Sayıları farklı sayı sistemlerine dönüştürme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir sayı sistemi, sayıları sembolik karakterlerle temsil etmek için kullanılan sistematik bir yoldur ve sayıları kolaylıkla az yer tutacak biçimde gruplandırmak için bir taban değeri kullanır. En yaygın sayı sistemi, taban değeri 10 ve sembolik karakter kümesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olan onlu sistemdir. Ancak başka sayı sistemleri de vardır ve belli bir amaç için bunlardan birinin kullanımı daha verimli olabilir. Örneğin bilgisayarlar, hesaplama ve işlem yapmak için Boole mantığını kullanmaları dolayısıyla, taban değeri 2 olan ikili taban sistemini kullanırlar.

Microsoft Office Excel'in, sayıları aşağıdaki sayı sistemlerine dönüştürmek için kullanabileceğiniz işlevleri vardır:

Sayı sistemi

Taban değeri

Sembolik karakter kümesi

İkili

2

0, 1

Sekizli

8

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Onlu

10

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9

Onaltılı

16

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Ne yapmak istiyorsunuz?

İkilik tabandaki bir sayıyı ondalığa dönüştürme

İkilik tabandaki bir sayıyı onaltılı bir sayıya dönüştürme

İkilik tabandaki bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürme

Ondalık bir sayıyı ikiliye dönüştürür

Ondalık bir sayıyı onaltılı bir sayıya dönüştürme

Ondalık bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürme

Onaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürme

Onaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürme

Onaltılı bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürme

Sekizli bir sayıyı ikiliye dönüştürme

Sekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürme

Sekizli bir sayıyı onaltılı bir sayıya dönüştürme

İkili tabandaki bir sayıyı onlu tabana dönüştürme

Bu görevi gerçekleştirmek için, BIN2DEC işlevini kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme
  Yardım'dan örnek seçme
 3. CTRL+C tuşlarına basın.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

A

B

Formül

Açıklama (Sonuç)

=BIN2DEC(1100100)

İkilik tabandaki 1100100 sayısını onluk tabana dönüştürür (100)

=BIN2DEC(1111111111)

İkili tabandaki 1111111111 sayısını onlu tabana (-1) dönüştürür

İşlev ayrıntıları

BIN2DEC

Sayfanın Başı

İkili tabandaki bir sayıyı onaltılı tabana dönüştürme

Bu görevi gerçekleştirmek için, BIN2HEX işlevini kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme
  Yardım'dan örnek seçme
 3. CTRL+C tuşlarına basın.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

4

A

B

Formül

Açıklama (Sonuç)

=BIN2HEX(11111011; 4)

İkilik tabandaki 11111011 sayısını 4 karakterli onaltılık tabana dönüştürür (00FB)

=BIN2HEX(1110)

İkilik tabandaki 1110 sayısını onaltılık tabana dönüştürür (E)

=BIN2HEX(1111111111)

İkili tabandaki 1111111111 sayısını onaltılı tabana (FFFFFFFFFF) dönüştürür

İşlev ayrıntıları

BIN2HEX İŞLEVİ

Sayfanın Başı

İkili tabandaki bir sayıyı sekizli tabana dönüştürme

Bu görevi gerçekleştirmek için, BIN2OCT işlevini kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme
  Yardım'dan örnek seçme
 3. CTRL+C tuşlarına basın.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

4

A

B

Formül

Açıklama (Sonuç)

=BIN2OCT(1001; 3)

İkilik tabandaki 1001 sayısını 3 karakterli sekizlik tabana dönüştürür (011)

=BIN2OCT(1100100)

İkilik tabandaki 1100100 sayısını sekizlik tabana dönüştürür (144)

=BIN2OCT(1111111111)

İkili tabandaki 1111111111 sayısını sekizli tabana (7777777777) dönüştürür

İşlev ayrıntıları

BIN2OCT İŞLEVİ

Sayfanın Başı

Onlu tabandaki bir sayıyı ikili tabana dönüştürür

Bu görevi gerçekleştirmek için, DEC2BIN işlevini kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme
  Yardım'dan örnek seçme
 3. CTRL+C tuşlarına basın.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

A

B

Formül

Açıklama (Sonuç)

=DEC2BIN(9;4)

Ondalık 9 karakteri ikili 4 karaktere dönüştürür (1001)

=DEC2BIN(-100)

Onlu tabandaki -100 sayısını ikili tabana (1110011100) dönüştürür

İşlev ayrıntıları

DEC2BIN İŞLEVİ

Sayfanın Başı

Onlu tabandaki bir sayıyı onaltılı tabana dönüştürme

Bu görevi gerçekleştirmek için, DEC2HEX işlevini kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme
  Yardım'dan örnek seçme
 3. CTRL+C tuşlarına basın.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

A

B

Formül

Açıklama (Sonuç)

=DEC2HEX(100;4)

Ondalık 100'ü 4 karakterli onaltılıya dönüştürür (0064)

=DEC2HEX(-54)

Onlu tabandaki -54 sayısını onaltılı tabana (FFFFFFFFCA) dönüştürür

İşlev ayrıntıları

DEC2HEX İŞLEVİ

Sayfanın Başı

Onlu tabandaki bir sayıyı sekizli tabana dönüştürme

Bu görevi gerçekleştirmek için, DEC2OCT işlevini kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme
  Yardım'dan örnek seçme
 3. CTRL+C tuşlarına basın.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

A

B

Formül

Açıklama (Sonuç)

=DEC2OCT(58;3)

Ondalık 58'i sekizliye dönüştürür (072)

=DEC2OCT(-100)

Onlu tabandaki sayıyı sekizli tabana (7777777634) dönüştürür

İşlev ayrıntıları

DEC2OCT

Sayfanın Başı

Onaltılı tabandaki bir sayıyı ikili tabana dönüştürme

Bu görevi gerçekleştirmek için, HEX2BIN işlevini kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme
  Yardım'dan örnek seçme
 3. CTRL+C tuşlarına basın.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

4

A

B

Formül

Açıklama (Sonuç)

=HEX2BIN("F";8)

Onaltılı F'i 8 karakterli ikili dönüştürür (00001111)

=HEX2BIN("B7")

Onaltılı B7'yi ikiliye dönüştürür (10110111)

=HEX2BIN("FFFFFFFFFF")

Onaltılı tabandaki FFFFFFFFFF sayısını ikili tabana (1111111111) dönüştürür

İşlev ayrıntıları

HEX2BIN İŞLEVİ

Sayfanın Başı

Onaltılı tabandaki bir sayıyı onlu tabana dönüştürme

Bu görevi gerçekleştirmek için, HEX2DEC işlevni kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme
  Yardım'dan örnek seçme
 3. CTRL+C tuşlarına basın.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

4

A

B

Formül

Açıklama (Sonuç)

=HEX2DEC("A5")

Onaltılı A5'i onluğa dönüştürür (165)

=HEX2DEC("FFFFFFFF5B")

Onaltılı FFFFFFFF5B'yi onluğa dönüştürür (-165)

=HEX2DEC("3DA408B9")

Onaltılı tabandaki 3DA408B9 sayısını onlu tabana (1034160313) dönüştürür

İşlev ayrıntıları

HEX2DEC

Sayfanın Başı

Onaltılı tabandaki bir sayıyı sekizli tabana dönüştürme

Bu görevi gerçekleştirmek için, HEX2OCT işlevini kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme
  Yardım'dan örnek seçme
 3. CTRL+C tuşlarına basın.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

4

A

B

Formül

Açıklama (Sonuç)

=HEX2OCT("F";3)

Onaltılı F'i 3 karakterlik sekizliye dönüştürür (017)

=HEX2OCT("3B4E")

Onaltılı 3B4E'i sekizliye dönüştürür (35516)

=HEX2OCT("FFFFFFFF00")

Onaltılı tabandaki FFFFFFFF00 sayısını sekizli tabana (7777777400) dönüştürür

İşlev ayrıntıları

HEX2OCT İŞLEVİ

Sayfanın Başı

Sekizli tabandaki bir sayıyı ikili tabana dönüştürme

Bu görevi gerçekleştirmek için, OCT2BIN işlevini kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme
  Yardım'dan örnek seçme
 3. CTRL+C tuşlarına basın.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

A

B

Formül

Açıklama (Sonuç)

=OCT2BIN(3;3)

Sekizli 3'ü 3 karakterli ikiliğe dönüştürür (011)

=OCT2BIN(7777777000)

Sekizli tabandaki 7777777000 sayısını ikili tabana (1000000000) dönüştürür

İşlev ayrıntıları

OCT2BIN İŞLEVİ

Sayfanın Başı

Sekizli tabandaki bir sayıyı onlu tabana dönüştürme

Bu görevi gerçekleştirmek için, OCT2DEC işlevini kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme
  Yardım'dan örnek seçme
 3. CTRL+C tuşlarına basın.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

A

B

Formül

Açıklama (Sonuç)

=OCT2DEC(54)

Sekizli 54'ü onluğa dönüştürür (44)

=OCT2DEC(7777777533)

Sekizli tabandaki 7777777533 sayısını onlu tabana (-165) dönüştürür

İşlev ayrıntıları

OCT2DEC

Sayfanın Başı

Sekizli tabandaki bir sayıyı onaltılı tabana dönüştürme

Bu görevi gerçekleştirmek için, OCT2HEX işlevini kullanın.

Örnek

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme
  Yardım'dan örnek seçme
 3. CTRL+C tuşlarına basın.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

A

B

Formül

Açıklama (Sonuç)

=OCT2HEX(100;4)

Sekizli 100 sayısını 4 karakterli onaltılığa çevirir (0040)

=OCT2HEX(7777777533)

Sekizli tabandaki 7777777533 sayısını onaltılı tabana (FFFFFFFF5B) dönüştürür

İşlev ayrıntıları

OCT2HEX İŞLEVİ

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×