School Data Sync için CSV dosyaları

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Okul bilgileri sistem (SIS) Office 365ile eşitlemek için CSV (virgülle ayrılmış değer) dosyaları Okul veri eşitleme (SDS) kullanabilirsiniz. Bu yöntemi kullanırsanız, SDS eşitleme profilinde ayarlamak için altı ayrı CSV dosyaları gerekir. Bu konu CSV dosyalarını ve gerekli biçimlendirme açıklanmaktadır.

School Data Sync için gerekli CSV Dosyaları

CSV dosyaları kullanarak SDS yapılandırırken Yöneticiler altındaki ayrıntılı tüm gerekli öznitelikler içeren altı tek tek CSV dosyaları derleme gerekir. Ayrıca, olarak iyi. SDS CSV dosyaları ile eşitleme profil Kurulum, CSV dosyası kullanarak Okul veri eşitleme dağıtmagörmek ayrıntılı adımlar için altı CSV dosyaları isteğe bağlı özniteliklerinden herhangi biri de içerebilir. Örnek CSV dosya kümesi için hangi uygun öznitelik değerlerle örnek verileri içerir ve biçimlendirme, SDS GitHub depobakın.

CSV dosyaları için gerekli öznitelikler SDS eşitleme profil Kurulum sihirbazında eşitleme profil seçeneklere göre değişir. Ayrıca, Office 365 kiracınızın İngiltere içinde temel alıyorsa, bazı benzersiz gereksinimleri altı CSV dosyaları ve içerdikleri gerekli öznitelikler vardır. İngiltere gereksinimleri hakkında daha fazla ayrıntı için bu belge İngiltere CSV dosyaları bölümüne bakın veya üzerinde SDS GitHub depobulunan İngiltere örnek dosyalarına bakın.

Not : CSV dosyalarınızın geçersiz karakterler içermediğinden emin olun. CSV dosyalarında en fazla 500.000 satır veri bulunabilir. 500.000 satırı geçerseniz, ek satırları 6 ayrı CSV Dosyasına bölmeniz ve dosyaları karşıya yükleyip eşitlemek için ek bir eşitleme profili oluşturmanız gerekir.

Altı gerekli CSV dosyası şunlardır:

Not : Bu CSV dosyaları tam olarak gösterildiği gibi adlandırılmalı ve hepsi yerel makinede aynı klasör veya dizinde yer almalıdır. Bu dizinde başka hiçbir dosya olmamalıdır. Ayrıca, her CSV dosyası için aşağıda gösterilen öznitelik adı, ilgili CSV dosyalarının her birinde bir üst bilgi olarak yapılandırılır.

Tüm CSV dosyaları aynı dizinde bulunmalıdır

School.csv

Bu gerekli öznitelikler School.csv dosya içermelidir. Oluşturma ve Okul SDS içinde eşitlemek için gereken en düşük gerekli öznitelikler alanlarıdır. Bu öznitelikler dahil, dosya karşıya yükleme başarısız olabilir veya Okul not oluşturma veya düzgün bir şekilde eşitleme ve bir sonraki hata içinde eşitleme profil hata raporu dahil edilir.

 • SIS kimliği   – Okul SIS kimliği.

 • Ad   – Okulun adı.

School.csv için isteğe bağlı öznitelikler

School.csv dosya isteğe bağlı bu özelliklerden herhangi birini içerebilir. Ne zaman eşitleme profilinizi ayarlama aşağıdaki isteğe bağlı özniteliklerinden herhangi biri ekleyebilirsiniz, ancak her özniteliğinin seçili karşılık gelen bir CSV dosyası olarak bir sütun başlığı eklenmesi gerekir. Bu öznitelikler yazım, büyük harfe çevirmeyi ve sözdizimi dahil altındaki ayrıntılı adları eşleşmelidir. Eşitlenmiş SDS veri varlıklarından herhangi bir uygulamayı SDS bu alanları zorunlu değildir, ancak bu öznitelikleri kullanabilir. Bir uygulama en iyi deneyim için gerekli herhangi bir/tüm öznitelikleri eklediğinizden emin olun. Ayrıntılar, bu özniteliklerin ilgili kişilerin uygulama içinde kullanılır için uygulama satıcı isteyin. Her zaman düzenleyebilir ve isteğe bağlı öznitelikleri SDS eşitleme profilinde daha sonra gerekirse ekleyin.

 • Okul Numarası

 • Okul NCES_ID

 • Eyalet Kimliği

 • Düşük Not

 • Yüksek Not

 • Asıl SIS Kimliği

 • Asıl Ad

 • Asıl İkincil E-posta

 • Adres

 • Şehir

 • Eyalet

 • Ülke

 • Posta kodu

 • Telefon

 • Bölge

SDS eşitleme profil Kurulum Sihirbazı'ndan ekran görüntüsünde, gri öznitelikleri gereklidir ve gösterilen kalan öznitelikler isteğe bağlıdır.

Section.csv

Bu gerekli öznitelikler Section.csv dosya içermelidir. Oluşturma ve bölüm SDS içinde eşitlemek için gereken en düşük gerekli öznitelikler alanlarıdır. Bu öznitelikler dahil, dosya karşıya yükleme başarısız olabilir veya bölüm değil oluşturma veya düzgün bir şekilde eşitleme ve bir sonraki hata içinde eşitleme profil hata raporu dahil edilir.

 • SIS kimliği   – bölümünün SIS kimliği.

 • Okul SIS Kimliği   – Okulun SIS Kimliği.

 • Bölüm Adı   – Bölümün adı.

Section.csv için isteğe bağlı öznitelikler

Section.csv dosya isteğe bağlı bu özelliklerden herhangi birini içerebilir. Ne zaman eşitleme profilinizi ayarlama aşağıdaki isteğe bağlı özniteliklerinden herhangi biri ekleyebilirsiniz, ancak her özniteliğinin seçili karşılık gelen bir CSV dosyası olarak bir sütun başlığı eklenmesi gerekir. Bu öznitelikler yazım, büyük harfe çevirmeyi ve sözdizimi dahil altındaki ayrıntılı adları eşleşmelidir. Eşitlenmiş SDS veri varlıklarından herhangi bir uygulamayı SDS bu alanları zorunlu değildir, ancak bu öznitelikleri kullanabilir. Bir uygulama en iyi deneyim için gerekli herhangi bir/tüm öznitelikleri eklediğinizden emin olun. Ayrıntılar, bu özniteliklerin ilgili kişilerin uygulama içinde kullanılır için uygulama satıcı isteyin. Her zaman düzenleyebilir ve isteğe bağlı öznitelikleri SDS eşitleme profilinde daha sonra gerekirse ekleyin.

 • Bölüm Numarası

 • Dönem SIS Kimliği

 • Dönem Adı

 • Dönem Başlangıç Tarihi

 • Dönem Bitiş Tarihi

 • Ders SIS Kimliği

 • Ders Adı

 • Ders Numarası

 • Ders Açıklaması

 • Ders Konusu

 • Dönemler

 • Durum

SDS eşitleme profil Kurulum Sihirbazı'ndan ekran görüntüsünde, gri öznitelikleri gereklidir ve gösterilen kalan öznitelikler isteğe bağlıdır.

Student.csv

Bu gerekli öznitelikler Student.csv dosya içermelidir. Oluşturma ve bir öğrenci SDS içinde eşitlemek için gereken en düşük gerekli öznitelikler alanlarıdır. Bu öznitelikler dahil, dosya karşıya yükleme başarısız olabilir veya Öğrenci not oluşturma veya düzgün bir şekilde eşitleme ve bir sonraki hata içinde eşitleme profil hata raporu dahil edilir.

 • SIS Kimliği   – Öğrencinin SIS Kimliği.

 • Okul SIS kimliği   – Okul SIS kimliği

 • Kullanıcı adı– öğrencinin kullanıcı adı

Aşağıdaki 3 öznitelikleri de SDS eşitleme profil Kurulum Sihirbazı'nı sırasında Oluştur ve eşitleme yeni kullanıcılar seçeneğini belirlediyseniz, gereklidir. Eşitleme var olan kullanıcılaraseçtiyseniz, bu 3 öznitelikler gerekli olmayan ve bu özniteliklere gösterilene zaten kullanıcı nesnede bulunan Azure SDS üzerine yazılamaz.

 • Ad   – öğrencinin ad.

 • Soyadı   – Soyadı öğrencinin.

 • Parola   – Öğrenci için parola. Parolalar için kullanıcı hesabı parolasını İlkesiAzure AD yönergelerine uygun olmalıdır.

Student.csv için isteğe bağlı öznitelikler

Student.csv dosya isteğe bağlı bu özelliklerden herhangi birini içerebilir. Ne zaman eşitleme profilinizi ayarını aşağıdaki isteğe bağlı özniteliklerinden herhangi biri ekleyebilirsiniz, ancak her özniteliğinin seçili karşılık gelen bir CSV dosyası olarak bir sütun başlığı eklenmesi gerekir. Bu öznitelikler yazım, büyük harfe çevirmeyi ve sözdizimi dahil altındaki ayrıntılı adları eşleşmelidir. Eşitlenmiş SDS veri varlıklarından herhangi bir uygulamayı SDS bu alanları zorunlu değildir, ancak bu öznitelikleri kullanabilir. Bir uygulama en iyi deneyim için gerekli herhangi bir/tüm öznitelikleri eklediğinizden emin olun. Ayrıntılar, bu özniteliklerin ilgili kişilerin uygulama içinde kullanılır için uygulama satıcı isteyin. Her zaman düzenleyebilir ve isteğe bağlı öznitelikleri SDS eşitleme profilinde daha sonra gerekirse ekleyin.

 • Eyalet Kimliği

 • İkincil E-posta

 • Öğrenci Numarası

 • Not

 • Durum

 • Posta Adresi

 • Posta Şehri

 • Posta Eyaleti

 • Posta Kodu

 • Posta Enlemi

 • Posta Boylamı

 • Posta Ülkesi

 • İkamet Adresi

 • İkamet Ettiği Şehir

 • İkamet Ettiği Eyalet

 • İkamet Adresi Posta Kodu

 • İkamet Adresi Enlemi

 • İkamet Adresi Boylamı

 • İkamet Ettiği Ülke

 • Cinsiyet

 • Doğum Tarihi

 • ELL Durumu

 • Etnik Köken

 • Mezuniyet Yılı

SDS eşitleme profil Kurulum Sihirbazı'ndan ekran görüntüsünde, gri öznitelikleri gereklidir ve gösterilen kalan öznitelikler isteğe bağlıdır.

Teacher.csv

Bu gerekli öznitelikler Teacher.csv dosya içermelidir. Oluşturma ve bir Öğretmen SDS içinde eşitlemek için gereken en düşük gerekli öznitelikler alanlarıdır. Bu öznitelikler dahil, dosya karşıya yükleme başarısız olabilir veya öğretmenin not oluşturma veya düzgün bir şekilde eşitleme ve bir sonraki hata içinde eşitleme profil hata raporu dahil edilir.

 • SIS Kimliği   – Öğretmenin SIS Kimliği.

 • Okul SIS Kimliği   – Okulun SIS Kimliği.

 • Kullanıcı adı– kullanıcı öğretmenin adını

Aşağıdaki 3 öznitelikleri de SDS eşitleme profil Kurulum Sihirbazı'nı sırasında oluşturun ve yeni kullanıcıların Eşitle seçeneğini belirlediyseniz, gereklidir. Eşitleme var olan kullanıcılaraseçtiyseniz, bu 3 öznitelikler gerekli olmayan ve bu özniteliklere gösterilene zaten kullanıcı nesnede bulunan Azure SDS üzerine yazılamaz.

 • Ad   – ilk öğretmenin adını.

 • Soyadı    – son öğretmenin adını

 • Parola   – öğretmenin parolasını. Parolalar için kullanıcı hesabı parolasını İlkesiAzure AD yönergelerine uygun olmalıdır.

Teacher.csv için isteğe bağlı öznitelikler

Teacher.csv dosya isteğe bağlı bu özelliklerden herhangi birini içerebilir. Ne zaman eşitleme profilinizi ayarlama aşağıdaki isteğe bağlı özniteliklerinden herhangi biri ekleyebilirsiniz, ancak her özniteliğinin seçili karşılık gelen bir CSV dosyası olarak bir sütun başlığı eklenmesi gerekir. Bu öznitelikler yazım, büyük harfe çevirmeyi ve sözdizimi dahil altındaki ayrıntılı adları eşleşmelidir. Eşitlenmiş SDS veri varlıklarından herhangi bir uygulamayı SDS bu alanları zorunlu değildir, ancak bu öznitelikleri kullanabilir. Bir uygulama en iyi deneyim için gerekli herhangi bir/tüm öznitelikleri eklediğinizden emin olun. Ayrıntılar, bu özniteliklerin ilgili kişilerin uygulama içinde kullanılır için uygulama satıcı isteyin. Her zaman düzenleyebilir ve isteğe bağlı öznitelikleri SDS eşitleme profilinde daha sonra gerekirse ekleyin.

 • Eyalet Kimliği

 • Öğretmen Numarası

 • Durum

 • İkincil E-posta

 • Başlık

 • Nitelik

SDS eşitleme profil Kurulum Sihirbazı'ndan ekran görüntüsünde, gri öznitelikleri gereklidir ve mavi gösterildiği kalan öznitelikler isteğe bağlıdır.

StudentEnrollment.csv

Bu gerekli öznitelikler StudentEnrollment.csv dosya içermelidir. Bir öğrenci SDS içinde bir bölüm eklemek için gereken en düşük gerekli öznitelikler alanlarıdır. Bu öznitelikler dahil, dosya karşıya yükleme başarısız olabilir veya Studentenrollment eşleştirmeyi değil oluşturma veya düzgün bir şekilde eşitleme ve bir sonraki hata içinde eşitleme profil hata raporu dahil edilir.

 • Bölüm SIS Kimliği   – Bölümün SIS Kimliği.

 • SIS Kimliği   – Öğrencinin SIS Kimliği.

TeacherRoster.csv

Bu gerekli öznitelikler TeacherRoster.csv dosya içermelidir. Bölüm SDS içinde bir Öğretmen eklemek için gereken en düşük gerekli öznitelikler alanlarıdır. Bu öznitelikler dahil, dosya karşıya yükleme başarısız olabilir veya TeacherRoster eşleştirmeyi değil oluşturma veya düzgün bir şekilde eşitleme ve bir sonraki hata içinde eşitleme profil hata raporu dahil edilir.

 • Bölüm SIS Kimliği   – Bölümün SIS Kimliği.

 • SIS Kimliği   – Öğretmenin SIS Kimliği.

İngiltere CSV dosyaları

Okul veri içinde İngiltere dayalı bir Office 365 Kiracı için CSV dosyası kullanarak eşitleme etkinleştirme varsa, yukarıda belirtildiği gerekli öznitelikler arasında birkaç farklar vardır ve İngiltere için gerekli öznitelikler CSV dosyaları temel. CSV dosyaları ayrıntıları İngiltere için tüm gerekli öznitelikler altında özetle temel. Yukarıda belirtilen tüm isteğe bağlı öznitelikleri İngiltere şema altında aynı kalır.

School.csv

 • DfE sayı – Okul DfE sayısı

 • Ad – okul adı

Section.csv

 • Kimliği – bölümünün kimliği

 • Okul DfE sayı – Okul DfE sayısı

 • Bölüm adı – bölümün adını

Student.csv

 • Kimliği – öğrencinin kimliği

 • Okul DfE sayı – Okul DfE sayısı

 • Kullanıcı adı – öğrencinin kullanıcı adı

Teacher.csv

 • Kimliği – öğretmenin kimliği

 • Okul DfE sayı – Okul DfE sayısı

 • Kullanıcı adı – kullanıcı öğretmenin adını

StudentEnrollment.csv

 • Bölüm kimliği – bölümünün kimliği

 • Kimliği – öğretmenin SIS kimliği

TeacherRoster.csv

 • Bölüm kimliği – bölümünün kimliği

 • Kimliği – öğretmenin kimliği

İlgili Konular

Okul verilere genel bakış eşitleme ve sınıf

CSV dosyaları kullanarak Okul veri eşitleme dağıtma

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×