Sayfa sonu ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir belge oluşturduğunuzda, Word her sayfanın sonuna otomatik olarak sayfa sonu ekler. El ile sayfa sonu belgenizde başka bir yere ekleyebilirsiniz. (Sayfa sonu eklemiş olduğunuz her zaman silebilirsiniz ancak Word her sayfanın sonuna otomatik olarak eklediği aşağıdakilerden kaldıramazsınız.) Ayrıca, otomatik sayfa sonları istediğiniz yerde yerleştirilir şekilde Word için kurallar ayarlayabilirsiniz. Uzun belgelerde çalışıyorsanız bu özellikle kullanışlıdır.

Belgenizin biçimlendirmesini belirlemek için bölüm sonları da kullanabilirsiniz.

 1. Yeni sayfayı başlatmak istediğiniz yeri tıklatın.

 2. Ekle > Sayfa Sonu’na tıklayın.

  Ekle sekmesinde Sayfa Sonu seçeneği vurgulanır.

Sayfa sonlarını nereye eklediğinizi görmek için Giriş’e tıklayıp Paragraf grubunda Göster/Gizle’ye tıklayın.

Giriş sekmesinde vurgulanan Göster/Gizle simgesi.

Sayfa sonları şöyle görünür:

Sayfa sonu

Otomatik sayfa sonlarını ayarlama

Otomatik sayfa sonlarının alt alta durmalarını istediğiniz metin satırları arası gibi garip yerlerde belirmelerini önlemek için seçili paragraflar için sayfa sonu ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

 1. Ayarları uygulamak istediğiniz paragrafları seçin.

 2. Düzen sekmesine, ardından Paragraf grubundaki oka tıklayın.

  Yerleşim sekmesinde Paragraf iletişim kutusunu açma oku vurgulanır.

 3. Paragraf kutusunda Satır ve Sayfa Sonları’na tıklayın.

  Aşağıdaki seçeneklerden birini veya birkaçını seçin:

  • Tek Kalan Satır denetimi, sayfanın en üstüne veya altına en az iki satır ekler.

  • Sonraki ile birlikte tut seçeneği, birlikte durmalarını istediğiniz paragrafların arasına sayfa sonu konulmasını önler.

  • Satırları birlikte tut seçeneği, paragrafların ortasına sayfa sonu konulmasını önler.

  • Önce sayfa sonu seçeneği, belirli bir paragraftan önce sayfa sonu ekler.

Yeni sayfayı başlatmak

 1. Yeni sayfayı başlatmak istediğiniz yere tıklayın.

 2. Ekle > SayfaSonu'na tıklayın.

  sayfa sonu ekleme

Sayfa sonunu tam olarak nereye eklediğinizi görmek için, Giriş> Paragraf > Göster/Gizle'yi tıklatarak, basılamayan (biçimlendirme) karakterlerini açın.

Göster/gizle düğmesi

Sayfa sonu şöyle görünür:

Sayfa sonu

Çok sayıda sayfa sonları uzun bir belgeye ekleme: önlemler

Birkaç sayfaları uzun olan belgeler için el ile sayfa sonu eklemek için kullanacaksanız, daha sonra bu sayfa sonlarını değiştirmeniz gerekebilir. Belgenizi düzenlerken sayfanıza bile birlikte tutmak istediğiniz paragraflar arasında veya bir paragrafın ortasında sonları fark edebilirsiniz.

Veya tüm tek başına bir sayfa (bir "artık") altındaki ("tek" olarak adlandırılır) bir sayfanın üstünde bir paragrafın yalnızca bir satırı veya paragrafı tek satırlık olabilir.

Word veya bir sayfa kesmeyeceğini nerede keseceğini ayarlarla bu istenmeyen sayfa sonlarını önlemek için aşağıdakileri yapın.

İstenmeyen sayfa sonlarını önleme   

 1. Ayarları uygulamak istediğiniz paragrafları seçin.

 2. Sayfa Düzeni'ni tıklatın ve sonra Paragraf grubundaki oku tıklatarak Paragraf kutusunu açın.

  Tüm paragraf seçeneklerini görüntüleme

 3. Satır ve Sayfa Sonları sekmesini tıklatın.

  paragraf iletişim kutusu seçenekleri

  Bir paragrafın en az iki satırını bir sayfanın başına veya sonuna yerleştirmek için    Tek kalan satırları önle kutusunu tıklatın.

  İpucu : Yalnız ve artık satırları önlemek için her zaman bu kutunun her zaman işaretli olduğundan emin olun.

  Bir arada tutmak istediğiniz paragraflar arasında kesilmeler olmasını önlemek için    Sonraki ile birlikte tut kutusunu tıklatın.

  Bir paragrafın ortasında sayfa sonu olmasını önlemek için    Satırları birlikte tut kutusunu tıklatın.

  Belirli bir paragraftan önce sayfa sonu eklemek için    Önce sayfa sonu kutusunu tıklatın.

El ile sayfa sonunu ekleme

 1. Yeni sayfayı başlatmak istediğiniz yere tıklayın.

 2. Ekle sekmesinde, sayfalar grubunda, Sayfa sonunutıklatın.

  Word otomatik sayfa sonları yerleştireceği yeri denetlemek

  Birden çok çeşitli sayfalarıdır uzunluğundadır belgeleri el ile sayfa sonu eklerseniz, belgeyi düzenlerken bu sayfa sonlarını değiştirmeniz gerekebilir. El ile sayfa sonlarını değiştirmenin zorluk önlemek için Word otomatik sayfa sonlarını nereye yerleştiren denetlemek için seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

Bir paragrafın ortasında sayfa sonlarını önleme   

 1. İki sayfa üzerine bölünmesini önlemek istediğiniz paragrafı seçin.

 2. Sayfa düzeni sekmesinde Paragraf iletişim kutusu Başlatıcısı'nı tıklatın ve sonra satır ve sayfa sonları sekmesine tıklayın.

 3. Satırların birlikte tut onay kutusunu seçin.

Paragrafların arasına sayfa sonlarını önleme

 1. Tek bir sayfada birlikte tutmak istediğiniz paragrafları seçin.

 2. Sayfa düzeni sekmesinde Paragraf iletişim kutusu Başlatıcısı'nı tıklatın ve sonra satır ve sayfa sonları sekmesine tıklayın.

 3. Sonraki ile birlikte tut onay kutusunu seçin.

Bir paragraftan önce sayfa sonu belirtme

 1. Sayfa sonundan sonra gelmesini istediğiniz paragrafa tıklayın.

 2. Sayfa düzeni sekmesinde Paragraf iletişim kutusu Başlatıcısı'nı tıklatın ve sonra satır ve sayfa sonları sekmesine tıklayın.

 3. Önce sayfa sonu onay kutusunu seçin.

Bir paragrafın en az iki satırını en üstüne veya altına bir sayfanın yerleştirin.

Profesyonel görünümlü bir belge hiçbir zaman yeni bir paragrafın tek bir satır içeren bir sayfa biter veya bir sayfaya yalnızca son satırının bir paragraftan önceki sayfaya başlar. Bir sayfanın üstündeki tek başına bir paragrafın son satırının tek kalan satır bilinir. Bir sayfanın alt kısmında tek başına bir paragrafın ilk satırını bir artık bilinir.

Tablo satırı sayfa sonlarını önleme

 1. Yalnız ve artık satırları engellemek istediğiniz paragrafları seçin.

 2. Sayfa düzeni sekmesinde Paragraf iletişim kutusu Başlatıcısı'nı tıklatın ve sonra satır ve sayfa sonları sekmesine tıklayın.

 3. Tek kalan satırları önle onay kutusunu seçin.

Not : Bu seçeneği varsayılan olarak açıktır.

 1. Satır sonu istemediğiniz tablosundaki'ı tıklatın. Sayfalar arasında kesilebilir tablo istemiyorsanız, tablonun tamamını seçin.

  Not : Sayfadan daha büyük bir tablo kesmeniz gerekir.

 2. Tablo araçları sekmesinde, Düzen' i tıklatın.

  Tablo Araçları Düzen sekmesi

 3. Tablo grubunda, Özellikler' i tıklatın.

  office 2010 şeridi

 4. Satır sayfalar arasında kesilebilir onay kutusunu temizleyin ve satır sekmesini tıklatın.

Word'ün otomatik olarak eklediği sayfa sonlarını silemezsiniz.

El ile eklediğiniz tüm sayfa sonlarını silebilirsiniz. Bir sayfa sonunu silme   

 1. Taslak’a tıklayın.

  Taslak düğmesi

 2. Kesik çizginin yanındaki boşluğa tıklayarak sayfa sonunu seçin.

  Belgede el ile sayfa sonu

 3. DELETE tuşuna basın.

El ile sayfa sonunu ekleme

 1. Yeni sayfayı başlatmak istediğiniz yere tıklayın.

  Word Şerit Resmi

 2. Ekle sekmesinde, sayfalar grubunda, Sayfa sonunutıklatın.

Bir paragrafın ortasında sayfa sonlarını önleme

 1. İki sayfa üzerine bölünmesini önlemek istediğiniz paragrafı seçin.

 2. Sayfa düzeni sekmesinde Paragraf iletişim kutusu Başlatıcısı'nı tıklatın ve sonra satır ve sayfa sonları sekmesine tıklayın.

 3. Satırların birlikte tut onay kutusunu seçin.

  Paragrafların arasına sayfa sonlarını önleme

 1. Tek bir sayfada birlikte tutmak istediğiniz paragrafları seçin.

 2. Sayfa düzeni sekmesinde Paragraf iletişim kutusu Başlatıcısı'nı tıklatın ve sonra satır ve sayfa sonları sekmesine tıklayın.

 3. Sonraki ile birlikte tut onay kutusunu seçin.

Bir paragraftan önce sayfa sonu belirtme

 1. Sayfa sonundan sonra gelmesini istediğiniz paragrafa tıklayın.

 2. Sayfa düzeni sekmesinde Paragraf iletişim kutusu Başlatıcısı'nı tıklatın ve sonra satır ve sayfa sonları sekmesine tıklayın.

 3. Önce sayfa sonu onay kutusunu seçin.

Profesyonel görünümlü bir belge hiçbir zaman yeni bir paragrafın tek bir satır içeren bir sayfa sonlandırır veya yalnızca son satırının bir paragraftan önceki sayfayı içeren bir sayfa başlar. Bir sayfanın üstündeki tek başına bir paragrafın son satırının tek kalan satır bilinir. Bir sayfanın alt kısmında tek başına bir paragrafın ilk satırını bir artık bilinir.

 1. Yalnız ve artık satırları engellemek istediğiniz paragrafları seçin.

 2. Sayfa düzeni sekmesinde Paragraf iletişim kutusu Başlatıcısı'nı tıklatın ve sonra satır ve sayfa sonları sekmesine tıklayın.

 3. Tek kalan satırları önle onay kutusunu seçin.

Not : Bu seçeneği varsayılan olarak açıktır.

Tablo satırı sayfa sonlarını önleme

 1. Satır sonu istemediğiniz tablosundaki'ı tıklatın. Sayfalar arasında kesilebilir tablo istemiyorsanız, tablonun tamamını seçin.

  Not : Sayfadan daha büyük bir tablo kesmeniz gerekir.

 2. Tablo araçları sekmesinde, Düzen ' i tıklatın.

  İleti Çubuğu

 3. Tablo grubunda, Özellikler ' i tıklatın.

  İleti Çubuğu

 4. Satır sayfalar arasında kesilebilir onay kutusunu temizleyin ve satır sekmesini tıklatın.

El ile sayfa sonu herhangi bir yere belgenizde ekleyin:

 1. Düzenleme Görünümü’nde değilseniz, Belgeyi Düzenle > Word Online’te Düzenle seçeneğini tıklatın.

  Word Online’da düzenle

 2. İmlecinizi, yeni sayfa başlatmak istediğiniz yere yerleştirin.

 3. Ekle > Sayfa Sonu seçeneğini tıklatın.

  Word Web App’te Sayfa Sonu düğmesi

Düzenleme Görünümü’ndeyken, el ile sayfa sonu şöyle görünür:

Word Online’da Sayfa Sonu

Okuma Görünümü' nde bu görmezsiniz. Okuma Görünümü' nde, el ile sayfa sonlarının otomatik sayfa sonları gibi sayfalar arasındaki boşlukları olarak gösterilir.

İpucu :  Klavyenizi kullanarak hızlı bir şekilde sayfa sonu eklemek için, Ctrl+Enter tuşlarına basın.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Ayrıca Bkz:

Satır ve sayfa sonları

Bölüm sonu ekleme

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×