Project Online performansını iyileştir

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

< Daha fazla Project yardımı

İn kullanıma sunulmasıyla Project Online birkaç yıl önce her büyüklükte kuruluşlar Microsoft'un zengin proje Portföy Yönetimi (PPM) yeteneklerini Office 365 bulut alt yapımızın rahatlığıyla kullanmanız mümkün olmuştur.

Bulut tabanlı bir hizmet kullanmanın belirgin avantajlarından biri dağıtım, kurulum ve donanım ve yazılım ayarlama ile uğraşmak zorunda kalmamak olmakla birlikte, kuruluşunuzun Project Online uygulamasından en iyi performansı elde etmesi için uygulayabileceğiniz bazı adımlar vardır.

Project Online birçok yapılandırma ve özelleştirme ayarları sağlar, ancak özelleştirmelerin performans üzerinde bir etkisi olabilir. Bu makalede, Project Online uygulamasını özelleştirme ve yapılandırmaya sıra geldiğinde bilinçli kararlar alabilmeniz için, en yaygın bazı Project Online ayarlarının performans üzerindeki etkileri ve yarar/zarar dengesi vurgulanmıştır.

Bu makale Office 365 için ağ planlaması ve performans ayarı projesinin bir bölümüdür.

Office 365 ve SharePoint Online en iyi yöntemleri

Bir bilgilere erişmek için ağ planlaması ve performans SharePoint Online ve Office 365için geçici bir çözüm yok. Tüm bu bilgileri Project Online müşteriler için uygun olduğunu ve aşağıdaki en iyi yöntemler Project Onlineiçin belirli yanı sıra consulted.

Project Online yapılandırması ve özelleştirmesi

Bir Project Web Uygulaması sitesinin birçok öğesi, yönetim ayarlarındaki izinlerle ve görünüm ve kullanıma dair işbirliği ayarlarıyla yapılandırılabilir ve özelleştirilebilir. Project Web Uygulaması sitenizin genel performansı üzerinde etkili olabilecek ayarlara bakalım.

Aşağıdaki konuları ele alacağız:

 • Güvenlik izinleri modları

 • Özel bir kurumsal proje türü oluşturma

  • Proje sitesi yapılandırması

  • Project Online ve SharePoint Onlinearasındaki eşitleme mekanizmaları

 • Active Directory kaynak havuzu eşitlemesi

 • Kullanıcı arabirimi özelleştirmesi ve görünüm ve kullanım

 • Proje Ayrıntı Sayfaları (PDP) ve iş akışları

 • OData ve raporlama

 • Project Online kotası

(Bu bilgilerin bazıları geçerlidir için Project Server 2013 ve Project Server 2016 da.)

İzin modları: SharePoint veya Project

Project Online ve Project Server 2013ile biz SharePoint izin modu, eski proje izin modu aksine adlı yeni ve Basitleştirilmiş izin model kullanılmaya başlandı. Her iki modları arasında karşılaştırma Technetde bulabilirsiniz.

Yeni Project Online örnekleri varsayılan olarak SharePoint izin modunda hazır bulunur ve bu modun müşterilerin büyük bir çoğunluğunun gereksinimlerine hitap edeceğine güveniyoruz. Bu modu kullanarak, kullanıcı yetkilendirmeyi normal SharePoint grupları ve izinleriyle yönetebilirsiniz.

Proje izin modu özelleştirilebilirliğini büyük ölçüde sunar, ancak performans açısından fiyata gelebilir. Kategoriler yüzlerce oluşturma ve yoğun kaynak çözümleme yapısı (KÇY) aracılığıyla dinamik izinleri kullan, çok sayıda yöneticileri ve Portföy Yöneticileri gibi içerik erişiminiz olan kullanıcılar için son kullanıcı deneyimi yavaşlatabilir.

Not: SharePoint izin modu ile Project Server izin modu arasında geçiş yapma güvenlikle ilgili tüm ayarları siler. Project Server Klasik izin moduna SharePoint izin modu arasında geçiş yaptığınızda, Project Server 2013 ve Project Server 2016'da güvenlik izinleri yapınızı el ile yapılandırmanız gerekir. SharePoint izin modu geri Project Server izin modundan çıkmalarını güvenlik izinleri bilgilerinizi Project Server 2013 ve Project Server 2016 ' siler.

Öneri:   

Mümkün oldu sürece, daha iyi bir genel performans için varsayılan SharePoint izin modunda kalın. Project izin modunu kullanmanız gerekirse, özelleştirmelerinizi mümkün olduğunca sınırlı tutun.

Özel bir kurumsal proje türü oluşturma

Bir Kurumsal Proje türü (kabul et) aşamalar, Aşamalar, tek bir iş akışı ve Proje Ayrıntı Sayfaları (Pdp'ler) saklayan bir kağıdı temsil eder.

EPTs tanımlamanıza olanak sağlar:

 • Proje sitesi yapılandırması

 • Project Online ve SharePoint Onlinearasındaki eşitleme mekanizmaları

Proje sitesi yapılandırması

Proje siteleri, temel SharePoint işlevleri üzerine oluşturulur. Proje siteleri oluşturmak basit bir işlem değildir ve kuruluşunuzun proje siteleri gereksinim duyup duymadığına ve ne zaman duyduğuna karar vermek genel son kullanıcı deneyimi iyileştirmede uzun bir yol kat etmeyi sağlayabilir.

Çok sayıda kuruluşlar Project Online toplamak ve hangi projelerin Bağış karar vermeden önce proje tekliflerini derecelendirmek için kullanın. Sonra proje siteleri ilk kez bir proje yayımlandığında otomatik olarak oluşturulmasını ayarlandıysa, tüm proje tekliflerini, hatta Kes yapma olanları proje sitesi alın. Bu gereksiz siteleri el ile sonradan temizlenmesi etmesi gerekir.

Proje siteleri kullanmaya karar verirseniz, daha iyi bir yaklaşım ya da kendi işbirliği siteleri oluşturmak ne zaman belirlemek ve kullanıcıya izin vererek veya daha iyisi, proje teklifi ulaşmaz bir iş akışı tarafından oluşturulan oluşturulmasını belirli bir aşama eşiğine ulaşır.

SharePoint Online şu anda sınırları her site koleksiyonu için oluşturduğunuz alt sitelerin sayısı. Bir kabul et yeni siteler oluşturmak için hangi site koleksiyonu tanımlamanıza izin verir. Bu, birden çok site koleksiyonları genelinde yayılan gibi her proje için bir proje sitesi oluşturmanıza izin verir.

PWA site koleksiyonları genelinde proje siteleri

Örneğin, BT departmanınıza adanmış bir site koleksiyonu varsa, BT projelerihttps://contoso.sharepoint.com/sites/IToturumu proje siteleri oluşturmak için kabul et yapılandırabilirsiniz.

Proje sitesi oluşturma konumu

Öneri:   

Kuruluşunuzda proje siteleri kullanılıyorsa, bunları oluşturmak için seçeneğini belirleyin isteğe bağlı otomatik olarak değil. Bu ilk yayımlama deneyimi hızlandırır ve gereksiz siteler ve içerik oluşturulmasını engeller.

Her kabul et için bu seçenek ile yapılandırabilirsiniz:

 1. Project Web App ayarları Kurumsal Proje türleri' ni tıklatın.

 2. Kabul et ayarını değiştirmek gereken seçin.

 3. Kabul et Ayarları sayfasında, Proje sitesi bölümünde, seçmesine izin verseçin.

Proje sitesi oluşturma seçenekleri

Kabul et tarafından kendi site koleksiyonundaki Proje siteleri oluşturun. Bir site koleksiyonunu SharePoint Online sınırlarıaltında proje siteleri sayısını bulundurun.

Ne eşitlemek istiyorsunuz?

SharePoint Serverüstüne Project Server aynı şekilde çalışır SharePoint Online üstüne Project Online çalışır. Sonuç olarak, biz iki sistemleri için belirli sayıda bileşenleri arasında eşitlenmiş tutmanız gerekir. Bu eşitlemelerini zaman alabilir ve, işinizi bağlı olarak bazen gereksiz olabilir. Bu makalede, gereksinim duyduğunuz ve bunlardan hangilerinin, güvenle kapatabilirsiniz hangilerini karar vermenize yardımcı olması için tüm bu çeşitli eşitleme sistemleri araştırır. Bu ayarların bazıları zaten varsayılan olarak kapalıdır.

Aşağıdaki bölümlerde şunlar ele alınmıştır:

 • Proje siteniz için kullanıcı izinlerini eşitleme

 • Kurumsal projeler için SharePoint görevler listeleri eşitleme

Eşitleme kullanıcı izinleri

Project, burada proje ekipleri işbirliği, belgeyi karşıya yükle ve sorunları yükseltmek çalışma alanlarını sitelerdir. Eşitleme kullanıcı izinlerini açıldı, bir kişinin proje erişim izni her durumda, karşılık gelen proje sitesi izinleri güncelleştirilir.

Proje her yayımlandığında bu eşitleme gerçekleşir. Eşitleme rahatlığına karşılık performanstan ödün verilir. Şöyle ki, özellikle de toplu yayımlama yapıyorsanız, birden çok projeyi içeri aktarıyor veya oluşturuyorsanız (Proje siteleriyle) veya proje sitesi izinlerinin yeniden eşitlenmesini gerektirecek şekilde grup üyeliklerini güncelleştiriyorsanız, eşitlenmesi gereken ne kadar çok kullanıcı ve site olursa işlem o kadar yavaş çalışır.

Eşitleme kullanıcı izinlerini açık varsa, her kabul et için tanımlayabilirsiniz.

Not: Ben f proje sitelerini Project Web App sitesini bulunduğu'den farklı bir site koleksiyonundaki oluşturulur (örneğin, https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa burada Project Web App bulunduğu ve kabul et https://'te Proje siteleri oluşturuyor olur contoso.sharepoint.com/sites/IT), kullanıcı izinlerini eşitlemeyi desteklenmez.

Öneri:   

Dağıtımınızda aşağıdakiler geçerliyse, Proje sitesi izin eşitlemesi seçeneğini devre dışı bırakmanızı kesinlikle öneririz:

 • Çok fazla sayıda kaynağınız varsa (>1000)

 • Proje sitesi gerektiren çok fazla sayıda projeniz varsa (>1000)

 • Proje sitelerinin çoğunluğuna erişim verilmesi gereken çok fazla sayıda kaynağınız varsa

 • Proje siteleri dışında varsayılan site koleksiyonunun oluşturulur (eşitleme devre dışı)

Burada Proje sitesi izinlerinizi yönetirken dikkate alabileceğiniz bazı seçenekler sağlanmıştır:

 • Proje ekiplerinizin devir oranı düşükse proje yayımlama ve Proje Ayrıntı sayfalarının performansını artırmak için proje sitesi izin eşitlemesi devre dışı bırakabilirsiniz. El ile verme veya her birinin birleştirir veya bir proje ekibi bırakır proje sitelerinize izin kaldırmak sahip olmayı tercih.

 • Access PWA'da tüm kullanıcılar için verilmesi gerekir ve varolan grup izinlerinizi Haritaları, proje sitelerinize PWA üst siteden devralınan yapılandırma göz önünde bulundurun.

 • Site erişimi belirli rollerle uyumluysa, söz konusu rollere eşlenen bir veya birden çok grup oluşturun (Grup eşitlemesini etkinleştirdiyseniz, aynı grupları kullanabilmeniz de mümkündür) ve söz konusu gruplara Proje sitesi için erişim verin.

Her kabul et için eşitleme kullanıcı izinleri tarafından açabilirsiniz:

 1. Project Web App ayarları Kurumsal Proje türleri' ni tıklatın.

 2. Kabul et ayarını değiştirmek gereken seçin.

 3. Kabul et Ayarları sayfasında, Eşitle bölümünde, Kullanıcı izni Eşitle' yi seçin.

Kullanıcı izin eşitlemesi

Kurumsal projeler için SharePoint görevler listeleri eşitleme

Eşitleme görevleri SharePoint listeleri proje yayımlama hızını artırmak için varsayılan olarak kapalıdır. Bu da Proje Ayrıntı Sayfaları arasında geçiş hızlandırmaya yardımcı olur. Görev listesi ve onun zaman çizelgesi görsel proje sitesinde kullanıcılarınız sso'ya güveniyorsanız, bu özelliği açmak ve proje yayımlama performans üzerindeki etkisini uygun olup olmadığını denetleyin.

Not: Ben f proje sitelerini Project Web App sitesini bulunduğu'den farklı bir site koleksiyonundaki oluşturulur (örneğin, https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa burada Project Web App bulunduğu ve kabul et https://'te Proje siteleri oluşturuyor olur contoso.sharepoint.com/sites/IT), SharePoint görev listeleri eşitleme desteklenmez.

Öneri   

Eşitleme SharePoint görev seçeneği için tasarlanmıştır listeleri küçük Proje planlarıyla kullanın. Proje görevleri, bunları üzerinde eşitlemeyi çok fazla sayıda yayımlama varsa, her görevin güncelleştirilmiş teker teker gerektiği oluşturmak zaman alır. Örneğin, 500 görev proje planı SharePoint görev listesiyle eşitlemek için birkaç dakika sürer. Sıra işini üzerinde ayrı bir bağıntı ve değil bloğu kaydetme ve düzenleme proje planı olsa da, eşitleme SharePoint görev listeleri seçeneğini etkinleştirme değil öneririz. Yalnızca 250'den az görevler projelerle eşitlemeyi öneririz.

Bu seçeneği varsayılan kapalıdır. Kullanıcılarınız için her kabul et özelliğini gerekirse yalnızca SharePoint görev listeleri eşitleme özelliğini açın. Bu seçeneği yapılandırmak için:

 1. Project Web App ayarları Kurumsal Proje türleri' ni tıklatın.

 2. Kabul et ayarını değiştirmek gereken seçin.

 3. Kabul et Ayarları sayfasında, Eşitle bölümünde, Eşitleme görevleri SharePoint listeleriseçin.

Eşitleme SharePoint görev listeleri

Active Directory Kaynak Havuzu eşitlemesi

Active Directory Kaynak Havuzu eşitlemesinin tek başına belirli performans sorunları yoktur ve binlerce kaynağı birkaç dakika içinde Project Web Uygulaması örneğinize aktarabilir. Bununla birlikte, sistemin diğer bölümleri üzerindeki akış etkisi performansı etkileyebilir. Gözünüzü ayırmamanız gereken birincil işlem, daha önce sözü edilen kaynak izni eşitlemesidir. Active Directory grupları üyeliğinizde devir oranı büyükse ve bu da kaynak havuzunuzu sık sık eşitlemenizi gerektiriyorsa, ilgili izin eşitleme işleri üzerindeki olası akış etkilerini izleyin.

Öneri:   

Active Directory eşitlemesini gerçekten sistem kullanın ve büyük grupların eşitlemeden sonra olası izin sorunlar izlemek için gereken kaynaklar gruplarına sınırlayın. (Active Directory Kurumsal Kaynak havuzu eşitlemesi, Project Web Uygulaması içinde ayarlarını yapılandırmak için Active Directory kaynak havuzu eşitlemesitıklatın.

PWA sayfaları ve görünümleri özelleştirmeleri

Kullanıcı özelleştirmeleri

SharePoint platformu modüler web bölümü alt yapısı ve özel sayfalar desteği sayesinde mükemmel özelleştirme yetenekleri sunar. Logo, özel web bölümleri ve yeni temalar eklediğinizde, sunucu yakınlığı, düşük gecikme süresi ve yüksek bant genişlikli ağların yararları sayesinde bir şirket içi alt yapıda performans üzerinde önemli bir etkisi olmayabilir. Bununla birlikte, çevrimiçi bir hizmette durum farklıdır.

Dosya boyutu büyük olan bir logo veya grafik yüklediğinizde, bir şirket içi dağıtımda sayfaları biraz yavaşlatabilir, ancak çevrimiçi durumda, sayfa yüklemelerinde performans oranı doyurucudur.

Bir sayfaya birden çok Web bölümleri eklediğinizde aynı ilke uygulanır. Özel bir sayfaya birden çok Web Bölümleri ile tempting olabilir, ancak yan yana verileri görmek kullanıcıları aslında ihtiyacınız sürece, tek bir yerde yaşıyorsunuz'den ayrı özelleştirilmiş sayfalar daha iyi olur. Kullanıcılar yalnızca bir Web Bölümü sayfasında içeriğini gerekiyorsa, bunlar hala yüklemek ve tüm diğer Web bölümleri için verileri görüntülemek sayfa artık beklemek zorunda.

Öneri:   

Sayfaları özelleştirirken, Project Online sitenizi normal bir İnternet web sitesi gibi ele alın ve olabildiğince basit sayfalar oluşturun.

Görünüm özelleştirmeleri

Burada da yine basitlik, sayfa yükleme performansını artırmada uzun yol kat etmeyi sağlar. Kuruluşlar, Proje Merkezi, Kaynak Merkezi, Görevler ve Zaman Çizelgeleri gibi birden fazla Project Web Uygulaması sayfaları kullanarak özel görünümler oluşturabilir.

Ne kadar fazla içerik görüntülenirse, sayfa işleme de o kadar yavaş olur. Kullanıcılara birkaç tane "hepsi bir arada" görünümler yerine, daha fazla sayıda basit ve hedefe yönelik görünümler sağlarsanız, her sayfa yükleme süresini birkaç saniye azaltabilirsiniz.

Aşağıdaki örneklerde, ikinci görünümün yüklenmesi birinciye göre ortalama 2 ila 3 saniye daha kısa sürer.

Genel Gezinti’yi taşıma

Proje Merkezi görünümünün ekran görüntüsü.

Öneri:   

Görünümleri yapılandırdığınızda, hızlı gezinti için kullanıcılara, çoğu zaman gereksiz verileri yükleyen karmaşık bir hepsi bir arada görünüm yerine, basit dal görünümleri sağlayın.

Kullanıcı ayarlarını görüntüleme

Proje Merkezi: Grupla tarafından toplamaları

Kullanıcılara farklı alanlara göre gruplandırılan veri yaşıyorsunuz dahil olmak üzere onlara oluşturulma görünüm için farklı şekilde yapılandırabilirsiniz. Gruplakullanırken, veri (örneğin, maliyetleri veya özel alan özetlemenin) desteklenen toplama alanları için toplanan. Bu toplam değerleri isteklerini toplamı görüntülemek için tüm değerleri yüklemeye hizmet bilgi işlem.

Örnek veri alanları göre gruplandırılmış ve toplama alanları için toplanmış.

Öneri:   

Kullanıcının toplanan değerleri görmek gereken sürece, Şerit toplaması seçeneğini devre dışı bırakın.

Rollup seçeneği

Proje Merkezi: Gantt Grafiği

Gantt Grafiği görünümünün grafik bölümünü her proje Özet Gantt çubuğu görüntüler.

Öneri:   

Kullanıcının Gantt görmek gereken sürece, şeridi Gantt Grafiği seçeneğini devre dışı bırakın.

Gantt Grafiği seçeneği

Özel Proje Ayrıntı Sayfaları (PDP) ve İş Akışları

Sayfa tasarımı için yukarıda verilen önerinin yanı sıra, Proje Ayrıntıları sayfalarına (PDP’ler) tüm projenin yeniden hesaplamasını tetiklemeleri ve iş akışı eylemlerine gerek bırakmamaları açısından dikkate değer; bu özelliklerin her ikisi de özelleştirmelerinize bağlı olarak, performans açısından bedeli olan işlemler olabilir.

Project Online ve Project Server, proje bilgileri için iki ana güncelleştirme işlemi içerir:

 • Zamanlamanın yeniden hesaplanmasını gerektiren güncelleştirmeler (aşağıdaki listeye bakın)

 • Proje adı, açıklaması ve sahibi gibi zamanlamayla ilgisi olmayan alanlar.

Aynı anda her iki güncelleştirme işleminin de tetiklenmemesi için, aynı PDP’de her iki türden verileri güncelleştirmekten kaçınmanızı öneririz.

Burada, zamanlamanın yeniden hesaplanmasını gerektiren en yaygın işlemlerin listesi verilmiştir.

 • Proje takvimi değişiklikleri

 • Aşağıdaki tarih alanlarında değişiklikler:

  • Başlangıç tarihi

  • Bitiş tarihi

  • Durum tarihi

  • Geçerli tarih

 • Proje özel alanlarında değişiklikler

 • Projenin teslim edilebilir öğeler üzerinde bağımlılıkları varsa

PDP performansını artırmanın ikinci bir yolu da, her PDP’de görüntülenen web bölümlerinin ve özel alanların sayısını azaltmaktır. İş süreçleriniz aynı alanlarda sık sık güncelleştirmeler yapmayı gerektiriyorsa, yüklemeyi iyileştirip zaman kazanmak için, yalnızca bu alanlara sahip ayrılmış bir PDP oluşturun. Tüm özel alanlar her zaman görüntülemek, çok fazla gereksiz ek yüklere neden olur.

Öneri:   

Basit dal PDP’leri oluşturmak ve zamanlamayla ilgili ve zamanlamayla ilgisiz güncelleştirmeleri bir araya getirmekten kaçının.

Yeni REST API iş akışları ile toplu özel alanlar güncelleştirmeleri yapma

Proje özel alanları değerlerini bir iş akışında birer birer güncelleştirmek, Proje Alanını Ayarla eylemini kullanan ayrı bir sunucu isteği gerektirir. Bu da yüksek gecikmeli, düşük bant genişlikli bir ağda aynı anda birçok özel alanı güncelleştirirken performansın azalmasına yol açar.

Bu sorunu çözmek için özel alanlar toplu güncelleştirmek için CSOM yöntemyoktur. Bu yöntem, ad ve güncelleştirmek istediğiniz tüm özel alanların değerlerini içeren sözlükte geçirmenizi gerektirir.

İstek üzerine proje siteleri sağlamaya yarayan API

Her bir projenin, ekip üyelerinin birlikte çalışabileceği, belgeleri paylaşabileceği ve konu açabileceği kendine ait ayrılmış bir SharePoint sitesi olabilir. Bu siteler ilk yayımlamada otomatik olarak oluşturulabilir veya proje yöneticisi tarafından Project Pro kullanılarak veya yönetici tarafından Project Web Uygulaması ayarlarıyla el ile oluşturulabilir ya da basitçe devre dışı bırakılabilir.

Kendi proje siteleri oluşturmak ne zaman karar vermek için CreateProjectSite('') yöntemi kullanabilirsiniz. Bu, özellikle sitelerini önceden tanımlanmış bir iş akışı, yerine üzerinde belirli bir aşama ilk yayımlama yalnızca bir proje teklifi ulaşır sonra oluşturmak istediğiniz kuruluşlar için kullanışlıdır. Bu önemli ölçüde proje oluşturma performansını proje siteleri oluşturulmasını erteleme göre artırır.

OData ve Raporlama

Raporlama

Project Online'da seçim yapabileceğiniz raporlama verilerini – parçalı yapı zaman aşamalı veya zaman aşamalı raporlama verilerini gerekmiyorsa, hiçbir zaman seçebilirsiniz. Bu özellik tamamen Project Online'da Raporlama zaman aşamalı verilerinin Yapılandır toplamasıbelgelerdeki. Farklı raporlama seçenekleri kullanmak üzere daha küçük bir veri kümesi sahip olur ve ayrıca daha hızlı yayımlanmasını gelen sağlayacağı yararlar raporları daha hızlı oluşturun, mümkün olabilir, en az raporlama gereksinimlerinizi karşılayacak verileri kullanan bir seçenek anlamına gelir seçme Proje. Performans için çoğu avantajı sırasını seçeneklerinde listesi verilmiştir:

 • Hiçbir zaman

 • Mali Dönemler

 • Aylık

 • Haftalık

 • Günlük

Raporlama verilerini tanımlı mali dönem için yalnızca tutulur o aylık veri tam süre boyunca tüm projelerinizi içerecek dilleriyle Mali dönemler büyük avantajı aylık bulunur.

Project OData hizmeti kullanarak bilgilerini raporlama için Project Online örneğiniz ayıklayabilirsiniz.

Öneri:   

İş gereksinimlerinize tutarlı olan zaman aşamalı verileri, en az depolanır. Üzerinde bekleyin iş akışları varsa Günlük yayımlama tamamlamak için kullanmayın.

PowerBI

Veri miktarını küçükse, ardından Power BI düzenli olarak veri Project OData hizmetinden okuyabilir ve çeşitli dynamics raporlar sağlamaya yardımcı. Örnek içerik paketi bulunabilir burada.

Project Online'da veri miktarını büyükse, PowerBI veri boyut sınırları Seviyelendirilmiş buradakarşılayan sürece hala veri alt kümesini içinde getirebilirsiniz. Başka bir seçenek taşıma penceresinde, kimin son 30 gün veya sonraki 6 ay için kaynak kapasitesi görüntüleme etkin yani filtreleme projeler raporlarınızı oluşturmaktır.

SQL Server Integration Services (SSIS)

SSIS kullanarak, veri Project OData hizmetinden ayıklanan ve raporlama verilerinizi bir SQL server veritabanına yerel olarak veya Microsoft Azureindirebilirsiniz. Project OData hizmeti için bir örnek SSIS paketini bulunabilir burada.

Öneri:   

Raporlama ihtiyaçlarınız yine büyük miktarda veri ayıklamayı gerektiriyorsa, raporlama verilerinizi bir SQL server veritabanına yerel olarak veya Microsoft Azurekopyalamak için SQL Server Integration Services (SSIS) paketi kullanmayı düşünün.

Lütfen SSIS kullanırken, aşağıdaki adımları göz önünde bulundurun:

Tam eşitleme

İlgilendiğiniz raporlama verilerini geçerli ekran görüntüsünü alın.

 1. Geçerli tarih/saat eşitleme saat olarak kaydetme

 2. Verileri her bitiş noktasından indirin.

Delta eşitleme

Kopyanızın güncel tutmak için düzenli olarak işaretleyin.

 1. Kaydı geçerli tarih saat.

 2. Gelen ProjectId projeleri uç noktası sorgu.

 3. Burada ProjectId artık yok yerel projeler silin.

 4. Project tarafından her uç noktası sorgu:

  1. Varlık kimlikleri sorgu.

  2. Kimlikleri artık bulunduğu yerel varlıkları silin.

  3. Sorgu için son eşitlenen bu yana değişip mod_dates.

Özel Alanlar

Verileri OData bitiş noktasından alma fazladan hesaplama birden çok değerli arama olan özel alanları kullanılırken gereklidir. Fazladan hesaplama iyileştirmeler birtakım avantajlarından yararlanmak OData uç izin vermez.

Öneri   

Birden çok değerli arama özel alanları kullanmayın.

OData sorgulama

ProjectData hizmeti bir sorguda döndürülebilen varlıkları sayısını sınırlamaları vardır. Sonuç olarak, büyük miktarda veri sorgulama ağ yükünü ve her isteği için gecikme ekleme hizmetine gönderilmek üzere birden çok web isteklerini gerektirir.

Projeler, atamalar veya görevler gibi çok sayıda varlık içeren bir Project Web Uygulaması örneği için, döndürülen veri miktarını, aşağıdaki yöntemlerden en az biriyle sınırlamanız gerekir. Döndürülen verileri sınırlandırmazsanız, sorgu varsayılan sınırları aşabilir ve bu da sunucu performansını etkileyebilir.

 • Verileri sınırlamak üzere $select seçmek için bir $filter URL seçeneğini kullanın.    Örneğin, aşağıdaki sorgu proje başlangıç tarihine göre filtreler ve proje adı sırasıyla yalnızca dört alan döndürür:

  http://ServerName/ProjectServerName/_api/ProjectData/Projects?$filter=ProjectStartDate gt datetime'2012-01-01T00:00:00'&$orderby=ProjectName&$select=ProjectName,ProjectStartDate,ProjectFinishDate,ProjectCost
 • İlişkilendirme kullanarak bir varlık koleksiyonu alın.    Örneğin, aşağıdaki sorgu belirli bir projedeki tüm atamaları almak için Project_Assignments_Assignment_Project ilişkilendirmesini dahili olarak kullanır:

  http://ServerName/ProjectServerName/_api/ProjectData/Projects(guid'263fc8d7-427c-e111-92fc-00155d3ba208')/Assignments
 • Göre bir kerede bir veri sayfasına dönmek için birden çok sorguyu $top işleç ve $skip işleç döngü olarak kullanarak bunu.    Örneğin, aşağıdaki sorgu sorunu atanan kaynağın sırayla sorunları tüm projeler için 20 aracılığıyla 11 alır:

  http://ServerName/ProjectServerName/_api/ProjectData/Issues?$skip=10&$top=10&$orderby=AssignedToResource

Öneri:   

Veri miktarını sınırlandırarak denedikten sunucu tarafı filtrelemesi kullanarak zamanında sorguladığınız.

Project Web Uygulaması Kotası

Varsayılan olarak, Project Web Uygulaması Site 25 GB sınırı ile birlikte gelir ve Project Web App etkinleştirdiğiniz etkinleştirildiği SharePoint site koleksiyonunda depolanan tüm verilerdeki sınırlamadan ayrıdır. Veri düzeyiniz azaltmak için raporlama parçalı yapı Seçenekleri'ni kullanarak kota içinde sürdürme içinde yardımcı olabilir.

Not: Büyük müşteriler için kota artırılabilir, ancak biz de veri birimi sınırlandırmak için raporlama parçalı yapı seçenekleri kabul müşterilerin beklersiniz. Kotanızı artırmak için lütfen Microsoft başvurun.

Sonuç

Project Online, Internet'te çalışan tüm bulut Hizmetleri gibi bir şirket içi dağıtıma kıyasla en iyi performansı sunmak için belirli ayarlamalar gerekir.

Performansı artırmak amacıyla sistem sürekli geliştirilmekle birlikte, son kullanıcılarınız daha iyi deneyim sunmak üzere sizin de atabileceğiniz bazı adımlar vardır.

Özet öneri:

 • Mümkün olduğunca SharePoint izin modunu kullanın.

 • Yalnızca gerçekten kullanacağınız özellikleri etkinleştirin.

 • Daha hızlı sayfa yükleme süreleri için sayfaları ve özelleştirmeleri olabildiğince basit tutun.

 • Raporlamada daha fazla esneklik için sunucu tarafı filtrelemesini kullanın veya Odata akış verilerini bir SQL Server veritabanına aktarın.

 • En düşük düzeyde raporlama gereksinimlerinizi karşılayacak verileri kullanan bir raporlama ayrıntı düzeyi seçeneği belirleyin.

İlgili Konular

Project Online: Yazılım sınırları ve sınırlamaları

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×