Sınıf not defteri eBulma kılavuzları dışarı aktarma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Giriş

Not defterlerini Skype sınıf Not Defteri, personel Not Defteri, içerik dışarı iki farklı şekilde sağlanabilir:

 1. Öğretmenler ve öğrenciler için: O365 Kurumsal veya eğitim hesabı veya tüketici Microsoft hesabı için bir kopyasını kaydetmek için bir uygulama içi deneyim.  Bu Sınıf Not Defteri uygulaması dışarı Kılavuzu' nda.

 2. Yöneticiler için: eBulma toplu veya O365 içeriğin seçili verme.

Bu belge ayrıntıları eBulma verme sınıf not defterleri toplu verme, role özgü içeriği Öğretmen veya Öğrenci için esnek sorgular etkinleştirme.  Sınıf not defterleri için belirli bir not defterini yapısını uygulanmış rol tabanlı içerik izin zorunlu tutun.  Bu nedenle yapısını, rolleri ve izinleri dışarı aktarılan içerik kullanıcısının isteği, dışarı aktarma bu belgede özetlendiği gibi korumak gerekir.

EBulma Arama temelleri tanıtımı için O365 belgelerine ve dışarı.

Bu belgede ilk bölümü eBulma kullanarak dışarı aktarmak için ayrıntılı adımlar göre ve ardından sınıf not defteri yapısını ve izinlerini modelini, sunar.

Başlarken

OneNote depolama biçimi

 • Not Defteri (SharePoint Online'da klasör karşılık gelen SPFolder için)

  • Bölüm (SharePoint Online'da dosya karşılık gelen SPFile için)

  • Bölüm grubu (SPFolder için karşılık gelen klasöründe, SharePoint Online)

   • Bölüm (SharePoint Online'da dosya karşılık gelen SPFile için)

Bir klasörü OneNote Not Defteri olan bölüm grupları Not Defteri klasörünün alt klasörleriyle demektir. Bölümler (.one uzantısı) dosyalarıdır.  Sayfaları fiziksel gösterimi SharePoint'te yoksa, bunun yerine, bölüm dosyalarının içeriğini sayfalarıdır.

Sınıf Not Defteri nedir

Sınıf not defteri bir Öğretmen Öğrenciler R/W (kendi bölüm grubu) erişimi sırada not defterinin tamamına R/W erişimi ve salt okunur erişim paylaşılan bölüm grupları için izin vererek öğretmenin ile bir şablondur. Bölüm grupları ağaç aşağıdaki, ikinci düzey üzerinde bölüm grupları kendilerini (daha sonra Öğretmen tarafından eklenen) sahip olabilir.

sınıf Not Defteri nedir

Sınıf not defteri izin modeli

Her klasör ve dosya SharePoint Online'da izinleri kendisiyle ilişkilendirilmiş bulunur:

 • Üst öğeden devralınan
  Bu izin devralmayı denir. Üst öğenin izinlerini alt öğelerine aktarılmasını anlamı.

 • Klasör/dosyanın kendisini tanımlı
  Bir dosya veya klasör bu zinciri üst öğesinden devralma için alt bölünebilir. Bu noktada, alt öğe izinlerini üst düzeyin izinlerini bağımsız olarak çalışır. Ekleme, düzenleme ve izinlerini kaldırmak için SharePoint Online sağlar. Ve bu değişikliklerin hiçbiri özgün ebeveynlerin etkiler.

Tüm sınıf not defteri kök klasöründe ve sınıf not defteri bölüm grupları (_Content kitaplığı, _Collaboration boşluk, yalnızca, _Teacher Öğrenciler özel bölüm grupları) kendilerini için tanımlanan izinlere sahip. İzinleri devralma zincirdeki ayrılır ve kendi izinlerine sahip oldukları anlamına gelir.

Sınıf not defteri bölümlerine Bölüm gruplarından devralınan izinleri.

Sınıf not defterini nasıl görüneceğini anlatıldığı sonra aşağıdaki izinleri kullanıcılara verilmiştir:

 • Not Defteri klasörünün izinleri okuma/yazma için Öğretmenler ve öğrenciler için salt okunur olarak verir

 • "_Content kitaplığı" okuma/yazma için Öğretmenler için izinleri verir ve salt okunur "_Collaboration boşluk" öğrencileri klasör izinleri okuma ve yazma için öğretmeni sağlar. Öğrenciler de okuma ve yazma izinlerini.

 • Her özel Öğrenci bölüm grubu Öğretmenler ve yalnızca Öğrenci bölüm grubu okuma/yazma erişimi sağlar.

Karşılık gelen SharePoint Online'da izin rolüne dayalı

Rol

SharePoint izin adı okuma/yazma

Öğretmen/öncü

Tam denetim

Öğrenci/üye

Katılım

Sınıf not defterinin Incarnations

Sınıf not defterinin geçerli incarnations şunlardır:

 • Sınıf Not Defteri (Öğretmen)

 • Skype not defterini (Skype eğitim tarafından kullanılır)

 • Personel Not Defteri (iş, okul Yöneticiler)


Yukarıda sözü edilen yapısını sınıf ve Skype not defterleri izleyin. Personel not defteri için olduğu gibi farklı etiketleriyle benzer bir yapısı vardır. Öğretmenler öncüleri adlandırılmış klasörlerdir, öğrencilerin üyeleri adlandırılmış klasörlerdir.

Bu nedenle, yapısı Personel not defteri aşağıdaki gibi görünebilir

SharePoint Online sitelerinde sınıf not defterleri depolanır:

Sınıf not defterleri "Sınıf not defterleri", "Personel not defterleri" ve "Skype not defterleri" klasörler altında varsayılan listeleri genelinde SharePoint sitelerinde, depolanır. Bu klasörü adları sınıf not defterinin dil göre çevrilir.

Ekiplerin sınıf not defteri için olduğu gibi her ekip için bir sınıf not defteri yoktur. Ayrıca, varsayılan not defteri varlıkları kitaplığında depolanan edilmek sağlandığında.

Eski OneNote sınıf not defteri Oluşturucu SharePoint mağazası uygulaması, listede başlık "EduOneNoteAppDocuments" bulunan not defterlerini depolanır Bir alt başlık içeren her Öğretmen sahip olmayı tercih "< e-posta > gruplanır içinde bildir not defterinin depolandığı".

Örnek:

EduOneNoteAppDocuments

< JohnDoe > @contoso.org_Courses

Yönetici portalında adımları eBulma Kılavuzu

 1. Yönetim Portalı içinde Edge tarayıcısı kullanarak özel için oturum açın.

 2. Yönetici' yi seçin.
  Yönetici düğmesi

 3. Yönetim merkezleriniseçin.
  Yönetim Merkezleri

 4. Açılan listesinden yönetim merkezlerine genişletin ve sonra Güvenlik ve uyumlulukseçin.
  Güvenlik ve uyumluluk seçin

 5. Açılan altında Arama & araştırma seçin ve ardından eBulmaseçin.
  eBulma seçin

 6. Ad ve açıklama çalışmasının girmek için vaka Oluştur'u seçin .
  Not:
  Vaka Oluştur'u seçin

  • Her sorgu veriler için bir eBulma olayına içinde oluşturulmalıdır.

  • Bu yönetim işlevi genellikle bir yasal büyük/küçük harf veya kuruluş büyük/küçük harf bağlamında kullanılır çünkü bu terminolojisini kullanılır.

 7. Yeni oluşturulan durum altındaki kaydedilir.
  Tamamlanmış bir olay oluşturma

 8. Açık, ardından Dışarı Aktar' ı seçin ve sonra yeni bir arama sorgusu oluşturmak için + seçin.
  artı işaretini seçin

 9. Sorgunuz için bir ad girin, ardından Her yerde Ara tuş seçin.

 10. Seç ' SharePoint onay kutusunu "sonra İleri' yi seçin. 
  paylaşım noktası

 11. Sınıf not defteri adını seçin veya yalnızca bir öğrencinin adını sizi kendi klasör alternatif olarak alın.  SharePoint belge kitaplığı klasörleri, burada sınıf adıdır üst düzey klasörün, sınıf not defteri hiyerarşiyi kullanan nedenle belirleyerek, tüm alt klasörleri - her Öğrenci bölüm bir alt klasör ödeme.  Bu nedenle bu sorguda öğrencinin adını belirten yalnızca sonuç bu öğrencinin bölüm için o alt klasör döndürür.   Bu durumda, biz tüm not defteri için arama yaptığınız "Test sınıf 1 6-20".  İleri isabet...
  Arama anahtar sözcüğü

 12. Sorgu (vurgulu) olarak kaydedilir ve sonuçları sağ bölmede.  Orada 9 öğeleri listelenir dikkat edin. "Arama sonuçları Önizleme" seçin
  Arama Sonuçları Önizle

 13. Arama sonuçlarını 9 öğelerin listesini görüntüler.  Sol bölmede listedeki öğeleri herhangi birini tıklatarak o öğenin bilgilerini görüntüler.   Aşağıda seçili not defteri için klasör yolu SharePoint sınıf not defteri için kök klasör için olmasıdır.   Bu ikinci sorguda o klasördeki içeriği için kullanacağız gibi CLIPBORD için bu klasör yolu kopyalayın.  Yalnızca bir klasör olduğu gibi bu öğeyi indiremiyorum dikkat edin.   Bu pencereyi kapatın.
  Arama Sonuçları Önizle 2

 14. Pencereyi kapatma önceki arama sayfasına döndürür.  Sorguyu düzenleme için kalemin tıklatın
  Arama düzenleme

 15. Düğmesini tıklatarak yeni bir koşul sorguya ekleyin:
  Koşul Ekle

 16. "Göster anahtar sözcük listesinde" tıklatın sorguyu önceki adımda sınıf not defteri için kök klasör yolu içerecek şekilde daraltmak için.  Bu anahtar sözcükler listesini bırakın.   Değiştirmek istediğiniz "Test sınıf 1 6-20" sınıf not defteri anahtar sözcüğü kullanılarak, klasör yolu ile sorgu yolu: "< sınıf Not Defteri klasörünün yolu /".   Not yolunu ve gerekir bitiş İNÇ A eğik çizgi olarak aşağıda tırnaklar içine olması gerekir.  Sorgunun yolunda eğik çizgi başarısız olur.
  Sorgu için yazım denetleme

 17. Bir not (.one) dosya türleri yalnızca aramayı daraltmak için Yukarıdakilerden "Koşulu Ekle" seçin.  Açılan bir koşul türlerinin listesini görürsünüz.  "Dosya altında vurgulanmış türünü" seçin
  açılan listeleri

 18. OneNote dosyalarının uzantısı olan gibi "bir" dosya türünü seçin.  Daha sonra Ara'yı tıklatın.
  Dosya türü

 19. Bu sorgu klasöründe, bu durumda 14 öğeleri tüm .one dosyaları sonucunu verir.  "Arama Sonuçları Önizle üzerinde" tıklatın klasöründeki .one dosyaları listesini görmek için:
  Arama Sonuçları Önizle

 20. Not sonuç listesindeki tüm .one dosyaları sınıf not defteri kök klasör yolu altındaki tüm hiyerarşide içerir.  Bu klasör için her Öğrenci dahil eder.     TEK .one dosya seçmek istiyorsanız, yapılabilir "Lütfen burayı" kullanma.  Yalnızca bu kullanıyorsanız bir kerede bir dosyanın tercih edilir, ancak not defterinin dosya/klasör hiyerarşisi değil yansıyacaktır seçebileceğiniz tek .one dosyaları indirme varsa.   Ayrıca .one dosyasını gerektiriyor gibi geçerli OneNote dosyanın tamamını olmadığı için OneNote'ta açılamaz unutmayın. Geçerli bir dosya olarak hiyerarşisi içinde TOC (OneNote ekip sağlayacaktır alma yeniden hydrate not defterinden için. BİR hiyerarşi).
  Önizleme tarafından desteklenmez

 21. Sorgu sayfasına dönmek için iletişim kutusunu kapatın.   Aşağı okun vurgulandığı tıklatın isteyeceksiniz (vurgulu Göster "verme") için tüm not defterinin tamamını klasör hiyerarşisi dışarı aktarma işlemini başlatmak için.  Aşağı okunu tıklatarak "dışarı sonuçları" pop.  Bu seçeneği belirleyin.
  Dışarı Aktarma

 22. Bir sayfa artık dışarı aktarma seçeneklerini soran görüntülenir.  "Tüm öğeleri, hariç biçim tanınmayan..." 1. radyo düğmesini seçin ve "Başlatma ver"'i tıklatın

 23. Dışarı aktarma işlemi tamamlandıktan sonra sonuçları sağ taraftaki bölmede gösterilir.  Şimdi "Dışarı sonuçları indir" seçin
  Dışarı aktarılan sonuçları indirme

 24. Bir sayfa onaylayan indirme sonuçlarını görüntüleme ve bir dışarı aktarma aşağıdaki adımı eBulma verme uygulamasında içinde kullanılacak panoya kopyaladığınız gerekir tuşuna görüntüleme.  Pano'ya kopyaladıktan sonra "Sonuçları indir" seçin
  Sonuçları indir

 25. "Sonuçları indir" öğesini tıklattığınızda, daha önce bir dışarı değil çalıştırdıysanız, eBulma Verme aracını yüklemeniz istenir..  Yükle'yi seçin.
  Yükle

 26. Güvenlik doğrulama istemi indirmeyi başlatmak için aşağıdaki "Aç"'ı tıklatın
  aç

 27. Verme aracını açtıktan sonra anahtarı Yukarıdakilerden ve dosyaları indirmek için seçimi yapıştırma istenir:
  anahtar verme

 28. Dışarı aktarma araç dosyaları indirmek için akış sayısına bağlı olarak biraz zaman alabilir işlemi sırasında ilerleme durumunu bildirir.
  kapatma

 29. Dışarı aktarma işlemini sonuçlarını birkaç alt klasörler içeren seçilen klasörde yer alır. İlk alt klasörü dışarı aktarma işlemini özetini ve "SharePoint" klasörü OneNote dosya içeriğini yaprak düğümü klasörde içerir:
  dışarı aktarılan sınıf not defteri dosya konumu

 30. "Site varlıkları" klasöre gitme kök klasör için bir klasör için her bölüm grupları not defteri ve bölüm ilk Not Defteri içinde Hoş Geldiniz sayfasına gösteren sınıf Not Defteri içerir.  İşbirliği alanı ve İçerik Kitaplığı altında not defteri için paylaşılan içeriği ve her (Öğrenci 48 Victor ve Öğrenci 50 röntgen olduğu 2 Öğrenciler) Öğrenciler için bir klasör
  dışarı aktarılan sınıf ntoebook site varlıkları

 31. Klasöre (bölüm grubu) "Öğrenci 48 Victor" gezinme öğrencinin bölüm grubu içindeki bölümler (.one dosyaları) gösterir.
  dışarı aktarılan sınıf ntoebook site varlıkları 2

Not defterini yeniden oluşturmak için bir öğrenci aşağıdaki adımları atabilirsiniz:

 1. OneNote 2016'yı açın ve (tercihen onedrive'da) yeni bir not defteri oluşturma

 2. Her .one bölüm tarafından ya da OneNote 2016'da açın:

  • Çift tıklatarak .one dosyası

  • Dosyaya giderek 2016, > Aç > Gözat > tüm dosyaları görüntüleme (*. *) > seçin. Bir dosya > Aç'ı tıklatın

 3. Bölümleri tarafından ya da yeni not defterinize kopyalayın:

  • Tıklatıp bölümü yeni not defterinize sürükleme

  • Bölüm sekmesini ve select Taşı veya Kopyala sağ tıklatın, yeni not defteriniz seçin ve Kopyala'yı tıklatın

Burada, bir kullanıcının nasıl açıldığını OneNote ticari oluyor. Aşağıdakilerden birini dosyaları.

Not: OneNote API izinleri OneNote belge yapısını için belirli izin ayarlamak kullanıcılara izin verin. Sınıf Not Defteri gibi olacak şekilde.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×