Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümünü ekleyerek SharePoint sayfasında bir Web sayfasını görüntüleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümünü, SharePoint sayfasındaki bir Web sayfasını, dosyayı veya klasörü görüntülemek için kullanabilirsiniz. İçeriğe bağlanmak için bir köprü, dosya yolu veya klasör yolu girersiniz.

Notlar : 

 • Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümünü yalnızca HTML IFRAME öğesini destekleyen bir tarayıcıda kullanabilirsiniz.

 • Bir dosyayı veya klasörü görüntüleyebilmek için Microsoft Internet Explorer'ı kullanmanız gerekir.

Bu makalede

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümünü kullanmanın yolları

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü, SharePoint sayfasında bir Web sayfasını nasıl görüntüler?

Sayfaya Web Bölümü ekleme

Web Sayfası, klasör veya dosya (özel özellikler) belirtme

Web Bölümünün ortak özelliklerini yapılandırma

Görünüm

Düzen

Gelişmiş

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümünü kullanmanın yolları

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümünü şunları görüntülemek için kullanabilirsiniz:

 • SharePoint sayfasının adanmış haber özetleri bölümünde sık kullanılan bir Internet haber kaynağı.

 • Bir sunucuda yer alan ve düzenli olarak görüntülemek istediğiniz etkin çalışma grubu dosyalarının listesi.

 • Sık kullanılan bir belge veya elektronik tablo.

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü, SharePoint sayfasında bir Web sayfasını nasıl görüntüler?

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümünün bağlantılı içeriği, HTML IFRAME öğesi kullanılarak sayfadaki diğer içerikten ayrı tutulur. Bu öğe, Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümünde içerik olarak görüntülenen HTML öğelerinin sayfadaki diğer HTML öğeleriyle çakışmamasını sağlar. Örneğin, sayfa bir HTML FORM öğesi içeriyor olabilir ve bağlantılı içerik de HTML IFRAME öğesinde yer almayan bir HTML FORM öğesi içeriyorsa, sayfa düzgün görüntülenmez.

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü, içeriği sayfanın geri kalanıyla zaman uyumlu olarak görüntülemez. Başka bir deyişle, bağlantının içeriği döndürmesi uzun sürse bile, sayfadaki diğer Web Bölümlerini görüntüleyebilir ve kullanabilirsiniz.

Sayfaya Web Bölümü ekleme

Bir sayfayı düzenlemek için, en azından site için Tasarımcı grubu üye izinlerine sahip olmanız gerekir.

 1. Şeritte, bir sayfadan Sayfa sekmesini tıklatın ve sonra Düzenle komutunu tıklatın.
  Düzen sekmesinin Düzenle komutu

  Not : Düzenle komutu kullanılamıyorsa, sayfayı düzenlemek için izniniz olmayabilir. Yöneticinizle görüşün.

 2. Sayfadaki Web Bölümü ekleme, Ekle sekmesini tıklatın ve sonra Diğer Web Bölümleri' ni tıklatın istediğiniz yeri tıklatın.
  Diğer Web Bölümleri'ni tıklatın

 3. Kategoriler altında medya ve içerikgibi bir kategori seçin, gibi İçerik Düzenleyicisi, sayfaya eklemek istediğiniz Web Bölümü'nü seçin ve ardından Ekle'yitıklatın.
  diğer web bölümleri iletişim kutusu

  bir Web Bölümü'nü seçtiğinizde, Web Bölümü hakkındaki bilgiler görüntülenir.

 4. Sayfayı düzenlemeyi bitirdiğinizde, Sayfa sekmesini ve sonra da Kaydet'i tıklatın.

  Notlar : 

  • SharePoint Foundation 2010içinde Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü medya ve içerik kategorisinde yer alır.

  • Microsoft SharePoint Server 2010içinde Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü Yazma kategorisinde yer alır.

Web Sayfası, klasör veya dosya (özel özellikler) belirtme

Sayfa görüntüleyicisi Web bölümünün özelliklerini düzenlemek için,

 • Henüz sayfa görüntüleyicisi Web Bölümünü yapılandırmadıysanız, sayfa görüntüleyicisi Web Bölümünde araç bölmesini aç seçeneğini tıklatın.

 • Web Bölümünü üzerine gelin, aşağı oku ve ardından Web Bölümünü Düzenle seçeneğini tıklatın.

Web Bölümü özellikleri araç bölmesinde görüntülenir. Web Bölümü özel özelliklerinin yapılandırılmasına yardımcı olması için aşağıdaki açıklamaları kullanabilirsiniz:

Özellik

Açıklama

Web Sayfası, Klasör veya Dosya grubu

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümünde görüntülemek istediğiniz içerik türünü belirtir.

Aşağıdakilerden birini seçin:

 • Web Sayfası     Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nün içeriği olarak bir Web sayfası görüntülemek istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek, Köprü Metni Aktarım Protokolü’nü (http://) Bağlantı metin kutusuna otomatik olarak girer. Bu, varsayılan değerdir.

 • Klasör     Bir klasördeki dosyaların listesini görüntülemek istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.

 • Dosya     Bir dosyanın içeriğini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. Dosya ayrı bir tarayıcı penceresinde ya da dosyayı açan uygulama, tarayıcı penceresinde dosya için satır içi etkinleştirmeyi destekliyorsa Web Bölümü’nün içinde açılır.

Bağlantı

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümünde görüntülenmesini istediğiniz içeriğe bağlanan köprüyü, klasörü veya dosyayı belirtir:

 • Bu bölümün önceki kısmında Web Sayfası'nı seçtiyseniz, geçerli bir bağlantı girmeniz gerekir. Kullanabileceğiniz geçerli iki bağlantı protokolü şunlardır:

  • Köprü Metin Aktarım Protokolü (http://)

  • Güvenli Yuva Katmanı (SSL) şifrelemesini (https://) kullanan, gizliliğe sahip Köprü Metin Aktarım Protokolü

   Mutlak bir URL veya bir göreli URL kullanabilirsiniz. Ancak, dosya yolu kullanamazsınız.

 • Bu bölümün önceki kısmında Klasör'ü seçtiyseniz, geçerli bir yerel klasör veya ağ klasörü girmeniz gerekir. Klasörü görüntüleyebilmek için Microsoft Internet Explorer gerekir.

 • Bu bölümün önceki kısmında Dosya'yı seçtiyseniz, geçerli bir dosya yolu girmeniz gerekir. Dosyayı görüntüleyebilmek için Microsoft Internet Explorer gerekir. Dosyayı bulmak için Gözat'ı da tıklatabilirsiniz.

Web Bölümünün ortak özelliklerini yapılandırma

Web bölümleri, görünüşlerini, düzenlerini ve gelişmiş özelliklerini denetleyen ortak bir özellik kümesini paylaşır. Web Bölümü özelliklerini araç bölmesinde değiştirirsiniz.

Not : Araç bölmesinde gördüğünüz ortak Web Bölümü özellikleri, çeşitli nedenlerle bu bölümde belirtilen özelliklerden farklı olabilir:

 • Araç bölmesindeki Gelişmiş bölümünü görmek için uygun izinlere sahip olmanız gerekir.

 • Bir veya daha yaygın bu özellikleri görüntülemek Web Bölümü geliştirici yapabilirsiniz seçtiğiniz. Ayrıca, bir Web Bölümü geliştirici oluşturabilir ve ek özelliklerini görüntüleme. Bu özel özellikleri araç bölmesinin görünüm, düzen veya Gelişmiş bölümlerinde listelenen değil.

 • Bazı izin ve özellik ayarları Web Bölümü özelliklerini devre dışı bırakabilir veya gizleyebilir.

Görünüm

Özellik

Açıklama

Başlık

Web Bölümü başlık çubuğunda görünen Web Bölümü'nün başlığını belirtir.

Yükseklik

Web Bölümü'nün yüksekliğini belirtir.

Genişlik

Web Bölümü'nün genişliğini belirtir.

Krom Durumu

Bir kullanıcı sayfayı açtığında, sayfada Web Bölümünün tamamının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir. Varsayılan olarak, krom durumu Normal olarak ayarlanmıştır ve Web Bölümünün tamamı görüntülenir. Simge Durumuna Küçültülmüş olarak ayarlandığında yalnızca başlık çubuğu görünür.

Krom Türü

Web Bölümü çerçevesi başlık çubuğunun ve kenarlığının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir.

Düzen

Özellik

Açıklama

Gizli

Kullanıcı sayfayı açtığında, Web Bölümünün görünür olup olmadığını belirtir. Onay kutusu seçilirse, Web Bölümü yalnızca siz sayfayı tasarladığınız sırada görünür ve başlığına (Gizli) soneki eklenmiştir.

Bir Web Bölümünü gizleyebilirsiniz. Örneğin, Web Bölümü bağlantısı üzerinden başka bir Web Bölümüne veri sağlamakta kullanmak istiyor, ancak Web Bölümünü görüntülemek istemiyor olabilirsiniz.

Yön

Web Bölümü içeriğindeki metnin yönünü belirtir. Örneğin, Arapça sağdan sola yazılan bir dildir; İngilizce ve diğer Avrupa dillerinin çoğu soldan sağa yazılan dillerdir. Bu ayar, tüm Web Bölümü türlerinde kullanılamayabilir.

Bölge

Sayfada Web Bölümünün bulunduğu bölgeyi belirtir.

Not : Bölgeyi değiştirme izniniz olmadığında, sayfadaki bölgeler listede yer almaz.

Bölge Dizini

Bölge birden çok Web Bölümü içerdiğinde, Web Bölümünün bölge içindeki konumunu belirtir.

Sırayı belirtmek için, metin kutusuna sıfırdan büyük bir tamsayı yazın.

Bölge içindeki Web Bölümleri yukarıdan aşağıya doğru sıralıysa, 1 değeri Web Bölümünün bölgenin en üstünde görüntülenmesi anlamına gelir. Bölge içindeki Web Bölümleri soldan sağa doğru sıralıysa, 1 değeri Web Bölümünün bölgenin solunda görünmesi anlamına gelir.

Örneğin, üstten alta sıralı boş bir bölgesine bir Web Bölümü eklediğinizde, bölge dizini 0' dır. İkinci bir Web Bölümü bölgesi en altına eklediğinizde, kendi bölge dizini 1' dir. İkinci Web Bölümü bölgesi en üstüne taşımak için 0yazın ve sonra ilk Web Bölümü için 1 yazın.

Not : Bölgedeki her Web Bölümünün benzersiz bir Bölge Dizini değerine sahip olması gerekir. Bu nedenle, geçerli Web Bölümü için Bölge Dizini değerinin değiştirilmesi, bölgedeki diğer Web Bölümleri için de Bölge Dizini değerini değiştirebilir.

Gelişmiş

Özellik

Açıklama

Simge Halinde Küçültmeye İzin Ver

Web Bölümü'nün simge durumuna küçültülüp küçültülemeyeceğini belirtir.

Kapatmaya İzin Ver

Web Bölümünün sayfadan kaldırılıp kaldırılamayacağını belirtir.

Gizlemeye İzin Ver

Web Bölümü'nün simge durumuna gizlenip gizlenemeyeceğini belirtir.

Bölge Değişikliğine İzin Ver

Web Bölümü'nün farklı bir alana taşınıp taşınamayacağını belirtir.

Bağlantılara İzin Ver

Web Bölümü'nün diğer Web Bölümleriyle olan bağlantılara katılıp katılamayacağını belirtir.

Kişisel Görünümde Düzenlemeye İzin Ver

Web Bölümü özelliklerinin kişisel görünümde değiştirilip değiştirilemeyeceğini belirtir.

Dışarı Aktarma Modu

Bu Web Bölümü için dışarı aktarılmasına izin verilen veri düzeyini belirtir. Yapılandırmanıza bağlı olarak bu ayar kullanılamayabilir.

Başlık URL'si

Web Bölümü hakkında ek bilgi içeren dosyanın URL'sini belirtir. Web Bölümü başlığınız tıklattığınızda, dosya farklı bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Açıklama

Fare işaretçisi Web Bölümü başlığı veya Web Bölümü simgesi üzerine getirildiğinde görünen Ekran İpucunu belirtir. Bu özelliğin değeri, araç bölmesinin Web Bölümlerini Bul menüsündeki Ara komutunu kullanarak Web Bölümü aradığınızda kullanılır.

Yardım URL'si

Web Bölümü ile ilgili Yardım bilgilerini içeren bir dosyanın konumunu belirtir. Yardım bilgileri, Web Bölümü menüsünde Yardım komutunu tıklattığınızda ayrı bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Yardım Modu

Tarayıcının, Web Bölümü için Yardım içeriğini nasıl görüntüleyeceğini belirtir.

Aşağıdakilerden birini seçin:

 1. Kalıcı Tarayıcıda bu özelliğin olması koşuluyla, ayrı bir tarayıcı penceresi açar. Kullanıcı, Web sayfasına dönmeden önce bu pencereyi kapatmalıdır.

 2. Geçici Tarayıcıda bu özelliğin olması koşuluyla, ayrı bir tarayıcı penceresi açar. Kullanıcının Web sayfasına dönmeden önce bu pencereyi kapatması gerekmez. Varsayılan değer budur.

 3. Git Web sayfasını geçerli tarayıcı penceresinde açar.

Not : Özel Microsoft ASP.NET Web Bölümleri bu özelliği desteklese de, varsayılan SharePoint Yardım konuları yalnızca ayrı bir tarayıcı penceresinde açılır.

Katalog Simge Resmi URL'si

Web Bölümü Listesinde Web Bölümü simgesi olarak kullanılacak görüntüyü içeren dosyanın konumunu belirtir. Görüntü boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Başlık Simge Resmi URL'si

Web Bölümü başlık çubuğunda kullanılacak görüntüyü içeren dosyanın konumunu belirtir. Görüntü boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Alma Hatası İletisi

Web Bölümü'nü almaya ilişkin bir hata olduğunda görünen iletiyi belirtir.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×