Sütun ve satır ekleyerek veya kaldırarak tabloyu yeniden boyutlandırma

Sütun ve satır ekleyerek veya kaldırarak tabloyu yeniden boyutlandırma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Çalışma sayfanızda bir Excel tablosu oluşturduktan sonra, tabloda satırlar ve sütunları kolayca ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

Not : Bu makaledeki resimler Excel 2016’da oluşturulmuştur. Önceki sürümlerden birini kullanıyorsanız, görüntünüz biraz farklı olabilir.

Tabloya satır ve sütun eklemek için, Excel’deki Yeniden Boyutlandır komutunu kullanabilirsiniz:

 1. Tablonun herhangi bir yerine tıklayın; Tablo Araçları seçeneği görüntülenir.

 2. Tasarım > Tabloyu Yeniden Boyutlandır'a tıklayın.

  Tablo Araçları’ndaki tabloyu yeniden boyutlandır seçeneğini kullanma

 3. En üst sol hücreden başlayarak, tablonuza eklenmesini istediğiniz tüm hücre aralığını seçin.

  Aşağıdaki örnekte, özgün tablo A1:C5 aralığını içerir. İki sütun ve üç satır eklenecek şekilde yeniden boyutlandırıldıktan sonra, tablo A1:E8 aralığını içerir.

  Tabloyu Yeniden Boyutlandır

  İpucu : Ayrıca, İletişim Kutusunu Daralt Düğme resmi ’ı tıklatarak Tabloyu Yeniden Boyutlandır iletişim kutusunu geçici olarak gizleyebilir, çalışma sayfasında aralığı seçebilir ve sonra İletişim kutusunu genişlet düğme görüntüsü ’i tıklatabilirsiniz.

 4. Tablonuz için istediğiniz aralığı seçtiğinizde Tamam’a basın.

Satır ve sütun eklemenin diğer yolları

Son satırın hemen altındaki veya son sütunun hemen sağındaki hücreye yazarak, hücreye veri yapıştırarak veya var olan satır veya sütunların arasına satır veya sütun sokarak tabloya satırlar veya sütunlar ekleyin.

Yazmaya başlama   

 • Tablonun altına bir satır eklemek için, tablonun son satırının altındaki hücreye yazmaya başlayın. Tablo yeni satırı içerecek şekilde genişletilir. Tablonun sağına bir sütun eklemek için, tablonun son sütununun yanındaki hücreye yazmaya başlayın.

Satırlar için aşağıda gösterile örnekte, A4 hücresine bir değer yazıldığında tablo bu hücreyi ve B sütunundaki komşu hücreyi içerecek şekilde genişletilir.

Tablonun altındaki ilk satıra yazarak satır ekleme

Sütunlar için aşağıda gösterilen örnekte, C2 hücresine bir değer yazıldığında tablo C sütununu içerecek şekilde genişletilir ve Excel Çyr 1 ve Çyr 2 adlandırma desenini algıladığından tablo sütunu Çyr 3 olarak adlandırılır.

Tablonun sağındaki hücreye yazılan değer, tabloya bir sütun ekler

Verileri yapıştırma   

 • Yapıştırarak satır eklemek için, verilerinizi son tablo satırının altında en soldaki hücreye yapıştırın. Yapıştırarak sütun eklemek için, verilerinizi tablonun en sağdaki sütununun sağına yapıştırın.

Yeni satıra yapıştırdığınız verilerde tablodakiyle aynı sayıda veya daha az sütun varsa, tablo yapıştırdığınız aralıktaki tüm hücreleri içerecek şekilde genişletilir. Yapıştırdığınız verilerde tablodakinden daha fazla sütun varsa, fazladan sütunlar tablonun parçası olmaz; tabloyu bunları içerecek şekilde genişletmek için Yeniden Boyutlandır komutunu kullanmanız gerekir.

Aşağıda satırlar için gösterilen örnekte, tablonun altındaki ilk satıra A10:B12 arasındaki değerlerin yapıştırılması (5. satır) tabloyu yapıştırılan verileri içerecek şekilde genişletir.

Tablonun altına veri yapıştırıldığında, tablo bunları içerecek şekilde genişletilir

Aşağıda sütunlar için gösterilen örnekte, tablonun sağındaki ilk sütuna C7:C9 arasındaki değerlerin yapıştırılması (C sütunu) tabloyu yapıştırılan verileri içerecek şekilde genişletir ve Çyr 3 başlığı eklenir.

Sütun verileri yapıştırıldığında tablo genişletilir ve bir başlık eklenir

Ekle seçeneğini kullanarak satır ekleme   

 1. Satır eklemek için, başlık satırı olmayan bir hücre veya satır seçin ve sağ tıklayın. Sütun eklemek için, tablodaki herhangi bir hücreyi seçin ve sağ tıklayın.

 2. Ekle’nin üzerine gelin ve yeni satır eklemek için Yukarıya Tablo Satırları’nı veya yeni sütun eklemek için Sola Tablo Sütunları’nı seçin.

Son satırdaysanız, Yukarıya Tablo Satırları’nı veya Aşağıya Tablo Satırları’nı seçebilirsiniz.

Aşağıda satırlar için gösterilen örnekte, 3. satırın üstüne bir satır eklenir.

Yukarıya Tablo Satırları Ekle

Sütunlar için, tablonun en sağındaki sütundan bir hücre seçtiyseniz, Sola Tablo Sütunları veya Sağa Tablo Sütunları ekleme arasında seçim yapabilirsiniz.

Aşağıda sütunlar için gösterilen örnekte, 1. sütunun soluna bir sütun eklenir.

Tablo sütunu ekleme

Tabloda satır veya sütun silme

 1. Silmek istediğiniz bir veya daha fazla tablo satırı veya tablo sütununu seçin.

  Tablo satırı veya sütunlarında yalnızca silmek istediğiniz bir veya daha fazla hücreyi de seçebilirsiniz.

 2. Giriş sekmesinin Hücreler grubunda, Sil seçeneğinin yanındaki oka tıklayın ve ardından Tablo Satırlarını Sil veya Tablo Sütunlarını Sil seçeneğine tıklayın.

  Giriş sekmesinin Hücreler grubu

  Ayrıca bir veya birden çok satıra veya sütuna sağ tıklayabilir, kısayol menüsünde Sil'in üzerine gelebilir ve ardından Tablo Sütunları veya Tablo Satırları'na tıklayabilirsiniz. Bir diğer seçenek de, bir tablo satırı veya tablo sütununda bir veya birden çok hücreye sağ tıklamak, Sil'in üzerine gelmek ve ardından Tablo Satırları veya Tablo Sütunları'na tıklamaktır.

Tablodan yinelenen satırları kaldırma

Excel'de, seçilen veriler arasında yinelenenleri kaldırabildiğiniz gibi, bir tablodaki yinelenenleri de kolaylıkla kaldırabilirsiniz.

 1. Tabloda herhangi bir yere tıklayın.

  Bu işlem, Tablo Araçları'nı Tasarım sekmesi eklenmiş olarak görüntüler.

 2. Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda Yinelenenleri Kaldır'ı tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Yinelenenleri Kaldır iletişim kutusunda, Sütunlar altında, kaldırmak istediğiniz yinelenenleri içeren sütunları seçin.

  Ayrıca Tüm Seçimi Kaldır'a tıklayabilir ve ardından istediğiniz sütunları seçebilir veya tüm sütunları seçmek için Tümünü Seç'e tıklayabilirsiniz.

Not : Kaldırdığınız yinelenenleri çalışma sayfasından silinir. Tutmak için hazırlanmış verileri yanlışlıkla silerseniz, Ctrl + Z kullanın ya da düğme görüntüsü Silinmiş verileri geri yüklemek için Hızlı Erişim Araç Çubuğu'ndaGeri Al' ı tıklatın. Ayrıca, kaldırmadan önce yinelenen değerleri vurgulamak için koşullu biçimleri kullanmak isteyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için ekleme, değiştirme veya koşullu biçimleri temizlemekonusuna bakın.

Tablodan boş satırları kaldırma

 1. Etkin hücrenin bir tablo sütununda olduğundan emin olun.

 2. Sütun başlığındaki oka Filtre açılan oku tıklayın.

 3. Boş olanlara filtre uygulamak için, Otomatik Filtre menüsünde değer listesinin üst kısmındaki (Tümünü Seç) seçeneğini temizleyin ve sonra değer listesinin alt kısmındaki (Boş olanlar) seçeneğini seçin.

  Not : (Boş olanlar) onay kutusu yalnızca hücre aralığında veya tablo sütununda en az bir boş hücre varsa kullanılabilir.

 4. Tablodaki boş satırları seçin ve sonra CTRL+- (tire) tuşlarına basın.

Boş çalışma sayfası satırlarını filtrelemek ve kaldırmak için de benzer bir yordam kullanabilirsiniz. Çalışma sayfasındaki boş satırlara filtre uygulama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Aralıkta veya tabloda verilere filtre uygulama.

Sayfanın Başı

Biliyor muydunuz?

Office 365 aboneliğiniz ya da en son Office sürümünüz yoksa, şimdi deneyebilirsiniz:

Office 365’i veya Excel’in en son sürümünü deneyin

Belirli bir işlev sorunuz mu var?

Excel topluluk forumuna bir soru gönderin

Excel’i geliştirmemize yardımcı olun

Excel’in sonraki sürümünü nasıl geliştirebileceğimiz konusunda önerileriniz var mı? Varsa lütfen Excel User Voice forumundaki başlıkları gözden geçirin.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Ayrıca Bkz:

Excel Online'da tabloyu yeniden boyutlandırma

İki veya daha çok tabloyu nasıl birleştirebilirim?

Çalışma sayfasında Excel tablosu oluşturma

Excel tablosu formüllerinde yapısal başvurular kullanma

Excel tablosunu biçimlendirme

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×