PowerSchool Sync kullanarak School Data Sync’i dağıtma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Okul veri eşitleme (SDS) ile tümleşir bir öğrenci bilgileri sistem (SIS) PowerSchool olur. PowerSchool eşitleme yöntemi kullanarak, doğrudan PowerSchool tarafından sağlanan KALAN tabanlı API'lerini kullanarak, SIS bağlanmak ve CSV dosyaları kullanmak yerine doğrudan veri eşitleyebilirsiniz. PowerSchool eşitleme yöntemi kullanılarak SDS ayarlamak için bu makaledeki ayrıntılı yönergeleri izleyin.

Bu konuda:   

Önkoşullar

PowerSchool eşitleme yöntemi kullanılarak SDS ile eşitlemeyi başlamadan önce Okul veri eşitleme genel bakış okuma ve aşağıdaki önkoşulların karşıladığından emin olun:

 • Eğitim Kiracı için bir Office 365

 • Genel Yönetici İzinleri

 • Postanızı PowerSchool SIS eşitlenen öznitelikleri herhangi içermemelidir.

  geçersiz karakterler

Not : Not: School Data Sync aracılığıyla sağladığınız verilere, üçüncü taraf uygulama sağlayıcıları kendi uygulamaları üzerinden erişebilirler; dolayısıyla yalnızca bu üçüncü taraflara sağlamak istediğiniz verileri eşitlemelisiniz.

PowerSchool için REST API eklentisini yükleme

SDS alanınızı PowerSchool SIS verileri erişmeden önce uygulamanın içinde PowerSchool eklenti altındaki yüklemeli ve aşağıdaki adımları OAuth kimlik bilgileri edinmek.

 1. Yerel bilgisayarınızda, aşağıdakileri içeren bir XML eklentisi yükleme dosyası oluşturun ve dosyayı “plugin.xml” adıyla kaydedin.

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   
  <plugin xmlns="http://plugin.powerschool.pearson.com" 
  
      
  
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  
      xsi:schemaLocation='http://plugin.powerschool.pearson.com plugin.xsd' 
  
  
  
      name="Microsoft School Data Sync" 
  
      version="1.0.0" 
  
      description="Plugin for PowerSchool REST 
  
  API for Microsoft SDS"> 
  
    <oauth></oauth> 
  
    <publisher name="Microsoft Corp."> 
  
      
  
  <contact email="sis@microsoft.com" /> 
  
    </publisher> 
  
  </plugin> 
  
 2. Sistem Yöneticisi kimlik bilgilerinizi kullanarak PowerSchool yönetim portalı web sitesinde oturum açın.

 3. Başlangıç sayfasında, ana menüden Sistem’i seçin, ardından Sistem Ayarları > Eklenti Yönetim Yapılandırması > Yükle’ye gidin.

 4. Yeni oluşturduğunuz yükleme dosyasını (.xml) girin veya seçin, sonra da Yükle’yi seçin.

  Eklenti, Eklenti Yönetim Panosu sayfasının Yüklü Eklentiler bölümünde gösterilir. Eklentinin etkin olduğundan emin olun. Etkin değilse, Eklenti Yönetim Panosu sayfasında Etkinleştir seçeneğini belirtin.

  Eklenti Yönetim Panosu sayfasında, eklentinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.
 5. Eklenti için oluşturulmuş olan OAuth kimlik bilgilerini görüntülemek için Veri Yapılandırması’nı seçin:

  Eklentinin OAuth kimlik bilgilerini görüntülemek için Veri Yapılandırması’nı seçme
 6. Okul bilgileri eşitleme profilinizi oluşturduğunuzda, bu kimlik bilgilerini girmesi için değerleri İstemci kimliği ve İstemci gizliliği için kaydı.

REST uç noktalarının İnternet’ten erişilebilir olmasını sağlama

Microsoft School Data Sync, okulunuzun PowerSchool sunucusuna ulaşabilmelidir. Sunucunun erişilebilir olduğundan emin olmak için, İnternet’ten PowerSchool sunucunuza 80 ve 443 bağlantı noktalarını açın.

Uç noktaları doğru ayarlandığından emin doğrulamak için Internet'ten PowerSchool sunucu Web sayfaları açabilir miyim denetleyin. Örneğin, tarayıcınızda, https://<instance>.powerschool.com/public/ ve http://<instance>.powerschool.com/public/ gidin.

AADConnect dağıtım uyarıları hakkında

School Data Sync’i AADConnect aracılığıyla şirket içi Active Directory’den eşitlenen bir kiracı için yapılandırıyorsanız, miisclient yardımcı programınızda gösterilen Disconnectors (Ayırıcı) sayısında bir artış fark edebilirsiniz. Bu, Office 365 Grubu’nun AADConnect Metaverse’e ve şirket içi Active Directory’ye geri eşitleme yapamamasının bir sonucudur. Bu uyarıların geçerli AADConnect dağıtımınıza olumsuz bir etkisi olmaz ve yalnızca sonuçta ortaya çıkan eşitleme hatasıyla ilgili bilgilendirici bir not sağlar. SDS aracılığıyla eşitlenen her sınıf için bir Office 365 Grubu oluşturulduğundan, SDS’de eşitlemeyi etkinleştirdikten sonra AADConnect’te bu uyarıları almayı beklemelisiniz.

PowerSchool eşitleme yöntemiyle SIS verilerinizi eşitleme

Videoyu izleyin: School Data Sync’i Dağıtma

Okul Veri Eşitleme Videosunu Dağıtma

Eklenti ve belirlenen yükledikten sonra erişimi kullanıcılarınızın bilgileri eşitlemek için Microsoft Okul veri Eşitle bir profil oluşturun.

SDS erişimi ve ilk oturum açma

 1. Okul veri eşitleme Yönetim Portalı Başlat erişmek için özel web tarayıcısından için sds.microsoft.com gidin ve sonra O365 genel yönetici hesabınızı kullanarak oturum açın.

 2. Bu ilk zamanınızı SDS imzalama ise, etkinleştirebilir/devre dışı SDS ve Microsoft Classroom için seçmeniz gerekir. Okul veri eşitleme etkinleştirmek ve kurulumuyla devam etmek için açık konumuna Okul veri eşitleme geçiş geçiş yapma.

School Data Sync’te, School Data Sync’i açmaya veya kapatmaya yönelik Ayarların ekran görüntüsü.

Eşitleme profil oluşturma ve SIS verilerinizi eşitleme

 1. Okul veri eşitleme etkinleştirildikten sonra + Ekle Profil eşitleme profil oluşturmak için sol taraftaki Gezinti Bölmesi'nde ' ı tıklatın.

  Profile_C3_20175211236 ekleme
 2. Başlamadan önce sayfasında uygun şekilde formu doldurun. Tamamlandığında, Başlat' ı tıklatın.

  Başlamadan önce - PowerSchool_C3_201752112132
  • Bu profil adı - eşitleme profiliniz için bir ad girin. Bu ad eşitleme profili SDS panosunda tanımlamak için kullanılan ve profil Kur tamamlandıktan sonra değiştirilemez.

  • Eleman eşitleme yönteminizi - gösterilen 3 kullanılabilir eşitleme yöntemleri arasında seçin. PowerSchool kullanarak eşitliyorsanız, PowerSchool API seçeneği belirtin.

 3. Eşitleme seçenekleri sayfasında, yeni kullanıcılar oluşturmak veya var olan kullanıcılara eşitlemek için uygun seçeneği belirleyin. Ardından seçimlerinizi sayfasında uygun şekilde tamamlayın.

  Eşitleme seçenekleri sayfa PowerSchool_C3_201752113040

  • Var olan kullanıcılara - O365 kiracınız için her Öğrenciler ve Öğretmenler PowerSchool içinde yer alan içinde oluşturma kullanıcı hesapları zaten varsa, bu seçeneği belirleyin.

  • Tüm Öğrenciler ve Öğretmenler PowerSchool içinde yer alan Yeni kullanıcılar - kullanıcı oluşturmak için SDS istiyorsanız bu seçeneği belirleyin hesapları.

  • Web Access URL'si - Internet erişilebilir olan, PowerSchool SIS URL'sini budur.

  • istemci kimliği - kimliği REST API PowerSchool için eklenti yükleme bölümünde, bu makalenin kayıtlı istemci budur.

  • istemci gizliliği - REST API PowerSchool için eklenti yükleme bölümünde, bu makalenin kayıtlı istemci gizliliği budur.

  • Okullar için etki alanı seç / sections -PowerSchool eşitlenmiş gibi okullar ve bölümler ilişkilendirmek istediğiniz bu açılan menüden etki alanını seçin. Bu etki alanı soneki SDS her bölüm için oluşturan karşılık gelen O365 grup için her bölümün birincil smtp adresi kullanılır.

  • Okulların eşitlemek için seçin - bu seçenek PowerSchool eşitlemek istediğiniz Okul seçmenize izin verir.

  • Okul yılı seçin - bu profili altında eşitlemek istediğiniz PowerSchool Okul yılla budur. Yalnızca 1 Okul yıl profil eşitlenen.

  • Bir Öğretmen veya Okul PowerSchool içinde bu onay kutusunu birden fazla ilişkili Öğrenci varsa, Öğretmenler ve öğrenciler birden çok okullar en sınıflar sahip -.

  • Okul özellikleri - SDS eşitleyebilirsiniz PowerSchool içinde bulunan Okul öznitelikleri alanlarıdır. Gri öznitelikleri gerekli öznitelikler ve eşitlemek için her Okul için PowerSchool bulunması gerekir. Gösterilen ek öznitelikleri isteğe bağlıdır ve seçerseniz eşitlenen.

  • Bölüm Özellikleri - SDS eşitleyebilirsiniz PowerSchool içinde bulunan bölüm öznitelikleri alanlarıdır. Gri öznitelikleri gerekli öznitelikler ve eşitlemek için her bölüm için PowerSchool bulunması gerekir. Gösterilen ek öznitelikleri isteğe bağlıdır ve seçerseniz eşitlenen.

  • Bölüm grubu adı görüntülemek için Eşitle seçeneğini Öğretmenler bölüm denetlemek bu kutuyu sağlayacak denetimini - ilk eşitlemeden sonra görünen adı ve SDS Öğretmenler tarafından yapılan bölüm DisplayName değişiklikler geçersiz kılmasını önlemek.

  • Bu kutuyu işaretleyerek Lisans seçenekleri - tüm Öğrenciler ve Öğretmenler CSV dosyalarınızı içinde yer alan sınıf Önizleme lisansı atayın. Bu kullanıcılar Microsoft Classroom erişim verme.

  • Intune eğitim için bu kutuyu işaretleyerek - tüm Öğrenci ve öğretmenlerin eğitim için Intune için lisans. Bu da otomatik-Intune içinde Eğitim uygulaması için kullanılabilecek birkaç varsayılan grupları oluşturur.

 4. Öğretmen seçenekleri sayfasında, uygun kimlik eşleştirme seçeneklerini seçin, Onayla Öğretmen özelliklerini seçilir ve ardından İleri' yi tıklatın.

  Öğretmen options_C3_201752121124

  • Birincil anahtar (hedef dizin) - Azure ad SDS kimlik eşleştirmek için kullanılan kullanıcı özniteliği budur. Uygun hedef directory özniteliği seçme konusunda ek bilgi için kimlik eşleşen videoyu izleyin ve öğretmenin ayarlarını eşleşen kimlik düzgün bir şekilde yapılandırın.

  • Etki alanı (isteğe bağlı) - bu ekleyebileceğiniz bir isteğe bağlı etki değerdir Öğretmen eşleşen kimlik tamamlamak için seçili kaynak dizin öznitelik. Bir UserPrincipalName veya posta özniteliği eşleşen gerekiyorsa, dizesi ile birlikte bir etki alanı olması gerekir. Kaynak özniteliği ya da etki alanını zaten içermelidir veya bu açılan menüsünü kullanarak kaynak özniteliği için uygun etki alanı ekleyebilirsiniz.

  • Birincil anahtar (kaynak dizin) - kimlik SDS eşleştirmek için kullanılan PowerSchool Öğretmen özniteliğindeki budur. Uygun kaynağı directory özniteliği seçme konusunda ek bilgi için kimlik eşleşen videoyu izleyin ve Öğretmen ayarlarını eşleşen kimlik düzgün bir şekilde yapılandırın.

 5. Öğrenci seçenekleri sayfasında, uygun kimlik eşleştirme seçeneklerini seçin, onaylayın Öğrenci özelliklerini seçilir ve İleri' yi tıklatın.

  Öğrenci seçenekleri Page_C3_201752123140
  • Birincil anahtar (kaynak dizin) - PowerSchool kimlik SDS eşleştirmek için kullanılan Öğrenci özniteliğindeki budur. Uygun kaynağı directory özniteliği seçme konusunda ek bilgi için kimlik eşleşen videoyu izleyin ve Öğretmen ayarlarını eşleşen kimlik düzgün bir şekilde yapılandırın.

  • Birincil anahtar (hedef dizin) - Azure ad SDS kimlik eşleştirmek için kullanılan kullanıcı özniteliği budur. Uygun hedef directory özniteliği seçme konusunda ek bilgi için kimlik eşleşen videoyu izleyin ve Öğrenci ayarlarını eşleşen kimlik düzgün bir şekilde yapılandırın.

  • Etki alanı (isteğe bağlı) - bu ekleyebileceğiniz bir isteğe bağlı etki değerdir Öğrenci eşleşen kimlik tamamlamak için seçili kaynak dizin öznitelik. Bir UserPrincipalName veya posta özniteliği eşleşen gerekiyorsa, dizesi ile birlikte bir etki alanı olması gerekir. Kaynak özniteliği ya da etki alanını zaten içermelidir veya bu açılan menüsünü kullanarak kaynak özniteliği için uygun etki alanı ekleyebilirsiniz.

 6. Gözden geçir sayfasında, uygun seçimleri yaptıktan emin olun. Ek hiçbir değişiklik gerekiyorsa, Profil oluşturma'ıtıklatın.

  Sayfa PowerSchool_C3_201752123513 gözden geçirme

Video: Eşitleme için kaynak ve hedef öznitelikleri eşleştirme

Eşleştirme işleminde eşleştirme mantığının başarılı ve başarısız olmasıyla ilgili çeşitli örnekler için, Kimlik Eşleştirme videosunu izleyin:

Kimlik Eşleştirme Matrisi videosu

İlgili Konular

Okul veri eşitleme genel bakış
Okul veri eşitleme öznitelikleri PowerSchool eşitleme için gerekli

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×