Saat birimlerini toplama veya çıkarma

Sözleşme tutarını saptamak için bir dizi görevin toplam olarak ne kadar süreceğini hesaplamak istediğinizi varsayalım. Koştuğunuz bir maraton antrenmanında geçen süreyi hesaplamak istiyor da olabilirsiniz. Saat birimlerini toplama veya çıkarma yoluyla bu görevlerin her ikisini de yerine getirebilirsiniz.

Bu saat hesaplamalarında standart biçim veya 24 saatlik (askeri) zaman biçimi kullanabilirsiniz. Örneğin, aynı saati hem 10:45 PM (standart biçim) hem de 22:45 (24 saatlik biçim) olarak girebilirsiniz.

Bu makalede

Saat birimlerini toplama

Geçen süreyi hesaplama (saati çıkarma)

Saat birimlerini 24 saatlik (askeri) zaman biçiminde görüntüleme

Sayfanın Başı

Saat birimlerini toplama

İki görevi tamamlamanın kaç saat ve dakika süreceğini bilmek istediğinizi varsayalım. İlk görevin 12 saat ve 45 dakika, ikinci görevin de 15 saat ve 30 dakika süreceğini tahmin ediyorsunuz.

 1. A1 hücresine 12:45 yazın ve A2 hücresine de 15:30 yazın.

 2. A3 hücresine =A1+A2 yazın.

Varsayılan olarak, Excel iki hücreye girdiğiniz saat değerlerini gece yarısından sonra geçen zaman olarak yorumlar. Bu örnekte, 15:30'la 12:45 toplandığında sonuç 28:15 olur ve bu da bir tam gün artı 4:15'e eşittir.

Öte yandan, saat değerlerini girdiğiniz hücreler başlangıçta Genel biçimde ayarlandıysa, Excel sonuç olarak 4:15'i döndürür(28:15 eksi 24 saat). Excel'in beklediğiniz değeri görüntülemesini sağlamak için (bu örnekte, 28:15), aşağıdakileri yapın:

 1. Giriş sekmesinin Hücreler grubunda, Biçim'e ve sonra Hücreleri Biçimlendir'e tıklayın.

 2. Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunda Sayı sekmesini tıklatın.

 3. Kategori listesinde Özel'i tıklatın.

 4. Tür kutusuna [s]:dk yazın.

  İpucu : Ayrıca, biçimi [d]:sn olarak ayarlayıp sonuçları dakika ve saniye cinsinden veya [d] yazıp yalnızca dakika cinsinden de gösterebilirsiniz.

 5. Tamam'a tıklayın.

  [s]:dk biçimini kullandıysanız, Excel 28:15 sonucunu görüntüler.

Sayfanın Başı

Geçen süreyi hesaplama (saati çıkarma)

Geçen süre, iki saat arasındaki farktır. 10:24:00 AM'de başladığınız ve 2:13:36 PM'de bitirdiğiniz bir maraton antrenmanında geçen süreyi saniye değerine kadar hesaplamak istediğinizi varsayalım.

 1. Aşağıdakileri yapın:

  • A1 hücresine ( veya başka bir hücreye) bitiş saatini yazın. Örneğin, 10:24:00 AM yazın.

  • A2 hücresine ( veya başka bir hücreye) başlangıç saatini yazın. Örneğin, 2:13:36 PM yazın.

   İpucu : Dakika değeriyle "AM" veya "PM" arasında boşluk bıraktığınızdan emin olun.

 2. A3 hücresine =A2-A1 yazın.

 3. Giriş sekmesinin Hücreler grubunda, Biçim'e ve sonra Hücreleri Biçimlendir'e tıklayın.

 4. Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunda Sayı sekmesini tıklatın.

 5. Kategori listesinde Özel'i tıklatın.

 6. Tür kutusuna [s]:dk:sn yazın.

  İpucu : Ayrıca biçimi [d]:sn olarak ayarlayıp sonuçları dakika cinsinden de gösterebilirsiniz.

 7. Tamam'a tıklayın.

  A3 hücresinde, Excel 3:49:36 (veya [d]:sn biçimini kullandıysanız 229:36) görüntüler.

Sayfanın Başı

Saat birimlerini 24 saatlik (askeri) zaman biçiminde görüntüleme

12 saatlik AM/PM biçim yerine 24 saatlik biçimi kullanmak için, zamanı 24 saatlik (askeri) biçimde görüntüleyebilirsiniz. Bu saat biçimi, 1:00 PM'den büyük veya buna eşit olan tüm saat değerlerine 12 saat ekler. Örneğin, 1:00 PM 13:00 olarak ve 10:45 PM de 22:45 olarak görüntülenir.

 1. Çalışma sayfasında, 24 saatlik zaman biçiminde görüntülemek istediğiniz saatleri içeren hücreleri seçin.

 2. Giriş sekmesinin Hücreler grubunda, Biçim'e ve sonra Hücreleri Biçimlendir'e tıklayın.

 3. Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunda Sayı sekmesini tıklatın.

 4. Kategori listesinde Özel'i tıklatın.

 5. Tür kutusuna sa:dk yazın.

Sayfanın Başı

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×