Satırları ve sütunları dondurma veya kilitleme

Çalışma sayfasının başka bir alanına kaydırdığınız sırada, çalışma sayfasına ait bir alanı görmeye devam etmek için bölmeleri dondurarak belirli satırları veya sütunları tek alanda kilitleyebilir ya da bölmeleri bölüp, birbirinden ayrı olarak kaydırılabilen birden çok çalışma sayfası alanı oluşturabilirsiniz.

KAYDIRMA KİLİDİ hakkında bilgi için bkz. Kaydırma Kilidini Kapatma. Çalışma sayfasının yazdırılan her sayfasına satır ve sütun başlıkları ekleme hakkında bilgi için bkz. Yazdırılan her sayfada satır ve sütun başlıklarını yazdırma. Çalışma sayfasını koruma hakkında bilgi için bkz. Çalışma sayfası veya çalışma kitabı öğelerini koruma.

Bu makalede

Satır ve sütunları dondurma ile bölme yöntemlerinin karşılaştırması

Belirli satırları ve sütunları kilitlemek için bölmeleri dondurma

Bölmeleri çözme

Ayrı çalışma sayfası alanlarında satırları veya sütunları kilitlemek için bölmeleri bölme

Bölmeleri kaldırma

Satır ve sütunları dondurma ile bölme yöntemlerinin karşılaştırması

Bölmeleri dondurduğunuzda, çalışma sayfasını kaydırırken Microsoft Excel belirli satır veya sütunları görünümde tutar. Örneğin, elektronik tablonuzdaki ilk satır etiketleri içeriyorsa, elektronik tablonuzu aşağı kaydırırken sütun etiketlerinin görünümde kalacağından emin olmak için bu satırı dondurabilirsiniz.

1. satırı dondurulmuş çalışma sayfası penceresi

Kaydırdığınız sırada sütun etiketlerinin yerinde kalması için 1. satırın altındaki düz çizgi, satırın dondurulduğunu belirtilir.

Bölmeleri böldüğünüzde, Excel içinde kayabileceğiniz iki veya dört ayrı çalışma sayfası alanı oluşturur; bu sırada kaydırılmayan alandaki satır ve sütunlar görünür kalır.

Slaytta kırmızı ve mavi renkler

Bu çalışma sayfası dört alana bölünmüştür. Her alanın, aynı verilerin ayrı bir görünümünü içerdiğine dikkat edin.

Çalışma sayfası alanlarını çalışma sayfanızın çoklu görünümleri gibi düşünün. Çalışma sayfası alanlarından birinde değişiklik yaptığınızda, bu değişiklikler otomatik olarak diğer çalışma sayfası alanlarına da yansıtılır. Bölmeleri bölme işlemi, büyük bir elektronik tablonun farklı parçalarını aynı anda görmek istediğinizde yarar sağlar.

Sayfanın Başı

Belirli satırları ve sütunları kilitlemek için bölmeleri dondurma

Şimdi izleyin   

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Çalışma sayfasında bölmeleri dondurmayı seçmeden önce, aşağıdakilerin göz önünde bulundurulması gerekir:

 • Çalışma sayfasının yalnızca en üstündeki satırları ve sol tarafındaki sütunları dondurabilirsiniz. Çalışma sayfasının ortasındaki satırları ve sütunları donduramazsınız.

 • Bölmeleri Dondur komutu, hücre düzenleme modunda olduğunuzda ya da çalışma sayfası korumalı olduğunda kullanılamaz. Hücre düzenleme modunu iptal etmek için ENTER veya ESC tuşuna basın. Çalışma sayfasından korumanın kaldırılması hakkında bilgi için bkz. Çalışma sayfası veya çalışma kitabı öğelerini koruma.

Çalışma sayfanızın yalnızca üst satırını, çalışma sayfanızın yalnızca sol sütununu dondurmayı tercih edebilir veya birden çok satır ve sütunu eşzamanlı olarak dondurabilirsiniz. Örneğin, 1. satırı dondurur ve daha sonra A sütununu dondurmaya karar verirseniz, 1. satır artık dondurulmuş olmaz. Aynı anda hem satırları hem de sütunları dondurmak isterseniz, bunları aynı anda dondurmayı seçmelisiniz.

 1. Çalışma sayfasında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Satırları kilitlemek için, kaydırdığınız sırada görünür kalmasını istediğiniz satırın veya satırların altındaki satırı seçin.

  • Sütunları kilitlemek için, kaydırdığınız sırada görünür kalmasını istediğiniz sütunun veya sütunların sağındaki sütunu seçin.

  • Satır ve sütunların ikisini birden kilitlemek için, kaydırdığınız sırada görünür kalmasını istediğiniz satırların ve sütunların altındaki ve sağındaki hücreye tıklayın.

Hücre, aralık, satır veya sütun seçme

Bunu seçmek için

Bunu yapın

Tek bir hücre

Hücreyi tıklatın veya ok tuşlarına basarak hücreye gidin.

Hücre aralığı

Aralıktaki ilk hücreyi tıklatın ve son hücreye sürükleyin ya da seçimi genişletmek için ok tuşlarına basarken ÜST KRKT tuşunu basılı tutun.

Ayrıca, aralıktaki ilk hücreyi seçip F8 tuşuna basabilir (ÜST KRKT tuşunu basılı tutmak yerine) ve ardından ok tuşlarını kullanarak seçimi genişletebilirsiniz. Seçimi genişletmeyi bırakmak için F8 tuşuna yeniden basın.

Geniş bir hücre aralığı

Dizideki ilk hücreye tıkladıktan sonra, ÜST KRKT tuşunu basılı tutarken dizideki son hücreye tıklayın. Kaydırma yaparak son hücreyi görebilirsiniz.

Çalışma sayfasındaki tüm hücreler

Tümünü Seç düğmesini tıklatın.

Tümünü Seç düğmesi

Çalışma sayfasının tümünü seçmek için CTRL+A tuşlarına da basabilirsiniz.

Not : Çalışma sayfası veri içeriyorsa, CTRL+A geçerli bölgeyi seçer. CTRL+A tuşlarına ikinci kez basıldığında çalışma sayfasının tümü seçilir.

Bitişik olmayan hücreler veya hücre aralıkları

İlk hücreyi veya hücre aralığını seçin, sonra diğer hücreleri veya aralıkları seçerken CTRL tuşunu basılı tutun.

Seçime başka bitişik olmayan hücre veya aralık eklemek için, birinci hücreyi veya hücre aralığını seçip, ardından ÜST KRKT+F8 tuşlarına da basabilirsiniz. Seçime hücre veya aralık eklemeyi bırakmak için ÜST KRKT+F8 tuşlarına yeniden basın.

Not : Seçimin tümünü iptal etmeden, bitişik olmayan seçimdeki bir hücre veya hücre aralığı seçimini iptal edemezsiniz.

Satır veya sütunun tümü

Satır veya sütun başlığını tıklatın.

Çalışma sayfası başlıkları

1. Satır başlığı

2. Sütun başlığı

Ayrıca, ilk hücreyi seçip, sonra CTRL+ÜST KRKT+OK tuşuna (satırlar için SAĞ OK veya SOL OK, sütunlar için YUKARI OK veya AŞAĞI OK) basarak da satır veya sütundaki hücreleri seçebilirsiniz.

Not : Satır veya sütun veri içeriyorsa, CTRL+ÜST KRKT+OK tuşu, son kullanılan hücrenin satır veya sütununu seçer. CTRL+ÜST KRKT+OK tuşuna ikinci kez basıldığında satır veya sütunun tümü seçilir.

Bitişik satırlar veya sütunlar

Satır veya sütun başlıkları üzerinde işaretçiyi sürükleyin. Bunun yerine ilk satırı veya sütunu seçip, ÜST KRKT tuşunu basılı tutarken son satırı veya sütunu seçebilirsiniz.

Bitişik olmayan satırlar veya sütunlar

Seçiminizdeki birinci satırın veya sütunun satır veya sütun başlığına tıklayın, ardından seçime eklemek istediğiniz diğer satırların veya sütunların satır veya sütun başlıklarını tıklatırken CTRL tuşunu basılı tutun.

Satır veya sütunun ilk veya son hücresi

Satır veya sütunda bir hücreyi seçin ve sonra CTRL+OK tuşuna (satırlar için SAĞ OK veya SOL OK, sütunlar için YUKARI OK veya AŞAĞI OK) basın.

Çalışma sayfası veya Excel tablosundaki ilk veya son hücre

Çalışma sayfasının veya Excel tablosunun ilk hücresini seçmek için CTRL+HOME tuşlarına basın.

Çalışma sayfasının veya Excel tablosunun veri veya biçimlendirme içeren son hücresini seçmek için CTRL+END tuşlarına basın.

Çalışma sayfasında veri içeren son hücreye kadar (sağ alt köşe) hücreler

İlk hücreyi seçin ve sonra CTRL+ÜST KRKT+END tuşlarına basarak hücrelerin seçimini çalışma sayfasında kullanılan en son hücreye kadar (sağ alt köşe) genişletin.

Çalışma sayfasının başına kadar hücreler

İlk hücreyi seçin ve sonra CTRL+ÜST KRKT+HOME tuşlarına basarak hücrelerin seçimini çalışma sayfasının başına kadar genişletin.

Etkin seçimden daha fazla veya daha az hücre

Yeni seçime eklemek istediğiniz son hücreyi tıklatırken ÜST KRKT tuşunu basılı tutun. etkin hücre ile tıklattığınız hücre arasındaki dikdörtgen aralık yeni seçim haline gelir.

İpucu : Hücrelerin seçimini iptal etmek için çalışma sayfasındaki herhangi bir hücreyi tıklatın.

 1. Görünüm sekmesinde, Pencere grubunda Bölmeleri Dondur'un altındaki oka tıklayın.

  Powerpoint 2010 alıştırması

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yalnızca bir satırı kilitlemek için Üst Satırı Dondur'a tıklayın.

  • Yalnızca bir sütunu kilitlemek için İlk Sütunu Dondur'a tıklayın.

  • Birden çok satır veya sütun kilitlemek için veya aynı anda hem satırları, hem de sütunları kilitlemek için Bölmeleri Dondur'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Bölmeleri çözme

 1. Görünüm sekmesinde, Pencere grubunda Bölmeleri Dondur'un altındaki oku tıklatın.

  Powerpoint 2010 alıştırması

 2. Bölmeleri Çöz'ü tıklatın.

  Sayfanın Başı

Ayrı çalışma sayfası alanlarında satırları veya sütunları kilitlemek için bölmeleri bölme

Not : Bölmeleri aynı anda hem dondurup, hem de bölemezsiniz. Bölünmüş bir bölmede bölmeleri dondurduğunuzda seçili hücrenin üstündeki tüm satırlar ve solundaki tüm sütunlar dondurulur, bölme çubuğu da kaldırılır.

 1. Bölmeleri bölmek için dikey kaydırma çubuğunun en üstündeki ya da yatay kaydırma çubuğunun ucundaki bölme kutusunun üzerine gelin.

  bölme kutusu

 2. İşaretçi, bir bölme işaretçisine Yeniden boyutlandırma işaretçisi (çift başlı ok) öğesine dönüşünce, bölme kutusunu istediğiniz konumun altına veya soluna doğru sürükleyin.

 3. Bölmeyi kaldırmak için, bölmelere ayıran bölme çubuğunda herhangi bir yeri çift tıklatın.

  Sayfanın Başı

Bölmeleri kaldırma

 • Kaydırılabilir iki alana bölünmüş bir pencereyi geri getirmek için, bölmeleri ayıran bölme çubuğunun herhangi bir yerini çift tıklatın.

 • Tüm bölünmüş bölmeleri aynı anda kaldırmak için, Pencere grubunda Böl'ü tıklatın.

  Powerpoint 2010 alıştırması

  Sayfanın Başı

Ayrıca Bkz:

Video: Satırları ve sütunları dondurma veya çözme

Bir çalışma sayfasındaki hücreleri kilitleme

Kaydırma Kilidini kapama

Başlıkların sürekli görünmesi için Bölmeleri Dondurma

Bir çalışma sayfasındaki hücreleri kilitleme

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!