Sınıflar ve UML statik yapısı diyagramları nesnelerle çalışma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Önemli: UML statik yapı diyagramı Visio 2013 ve sonraki sürümlerinde kullanılamaz. Visio'da UML diyagramlarıbilgi için bkz.

Bir sınıf, bileşen veya diğer öğe için bir arabirim ekleme

 1. Bir statik yapı bileşeni veya dağıtım diyagramı, Lolipop (çizgi ve çember tarafından gösterilen) arabirim şekli çizim sayfasına sürükleyin.

 2. Bir bağlantı çember gelin olmadan Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X sınıf bileşeni veya başka bir öğenin uç tutkallayın.

 3. Bir ad, işlemleri ve diğer özellik değerlerine eklemek için arabirim şekli çift tıklatın.

  İpucu: Bir sınıf benzer arabirim dikdörtgen sahip bir arabirim da gösterebilir. Arabirim işlemleri listesi görüntülemek istediğinizde bu şeklini kullanın.

  İpucu: Bir arabirim için görüntülenen şekil türünü değiştirmek için arabirim şekli sağ tıklatın ve Sınıf benzeri arabirim göster veya lolipop arabirimi olarak göster' i tıklatın.

Gösteren bir ilişki sınıf ve arabirim veya başka bir öğenin arasındaki fark etti

 1. Statik Yapı diyagramı, herhangi bir sınıf şekli (sınıf, Parametreye dönüştürülmüş sınıf, yardımcı programı'nı veya meta sınıfı) sağ tıklatın, Şekil görüntüleme seçenekleri' ni tıklatın ve sonra Genel Seçenekler' in altında gerçekleştirme seçin Bağlantı.

 2. Denetim tutamacı denetim tutamacı resmi - sarı dörtgen gerçekleştirme bağlantıyla ilgili arabirim, sınıf veya başka bir öğenin bir bağlantı noktası Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X sınıf şekle tutkallayın.

Alma sayısı için bir sınıflandırıcı ekleme

 1. Alma sayısı için eklemek istediğiniz sınıflandırıcının gösteren şekil çift tıklatın ve sonra da alma sayısı kategorisini tıklatın.

 2. Yeni bir alma eklemek için Yeni'yi tıklatın.

 3. Alma kategorisini tıklatın. Alma sütununda alma için bir ad yazın. Sinyal sütununda, olduğu alma tarafından hazır sınıflandırıcı tepki verir sinyal seçin ve sonra da istediğiniz özellik değerler'i seçin.

  Not: Bir sinyal öğesi sinyal listede kullanılabilir olması için modeldeki bulunması gerekir.

 4. Özel durumlar kategorisinde, varsa, alma tarafından oluşturulan özel durumları seçin.

  Not: Bir özel durum öğenin sinyal listede kullanılabilir olması için modeldeki bulunması gerekir.

 5. Herhangi bir sınırlamalar veya istediğiniz etiketli değerler ekleyin ve şeklin UML özellikleri iletişim kutusunun kapatana kadar Tamam ' ı tıklatın.

Bir sınıf için şablon parametreleri ekleme

 1. Şekli (Parametreye dönüştürülmüş sınıf, sınıf, yardımcı programı, meta sınıfıveya Bağlı öğe) çift tıklatın, parametre eklemek ve Şablon parametreleritıklatıp istediğiniz öğeyi temsil eden.

 2. Yeni bir parametre eklemek için Yeni'yi tıklatın.

 3. Şablon parametreleri listesinde:

  • Varolan bir parametre düzenlemek için Şablon parametre sütununa yeni bir ad yazın.

  • Türünü düzenlemek için bir alanı tıklatın, oku tıklatın ve sonra listeden türü seçin.

  • Belgeleri eklemek için belgeleri kutusuna yazın.

 4. Değişiklikleri kabul etmek ve UML sınıfı özellikler iletişim kutusunu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.

  İpucu: Sınıf şekle parametreleri ekleyerek, herhangi bir sınıf parametreli sınıf yapabilirsiniz. Herhangi bir sınıf şekil üzerinde parametrelerini gizlemek için şekli sağ tıklatın, Şekil görüntüleme seçenekleri ' ni tıklatın ve sonra Engellealtında Şablon parametreleriseçin.

Bir sınıf için şablon parametreleri bağlama

 1. UML statik yapı kalıbından çizim sayfasına bağlamak istediğiniz parametreleri Parametreye dönüştürülmüş sınıf şekille yakınında Bağlı öğe şekli sürükleyin.

 2. Bağlama Şekil çizim sayfasına sürükleyin ve bitiş ucu bağlanacak öğenin bir bağlantı noktası Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X için olmadan yapıştırın.

 3. Parametreye dönüştürülmüş sınıf şekil üzerinde bir bağlantı noktasına ucu bağlama noktayla tutkallayın.

 4. Bağlama şekli çift tıklatın ve sonra Bağlı bağımsız değişkenlertıklatın.

 5. Bağlı bağımsız değişkenleraltında (parametre türü belirtilen varsa) bir değer seçin veya bir türüne (parametre belirtilen bir türü yoksa) bağlamak istediğiniz bir parametre seçin. Özellikler' i tıklatın, türünü seçin veya yazın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 6. UML bağlama özellikler iletişim kutusunu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.

Öznitelikler ve parametreli sınıf ile ilgili işlemleri için bağlama öğesinin geçirilir. Sınıf için öznitelik türleri veya işlemi dönüş türleri olarak atadığınız ilişkisiz parametreleriyle (belirtilen tür yok) değiştirilir bağlanacak öğenin adım 5 yukarıdaki belirttiğiniz türleri tarafından.

Bir nesne olarak sınıf örneği oluşturma

 1. Statik Yapı diyagramı içinde sınıf şeklinin nesne örneği olmasını istediğiniz sınıf temsil etmek üzere çizim sayfasına sürükleyin.

 2. İsteğe bağlı sınıf şekilUML sınıfı özellikler iletişim kutusunu açmak için çift tıklatın. Öznitelikler' i tıklatın ve sonra sınıf için öznitelikleri eklemek için Yeni'yi tıklatın. Tamam' ı tıklatın ve sonra Tamam ' ı tıklatın.

 3. Bir Nesne şeklini çizim sayfasına sürükleyin ve sonra şekli çift tıklatın.

 4. UML nesne özellikleri iletişim kutusunda, nesneyi tıklatın ve nesne için bir ad yazın. Sınıfaltında nesne bir örneğini olmasını istediğiniz sınıfı seçin.

 5. Öznitelik değerler ' i tıklatın ve bir örneği değeri eklemek istediğiniz özniteliği seçin ve Özellikler' i tıklatın. Öznitelik için bir değer yazın.

 6. Öznitelik bağlantısınıtıklatın, istediğiniz diğer özellik değerleri ekleyin ve Tamam' ı tıklatın.

 7. Örnek değerler için eklemek istediğiniz tüm özniteliklerin 5 ve 6 numaralı adımları yineleyin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

Bir sınıf şablon parametreleri silme

 1. (Parametreye dönüştürülmüş sınıf, sınıf, yardımcı programı, meta sınıfıveya Bağlı öğe) şekli çift temsil eden öğe ile parametreleri istediğiniz silin ve sonra Şablonu Parametreler'itıklatın.

 2. Silme, Sil' i tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın, istediğiniz şablon parametreyi seçin.

Bir sınıf için şablon parametreleri düzenleme

 1. (Parametreye dönüştürülmüş sınıf, sınıf, yardımcı programı, meta sınıfıveya Bağlı öğe) şekli çift tıklayarak öğeyi düzenleyin ve sonra Şablonu Parametreler'itıklatın parametreleriyle gösteren.

 2. Şablon parametreleri listesinde, düzenlemek istediğiniz her parametre için bir alanı tıklatın. Ardından, oku tıklatın ve listeden bir tür seçin.

  Not: Öznitelik türleri olarak ya da işlemleri dönüş türleri olarak belirtilen türü olmayan parametreleri atayabilirsiniz.

 3. Şablon parametreleri listesinde, düzenlemek istediğiniz her parametre için yeni bir ad yazın.

 4. Belgeleri kutusunda istediğiniz belgelere yazın.

 5. Başka bir parametre ekleme (ve 3-5 arası adımları) Yeni'yi tıklatın veya UML sınıfı özellikler iletişim kutusunu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.

Bir sınıf öznitelik ve işlemleri bölümlerini gizleme

 1. Sınıf şekli sağ tıklatın ve Şekil seçeneklerini göster'itıklatın.

 2. UML Şekil görüntüleme seçenekleri iletişim kutusunda, altında Gizle, öznitelikler bölümünü gizlemek için öznitelikleri seçin ve sonra işlemleri bölüm gizlemek için işlemleri seçin.

  İpucu: Öznitelik ve işlemleri göstermek için bölümlere yeniden, şekli sağ tıklatın, Şekil görüntüleme seçenekleri' ni tıklatın ve sonra öznitelikler ve işlemlertemizleyin.

Bir paket sınıflarında başvurulan gösterir

 1. Bir paket diyagramda bağımlılık Şekil çizim sayfasına sürükleyin.

 2. Bağımlılık uç noktaları olmadan ucunu başka bir paket sınıflarında başvuran pakette bir bağlantı noktasına tutkallayın.

 3. Ok ucunu başvurulacağını hedef sınıflar içeren paketin bir bağlantı noktası Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X için bağımlılık noktayla tutkallayın.

 4. UML Bağımlılık özellikler iletişim kutusunu açmak için bağımlılık şekli çift tıklatın.

 5. Adaltında bağımlılık için bir ad yazın. Klişealtında Al' ı seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

Not: Bir << alma >> bağımlılık ile paketlerini bağlanmayı yalnızca sınıflar başvurulan gösterir. Yine de hedef sınıflar için uygun görünürlüğü ayarlamanız gerekir.

Bir uygulama sınıfı tarafından bir türü uygulanması gösterme

 1. Statik Yapı diyagramı içinde sınıf Şekil çizim sayfasına sürükleyin. Şekli çift tıklatın.

 2. UML sınıfı özellikleri iletişim kutusunda, sınıf tıklatın ve sınıf için bir ad yazın. Klişealtında türünüseçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 3. İkinci sınıf Şekil çizim sayfasına sürükleyin. Şekli çift tıklatın.

 4. UML sınıfı özellikleri iletişim kutusunda, sınıf tıklatın ve sınıf için bir ad yazın. Klişealtında Uygulaması sınıfseçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 5. Uygulama sınıfı sağ tıklatın ve Şekil seçeneklerini göster'itıklatın. UML Şekil görüntüleme seçenekleri iletişim kutusunda, Genel Seçenekler' in altında Gerçekleştirme bağlantıyıseçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 6. Sürükle denetimi idare denetim tutamacı resmi - sarı dörtgen bağlayıcı temsil eden bir oluşturmak için uygulama sınıf şekil üzerinde bir ilişki fark etti.

 7. Uç noktası türünü temsil eden sınıf şekli bir bağlantı noktası Bağlantı noktası görüntüsü - mavi X için gerçekleştirme bağlayıcı ok ucu üzerinde tutkallayın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×