Resim, şekil, metin kutusu veya WordArt'ı hizalama veya yerleştirme

Bu makalede

Resimleri, şekilleri, metin kutularını, SmartArt grafiklerini ve WordArt'ı hizalama ve yerleştirmeye genel bakış

Resim, şekil, metin kutusu, SmartArt grafiği veya WordArt'ı hizalama

Nesneleri birbirlerinden eşit uzaklıkta yerleştirme

Resimleri, şekilleri, metin kutularını, SmartArt grafiklerini ve WordArt'ı hizalama ve yerleştirmeye genel bakış

2007 Microsoft Office sistemi programlarında resim, şekil, metin kutusu, SmartArt grafiği ve WordArt gibi öğeleri aşağıdaki yollarla hizalayabilirsiniz:

 • Slaytları, nesnelerin ortalarını, üst ve alt kenarlarını hizalarken olduğu gibi diğer nesnelere hizalama.

  Alttan hizalanmış nesneler
  Alttan hizalanmış nesneler
 • Tüm belgeye göre hizalama; örneğin, belgenin üst veya sol kenarına göre hizalama.

  Üstten hizalanmış nesneler
  Üstten hizalanmış nesneler
 • Kılavuz kullanarak.

  Kılavuz çizgisine hizalanmış nesneler
  Kılavuz çizgisine hizalanmış nesneler.
 • kılavuz kullanarak.

  Kılavuza hizalanmış nesneler
  Kılavuzun köşesine hizalanmış nesne
 • Nesneleri birbirine eşit uzaklıkta dağıtarak; tüm belgeye göre dikey veya yatay olarak.

  Eşit aralıklarla dağıtılan nesneler
  Birbirlerinden eşit uzaklıkta yerleştirilmiş nesneler

Sayfanın Başı

Resim, şekil, metin kutusu, SmartArt grafiği veya WordArt'ı hizalama

Hangi 2007 Microsoft Office sistemi programını kullanıyorsunuz?

Excel

Excel

 1. Hizalamak istediğiniz resimleri, şekilleri, metin kutularını veya WordArt öğelerini seçin.

  Hizala seçenekleri kullanılamıyorsa, bir nesne daha seçmeniz gerekebilir.

  Birden fazla nesne seçmek için, ilk nesneye tıklayın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer nesnelere tıklayın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Resmi hizalamak için, Resim Araçları'nın altında Biçim sekmesine tıklayın.
   Belge ayrıntıları görünümü

  • Şekli, metin kutusunu veya WordArt'ı hizalamak için Çizim Araçları'nın altında Biçim sekmesine tıklayın.

   Çizim Araçları, Biçim sekmesi

 3. Yerleştir grubunda Hizala'ya tıklayın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Nesnelerin kenarlarını sola hizalamak için, Sola Hizala'ya tıklayın.

  • Nesneleri orta noktalarından dikey olarak hizalamak için, Dikey Ortaya Hizala'ya tıklayın.

  • Nesnelerin kenarlarını sağa hizalamak için, Sağa Hizala'ya tıklayın.

  • Nesnelerin üst kenarlarını hizalamak için, Üste Hizala'ya tıklayın.

  • Nesneleri orta noktalarından yatay olarak hizalamak için, Ortaya Hizala'ya tıklayın.

  • Nesnelerin alt kenarlarını hizalamak için, Alta Hizala'ya tıklayın.

   Notlar : 

   • Nesneleri kenarlarından birbirlerine göre hizaladığınızda, nesnelerden biri sabit kalır. Örneğin, Sola Hizala seçeneği tüm seçilen nesnelerin sol kenarları en soldaki nesnenin sol kenarına hizalanır. Başka bir deyişle, en soldaki nesne sabit kalır ve diğer nesneler buna göre hizalanır. Nesneyi bir SmartArt grafiğine hizalarsanız, nesne SmartArt grafiğinde en solda yer alan şekle değil SmartArt grafiğinin en sol kenarına hizalanır.

   • Ortaya Hizala nesneleri orta noktalarından yatay olarak hizalar ve Dikey Ortaya Hizala da nesneleri orta noktalarından dikey olarak hizalar. Nesneleri orta noktalarından yatay veya dikey olarak birbirine göre hizaladığınızda, nesneler özgün konumlarının ortalamasını temsil eden yatay veya dikey bir çizgiye göre hizalanır. Herhangi bir nesnenin sabit kalması gerekmez ve tüm nesneler yer değiştirebilir.

   • Tıkladığınız hizalama seçeneğine bağlı olarak nesneler tam yukarı, aşağı, sola veya sağa taşınır ve önceden orada bulunan bir başka nesneyi kaplayabilir. Nesnelerinizi hizalar ve birbirlerinin üzerine yığıldıklarını fark ederseniz, hizalamayı geri alabilir ve sonra nesneleri yeniden hizalamadan önce yeni konumlarına taşıyabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Outlook

 1. Hizalamak istediğiniz resimleri, şekilleri, metin kutularını, SmartArt grafiklerini veya WordArt öğelerini seçin.

  Hizala seçenekleri kullanılamıyorsa, bir nesne daha seçmeniz gerekebilir.

  Birden fazla nesne seçmek için, ilk nesneye tıklayın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer nesnelere tıklayın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Resmi hizalamak için, Resim Araçları'nın altında Biçim sekmesine tıklayın.
   Belge ayrıntıları görünümü

  • Şekli, metin kutusunu, SmartArt grafiğini veya WordArt'ı hizalamak için Çizim Araçları'nın altında Biçim sekmesine tıklayın.

   Çizim Araçları, Biçim sekmesi

 3. Yerleştir grubunda Hizala'ya tıklayın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Nesnelerin kenarlarını sola hizalamak için, Sola Hizala'ya tıklayın.

  • Nesneleri orta noktalarından dikey olarak hizalamak için, Dikey Ortaya Hizala'ya tıklayın.

  • Nesnelerin kenarlarını sağa hizalamak için, Sağa Hizala'ya tıklayın.

  • Nesnelerin üst kenarlarını hizalamak için, Üste Hizala'ya tıklayın.

  • Nesneleri orta noktalarından yatay olarak hizalamak için, Ortaya Hizala'ya tıklayın.

  • Nesnelerin alt kenarlarını hizalamak için, Alta Hizala'ya tıklayın.

   Notlar : 

   • Nesneleri kenarlarından birbirlerine göre hizaladığınızda, nesnelerden biri sabit kalır. Örneğin, Sola Hizala seçeneği tüm seçilen nesnelerin sol kenarları en soldaki nesnenin sol kenarına hizalanır. Başka bir deyişle, en soldaki nesne sabit kalır ve diğer nesneler buna göre hizalanır. Nesneyi bir SmartArt grafiğine hizalarsanız, nesne SmartArt grafiğinde en solda yer alan şekle değil SmartArt grafiğinin en sol kenarına hizalanır.

   • Ortaya Hizala nesneleri orta noktalarından yatay olarak hizalar ve Dikey Ortaya Hizala da nesneleri orta noktalarından dikey olarak hizalar. Nesneleri orta noktalarından yatay veya dikey olarak birbirine göre hizaladığınızda, nesneler özgün konumlarının ortalamasını temsil eden yatay veya dikey bir çizgiye göre hizalanır. Herhangi bir nesnenin sabit kalması gerekmez ve tüm nesneler yer değiştirebilir.

   • Tıkladığınız hizalama seçeneğine bağlı olarak nesneler tam yukarı, aşağı, sola veya sağa taşınır ve önceden orada bulunan bir başka nesneyi kaplayabilir. Nesnelerinizi hizalar ve birbirlerinin üzerine yığıldıklarını fark ederseniz, hizalamayı geri alabilir ve sonra nesneleri yeniden hizalamadan önce yeni konumlarına taşıyabilirsiniz.

Sayfanın Başı

PowerPoint

 1. Hizalamak istediğiniz resimleri, şekilleri, metin kutularını, SmartArt grafiklerini veya WordArt öğelerini seçin.

  Hizala seçenekleri kullanılamıyorsa, bir nesne daha seçmeniz gerekebilir.

  Birden fazla nesne seçmek için, ilk nesneye tıklayın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer nesnelere tıklayın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Resmi hizalamak için, Resim Araçları'nın altında Biçim sekmesine tıklayın.
   Belge ayrıntıları görünümü

  • Şekli, metin kutusunu, SmartArt grafiğini veya WordArt'ı hizalamak için Çizim Araçları'nın altında Biçim sekmesine tıklayın.

   Çizim Araçları, Biçim sekmesi

 3. Yerleştir grubunda Hizala'ya tıklayın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Nesnelerin kenarlarını sola hizalamak için, Sola Hizala'ya tıklayın.

  • Nesneleri orta noktalarından dikey olarak hizalamak için, Dikey Ortaya Hizala'ya tıklayın.

  • Nesnelerin kenarlarını sağa hizalamak için, Sağa Hizala'ya tıklayın.

  • Nesnelerin üst kenarlarını hizalamak için, Üste Hizala'ya tıklayın.

  • Nesneleri orta noktalarından yatay olarak hizalamak için, Ortaya Hizala'ya tıklayın.

  • Nesnelerin alt kenarlarını hizalamak için, Alta Hizala'ya tıklayın.

   Notlar : 

   • Nesneyi slayda hizalamak için, Slayda Hizala'ya tıklayın.

   • Nesneleri kenarlarından birbirlerine göre hizaladığınızda, nesnelerden biri sabit kalır. Örneğin, Sola Hizala seçeneği tüm seçilen nesnelerin sol kenarları en soldaki nesnenin sol kenarına hizalanır. Başka bir deyişle, en soldaki nesne sabit kalır ve diğer nesneler buna göre hizalanır. Nesneyi bir SmartArt grafiğine hizalarsanız, nesne SmartArt grafiğinde en solda yer alan şekle değil SmartArt grafiğinin en sol kenarına hizalanır.

   • Ortaya Hizala nesneleri orta noktalarından yatay olarak hizalar ve Dikey Ortaya Hizala da nesneleri orta noktalarından dikey olarak hizalar. Nesneleri orta noktalarından yatay veya dikey olarak birbirine göre hizaladığınızda, nesneler özgün konumlarının ortalamasını temsil eden yatay veya dikey bir çizgiye göre hizalanır. Herhangi bir nesnenin sabit kalması gerekmez ve tüm nesneler yer değiştirebilir.

   • Tıkladığınız hizalama seçeneğine bağlı olarak nesneler tam yukarı, aşağı, sola veya sağa taşınır ve önceden orada bulunan bir başka nesneyi kaplayabilir. Nesnelerinizi hizalar ve birbirlerinin üzerine yığıldıklarını fark ederseniz, hizalamayı geri alabilir ve sonra nesneleri yeniden hizalamadan önce yeni konumlarına taşıyabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Word

 1. Hizalamak istediğiniz resimleri, şekilleri, metin kutularını, SmartArt grafiklerini veya WordArt öğelerini seçin.

  Hizala seçenekleri kullanılamıyorsa, bir nesne daha seçmeniz gerekebilir.

  Birden fazla nesne seçmek için, ilk nesneye tıklayın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer nesnelere tıklayın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Resmi hizalamak için, Resim Araçları'nın altında Biçim sekmesine tıklayın.
   Belge ayrıntıları görünümü

  • Şekli veya WordArt'ı hizalamak için, Çizim Araçları'nın altında (veya metin kutusunu hizalıyorsanız Metin Kutusu Araçları'nın altında) Biçim sekmesine tıklayın.

   Çizim Araçları, Biçim sekmesi

 3. Yerleştir grubunda Hizala'ya tıklayın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Nesnelerin kenarlarını sola hizalamak için, Sola Hizala'ya tıklayın.

  • Nesneleri orta noktalarından dikey olarak hizalamak için, Dikey Ortaya Hizala'ya tıklayın.

  • Nesnelerin kenarlarını sağa hizalamak için, Sağa Hizala'ya tıklayın.

  • Nesnelerin üst kenarlarını hizalamak için, Üste Hizala'ya tıklayın.

  • Nesneleri orta noktalarından yatay olarak hizalamak için, Ortaya Hizala'ya tıklayın.

  • Nesnelerin alt kenarlarını hizalamak için, Alta Hizala'ya tıklayın.

   Notlar : 

   • Nesneleri diğer nesnelere göre değil sayfaya göre hizalamak için, Sayfaya Hizala'ya tıklayın.

   • Nesneleri kenarlarından birbirlerine göre hizaladığınızda, nesnelerden biri sabit kalır. Örneğin, Sola Hizala seçeneği tüm seçilen nesnelerin sol kenarları en soldaki nesnenin sol kenarına hizalanır. Başka bir deyişle, en soldaki nesne sabit kalır ve diğer nesneler buna göre hizalanır. Nesneyi bir SmartArt grafiğine hizalarsanız, nesne SmartArt grafiğinde en solda yer alan şekle değil SmartArt grafiğinin en sol kenarına hizalanır.

   • Ortaya Hizala nesneleri orta noktalarından yatay olarak hizalar ve Dikey Ortaya Hizala da nesneleri orta noktalarından dikey olarak hizalar. Nesneleri orta noktalarından yatay veya dikey olarak birbirine göre hizaladığınızda, nesneler özgün konumlarının ortalamasını temsil eden yatay veya dikey bir çizgiye göre hizalanır. Herhangi bir nesnenin sabit kalması gerekmez ve tüm nesneler yer değiştirebilir.

   • Tıkladığınız hizalama seçeneğine bağlı olarak nesneler tam yukarı, aşağı, sola veya sağa taşınır ve önceden orada bulunan bir başka nesneyi kaplayabilir. Nesnelerinizi hizalar ve birbirlerinin üzerine yığıldıklarını fark ederseniz, hizalamayı geri alabilir ve sonra nesneleri yeniden hizalamadan önce yeni konumlarına taşıyabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Nesneleri birbirlerinden eşit uzaklıkta yerleştirme

Hangi 2007 Microsoft Office sistemi programını kullanıyorsunuz?

Excel

Excel

 1. Birbirinden eşit uzaklıkta yerleştirmek istediğiniz en az üç nesne seçin. Birden fazla nesne seçmek için, ilk nesneye tıklayın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer nesnelere tıklayın.

  Gizlenmiş, yığılmış veya metnin arkasında kalmış nesneleri seçin ve aşağıdakileri yapın:

  • Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Bul ve Seç'e tıklayın, Nesne Seç'e tıklayın ve ardından nesnelerin üzerine bir kutu çizin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Resimleri eşit aralıklarla yerleştirmek için, Resim Araçları'nın altında Biçim sekmesine tıklayın.
   Belge ayrıntıları görünümü

  • Şekiller, metin kutuları veya WordArt'tan oluşan bir grubu eşit aralıklarla yerleştirmek için, Çizim Araçları'nın altında Biçim sekmesine tıklayın.

   Çizim Araçları, Biçim sekmesi

 3. Yerleştir grubunda Hizala'ya tıklayın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Nesneleri yatay olarak ortalamak içinYatay Dağıt'a tıklayın.

  • Nesneleri dikey olarak ortalamak içinDikey Olarak Dağıt'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Outlook

 1. Birbirinden eşit uzaklıkta yerleştirmek istediğiniz en az üç nesne seçin. Birden fazla nesne seçmek için, ilk nesneye tıklayın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer nesnelere tıklayın.

  Gizlenmiş, yığılmış veya metnin arkasında kalmış nesneleri seçin ve aşağıdakileri yapın:

  • Metni Biçimlendir sekmesinin Düzenleme grubunda Seç'e tıklayın, Nesne Seç'e tıklayın ve ardından nesnelerin üzerine bir kutu çizin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Resimleri eşit aralıklarla yerleştirmek için, Resim Araçları'nın altında Biçim sekmesine tıklayın.
   Belge ayrıntıları görünümü

  • Şekiller, metin kutuları, SmartArt grafikleri veya WordArt'tan oluşan bir grubu eşit aralıklarla yerleştirmek için, Çizim Araçları'nın altında Biçim sekmesine tıklayın.

   Çizim Araçları, Biçim sekmesi

 3. Yerleştir grubunda Hizala'ya tıklayın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Nesneleri yatay olarak ortalamak içinYatay Dağıt'a tıklayın.

  • Nesneleri dikey olarak ortalamak içinDikey Olarak Dağıt'a tıklayın.

Sayfanın Başı

PowerPoint

 1. Birbirinden eşit uzaklıkta yerleştirmek istediğiniz en az üç nesne seçin. Birden fazla nesne seçmek için, ilk nesneye tıklayın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer nesnelere tıklayın.

  Gizlenmiş, yığılmış veya metnin arkasında kalmış nesneleri seçin ve aşağıdakileri yapın:

  • Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Seç'e tıklayın, Nesne Seç'e tıklayın ve ardından nesnelerin üzerine bir kutu çizin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Resimleri eşit aralıklarla yerleştirmek için, Resim Araçları'nın altında Biçim sekmesine tıklayın.
   Belge ayrıntıları görünümü

  • Şekiller, metin kutuları, SmartArt grafikleri veya WordArt'tan oluşan bir grubu eşit aralıklarla yerleştirmek için, Çizim Araçları'nın altında Biçim sekmesine tıklayın.

   Çizim Araçları, Biçim sekmesi

 3. Yerleştir grubunda Hizala'ya tıklayın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Nesneleri yatay olarak ortalamak içinYatay Dağıt'a tıklayın.

  • Nesneleri dikey olarak ortalamak içinDikey Olarak Dağıt'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Word

 1. Birbirinden eşit uzaklıkta yerleştirmek istediğiniz en az üç nesne seçin. Birden fazla nesne seçmek için, ilk nesneye tıklayın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer nesnelere tıklayın.

  Gizlenmiş, yığılmış veya metnin arkasında kalmış nesneleri seçin ve aşağıdakileri yapın:

  • Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Seç'e tıklayın, Nesne Seç'e tıklayın ve ardından nesnelerin üzerine bir kutu çizin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Resimleri eşit aralıklarla yerleştirmek için, Resim Araçları'nın altında Biçim sekmesine tıklayın.
   Belge ayrıntıları görünümü

  • Şekiller, metin kutuları veya WordArt'tan oluşan bir grubu eşit aralıklarla yerleştirmek için, Çizim Araçları'nın altında Biçim sekmesine tıklayın.

   Çizim Araçları, Biçim sekmesi

 3. Yerleştir grubunda Hizala'ya tıklayın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Nesneleri yatay olarak ortalamak içinYatay Dağıt'a tıklayın.

  • Nesneleri dikey olarak ortalamak içinDikey Olarak Dağıt'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×