Sayfa Görüntüleyici Web Bölümü

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümünü, Web Bölümü Sayfasındaki bir Web sayfasını, dosyayı veya klasörü görüntülemek için kullanabilirsiniz. İçeriğe bağlanmak için bir köprü, dosya yolu veya klasör adı girmeniz gerekir.

Notlar: 

 • Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümünü yalnızca HTML IFRAME öğesini destekleyen bir tarayıcıda kullanabilirsiniz.

 • Bir dosyayı veya klasörü görüntüleyebilmek için Microsoft Internet Explorer'ı kullanmanız gerekir.

Bu makalede

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nü olası kullanma yöntemleriniz

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nün Web Bölümü Sayfası’nda bir Web sayfasını görüntüleme şekli

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nün özel özellikleri

Web Bölümlerinin ortak özellikleri

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümünü kullanmanın yolları

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümünü şunları görüntülemek için kullanabilirsiniz:

 • Web Bölümü Sayfasının adanmış haber özetleri bölümünde sık kullanılan bir Internet haber kaynağı.

 • Ağ sunucusunda yer alan ve düzenli olarak görüntülemek istediğiniz etkin çalışma grubu dosyalarının listesi.

 • Sık kullanılan bir belge veya elektronik tablo.

Sayfanın Başı

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü bir Web Bölümü Sayfasında Web sayfasını nasıl görüntüler?

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümünün bağlantılı içeriği, HTML IFRAME öğesi kullanılarak Web Bölümü Sayfasındaki diğer içerikten ayrı tutulur. Bu öğe, Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümünde içerik olarak görüntülenen HTML öğelerinin Web Bölümü Sayfasındaki diğer HTML öğeleriyle çakışmamasını sağlar. Örneğin, Web Bölümü Sayfası bir HTML FORM öğesi içeriyor olabilir ve bağlantılı içerik de HTML IFRAME öğesinde yer almayan bir HTML FORM öğesi içeriyorsa, sayfa düzgün görüntülenmez.

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü, içeriği sayfanın geri kalanıyla zaman uyumlu olarak görüntülemez. Başka bir deyişle, bağlantının içeriği döndürmesi uzun sürse bile, sayfadaki diğer Web Bölümlerini görüntüleyebilir ve kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümüne ait özel özellikler

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümüne ait özel özellikler aşağıda sıralanmaktadır.

Not: Bu özel özelliklerden hiçbirini kişisel görünümde göremez veya düzenleyemezsiniz.

Özellik:

description

Web Sayfası, Klasör veya Dosya grubu

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümünde görüntülemek istediğiniz içeriğin türünü belirtir.

Aşağıdakilerden birini seçin:

 • Web Sayfası     Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümünün içeriği olarak bir Web sayfası görüntülemek istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek belirlendiğinde, Bağlantı metin kutusuna otomatik olarak Köprü Metni Aktarım Protokolü (http://) girilir ve Gözat düğmesi görünür durumdaysa, gizlenir. Varsayılan değer budur.

 • Klasör     Bir klasördeki dosyaların listesini görüntülemek istiyorsanız, bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek belirlendiğinde, Gözat düğmesi görünür durumdaysa, gizlenir.

 • Dosya     Bir dosyanın içeriğini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek, Bağlantı metin kutusunun altında Gözat düğmesini de görüntüler. Dosya ya ayrı bir pencerede açılır ya da dosyayı açan uygulama tarayıcı penceresinde dosya için satır içi etkinleştirmeyi destekliyorsa, Web Bölümü içinde açılır.

Bağlantı

Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümünde görüntülenmesini istediğiniz içeriğe bağlanan köprüyü, klasörü veya dosyayı belirtir:

 • Yukarıda Web Sayfası'nı seçtiyseniz, geçerli bir bağlantı girmeniz gerekir. Kullanabileceğiniz geçerli iki bağlantı protokolü şunlardır:

  • Köprü Metni Aktarım Protokolü (http://)

  • Güvenli Yuva katmanı (SSL) şifrelemesini kullanarak gizlilik sağlayan Köprü Metni Aktarım Protokolü (https://)

   Mutlak bir URL veya bir göreli URL kullanabilirsiniz. Ancak, dosya yolu kullanamazsınız.

 • Yukarıda Klasör'ü seçtiyseniz, geçerli bir yerel klasör veya ağ klasörü girmeniz gerekir. Klasörü görüntüleyebilmek için Microsoft Internet Explorer gerekir.

 • Yukarıda Dosya'yı seçtiyseniz, geçerli bir dosya yolu girmeniz gerekir. Dosyayı görüntüleyebilmek için Microsoft Internet Explorer gerekir. Dosyayı bulmak için Gözat'ı da tıklatabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Web Bölümlerinin ortak özellikleri

Tüm Web Bölümleri görünümleri, yerleşimleri ve gelişmiş özelliklerini denetleyen bir ortak özellikler kümesine sahiptir.

Not: Birkaç nedenden dolayı, araç bölmesinde gördüğünüz ortak Web Bölümü özellikleri, bu bölümde belgelenenlerden farklı olabilir:

 • Araç bölmesindeki Gelişmiş bölümünü görmek için uygun izinlere sahip olmanız gerekir.

 • Belirli bir Web Bölümü için, bir Web Bölümü geliştiricisi bu özelliklerden bir veya birden fazlasını görüntülememeyi seçmiş veya araç bölmesinin Görünüm, Yerleşim ve Gelişmiş bölümlerinde aşağıda listelenmemiş, ek özellikler oluşturmayı ve görüntülemeyi seçmiş olabilir.

 • Bazı izin ve özellik ayarları Web Bölümü özelliklerini devreden çıkarabilir veya gizleyebilir.

Görünüm

Özellik:

description

Başlık

Web Bölümünün, Web Bölümü başlık çubuğunda görülen başlığını belirtir.

Yükseklik

Web Bölümünün yüksekliğini belirtir.

Genişlik

Web Bölümünün genişliğini belirtir.

Krom Durumu

Kullanıcı Web Bölümü Sayfasını açtığında, sayfada Web Bölümünün tamamının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir. Varsayılan olarak, krom durumu Normal'e ayarlıdır ve Web Bölümünün tamamı görüntülenir. Simge Durumuna Küçültülmüş olarak ayarlandığında yalnızca başlık çubuğu görünür.

Krom Türü

Başlık çubuğunun ve Web Bölümü çerçevesinin kenarlığının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir.

Yerleşim

Özellik:

description

Gizli

Kullanıcı Web Bölümü Sayfasını açtığında, Web Bölümünün görünür olup olmadığını belirtir. Onay kutusu seçilirse, Web Bölümü yalnızca siz sayfayı tasarladığınız sırada görünür ve başlığına (Gizli) soneki eklenmiştir.

Web Bölümü bağlantısı üzerinden başka bir Web Bölümüne veri sağlamakta kullanmak istiyor, ancak Web Bölümünü görüntülemek istemiyorsanız, Web Bölümünü gizleyebilirsiniz.

Yön

Web Bölümü içeriğindeki metnin yönünü belirtir. Örneğin, Arapça sağdan sola yazılan bir dildir; İngilizce ve diğer Avrupa dillerinin çoğu soldan sağa yazılan dillerdir. Bu ayar tüm Web Bölümü türlerinde kullanılamayabilir.

Bölge

Web Bölümü Sayfasında Web Bölümünün bulunduğu bölgeyi belirtir.

Not: Web Bölümü Sayfasındaki bölgeler, bölgeyi değiştirme izniniz olmadığında, liste kutusunda sıralanmaz.

Bölge Dizini

Bölge birden çok Web Bölümü içerdiğinde, Web Bölümünün bölge içindeki konumunu belirtir.

Sırayı belirtmek için, metin kutusuna sıfırdan büyük bir tamsayı yazın.

Bölge içindeki Web Bölümleri yukarıdan aşağıya doğru sıralıysa, 1 değeri Web Bölümünün bölgenin en üstünde görüntülenmesi anlamına gelir. Bölge içindeki Web Bölümleri soldan sağa doğru sıralıysa, 1 değeri Web Bölümünün bölgenin solunda görünmesi anlamına gelir.

Örneğin, yukarıdan aşağıya doğru sıralı boş bir bölgeye Web Bölümü eklediğinizde, Bölge Dizini 0 olur. Bölgenin en altına ikinci bir Web Bölümü eklediğinizde, Bölge Dizini 1 olur. İkinci Web Bölümünü bölgenin en üstüne taşımak için, 0 yazın ve sonra ilk Web Bölümü için 1 yazın.

Not: Bölgedeki her Web Bölümünün benzersiz bir Bölge Dizini değerine sahip olması gerekir. Bu yüzden, geçerli Web Bölümü için Bölge Dizini değerinin değiştirilmesi, bölgedeki diğer Web Bölümleri için de Bölge Dizini değerini değiştirebilir.

Gelişmiş

Özellik:

description

Simge Durumuna Küçültmeye İzin Ver

Web Bölümünün simge durumuna küçültülüp küçültülemeyeceğini belirtir.

Kapatmaya İzin Ver

Web Bölümünün Web Bölümü Sayfasından kaldırılıp kaldırılamayacağını belirtir.

Gizlemeye İzin Ver

Web Bölümünün gizlenip gizlenemeyeceğini belirtir.

Bölge Değişikliğine İzin Ver

Web Bölümünün farklı bir bölgeye taşınıp taşınamayacağını belirtir.

Bağlantılara İzin Ver

Web Bölümünün diğer Web Bölümleriyle bağlantılara katılıp katılamayacağını belirtir.

Kişisel Görünümde Düzenlemeye İzin Ver

Web Bölümü özelliklerinin kişisel görünümde değiştirilip değiştirilemeyeceğini belirtir.

Verme Modu

Bu Web Bölümü için verilmesine izin verilen veri düzeyini belirtir. Yapılandırmanıza bağlı olarak bu ayar kullanılamayabilir.

Başlık URL'si

Web Bölümü hakkında ek bilgiler içeren bir dosyanın URL'sini belirtir. Dosya, Web Bölümü başlığını tıklattığınızda ayrı bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Açıklama

Fare işaretçisini Web Bölümü başlığında veya Web Bölümü simgesi üzerinde tuttuğunuzda görünecek Ekran İpucu'nu belirler. Araç bölmesinin Web Bölümü Bul menüsündeki Ara komutunu kullanarak Web Bölümlerini aradığınızda; Site, Sanal Sunucu ve Web Bölümü Sayfası adlı Web Bölümü galerileri aranırken bu özelliğin değeri kullanılır.

Yardım URL'si

Web Bölümü hakkında Yardım bilgileri içeren bir dosyanın konumunu belirtir. Yardım bilgileri, Web Bölümü menüsünde Yardım komutunu tıklattığınızda ayrı bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Yardım Modu

Tarayıcının, bir Web Bölümüne ilişkin Yardım içeriğini nasıl görüntüleyeceğini belirtir.

Aşağıdakilerden birini seçin:

 • Kalıcı Tarayıcıda bu özelliğin olması koşuluyla, ayrı bir tarayıcı penceresi açar. Kullanıcının, Web sayfasına dönmeden önce bu pencereyi kapatması gerekir.

 • Geçici Tarayıcıda bu özelliğin olması koşuluyla, ayrı bir tarayıcı penceresi açar. Kullanıcının, Web sayfasına dönmeden önce bu pencereyi kapatması gerekmez. Varsayılan değer budur.

 • Gezinti Web sayfasını geçerli tarayıcı penceresinde açar.

Not: Özel Microsoft ASP.NET Web Bölümleri bu özelliği desteklese de, varsayılan Windows SharePoint Services 3.0 Yardım konuları yalnızca ayrı bir tarayıcı penceresinde açılır.

Katalog Simgesi Görüntü URL'si

Web Bölümü Listesinde Web Bölümü simgesi olarak kullanılacak görüntüyü içeren dosyanın konumunu belirtir. Görüntü boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Başlık Simgesi Görüntü URL'si

Web Bölümü başlık çubuğunda kullanılacak görüntüyü içeren dosyanın konumunu belirtir. Görüntü boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Alma Hatası İletisi

Web Bölümü'nü almaya ilişkin bir hata olduğunda görünen iletiyi belirtir.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×