Sayfa numaralarını ekleme ve biçimlendirme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Belgenizde birden çok sayfa varsa, her sayfada sayfa numarasını görüntüleyebilirsiniz. Belgelerin çoğunda, sayfa numaraları her sayfanın üst bilgisinde veya alt bilgisinde gösterilir. Microsoft Office Word 2007'de önceden biçimlendirilmiş birçok sayfa numarası tasarımı olduğundan, sayfa numarasını görüntüleyen üst bilgileri veya alt bilgileri hızla ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, sayfa numarasıyla birlikte grafik, belge başlığı, yazar adı veya tarih gibi başka içeriğin de bulunduğu üst bilgiler veya alt bilgiler oluşturabilirsiniz.

Not: tek sayılı sayfalar için sayfanın bir tarafındaki ve diğer tarafında çift numaralı sayfalar için sayfanın sayfa numarasını yerleştirmek istiyorsanız, Üstbilgi ve altbilgi eklemekonusuna bakın.

Yalnızca sayfa numarası içeren bir üst bilgi veya alt bilgi oluşturma

 • Ekle sekmesinin Üst Bilgi ve Alt Bilgi grubunda Sayfa Numarası'na tıklayın.

  Word Şerit Resmi

 • Sayfa numaralarının belgenin neresinde görünmesini istediğinize bağlı olarak Sayfanın üstü'ne veya Sayfanın altı'na tıklayın.

 • Tasarım galerisinden bir sayfa numarası tasarımı seçin.

  Not: sayfa numarası tasarımları galerisini görmüyorsanız, bir sorun olabilir, bilgisayarınızdaki yapı taşları şablonuyla. Sayfa numaralarını, üstbilgileri ve altbilgileri, kapak sayfaları veya denklemler galerileri görmüyor musunuz bu sorunu çözmek hakkında bilgi için bkz.

Sayfa numarasını sayfanın yan kenar boşluğuna yerleştirme

Sayfa numarasına ek olarak metin ve grafik gibi içerik de bulunan bir üst bilgi veya alt bilgi oluşturma

Belgenizin üst bilgi veya alt bilgisinde zaten içerik varsa, üst bilgiye veya alt bilgiye sayfa numarası ekleyebilirsiniz.

Önceden biçimlendirilmiş sayfa numarası tasarımlarından birini kullanmak, ayrıca üst bilgi veya alt bilgide sayfa numarasından başka öğeler de bulundurmak istiyorsanız, en kolay yöntem sayfa numarasıyla başlamak ve ardından üst bilgi veya alt bilgiye diğer içeriği eklemektir.

Var olan bir üst bilgi veya alt bilgiye sayfa numarası ekleme

 1. Üst bilgi veya alt bilgi alanına çift tıklayın.

 2. İmleci sayfa numarasını eklemek istediğiniz yere getirin.

  • SEKME tuşuna basmanız, paragraf hizalamasını ayarlamanız ve imleci istediğiniz konuma getirmek için üst bilgi veya alt bilgi içeriğinde başka değişiklikler yapmanız gerekebilir.

  • Birçok üst bilgi ve alt bilgi tasarımı tablo biçiminde düzenlenmiştir ve SEKME tuşuna basıldığında sekme durağı eklenmeden imleç taşınır. Tablo hücresine sekme durağı eklemek için CTRL+SEKME tuşlarına basın. Üzerinde çalıştığınız üst bilgi veya alt bilginin tablo biçiminde düzenlenip düzenlenmediğini saptamak için, imleç üst bilgi veya alt bilgideyken Şeridin üst kısmında Tablo Araçları bağlamsal sekmesinin gösterilip gösterilmediğine bakın.

  • Birçok üst bilgi ve alt bilgi tasarımında belge başlığı ve tarih gibi içeriği depolamaya yönelik içerik denetimleri vardır. Üst bilgi veya alt bilgiyi düzenlemek için tıkladığınızda, imleç otomatik olarak içerik denetimini seçebilir. İmleci içerik denetiminin dışına taşımak için (böylelikle içerik denetimindeki içeriği silmeden üst bilgi veya alt bilgiye sayfa numarası ekleyebilmek için), SOL OK veya SAĞ OK tuşuna basın.

 3. Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araçları'nın altındaki Tasarım sekmesinin Üst Bilgi ve Alt Bilgi grubunda Sayfa Numarası'na tıklayın.

  Word Şerit Resmi

 4. Geçerli Konum'a tıklayın.

 5. Tasarım galerisinden bir sayfa numarası tasarımı seçin.

  Not: sayfa numarası tasarımları galerisini görmüyorsanız, bir sorun olabilir, bilgisayarınızdaki yapı taşları şablonuyla. Sayfa numaralarını, üstbilgileri ve altbilgileri, kapak sayfaları veya denklemler galerileri görmüyor musunuz bu sorunu çözmek hakkında bilgi için bkz.

Önceden biçimlendirilmiş sayfa numarası tasarımına üst bilgi veya alt bilgi içeriği ekleme

 • Ekle sekmesinin Üst Bilgi ve Alt Bilgi grubunda Sayfa Numarası'na tıklayın.

  Word Şerit Resmi

 • Sayfa numaralarınızın belgenin neresinde görünmesini istediğinize bağlı olarak Sayfanın Üstü, Sayfa Altı veya Sayfa Kenar Boşlukları seçeneğine tıklayın.

 • Tasarım galerisinden bir sayfa numarası tasarımı seçin.

  Sayfa numarasını istediğiniz yere konumlandıran bir tasarım seçin. Örneğin, üst bilgi içeriğinin sol kenar boşluğuna ve sayfa numarasının sağ kenar boşluğuna hizalanmasını istiyorsanız, sağa hizalanmış bir sayfa numarası tasarımı seçin.

  Not: sayfa numarası tasarımları galerisini görmüyorsanız, bir sorun olabilir, bilgisayarınızdaki yapı taşları şablonuyla. Sayfa numaralarını, üstbilgileri ve altbilgileri, kapak sayfaları veya denklemler galerileri görmüyor musunuz bu sorunu çözmek hakkında bilgi için bkz.

 • Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sayfa Kenar Boşlukları tasarımlarından birini seçtiyseniz, üst bilginin veya alt bilginin içine tıklayın ve istediğiniz içeriği ekleyin.

  • Üst bilgi veya alt bilgi içeriğini sayfa numarasının önüne eklemek istiyorsanız, içeriği yazın ve ardından SEKME tuşuna basarak içeriği konumlandırın.

  • Üst bilgi veya alt bilgi içeriğini sayfa numarasının arkasına eklemek istiyorsanız, END tuşuna basın, SEKME tuşuna basın ve içeriği girin.

   Not: Birden çok kez SEKME tuşuna basın, Paragraf Hizala ayarlama veya aksi üstbilgi veya altbilgi öğeleri istediğiniz yere yerleştirmek için üstbilgi içeriği değiştirme gerekebilir.

Yazar adını, belge başlığını veya diğer belge özelliklerini ekleme

İmleç üst bilgi veya alt bilgi alanındayken aşağıdakileri yapın:

 • Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araçları'nın altındaki Tasarım sekmesinin Ekle grubunda Hızlı Parçalar'a tıklayın, Belge Özelliği'nin üzerine gelin ve ardından istediğiniz belge özelliğine tıklayın.

Dosya adını veya yolunu ekleme

İmleç üst bilgi veya alt bilgi alanındayken aşağıdakileri yapın:

 1. Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araçları'nda, Tasarım sekmesinin Ekle grubunda Hızlı Parçalar'a ve sonra da Alan'a tıklayın.

 2. Alan adlarılistesinde DosyaAdı'nı tıklatın.

 3. Dosya adının bir parçası olarak yolu da eklemek için, Dosya adına yolu ekle onay kutusunu seçin.

  Not: Görüntülenecek yol adı için dosyayı kaydetmeniz gerekir. Dosyayı kaydettikten sonra dosya adını tıklatın ve sonra yolu dosya adının bir parçası görüntülemek için F9 tuşuna basın.

Alan kodlarını belgenizi okuyan herkes görebileceğinden, alan kodlarına yerleştirdiğiniz bilgilerin, gizli kalmasını istediğiniz bilgiler olmamasına dikkat edin.

Sayfa numarasına Sayfa veya Sayfa X/Y sözcüğünü ekleme

 • Ekle sekmesinin Üst Bilgi ve Alt Bilgi grubunda Sayfa Numarası'na tıklayın.

  Word Şerit Resmi

 • Sayfa numaralarınızın belgenin neresinde görünmesini istediğinize bağlı olarak Sayfanın Üstü, Sayfa Altı, Sayfa Kenar Boşlukları veya Geçerli Konum seçeneğine tıklayın.

 • Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sayfa numarasına Sayfa sözcüğünü eklemek için, galeriyi aşağıya kaydırın ve Sayfa X başlığı altındaki sayfa numarası tasarımlarından birini seçin.

  • Sayfa numarasına toplam sayfa sayısını eklemek için, galeriyi aşağıya kaydırın ve Sayfa X/Y başlığı altındaki sayfa numarası tasarımlarından birini seçin.

   Not: sayfa numarası tasarımları galerisini görmüyorsanız, bir sorun olabilir, bilgisayarınızdaki yapı taşları şablonuyla. Sayfa numaralarını, üstbilgileri ve altbilgileri, kapak sayfaları veya denklemler galerileri görmüyor musunuz bu sorunu çözmek hakkında bilgi için bkz.

Sayfa numaralandırmasının nereden başlayacağını denetleme

Bazı durumlarda, örneğin belgenizin ilk sayfası bir kapak sayfası olduğunda, ilk sayfada sayfa numarası bulunmasını istemezsiniz. Bazen de bir bölümün hiçbir sayfasında sayfa numarası istemezsiniz; örneğin sayfa numarasının gösterileceği ilk sayfa, başlık sayfası, özet ve içindekiler sayfasından sonraki sayfa olabilir.

Bu gibi durumlarda, ilk sayfa dışındaki bir sayfayı 1. Sayfa olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca, numaralandırmayı 1 dışındaki bir sayıdan da başlatabilirsiniz.

Önemli : Sayfa numarası değerini değiştirmek için doğrudan sayfa numarasının üzerinde değişiklik yapmayın. Üzerine yeni bir numara yazarak numarayı değiştirmek, tüm sayfalarda aynı numaranın gösterilmesine neden olur.

Belgede zaten sayfa numaraları varsa, Office Word 2007'de kapak sayfaları galerisinden bir kapak sayfası eklediğinizde kapak sayfasında sayfa numarası otomatik olarak gösterilmez. Kapak sayfasının eklenmesi, ikinci sayfanın sayfa 2 olarak numaralandırılmasına neden olur.

İkinci sayfada numaralandırmayı sayfa 2 olarak başlatma

Belgede henüz sayfa numaraları kullanılmıyorsa, izleyeceğiniz adımlar zaten sayfa numarası olan belgelerde izlediklerinizden biraz farklı olur.

Henüz sayfa numarası olmayan belgeler

 1. Sayfa numaralarını eklemek için bu makaledeki adımları izleyin.

 2. Belgenin ilk sayfasında, üst bilgi veya alt bilgi alanına çift tıklayın.

 3. Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araçları'nın altında, Tasarım sekmesinin Seçenekler grubunda İlk Sayfada Farklı onay kutusunu seçin.

 4. İlk sayfada sayfa numarası içermeyen bir üst bilgi veya alt bilgi kullanmak istiyorsanız, Birinci Sayfa Üst Bilgisi veya Birinci Sayfa Alt Bilgisi alanına tıklayın ve istediğiniz üst bilgiyi veya alt bilgiyi ekleyin.

  Üst bilgileri ve alt bilgileri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Üst bilgi ve alt bilgi ekleme.

Zaten sayfa numarası olan belgeler

 1. Belgenin ilk sayfasında, üst bilgi veya alt bilgi alanına çift tıklayın.

 2. Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araçları'nın altında, Tasarım sekmesinin Seçenekler grubunda İlk Sayfada Farklı onay kutusunu seçin.

  Not: İlk sayfada farklı onay kutusunu zaten seçili değilse, bunu silmeyin. Bunun yerine, İlk sayfa üstbilgisi veya İlk sayfa altbilgisi alanında sayfa numarasını silin.

 3. İlk sayfada sayfa numarası içermeyen bir üst bilgi veya alt bilgi kullanmak istiyorsanız, imleç Birinci Sayfa Üst Bilgisi veya Birinci Sayfa Alt Bilgisi alanındayken istediğiniz üst bilgiyi veya alt bilgiyi ekleyin.

  Üst bilgileri ve alt bilgileri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Üst bilgi ve alt bilgi ekleme.

İkinci sayfada numaralandırmayı sayfa 1 olarak başlatma

Belgede henüz sayfa numaraları kullanılmıyorsa, izleyeceğiniz adımlar zaten sayfa numarası olan belgelerde izlediklerinizden biraz farklı olur.

Henüz sayfa numarası olmayan belgeler

 1. Sayfa numaralarını eklemek için bu makaledeki adımları izleyin.

 2. Üst bilgi veya alt bilgi alanının içine çift tıklayın.

 3. Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araçları'nın altında, Tasarım sekmesinin Seçenekler grubunda İlk Sayfada Farklı onay kutusunu seçin.

 4. Üst Bilgi ve Alt Bilgi grubunda Sayfa Numarası'na ve sonra da Sayfa Numaralarını Biçimlendir'e tıklayın.

 5. Başlangıç kutusund 0 yazın.

 6. İlk sayfada sayfa numarası içermeyen bir üst bilgi veya alt bilgi kullanmak istiyorsanız, imleç Birinci Sayfa Üst Bilgisi veya Birinci Sayfa Alt Bilgisi alanındayken istediğiniz üst bilgiyi veya alt bilgiyi ekleyin.

  Üst bilgileri ve alt bilgileri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Üst bilgi ve alt bilgi ekleme.

Zaten sayfa numarası olan belgeler

 1. Belgenin ilk sayfasında, üst bilgi veya alt bilgi alanına çift tıklayın.

 2. Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araçları'nın altında, Tasarım sekmesinin Seçenekler grubunda İlk Sayfada Farklı onay kutusunu seçin.

  Not: İlk sayfada farklı onay kutusunu zaten seçili değilse, bunu silmeyin. Bunun yerine, İlk sayfa üstbilgisi veya İlk sayfa altbilgisi alanında sayfa numarasını silin.

 3. Üst Bilgi ve Alt Bilgi grubunda Sayfa Numarası'na ve sonra da Sayfa Numaralarını Biçimlendir'e tıklayın.

 4. Başlangıç kutusund 0 yazın.

 5. İlk sayfada sayfa numarası içermeyen bir üst bilgi veya alt bilgi kullanmak istiyorsanız, imleç Birinci Sayfa Üst Bilgisi veya Birinci Sayfa Alt Bilgisi alanındayken istediğiniz üst bilgiyi veya alt bilgiyi ekleyin.

  Üst bilgileri ve alt bilgileri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Üst bilgi ve alt bilgi ekleme.

Numaralandırmaya ikinci sayfadan sonra başlama

 1. Sayfa numaralarını eklemek için bu makaledeki adımları izleyin.

 2. İmleci, sayfa numaralandırmasının başlamasını istediğiniz sayfanın başına getirin.

 3. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Kesmeler'i tıklatın.

  Word Şerit Görüntüsü

 4. Bölüm Sonu altında Sonraki Sayfa'yı tıklatın.

 5. Ekle sekmesinin Üst Bilgi ve Alt Bilgi grubunda Üst Bilgi'ye veya Alt Bilgi'ye tıklayın ve ardından üst bilgi veya alt bilgi alanında değişiklik yapmak için Üst Bilgiyi Düzenle'ye veya Alt Bilgiyi Düzenle'ye tıklayın.

  Sayfa numarasını içeren üst bilgi veya alt bilgi, Bölüm 2 olarak etiketlenir.

  Not: üstbilgi veya altbilgi İlk sayfa üstbilgisi - bölüm 2 - etiketlenen veya İlk sayfa altbilgisi - bölüm 2 - ve üstbilgi veya altbilgi üstbilgi aynı olacak şekilde bu yeni bölümün ilk sayfasında veya bu bölümdeki sayfaların kalan alt bilgiyi istiyorsanız, Seçenekler grubunda İlk sayfada farklı onay kutusunu temizleyin.

 6. Yeni bölümle bir önceki bölümdeki üst bilgi veya alt bilginin bağlantısını kesmek için, Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araçları'nın altındaki Tasarım sekmesinin Gezinti grubunda, Öncekine Bağla Düğme görüntüsü öğesine tıklayın.

 7. Bu sayfada numaralandırmanın 1 ile başlatılmasını istiyorsanız, Üst Bilgi ve Alt Bilgi grubunda Sayfa Numarası'na tıklayın, Sayfa Numaralarını Biçimlendir'e tıklayın ve ardından Başlangıç kutusuna 1 yazıp Tamam'a tıklayın.

 8. Gezinti grubunda Önceki Bölüm Düğme görüntüsü öğesine tıklayın ve Bölüm 1 etiketini taşıyan üst bilgi veya alt bilgideki sayfa numarasını silin.

Numaralandırma biçimini denetleme

Sayfa numarasını çeşitli alfasayısal biçimlerde görüntüleyebilirsiniz ve belgenizin farklı bölümlerinde farklı sayı biçimleri kullanabilirsiniz. Örneğin, giriş bölümlerinde Romen rakamları ve belgenin kalanında Arap rakamları kullanılabilir. Ayrıca, yazı tipi özelliklerini değiştirerek de sayfa numaralarının görünümünü değiştirebilirsiniz.

Sayfa numarası biçimini değiştirme

 1. Üst bilgi veya alt bilgi alanının içine çift tıklayın.

 2. Üstbilgi ve Altbilgi Araçları altında, Tasarım sekmesinin Üstbilgi ve Altbilgi grubunda Sayfa Numarası'nı ve sonra da Sayfa Numaralarını Biçimlendir'i tıklatın.

 3. Sayı biçimi listesinde bir numaralandırma stiline tıklayın.

Belgenin farklı bölümlerine sayfa numaralarını farklı biçimlendirme

 1. Sayfa numaralarını eklemek için bu makaledeki adımları izleyin.

 2. Belgenin en başından başlayarak, imleci sayfa numarasının farklı biçimde görüntülenmesini istediğiniz ilk sayfaya getirin.

 3. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Kesmeler'i tıklatın.

  Word Şerit Görüntüsü

 4. Bölüm Sonu altında Sonraki Sayfa'yı tıklatın.

 5. Ekle sekmesinin Üst Bilgi ve Alt Bilgi grubunda Üst Bilgi'ye veya Alt Bilgi'ye tıklayın ve ardından üst bilgi veya alt bilgi alanında değişiklik yapmak için Üst Bilgiyi Düzenle'ye veya Alt Bilgiyi Düzenle'ye tıklayın.

  Sayfa numarasını içeren üst bilgi veya alt bilgi, Bölüm 2 olarak etiketlenir.

  Not: üstbilgi veya altbilgi İlk sayfa üstbilgisi - bölüm 2 - etiketlenen veya İlk sayfa altbilgisi - bölüm 2 - ve üstbilgi veya altbilgi üstbilgi aynı olacak şekilde bu yeni bölümün ilk sayfasında ve bu bölümdeki sayfaların kalan altbilgiyi istiyorsanız, Seçenekler grubunda İlk sayfada farklı onay kutusunu temizleyin.

 6. Yeni bölümle bir önceki bölümdeki üst bilgi veya alt bilginin bağlantısını kesmek için, Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araçları'nın altındaki Tasarım sekmesinin Gezinti grubunda, Öncekine Bağla Düğme görüntüsü öğesine tıklayın.

 7. Üst Bilgi ve Alt Bilgi grubunda Sayfa Numarası'na ve sonra da Sayfa Numaralarını Biçimlendir'e tıklayın.

 8. Sayı biçimi listesinde istediğiniz biçime tıklayın ve bu sayfada numaralandırmanın 1'den başlamasını istiyorsanız, Başlangıç kutusuna 1 yazın, sonra da Tamam'a tıklayın.

 9. Gezinti grubunda Önceki Bölüm Düğme görüntüsü öğesine tıklayın ve Bölüm 1 etiketini taşıyan üst bilgi veya alt bilginin içine tıklayın.

 10. Üst Bilgi ve Alt Bilgi grubunda Sayfa Numarası'na ve sonra da Sayfa Numaralarını Biçimlendir'e tıklayın.

 11. Sayı biçimi listesinde istediğiniz biçime tıklayın ve sonra da Tamam'a tıklayın.

Sayfa numaralarının yazı tipi özelliklerini değiştirme

 1. Üst bilgi veya alt bilgi alanının içine çift tıklayın.

  Not: sayfa numarasını ise sayfa kenar boşluğu, üstbilgi veya altbilgi alanını çift tıklatın ve sonra imleci sayfa numarasını seçebileceğiniz sayfa kenar boşluğunun yanında sayfa numarasını tıklatın.

 2. Sayfa numarasını seçin.

 3. Microsoft Office Fluent arabiriminin bir parçası olan ve seçilen sayfa numarasının üstünde gösterilen Mini araç çubuğunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yazı tipini değiştirmek için, Düğme görüntüsü listesinde bir yazı tipi adına tıklayın.

  • Yazı tipinin boyutunu büyütmek veya küçültmek için aşağıdakilerden birini yapın:

   • Metni büyütmek için, Yazı Tipini Büyüt'ü tıklatın. Veya CTRL+ÜSTKRKT+> tuş kombinasyonuna basın.

   • Metni küçültmek için, Yazı Tipini Küçült seçeneğini tıklatın. Veya CTRL+ÜSTKRKTR+< tuş birleşimine basın.

    İpucu: Giriş sekmesinde, yazı tipi grubunda bir yazı tipi boyutunu belirtebilirsiniz.

  • Rengini değiştirmek için, Düğme görüntüsü listesinde bir renge tıklayın.

Sayfa numaralarını kaldırma

Yalnızca sayfa numarasından oluşan bir üst bilgiyi veya alt bilgiyi hızla kaldırabilir ve başka içerik de bulunan bir üst bilgiden veya alt bilgiden yalnızca sayfa numarasını silebilirsiniz.

Önemli : Farklı ilk sayfa veya tek ve çift sayfa üst bilgileri veya alt bilgileri oluşturduysanız ya da bağlantılı olmayan bölümler kullanıyorsanız, farklı tüm üst bilgi ve alt bilgilerden sayfa numaralarını kaldırdığınızdan emin olun.

Üst bilgi veya alt bilgide yalnızca sayfa numarası bulunduğu durumlarda sayfa numarasını kaldırma

 • Ekle sekmesinin Üst Bilgi ve Alt Bilgi grubunda Sayfa Numarası'na tıklayın.

  Word Şerit Resmi

 • Sayfa Numaralarını Kaldır'a tıklayın.

  • Sayfa Numaralarını Kaldır komutu, Microsoft Office Word'ün önceki sürümlerinde eklenmiş olan sayfa numaralarını kaldırmaz.

  • Sayfa Numaralarını Kaldır komutu, Sayfa Numarası galerisinde Geçerli Konum tıklanarak eklenmiş olan sayfa numaralarını kaldırmaz.

  • Sayfa Numaralarını Kaldır komutu çalışmıyor gibi görünüyorsa, üst bilgi veya alt bilgi alanındaki sayfa numarasını silmeyi ve bu makalenin sonraki bölümünde verilen adımları izlemeyi deneyin.

Sayfa numarasını kaldırıp üst bilgi veya alt bilgideki diğer içeriği olduğu gibi bırakma

 1. Üst bilgi veya alt bilgi alanının içine çift tıklayın.

 2. Sayfa numarasını seçin ve DELETE tuşuna basın.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!