Raporlara giriş

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Veritabanı kullanırken, verileri görüntülemek, biçimlendirmek ve özetlemek için normalde raporlar kullanılır. Örneğin, tüm kişilerinizin telefon numaralarını görüntülemek için liste türünde bir rapor veya şirketinizin farklı bölge ve saat dilimlerindeki satışlarının toplamı için bir özet raporu oluşturabilirsiniz.

Bu makalede Microsoft Access 2010 uygulamasındaki raporlarla ilgili bir genel bakış sağlanmakta, yeni ve değiştirilmiş rapor özellikleri gösterilmektedir. Bu makalede rapor oluşturma, verileri sıralama, gruplandırma ve özetleme ve raporu önizleme ve yazdırma da açıklanmaktadır.

Veritabanınızı iyi tasarlanmış tablo yapısını ve ilişkiler varsa anlamlı raporları oluşturmak çok daha kolay bulabilirsiniz. Planlama ve veritabanı tasarlama giriş için veritabanı tasarımında temel bilgilerbaşlıklı makaleye bakın.

Bu makalede

Genel bakış

Yenilikler

Yeni rapor oluşturma

Gruplandırma, sıralama veya toplamlar ekleme

Koşullu biçimlendirmeyle değerleri vurgulama

Profesyonel bir görünüm temalarla alma

Resimler ekleme

Raporu yazdırma ve Önizleme

Genel bakış

Bir rapor, verileri görüntülemek ve özetlemek için kullanılan bir veritabanı nesnesidir. Raporlar yazdırılarak, PDF veya XPS dosyalarına dönüştürülerek ya da diğer dosya biçimlerine verilerek verilerinizin anlık görüntülerini dağıtmak veya arşivlemek için bir yol sağlar.

Baskı Önizleme'de çalışan raporu

Raporlar tek tek kayıtlarla ilgili ayrıntıları, birçok kaydın özetini veya her ikisini sağlayabilir. Access raporlarını ayrıca postalar için etiketler oluşturmak veya başka amaçlar için kullanabilirsiniz.

Veri görüntülemeyen “bağlantısız” raporlar oluşturmak mümkündür, ancak bu makalenin amaçları için raporun tablo veya sorgu gibi bir veri kaynağına bağlı olduğunu kabul edeceğiz.

İstemci raporları ve Web raporları

Access 2010, Access veritabanını Access Hizmetleri'ni çalıştıran bir SharePoint sunucusuna yayımlayarak "Web veritabanı" oluşturulmasına olanak veren yeni bir özellik sağlar. Web veritabanı oluşturulduğunda, Access raporları SQL Server Reporting Services kullanılarak tarayıcıda oluşturulur. Bu dönüşüm, tarayıcıda oluşturmak istediğiniz raporlarda kullanabileceğiniz özelliklere bazı sınırlamalar getirir. Ancak tarayıcıda oluşturulan raporla ilgilenmiyorsanız Access rapor tasarımcısının sağladığı özellik kümesinin tamamını kullanabilirsiniz.

Raporun parçaları

Access'te, bir rapor tasarımını bölümlere ayrılmışsa. İstemci veritabanında, raporunuzu kendi bölümleri görmek için Tasarım görünümünde görüntüleyebilirsiniz. Düzenin içinde yer Görünüm, bölümler gibi belirgin değildir, ancak yine de vardır ve seçim grubunda Biçim sekmesinde, açılan listeyi kullanarak seçilebilir. Yararlı raporlar oluşturmak için her bölüm nasıl çalıştığını anlamak gerekir. Örneğin, hesaplanan bir denetim yerleştirmek seçin bölümünde erişim sonuçları nasıl hesaplayacağını belirler. Aşağıdaki listede bölüm türleri ve bunların kullanım özetlenmiştir:

 • Rapor üstbilgisi    Bu bölüm, yalnızca bir kez, raporun başında yazdırılır. Rapor üstbilgisi normal şekilde görünebilir logo, başlık veya tarih gibi bir kapak sayfası hakkında bilgi için kullanın. Rapor üstbilgisinde toplam toplama işlevini kullanan bir hesaplanan denetim yerleştirdiğinizde, hesaplanan tüm raporla ilgili toplamıdır. Rapor üstbilgisi önce sayfa üstbilgisi yazdırılır.

 • Sayfa üstbilgisi    Bu bölümde, her bir sayfanın üst kısmında yazdırılır. Örneğin, rapor başlığını her sayfada yinelemek için sayfa üstbilgisi kullanın.

 • Grup üstbilgisi    Bu bölümde, her yeni kayıt grubunun başında yazdırılır. Grup üst bilgisinde grubun adını yazdırmak için kullanın. Örneğin, ürüne göre gruplandırılmış bir raporda, ürün adı yazdırmak için Grup üst bilgisinde kullanın. Grup üst bilgisinde toplam toplama işlevini kullanan bir hesaplanan denetim yerleştirdiğinizde, geçerli grup için toplamıdır. Bir rapordaki birden çok grup üstbilgisi bölüm bağlı olarak kaç Gruplandırma düzeyleri eklemiş olduğunuz olabilir. Grup üstbilgileri ve altbilgileri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Gruplandırma, sıralama veya toplamlar eklemebölümüne bakın.

 • Ayrıntı    Bu bölüm, kayıt kaynağındaki her satır için bir kez yazdırılır. Raporun ana gövdesini oluşturan denetimleri yerleştirdiğiniz yer burasıdır.

 • Grup altbilgisi    Bu bölümde, her kayıt grubunun sonunda yazdırılır. Bir grup için özet bilgileri yazdırmak için bir grup altbilgisi kullanın. Bir rapordaki birden çok grup altbilgisi bölümleri bağlı olarak kaç Gruplandırma düzeyleri eklemiş olduğunuz olabilir.

 • Sayfa altbilgisi    Bu bölümde, her sayfanın sonuna yazdırılır. Yazdırma Sayfa numaralarını veya sayfa başına bilgileri için sayfa altbilgisi kullanın.

 • Rapor altbilgisi    Bu bölüm, yalnızca bir kez, raporun sonunda yazdırılır. Tüm raporla ilgili yazdırma rapor toplamlarını veya diğer Özet bilgileri için rapor altbilgisini kullanın.

Not: Tasarım görünümünde rapor altbilgisine sayfa altbilgisi altında görünür. Bununla birlikte, diğer tüm görünümlerde (Düzen görünümü, örneğin veya raporu yazdırıldığı veya önizlenen olduğunda) rapor altbilgisine üstündeki sayfa altbilgisi hemen sonra son grubu altbilgi veya ayrıntı satırı son sayfasında görüntülenir.

Belgenin başı

Yenilikler

Access 2010 uygulamasında rapor oluşturulması Access 2007'de rapor oluşturulmasına çok benzeyen bir işlemdir. Ancak, Access 2010 uygulamasında raporlarla ilgili birkaç yeni özellik vardır:

 • Paylaşılan görüntüsü Galerisi    Access 2010'da, şimdi veritabanı için bir görüntü eklemek ve görüntüyü birden çok nesne kullanın. Tüm veritabanı kullanıldığı yerde güncelleştirme tek bir görüntü o güncelleştirir.

 • Office Temaları    Access 2010'da, artık standart Microsoft Office Temaları yazı tiplerini ve renkleri kümelerini Profesyonel tasarımlı bir kerede tüm Access formları ve raporları uygulamak için kullanabilirsiniz.

 • Daha güçlü koşullu biçimlendirme    Access 2010 rapordaki verileri vurgulama daha güçlü araçlarını içerir. En çok 50 koşullu biçimlendirme kuralları her denetimi veya denetimleri grubunun ekleyebilir ve istemci raporlarında kayıtlar arasında verileri karşılaştırmak için veri çubukları ekleyebilirsiniz.

 • Daha esnek düzenleri    Access 2010'da, varsayılan tasarım raporlar için denetimleri düzenleri yerleştirmek için yöntemdir. Hizalama ve denetimler kolayca boyutunu ve tarayıcıda işlemek istediğiniz herhangi bir rapor için gerekli olan Bu kılavuzlar yardımcı olur. Düzenleri kendilerini Access 2010'da yeni olmasa da, bazı değişiklikler içinde bunları taşıma, hizalama ve denetimleri yeniden boyutlandırmak için kullandığınız yolları vardır. Video form ve rapor düzenlerine giriş. daha fazla bilgi için bkz:

Belgenin başı

Yeni rapor oluşturma

Adım 1: Kayıt kaynağını seçme

Raporun kayıt kaynağı bir tablo, adlandırılmış sorgu veya eklenmiş sorgu olabilir. Kayıt kaynağı, raporda görüntülenmesini istediğiniz tüm veri satırlarını ve sütunlarını içermelidir.

 • İstediğiniz verileri varolan bir tablo veya sorgu içinde yer alıyorsa, Gezinti Bölmesi'nde tablo veya sorguyu seçin ve ardından Devam Adım 2: Rapor Aracı seçme.

 • Kayıt kaynağı henüz yoksa aşağıdakilerden birini yapın:

Tabloları veya sorguları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için tablolara giriş veya sorgulara girişmakalelerine bakın.

Oluşturma ve kayıt kaynaklarını seçme hakkında daha fazla bilgi için rapor için kayıt kaynağını ayarlamamakalesine bakın.

Adım 2: Rapor aracı seçme

Rapor araçları şeridin Oluştur sekmesinde, Raporlar grubunda bulunur. Aşağıdaki tabloda her bir aracın ne yaptığı kısaca açıklanmıştır:

Web uyumlu raporlar

Bu araçlar kullanılarak oluşturulan raporlar Access Services Uygulamasına Yayımla özelliği ile uyumludur ve tarayıcıda oluşturulur. Web uyumlu nesnelerin, simgesi üzerindeki küre ile belirtildiğine dikkat edin.

Düğme resmi

Araç

Açıklama

Düğme resmi

Rapor

Gezinti Bölmesi'nde seçtiğiniz kayıt kaynağındaki tüm alanları içeren basit bir tablolu rapor oluşturur.

Düğme resmi

Boş Rapor

Düzen görünümünde boş bir rapor açar ve Alan Listesi görev bölmesini görüntüler. Alanları Alan Listesinden rapora sürüklerken Access bir kayıt kaynağı sorgusu oluşturur.

Access Services özelliği Yayımla hakkında daha fazla bilgi için Web'de paylaşmak üzere bir Access veritabanı oluşturmamakalesine bakın.

İstemci raporları

Bu araçlar kullanılarak oluşturulan raporlar Access Services Uygulamasına Yayımla özelliği ile uyumlu değildir. Web veritabanına istemci raporları eklemek veritabanının yayımlanmasına engel olmaz, ancak istemci raporları tarayıcıda kullanılamaz. Bununla birlikte, veritabanı Access'te açıldığında istemci raporunu kullanabilirsiniz.

Düğme resmi

Araç

Açıklama

Düğme resmi

Rapor

Gezinti Bölmesi'nde seçtiğiniz kayıt kaynağındaki tüm alanları içeren basit bir tablolu rapor oluşturur.

Düğme resmi

Rapor Tasarımı

Tasarım görünümünde, yalnızca istediğiniz alanları ve denetimleri ekleyebileceğiniz boş bir rapor açar.

Düğme resmi

Boş Rapor

Düzen görünümünde boş bir rapor açar ve Alan Listesi görev bölmesini görüntüler. Alan Listesinden rapora alanlar sürüklenirken, Access eklenmiş bir sorgu oluşturur ve onu raporun Kayıt Kaynağı özelliğine depolar.

Düğme resmi

Rapor Sihirbazı

Alanları, gruplandırma/sıralama düzeylerini ve düzen seçeneklerini belirtmenizi sağlayan çok adımlı bir sihirbazı görüntüler. Bu sihirbaz, yaptığınız seçimler temelinde rapor oluşturur.

Düğme görüntüsü

Etiketler

Standart veya özel etiket boyutlarının yanı sıra hangi alanların görüntülenmesini ve bunların nasıl sıralanmasını istediğinizi seçmenizi sağlayan bir sihirbaz görüntüler. Sihirbaz, etiket raporunu yaptığınız seçimler temelinde oluşturur.


Adım 3: Rapor oluşturma

 1. Kullanmak istediğiniz aracın düğmesini tıklatın. Bir sihirbaz görünürse, sihirbazın adımlarını izleyin ve son sayfada Son'u tıklatın.

  Access raporu Düzen görünümünde görüntüler.

 2. İstediğiniz gibi görünene dek raporu biçimlendirin:

  • Alan ve etiketleri seçip sonra istediğiniz boyuta gelene dek kenarlarını sürükleyerek onları yeniden boyutlandırın.

  • Bir alanı seçip (varsa etiketini de) sonra yeni konumuna sürükleyerek alanı taşıyın.

  • Alanı sağ tıklatın ve kısayol menüsündeki komutları kullanarak hücreleri birleştirin veya bölün, alanları silin veya seçin ve diğer biçimlendirme görevlerini gerçekleştirin.

   Ek olarak, raporunuzu daha güzel görünümlü ve okunaklı yapmak için aşağıdaki bölümlerde açıklanan özellikleri kullanabilirsiniz.

Belgenin başı

Gruplandırma, sıralama veya toplamlar ekleme

Bir rapora gruplandırma, sıralama veya toplamlar eklemenin en hızlı yolu grup, sıra veya toplam uygulamak istediğiniz alanı sağ tıklattıktan sonra kısayol menüsünde istenilen komutu tıklatmaktır.

Rapor Düzen veya Tasarım görünümünde açıkken Gruplandırma, Sıralama veya Toplam bölmesini kullanarak da gruplandırma, sıralama veya toplamlar ekleyebilirsiniz:

 1. Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesi önceden açılmamışsa, Tasarım sekmesinde, Gruplandırma ve Toplamlar grubunda, Gruplandırma ve Sıralama'yı tıklatın.

 2. Grup ekle veya Sıralama ekle'yi tıklattıktan sonra gruplandırmak ve sıralamak istediğiniz alanı seçin.

 3. Daha fazla seçenek ayarlamak ve toplam eklemek için gruplandırma veya sıralama satırında Diğer'i tıklatın.

Gruplandırma, sıralama ve toplamlar hakkında daha ayrıntılı bilgi için gruplandırılmış veya Özet rapor oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

Belgenin başı

Koşullu biçimlendirme kullanarak değerleri vurgulama

Access 2010 rapordaki verileri vurgulama daha güçlü araçlarını içerir. En çok 50 koşullu biçimlendirme kuralları her denetimi veya denetimleri grubunun ekleyebilir ve istemci raporlarında kayıtlar arasında verileri karşılaştırmak için veri çubukları ekleyebilirsiniz.

Koşullu biçimlendirme eklemek için :

 1. Raporu Gezinti Bölmesinde sağ tıklatarak ve sonra Düzen Görünümü'nü tıklatarak Düzen görünümünde açın.

 2. Tüm koşullu biçimlendirmeyi uygulamak istediğiniz denetimleri seçin. Birden çok denetim seçmek için üst karakter veya CTRL tuşunu basılı tutun ve istediğiniz denetimleri tıklatın.

 3. Biçim sekmesinde, Denetim Biçimlendirmesi grubunda, Koşullu Biçimlendirme'yi tıklatın.

  Access Koşullu Biçimlendirme Kuralları Yöneticisi iletişim kutusunu açar.

 4. Koşullu Biçimlendirme Kuralları Yöneticisi iletişim kutusunda, Yeni Kural'ı tıklatın.

 5. Yeni Biçimlendirme Kuralı iletişim kutusunda, Bir kural türü seçin altından bir değer seçin:

  • Her kayıt için ayrıca hesaplanan bir kural oluşturmak için, Geçerli kayıttaki değerleri denetleyin veya bir ifade kullanın'ı seçin.

  • Veri çubuklarını kullanarak kayıtları birbiriyle karşılaştıran bir kural oluşturmak için Diğer kayıtlarla karşılaştır'ı tıklatın.

Not: Diğer kayıtlarla Karşılaştır seçeneği Web veritabanlarında kullanılamaz.


 1. Kural açıklamasını düzenleyin'in altında, biçimlendirmenin ne zaman uygulanması gerektiğini belirleyen kuralı ve aynı zamanda kuralın ölçütleri karşılandığında olmasını istediğiniz biçimlendirmeyi belirtin.

 2. Koşullu Biçimlendirme Kuralları Yöneticisi iletişim kutusuna dönmek için Tamam'ı tıklatın.

 3. Bu denetime veya denetim kümesine yönelik ek bir kural oluşturmak için bu yönergeyi adım 4'ten başlayarak tekrarlayın. Aksi takdirde iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

Rapora koşullu biçimlendirme ekleme hakkında daha fazla bilgi için video koşullu biçimlendirmeyi raporlarda kullanmakonusuna bakın.

Belgenin başı

Temalar ile profesyonel bir görünüm elde etme

Artık tüm Office belgelerinizde tutarlı bir stil oluşturmanıza yardımcı olan Office 2010 Temalarını Access veritabanına uygulayabilirsiniz.

Önemli: Bir Office Teması, yazı tipi veya renk tercih ederseniz, tüm formlar ve raporlar veritabanınızdaki (yalnızca üzerinde çalıştığınız bir) uygulanır.

 1. Bir raporu, Gezinti Bölmesi'nde sağ tıklatarak ve ardından Düzen Vgörünümü' nü tıklatarak düzen görünümünde açın.

 2. Tasarım sekmesinde, Temalar grubunda, istediğiniz yazı tipini, rengini veya tema seçin:

  İleti Çubuğu

  • Renk ve yazı tiplerini önceden tasarlanmış bir düzene aynı anda ayarlamak için Tema galerisini kullanın.

  • Renk ve yazı tiplerini ayrı ayrı ayarlamak için Renkler veya Yazı tipleri galerilerini kullanın.


Office Temaları kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: video Access formları ve raporları daha tutarlı ve Office Temaları ile çekici hale getirir.

Belgenin başı

Resimler ekleme

Access'te geleneksel olarak resimler form veya raporlardaki bağımsız resim denetimlerine bağlanmıştır. Birden çok form ve raporda kullanılmış olan ortaklaşa kullanılan bir resmi değiştirmek için her bir resim denetimi elle düzenlenmek zorundadır. Ancak Access 2010'da, veritabanına artık tek bir resim iliştirebilir ve sonra bu resmi birden çok nesnede kullanabilirsiniz. Bu tek resmi güncelleştirmek, veritabanının tamamında kullanıldığı yerlerde onu güncelleştirir. Bu, veritabanının her yerinde kullanılan şirket logoları veya arka plan resimleri gibi şeyler için çok kullanışlıdır.

Resim ekleme

 1. Gezinti Bölmesinde, resmi eklemek istediğiniz raporu sağ tıklatın ve sonra Düzen Görünümü'nü tıklatın.

 2. Raporda resmi eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 3. Tasarım sekmesinin Denetimler grubunda, Resim Ekle'yi tıklatın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan bir resim kullanma    İstediğiniz resmi galerisinde ise, rapora eklemek için tıklatın.

  • Yeni bir resim yükleyin    Galerinin en altında Gözat' ı tıklatın. Resim Ekle iletişim kutusunda, kullanmak istediğiniz resme gidin ve ' ı tıklatın.

   Access seçilen resmi rapora ekler.

Arka plan resmi ekleme

Not: Arka plan resimleri, Web uyumlu raporlara eklenemez.

 1. Gezinti Bölmesinde, arka plan resmini eklemek istediğiniz raporu sağ tıklatın ve sonra Düzen Görünümü'nü tıklatın.

 2. Biçim sekmesinde, Arka plan grubunda, Arka Plan Resmi'ni tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan bir resim kullanma    İstediğiniz resmi galerisinde ise, rapora eklemek için tıklatın.

  • Yeni bir resim yükleyin    Galerinin en altında Gözat' ı tıklatın. Resim Ekle iletişim kutusunda, kullanmak istediğiniz resme gidin ve ' ı tıklatın.

   Access seçilen resmi rapora ekler.

Belgenin başı

Raporu önizlemede görüntüleme ve yazdırma

Raporu önizlemede görüntüleme

 1. Önizlemesini görüntülemek istediğiniz raporu açın veya sadece Gezinti Bölmesinde seçin.

 2. Dosya sekmesinde, Yazdır'ı tıklattıktan sonra Baskı Önizleme'yi tıklatın.

  Access raporu Baskı Önizleme'yi açar. Aşağıdakilerden birini yapmak için Baskı Önizleme sekmesindeki komutları kullanabilirsiniz:

  • Raporu yazdırma;

  • Sayfa boyutunu veya düzenini ayarlama;

  • Yakınlaştırma veya uzaklaştırma ya da aynı anda birden çok sayfa görüntüleme;

  • Rapordaki verileri yenileme;

  • Raporu başka bir dosya biçimine aktarma.

 3. Veritabanı çalışma alanına geri dönmek için Baskı Önizleme sekmesinde, Önizlemeyi Kapat grubunda, Baskı Önizlemeyi Kapat'ı tıklatın.

Rapor yazdırma

Baskı Önizleme'den yazdırmaya ek olarak, önizlemeyi görüntülemeden de raporu yazdırabilirsiniz:

 1. Önizlemesini görüntülemek istediğiniz raporu açın veya sadece Gezinti Bölmesinde seçin.

 2. Dosya sekmesinde Yazdır'ı tıklatın.

  • Yazıcı seçeneklerini ayarlamadan raporu doğrudan varsayılan yazıcıya göndermek için Hızlı Yazdır'ı tıklatın.

  • Yazıcı seçebileceğiniz, kopya sayısını vb. belirtebileceğiniz bir iletişim kutusunu açmak için Yazdır'ı tıklatın.

Belgenin başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×