Saklı yordam özellik sayfası (ADP)

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

(Yalnızca Microsoft SQL Server 2000.) Oluşturmakta veya değiştirmekte olduğunuz, tek deyimli saklı yordamın davranışını denetlemeye yönelik seçenekleri içerir.

Yordam

Geçerli saklı yordamın adını görüntüler. Yordamı henüz kaydetmediyseniz, varsayılan ad görüntülenir. Adı bu kutudan değiştiremezsiniz. Ad atamak için, Dosya menüsünden, Kaydet'i veya Farklı Kaydet'i seçin.

Tüm sütunların çıktısı

Geçerli olarak görüntülenen tüm tablolardaki tüm sütunların yordamın çıktısında bulunacağını belirtir. Bu seçeneği belirlemek, SQL bölmesindeki tek tek sütunların yerine bir yıldız işareti (*) belirtmeye eşdeğerdir.

DISTINCT değerler

Sorgunun tekrarlanan satırları yordamın çıktısından süzeceğini belirtir. Bu seçenek, tablodan yalnızca bazı sütunları kullanıyorsanız ve bu sütunlar tekrarlanan değerleri içerebiliyorlarsa veya iki ya da daha fazla tabloyu birleştirme işlemi, sonuç kümesinde tekrarlanan satırlar üretiyorsa, yararlıdır. Bu seçeneği belirlemek, SQL bölmesinde, deyime DISTINCT sözcüğünü girmekle eşdeğerdir.

Set NOCOUNT on

SQL Server'ın, saklı yordam gövdesinde Transact-SQL deyiminden etkilenen satırların sayısını gösteren iletiyi sorgu sonucuna eklemesini engeller. İletiyi görmek için, bu onay kutusunu temizleyin.

GROUP BY uzantısı

Toplu sorgulara dayanan saklı yordamlar için ek seçeneklerin kullanılabilir olduğunu belirtir.

  • WITH CUBE

Toplu sorgunun, GROUP BY yan tümcesinde belirtilen gruplar için özet değerler üretmesi gerektiğini belirtir. Gruplar, GROUP BY yan tümcesinde bulunan çapraz başvuru sütunları tarafından oluşturulur ve sonra ek süper toplu satırlar için özet değerler oluşturmak için sorgunun toplu işlevi uygulanır. WITH CUBE seçeneği, sorgudaki toplu işlevlerin ve sütunların tüm birleşimlerinin özetini oluşturduğu için birden çok boyutludur.

  • WITH ROLLUP

Toplu sorgunun, GROUP BY yan tümcesinde belirtilen gruplar için özet değerler üretmesi gerektiğini belirtir. WITH ROLLUP seçeneği, WITH CUBE seçeneğine benzer, ancak toplu işlevlerin ve sütunların birleşimlerinin her biri için yalnızca bir tür özet oluşturur.

  • ALL

Toplu sorgunun özetteki her yenilenen satırı içereceğini belirtir.

Sahibi

Yordam sahibinin adını gösterir. Sahip adı, bir SQL Server rolü veya bir SQL Server kullanıcısıdır. Açılan liste, veritabanında tanımlanan tüm kullanıcıları ve rolleri içerir. Açılan listede, kullanıcıların ve rollerin farklı simgeleri vardır; rol simgesi iki, kullanıcı simgesi yalnızca bir yüz gösterir.

TOP

(SQL Server 7.0 veya sonraki veritabanları için.) Saklı yordamın, yalnızca ilk n adet satırı veya satırları ilk n yüzdesini sonuç kümesindeki döndüren bir TOP yan tümcesi içereceğini belirtir. Yordamın sonuç kümesindeki ilk 10 satırı getirdiğini varsayılandır.

Bu kutuyu, döndürülecek farklı sayıda satırı veya yüzde belirtmek için kullanın.

  • PERCENT

(SQL Server 7.0 veya sonraki veritabanları için.) Yordam yalnızca ilk n yüzdesini satırları sonuç kümesindeki TOP yan tümcesi, içereceğini belirtir.

  • WITH TIES

(SQL Server 7.0 veya daha üstü veritabanları için.) Yordamın bir WITH TIES yan tümcesi içereceğini belirtir. WITH TIES, yordam yüzde tabanlı bir ORDER BY yan tümcesi ve bir TOP yan tümcesi içeriyorsa, yararlıdır. Bu seçenek belirlenmişse ve yüzde kesimi ORDER BY yan tümcesinde aynı değerlere sahip satırlar kümesinin ortasına düşüyorsa, görünüm bu türden tüm satırları kapsayacak şekilde genişletilir.

SQL Açıklaması

Bu alana metin girmek için doğrudan içine yazabilirsiniz veya SQL bölmesine bir açıklama girebilirsiniz. Bu alana doğrudan metin girerken yalnızca metni yazarsınız. Ancak SQL bölmesine bir açıklama metni girerken açıklamayı sınırlayıcı karakterler kullanmalısınız. Örneğin:

/* This is comment text entered in the SQL pane */
This is comment text entered directly in the SQL Comment field.

Açıklama

(Yalnızca SQL Server 2000.)

Bu alan SQL Açıklaması alanından iki yolla ayrılır. İlki Tanım'ın değerleri SQL Server'de genişletilmiş özellikler olarak saklanır. İkincisi ise SQL bölmesine Tanım'ın değerlerini giremezsiniz.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×