Publisher'da etiketlere veya zarflara posta bar kodları ekleme

Birleşik Devletler Posta Hizmeti (USPS) Teslim Noktası Barkodu'nu (DPBC) Birleşik Devletlerdeki 100 milyondan fazla benzersiz teslim noktasına harf sıralamasını otomatikleştirmeye yardım etmek için geliştirdi. Postaladığınız her zarf veya etiketinize posta barkodu eklediğinizde, otomasyon indiriminden yararlanabilirsiniz.

Address label with barcode

Bu makalede

Posta bar kodu gereksinimleri

Alıcı listesi için posta bar kodu ekleme

Zarf veya etiket yayını açma veya oluşturma

Yayına bar kod eklemek için mektup birleştirmeyi kullanma

Zarfları veya etiketleri önizleme ve yazdırma

Posta bar kodu gereksinimleri

Etiketlere ve zarflara posta bar kodunu eklemeden önce, bilgisayarınızda posta bar kodu yazı tipinin olması gerekir. Bar kod yazı tiplerini çeşitli şirketlerden edinebilirsiniz. Bar kod yazı tipleri öneren bir site bulmak için, Office Online'da veya İnternet arama motorlarını kullanarak Microsoft Office Marketplace'de "barkod yazı tipi"'ni veya "bar kod yazı tipi"'ni arayın.

Satın aldığınız bar kod yazı tipiyle gelen belgeleri dikkatle okuyun. Belgeleme, bar kodların başlangıcını ve bitişini ve daha fazlasını çerçeveleyen uzun çubukların nasıl oluştuğu ile ilgili USPS gereksinimlerini karşılamak istiyorsanız kullanılacak yazı tipi boyutu olduğu gibi geçerli bir bar kodu oluşturmak için hangi karakterleri ve numaraları yazmanız gerektiğini açıklayarak tam olarak anlatmalıdır.

Posta bar kodları için USPS kılavuzları postalama türüne (mektup, postaya yanıt, süreli yayın, vs. ) göre değişir. Özel kullanımınızla bağlantılı gereksinimlerin kılavuzuna baktığınızdan emin olun. Yığın posta fiyatları belirli işleme ve postalama yordamlarını izlemenizi gerektirir. Ayrıca USPS belirli aralıklarla posta bar kodlarını hesaplama şeklini değiştirir. Bu nedenlerden dolayı, yerel postanenizle çalıştığınızdan ve mevcut Birleşik Devletler Posta Hizmeti bar kod bilgisi'ni gözden geçirdiğinizden emin olun.

Sayfanın Başı

Alıcı listesine posta bar kodu ekleme

Bar kodları, etiketlere veya zarflara aynı ad ve adresleri bir veri kaynağı hazırlayarak ve mektup birleştirmeyi kullanarak eklediğiniz gibi eklersiniz.

Veri dosyası, etiketler veya zarflarla birleştirmek istediğiniz adların ve adreslerin depolandığı Microsoft Office Excel çalışma sayfası, Microsoft Office Access veritabanı tablosu, Microsoft Office Outlook Kişiler listesi veya başka bir yapılandırılmış dosyadır.

Veri kaynağında bir bar kod sütunu oluşturmalısınız. Bar kod sütunundaki her satır, posta bar kodu yazı tipinde bar kodu çerçeveleyen iki uzun bar, Zip+4 Kodu, teslim noktası kodu ve düzeltme karakteri olarak yazdırılacak karakter ve sayıların bir bileşimini içermelidir.

Excel worksheet containing Barcode column

1. Veri kaynağındaki her sütun bir bilgi kategorisini temsil eder. Yayının başlangıç etiketine veya zarfına bir sütun yer tutucusu (veri alanı olarak da adlandırılır) ekleyerek, sütunun her satırındaki belirli bilgileri yazılı etiket ve zarflarınıza ekleyebilirsiniz.

2. Bu hücredeki karakterler ve sayılar, aynı satırdaki adresin posta bar kodunu tanımlar. Bu örnekte, parantezler bar kodu çerçeveleyen uzun barları temsil eder. Hangi karakterleri kullanmanız gerektiğini öğrenmek için posta bar kodu yazı tipinizle birlikte verilen belgelere bakın.

3. Satırların her birindeki bilgiler, bir etiket veya zarfta yer alacak bilgilere karşılık gelir.

Veri kaynağına bar kod ekleme

Veri kaynağınız olarak kullanabileceğiniz bir posta listesine hala sahip değilseniz, bir tane oluşturmanız gerekir. Posta listeleri oluşturma ile ilgili bilgi için bkz.Posta listeleri için ipuçları.

Posta listeniz zaten varsa, her kayıt için bar kod numarası eklemeniz gerekir. Posta birleştirme için kullanmayı planladığınız veri kaynağının bir sütununa bu numaraları yazabilirsiniz.

Publisher'da veri kaynağınızı oluşturduysanız, veri kaynağınızı güncellemek için ilerdeki yordamları kullanabilirsiniz. Access, Excel, Outlook veya başka bir programda veri kaynağınızı oluşturduysanız, veri kaynağınızı en iyi onu oluşturmak için kullandığınız program içinde güncelleyebilirsiniz. Publisher'da posta birleştirirken alıcı listesine bağlandıktan sonra bu programlarından herhangi birinde oluşturulmuş bir veri kaynağında da düzenleme yapabilirsiniz.

Veri kaynağını güncelleştirme

 1. Publisher'da, Araçlar menüsünde Mektuplar ve Kataloglar komutunun üzerine gelin, sonra Adres Listesi Düzenleme'yi tıklatın.

 2. Adres Listesi Açma iletişim kutusunda, veri kaynağını seçin ve sonra'ı tıklatın.

 3. Veri Kaynağı Düzenle iletişim kutusunda, Sütunları Özelleştir'i tıklatın.

 4. Adres Listesini Özelleştir iletişim kutusunda, Ekle'ye tıklatın.

 5. Alan Ekleiletişim kutusunda, Bar kod gibi bir alan ismi yazın (veya sütun başlığı), Tamam'ı tıklatın ve sonra tekrar Tamam'ı tıklatın.

 6. Veri Kaynağı Düzenle iletişim kutusunda, veriyi girmek istediğiniz yeni sütundaki ilk hücreyi tıklatın.

 7. Bir bar kod yazın, ve sonra üst satıra geçmek için AŞAĞI OK tuşuna basın.

 8. Kullanmayı planladığınız tüm bar kodları listeleyene kadar yineleyin.

 9. Kaydetmek için Tamam'ı tıklatın ve dosyanızı kapatın.

  Not : Veri kaynağınızda bir bar kod sütununuz olsa bile, basılı etiketlerde veya zarflarda ZIP kodlarını ve diğer posta kodlarını görüntülemek istiyorsanız, hala ayrı bir Posta Kodu sütununa ihtiyacınız var.

Sayfanın Başı

Zarf veya etiket yayını açma veya oluşturma

Veri dosyanız ayarlandıktan sonra, zarf veya etiket yayınını açmaya hazırsınız. Geçmişte postalama için kullandığınız bir yayınınız zaten varsa, bu yayını şimdi açabilirsiniz. Sıfırdan başlıyorsanız, üzerine adları, adresleri ve bar kodları yazdırmayı tasarladığınız zarfların veya etiketlerin boyutlarıyla eşleşen bir yayın açın. Etikleri yazdırıyorsanız, satın aldığınız etiket paketi ile ilişkilendirilmiş 5160 veya L7163 gibi ürün numarasını not edin. Doğru yayını açmak için bu numaraya ihtiyacınız olacak.

Varolan bir yayını açma

 1. Publisher'ı başlatın.

 2. Dosya menüsünde, 'ı tıklatın.

 3. Yayın Aç iletişim kutusunda, istediğiniz zarf veya etiket yayınını bulun ve sonra 'ı tıklatın.

Zarflarla sıfırdan başlama

 1. Publisher'ı başlatın.

 2. Yayın Türleri listesinde, aşağıdakileri yapın:

  • Düz boş bir zarfla için, Boş Sayfa Boyutu 'nu tıklatın, ve sonra Zarflar'ı tıklatın.

  • Önceden tasarlanmış bir zarfla başlamak için, Yayın Türleri altında, Zarflar'ı tıklatın, ve sonra istediğiniz değişiklikleri yaparak yayınınızı özelleştirin.

   Özelleştir'in altında, renkleri, yazı tipi düzenlerini belirleyebilir ve kişisel bilgileri tasarıma uygulamak için ayarlayabilirsiniz.

 3. Oluştur'u tıklatın.

Etiketlerle sıfırdan başlama

Birçok yayın, belirli bir üreticinin ürünlerinin etiketi üzerine yazdırmak için ayarlanabilir. Örneğin, Publisher'daki tasarımlardan birini kullanarak etiketleri tasarlayabilirsiniz ve sonra yayınınızı belirli bir üreticinin ürün kağıdı üzerine Avery, NCR veya Printec gibi yazdırabilirsiniz.

 1. Publisher'ı başlatın.

 2. Yayın Türleri listesinde, Boş Sayfa Boyutu'nu tıklatın ve sonraPosta Etiketleri'ni, Ortam Etiketleri'ni veya Diğer Etiketler'i tıklatın.

  Özelleştir'in altında, renkleri, yazı tipi düzenlerini belirleyebilir ve kişisel bilgileri tasarıma uygulamak için ayarlayabilirsiniz.

 3. Etiketlerinizin üreticisinin ismini bulun ve listeyi genişletin.

 4. Etiket yayınları arasında dolaşın, etiketlerinizin paketiyle eşleşen ürün numaralarına veya boyutlarına tıklatın ve sonra Oluştur'u tıklatın.

  İpucu : Paketinizdeki numarayla tam olarak eşleşen bir ürün numarası göremezseniz, etiketlerle birlikte gelen bilgilere ve pakete bakın. Publisher'da bulunan, satın aldığınız paketteki etiketlerin düzeni ve boyutu ile eşdeğer olan diğer ürün numaraları listelenebilir. Örneğin, Avery 8763'e yazdırmak için Publisher'da Avery 5163 veya 8163'ü seçebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Yayına bar kod eklemek için mektup birleştirmeyi kullanma

Etiketiniz veya zarf yayınınızın açık olmasıyla birlikte, eklemek istediğiniz isimleri, adresleri, bar kodları içeren bir dosya olan bir veri kaynağına bağlanmaya hazır olursunuz. Bağlantıyı oluşturduktan sonra yazdırılmış etiketlerin ve zarfların üzerinde adres ve bar kodların nerede görüneceğini göstermek için başlangıç yayınına yer tutucu (birleştirme alanları) eklemek için hazır olacaksınız.

Not : Yayınınızın sayfalarında resimleri birleştirmek isterseniz  —örneğin,şirket logosu eklemek için  — veri kaynağınız başka dosya isimleri veya birleştirmek istediğiniz resim dosyaları için yoliçermelidir. Veri kaynağınızda gerçek resimler veya görüntüler eklemeyin.

Veri kaynağına bağlanma

 1. Araçlar menüsünde Mektuplar ve Kataloglar'ın üzerine gelin ve sonra Mektup Birleştirme 'yi tıklatın.

 2. Mektup Birleştirme görev bölmesinde, Alıcı listesi oluştur'un altında, Varolan bir listeyi kullan'ı tıklatın ve sonra İleri: Bir alıcı listesi oluşturma veya ona bağlanma'yı tıklatın.

 3. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda, bar kodları içeren veri kaynağını tıklatın.

  Varsayılan olarak, Microsoft Publisher veri kaynaklarını Veri Kaynaklarım klasöründe depolar. Verinizin yerini bulmak için gözatmanız gerekebilir.

 4. 'ı tıklatın.

  Seçtiğiniz veri kaynağının türüne bağlı olarak, belirli bilgiler isteyen diğer iletişim kutuları görünebilir. Örneğin, veri kaynağınız, birden çok çalışma sayfası hakkında bilgi sahibi olan Microsoft Office Excel çalışma kitabı ise, istediğiniz bilgileri içeren çalışma sayfasını seçmeniz gerekebilir ve sonraTamam'ı tıklatın.

 5. Adres Mektup Birleştirme Alıcıları iletişim kutusu, veri dosyasındaki girdilerin kapsamını daraltmanıza veya bunları sıralamanıza olanak sağlar. Örneğin, yalnızca belirli bir şehirde yaşayan müşterilere postalamak istiyor olabilirsiniz. Bilgilerin kapsamını daraltmak veya bunları sıralamak istemiyorsanız Tamam'ı tıklatın. Bilgilerin kapsamını daraltmak veya bunları sıralamak istiyorsanız Tamam'ı tıklatmadan önce aşağıdakilerden birini veya tümünü yapabilirsiniz.

  • Belirli bir satırdaki bilgileri etiket veya zarfta görünmesini istemiyorsanız, satırın başındaki onay kutusunu tıklatarak temizleyin.

  • Belirli bir sütundaki bilgi satırlarını artan veya azalan düzende sıralamak için sütun başlığını tıklatın.

  • Satır listesini belirli bir ölçüte göre daraltmak için, sütun başlığının yanındaki oku tıklatın.

   Not : Veri kaynağı olarak Outlook Kişiler dosyanızı kullandıysanız ve bar kodları kullanıcı alanlarından birinde (örneğin, Kullanıcı Alanı 1) depoladıysanız, bu alanı görebilmek için Mektup Birleştirme Alıcıları iletişim kutusunu çok fazla sağa kaydırmanız gerekecektir. Sütun başlığını sola veya sağa sürükleyerek iletişim kutusunda alanın konumunu değiştirebilirsiniz.

 6. Mektup Birleştirme görev bölmesine geri dönmek için Tamam'ı tıklatın.

Yer tutucuları ekleme ve biçimlendirme

Veri alanları olarak da adlandırılan yer tutucular, veri kaynağınızdaki sütun başlıklarına karşılık gelir. Etiket veya mektup yayınına bar kod veri alanı yerleştirerek, bar kod sütunundan istediğiniz bilgilerin yazdırılmış kopyalarda görüneceği yeri belirtirsiniz. Alanları biçimlendirebilirsiniz böylece yazdırılmış etiket veya zarflardaki bilgiler istediğiniz gibi görünür. Bar kod alanını biçimlendirmeniz gerekir böylece bu alandaki bilgiler bir posta bar kodu yazı tipinde yazdırılır.

Zarların üzerine yer tutucuları ekleme ve biçimlendirme

 1. Bir iş bilgileri kümesi oluşturmak istediyseniz, bu iade adresi gibi eklenir. Zarfların üzerine yazdırmıyorsanız, iade adresiniz zaten yazdırılmıştır veya zarf yayınınızı oluşturmak için boş bir sayfa boyutu ile başladıysanız, iade adresini ekleyin.

  • İade adresi için örnek metin varsa, onu tıklatın ve sonra iade adresinizi yazın.

  • İade adresi metin kutusu yoksa, Nesneler araç çubuğunda, Metin Kutusu'nu Düğme resmi tıklatın. Zarfta, iade adresine metin kutusu yaratmak için çapraz eksende sürükleyin ve sonra iade adresinizi yazın.

 2. Şimdi, adres ve bar kod için alanlar ekleyin.

  • Zarfta posta adresi için örnek metin varsa bir sonraki adıma geçin.

  • Posta adresi için metin kutusu yoksa, Nesneler araç çubuğunda Metin Kutusu'nu Düğme resmi tıklatın. Zarfta, posta adresi metin kutusunu oluşturmak için çapraz olarak sürükleyin.

 3. Nesneler araç çubuğunda,Metin Kutusu'nu Düğme resmi tekrar tıklatın. Zarfta, posta adresi metin kutusunun üstünde, başka bir bar kod metin kutusu oluşturmak için çapraz eksende sürükleyin. USPS bar kod kılavuzu tarafından belirlenmiş uzaklık değerine göre metin kutusu çizin. Örneğin, muhtemel bar kod, posta adresi metin kutusunun en üstünden, bar kod metin kutusunun en altından ve zarfın köşesinden en az 0.4 inç uzaklıkta olmalı. Tüm yazdırılmış bar kodları sığdırmak için olası metin kutusunun yaklaşık olarak 3 inç uzunluğunda olması gerekecektir.

  Not : Zarftaki diğer öğelerden kaynaklanan uzaklık farkı ölçümü için USPS kılavuzunu kontrol ettiğinizden emin olun.

 4. Posta adresi metin kutusunu tıklatın.

 5. Mektup Birleştirme görev bölmesinde Diğer öğeler'nin altında, Adres Bloğu'nu tıklatın.

 6. Adres Bloğu Ekleme iletişim kutusunda, alıcı adlarının biçimini seçin ve sonra Alanları Eşleştir'i tıklatın.

 7. Alanları Eşleştir iletişim kutusunda, adreslerinizde kullandığınız solda listelenen adres bileşenlerinden her birinin, sağdaki veri kaynağınızda yer alan bir sütunla eşleştiğinden emin olun. Tamam'ı tıklatın ve sonra yeniden Tamam'ı tıklatın.

  Zarf yayınında «Adres Bloğu» alanı belirir.

 8. Bar kod metin kutusunun içini tıklatın. Mektup Birleştirme görev bölmesinde, Yayınını hazırla'nın altında, zarf yayınına bir «Bar kod» alanı eklemek için listedeki bar kod veri alanını tıklatın.

  List of data fields in Mail Merge task pane

  Not : Outlook Kişiler dosyasındaki bar kodları birleştiriyorsanız, bar kodları içeren alanın adı muhtemelen Kullanıcı Alanı 1, Kullanıcı Alanı 2, Kullanıcı Alanı 3 veya Kullanıcı Alanı 4 tür.

 9. Henüz eklediğiniz, köşeli çift ayraçları (« ») ile birlikte «bar kod» veya «kullanıcı alanı» alanını seçin.

 10. Biçim menüsünde Yazı Tipi'ni tıklatın.

 11. Yazı Tipi iletişim kutusunda, Yazı Tipi'nin altında, posta bar kod yazı tipini seçin. Boyut'un altında, USPS gereksinimlerine uyan yazı tipi belgelerinize göre yazı tipi boyutunu belirleyin.

 12. Tamam'ı tıklatın.

  «Bar kod» veya «Kullanıcı Alanı» alanının boyutu ve görünümü değişebilir.

  Not : Yazı tipini, boyutunu, rengini ve posta adresi metini için daha fazlasını değiştirebilirsiniz. Şimdi, köşeli çift ayraçları (« ») ile birlikte «Adres Bloğu» alanını seçin ve istediğiniz biçimlendirmeyi uygulayın.

Etiketlerde yer tutucuları ekleme ve biçimlendirme

 1. Aşağıdakilerden birini yaparak adres ve bar kod için alan ekleyin:

  • Etikette örnek metin varsa, bunu tıklatın. İşaretçiyi, metin kutusunun üstündeki dairenin üzerine getirin. Metin kutusunu özgün boyutunun üçte ikisine veya yarısına getirinceye kadar aşağı doğru sürükleyin. Metin kutusunun seçimini iptal etmek için metin kutusunun dışını tıklatın.

  • Etikette örnek metin yoksa, Nesneler araç çubuğunda Metin Kutusu'nu Düğme resmi tıklatın. Etikette, yüksekliği etiketin yarısı veya üçte ikisi kadar olan ve genişliği de etiketin her iki yanından yaklaşık 0,6 cm bırakmak üzere neredeyse tüm etiketi kaplayan bir metin kutusu oluşturmak için çapraz olarak sürükleyin. Ayrıca etiketin altında da yaklaşık 0,3 boşluk bırakmaya dikkat edin.

 2. Nesneler araç çubuğunda, Metin Kutusu Düğme resmi düğmesini tıklatın.

 3. Etiketin boş olan üst bölümünde bar kod metin kutusu oluşturmak için çapraz olarak sürükleyin. Yeni metin kutusunun, etiketteki diğer metin kutusuyla aynı uzunlukta olmasını sağlayın; metin kutusunun üstüyle etiketin üstü arasında ve bar kod metin kutusunun altıyla altındaki metin kutusu arasında en az 1'er cm boşluk bırakın.

 4. Etikette posta adresi metin kutusunun içini tıklatın. Mektup Birleştirme görev bölmesinde Diğer öğeler'nin altında Adres Bloğu'nu tıklatın.

 5. Adres Bloğu Ekle iletişim kutusunda, alıcı adlarının biçimini seçin ve sonra Alanları Eşleştir'i tıklatın.

 6. Alanları Eşleştir iletişim kutusunda, solda listelenen ve adreslerinizde kullandığınız her adres bileşeninin, sağda yer alan veri dosyanızın sütunlarından biriyle eşleştiğinden emin olun. Tamam'ı tıklatın ve sonra yeniden Tamam'ı tıklatın.

  Etiket yayınında «Adres Bloğu» alanı belirir.

 7. Bar kod metin kutusunun içini tıklatın. Mektup Birleştirme görev bölmesinde, Yayınını hazırla'nın altında, zarf yayınına bir «Bar kod» alanı eklemek için listedeki bar kod veri alanını tıklatın.

  List of data fields in Mail Merge task pane

  Not : Outlook Kişiler dosyasındaki bar kodları birleştiriyorsanız, bar kodları içeren alanın adı muhtemelen Kullanıcı Alanı 1, Kullanıcı Alanı 2, Kullanıcı Alanı 3 veya Kullanıcı Alanı 4 tür.

 8. Henüz eklediğiniz, köşeli çift ayraçları (« ») ile birlikte «bar kod» veya «kullanıcı alanı» alanını seçin.

 9. Biçim menüsünde Yazı Tipi'ni tıklatın.

 10. Yazı Tipi iletişim kutusunda, Yazı Tipi'nin altında, posta bar kod yazı tipini seçin. Boyut'un altında, USPS gereksinimlerine uyan yazı tipi belgelerinize göre yazı tipi boyutunu belirleyin. Tamam'ı tıklatın.

  «Bar kod» veya «Kullanıcı Alanı» alanının boyutu ve görünümü değişebilir.

  Not : Yazı tipini, boyutunu, rengini ve posta adresi metini için daha fazlasını değiştirebilirsiniz. Şimdi, «Adres Bloğu» alanını seçin ve istediğiniz biçimlendirmeyi uygulayın.

Sayfanın Başı

Zarfların veya etiketlerin önizlemesini görüntüleme ve bunları yazdırma

Artık, birleştirmeyi seçtiğiniz her bilgi satırı için yeni bir etiket veya zarf oluşturmak üzere veri dosyasındaki bilgileri yayınla birleştirme aşamasına geldiniz. Yayınların önizlemesini görüntülediğinizde, onları yazdırmadann önce düzeltilmesi gereken sorunları görebilirsiniz.

Adresleri ve bar kodları önizleme

 1. Girdileri önizlemek için, birleştirilmiş yayınınızda her girdinin nasıl görüntüleneceğine bakmak için gezinme çubuklarını Düğme görüntüsü Düğme görüntüsü tıklatın.

  Birleştirilmiş bir yayın şöyle görünebilir:

  Preview of label with barcode

 2. Sorunlarla karşılaşıyorsanız, şimdi onları düzeltme zamanı. Karşılaşabileceğiniz sorunları içeren örnekler:

 3. Önizlemelerden memnun kalırsanız, görev bölmesinin altında İleri: Birleştirilmiş yayınlar oluştur'u tıklatın.

Bar kodlardan bazıları eksik

Bar kod metin kutusu, girilen bar kodun tamamının görüntülenemeyeceği kadar kısa olabilir. Metin kutusunun çevresindeki kenarlığı tıklatın ve sonra metin kutusu doğru uzunluğa ulaşıncaya kadar beyaz tutamacı sürükleyin.

Adres doğru görüntülenmiyor

Adresler doğru görüntülenmeyebilir. Mektup Birleştirme görev bölmesinde Adres Bloğu bağlantısını tıklatın. İşaretçiyi, Adres Bloğunu içeren metin kutusunun sol üst köşesine getirin, Birleştirme Alanları açılır menüsüne Merge Field options tıklatın ve sonra Adres Bloğunu Değiştir'i tıklatın. Adres Bloğunu Değiştir iletişim kutusunda, Eşleştirme Alanları'nı tıklatın. Eşleştirme Alanları iletişim kutusunda, her adres bileşeninin, sağdaki veri kaynağınızın sütunuyla solda eşlenen adreslerinizden listelendiğinden emin olun. Tamam'ı tıklatın ve sonra tekrar Tamam'ı tıklatın.

Metin biçimlendirmesi doğru görünmüyor

Adres bloğunda yazı tipini veya yazı tipi boyutunu ve rengi değiştirmek isteyebilirsiniz. Köşeli çift ayraçlarıyla (« ») birlikte «Adres Bloğu» alanını seçin. Biçim menüsünde Yazı Tipi iletişim kutusunu açmak içinYazı Tipi'ni tıklatın ve sonra istediğiniz değişiklikleri yapın.

Birleştirilmiş yayını yazdırma

Şimdi yazdırmaya hazırsınız. Zarflara adresleri ve bar kodları yazdırmak isterseniz, yayınları ayrı yapraklar gibi yazdırırsınız. Etiketlere adresleri ve bar kodları yazdırmak isterseniz, etiketlerin bir yaprağına adreslerin aralığını ve onlarla bağlantılı bar kodları yazdırabilirsiniz veya bir yapraktaki tüm etiketlere aynı adres ve ona bağlı bar kodların birden fazla kopyasını yazdırabilirsiniz.

Zarflara adresleri ve bar kodları yazdırma

Zarfınızı oluşturduktan ve istediğiniz sayfa boyutunu belirledikten sonra, zarfınızı yazdırmaya hazır olursunuz.

 1. Mektup Birleştirme görev bölmesinde, Yazdır'ı tıklatın ve sonra Yayımlama ve Kağıt Ayarları sekmesini tıklatın.

 2. Bir önceki pencereyi denetleyin. Zarfınızı nasıl ekleyeceğinizden emin değilseniz Nasıl kağıt ekleneceğini göster'i tıklatın ve sonra Zarf Ayarları iletişim kutusunu aç'ı tıklatın..

 3. Zarf Ayarları iletişim kutusunda, kalın mavi sınır görüntüsü ile yazıcınız için önerilen ayarı gösterir.
  Zarf ayarı resmi

  Not : Tepsilerin sayısı ve özellikleri kullandığınız yazıcının modeli, türü, ve üreticisine göre değişir.

 4. Tamam'ı, ardından Yazdır'ı tıklatın.

 5. Yayını kaydetmek için Dosya menüsünde Kaydet'i tıklatın.

  Not : Kaydettiğinizin yazdırdığınız zarf kümesiyle aynı olmadığını unutmayın. Aksine, yayını veri kaynağınızın bağlantıları ve yer tutucu alanlarıyla kaydediyorsunuz. Yayını kaydederek, gerek duyduğunuzda başka bir zarf kümesini hızla oluşturabilirsiniz. Yayın veri kaynağına bağlamış olduğunuz bağlantıyı korur, bu yüzden ön izleme adımını atlayabilirsiniz.

Etiketlerdeki adres ve bar kodları yazdırma

 1. Dosya menüsünde, Yazdırma Ayarları'nı tıklatın.

 2. Yazdırma Ayarları iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Etiketlerinizi ayarlayarak farklı bir adresin ve onunla ilgili bar kodun etiketin her yaprağına yazdırılır, Yazdırma seçenekleri'nin altında, Her yaprağa birden fazla sayfa'yı tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  • Etiketlerinizi ayarlayarak aynı adresin birden fazla kopyası ve ilgili bar kodlarını her yapraktaki tüm etiketlere yazdırılır, Yazdırma seçenekleri'nin altında, Her yaprağa birden fazla kopya'yı tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

 3. Yazdırılmış sonucu önizleyerek etiket yaprağınızdaki etiket bilgilerinin tam anlamıyla hizalandığından emin olun. Mektup Birleştirme görev bölmesinde Birleştirilmiş yayınlar oluşturma'nın altında, Baskı Önizleme'yi tıklatın. Gerek duyarsanız, etiketlerinizdeki adres ve bar kodların hizasıyla ilgili ayarlamalar yapıın.

  Nasıl?

  1. Baskı önizleme penceresini kapatmak için Kapat'ı tıklatın.

  2. Dosya menüsünde Sayfa Yapısı'nı tıklatın.

  3. Sayfa Yapısı iletişim kutusunda, Gelişmiş'i tıklatın. Gerekli kenar boşluğu ve aralık değişikliklerini Özel Sayfa Boyutu iletişim kutusunda yapın ve sonra Tamam'ı iki kere tıklatın.

  4. Mektup Birleştirme görev bölmesinde Birleştirilmiş yayınlar oluştur'un altında ayarlamalarınızı denetlemek için Baskı önizleme'yi tekrar tıklatın .

 4. Baskı önizleme penceresini kapatmak için Kapat'ı tıklatın.

 5. Mektup Birleştirme görev bölmesinde Birleştirilmiş yayınlar oluştur'un altında Yazdır'ı tıklatın. İstediğiniz yazdırma özelliklerini seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

 6. Yayını kaydetmek için Dosya menüsünde Kaydet'i tıklatın.

  Not : Kaydettiğinizin yazdırdığınız zarf kümesiyle aynı olmadığını unutmayın. Aksine, yayını veri kaynağınızın bağlantıları ve yer tutucu alanlarıyla kaydediyorsunuz. Yayını kaydederek, gerek duyduğunuzda başka bir zarf kümesini hızla oluşturabilirsiniz. Yayın veri kaynağına bağlamış olduğunuz bağlantıyı korur, bu yüzden ön izleme adımını atlayabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×