SaveObject makro eylemi

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hiçbiri belirtilmezse, belirtilen erişim nesne veya etkin nesneyi kaydetmek için SaveObject makro eylemi kullanabilirsiniz. Etkin nesne (bunun Farklı Kaydet komutu Hızlı Erişim Araç çubuğuile aynı işlevleri) bazı durumlarda yeni bir adla da kaydedebilirsiniz.

Not : Access 2010'da başlayarak, makro Kaydet eylemi SaveObjectiçin değiştirildi.

Not : Veritabanını güvenilir değilse, bu eylem izin verilmez.

Ayar

SaveObject eylemi aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur.

Eylem bağımsız değişkeni

Açıklama

Nesne Türü

Kaydetmek istediğiniz nesne türü. Tablo, sorgu, Form, rapor, makro, Modül, Veri erişim sayfası, Sunucu görünümü, Diyagram, Saklı yordamveya Eylem değişkenleri bölümünde Nesne türü kutusunda makro tasarım penceresinin işlevi tıklatın. Etkin nesneyi seçmek için bu bağımsız değişkeni boş bırakın. Bu bağımsız değişkeninde nesne türünü seçerseniz, Nesne adı bağımsız değişkeninde var olan bir nesnenin adını seçmeniz gerekir.

Nesne Adı

Kaydedilmesini nesnesinin adı. Nesne adı kutusu veritabanındaki Nesne türü bağımsız değişkeniyle seçilen türdeki tüm nesneleri gösterir. Nesne türü bağımsız değişkeni boş bırakırsanız, siz bu bağımsız değişkeni etkin nesneyi kaydetmek için boş bırakın veya bazı durumlarda, etkin nesne bu adla kaydetmek için bu bağımsız değişkeninde yeni bir ad girin.

Yeni bir ad girerseniz, ad Access nesneler için standart adlandırma kuralları izlemeniz gerekir.

Açıklamalar

SaveObject makro eylemi kullanıcı açıkça açabileceğiniz tüm veritabanı nesneleri üzerinde çalışır. Belirtilen nesne SaveObject eylemin nesneyi herhangi bir etkisi açık olması gerekir. Bu eylem bir nesneyi seçip Hızlı Erişim Araççubuğundaki Kaydet ' i tıklatarak kaydetme aynı sonucu verir. Nesne türü bağımsız değişkeni boş bırakarak ve Nesne adı bağımsız değişkeninde yeni bir ad girilmesi KaydetHızlı Erişim Araç çubuğu, tıklatıp etkin nesne için yeni bir ad girerek aynı sonucu verir. SaveObject makro eylemini kullanarak bir nesneyi kaydetmek ve bir makroFarklı Kaydet komutu gerçekleştirmek için belirtmenize olanak tanır.

Not : Aşağıdakilerden herhangi birini yeni bir adla kaydetmek için SaveObject makro eylemi kullanamazsınız:

  • Bir formForm görünümü veya Veri Sayfası görünümü.

  • Bir rapor Baskı Önizleme'de.

  • Bir modül.

  • Veri Sayfası görünümünde veya Baskı Önizleme'de sunucu görünümü.

  • Bir veri erişim sayfasıSayfa görünümüiçinde.

  • Bir tablo veri sayfası görünümünde veya Baskı Önizleme.

  • Bir sorguyu veri sayfası görünümünde veya Baskı Önizleme.

  • Bir depolanmış yordam veri sayfası görünümünde veya Baskı Önizleme.

Geçerli veritabanında veya kitaplık veritabanıçalışan bir makroda yürütülür olup olmadığını SaveObject makro eylemi her zaman belirtilen veya etkin nesneyi nesneyi oluşturulduğu veritabanında kaydeder.

Etkin nesneyi yeni bir adla kaydedin, ancak adı bu türde var olan bir nesne adı ile aynıdır, bir iletişim kutusu, var olan nesne üzerine yazmak isteyip istemediğinizi sorar. UyarıBelirle makro eyleminin Uyarılar Açık bağımsız değişkeni Hayırolarak ayarladıysanız, iletişim kutusu görüntülenmez ve eski nesneyi otomatik olarak üzerine yazılır.

Visual Basic for Applications (VBA) modülünde SaveObject eylemini çalıştırmak için DoCmd nesnesinin kaydetme yöntemini kullanın.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×