School Data Sync Araç Seti’ni yükleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

School Data Sync Araç Seti’ni kullanarak CSV dosyalarınızı doğrulayabilir ve hatalarını denetleyebilir, PowerShell’den el ile bir CSV eşitlemesi yapabilir ve gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde CSV eşitleme işlemini otomatik hale getirebilirsiniz.

Bu konuda:

Microsoft School Data Sync Araç Seti’ni yükleme

  1. Aracı, Microsoft School Data Sync Araç Seti adresinden indirin.

  2. Sihirbazı çalıştırmak için araca çift tıklayın.

  3. Hoş Geldiniz sayfasında İleri’yi seçin.

    Microsoft SChool Data Sync Araç Seti Kurulumu’nun Hoş Geldiniz sayfasında İleri’yi seçin
  4. Lisans sözleşmesini kabul edin > İleri’ye tıklayın, yükleme yolunu seçin ve sonra da İleri’yi seçin.

    Microsoft School Data Sync Araç Seti için yükleme yolunu seçin
  5. Yükle > Son’u seçin.

School Data Sync Araç Seti’nin özellikleri

Araç seti yüklendikten ve School Data Sync Portalı’nda ilk profiliniz oluşturulduktan sonra, aşağıdaki betiği kullanarak düzenli aralıklarla veya gerek duyulduğunda ek CSV dosyalarını karşıya yükleyebilirsiniz. School Data Sync’i başarıyla dağıtmanıza yardımcı olmak için, yükleyici bilgisayarınızdaki bir yönetici PowerShell oturumunda çeşitli cmdlet’leri çalıştırmanıza olanak tanır. Her cmdlet’in açıklamasını ve kullanım durumunu görmek için aşağıdaki bölümlere bakın.

School Data Sync Araç Seti’ni kullanarak CSV dosya verilerini doğrulama (Eşitleme öncesi)

CSV dosyalarını eşitleme için karşıya yüklemeden önce araç setini kullanarak dosyaları doğrulamak için, PowerShell’i Yönetici olarak açın ve Start-CsvFilesValidation cmdlet’ini aşağıdaki söz dizimi ve örneklerde açıklandığı gibi kullanın.

Start-CsvFilesValidation söz dizimi

Start-CsvFilesValidation cmdlet’ini kullanarak, belirli bir eşitleme profili için CSV dosyalarını doğrulayabilirsiniz.

Start-CsvFilesValidation -CsvFolderPath <String> -ProfileName <String> -UserName <String>

Parametre

Açıklama

CsvFolderPath

CSV dosyalarını içeren klasörün yolu.

ProfileName

Doğrulamak istediğiniz CSV’ler için School Data Sync’te oluşturduğunuz profilin adı.

UserName

Office 365 kiracısı için Genel yönetici haklarına sahip olan yönetici hesabının kullanıcı adı.

Aşağıdaki örnekte, admin@contoso.com genel yönetici hesabı kullanılarak, “School 1” adlı profil için, yerel bilgisayarın c:\temp dizininde bulunan CSV dosyalarının istemci tarafı doğrulaması yapılır.

Start-CsvFilesValidation –CsvFolderPath “c:\temp” –ProfileName “School 1” –UserName admin@contoso.com

School Data Sync Araç Seti’ni kullanarak CSV dosyalarını eşitleme

School Data Sync’le CSV dosyalarını karşıya yüklemek ve eşitlemek için, PowerShell’i Yönetici olarak açın ve Send-CsvFiles cmdlet’ini aşağıdaki söz dizimi ve örnekte açıklandığı gibi kullanın.

Send-CsvFiles söz dizimi

Send-CsvFiles cmdlet’ini kullanarak, belirli bir eşitleme profili için CSV dosyalarını karşıya yükleyebilir ve eşitleyebilirsiniz.

Send-CsvFiles -CsvFolderPath <String> -ProfileName <String> -UserName <String>

Parametre

Açıklama

CsvFolderPath

CSV dosyalarını içeren klasörün yolu.

ProfileName

Doğrulamak istediğiniz CSV’ler için School Data Sync’te oluşturduğunuz profilin adı.

UserName

Office 365 kiracısı için Genel yönetici haklarına sahip olan yönetici hesabının kullanıcı adı.

Aşağıdaki örnekte, admin@contoso.com genel yönetici hesabı kullanılarak, “School 1” adlı profil için, yerel bilgisayarın c:\temp dizininde bulunan CSV dosyaları kümesi karşıya yüklenir ve eşitlenir.

Send-CsvFiles –CsvFolderPath “c:\temp” –ProfileName “School 1” –UserName “admin@contoso.com”

School Data Sync Araç Seti’ni kullanarak otomatik CSV eşitlemesini yapılandırma

Yerel olarak depolanan CSV dosyalarınızla Office 365’teki SDS Eşitleme Profiliniz arasında katılımsız otomatik eşitlemeler zamanlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, PowerShell’i Yönetici olarak açın ve Add-CsvFileSyncTask cmdlet’ini aşağıdaki söz dizimi ve örneklerde açıklandığı gibi kullanın. Zamanlanan görev tamamlandıktan sonra, Görev Zamanlayıcı’da yeni oluşturulan zamanlanmış görevi gözden geçirerek bu otomatik eşitlemelerin ilerleme durumunu ve geçmişini izleyebilirsiniz. Bu zamanlanmış görev, aşağıdaki parametreyi kullanıp başlangıç saatini değiştirmediğiniz sürece her gün geceyarısı çalıştırılır.

Bu komutu çalıştırdığınızda, kimlik doğrulaması yapmanız istenir. İlk kimlik doğrulaması istemi Genel Yönetici kimlik bilgilerinizi ister ve zaten aşağıdaki komutun UserName parametresi altında belirttiğiniz kullanıcı adını içerir. Parolanızı girip Enter tuşuna bastıktan sonra, ikinci bir temel kimlik doğrulaması bilgi istemi alırsınız. Burada, yerel yönetici kullanıcı adını ve parolasını girmelisiniz; bunlar, zamanlanmış görev gündelik olarak her başlatıldığında bu görevi çalıştırmak için kullanılacak olan kimlik bilgileridir. StoreCredentials parametresini eklerseniz, yerel yönetici hesabı kimlik bilgileri Kimlik Bilgileri Yöneticisi’nde depolanır ve parola değiştirilmediği sürece kullanılabilir olmayı sürdürür. StoreCredentials parametresini belirtmezseniz, size kullanım ömrü üst sınırı 90 gün olan bir kimlik doğrulama belirteci verilir. Bu durumda, kimlik doğrulama belirtecinin süresi dolunca ve zamanlanmış görevi çalıştırırken artık kimlik doğrulaması yapamaz duruma gelince, komutu yeniden çalıştırmanız gerekecektir.

Add-CsvFileSyncTask söz dizimi

Add-CsvFileSyncTask cmdlet’ini kullanarak, belirli bir eşitleme profili için CSV dosyalarını karşıya yükleyebilir ve eşitleyebilirsiniz.

Add-CsvFileSyncTask -CSVFolderPath <path to csv file location> -ProfileName <name of sync profile in SDS> -LogPath <path to store logs> -UserName <global admin account> -Validate -RedirectOutput

Parametre

Açıklama

CSVFolderPath

Düzenli olarak eşitlenecek CSV dosyalarını içeren klasörün yolu.

ProfileName

CSV Dosyalarını kendisiyle eşitleyeceğiniz SDS Eşitleme Profilinin adı.

UserName

SDS ile kullanılacak Genel Yönetici Hesabının UserPrincipalName değeri.

LogPath

Doğrulama günlük dosyalarınızı depolamak istediğiniz dizinin yolu.

RedirectOutput

Doğrulama (Validate) parametresinin çıkışının belirtilen dizine yazılmasına izin verir. Doğrulama parametresinin sonuçlarını gözden geçirmek istiyorsanız, bu gereklidir.

Validate

Her eşitlemeden önce doğrulama görevini çalıştırır. RedirectOutput parametresi de eklendiyse, Logpath dizininde bir dosya oluşturur.

TaskUserName

Zamanlanmış görevin adı.

TaskStartTime

Gün içinde zamanlanmış görevin başlayacağı saat.

StoreCredentials

Zamanlanmış görevi çalıştırmak için Kimlik Bilgileri Yöneticisi’nde bir girdi oluşturur. Bu hesapla ilişkilendirilmiş parolanın süresi dolmadığı sürece, kimlik bilgileri geçerliğini korur ve kullanılmaya devam eder.

Aşağıdaki örnekte, SDSSync adlı bir eşitleme profilinde, C:\temp klasöründe yer alan CSV dosyaları için zamanlanmış bir otomatik eşitleme görevi oluşturulur, C:\temp\logs klasöründe doğrulama günlük dosyaları oluşturulur ve oluşturulan tüm günlük dosyalarının konumu olarak C:\temp\SDS\Logs dizini ayarlanır. Bu komut, eşitleme başlamadan önce CSV’ler için doğrulama işlemini de çalıştırır ve doğrulama çıkışını aynı c:\temp\logs dizinine kaydeder.

Add-CsvFileSyncTask -CSVFolderPath “C:\temp” -ProfileName “SDSSync” -LogPath “C:\temp\logs” -UserName admin@contoso.com -Validate -RedirectOutput

School Data Sync Araç Seti’ni kullanarak OneRoster CSV dosyalarını dönüştürme

Araç Setini kullanarak OneRoster CSV Dosyalarını dönüştürebilir ve bunları School Data Sync ile eşitleyebilirsiniz. Bunu yapmak için, PowerShell’i Yönetici olarak açın ve Convert-OneRostertoMicrosoftSDS cmdlet’ini aşağıdaki söz dizimi ve örneklerde açıklandığı gibi kullanın. Dönüşüm tamamlandıktan sonra, standart CSV eşitleme yönergelerimizi izleyerek söz konusu CSV dosyalarını SDS aracılığıyla eşitleyebilirsiniz.

Convert-OneRostertoMicrosoftSDS söz dizimi

Convert-OneRostertoMicrosoftSDS cmdlet’ini kullanarak belirli bir eşitleme profili için CSV dosyalarını karşıya yükleyebilir ve eşitleyebilirsiniz.

Convert-OneRostertoMicrosoftSDS -OneRosterFolderPath <String> -SDSFolderPath <String> -LogPath <String>

Parametre

Açıklama

OneRosterFolderPath

OneRoster’dan dışarı aktarılan CSV dosyalarını içeren klasörün yolu.

SDSFolderPath

Dönüştürülen CSV dosyalarının oluşturulacağı klasörün yolu.

LogPath

Bu eylemlerle ilgili günlüğün depolanmasını istediğiniz klasörün yolu.

Aşağıdaki örnekte, C:\temp\OneRoster klasöründe yer alan bir dizi OneRoster CSV dosyası dönüştürülür, yerel bilgisayarın C:\temp\SDS dizininde yeni bir dizi CSV dosyası oluşturulur ve oluşturulan tüm günlük dosyalarının konumu olarak C:\temp\SDS\Logs dizini ayarlanır.

Convert-OneRostertoMicrosoftSDS -OneRosterFolderPath “C:\temp\OneRoster” -SDSFolderPath “C:\temp\SDS” -LogPath “C:\temp\SDS\logs”

School Data Sync Araç Seti’ni kullanarak CSV dosya verilerini doğrulama (Eşitleme sonrası)

Bir dizi CSV dosyasını karşıya yükledikten ve eşitledikten sonra araç setini kullanarak CSV dosyalarını doğrulamak için, PowerShell’i Yönetici olarak açın ve Compare-DirectoryToCSVFiles cmdlet’ini aşağıdaki söz dizimi ve örneklerde açıklandığı gibi kullanın.

Compare-DirectoryToCSVFiles söz dizimi

Compare-DirectoryToCSVFiles cmdlet’ini kullanarak, belirli bir eşitleme profili için CSV dosyalarını doğrulayabilirsiniz.

Compare-DirectoryToCSVFiles -CsvFolderPath <String> -ProfileName <String> -UserName <String>

Parametre

Açıklama

CsvFolderPath

CSV dosyalarını içeren klasörün yolu.

ProfileName

Doğrulamak istediğiniz CSV’ler için School Data Sync’te oluşturduğunuz profilin adı.

UserName

Office 365 kiracısı için Genel yönetici haklarına sahip olan yönetici hesabının kullanıcı adı.

Aşağıdaki örnekte, “admin@contoso.com” genel yönetici hesabı kullanılarak, “School 1” adlı profil için, yerel bilgisayarın c:\temp dizininde bulunan CSV dosyalarının istemci tarafı doğrulaması yapılır.

Compare-DirectoryToCsvFiles –CsvFolderPath “c:\temp” –ProfileName “School 1” –UserName “admin@contoso.com”

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Ayrıca Bkz:

School Data Sync ve Classroom’a genel bakış

School Data Sync için CSV dosyaları

PowerSchool Sync için School Data Sync’e gereken öznitelikler

CSV dosyalarını kullanarak School Data Sync’i dağıtma

PowerSchool Sync’i kullanarak School Data Sync’i dağıtma

Clever Sync’i kullanarak School Data Sync’i dağıtma

OneRoster CSV dosyalarını kullanarak School Data Sync’i dağıtma

School Data Sync hataları ve sorun giderme

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×