RecordSource Özelliği

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Uygulama

Form Nesnesi

Rapor Nesnesi

RecordSource özelliğini kullanarak, form veya rapor için veri kaynağını belirtebilirsiniz. Okunur/yazılır Dize.

ifade.RecordSource

ifade Gerekli. Uygulandığı Yerler listesindeki nesnelerden birini döndüren bir ifade.

Açıklamalar

RecordSource özelliği ayarı bir tablo adı, bir sorgu adı veya bir SQL deyimi olabilir. Örneğin, aşağıdaki ayarlar kullanılabilir.

Örnek ayar

Açıklama

Çalışanlar

Çalışanlar tablosunu veri kaynağı olarak belirten bir tablo adı.

SELECT Orders!OrderDate FROM Orders;

Siparişler tablosundaki SiparişinTarihi alanını veri kaynağı olarak belirten bir SQL deyimi. Form veya rapordaki denetimi, denetimin ControlSource özelliğini SiparişinTarihi'ne ayarlayarak, Siparişler tablosundaki SiparişinTarihi alanına bağlayabilirsiniz.


Not : Formun veya raporun özellik sayfası, makroveya Visual Basic for Applications (VBA) kodu kullanarak RecordSource özelliği ayarlayabilirsiniz.

VBA'da, bu özelliği ayarlamak için bir dize ifadesi kullanın.

Not : Açık bir form ya da raporun kayıt kaynağının değiştirilmesi, temel alınan verilerin otomatik olarak yeniden sorgulanmasına neden olur. Bir formun Recordset özelliği çalışma sırasında ayarlandığında, formun RecordSource özelliği güncelleştirilir.

Bir form veya rapor oluşturduktan sonra, RecordSource özelliğini değiştirerek bu form veya raporun veri kaynağını değiştirebilirsiniz. Yeniden kullanılabilir bir form ya da rapor oluşturmak istediğinizde de RecordSource özelliğinden faydalanabilirsiniz. Örneğin, standart bir tasarımı dahil eden bir form oluşturabilir, daha sonra formu kopyalayıp, verileri farklı bir tablo, sorgu ya da SQL deyiminden görüntülemek için RecordSource özelliğini değiştirebilirsiniz.

Formun kayıt kaynağında bulunan kayıt sayısını sınırlamak, özellikle uygulamanız bir ağ üzerinde çalışıyorsa, performansı artırabilir. Örneğin, bir formun RecordSource özelliğini tek bir kaydı döndüren bir SQL deyimine ayarlayabilir ve kullanıcı tarafından seçilen ölçüte bağlı olarak formun kayıt kaynağını değiştirebilirsiniz.

Örnek

Aşağıdaki örnek, formun RecordSource özelliğini Müşteriler tablosuna ayarlar:

Forms!frmCustomers.RecordSource = "Customers"

Aşağıdaki örnek, cmboCompanyName açılan kutu denetiminde seçilen şirket adına bağlı olarak, formun kayıt kaynağını Müşteriler tablosundaki tek bir kayda değiştirir. Açılan kutu, müşteri numarasını (ilişkili sütundaki) ve şirket adını döndüren bir SQL deyimi ile dolar. MüşteriNo'nun veri türü Metin veri türüdür.

Sub cmboCompanyName_AfterUpdate()
Dim strNewRecord As String
strNewRecord = "SELECT * FROM Customers " _
& " WHERE CustomerID = '" _
& Me!cmboCompanyName.Value & "'"
Me.RecordSource = strNewRecord
End Sub

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×