Sayıları yüzde olarak görüntüleme

Bu makalede, Excel'de sayıların yüzde olarak nasıl görüntüleneceği açıklanmakta ve çalışma sayfanızda yüzde hesabı yapmaya yönelik bazı temel teknikler sunulmaktadır.

Bu makalede

Excel yüzdeleri nasıl işliyor?

Sayıları yüzde olarak görüntüleme

Yüzdeleri görüntülemeyle ilgili ipuçları

Yüzde hesaplama örnekleri

Örnek 1: Bir sayıyı bir yüzde oranında artırma veya azaltma

Örnek 2: Yüzdeye dayalı bir tutar hesaplama

Örnek 3: İki tutara dayalı olarak yüzdeyi hesaplama

Örnek 4: Başka bir tutara ve yüzdeye dayalı bir tutar hesaplama

Örnek 5: İki sayı arasındaki farkı hesaplama ve yüzde olarak gösterme

Excel yüzdeleri nasıl işliyor?

Sayıları yüzde olarak biçimlendirmek basit bir işlemdir; ancak biçimi uyguladıktan sonra aldığınız sonuçlar, sayıların çalışma kitabınızda bulunup bulunmamasına bağlı olarak değişir.

 • Sayı içeren hücreleri biçimlendirme    Bir çalışma kitabındaki varolan sayılara Yüzde biçimini uygularsanız, Excel bu sayıları 100 ile çarparak yüzde değerlerine dönüştürür. Örneğin bir hücrede 10 sayısı varsa, Yüzde biçimi uygulandıktan sonra Excel bu sayıyı 100 ile çarpar ve %1000,00 değerini görüntüler. Bu değeri beklemiyor olabilirsiniz. Yüzdeleri doğru şekilde uygulamak için, sayıları yüzde olarak biçimlendirmeden önce bunların yüzde olarak hesaplandıklarından ve ondalık biçimde görüntülendiklerinden emin olun. Yüzdeler, miktar / toplam = yüzde denklemi kullanılarak hesaplanır. Örneğin bir hücre =10/100 formülünü içeriyorsa, bu hesaplamanın sonucu 0,1'dir. Daha sonra 0,1 değerini yüzde olarak hesaplarsanız, sayı doğru şekilde %10 olarak görüntülenecektir. Yüzdeleri hesaplama hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Yüzde hesaplama örnekleri.

 • Boş hücreleri biçimlendirme    Yüzde biçimini hücrelere uygular ve daha sonra bu hücrelere sayıları yazarsanız davranış farklıdır. 1'e eşit ve daha büyük olan sayılar varsayılan olarak yüzdelere dönüştürülür; 1'den daha küçük olan sayılar ise 100 ile çarpılarak yüzdelere dönüştürülür. Örneğin, 10 veya 0,1 yazıldığında sonuç %10,00 olur. (Ondalık basamağından sonraki iki sıfırı görüntülemek istemiyorsanız, aşağıdaki yordamda açıklandığı şekilde bunları kolayca kaldırabilirsiniz.)

Sayfanın Başı

Sayıları yüzde olarak görüntüleme

Seçili hücrelere yüzde biçimlendirmesini hızlıca uygulamak için, Giriş sekmesindeki Sayı grubunda Yüzde Stili Düğme resmi düğmesini tıklatın veya CTRL+SHIFT+% tuşlarına basın. Biçim üzerinde daha fazla denetime sahip olmak veya seçiminizde biçimlendirmenin diğer özelliklerini değiştirmek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 1. Biçimlendirmek istediğiniz hücreleri seçin.

  Hücre, aralık, satır veya sütun seçme

  Seçmek için

  Bunu yapın

  Tek bir hücre

  Hücreyi tıklatın veya ok tuşlarına basarak hücreye gidin.

  Hücre aralığı

  Aralıktaki ilk hücreyi tıklatın ve son hücreye doğru sürükleyin veya seçimi genişletmek amacıyla ok tuşlarına basarken SHIFT tuşunu basılı tutun.

  Ayrıca, aralığın ilk hücresini seçip sonra da ok tuşlarıyla seçimi genişletmek için F8'e basabilirsiniz. Seçimi genişletmeyi durdurmak için F8'e yeniden basın.

  Büyük bir hücre aralığı

  Aralıktaki ilk hücreyi tıklatın ve SHIFT tuşunu basılı tutarken aralıktaki son hücreyi tıklatın. Son hücreyi görüntüye getirmek için kaydırabilirsiniz.

  Çalışma sayfasındaki tüm hücreler

  Tümünü Seç düğmesini tıklatın.

  Tümünü Seç düğmesi

  Çalışma sayfasının tamamını seçmek için CTRL+A tuşlarına da basabilirsiniz.

  Not   Çalışma sayfasında veriler varsa, CTRL+A geçerli bölgeyi seçer. CTRL+A tuşlarına ikinci kez basıldığında çalışma sayfasının tamamı seçilir.

  Bitişik olmayan hücreler veya hücre aralıkları

  İlk hücreyi veya hücre aralığını seçin, ardından CTRL tuşunu basılı tutarken diğer hücreleri veya aralıkları seçin.

  Ayrıca, ilk hücreyi veya hücre aralığını seçtikten sonra bitişik olmayan başka hücre veya aralık eklemek üzere SHIFT+F8 tuşlarına basabilirsiniz. Seçime hücre veya aralık eklemeyi durdurmak için SHIFT+F8 tuşlarına yeniden basın.

  Not   Bitişik olmayan seçimlerde belirli hücrelerin veya hücre aralıklarının seçimini iptal edemezsiniz; tüm seçimi iptal etmeniz gerekir.

  Tüm satır veya sütun

  Satır veya sütun başlığını tıklatın.

  Satır başlığını ve sütun başlığını gösteren çalışma sayfası

  1. Satır başlığı

  2. Sütun başlığı

  Ayrıca, satır veya sütundaki hücreleri seçmek için ilk hücreyi seçebilir ve sonra CTRL+SHIFT+OK tuşu (satırlar için SAĞ OK veya SOL OK, sütunlar için YUKARI OK veya AŞAĞI OK) tuş bileşimine basabilirsiniz.

  Not   Satır veya sütunda veriler varsa, CTRL+SHIFT+OK tuşu son kullanılan hücrenin satırını veya sütununu seçer. CTRL+SHIFT+OK tuşu bileşimine ikinci kez basıldığında satır veya sütunun tamamı seçilir.

  Bitişik satırlar veya sütunlar

  Satır veya sütun başlıkları boyunca sürükleyin. Bunun yerine ilk satırı veya sütunu seçebilir ve SHIFT tuşunu basılı tutarken son satırı veya sütunu da seçebilirsiniz.

  Bitişik olmayan satırlar veya sütunlar

  Seçiminizdeki ilk satır veya sütunun satır veya sütun başlığını tıklatın; sonra CTRL tuşunu basılı tutarak seçime eklemek istediğiniz diğer satır veya sütunların başlıklarını tıklatın.

  Satır veya sütunun ilk veya son hücresi

  Satır veya sütunda bir hücreyi seçin ve sonra CTRL+OK tuşu (satırlar için SAĞ OK veya SOL OK, sütunlar için YUKARI OK veya AŞAĞI OK) tuş bileşimine basın.

  Çalışma sayfasının veya Microsoft Office Excel tablosunun ilk veya son hücresi

  Çalışma sayfasının veya Excel listesinin ilk hücresini seçmek için CTRL+HOME tuşlarına basın.

  Çalışma sayfasının veya Excel listesinin veri veya biçimlendirme içeren son hücresini seçmek için CTRL+END tuşlarına basın.

  Çalışma sayfasının en son kullanılan hücresine (sağ alt köşe) kadar olan hücreler

  İlk hücreyi seçin ve sonra hücrelerin seçimini çalışma sayfasının en son kullanılan hücresine (sağ alt köşe) kadar genişletmek için CTRL+SHIFT+END tuşlarına basın.

  Çalışma kitabının başına kadar olan hücreler

  İlk hücreyi seçin ve sonra hücrelerin seçimini çalışma sayfasının başlangıcına kadar genişletmek için CTRL+SHIFT+HOME tuşlarına basın.

  Etkin seçimden daha fazla veya daha az hücre

  SHIFT tuşunu basılı tutarken yeni seçime eklemek istediğiniz son hücreyi tıklatın. etkin hücre ile tıklattığınız hücre arasındaki dikdörtgen aralık, yeni seçim haline gelir.

  İpucu   Hücrelerin seçimini iptal etmek için, çalışma sayfasındaki herhangi bir hücreyi tıklatın.

 2. Giriş sekmesinde, Sayı'nın yanındaki İletişim Kutusu Başlatıcısı'nı tıklatın.

  Sayı grubundaki iletişim kutusu başlatıcısı

 3. Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusundaki Kategori listesinde Yüzde Oranı'nı tıklatın.

  Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusundaki Yüzde kategorisi

 4. Ondalık basamak sayısı kutusuna, görüntülenmesini istediğiniz ondalık basamak sayısını girin. Örneğin, %10,00 yerine %10 görüntülenmesini istiyorsanız, Ondalık basamak sayısı kutusuna 0 yazın.

Sayfanın Başı

Yüzdeleri görüntülemeyle ilgili ipuçları

 • Seçili hücrelerin sayı biçimlerini sıfırlamak için, Kategori listesinde Genel seçeneğini belirleyin. Genel biçimi uygulanan hücrelerin belirli bir sayı biçimi yoktur.

 • Negatif yüzdelerin farklı görünmesini (örneğin bunların kırmızı renkle gösterilmesini) istiyorsanız, özel bir sayı biçimi oluşturabilirsiniz (Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusundaki Sayı sekmesinde yer alan Özel kategorisi). Bu biçim aşağıdakine benzemelidir: %0,00[Kırmızı]-%0,00. Bu biçim hücrelere uygulandığında, pozitif yüzdeleri varsayılan metin renginde ve negatif yüzdeleri kırmızı renkle görüntüler. Noktalı virgülden sonra gelen bölüm, bir negatif değere uygulanan biçimi gösterir.

  Özel sayı biçimi

  Benzer şekilde, aşağıdakine benzer özel bir biçim oluşturarak negatif yüzdeleri parantez içinde görüntüleyebilirsiniz: %0,00_);(%0,00). Özel biçimler oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Özel bir sayı biçimi oluşturma ve silme.

 • Çalışma kitabınızda negatif yüzdelerin görünme şeklini özelleştirmek için koşullu biçimlendirme de kullanabilirsiniz (Giriş sekmesindeki Stiller grubunda yer alan Koşullu Biçimlendirme komutu). Oluşturduğunuz koşullu biçimlendirme kuralı, aşağıdaki örnekte gösterilene benzer olmalıdır. Bu kural, Excel'e bir hücrenin değeri sıfırdan küçükse hücreye bir biçimlendirme (kırmızı metin) uygulamasını bildirir. Koşullu biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Koşullu biçimleri ekleme, bulma veya temizleme.

  0'dan küçük olan sayıları kırmızı metinle görüntüleyen koşullu biçimlendirme

Sayfanın Başı

Yüzde hesaplama örnekleri

Bu bölümde, yüzdeleri hesaplamak için kullanılabilecek basit teknikler gösterilmektedir.

Örnek 1: Bir sayıyı bir yüzde oranında artırma veya azaltma

Senaryo    Her hafta yiyecek için ortalama 25 TL harcıyorsunuz ve haftalık yiyecek harcamalarınızı %25 azaltmak istiyorsunuz. Ne kadar harcayabilirsiniz? Veya haftalık 25 TL olan yemek harçlığınızı %25 artırmak istiyorsanız, yeni haftalığınız ne olmalıdır?

Yiyecek için harcadığınız tutar B2 hücresinde ve bu tutarı azaltmak istediğiniz yüzde C2 hücresindeyse, sonucu bulmak için D2 hücresine =B2*(1-C2) formülünü girebilirsiniz:

Yüzde hesaplama formülüne bir örnek

Bu formülde, %100 oranı için 1 kullanılır. Benzer şekilde, bu miktarı belirli bir yüzde oranında artırmak isterseniz, D2 hücresine =B2*(1+C2) formülünü girersiniz:

Yüzde hesaplama formülüne bir örnek

Örnek 2: Yüzdeye dayalı bir tutar hesaplama

Senaryo    800 TL ödeyerek bir bilgisayar satın aldıysanız ve %8,9 oranında satış vergisi varsa, vergi olarak ne kadar ödemeniz gerekmektedir? Bu örnekte, 800'ün %8,9'unu bulmak istiyorsunuz.

Fiyat B2 hücresinde ve satış vergisi de C2 hücresindeyse, aşağıda gösterildiği şekilde D2 hücresine =B2*C2 formülünü yazabilirsiniz:

Yüzde hesaplama formülüne bir örnek

Bu formül 800'ü 0,089 (yüzde oranının ondalık biçimde gösterimi) ile çarparak satış vergisini bulur.

Örnek 3: İki tutara dayalı olarak yüzdeyi hesaplama

Senaryo    Örneğin, bir öğrenci sınavda 50 üzerinden 42 puan alırsa doğru yanıtların yüzdesi nedir?

Bu senaryoda, B2 hücresindeki sayı doğru yanıtlanan soru ve C2 hücresindeki sayı da toplam soru sayısı ise, notu bulmak için D2 hücresine =B2/C2 formülünü yazabilirsiniz.

Yüzde hesaplama formülüne bir örnek

Bu formül, doğru yanıtların yüzdesini bulmak için 42'yi 50'ye böler. (Burada gösterilen örnekte, not hiçbir ondalık basamak gösterilmeden yüzde olarak biçimlendirilmiştir.)

Örnek 4: Başka bir tutara ve yüzdeye dayalı bir tutar hesaplama

Senaryo    Örneğin, bir gömleğin satış fiyatı 15 TL'dir ve bu tutar etiket fiyatından %25 daha düşüktür. Etiket fiyatı nedir? Bu örnekte, %75'inin 15'e eşit olduğu sayıyı bulmak istiyorsunuz.

Satış fiyatı B2 hücresindeyse ve C2 hücresinde 0,75 değeri (%100'den indirim tutarı olan %25 çıkarıldığında elde edilen ondalık değer) varsa, etiket fiyatını bulmak için D2 hücresine =B2/C2 formülünü girebilirsiniz:

Yüzde hesaplama formülüne bir örnek

Bu formül, etiket fiyatını bulmak için satış fiyatını ödenen yüzde ile çarpar.

Örnek 5: İki sayı arasındaki farkı hesaplama ve yüzde olarak gösterme

Senaryo    Örneğin, departmanınızın Kasım ayı gelirleri 2.342 TL ve Aralık ayı gelirleri 2.500 TL'dir. Bu iki ayın gelirlerinde yüzde değişimi ne kadardır? Bu görevi gerçekleştirmek için, aynı formül içinde MUTLAK işlevini ve çıkarma (-) ve bölme (/) işaretlerini kullanın.

Kasım ayı gelirleri B2 hücresinde ve Aralık ayı gelirleri C2 hücresindeyse, farkı bulmak için D2 hücresinde =(C2-B2)/MUTLAK(B2) formülünü kullanabilirsiniz:

Yüzde hesaplama formülüne bir örnek

Bu formül, ikinci ve birinci sayılar arasındaki farkı ilk sayının mutlak değerine bölerek yüzde değişimini bulur. (Burada gösterilen örnekte, fark, iki ondalık basamak içeren bir yüzde olarak biçimlendirilmiştir.) Bu formülde ilk sayının mutlak değerinin kullanılması önemlidir. Aksi durumda, negatif yüzde değerleri hatalı döndürülebilir. Örneğin, departmanınızın Kasım ayı gelirleri negatif ve Aralık ayı gelirleri pozitif ise, MUTLAK işlevini kullanarak Fark sütunundaki değerin pozitif bir yüzde olmasını sağlayabilirsiniz.

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: Excel 2010Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Destek kaynakları

Dili değiştir