat dilimleri ve tatiller gibi genel Takvim ayarlarını seçmek için tıklatın.

Görevler bölümü

 • Anımsatıcı zamanı liste kutusu     O gün yapılması gereken görevlerin anımsatılmasını istediğiniz saati girin.

 • Görev Seçenekleri düğmesi     Süresi dolan görevlerin ve tamamlanan görevlerin rengini seçme gibi Görevler'in seçeneklerini değiştirmek için tıklatın.

Kişiler ve Notlar bölümü

 • Kişi Seçenekleri      Yeni kişilerinizle ilgili adlandırma ve dosyalama tercihlerini seçmek için seçenekleri tıklatın.

 • Günlük Seçenekleri düğmesi     Otomatik olarak kaydedilecek öğe ve kişi türleri ve bir günlük girdisini çift tıklattığınızda yapılacak işlem gibi Günlük ile ilgili seçenekleri değiştirmek için tıklatın.

 • Not Seçenekleri düğmesi     Varsayılan renk, boyut ve yazı tipi gibi Notlar ile ilgili seçenekleri değiştirmek için tıklatın.

Arama bölümü

 • Arama Seçenekleri düğmesi     Hangi veri dosyalarının dizininin oluşturulacağını, arama sonuçlarının nasıl görüneceğini ve varsayılan arama parametrelerini seçmek için tıklatın.

Mobil bölümü

 • Bildirimler düğmesi     Mobil iletiler ile ilgili seçenekleri seçmek için tıklatın.

 • Mobil Seçenekleri düğmesi     Mobil hesaplar ile ilgili seçenekleri seçmek için tıklatın.

Posta Kurulumu sekmesi

E-posta Hesapları bölümü

 • E-posta Hesapları düğmesi     E-posta hesaplarını ve dizinlerini değiştirebileceğiniz Hesap Ayarları iletişim kutusunu açmak için tıklatın.

Gönder/Al bölümü

 • Bağlandığında hemen gönder onay kutusu     Outlook bağlandığında hemen bir gönder/al işlemi yapmak istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin.

 • Gönder/Al düğmesi    Gönderme/Alma Grupları iletişim kutusunu açmak için burayı tıklatın. Oluşturduğunuz yeni gruba hesap ekleyebilir veya bu hesapları varolan bir gruba ya da gruplara ekleyebilirsiniz.

Veri Dosyaları bölümü

 • Veri Dosyaları düğmesi    Veri Dosyaları iletişim kutusunu açmak için burayı tıklatın. Yerel bilgi ayarlarını değiştirebilir, Outlook klasörlerini açabilir ve çevrimdışı ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Çevirmeli bölümü

 • Varolan bir çevirmeli bağlantıya geçiş yapmadan önce uyar      Outlook, varolan çevirmeli bağlantıdan başka bir bağlantıya geçiş yapmadan önce uyarı iletisi almak isterseniz burayı tıklatın.

 • Her zaman varolan çevirmeli bağlantıyı kullan      Outlook'un yalnızca varolan çevirmeli bağlantıyı kullanmasını ve farklı bir bağlantıya geçiş yapmamasını istiyorsanız burayı tıklatın.

 • Arka planda Gönderme/Alma yapılırken otomatik olarak çevir onay kutusu     Outlook'un arka planda Gönder/Al işlemi yaparken otomatik olarak çevirmesini istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin. Outlook, iletişim kutusu açmadan posta iletilerini gönderir ve alır ve Gönder/Al işlemi sırasında Outlook özelliklerini kullanmayı sürdürmenize olanak sağlar.

 • El ile gönderme/alma bittiğinde kapat onay kutusu     El ile Gönder Al işleminizi bitirdikten sonra Outlook'un bağlantıyı otomatik olarak kesmesini istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin.

Posta Biçimi sekmesi

İleti Biçimi bölümü

 • Bu ileti biçiminde oluştur liste kutusu     — Outlook'ta iletilerin yazılmasını istediğiniz biçimi tıklatın.

 • Internet Biçimi düğmesi     HTML, Outlook Zengin Metin Biçimi ve düz metin iletileriyle ilgili seçenekleri tıklatın.

 • Uluslararası Seçenekler düğmesi     İleti üstbilgilerinde İngilizce kullanılıp kullanılmayacağını, giden iletiler ve işaretlenmemiş alınan iletiler için kodlama türünü seçin.

HTML biçimi

 • E-posta iletisini görüntülemek için gerekmeyen biçimlendirme bilgilerini kaldırarak iletinin dosya boyutunu azalt onay kutusu     İletinin görüntüsü için gerekli olmayan bilgilerin kaldırılmasını istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin. Bu, iletileri kaydetmek için gereken yer miktarını azaltır.

 • Yazı tipi biçimlendirmesinde CSS kullan onay kutusu     Yazı tiplerini biçimlendirmek için basamaklı stil sayfaları (CSS) kullanmak istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin.

 • Akıllı etiketleri e-postada kaydet onay kutusu     İletilerde akıllı etiketlerin kaydedilmesini istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin.

İleti Örneği ve Yazı Tipleri bölümü

 • İleti Örneği ve Yazı Tipleri düğmesi     Yeni veya değiştirilmiş ileti örnek şablonlarında, yeni, yanıtlanacak ve iletilecek iletilerde kullanılacak yazı tiplerini seçmek için tıklatın.

İmzalar bölümü

 • İmzalar düğmesi     İletilerin imzalarını oluşturmak, düzenlemek veya seçmek için tıklatın.

Düzenleyen seçenekleri bölümü

 • Otomatik Düzelt Seçenekleri düğmesi     Düzenleyen seçenekleri iletişim kutusundaki ayarları değiştirmek için tıklatın.

Yazım Denetimi sekmesi

Genel seçenekler bölümü

 • Göndermeden önce her zaman yazımı denetle onay kutusu    Gönder komutunu tıklattığınızda otomatik olarak yazım denetimi yapılmasını istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin.

 • Yanıtlama veya iletme sırasında özgün ileti metnini yoksay onay kutusu     İleti yanıtlarken veya iletirken, iletinin özgün metninde yazım denetimi yapılmasını istemiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin.

 • Yazım Denetimi ve Otomatik Düzeltme düğmesi     Outlook'un, e-posta iletilerinizin içeriğini düzeltme ve biçimlendirme seçeneklerini değiştirebileceğiniz Düzenleyen Seçenekleri iletişim kutusunu açmak için tıklatın.

Diğer sekmesi

Genel bölümü

 • Çıkarken Silinmiş Öğeler klasörünü boşalt onay kutusu     Outlook'tan her çıkışınızda, Silinmiş Öğeler klasöründeki tüm öğelerin otomatik olarak silinmesini istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin.

 • Outlook'u, E-posta, Kişiler ve Takvim için varsayılan program yap onay kutusu     Bir uygulama e-posta, Kişiler veya Takvim programına erişmesi gerektiğinde, Outlook'u varsayılan program olarak atamak için bu onay kutusunu işaretleyin.

 • Gelişmiş Seçenekler düğmesi    Outlook ve öğe görünümü genel ayarlarına erişmek için bu düğmeyi tıklatın.

Otomatik Arşiv bölümü

 • Otomatik Arşiv düğmesi     Otomatik Arşiv özelliğiyle ilgili ayarları seçmek için tıklatın.

Outlook Bölmeleri bölümü

 • Gezinti Bölmesi düğmesi     Gezinti Bölmesi ayarlarını seçmek için tıklatın.

 • Okuma Bölmesi düğmesi     — Okuma Bölmesi ayarlarını seçmek için tıklatın.

 • Yapılacaklar Çubuğu düğmesi     Yapılacaklar Çubuğu ayarlarını seçmek için tıklatın.

Kişi Adları bölümü

 • Çevrimiçi durumu kişi adının yanında görüntüle onay kutusu    Kişi Adları çevrimiçi varlık göstergesini açmak istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin. Kişi Adları göstergesini tıklattığınız zaman, anlık ileti gönderme gibi ek eylemler gerçekleştirebilirsiniz.

 • Kime ve Bilgi alanlarında çevrimiçi durumunu, yalnızca fare işaretçisi kişi adının üstünde olduğunda görüntüle onay kutusu     Kişi Adları çevrimiçi varlık göstergesinin yalnızca imleç Kime ve Bilgi kutularında kişi adının üzerinde durduğu zaman gösterilmesini istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin. Kişi Adları göstergesini tıklattığınız zaman, anlık ileti gönderme gibi ek eylemler gerçekleştirebilirsiniz.

Temsilciler sekmesi

Temsilciler bölümü

 • Ekle düğmesi     Başka adları temsilciler olarak eklemek için tıklatın.

 • Kaldır düğmesi     Temsilci olarak seçilmiş bir adı kaldırmak için tıklatın.

 • İzinler düğmesi     Bir temsilciye verilen izinleri belirtmek için tıklatın.

 • Özellikler düğmesi     Temsilci Erişimi özelliklerini belirtmek için tıklatın.

 • Bana gönderilen toplantı isteklerinin ve düzenleyen durumunda olduğum toplantı isteklerine verilen yanıtların teslim edileceği yer      Toplantı isteklerinin ve yanıtlarının nasıl teslim edileceğini seçin.

Sesli Posta sekmesi

Bu özellik için, bir Microsoft Exchange Server 2007 hesabı kullanmanız gerekir. Ev hesaplarının ve kişisel hesapların çoğunda Microsoft Exchange kullanılmaz. Microsoft Exchange hesapları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve hesabınızın bağlandığı Exchange sürümünün nasıl belirleneceğini öğrenmek için, Ayrıca Bkz. bölümündeki bağlantılara bakın.Sesli Posta sekmesinin görüntülenmesi için kuruluşunuzda Exchange 2007 tümleşik sesli posta sisteminin kullanılıyor olması gerekir.

Telefon Erişimi bölümü

 • Telefon Erişim Numaraları metin kutusu     Sesli posta sistemine erişmek için kullanacağınız telefon numarasını girin. Telefon numarasını, kuruluşunuzdaki bir telefondan çevirdiğiniz gibi girin. Bu genelde bir dahili numaradır; tam bir telefon numarası değildir.

 • PIN'i Sıfırla düğmesi     Sesli posta için kişisel kimlik numaranızı (PIN) sıfırlayıp Outlook Gelen Kutusu'na yeni PIN'i göndermek için bu seçeneği tıklatın.

 • Klasör Değiştir düğmesi     Telefondan sesli posta sistemini aradığınızda size okunmasını istediğiniz e-posta iletilerini içeren Outlook posta klasörünü değiştirmek için bu seçeneği tıklatın.

Sesli Posta bölümü

 • Telefonda Çal numarası metin kutusu     Sesli posta sisteminin sesli postanızı çalmak üzere aramasını istediğiniz telefon numarasını girin. Telefon numarasını, kuruluşunuzdaki bir telefondan çevirdiğiniz gibi girin. Bu genelde bir dahili numaradır; tam bir telefon numarası değildir.

 • Sesli posta karşılama seçeneği     Normal sesli posta karşılamanızın gelen çağrılara çalmasını isteyip istemediğinizi seçin.

 • İşyeri Dışı için sesli posta karşılama seçeneği     İşyeri dışı sesli posta karşılamanızın gelen çağrılara çalmasını isteyip istemediğinizi seçin.

 • Ara düğmesi     Sesli posta sisteminin, sesli posta karşılamalarınızı kaydetmeniz veya çalmanız için telefonunuzu aramasını isteyip istemediğinizi seçin.

 • Telefon aramasını yanıtlamadığımda Gelen Kutuma e-posta iletisi gönder onay kutusu     Gelen çağrıyı yanıtlamadığınız zaman, Gelen Kutusu'na çağrı bilgilerinin bulunduğu bir e-posta iletisi gönderilmesini istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin.

Paylaş Facebook Facebook Twitter Twitter E-posta E-posta

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×