Proje yönetimi karşılaştırma: Project Professional 2010 ve Project Web App

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Project Server 2010, Microsoft Project Web App (PWA) uygulamasında, daha önce Project Professional 'da kullanılabilen yeni işlevler vardır. Bu tablo, Project Web Uygulaması ile Project Web Uygulaması arasındaki Web tabanlı proje yönetimi özelliklerini Project Professional 2010 'taki aynı yeteneklerle karşılaştırır.

Project Web Uygulaması (2010)

Project Professional 2010

Çoklu kaynak atamaları:    Belirli bir görev için birden fazla kaynak atama.

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Durum değişikliği güncelleştirmeleri:    Proje planını yeniden zamanlamalı durum değişikliklerinde güncelleştirmeleri alma.

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Klavye kısayolları:    Girinti/Ekle gibi yaygın işlemler için klavye kısayollarını kullanın.

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Görev hiyerarşisi:    Hiyerarşik bilgilerle görevleri görüntüleme ve işleme.

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Girintiyi Artır/Girintiyi Azalt:    Proje planındaki görevlerin tam Girintiyi/girintisini uygulayın.

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Vurgulamayı değiştirme:    Değişiklik vurgulaması ile proje değişikliklerini ve zamanlamanın etkilenen tüm parçalarını (ardıl görevler, Özet maliyetler vb.) kolayca görüntüleyin.

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Çok düzeyli geri alma:    Durum çözümlemesi yapın ve görünümler, veriler ve seçenek değişiklikleri dahil olmak üzere tüm işlemleri yeniden uygulayarak değişikliklerin etkisini tam olarak anlayın.

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Kes/kopyala/yapıştır:    Uygulamalar arasında zamanlama ayrıntılarını kopyalayarak/yapıştırarak zamanlama geliştirmede Işbirliği yapın.

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Esnek görünümler:    Belirli bir görünümü tanımlamak için sütunları taşıyın.

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Yüksek aslına uygunluk grafiği:    Canlı, renkli Gantt grafikleri oluşturma; özelleştirilebilir Gantt grafiği stilleri.

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Gruplandırılması    Proje planına birden çok gruplandırma satırı uygulayın.

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Lamak    Proje planı verilerini son kullanıcılara göre sıralayın.

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Işlemi    Proje planlarına, plandaki herhangi bir değere göre filtre uygulama olanağı.

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Otomatik olarak zamanlanmış görevler:    Project zamanlama altyapısını kullanarak görevleri (modu) otomatik olarak zamanlanacak şekilde gösterin.

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Elle Zamanlanmış Görevler:    Görevleri (mod) el ile zamanlanacak şekilde gösterin.

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Bağlanılırken    Görev bağımlılığı ilişkileri oluşturun, düzenleyin ve silin.

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Yakınlaştırma/uzaklaştırma:    Proje zamanlamalarınızın zaman çizelgesi perspektifini hızla değiştirmek için durum çubuğundaki yakınlaştırma denetimlerini kullanın.

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Göreve Kaydır:    Bir görev seçin ve Gantt grafiğinde görevi görünüme taşıyın.

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Özel alanları görüntüleme ve düzenleme:    Özel alanları kullanarak proje meta verilerini görüntüleme ve düzenleme.

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Proje bilgileri:    Proje düzeyi alanlarını ve özelliklerini düzenleyin.

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Büyük projeleri düzenleme:    Düzensiz olan planların boyutu sınırlanmaz.

Büyük projelerin performans sınırlamaları olabilir, ancak hiçbir sınırlama bulunmaz.

Kullanılabilir

Kullanılabilir

SharePoint görev listesinden Içeri Aktar:    SharePoint proje görev listesindeki verileri proje planına aktarma.

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Project Server 2010:    Project Server 2010 ' e bağlanın.

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Microsoft Office akışlı™ Kullanıcı arabirimi:    Proje özelliklerini ve denetimlerini hızlıca bulmak ve kullanmak için, sekme arabirimi olan Şeritteki verimliliği arttırın.

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Gerçek zamanlı doğrulama:    Siz kayıt yaptıktan sonra, siz düzenlerken, hücre verilerini geçersiz olarak Işaretleme.

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Hata işleme:    Geçersiz verileri Işleyin ve kullanımı kolay bir arabirimde sorunları çözmeye yardımcı olan verileri sunma.

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Aşağı doldur:    Aşağıdaki hücrelerdeki verileri tekrarlamak için hücrenin sağ alt köşesini sürükleyin.

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Tamamlanma yüzdesi:    Tamamlanan çalışmanın yüzdesi olarak görev ilerleme durumunu Işaretleyin.

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Maliyet ve malzeme kaynağı atamaları:    Görevlere maliyet kaynakları veya malzeme kaynakları atama.

Ödev PWA aracılığıyla yapılamaz, ancak Project Professional 2010 ' den önceki atamalar salt okunur olarak kullanılabilir.

Sınırlı veya salt okunur

Kullanılabilir.

Etkin olmayan görevler:    Görevi etkin değil olarak Işaretleme.

PWA 'Da, Project Professional 2010 'te devre dışı olarak işaretlenen görevler salt okunurdur.

Sınırlı veya salt okunur

Kullanılabilir.

Ana projeleri düzenleme:    Ana projeleri düzenleme.

PWA 'Da ana projeler salt okunurdur.

Sınırlı veya salt okunur

Kullanılabilir.

Çapraz proje bağlantıları:    Başka bir projedeki görevle bağımlılık ilişkisi oluşturun, düzenleyin ve silin.

PWA 'Da, çapraz proje bağlantılarını düzenleme desteklenmez; Project Professional 2010 'ta oluşturulan çapraz proje bağlantıları salt okunurdur.

Sınırlı veya salt okunur

Kullanılabilir.

Özet görev ataması:    Özet görevde kaynak ataması oluşturma.

PWA 'Da, Özet görev atamaları oluşturma desteklenmez. Project Professional 2010 'Ta oluşturulan Özet görev atamaları PWA 'Da salt okunurdur.

Sınırlı veya salt okunur

Kullanılabilir.

Görev takvimleri:    Görevle ilişkilendirilmiş özel bir takvim tanımlayın.

PWA 'Da görev takvimleri kullanılamaz ve Project Professional 2010 içinde oluşturulan proje planları, salt okunur olarak kullanılabilir.

Sınırlı veya salt okunur

Kullanılabilir.

SharePoint 2010 proje görev listeleri:   Microsoft SharePoint Server 2010 proje görev listeleri için durum güncelleştirmelerini kabul et.

Project Professional 2010 'ta, plan yayımlandıktan sonra proje görev listesi durum güncelleştirmeleri SharePoint Server 2010 ile eşitlenir/iki yönlü olur. PWA 'Da, proje görev listesi durum güncelleştirmeleri tek yönlü ve yalnızca SharePoint proje görev listesi 'nden PWA 'a gerçekleşir.

Sınırlı veya salt okunur

Kullanılabilir.

Alt projeleri düzenle:    Ana proje içindeki alt projeleri düzenleme.

PWA 'Da alt projeler projeye eklenemez ve ana projeler salt okunurdur. Alt projeler ana projeden ayrı ayrı düzenlenebilir.

Sınırlı veya salt okunur

Kullanılabilir.

Görev son tarihleri:    Görev için son tarihleri oluşturma.

PWA 'Da, son tarihler görüntülenir ancak oluşturulamaz.

Sınırlı veya salt okunur

Kullanılabilir.

Görev türünü Düzenle:    Görev türünü düzenleme.

PWA 'Da görev türü düzenlenebilir bir alan değildir.

Sınırlı veya salt okunur

Kullanılabilir.

ÇÇY kodları:    Özel çalışma çözümleme yapısı kodları tanımlama.

PWA 'Da, özel kodları görüntüleme desteklenir, ancak kod tanımı değiştirilemez.

Sınırlı veya salt okunur

Kullanılabilir.

Temel oluşturma:    Geçerli proje planının anlık görüntü temelini oluşturun.

Project Professional 2010 'da oluşturulan temeller, PWA 'da salt okunur olarak görüntülenebilir.

Sınırlı veya salt okunur

Kullanılabilir.

Zaman aşamalı düzenleme:    Bir günlük temelinde planları düzenleyin ve çalışma.

El ile zamanlanmış görevlerdeki zaman aşamalı veriler PWA 'da salt okunur olarak görüntülenebilir.

Sınırlı veya salt okunur

Project Server 2010 Service Pack 1, PWA 'daki el ile zamanlanmış görevler için zaman aşamalı değerleri düzenlemenize olanak tanır.

Kullanılabilir.

Sabit çalışma görevleri:    Görevin türünü sabit çalışma olarak tanımlayın.

PWA 'Da, görevler sabit iş olarak oluşturulamaz ve Project Professional 2010 içinde oluşturulan proje planları PWA 'Da salt okunurdur.

Sınırlı veya salt okunur

Project Server 2010 Service Pack 1, PWA 'daki sabit çalışma görevleriyle proje planını düzenlemenize olanak tanır.

Kullanılabilir.

Efor kullanımlı görevler:    Efor kullanımlı görevler içeren projeleri düzenleyin.

PWA 'Da efor kullanımlı alanını düzenleyemezsiniz. Ancak, efor kullanımlı alanı Project Professional 2010 'ta ayarlanan bir görev, PWA 'da düzenlendiğinde doğru hesaplanır.

Sınırlı veya salt okunur

Project Server 2010 Service Pack 1, PWA 'daki efor kullanımlı görevleri düzenlemenize olanak tanır.

Kullanılabilir.

Çizelgesinin    Zamanlama ayrıntılarını görselleştirmek ve hissedarlarla iletişim kurmak için zaman çizelgesi görünümünü oluşturup özelleştirin.

Kullanılabilir.

Ekip Çalışmaları Planlayıcısı:    Karmaşık kaynak senaryolarını basitleştirmek için, etkileşimli kaynak görünümünde kaynakları sürükleyip bırakın.

Kullanılabilir.

Kaynak seviyelendirme:    Çeşitli otomatik kaynak Dengeleme tekniklerini kullanarak, kaynak ayırma senaryolarını kabul edin ve düzeltin.

Kullanılabilir.

Atama alanlarını düzenleme:    Ödev görünümlerini düzenleyin.

Kullanılabilir.

Görev hiyerarşisiyle Yapıştır:    Girintili gibi bulunan hiyerarşik bilgileri yapıştırın.

Kullanılabilir.

Ağ Diyagramı görünümü:    Ağ Diyagram görünümündeki görevleri görüntüleme, düzenleme, oluşturma ve silme.

Kullanılabilir.

Görev Formu görünümü:    Form görünümünde görevleri görüntüleme, düzenleme, oluşturma ve silme.

Kullanılabilir.

Görev bilgileri iletişim kutusu:    İletişim kutusu arabirimi kullanarak görev ayrıntılarına bakın.

Kullanılabilir.

Boş (null) görevler:    Proje planında boş satırlar (boş veya null, görevler) oluşturun.

Kullanılabilir.

Otomatik hesaplama:    Calculate veya F9 tuşuna basmadan yalnızca geçerli görev yerine proje planının tamamını zamanlayın.

Kullanılabilir.

Metin biçimlendirmesi:    Renk ve stiller kullanarak metin biçimlendirmesini değiştirme.

Kullanılabilir.

Takvimleri düzenleme:    Projelerinizin takvimlerini düzenleyin.

Kullanılabilir.

Yerel özel alanları tanımlayın:    Kullanıcılara göre yerel özel alanları tanımlama.

Not:  PWA 'Da, yalnızca yönetici izinleri olan kullanıcılar yerel özel alanlar tanımlayabilir.

Kullanılabilir.

Bölünmüş görevler:    Görevleri bölün ve Gantt grafiğinde bölünmüş olarak gösterin.

Kullanılabilir.

Backstage görünümü:    Yeni Microsoft Office Backstage görünümünü kullanarak Project araçları, şablonları ve program seçeneklerine hızlıca erişin.

Kullanılabilir.

Atama birimleri:    Her kaynağın yüzde birimlerini değiştirin.

Kullanılabilir.

Görev denetçisi:    Zamanlama çakışmalarını çözmek için çözümleme ve sezgisel kılavuz alma

Kullanılabilir.

Çevrimdışı düzenleme:   Project Server 2010 öğesine bağlı değilken proje planlarını düzenleyin.

Kullanılabilir.

Project Server 2010 Service Pack 1 ' deki PWA işlevselliği geliştirmeleri hakkında bilgi için, microsoft Project 2010 Web günlüğü gönderisine, Microsoft Project ve Project Server 2010 için Service Pack 1' i inceleyin.

Project Server 2010 Service Pack 1 ' i uygulama hakkında bilgi Için, Project Server 2010 için Service Pack 1' i Dağıtma bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×