Seçim grubu ekleme

Seçim grubu, kullanıcılara birbirini dışlayan bir dizi seçenek sunmak için kullanılan denetimdir. Varsayılan olarak, seçim grubu iki seçim bölümü içerir. Bunlardan biri formda kullanıcıya varsayılan seçenek olarak görüntülenir.

Bu makalede

Ne zaman seçim grubu kullanılır

Kullanıcı deneyimi

Uyumluluk konusunda dikkate alınacak noktalar

Seçim grubu ekleme

Düzen ipuçları

Ne zaman seçim grubu kullanılır

Aşağıdakilerden birini yapmak istediğinizde seçim grubu kullanın:

 • Kullanıcılarınıza formda iki veya daha çok bölüm arasından seçim yapma olanağı verin.

 • xsd: choice öğesini içeren, varolan bir XML Şemaları dayalı bir form şablonu tasarlayın. Bu durumda, seçim grubu kullanıcılarınızın çalışabilmesi için bu şema öğesini form şablonunuza eklemenizi sağlar.

Seçim grupları en az iki seçim bölümü içerir. Varsayılan olarak bu bölümlerden biri formda görünür, ancak kullanıcılar isterlerse bunu kaldırabilir veya başka bir bölümle değiştirebilir. Örneğin, bir satın alma isteği formunda, yeni bir masaüstü bilgisayar istemek için sağlanan bölümün varsayılan olarak görünmesini sağlayabilir, ancak kullanıcıların bölümü tamamen kaldırmasına veya bir dizüstü bilgisayar isteğiyle değiştirmesine olanak verebilirsiniz.

Choice group on form with shortcut menu visible

Seçim grubunun içindeki seçim bölümleri, kullanıcıların formu doldururken etkileşim içinde olduğu denetimler içerir. Seçim bölümleri her zaman seçim gruplarının içindedir. Bu nedenle, bir seçim bölümünü tek başına form şablonunuza eklemeye çalışırsanız, Microsoft Office InfoPath otomatik olarak bu seçim bölümünün ekleneceği bir seçim grubu oluşturur.

İlgili denetimler

InfoPath, seçim gruplarına benzeyen ancak farklı amaçlarla kullanılan başka denetimler de içerir. Form şablonunuzda bu denetimlerden hangilerinin en iyi çalışacağına karar vermek için aşağıdaki listeye bakın:

Bölüm    Bölümler, seçim grubundaki seçim bölümlerine benzer; bunları da kullanıcılara birbiriyle ilgili bir denetim kümesi sunmak için kullanırsınız. Ancak bölümler yalnızca düzenleme amaçlarıyla kullanılır.  Kullanıcılar form doldururken seçim bölümlerinde olduğu gibi bunları kaldıramaz veya değiştiremezler.

İsteğe bağlı bölüm    Form şablonunuza bir seçim grubu eklerken, kullanıcı form şablonunuzu temel alan bir formu ilk açtığında varsayılan bölüm her zaman görüntülenir. Öte yandan, isteğe bağlı bölümler varsayılan olarak gizlidir. Kullanıcılar isteğe bağlı bölümü forma ekleyip eklememeyi seçebilir. Örneğin, daha önce sözü edilen satınalma isteği formunda, bazı kullanıcılar sipariş etmeyi planladıkları bilgisayarlar hakkındaki açıklamaları eklemek isteyebilirler. Form şablonuna isteğe bağlı bir bölüm ekleyebilir ve bu isteğe bağlı bölümün içine "Notlar" olarak etiketlenmiş bir zengin metin kutusu yerleştirebilirsiniz. Daha sonra kullanıcılar isterlerse, formdaki açıklayıcı metni tıklatarak notlar bölümünü ekleyebilirler.

Yinelenen bölüm    Yinelenen seçim grupları gibi yinelenen bölümler de kullanıcıların gereksinimlerine göre formlarına birden fazla bölüm eklemelerine olanak sağlar. Kullanıcılarınızın, bölümün birden çok örneğini ekleyebilmelerini ancak bunları değiştirmemelerini hedefliyorsanız, form şablonunuzda yinelenen bölüm kullanın.

Yinelenen seçim grubu    Yinelenen seçim grupları, seçim gruplarına benzer, tek fark kullanıcıların bunların birden çoğunu formlarına ekleyebilmeleridir. Örneğin, daha önce sözü edilen satın alma isteği formunda, kullanıcılar masaüstü bilgisayar veya dizüstü bilgisayar isteğinde bulunmayı seçebilir. Ancak, bazı durumlarda kullanıcılar her iki tür bilgisayarı da isteyebilir veya her türden birden çok bilgisayar isteğinde bulunabilir. Formda yinelenen seçim grubu kullanılırsa, kullanıcı masaüstü istek bilgilerini içeren bölümü doldurabilir. Sonra da, dizüstü istek bilgilerini içeren bölümü doldurmak için seçim grubunun ikinci bir örneğini ekleyebilir.

Sayfanın Başı

Kullanıcı deneyimi

Seçim grubu, hem görünüm hem de davranış açısından bölümlere ve düzenle ilgili diğer denetimlere benzer. Başlıca farklar, kullanıcıların seçim grubu içindeki varsayılan bölümü diğer bir bölümle değiştirebilmesi veya seçim grubunu tamamen silebilmesidir.

Kullanıcılar imleçlerini varsayılan seçim bölümünün üzerine getirdiğinde, bölümün sol üst köşesinde küçük mor bir düğme belirir. Kullanıcılar bu düğmeyi tıklatarak; seçim eklemek, kaldırmak veya değiştirmek için kullanılan seçenekleri görebilirler.

Shortcut menu for choice group

İpucu : Seçim grubuyla, kullanıcılar varsayılan bölümü kaldırabilir veya değiştirebilir, ancak forma bunun birden çok örneğini ekleyemezler. Kullanıcıların formlarına başka bölümler ekleyebilmesini istiyorsanız, seçim grubu yerine yinelenen seçim grubu kullanmalısınız. Kullanıcı açısından bakıldığında, benzer deneyimler yaşanır. Ancak, kullanıcı varsayılan bölümü kaldırma veya değiştirmeye yönelik kısayol menüsü komutlarının yanı sıra, seçim grubunun birden çok örneğini eklemeye yönelik komutları da görür.

Sayfanın Başı

Uyumluluk konusunda dikkate alınacak noktalar

InfoPath'te bir form şablonu tasarladığınızda, bir tarayıcıyla uyumlu form şablonu tasarlamayı seçebilirsiniz. Tarayıcı uyumlu form şablonu tasarladığınızda, seçim grupları ve seçim bölümleri, Web tarayıcısında görüntülenemedikleri için Denetimler görev bölmesinde kullanılamaz.

Sayfanın Başı

Seçim grubu ekleme

Yeni, boş bir form şablonu tasarlıyor olmanıza veya form şablonunuzun tasarımını bir veritabanına veya başka bir dış veri kaynağına dayandırıyor olmanıza bağlı olarak form şablonunuza seçim grubu ekleme yordamı biraz değişiklik gösterir.

Aşağıdaki resimde bir seçim grubunun tasarım modu seçildiğinde nasıl göründüğü gösterilmektedir.

A choice group selected in design mode

Denetimler ilişkili veya ilişkisiz olabilir. Denetim ilişkili olduğunda, veri kaynağındaki bir alana veya gruba bağlıdır ve denetime girilen veriler temel form (.xml) dosyasına kaydedilir. Denetim ilişkisiz olduğunda, alan veya gruba bağlı değildir ve denetime girilen veriler kaydedilmez. Denetimi seçer veya işaretçinizi denetim üzerinde hareket ettirirseniz, denetimin sağ üst köşesinde metin ve bağlama simgesi görüntülenir. Metin, denetimin veri kaynağında bağlı olduğu grup veya alanı belirtir. Simge, denetimin bu grup veya alana doğru bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını gösterir. Bağlama doğruysa yeşil bir simge belirir. Bağlamada bir yanlışlık varsa, bunun yerine mavi veya kırmızı bir simge görürsünüz.

Form şablonunun veri kaynağı, Veri Kaynağı görev bölmesinde hiyerarşik görünümde gösterilen alanlar ve gruplardan oluşur. Seçim bölümleri her zaman gruplara bağlıdır. Bir seçim bölümündeki her denetim, seçim bölümü grubunun bir parçası olan bir alan bağlıdır. Aşağıdaki örnekte, form şablonundaki Masaüstü bilgisayar seçim bölümü Veri Kaynağı görev bölmesindeki masaüstü grubuna bağlıdır.

Relationship between choice section on form template and corresponding group in data source

Yeni, boş form şablonuna seçim grubu ekleme

Yeni, boş bir form şablonu tasarlarken, Denetimler görev bölmesindeki Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusu varsayılan olarak seçilidir. Bu, siz form şablonuna denetimleri ekledikçe InfoPath'in veri kaynağında alanları ve grupları otomatik olarak oluşturmasını sağlar. Bu alanlar ve gruplar, Veri Kaynağı görev bölmesinde klasör ve dosya simgeleriyle gösterilir.

Siz seçim grubu eklerken, InfoPath o seçim grubunun içindeki seçim bölümlerine bağlı gruplar oluşturur. Ayrıca, InfoPath form şablonundaki seçim grubuyla veri kaynağı arasındaki ilişkiyi görsel olarak belirtmek içim özel bir grup türü oluşturur. Bu grup türünde, veri kaynağındaki etiketinin yanında (seçenek) sözcüğü bulunur.

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Ekle menüsünde Diğer Denetimler'i tıklatın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetimleri ekle altında, Seçim Grubu'nu tıklatın.

  Form şablonunda iki seçim bölümü içeren bir seçim grubu görünür.

 4. Seçim grubunun içine ek seçim bölümleri eklemek için, imleci form şablonundaki seçim grubunun içine yerleştirin ve ardından Denetim görev bölmesinde Seçim Bölümü'nü tıklatın.

 5. Seçim grubu içindeki seçenek bölümlerine denetim eklemek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varsayılan seçim bölümüne denetim eklemek için Denetimler görev bölmesinden istediğiniz denetimleri, form şablonunuzdaki Seçim Bölümü (varsayılan) etiketli seçim bölümüne sürükleyin.

  • Diğer seçim bölümlerine denetim eklemek için Denetimler görev bölmesinden istediğiniz denetimleri, form şablonunuzdaki Seçim Bölümü etiketli seçim bölümüne sürükleyin.

Varolan bir veri kaynağını temel alan bir form şablonuna seçim grubu ekleme

Form şablonunuzun tasarımında varolan bir Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) dosyasını, veritabanını veya Web hizmetini temel alırsanız, InfoPath Veri Kaynağı görev bölmesindeki alanları ve grupları varolan bir veri kaynağından türetir. Örneğin, form şablonunuzun tasarımında bir XML Şemasını temel aldığınızı varsayalım ve bu şema xsd: choice öğesini içeriyor olsun. Bu durumda, Veri Kaynağı görev bölmesinden uygun grubu form şablonunuza sürükleyerek bir seçim grubu ekleyebilirsiniz. Bunu yerine seçim grubu eklemek için Denetimler görev bölmesini kullanırsanız, InfoPath sizden seçim grubunu aşağıdaki yordamda açıklandığı gibi veri kaynağında varolan bir gruba bağlamanızı ister:

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Ekle menüsünde Diğer Denetimler'i tıklatın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetimleri ekle altında, Seçim Grubu'nu tıklatın.

 4. Seçim Grubu Bağlama iletişim kutusunda, adının yanında (choice) sözcüğü olan bir grup seçip Tamam'ı tıklatın.

 5. Form şablonundaki seçim grubuna iki veya daha çok seçim bölümü ekleyin ve ardından bu bölümleri veri kaynağında uygun gruplara bağlayın.

  Not : Seçtiğiniz grupların 4. adımda seçtiğiniz (choice) grubunun parçası olması gerekir.

 6. Her seçim bölümüne denetim ekleyin ve ardından bu denetimleri veri kaynağında uygun alanlara bağlayın.

  Not : Alanların 5. adımda seçtiğiniz grupların parçası olması gerekir. InfoPath denetim etiketleri için bu grupların adlarını kullanır. Gerekirse etiket metnini değiştirin.

Sayfanın Başı

Düzen ipuçları

Seçim gruplarının ve seçim bölümlerinin görünümünü, boyutunu ve diğer özelliklerini daha da netleştirmek için şu ipuçlarını kullanın:

 • Kısayol menü düğmesi, ancak kullanıcılar işaretçiyi seçim bölümünün üzerine getirdiklerinde görüntülendiğinden, yeni kullanıcılar varsayılan seçim bölümünü nasıl değiştireceklerini anlamayabilirler. Form şablonunuzu tasarlarken, seçim bölümünün üzerine, bir seçim bölümünün diğeriyle nasıl değiştirileceğini kullanıcılara anlatan kısa bir açıklama ekleyin.

 • Varsayılan olarak, seçim bölümlerinin çevresindeki kenarlıklar, formu dolduran kullanıcılar tarafından görülmez. Sonuçta kullanıcılar formu açtıklarında yalnızca bölümün içindeki denetimleri görürler. Seçim bölümünü çevresindeki metin ve denetimlerden görsel olarak ayırt etmek veya yalnızca kullanıcıların dikkatini bölüme çekmek için, Kenarlıklar ve Gölgelendirme iletişim kutusunu kullanarak seçim grubu içindeki seçim bölümlerine kenarlıklar veya renk ekleyebilirsiniz.

 • Birkaç seçim bölümünün boyutunu aynı anda değiştirmek için, boyutunu değiştirmek istediğiniz seçim bölümlerini seçin. Biçim menüsünde Özellikler'i tıklatın ve Boyut sekmesinde gerekli ayarlamaları yapın.

 • Kimi zaman, seçim bölümündeki denetimlerin içinde bulunan metnin ve bu denetimlerin sol tarafındaki etiketlerin hizası biraz bozuk görünebilir. Bunları kolayca yeniden hizalamak için denetimi çift tıklatın, Boyut sekmesinde Hizala'yı tıklatın ve ardından Uygula'yı tıklatın. Düzen tablosunda farklı hücrelerde yer alan etiket ve denetimleri yeniden hizalamak için etiketin bulunduğu hücreyi sağ tıklatın, kısayol menüsünde Tablo Özellikleri'ni tıklatın ve ardından Hücre sekmesinde Dikey Hizalama'nın altında Ortala'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×