Raporda değişiklik, düzenleme yapma veya raporu değiştirme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu konu, varolan bir raporu değiştirmek için kullanabileceğiniz teknikler açıklanmaktadır. Microsoft Office Access 2007 raporunuza değişiklik yapmak için kullanabileceğiniz iki görünüm sağlar: Düzen görünümü ve Tasarım görünümü. Seçiminizi kullanmak için hangi görünümü hangi belirli göreve bağlıdır birini gerçekleştirmek denediğiniz. Sizin değişikliklerinizi yapmak için her iki görünümlerini kullanarak bitirebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Düzen görünümünü anlama

Tasarım görünümünü anlama

Görünümler arasında geçiş yapma

Düzen görünümünde raporunuzda değişiklik yapma

Tasarım görünümünde raporunuzda değişiklik yapma

Düzen görünümünü anlama

Düzen görünümü, rapor değişikliklerinde kullanılan en kolay öğrenilen görünümdür ve Office Access 2007 uygulamasındaki raporlarda yapmak isteyebileceğiniz neredeyse tüm değişiklikler için kullanılabilir. Düzen görünümde, rapor fiilen çalışmaktadır ve böylece verilerinizi, yazdırıldığında görüneceklerine çok benzer şekilde görebilirsiniz. Bununla birlikte, bu görünümde rapor tasarımında değişiklikler de yapabilirsiniz. Raporda değişiklik yaparken verileri görebildiğiniz için, bu görünüm, sütun genişliklerini ayarlamak, gruplandırma düzeyleri eklemek ya da raporunuzun görünüşünü veya okunabilirliğini etkileyen neredeyse tüm diğer görevleri gerçekleştirmek için çok kullanışlı bir görünümdür. Aşağıdaki resimde Müşteri Telefon Defteri raporu Düzen görünümünde görülmektedir.

Düzen görünümünde rapor

Düzen görünümünde gördüğünüz rapor, tam olarak yazdırılan raporla aynı görünmez. Örneğin, Düzen görünümünde sayfa sonları yoktur. Ayrıca, raporunuzu sütunlarla biçimlendirmek için Sayfa Yapısı'nı kullandıysanız, sütunlar Düzen görünümünde görünmez. Bununla birlikte, Düzen görünümü, yazdırılmış rapora çok yakın bir görünüm sunar. Raporun yazdırıldığında nasıl görüneceğini görmek isterseniz, Baskı Önizleme'yi kullanın.

Belirli görevler Düzen görünümünde gerçekleştirilemez ve Tasarım görünümüne geçmeniz gerekir. Bazı durumlarda, Access belirli bir değişikliği yapmak için Tasarım görünümüne geçmeniz gerektiğini belirten bir ileti görüntüler.

Sayfanın Başı

Tasarım görünümünü anlama

Tasarım görünümü, raporunuzun yapısını size daha ayrıntılı bir görünümle sunar. Rapor, sayfa ve grupların üstbilgi ve altbilgi bantlarını görebilirsiniz. Rapor Tasarım görünümde fiilen çalışmamaktadır ve bu nedenle çalışırken içerdiği verileri göremezsiniz; bununla birlikte, Tasarım görünümde, Düzen görünümüne göre daha kolay gerçekleştirebileceğiniz görevler vardır. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • Raporunuza etiket, görüntü, çizgi ve dikdörtgen gibi daha çeşitli denetimler ekleme.

 • Metin kutusu denetim kaynaklarını özellik sayfasını kullanmadan doğrudan metin kutularının içinde düzenleme.

 • Düzen görünümünde bulunmayan belirli özellikleri değiştirme.

Aşağıdaki resimde Müşteri Telefon Defteri raporu Tasarım görünümünde görülmektedir.

Tasarım görünümünde rapor

Sayfanın Başı

Görünümler arasında geçiş yapma

Access görünümler arasında geçiş yapmak için çeşitli yöntemler sağlar. Rapor zaten açıksa, aşağıdakilerden birini yaparak başka bir görünüme geçebilirsiniz:

 • Gezinti Bölmesi'nde raporu sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde istediğiniz görünümü tıklatın.

 • Raporun belge sekmesini veya başlık çubuğunu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden istediğiniz görünümü tıklatın.

 • Giriş sekmesinde, Görünüm grubunda, kullanılabilir görünümler arasında geçiş yapmak için görünümü düğmesini tıklatın. Alternatif olarak, Görünüm' ün altında oku tıklatın ve menüden varolan görünümlerden birini seçin. Bu menüsünde Baskı Önizleme kullanılamaz.

  access şeridi resmi

 • Raporun kendisinde boş bir yeri sağ tıklatın ve istediğiniz görünümünü tıklatın. Rapor, Tasarım görünümünde açıksa, tasarım kılavuzunun dışını sağ tıklatmanız gerekir.

 • Access durum çubuğunda küçük görünüm simgelerinden birini tıklatın.

Rapor açık değilse, Gezinti Bölmesi'nde çift tıklatarak Rapor görünümünde açın. Raporu başka bir görünümde açmak için, Gezinti Bölmesi'nde sağ tıklatın ve kısayol menüsünden istediğiniz görünümü tıklatın.

Not : Birden fazla sütun oluşturmak üzere Sayfa Yapısı'nı kullandığınız bir raporu (örneğin, bir posta etiketi raporunu) değiştirecekseniz, Baskı Önizleme'de yalnızca sütunları görüntüleyebilirsiniz. Raporu, Rapor görünümünde veya Düzen görünümünde görüntülediğinizde, Access verileri tek bir sütunda görüntüler.

Sayfanın Başı

Düzen görünümünde raporunuzda değişiklik yapma

Bu bölümde, Düzen görünümünde gerçekleştirebileceğiniz genel rapor değişikliklerinden bazıları açıklanmaktadır.

Sütun veya alan genişliğini değiştirme

Satır veya alan yüksekliğini değiştirme

Alan ekleme

Denetim düzenlerini anlama

Alan veya sütun silme

Sayfa yapısını değiştirme

Alanın biçim özelliklerini değiştirme

Metin kutusunu farklı bir alana bağlama (denetimin denetim kaynağını değiştirme)

Raporun kayıt kaynağını değiştirme

Alanda metin kaydırma

Kılavuz çizgileri ekleme

Logo veya başka resim ekleme veya değiştirme

Rapor başlığı ekleme veya düzenleme

Sayfa numaraları, geçerli tarihi veya geçerli saati ekleme

Sütun veya alan genişliğini değiştirme

 1. Ayarlamak istediğiniz sütunda bir öğeyi tıklatın.

  Öğenin çevresinde bir kenarlık belirerek alanın seçildiğini gösterir.

 2. Kenarlığın sağ veya sol köşesini sürükleyerek sütunu istediğiniz genişliğe getirin.

Sayfanın Başı

Satır veya alan yüksekliğini değiştirme

 1. Ayarlamak istediğiniz satırda bir öğeyi tıklatın.

  Öğenin çevresinde bir kenarlık belirerek alanın seçildiğini gösterir.

 2. Kenarlığın üst veya alt köşesini sürükleyerek satırı istediğiniz yüksekliğe getirin.

Sayfanın Başı

Alan ekleme

 • Biçim sekmesinde, denetimler grubunda, Varolan alanları Ekle'yitıklatın. Düğme resmi

  Kullanılabilir alanların listesi görüntülenir. Başka tablolarda kullanılabilir alanlar varsa, bunlar Diğer tablolardaki kullanılabilir alanlar: altında görüntülenir.

 • Alan Listesi'nden bir alanı rapora sürükleyin. Alanı taşırken vurgulu bir bölge, fare düğmesini bıraktığınızda alanın nereye yerleşeceğini gösterir.

  Not : Bir kerede birden fazla alan eklemek için, CTRL tuşunu basılı tutarak, Alan Listesi'nde istediğiniz her alanı tıklatın. Sonra CTRL tuşunu bırakın ve alanları rapora sürükleyin. Alanlar bir birine bitişik olarak yerleştirilir.

Sayfanın Başı

Denetim düzenlerini anlama

Denetim düzenleri, denetimlerinizi yatay ve dikey şekilde hizalayarak raporunuza standart bir görünüm kazandıran kılavuzlardır. Denetim düzenini, her hücresinde bir denetim bulunan bir tablo gibi düşünebilirsiniz. Aşağıdaki yordamlarda denetim düzenlerine denetim ekleme, kaldırma veya yeniden düzenleme işlemlerinin nasıl yapılacağı gösterilmiştir.

Denetim düzenleri iki şekilde gelir: sekmeli ve yığın.

 • Sekmeli denetim düzenlerinde, denetimler elektronik tablolarda olduğu gibi, etiketleri yukarıda olan satır ve sütunlar halinde düzenlenir. Sekmeli denetimler her zaman raporun iki bölümü kaplar; denetimler hangi bölümde olursa olsun, etiketler üstteki bölümdedir. Aşağıdaki resimde basit bir sekmeli denetim düzeni görülmektedir.

  Basit sekmeli denetim düzeni

 • Yığın düzenlerinde denetimler, kağıt formlarda karşılaştıklarınız gibi, her birinin solunda bir etiketle birlikte dikey olarak yer alır. Yığın düzenleri her zaman tek bir rapor bölümü içinde yer alır. Aşağıdaki resimde basit bir yığın denetim düzeni görülmektedir.

  basit yığın denetim düzeni

Bir raporda her iki türde birden fazla denetim düzeniniz olabilir. Örneğin, her kayıt için bir satır veri oluşturmak üzere bir sekmeli düzeniniz ve bunun altında aynı kayıttan ek veri içeren bir veya daha fazla yığın düzeniniz olabilir.

Yeni denetim düzeni oluşturma

Access aşağıdaki durumlarda sütunlu denetim düzenlerini otomatik olarak oluşturur:

 • Oluştur sekmesindeki Raporlar grubunda Rapor'u Düğme resmi tıklatarak yeni bir rapor oluşturduğunuzda.

 • Oluştur sekmesindeki Raporlar grubunda Boş Rapor'u Düğme resmi tıklatıp, ardından Alan Listesi bölmesinden rapora bir alan sürükleyerek yeni bir rapor oluşturduğunuzda.

Varolan bir raporda, aşağıdakileri yaparak yeni bir denetim düzeni oluşturabilirsiniz:

 1. Düzene eklemek istediğiniz bir denetimi seçin.

 2. Aynı düzene başka denetimler de eklemek isterseniz, ÜSTK KRKT tuşunu basılı tutarak bu denetimleri seçin.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Düzenle sekmesinde, Denetim Düzeni grubunda, Sekmeli Düğme resmi veya Yığın Düğme resmi düğmesini tıklatın.

  • Seçili denetimi veya denetimleri sağ tıklatın, Düzen'in üzerine gelin ve Sekmeli Düğme resmi veya Yığın Düğme resmi düğmesini tıklatın.

Access denetim düzenini oluşturur ve seçili denetimleri ekler.

Denetim düzenini sekmeliden yığına veya yığından sekmeliye değiştirme

Bütün bir düzeni bir türden diğerine değiştirmek için:

 • Düzenin sol üst köşesinde yer alan turuncu renkli düzen seçicisini tıklatarak denetim düzenini seçin.

  Düzendeki tüm hücreler seçilir.

 • Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Düzenle sekmesinde, Denetim Düzeni grubunda, istediğiniz düzen türünü (Sekmeli Düğme resmi veya Yığın Düğme resmi ) tıklatın.

  • Denetim düzenini sağ tıklatın, Düzen'in üzerine gelin ve istediğiniz düzen türünü tıklatın.

Access denetimleri seçtiğiniz düzen türünde yeniden düzenler.

Bir denetim düzenini iki düzene bölme

Aşağıdaki yordamı kullanarak bir denetim düzenini iki düzene bölebilirsiniz:

 1. ÜST KRKT tuşunu basılı tutarak, yeni denetim düzenine taşımak istediğiniz denetimleri tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Düzenle sekmesinde, Denetim Düzeni grubunda, yeni düzen için istediğiniz düzen türünü (Sekmeli Düğme resmi veya Yığın Düğme resmi ) tıklatın.

  • Seçili denetimleri sağ tıklatın, Düzen'in üzerine gelin ve yeni düzen için istediğiniz düzen türünü tıklatın.

Access yeni bir denetim düzeni oluşturur ve seçili denetimleri ekler.

Denetim düzeninde denetimleri yeniden düzenleme

 • Bir denetim düzenindeki denetimleri istediğiniz konuma sürükleyerek taşıyabilirsiniz. Alanı sürüklerken, fare düğmesini bıraktığınızda nereye yerleştirileceğini gösteren yatay veya dikey bir çubuk görünür.

 • Bir denetim düzeninden denetimleri aynı türden başka bir denetim düzenine sürükleyebilirsiniz. Örneğin, bir denetimi bir yığın düzeninden başka bir yığın düzenine sürükleyebilirsiniz, ancak sekmeli bir düzene sürükleyemezsiniz.

Denetim düzenine denetim ekleme

Varolan bir denetim düzeni için Alan listesi bölmesinden yeni alan eklemek için   

 • Alanı Alan Listesi bölmesinden düzene sürükleyin. Fare düğmesini bıraktığınızda alanın nereye yerleştirileceğini gösteren yatay veya dikey bir çubuk görünür.

Varolan denetim düzenine varolan denetimler ekleme   

 1. Denetim düzenine eklemek istediğiniz ilk denetimi seçin.

 2. Aynı düzene başka denetimler de eklemek isterseniz, ÜSTK KRKT tuşunu basılı tutarak bu denetimleri seçin. Başka denetim düzenlerindeki denetimleri seçebilirsiniz.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Rapor, Tasarım görünümünde açıksa, seçili alanları düzene sürükleyin. Fare düğmesini bıraktığınızda alanların nereye yerleştirileceğini gösteren yatay veya dikey bir çubuk görünür.

  • Rapor, Düzen görünümünde açıksa:

   1. Düzenle sekmesinde, Denetim Düzeni grubunda, ekleyeceğiniz düzen türünü tıklatın. Sekmeli bir düzene ekleyecekseniz, Sekmeli düğmesini tıklatın. Yığın düzenine ekleyecekseniz, Yığın düğmesini tıklatın.

    Access yeni bir düzen oluşturur ve seçili denetimleri ekler.

   2. Yeni düzeni varolan düzene sürükleyin. Fare düğmesini bıraktığınızda alanların nereye yerleştirileceğini gösteren yatay veya dikey bir çubuk görünür.

Denetim düzeninden denetimleri kaldırma

Denetim düzeninden bir denetimi kaldırmak, başka hiçbir denetimin konumunu etkilemeden denetimi raporda istediğiniz yere yerleştirmenize olanak sağlar.

 • Düzenden kaldırmak istediğiniz denetimi seçin. Birden fazla denetim seçmek için, ÜST KRKT tuşunu basılı tutarak, kaldırmak istediğiniz denetimleri tıklatın. Düzendeki tüm denetimleri seçmek için, düzenin sol üst köşesinde bulunan düzen seçici kutuyu tıklatın.

 • Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Düzenle sekmesinde, Denetim Düzeni grubunda, KaldırDüğme resmi tıklatın.

  • Seçili denetimlerden biri sağ tıklatın, Düzen'in üzerine gelin ve Kaldır'ı tıklatın.

   Access seçili denetimleri düzenden kaldırır.

İpucu : Denetime denetim düzenini taşırken eklenen gelen önlemek için basın ve CTRL tuşunu basılı tutun ve denetimi istediğiniz yere sürükleyin.

Sayfanın Başı

Alan veya sütun silme

 1. Silinecek alan veya sütunu tıklatın ya da etiketini veya sütun başlığını tıklatın.

  Access öğenin seçildiğini belirtmek üzere çevresine bir kenarlık çizer.

 2. DELETE tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Sayfa yapısını değiştirme

Boyut, yönlendirme, kenar boşlukları vb. özellikleri değiştirmek için Sayfa Yapısı sekmesindeki Sayfa Düzeni grubunu kullanın.

 1. Sayfa Yapısı sekmesini tıklatın.

 2. Sayfa Yapısı grubunda, farklı bir kağıt boyutu seçmek için Boyut'u Düğme resmi tıklatın.

 3. Kağıt yönlendirmesini değiştirmek için Dikey Düğme resmi veya Yatay Düğme resmi düğmesini tıklatın.

 4. Raporun kenar boşluklarında ayarlama yapmak için, Kenar Boşlukları Düğme resmi düğmesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Alanın biçim özelliklerini değiştirme

 1. Biçimlendirmek istediğiniz alanı seçin.

 2. Biçim sekmesinde, istediğiniz biçimlendirmeyi uygulamak için yazı tipi grubundaki araçları kullanın.

  access şeridi resmi

Sayfanın Başı

Metin kutusunu farklı bir alana bağlama (denetimin denetim kaynağını değiştirme)

 1. Denetim kaynağını değiştirmek istediğiniz sütunun veya alanın içini tıklatın.

  Öğenin çevresinde bir kenarlık belirerek alanın seçildiğini gösterir.

 2. Özellik sayfası görünmüyorsa, görüntülenmesi için F4 tuşuna basın.

 3. Özellik sayfasının Veri sekmesinde, DenetimKaynağı özelliğini yeni alana ayarlayın. Açılan listeden bir alan seçebilir veya kutuya bir ifade yazabilirsiniz. İfadeler hakkında daha fazla bilgi sağlayan bağlantılar için, bu makalenin Ayrıca Bkz: bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Raporun kayıt kaynağını değiştirme

 1. Özellik sayfası görüntülenmezse, görüntülenmesi için F4 tuşuna basın.

 2. Özellik sayfasının başındaki açılır listede, Rapor'u tıklatın.

 3. Özellik sayfasında, Veri sekmesini tıklatın.

 4. Kayıt Kaynağı açılır listesinde, bir kayıt kaynağı için kullanmak istediğiniz tablo veya sorguyu seçin veya Sorgu Oluşturucusu'nu görüntülemek için Oluşturucu düğmesi düğmesini tıklatın.

  Not : Rapor zaten bir tabloyu temel alıyorsa, Access, tabloyu temel alan bir sorgu oluşturmak isteyip istemediğinizi sorar. Sorgu Oluşturucusu'nu görüntülemek ve sorgu oluşturmak için Evet'i tıklatın veya işlemi iptal etmek için Hayır seçeneğini tıklatın. Sorgu oluşturmayı seçerseniz, yeni sorgu raporun kayıt kaynağı olur. "Katıştırılmış" bir sorgu olarak oluşturulur (ayrı bir sorgu nesnesi olarak değil, raporun KayıtKaynağı özelliğinde depolanan bir sorgu).

Sayfanın Başı

Alanda metin kaydırma

 1. Özellik sayfası görüntülenmezse, içindeki metni kaydırmak istediğiniz alanı sağ tıklatın ve Özellikler seçeneğini tıklatın. Tersi durumda, alanı tıklatarak seçin.

 2. Özellik sayfasının Biçim sekmesinde, Büyüyebilir özelliğini Evet olarak ayarlayın.

Sayfanın Başı

Kılavuz çizgileri ekleme

Denetimleriniz bir denetim düzeni içinde bulunuyorsa, denetimler arasındaki ayrımı görsel olarak daha iyi vurgulamak için kılavuz çizgiler ekleyebilirsiniz. Denetim düzenleri hakkında daha fazla bilgi için, Denetim düzenleriyle çalışma başlıklı bölüme bakın.

 1. Bir denetim düzeninde herhangi bir alanı tıklatın.

  Alanın çevresinde bir kenarlık görünerek öğenin seçildiğini gösterir.

 2. Biçim sekmesinde, Kılavuz çizgilerini grubunda, Kılavuz çizgileri' ı tıklatın.

  access şeridi resmi

 3. İstediğiniz kılavuz çizgileri stilini seçin.

Not : Kılavuz çizgiler eklemek için ayrıca bir denetim düzeninde herhangi bir alanı sağ tıklatıp, Düzen ve sonra Kılavuz Çizgileri seçeneği üzerine gidebilir ve istediğiniz kılavuz çizgi türünü seçebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Logo veya başka resim ekleme veya değiştirme

Aşağıdaki yordamlarda Logo aracı kullanılarak raporlara nasıl logo ekleneceği ve bir resim denetiminin veya resim denetimi içindeki bir resmin nasıl yeniden boyutlandırılacağı gösterilmiştir.

Logo ekleme

 • Biçim sekmesinde, denetimler grubunda logosunatıklayın. Düğme resmi

  Resim Ekle iletişim kutusu görüntülenir.

 • Logo dosyanızın bulunduğu klasöre gidin ve dosyayı çift tıklatın.

  Access logoyu raporun sol üst köşesine ekler.

Logo veya başka bir resim içeren denetimi yeniden boyutlandırma

 1. Resmin bulunduğu denetimi tıklatın.

  Denetimin çevresinde bir kenarlık görünerek öğenin seçildiğini gösterir.

 2. İşaretçiyi kenarlığın üzerine getirin. İşaretçi çift yönlü oka dönüştüğünde, oklarla gösterilen yönde sürükleyerek resim denetimini büyütebilir veya küçültebilirsiniz.

Bir resmin Boyutlandırma Modu özelliğinin varsayılan değeri Kırp olup, bunun anlamı, siz resim denetimini ne kadar büyütseniz veya küçültseniz de resmin aynı boyutta kalacağıdır. Siz denetimi yeniden boyutlandırdığınızda resmin büyümesini veya küçülmesini isterseniz, aşağıdakileri yapın:

Denetim içindeki logo veya resmi yeniden boyutlandırma

 1. Resmi seçin.

 2. Özellik sayfası görünmüyorsa, görüntülenmesi için F4 tuşuna basın.

 3. Özellik sayfasının Biçim sekmesinde, Boyutlandırma Modu özelliğini istediğiniz seçeneğe ayarlayın:

Ayar

Açıklama

Kırp

Siz resim denetimini ne kadar büyütseniz ya da küçültseniz de görüntü aynı boyutta kalır. Resim denetimini resimden küçük yaparsanız, resim kırpılır.

Genişlet

Resim, resim denetiminin boyutuna uygun şekilde yatay ve dikey olarak gerilir. Resmin orijinal en boy oranı korunmaz ve bu nedenle, resim denetiminin yükseklik ve genişliğini dikkatli ayarlamazsanız, bu ayar bozuk bir görüntüye neden olabilir.

Yakınlaştır

Resim denetimi yeniden boyutlandırılırken, resim, orijinal en boy oranı etkilenmeden olabilecek en büyük şekilde ayarlanır.

Sayfanın Başı

Rapor başlığı ekleme veya düzenleme

Aşağıdaki yordamlarda rapor başlığını içeren etiketin nasıl ekleneceği veya düzenleneceği gösterilmiştir.

Rapora başlık ekleme

 • Biçim sekmesinde, denetimler grubunda, başlığınıtıklatın. Düğme resmi

  Rapor üstbilgisine yeni bir etiket eklenir ve rapor adı sizin için rapor başlığı olarak eklenir.

 • Etiket oluşturulduğu zaman, etiketin içindeki metin, değiştirmek istediğiniz taktirde hemen istediğiniz başlığı yazabilmeniz için seçili durumdadır.

 • Tamamladığınızda ENTER tuşuna basın.

Rapor başlığını düzenleme

 1. Rapor başlığının bulunduğu etiketi çift tıklatarak imleci etiketin içine getirin.

 2. Rapor başlığı olarak kullanmak istediğiniz metni yazın ve bittiğinde ENTER tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Sayfa numaraları, geçerli tarihi veya geçerli saati ekleme

Aşağıdaki yordamlarda bir rapora nasıl sayfa numaraları ve geçerli tarih veya geçerli saat ekleneceği gösterilmiştir.

Sayfa numarası ekleme

 • Biçim sekmesinde, denetimler grubunda, Sayfa numaraları' ı tıklatın. Düğme resmi

  Sayfa Numaraları iletişim kutusu görüntülenir.

 • Sayfa numaraları için istediğiniz biçim, konum ve hizalamayı seçin.

 • İlk sayfada numara istemiyorsanız, İlk Sayfada Numara Göster onay kutusunu temizleyin.

 • Tamam düğmesini tıklatın.

  Sayfa numaraları rapora eklenir. Raporu yazdırdığınızda numaraların nasıl görüneceğini görmek için Baskı Önizleme'ye geçin.

Tarih veya saat ekleme

 • Biçim sekmesinde, denetimler grubunda tarih ve Saat'itıklatın. Düğme resmi

  Tarih ve Saat iletişim kutusu görüntülenir.

 • Tarih eklemek istemezseniz, Tarih İçer onay kutusunu temizleyin.

 • Tarih eklemek isterseniz, istediğiniz tarih biçimini tıklatın.

 • Saat eklemek istemezseniz, Saat İçer onay kutusunu temizleyin.

 • Saat eklemek isterseniz, istediğiniz saat biçimini tıklatın.

  İletişim kutusunun Örnek bölümünde, seçtiğiniz biçimlerde, örnek tarih ve saat görüntülenir.

 • Tamam düğmesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Tasarım görünümünde raporunuzda değişiklik yapma

Bazı durumlarda, raporunuzda belirli değişiklikleri Düzen görünümünde yapamazsınız ve bunun yerine Tasarım görünümünü kullanmanız gerekir.

Satır numarası ekleme

 1. Tasarım sekmesinde, Denetimler grubunda, Metin Kutusu Düğme resmi düğmesini tıklatın.

 2. Satır numaralarını görünmesini istediğiniz yere bölümünün açık bir alanı tıklatın. Çoğu durumda, bu ayrıntı bölümü olacaktır. Daha sonra metin kutusunu son konumuna taşınır.

  Raporu tıklattığınızda, Access yeni, ilişkisiz metin kutusu oluşturur.

 3. Etiketi (yeni metin kutusunun hemen solunda) tıklatın ve DELETE tuşuna basın.

 4. Yeni metin kutusunu bir kez tıklatarak seçin ve bir kez daha tıklatarak imleci metin kutusu içine yerleştirin.

 5. = 1 yazın ve ENTER tuşuna basın.

 6. Özellik sayfası görünmüyorsa, görüntülenmesi için F4 tuşuna basın.

 7. Özellik sayfasının Veri sekmesinde, Geçerli Toplam özelliğini Tümü Üzerinde olarak ayarlayın.

  Not : Bu bir gruplandırılmış raporsa ve her grup için numaralandırmanın 1'den başlamasını isterseniz, özelliği Grup Üzerinde olarak ayarlayın.

 8. İşaretçiyi metin kutusunun sağ kenarı üzerindeki boyutlandırma tutamacı üzerinde konumlayıp sola sürükleyerek metin kutusunun genişliğini azaltın. Bu raporda görüneceğini düşündüğünüz en büyük sayı için yeteri kadar yer ayırın.

 9. Gerekirse metin kutusu için Ayrıntılar bölümünün sol kenarından uzakta yer açın; bunun için bu bölümdeki varolan denetimleri sağa sürükleyin veya bu bölümde en solda bulunan denetimi yeniden boyutlandırın.

 10. Yeni metin kutusuna rapor üzerinde istediğiniz konuma sürükleyin.

 11. Satır numaralarını görmek için Rapor görünümüne, Baskı Önizleme'ye veya Düzen görünümüne geçin.

Her sayfanın başında grup üstbilgisi görüntüleme

Birden fazla sayfaya yayılan gruplarda, verilerin hangi grupta olduğunu kolayca görebilmeniz için, grup üstbilgisinin her sayfanın başında görüntülenmesini sağlamak yararlı olur. Grup üstbilgisini Düzen görünümünde seçebilirsiniz, ancak bunu yapmak Tasarım görünümünde daha kolay olur:

 1. Grup başlığı bölüm seçicisini (grup üstbilgisi bölümünün üstündeki yatay çubuk) çift tıklatın.

 2. Özellik sayfasının Biçim sekmesinde, Bölümü Yinele özelliğini Evet olarak ayarlayın.

Alt raporu kendi Tasarım görünümü penceresinde açma

Bir raporu Tasarım görünümünde açtığınızda, raporda yer alan tüm alt raporlar da Tasarım görünümünde açılır. Bununla birlikte, her alt rapor ayrı bir pencere olarak değil, kendisine ait alt rapor denetimi içinde görüntülenir. Alt rapor denetimi çoğunlukla içinde çalışmayı güçleştirecek kadar küçük olduğundan, alt raporu kendi penceresi içinde açıp düzenlemek genellikle daha uygun olur. Bir alt raporu yeni pencerede açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

 • Alt raporu seçin ve Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda, Yeni Pencerede Alt Rapor'u Düğme resmi tıklatın.

 • Alt rapor denetiminin dışını bir kez tıklatarak seçili olmadığından emin olun ve alt rapor denetiminin içini sağ tıklatıp Yeni Pencerede Alt Rapor'u tıklatın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×