Resim, şekil, metin kutusu veya WordArt'ı hizalama veya yerleştirme

Bu makalede

Resimleri, şekilleri, metin kutularını ve WordArt'ı hizalama ve yerleştirme konusuna genel bakış

Resim, şekil, metin kutusu veya WordArt'ı hizalama

Nesneleri birbirlerinden eşit uzaklıkta yerleştirme

Resimleri, şekilleri, metin kutularını ve WordArt'ı hizalama ve yerleştirme konusuna genel bakış

2007 Microsoft Office sistemi programlarında, resim, şekil, metin kutusu ve WordArt gibi nesne aşağıda gösterilen yollarla hizalama:

 • Başka nesnelerle; örneğin nesnelerin yanlarını, ortalarını veya üst ya da alt kenarlarını hizalayabilirsiniz.

Alttan hizalanmış nesneler

Alttan hizalanmış nesneler

 • Belgenin tamamına göre; örneğin, belgenin üst veya sol kenarına göre hizalayabilirsiniz.

Üstten hizalanmış nesneler

Üstten hizalanmış nesneler

 • kılavuzlar kullanarak.

Kılavuz çizgisine hizalanmış nesneler

Kılavuza hizalanmış nesneler

 • kılavuz kullanarak.

Kılavuza hizalanmış nesneler

Kılavuzun köşesine göre hizalanmış nesneler

 • Nesneleri dikey veya yatay olarak ya da belgenin tümüne göre birbirlerinden eşit uzaklıkta olacak şekilde dağıtarak. 

Eşit aralıklarla dağıtılan nesneler

Birbirlerinden eşit uzaklıkta yerleştirilmiş nesneler

Sayfanın Başı

Resim, şekil, metin kutusu veya WordArt'ı hizalama

 1. Hizalamak istediğiniz resim, şekilleri, metin kutusu veya WordArt'ı seçin.

  Hizala seçeneği kullanılamıyorsa, bir nesne daha seçmeniz gerekebilir.

  Birden fazla nesne seçmek için, ilk nesneyi tıklatın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer nesneleri tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Resmi hizalamak için, Resim Araçları'nın altında Biçim sekmesini tıklatın.

   Resim Araçları, Biçim Sekmesi

  • Şekil, metin kutusu veya WordArt'ı hizalamak için, Çizim Araçları'nın (veya Microsoft Office Word 2007'de metin kutusu hizalıyorsanız Metin Kutusu Araçları'nın) altında Biçim sekmesini tıklatın.

   Çizim Araçları, Biçim sekmesi

 3. Yerleştir grubunda Hizala'yı tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Nesnelerin kenarlarını sola hizalamak için Sola Hizala'yı tıklatın.

  • Nesneleri ortalarından dikey olarak hizalamak için Dikey Ortaya Hizala'yı tıklatın.

  • Nesnelerin kenarlarını sağa hizalamak için Sağa Hizala'yı tıklatın.

  • Nesnelerin üst kenarlarını hizalamak için Üste Hizala'yı tıklatın.

  • Nesneleri ortalarından yatay olarak hizalamak için Ortaya Hizala'yı tıklatın.

  • Nesnelerin alt kenarlarını hizalamak için Alta Hizala'yı tıklatın.

   Notlar   

   • Microsoft Office PowerPoint 2007'de nesneyi slayda göre hizalamak için Slayta Hizala'yı tıklatın.

   • Office Word 2007'de, nesneleri diğer nesneler yerine sayfaya göre hizalamak için Sayfaya Hizala'yı tıklatın.

   • Nesneleri birbirlerinin kenarlarına göre hizaladığınızda, nesnelerden biri sabit kalır. Örneğin, Sola Hizala seçili nesnelerin sol kenarlarını en soldaki nesnenin sol kenarına hizalar; bu şekilde, en soldaki nesne sabit kalır ve diğer nesneler ona göre hizalanır. Nesneyi SmartArt grafiğine hizalıyorsanız, nesne SmartArt grafiğinde en solda bulunan nesneye değil SmartArt grafiğinin en sol kenarına hizalanır.

   • Ortaya Hizala nesneleri orta noktalarına göre yatay olarak hizalar ve Ortaya Hizala nesneleri orta noktalarına göre dikey olarak hizalar. Nesneleri ortalarından birbirlerine göre hizaladığınızda, nesneler kendi özgün konumlarının ortalamasını temsil eden yatay veya dikey bir çizgi boyunca hizalanır. Hiçbir nesnenin sabit kalması gerekmez ve tüm nesnelerin yeri değiştirilebilir.

   • Tıklattığınız hizalama seçeneğine bağlı olarak, nesneler doğru yukarı, aşağı, sola veya sağa hareket eder ve zaten orada olan bir nesnenin üzerini kapatabilir. Nesnelerinizi hizalar ve birbirlerinin üstüne yığıldıklarını görürseniz, hizalamayı geri alabilir ve ardından yeniden hizalamadan önce nesneleri yeni konumlara taşıyabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Nesneleri birbirlerinden eşit uzaklıkta yerleştirme

 1. Birbirlerinden eşit uzaklıkta yerleştirmek üzere en az üç nesne seçin. Birden fazla nesne seçmek için, ilk nesneyi tıklatın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer nesneleri tıklatın.

  Gizli, üstü üste binmiş veya metnin arkasında kalmış nesneleri seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Microsoft Office Excel 2007'de, Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Bul ve Seç'i tıklatın, Nesneleri Seç'i tıklatın ve sonra da nesnelerin çevresine bir kutu çizin.

  • Microsoft Office Outlook 2007'de, Metni Biçimlendir sekmesinin Düzenleme grubunda Seç'i tıklatın, Nesneleri Seç'i tıklatın ve sonra da nesnelerin çevresine bir kutu çizin.

  • Office PowerPoint 2007'de, Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Seç'i tıklatın, Nesneleri Seç'i tıklatın ve sonra da nesnelerin çevresine bir kutu çizin.

  • Office Word 2007'de, Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Seç'i tıklatın, Nesneleri Seç'i tıklatın ve sonra da nesnelerin çevresine bir kutu çizin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Resimleri eşit uzaklıkta yerleştirmek için Resim Araçları'nın altında Biçim sekmesini tıklatın.

   Resim Araçları, Biçim Sekmesi

  • Bir grup şekil, metin kutusu veya WordArt'ı eşit uzaklıkta yerleştirmek için Çizim Araçları'nın altında Biçim sekmesini tıklatın.

   Çizim Araçları, Biçim sekmesi

 3. Yerleştir grubunda Hizala'yı tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Nesneleri yatay olarak ortalamak için Yatay Olarak Dağıt'ı tıklatın.

  • Nesneleri dikey olarak ortalamak için Dikey Olarak Dağıt'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: Word 2007Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Destek kaynakları

Dili değiştir