Projeniz için çalışma zamanını, tatilleri ve izinleri ayarlama

Projenizin genel çalışma günlerini ve saatlerini ve ayrıca olağan çalışma dışı zaman (hafta sonları ve akşamlar) ve özel izin günlerini (tatiller) yansıtmak için, proje takvimi kullanabilirsiniz.

Not   Project Professional 2010 uygulamasını TE000130158 ile birlikte kullanıyorsanız, proje ve kaynak takvimlerini yalnızca yöneticinin size verdiği belirli izinlerle değiştirebilirsiniz.

Bu makalede

Kaynak için izin günü ekleme

Proje takvimine tatil ekleme

Projedeki kaynak ve görevler için çalışma zamanı ayarlama

Takvim kullanmadan kaynak kullanılabilirliğini değiştirme

Proje takvimlerine genel bakış

Sayfanın Başı

Kaynak için izin günü ekleme

 1. Proje sekmesini tıklatın ve Özellikler grubunda Çalışma Saatini Değiştir'i tıklatın.

  Çalışma Saatini Değiştir grafiği

 2. Çalışma Zamanını Değiştir iletişim kutusundaki Takvim listesinde takvimini değiştirmek istediğiniz kaynağı tıklatın.

 3. Özel Durumlar sekmesini tıklatın.

 4. Özel durum için İzin günü gibi açıklayıcı bir ad yazın ve özel durumun gerçekleşeceği sürenin başlangıç ve bitiş zamanlarını girin.

 5. Özel durum, zamanlamanın bir bölümü boyunca yinelenecekse, Ayrıntılar'ı tıklatın.

 6. Yineleme deseni'nin altında, Günlük ile Yıllık arasında bir sıklık belirtin ve ardından yinelenme deseni hakkında ek ayrıntıları seçin.

  Not   Yineleme deseninin ayrıntıları, günlük, haftalık, aylık veya yıllık desen mi oluşturmak istediğinize bağlı olarak değişir.

 7. Yineleme aralığı'nın altında, Başlangıç kutusunu kullanarak başlangıç zamanını seçin ve sonra Bitmeden ya da Bitiş tarihi seçeneğini belirleyin.

 8. Bitiş zamanı seçiminize göre uygun bilgileri yazın veya seçin.

  • Bitmeden seçeneğini belirlediyseniz, görevin oluşum sayısını yazın veya seçin.

  • Bitiş tarihi seçeneğini belirlediyseniz, yinelenen görevin bitmesini istediğiniz tarihi seçin.

Bu kaynağa atanmış olan görevler şimdi izin günü çevresinde zamanlanır ve normal olarak görevi tamamlamak için gereken süre uzatılır.

Sayfanın Başı

Proje takvimine tatil ekleme

Not   Project, önceden ayarlanmış bir tatil takvimi içermez. Kuruluşunuzun tatillerini projeye eklemek için, bunları proje takviminde teker teker belirtmeniz gerekir. Bu tatil zamanlamasını birden çok projede kullanmayı planlıyorsanız, projeyi bir şablona dönüştürebilir veya takvimi global dosyaya ekleyebilirsiniz. Project Professional kullanıyorsanız, sunucu yöneticinizden takvimi kurumsal global şablona eklemesini isteyin.

 1. Proje sekmesini tıklatın ve Özellikler grubunda Çalışma Saatini Değiştir'i tıklatın.

  Çalışma Saatini Değiştir grafiği

 2. Takvim için listesinde, değiştirmek istediğiniz takvimi tıklatın. Geçerli projenin proje takviminden sonra (Proje Takvimi) gelir. Varsayılan değer Standart (Proje Takvimi) şeklindedir. Ayrıca 24 Saat veya Gece Vardiyası seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

 3. Çalışma Saatini Değiştir iletişim kutusunda Özel Durumlar sekmesini tıklatın.

 4. Özel durum için, Şirket Tatili gibi açıklayıcı bir ad ve özel durumun oluşacağı zamanın başlangıç ve bitiş zamanlarını yazın.

 5. Özel durum, zamanlamanın bir bölümü boyunca yinelenecekse, Ayrıntılar'ı tıklatın.

 6. Yineleme deseni'nin altında, Günlük ile Yıllık arasında bir sıklık belirtin ve ardından yinelenme deseni hakkında ek ayrıntıları seçin. Yinelenme deseninin ayrıntıları, günlük, haftalık, aylık veya yıllık desen seçiminize göre değişiklik gösterir.

  Not   Yineleme deseninin ayrıntıları, günlük, haftalık, aylık veya yıllık desen seçiminize göre değişiklik gösterir.

 7. Yineleme aralığı'nın altında, Başlangıç kutusunu kullanarak başlangıç zamanını seçin ve sonra Bitmeden ya da Bitiş tarihi seçeneğini belirleyin.

 8. Bitiş zamanı seçiminize göre uygun bilgileri yazın veya seçin.

  • Bitmeden seçeneğini belirlediyseniz, görevin oluşum sayısını yazın veya seçin.

  • Bitiş tarihi seçeneğini belirlediyseniz, yinelenen görevin bitmesini istediğiniz tarihi seçin.

Tatilin çevresindeki zamanlara denk gelen tüm görevler, tatildeki çalışma dışı süreyi hesaba katacak şekilde otomatik olarak yeniden zamanlanır.

Sayfanın Başı

Projedeki kaynak ve görevler için çalışma zamanı ayarlama

Aşağıdaki yordam projenizdeki varsayılan standart proje takvimi, belirli bir kaynak takvimi veya görev takvimi dahil olmak üzere tüm takvimlerin değiştirilmesinde uygulanır.

Not   Project, önceden ayarlanmış bir tatil takvimi içermez. Kuruluşunuzun tatillerini projeye eklemek için, bunları proje takviminde teker teker belirtmeniz gerekir. Bu tatil zamanlamasını birden çok projede kullanmayı planlıyorsanız, projeyi bir şablona dönüştürebilir veya takvimi global dosyaya ekleyebilirsiniz. Project Professional kullanıyorsanız, sunucu yöneticinizden bunları kurumsal global şablona eklemesini isteyin.

 1. Proje sekmesini tıklatın ve Özellikler grubunda Çalışma Saatini Değiştir'i tıklatın.

  Çalışma Saatini Değiştir grafiği

 2. Takvim için listesinde, değiştirmek istediğiniz takvimi tıklatın. Geçerli projenin proje takviminden sonra (Proje Takvimi) gelir. Varsayılan değer Standart (Proje Takvimi) şeklindedir. Ayrıca 24 Saat veya Gece Vardiyası seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

  Not   Varsayılan takvimi değiştirmek yerine yeni bir takvim oluşturmak isterseniz Yeni Takvim Oluştur seçeneğini tıklatın, takvim için bir ad yazın ve daha sonra yeni bir temel takvim oluşturmayı mı yoksa başka bir takvimin kopyasını temel alarak bir takvim oluşturmayı mı istediğinizi seçin.

  Proje takviminizi kuruluşunuzun gereksinimlerine uyarlamak için bu özelliği kullanabilirsiniz (örneğin, hafta sonlarını da içeren bir çalışma haftası oluşturabilirsiniz).

 3. Proje takviminde, kaynak takviminde veya yeni oluşturduğunuz takvimde varsayılan çalışma haftasını değiştirmek için, Çalışma Haftaları sekmesini tıklatın.

 4. Çalışma Haftaları sekmesinde, belirli günler için varsayılan çalışma gününden farklı, ek bir çalışma haftası zamanlaması (örneğin, yol çalışması için yaz zamanlaması veya hafta sonlarını da içeren bir çalışma haftası) seçebilir veya oluşturabilirsiniz. Çalışma zamanları tablosundaki Ad sütununa, yeni çalışma haftası zamanlaması için Yol Çalışması gibi açıklayıcı bir ad yazın ve ek zamanlama boyunca geçerli olacak başlangıç zamanlarını ve bitiş zamanlarını girin.

 5. Ayrıntılar'ı tıklatın.

 6. Ayrıntıları iletişim kutusunda, çalışma gününden çalışma dışı güne (veya tersine) dönüştürmek istediğiniz günleri belirtin ve ardından aşağıdakilerden birini seçin:

  • Bu günler için Varsayılan çalışma zamanlarını kullan      Pazartesi'den Cuma'ya 8:00 - 12:00 ve 1:00 - 17:00 şeklinde varsayılan çalışma zamanlarını kullanacak günleri ve hafta sonları çalışma dışı zamanı seçin.

  • Çalışma dışı zaman için gün ayarla      Herhangi bir çalışmanın zamanlanamayacağı günleri seçin. Örneğin, kuruluşunuzda kimse Cuma günleri çalışmıyorsa Cuma'yı ve ardından da Çalışma dışı zaman için gün ayarla'yı seçin.

  • Bu belirli çalışma zamanları için gün ayarla     Zamanlamada seçili günler için çalışma zamanı ayarlamak üzere, çalışmanın başlamasını istediğiniz zamanları Başlangıç kutularına ve çalışmanın bitmesini istediğiniz zamanları Bitiş kutularına yazın. Örneğin, kuruluşunuzun çalışanları Cumartesi günleri çalışıyorsa, Cumartesi'yi ve ardından da Bu belirli çalışma zamanları için gün ayarla'yı seçin.

Not   

 • kurumsal kaynaklarzamanlama bilgilerinde değişiklik yapmak için Project Professional kullanıyorsanız, önce kaynağı kullanıma almanız gerekir. Ayrıca, TE000129232'ı kullanarak kaynak takvimlerini değişikliklerle güncelleştirebilirsiniz.

 • Çalışma zamanı takvimleri malzeme kaynakları için geçerli değildir.

 • Görev ve kaynak takvimleri, proje takvimini geçersiz kılar. Böylece, takvimleri aynı proje takvimini temel alan farklı kaynaklar için tatil zamanı seçebilirsiniz. Aynı zamanda, aynı değişikliği (tatil gibi) herkesin takviminde yapmanız gerekirse, her kaynak takviminde değişiklik yapmak yerine proje takvimini uygulayabilirsiniz.

 • Proje dışı görevlerdeki çalışmanın kapsanmasına yardımcı olmak için proje takvimindeki çalışma saatlerini kullanabilirsiniz. Ekip üyeleri proje görevleri için gerçekçi bir şekilde günde yalnızca altı saat ayırabiliyor, kalan iki saat ise toplantılar ve yönetim görevleri ile geçiyorsa, bunu proje takviminde günde altı saat kaynak kullanılabilirliği ile göstererek yansıtabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Takvim kullanmadan kaynak kullanılabilirliğini değiştirme

Otomatik olarak zamanlanmış görevlerle çalışıyorsanız, kaynağın takvimini değiştirmeden kullanılabilirliğini değiştirebilirsiniz. Bunun proje takvimindeki etkilerinin yanı sıra, kullanılabilirlik kaynağın çalışma zamanı, kullanılabilirlik başlangıcı ve bitişi tarihlerine ve farklı dönemlerdeki çeşitli birimler kullanılabilirliğine de yansıtılır. Project, kaynağın fazla yüklenmiş olup olmadığını belirlemek için bu bilgiyi kullanır. Kaynağın belirli bir görevde belirli bir süre çalışmaya uygun olacağını bildiğiniz ancak projedeki diğer görevler için kaynağın kullanılabilirliğini değiştirmek istemediğiniz durumlarda bu kullanışlı olacaktır.

kurumsal kaynaklar zamanlama bilgilerini değiştirmek için Project Professional kullanıyorsanız, önce kaynağı kullanıma almanız gerekir. Ayrıca, TE000129232'ı kullanarak kaynak takvimlerini değişikliklerle güncelleştirebilirsiniz.

 1. Görünüm sekmesini tıklatın ve Kaynak Görünümleri grubunda Kaynak sayfası'nı tıklatın.

  Kaynak görünümleri grafiği

 2. Kaynak adını sağ tıklatın ve Kaynak Bilgileri'ni tıklatın.

 3. Kaynak Bilgileri iletişim kutusunda Genel sekmesini tıklatın.

 4. Başlangıcı alanına projede kaynağın başlangıç tarihini girin.

 5. Bitişi alanına projede kaynağın bitiş tarihini girin.

 6. Birimler alanına bu dönem boyunca kaynağın kullanılabildiği en yüksek birimler sayısını yazın.

  En yüksek birimleri yüzde olarak (örneğin, %50, %100 veya %300) veya ondalık değer olarak (örneğin, 0,5, 1 veya 3) girebilirsiniz.

  • Tek bir kaynağın tam gün eforla atanmasını ayarlamak için istediğiniz kaynağa ilişkin Birimleralan%100 yazın veya değeri seçin.

  • Tek bir kaynağın yarı zamanlı efora atanmasını ayarlamak için, kaynağın çalışacağı yarı zamanlı efor düzeyini yansıtacak şekilde 100 değerinden düşük bir yüzde değeri yazın veya seçin. Örneğin, kaynak bu görevde yarım zamanlı çalışacaksa, %50 yazın.

  • Birden fazla kaynaktan oluşan bir grubun birim atamasını ayarlamak için, bu kaynak grubunun efor düzeyini yansıtacak yüzde değerini yazın. Örneğin, kaynak grubu Operatörler'den oluşuyorsa, grupta üç kaynak varsa ve hepsini tam zamanlı olarak atamak istiyorsanız, %300 yazın.

Not   

 • Kaynak Bilgileri iletişim kutusundaki Kaynak Kullanılabilirliği tablosu proje süresince kaynağın en fazla birim sayısını değiştirse de, zaman içinde kaynak oranlarını değiştirmez. Maliyet oranı tablosunda, kaynak için farklı oranlar girebilirsiniz.

 • Kaynak Kullanılabilirliği tablosu, proje süresince en fazla birim sayısı kullanılabilirliğini ayarlar ve çalışma dağılımı, belirli bir atama süresince, değişen çalışma düzeylerini ayarlar.

 • Başlangıcı alanına veri girmeden Bitişi alanına veri girebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Proje takvimlerine genel bakış

Project, kaynak kullanılabilirlik ve görev zamanlanma şeklini belirlemek için çeşitli takvim kullanır.

 • Proje takvimi     Bu, projedeki tüm görevler için varsayılan çalışma zamanlamasını belirlemek için kullanılan takvimdir.

 • Kaynak takvimi     Project, girdiğiniz her kaynak için Standart takvimdeki ayarları temel alarak bireysel kaynak takvimleri oluşturur. Bu takvimleri, Kaynak Bilgileri iletişim kutusunun Genel sekmesindeki Çalışma Zamanını Değiştir'i tıklatarak değiştirebilirsiniz. Ayrıca belirli çalışma saatlerini göstermek üzere ayrı kaynaklar veya kaynak grupları için kaynak takvimleri oluşturabilir veya atayabilirsiniz. Örneğin, dönüşümlü vardiyaya veya gece vardiyasına kaynak atayabilirsiniz. Tatil ve izinler gibi çalışma dışı zaman göstermek için kaynak takvimlerini düzenleyebilirsiniz.

  Not   Project Professional kullanıyorsanız, önce kaynağı kullanıma almalısınız.

 • Görev takvimi    Görevler, proje takvimindeki çalışma zamanı temel alınarak zamanlanır. Ancak, farklı zamanlarda tamamlanması gereken, özellikle de kaynaklardan bağımsız olan görevleriniz varsa proje takvimindeki çalışma zamanlarını görev takviminde özelleştirebilirsiniz. Görev takvimi, özellikle proje takviminde çalışma dışı zaman olarak belirlenen gece veya hafta sonları çalışarak görevleri tamamlayan donanımlar için kullanışlıdır.

 • Temel takvim     temel takvim, proje takvimi, kaynak takvimi ve görev takvimi için temel alınan bir şablon olarak kullanılır. Project üç temel takvim sağlar:

  • Standart (çalışma günlerinde 08:00 - 17:00 arasında, bir saat yemek izni ile)

  • 24 Saat

  • Gece Vardiyası

   Not   Project Professional uygulamasını TE000129232 ile birlikte kullanıyorsanız, proje takvimini doğrudan düzenleyemez ve tatil gibi çalışma dışı zamanları ayarlayamazsınız. Bu durumda proje takvimi kurumsal global şablon ile tanımlanır. Kuruluş global şablonu, yalnızca (sunucu yöneticiniz gibi) yönetici ayrıcalıklar olan kişiler kullanıma alabilir ve içindeki öğeleri değiştirebilir.

   Çalışma zamanı takvimlerinin ve kaynak kullanılabilirliğinin malzeme kaynağı için geçerli olmadığını unutmayın.

   İpucu   Her oluşturduğunuz yeni projede aynı takvimi ayarlıyorsanız, tamamlanmış bir projeyi şablon olarak kaydedebilir veya takvimi global dosya ekleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: Project Standard 2010, Project 2010Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Dili değiştir