Properties Özelliği

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Uygulama

ErişimNesnesi Nesnesi

Denetim Nesnesi

Etiket Nesnesi

Sayfa Nesnesi

AltForm Nesnesi

İlişkiliNesneÇerçevesi Nesnesi

GeçerliProje Nesnesi

Satır Nesnesi

SayfaSonu Nesnesi

SekmeDenetimi Koleksiyonu

OnayKutusu Nesnesi

ÖzelDenetim Nesnesi

ListeKutusu Nesnesi

Dikdörtgen Nesnesi

MetinKutusu Nesnesi

KodProjesi Nesnesi

Form Nesnesi

NesneÇerçevesi Nesnesi

Rapor Nesnesi

DeğiştirmeDüğmesi Nesnesi

AçılanKutu Nesnesi

GrupDüzeyi Nesnesi

SeçenekDüğmesi Nesnesi

Bölüm Nesnesi

KomutDüğmesi Nesnesi

Resim Nesnesi

SeçenekGrubu Nesnesi

AkıllıEtiket Nesnesi

Properties özelliği şekilde Access nesnesi, CodeProject ve CurrentProject nesnelere uygulanır.

ErişimNesnesi, GeçerliProje veya KodProjesi nesnesinin ErişimNesnesiÖzellikleri koleksiyonuna başvuruyu döndürür.

ifade.Properties

ifade Gerekli. Yukarıdaki nesnelerden birini döndüren bir ifade.

Açıklamalar

ErişimNesnesiÖzellikleri koleksiyonu nesneyi Access nesnesi, PBentProjectveya CodeProject nesne ilgili tüm özellikler topluluğudur. Üye nesnenin dizinini veya üye nesnenin adı olan bir dize ifadesi kullanarak koleksiyonu tek tek üyelere başvuruda bulunabilirsiniz. Dizin değeri 0'ın ilk üye nesnenin koleksiyonundaki vardır ve üyesine nesneleri koleksiyonundaki toplam sayısı eksi 1 GeçerliProje 'sCount özelliği değeridir.

Properties özelliğini, GeçerliVeri nesnesinden erişilen bir koleksiyonun üyesi olan ErişimNesnesi nesnesinden özellikler döndürmek için kullanamazsınız.

Properties özelliği haliyle SmartTag nesneye uygular.

Belirli bir akıllı etiketin özellikler koleksiyonunu temsil eden AkıllıEtiketÖzellikleri koleksiyonunu döndürür.

ifade.Properties()

ifade Gerekli. AkıllıEtiket nesnesini döndüren bir ifade.

Diğer nesnelere uygulanır listesinde özellikleri özelliğinin uygulanması.

Bir denetimin özelliklerini koleksiyonu nesneye bir başvuru verir.

ifade.Properties

ifade Gerekli. Uygulandığı Yerler listesindeki nesnelerden birini döndüren bir ifade.

Açıklamalar

Özellikler koleksiyonu nesnesi, bir denetimle ilgili tüm özelliklerin koleksiyonudur. Üye nesnenin dizinini veya üye nesnenin adı olan dize ifadesini kullanarak koleksiyon üyelerine ayrı ayrı başvurabilirsiniz. Koleksiyondaki ilk üye nesnenin dizin değeri 0'dır ve koleksiyondaki üye nesnelerin toplam sayısı Özellikler koleksiyonunun Count özelliği değeri eksi 1'dir.

Örnek

Aşağıdaki yordam, Hata Ayıklama penceresinde bulunan bir formdaki denetimlerle ilişkili tüm özellikleri yazdırmak için Properties özelliğini kullanır. Bu kodu çalıştırmak için, forma cmdListProperties adlı bir komut düğmesi yerleştirin ve aşağıdaki kodu formun Tanımlamalar bölümüne yapıştırın. Hata Ayıklama penceresindeki özelliklerin listesini yazdırmak için komut düğmesini tıklatın.

Private Sub cmdListProperties_Click()
ListControlProps Me
End Sub
Public Sub ListControlProps(ByRef frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim prp As Property
On Error GoTo props_err
For Each ctl In frm.Controls
Debug.Print ctl.Properties("Name")
For Each prp In ctl.Properties
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = " & prp.Value
Next prp
Next ctl
props_exit:
Set ctl = Nothing
Set prp = Nothing
Exit Sub
props_err:
If Err = 2187 Then
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Only available at design time."
Resume Next
Else
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Error Occurred: " & Err.Description
Resume Next
End If
End Sub

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×