PowerPoint’te slaytlarla çalışmak için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint’te slaytlarla çalışmak için ekran okuyucu kullanma

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le ekran okuyucu kullanma hakkında bilgiler içerir.

Bu makale, Office ürünleri ile bir ekran okuyucu programı kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirlik içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

PowerPoint 2016'yı klavyeniz ve Windows’un yerleşik Ekran okuyucusu ile kullanarak sununuzda slaytları ekleyin, silin ve düzenleyin. Ayrıca, slaytların boyutunu ve yönlendirmesini de değiştirebilirsiniz.

Notlar : 

Bu konuda

Yeni slayt ekleme

Geçerli slaydın düzenini veya yeni bir şablon düzenini temel alarak sununuza kolayca yeni slaytlar ekleyebilirsiniz.

Geçerli slaydın düzenini temel alarak yeni slayt ekleme

Yeni sunuda, başlık slaydı otomatik olarak eklenir. Önceki slaydın düzenini temel alarak yeni slayt ekleyebilirsiniz.

 1. Klavyede Ctrl+M tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: “Slayt, <Slaytların sayısı ve yeni slaydın listedeki konumu>, seçildi.”

Şablon düzenini temel alarak yeni slayt ekleme

 1. Normal görünümde Alt+H , I tuşlarına basın. Şunları duyarsınız: “<İlk slayt düzeninin başlığı>, <kullanılabilir öğelerin sayısı ve geçerli öğenin listedeki konumu>, menü.” JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Menü çubuğundan çıkılıyor, Office teması, <geçerli slaydın numarası>, <kullanılabilir slaytların sayısı ve geçerli slaydın listedeki konumu>, <ilk düzenin başlığı>, kılavuz, <kullanılabilir düzenlerin sayısı ve geçerli düzenin listedeki konumu>.”

  Slayt düzeni menü listesi açılır.

 2. Seçmek istediğiniz slayt düzenini duyana kadar Sekme tuşuna basın. Sonra Enter tuşuna basın. Yeni slaydın numarasını duyarsınız. JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Enter tuşu, seçim yok.”

  Odak, slayt bölmesine geçer.

Slayt silme

 1. Normal görünümün küçük resim bölmesinde, silmek istediğiniz slaydın numarasını duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın.

 2. Delete tuşuna basın. Şunu duyarsınız: “<Geçerli slaydın numarası ve listedeki konumu>, seçildi.” JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Enter tuşu, menüden çıkılıyor, seçim yok.”

Slaytları yeniden düzenleme

Bir slaydı eski konumundan kesip yeni konumuna yapıştırarak, slaytlarınızı yeniden düzenleyebilirsiniz.

 1. Normal görünümün küçük resim bölmesinde, taşımak istediğiniz slaydın numarasını duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın.

 2. Slayt listesinde slaydı yukarı veya aşağı taşımak için, Ctrl+Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın. Slaydın listedeki yeni numarasını duyarsınız.

  Slaydı sununun en başına taşımak için, Ctrl+Shift+Yukarı ok tuşuna basın. Slaydı sununun en sonuna taşımak için, Ctrl+Shift+Aşağı ok tuşuna basın.

Slaytları bölümlere ayırarak düzenleme

Slaytlarınızı anlamlı varlıklar halinde gruplandırmak için, bunları bölümler halinde düzenleyebilirsiniz. Örneğin, sunu üzerinde başkalarıyla birlikte çalışıyorsanız, her iş arkadaşınıza çalışması için bir bölüm atayabilirsiniz.

Bölümler, Normal görünümün küçük resim bölmesinde ve Slayt Sıralayıcısı görünümünde gösterilir. Slayt Gösterisi görünümünde gösterilmez veya duyurulmaz.

 1. Normal görünümün küçük resim bölmesinde, bölümün ilk slaydı olmasını istediğiniz slaydı duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın. Sonra Alt+H, T1 tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: “Bölüm ekle, menü öğesi.” JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Menü, menüden çıkılıyor, bölüm ekle.” Sonra Enter tuşuna basın. Şunu duyarsınız: “Slayt, <bölümdeki ilk slaydın başlığı>, <slaytların sayısı ve geçerli slaydın listedeki konumu>, seçildi.” JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Menüden çıkılıyor, seçim yok.” Başlığı olmayan bir bölüm eklenir.

 2. Başlıksız slaydı adlandırmak için, küçük resim bölmesinde "<Bölüm numarası, Başlıksız bölüm" sözlerini duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşunu basın ve sonra da Shift+F10 tuşlarına basın. Şunları duyarsınız: “<Sunu adı>.pptm, otomatik kaydedildi, PowerPoint penceresi, <ilk menü öğesi> menü öğesi, bölümü yeniden adlandır, menü öğesi.” JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Shift, F10, menü, bölümü yeniden adlandır.” Sonra Enter tuşuna basın. Ekran okuyucunun Bölümü yeniden adlandır penceresinde olduğunuzu söylediğini duyarsınız.

 3. Bölümün yeni adını yazın. Şu sözleri duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Yeniden Adlandır düğmesi." Sonra Enter tuşuna basın. Şunu duyarsınız: “Slayt, numara ve konum, seçildi.” JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Enter tuşu, seçim yok."

 4. Slaytları yeniden düzenleme başlığı altında veriler yönergeleri izleyerek slaytları uygun bölümlere taşıyın.

  Ekran Okuyucusu’nun bölüm adlarını söylediğini duymak için, küçük resim bölmesinde Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın. JAWS bölüm adlarını duyurmaz.

Sunudaki tüm slaytların yönlendirmesini değiştirme

Bir slayt kümesinin tamamının yönlendirmesini yataydan dikeye (veya tersine) dönüştürebilirsiniz.

 1. Normal görünümde Alt+G, S tuşlarına basın. Şunları duyarsınız: “<Slayt Boyutu menü listesindeki ilk öğe>, menü.” JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Alt şerit, özelleştirilmiş grup kutusu.”

 2. Şu sözleri duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın: “Özel slayt boyutu, menü öğesi.” JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Menü, menüden çıkılıyor, Özel slayt boyutu nokta nokta nokta.” Sonra Enter tuşuna basın. Şunu duyarsınız: “Enter tuşu, slayt <geçerli slaydın numarası ve listedeki konumu>, seçildi.” JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Enter tuşu, menüden çıkılıyor, slayt boyutu, slayt boyutu birleşik giriş kutusu.” Slayt Boyutu penceresi açılır.

 3. Slayt Boyutu penceresinde, “Seçildi, yatay, radyo düğmesi, Alt+L” veya “Seçildi, dikey, radyo düğmesi, Alt+P” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın.

  JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Yönlendirme, slaytlar, <şu anda seçili olan seçenek> radyo düğmesi işaretlendi.” JAWS’ta, seçmek istediğiniz seçeneği duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın.

  İpucu : Ekran Okuyucusu’yla, Slayt Boyutu penceresindeki seçenekleri dinlemek ve bu seçeneklerde gezinmek için, Caps Lock+Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın.

 4. Seçim yapma işiniz bittiğinde, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: “Tamam düğmesi.” Sonra Enter tuşuna basın. Şunu duyarsınız: “Microsoft PowerPoint penceresi, düğme.” JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint düğmesi.” Onay penceresi açılır.

 5. Microsoft PowerPoint penceresinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • İçeriğinizi en büyük boyuta çıkarmak için, şu sözleri duyana kadar Sekme tuşuna basın: “Ekranı kapla.” JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Ekranı Kapla düğmesi.” Slaytta çok fazla içerik varsa, bu seçenek kullanıldığında metnin tümü slayda sığmayabilir.

  • İçeriğinizin ölçeğini slayda sığacak kadar küçültmek için, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: “Sığdır.” JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Sığdır düğmesi.” Bu seçenek, her şeyin slayda sığması için içeriğinizi daha küçük bir yazı tipi boyutuna getirebilir. Sonra Enter tuşuna basın. Şunu duyarsınız: “Enter tuşu. Slayt, <kullanılabilir slaytların sayısı ve geçerli slaydın listedeki konumu>. JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Enter tuşu, seçim yok.”

   Odak, küçük resim bölmesine geçer.

Slaytlarınızın boyutunu değiştirme

Slayt boyutunu değiştirmek için, iki varsayılan boyut seçeneği (Standart (4:3) ve Geniş Ekran (16:9)) arasından seçim yapabilir veya slaytlarınızın boyutunu özelleştirebilirsiniz.

Slayt boyutunu geniş ekrandan standarda veya tersine dönüştürme

 1. Normal görünümde Alt+G, S tuşlarına basın. Şunları duyarsınız: <Slayt Boyutu menü listesindeki ilk öğe>, menü.” JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Alt şerit, özelleştirilmiş grup kutusu.”

 2. Slayt Boyutu menüsünde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Standart boyutu seçmek için, şunları duyana kadar menü listesinde Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın: “Standart, dört iki nokta üst üste üç, ikiden biri.” JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Standart, sol ana, dört iki nokta üst üste üç sağ ana, ikiden biri.”

  • Geniş ekran boyutunu seçmek için, şunları duyana kadar menü listesinde Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın: “Geniş ekran.”

 3. Sonra Enter tuşuna basın. Şunu duyarsınız: “Microsoft PowerPoint penceresi, düğme.” JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint düğmesi.” Onay penceresi açılır.

 4. Microsoft PowerPoint penceresinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • İçeriğinizi en büyük boyuta çıkarmak için, şu sözleri duyana kadar Sekme tuşuna basın: “Ekranı kapla.” JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Ekranı Kapla düğmesi.” Slaytta çok fazla içerik varsa, bu seçenek kullanıldığında metnin tümü slayda sığmayabilir.

  • İçeriğinizin ölçeğini slayda sığacak kadar küçültmek için, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: “Sığdır”. JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Sığdır düğmesi”. Bu seçenek, her şeyin slayda sığması için içeriğinizi daha küçük bir yazı tipi boyutuna getirebilir. Sonra Enter tuşuna basın. Şunu duyarsınız: “Enter tuşu. Slayt, <kullanılabilir slaytların sayısı ve geçerli slaydın listedeki konumu>. JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Enter tuşu, seçim yok.” Odak, küçük resim bölmesine geçer.

Slaytlarınızın boyutunu özelleştirme

Slaytlarınızı yeniden boyutlandırarak, farklı ekran veya kağıt boyutları için özel boyutlar kullanabilirsiniz.

 1. Normal görünümde Alt+G, S tuşlarına basın. Şunları duyarsınız: <Slayt Boyutu menü listesindeki ilk öğe>, menü.” JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Alt şerit, özelleştirilmiş grup kutusu.”

 2. Slayt Boyutu menüsünde şunları duyana kadar Yukarı veya Aşağı tuşuna basın: “Özel slayt boyutu.” Sonra Enter tuşuna basın. Şunu duyarsınız: “<Geçerli slaydın numarası ve listedeki konumu>, seçildi.” JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Enter tuşu, menüden çıkılıyor, slayt boyutu, slayt boyutu birleşik giriş kutusu.” Slayt Boyutu penceresi açılır.

 3. Slayt Boyutu penceresinde, slaytlarınızın boyutunu değiştirmek için sununuzun hedef biçimini seçin veya sununun yükseklik, genişlik ve yönlendirmesini ayarlayın:

  • Sununun hedef biçimini seçmek için, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: “Slayt boyutlandırıldı.” JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Slayt boyutlandırıldı, birleşik giriş kutusu, <geçerli seçim>.” Açılan menüyü genişletmek için Aşağı ok tuşuna basın. Menüde seçmek istediğiniz seçeneği duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın. Sonra Enter tuşuna basın.

  • Genişliği, yüksekliği ve yönlendirmeyi ayarlamak için:

   • Slayt genişliğini değiştirmek için, şunu duyana kadar Sekme tuşuna basın: “Genişlik.” JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Genişlik, düzenleme, döndürme kutusu.” Seçmek istediğiniz değeri duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın ya da alternatif olarak bir değer yazın.

   • Slayt yüksekliğini değiştirmek için, şunu duyana kadar Sekme tuşuna basın: “Yükseklik.” JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Yükseklik, düzenleme, döndürme kutusu.” Seçmek istediğiniz değeri duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın ya da alternatif olarak bir değer yazın.

   • Yönlendirmeyi ayarlamak için, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: “Dikey radyo düğmesi, Alt+P” veya "Yatay radyo düğmesi, Alt+L”. JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Yönlendirme, slaytlar, <geçerli seçim>, radyo düğmesi.” Seçimi değiştirmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın.

  İpucu : Ekran Okuyucusu’yla, Slayt Boyutu penceresindeki seçenekleri dinlemek ve bu seçeneklerde gezinmek için, Caps Lock+Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın.

 4. Seçim yapma işiniz bittiğinde, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: “Tamam düğmesi.” Sonra Enter tuşuna basın. Şunu duyarsınız: “Microsoft PowerPoint penceresi, düğme.” JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint düğmesi.” Onay penceresi açılır.

 5. Microsoft PowerPoint penceresinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • İçeriğinizi en büyük boyuta çıkarmak için, “Ekranı Kapla” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın. JAWS’ta “Ekranı Kapla düğmesi” sözlerini duyarsınız. Slaytta çok fazla içerik varsa, bu seçenek kullanıldığında metnin tümü slayda sığmayabilir.

  • İçeriğinizin ölçeğini yeni slayda sığacak kadar küçültmek için, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: “Sığdır”. JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Sığdır düğmesi”. Bu seçenek, her şeyin slayda sığması için içeriğinizi daha küçük bir yazı tipi boyutuna getirebilir.

 6. Enter tuşuna basın. Şunu duyarsınız: “Enter tuşu. Slayt, <kullanılabilir slaytların sayısı ve geçerli slaydın listedeki konumu>.” JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Enter tuşu, seçim yok.” Odak, küçük resim bölmesine geçer.

Ayrıca bkz.

PowerPoint'te metinleri eklemek ve biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint’te resimleri ve tabloları eklemek ve düzenlemek için ekran okuyucu kullanma

Sununuzu oluşturmak için klavye kısayollarını kullanma

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilir özellikleri kullanarak PowerPoint’te gezinmeyi öğrenme

Mac için PowerPoint 2016'yı klavyeniz ve Mac OS’nin yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver ile kullanarak sunularınızda slaytları ekleyin, silin ve düzenleyin. Ayrıca, slaytların boyutunu ve yönlendirmesini de değiştirebilirsiniz.

Aşağıda, görevler PowerPoint’te Normal görünümde gerçekleştirilir. Normal görünüme gitmek için Command+1 tuşlarına basın.

Notlar : 

Bu konuda

Yeni slayt ekleme

Geçerli slaydın düzenini veya yeni bir şablon düzenini temel alarak sununuza kolayca yeni slaytlar ekleyebilirsiniz.

Geçerli slaydı temel alarak yeni slayt ekleme

 1. PowerPoint slayt destenizde, önceki slaydın düzenini temel alan yeni bir slayt eklemek için Command+Shift+N tuşlarına basın. VoiceOver "Yeni slayt" sözlerini söyler ve slayt eklenir.

  İpucu : Geçerli slaydı çoğaltmak için Command+Shift+D tuşlarına basın.

Şablon düzenini temel alarak yeni slayt ekleme

 1. Normal görünümde, bir sekmeye gelene kadar F6 tuşuna basın. O anda seçili durumda olan sekmeye gelirsiniz. Gerekirse, VoiceOver’ın Giriş sekmesini söylediğini duyana kadar Sol ok tuşuna basın. Sekmeyi seçmek için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

 2. Giriş sekmesinde, şeride gitmek için Aşağı ok tuşuna bir kez basın.

 3. Şeride girmek için Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basın.

 4. VoiceOver şunları duyurana kadar art arda Sağ ok tuşuna basın: "Yeni Slayt, menü düğmesi."

 5. Menüyü açmak için Control+Option+Shift+M tuşlarına basın. VoiceOver şunu duyurur: "Yeni slayt, pencere. Yeni slayt, galeri."

 6. Galeriye girmek için Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basın.

 7. Öğelerde gezinmek için ok tuşlarına basın. Siz ilerledikçe, VoiceOver öğeleri duyurur.

 8. Düzeni seçmek için Enter tuşuna basın. Slayt, slayt destenize eklenir.

Slayt silme

 1. Normal görünümde Command+1 tuşlarına basın.

 2. VoiceOver şunları duyurana kadar F6 tuşuna basın: "Küçük resim bölmesi, liste, 1 öğe seçildi."

 3. Küçük resim bölmesine girmek için Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basın. VoiceOver şunu duyurur: "Küçük resim bölmesinde, liste, 1 öğe seçildi."

 4. Slaytlarda gezinmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın. Siz ilerledikçe VoiceOver slayt başlıklarını duyurur.

 5. Silmek istediğiniz slayda geldiğinizde Delete tuşuna basın. Slayt kaldırılır.

Slaytları yeniden düzenleme

Bir slaydı geçerli konumundan kesip yeni yerine yapıştırarak, slaytları yeniden düzenleyebilirsiniz.

 1. Normal görünümde, VoiceOver şunları duyurana kadar F6 tuşuna basın: "Küçük resim bölmesi, liste, 1 öğe seçildi."

 2. Küçük resim bölmesine girmek için Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basın. VoiceOver şunu duyurur: "Küçük resim bölmesinde, liste, 1 öğe seçildi."

 3. Slaytlarda gezinmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın. Siz ilerledikçe VoiceOver slayt başlıklarını duyurur.

 4. Taşımak istediğiniz slayda geldiğinizde, Command+X tuşlarına basarak slaydı kesin.

 5. Slaytlarda gezinmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın. Siz ilerledikçe VoiceOver slayt başlıklarını duyurur.

 6. Kesilen slaydı arkasına yerleştirmek istediğiniz slayda geldiğinizde, yapıştırmak için Command+V tuşlarına basın.

Slaytları bölümlere ayırarak düzenleme

Slaytlarınızı anlamlı bölümler oluşturacak şekilde gruplandırabilirsiniz. Örneğin, sunu üzerinde başkalarıyla birlikte çalışıyorsanız, her iş arkadaşınıza çalışması için bir bölüm atayabilirsiniz.

Bölümler, Normal görünümün küçük resim bölmesinde ve Slayt Sıralayıcısı görünümünde gösterilir ve VoiceOver tarafından duyurulur.

 1. Normal görünümün küçük resim bölmesinde, bölümün ilk slaydına gidin.

 2. Bir sekmeye ulaşana kadar F6 tuşuna basın. Giriş sekmesine gelmezseniz, bu sekmeye ulaşana kadar Sol ok tuşuna basın. VoiceOver şunu duyurur: "Giriş, sekme, 8’de birinci." Sekmeyi seçmek için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

 3. Şeride gitmek için Aşağı ok tuşuna basın. VoiceOver şunu duyurur: "Kaydırma alanı. Şu anda bir kaydırma alanındasınız."

 4. Şeride girmek için Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basın. VoiceOver şunu duyurur: "Kaydırma alanında, <öğelerin sayısı>, <odağın bulunduğu düğmenin adı>."

 5. VoiceOver şunları duyurana kadar art arda Sağ ok tuşuna basın: "Bölüm, menü düğmesi." Menüyü açmak için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

 6. Bölüm Ekle seçeneğini belirtmek için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

 7. Bölüm adını yazın ve Enter tuşuna basın. Bölüm artık küçük resim bölmesinde görünür durumdadır ve küçük resim bölmesinde bölüme gittiğinizde VoiceOver bölüm adını okur.

Slayt kümesindeki slaytların yönlendirmesini değiştirme

PowerPoint slaytları otomatik olarak yatay yönlendirmeye ayarlanır, ancak slayt yönlendirmesini dikey olarak (veya tersine) değiştirebilirsiniz.

 1. Normal görünümde, bir sekmeye gelene kadar F6 tuşuna basın. Tasarım sekmesine gelmezseniz, bu sekmeye ulaşana kadar Sağ veya Sol ok tuşuna basın. VoiceOver şunu duyurur: "Tasarım, sekme, 8’de üçüncü." Sekmeyi seçmek için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

 2. Tasarım sekmesinde, VoiceOver şunları duyurana kadar art arda Sekme tuşuna basın: "Slayt Boyutu, menü düğmesi."

 3. Menüyü açmak için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın. VoiceOver şunu duyurur: "Slayt Boyutu’na basıldı, menü düğmesi. "Şu anda bir galeridesiniz."

 4. Menüye girmek için Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basın. VoiceOver şunu duyurur: "Slayt Boyutu’nda, galeri, <menüdeki öğelerin sayısı>, <seçili durumda olan boyut>."

 5. VoiceOver şunları duyurana kadar Sekme tuşuna basın: “Sayfa Yapısı.”

 6. Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın. Sayfa Yapısı iletişim kutusu açılır.

 7. İstediğiniz yönlendirme seçeneğine (“Slaytlar için Dikey Yönlendirme” veya “Slaytlar için Yatay Yönlendirme” gibi) ulaşana kadar Sağ ok tuşuna basın ve ardından seçmek için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

 8. VoiceOver şunları duyurana kadar Sekme tuşuna basın: "Tamam, varsayılan, düğme." Düğmeye basmak için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

 9. Geçerli içerik seçilen yönlendirmeye sığmazsa, seçilen yönlendirmeye sığdırmak için içeriği nasıl ölçeklendirmek istediğinizi soran bir iletişim kutusu açılır:

  • İçeriğinizin ölçeğini azaltmak için, VoiceOver şunları duyurana kadar Sekme tuşuna basın: “Ölçeği Azalt, düğme.” Bu seçenek, her şeyin slayda sığması için içeriğinizi yeniden boyutlandırır ve daha küçük bir yazı tipi boyutu kullanabilir.

  • İçeriğinizi en büyük boyuta çıkarmak için, VoiceOver şunları duyurana kadar Sekme tuşuna basın: “Ölçeği Artır, düğme”. Slaytta çok fazla içerik varsa, bu seçenek kullanıldığında içeriğin tümü slayda sığmayabilir.

  Seçenek belirtmek için Enter tuşuna basın.

Slaytlarınızı yeniden boyutlandırma

Slayt boyutunu değiştirmek için, iki varsayılan seçenek (Standart (4:3) ve Geniş Ekran (16:9)) arasından seçim yapabilir veya tam sığması için boyutu özelleştirebilirsiniz.

Geniş ekrandan standart boyuta veya tersine dönüştürme

 1. Normal görünümde, bir sekmeye gelene kadar F6 tuşuna basın. Tasarım sekmesine gelmezseniz, bu sekmeye ulaşana kadar Sağ veya Sol ok tuşuna basın. VoiceOver şunu duyurur: "Tasarım, sekme, 8’de üçüncü." Sekmeyi seçmek için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

 2. VoiceOver şunları duyurana kadar art arda Sekme tuşuna basın: "Slayt Boyutu, menü düğmesi."

 3. Menüyü açmak için, Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın. VoiceOver şunu duyurur: "Slayt Boyutu’na basıldı, menü düğmesi. "Şu anda bir galeridesiniz."

 4. Menüye girmek için, Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basın. VoiceOver şunu duyurur: "Slayt Boyutu’nda, galeri, <menüdeki öğelerin sayısı>, <seçili durumda olan boyut>."

 5. Seçenekler arasında ilerlemek için Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın. Siz ilerledikçe VoiceOver seçeneklerin adlarını söyler.

 6. Boyut seçmek için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

 7. Daha küçük bir boyuta dönüştürüyorsanız, içeriği seçilen boyuta sığacak şekilde ölçeklendirmek isteyip istemediğinizi soran bir iletişim kutusu alabilirsiniz:

  • İçeriğinizin ölçeğini azaltmak için, VoiceOver şunları duyurana kadar Sekme tuşuna basın: “Ölçeklendir, varsayılan, düğme.” Bu seçenek, her şeyin slayda sığması için içeriğinizi yeniden boyutlandırır ve daha küçük bir yazı tipi boyutu kullanabilir.

  • İçeriğinizi en büyük boyuta çıkarmak için, VoiceOver şunları duyurana kadar Sekme tuşuna basın: “Ölçeklendirme, düğme”. Slaytta çok fazla içerik varsa, bu seçenek kullanıldığında içeriğin tümü slayda sığmayabilir.

  Seçenek belirtmek için Enter tuşuna basın.

Slaytlarınızın boyutunu özelleştirme

 1. Normal görünümde, bir sekmeye gelene kadar F6 tuşuna basın. Tasarım sekmesine gelmezseniz, bu sekmeye ulaşana kadar Sağ veya Sol ok tuşuna basın. VoiceOver şunu duyurur: "Tasarım, sekme, 8’de üçüncü." Sekmeyi seçmek için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

 2. VoiceOver şunları duyurana kadar art arda Sekme tuşuna basın: "Slayt Boyutu, menü düğmesi."

 3. Menüyü açmak için, Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın. VoiceOver şunu duyurur: "Slayt Boyutu’na basıldı, menü düğmesi. "Şu anda bir galeridesiniz."

 4. Menüye girmek için, Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basın.

 5. VoiceOver şunları duyurana kadar Sekme tuşuna basın: “Sayfa Yapısı.”

 6. Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın. Sayfa Yapısı iletişim kutusu açılır.

 7. Sağ ok tuşuna iki kez basın. VoiceOver seçili durumda olan boyutu ("Geniş Ekran" veya "Ekran Gösterisi (4:3)" gibi) duyurur.

 8. Seçenekleri görüntülemek için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

 9. Seçeneklere göz atmak için Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın. Siz ilerledikçe VoiceOver bunların adlarını söyler. Birini seçmek için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

 10. VoiceOver şunları duyurana kadar art arda Sekme tuşuna basın: "Tamam, varsayılan, düğme." Düğmeyi seçmek için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

 11. Başka bir boyuta dönüştürürken, içeriği seçilen boyuta sığacak şekilde ölçeklendirmek isteyip istemediğinizi soran bir iletişim kutusu alabilirsiniz:

  • İçeriğinizin ölçeğini azaltmak için, VoiceOver şunları duyurana kadar Sekme tuşuna basın: “Ölçeği azalt, düğme.” Bu seçenek, her şeyin slayda sığması için içeriğinizi yeniden boyutlandırır ve daha küçük bir yazı tipi boyutu kullanabilir.

  • İçeriğinizi en büyük boyuta çıkarmak için, VoiceOver şunları duyurana kadar Sekme tuşuna basın: “Ölçeği artır, düğme”. Slaytta çok fazla içerik varsa, bu seçenek kullanıldığında içeriğin tümü slayda sığmayabilir.

  Seçenek belirtmek için Enter tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

PowerPoint'te metinleri eklemek ve biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint’te ses veya video eklemek için ekran okuyucu kullanma

Mac için PowerPoint 2016’daki klavye kısayolları

PowerPoint’te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

iOS için PowerPoint 2016'i iOS'un yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver ile kullanarak sunularınızda slaytları ekleyin, silin ve düzenleyin.

Notlar : 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için bkz. Office 365 için Office 2016’daki en yeni özellikleri ne zaman edinebilirim?

 • iOS için PowerPoint 2016 uygulamasındaki dokunma özelliklerini görmek istiyorsanız iPhone için PowerPoint dokunma kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, iOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apple erişilebilirlik sayfasına gidin.

 • Bu konu, iPhone kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, iPad’de farklı olabilir.

Bu konuda

PowerPoint'te slaytları ekleme, yeniden düzenleme ve silme

Geçerli slaydın düzenini veya yeni bir şablon düzenini temel alarak sununuza kolayca yeni slaytlar ekleyebilir veya artık ihtiyacınız kalmamış olan slaytları silebilirsiniz. Ayrıca bir slaydı geçerli konumundan kesip yeni yerine yapıştırarak, slaytları yeniden düzenleyebilirsiniz.

Yeni slayt ekleme

 1. Sununuzda, yeni slaydın eklenmesini istediğiniz konumun hemen öncesindeki slaydı duyana kadar sağa veya sola doğru çekin. Siz ilerledikçe slayt adları duyurulur: "Slayt <slayt numarası>, toplam <toplam slayt sayısı>."

 2. Ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: “Seçili.”

 3. “Yeni slayt düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa veya sola çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  Slayt, slayt destenize eklenir.

 4. Eklenen slaydın düzenini değiştirmek için, "Düzen düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şablon seçeneklerine göz atmak için sağa doğru çekin. Siz ilerledikçe VoiceOver şablonları duyurur. Seçili durumdaki düzen için "Seçili" sözünü ve düzenin adını duyarsınız. Şablon seçmek için, ekrana iki kez dokunun.

Slaytları yeniden düzenleme

 1. Sununuzda, taşımak istediğiniz slaydı duyana kadar sağa veya sola doğru çekin. Siz ilerledikçe slayt adları duyurulur.

 2. Ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: “Seçili.”

 3. Ekrana çift parmakla iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Diğer öğeleri göster, menü öğesi." Bağlam menüsü açılır.

 4. Bağlam menüsünde, "Kes, menü öğesi" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 5. Kesilen slaydın taşınmasını istediğiniz konumun hemen öncesindeki slaydı duyana kadar sağa veya sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Seçildi."

 6. Ekrana çift parmakla iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Tümünü seç, menü öğesi."

 7. Slaydı yapıştırmak için, "Yapıştır, menü öğesi" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Slayt yeni konuma taşınır.

Slayt silme

 1. Sununuzda, silmek istediğiniz slaydı duyana kadar sağa veya sola doğru çekin. Siz ilerledikçe slayt adları duyurulur.

 2. Ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: “Seçili.”

 3. Ekrana çift parmakla iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Diğer öğeleri göster, menü öğesi."

 4. Ekrana iki kez dokunun ve ardından şunları duyana kadar sola doğru çekin: "Sil, menü öğesi."

 5. Slaydı silmek için ekranın iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

PowerPoint'te metinleri eklemek ve biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişebilirlik özelliklerini kullanarak PowerPoint’te gezinmeyi öğrenme

Android için PowerPoint'i Android'in yerleşik ekran okuyucusu TalkBack ile kullanarak sunularınızda slaytları ekleyin, silin ve düzenleyin.

Notlar : 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için bkz. Office 365 için Office 2016’daki en yeni özellikleri ne zaman edinebilirim?

 • Android için PowerPoint‘teki dokunma özelliklerini görmek için Android için PowerPoint dokunma kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, Android'in yerleşik ekran okuyucusu olan TalkBack'i kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. TalkBack kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android erişilebilirlik sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir Android telefonla kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, Android tablette farklı olabilir.

Bu konuda

PowerPoint'te slaytları ekleme, yeniden düzenleme ve silme

Geçerli slaydın düzenini veya yeni bir şablon düzenini temel alarak sununuza kolayca yeni slaytlar ekleyebilir veya artık ihtiyaç duymadığınız slaytları silebilirsiniz. Ayrıca bir slaydı geçerli konumundan kesip yeni yerine yapıştırarak slaytları yeniden düzenleyebilirsiniz.

Yeni slayt ekleme

 1. Sununuzun küçük resim bölmesinde, slayt eklemek istediğiniz konumdan bir önceki slaydı duyana kadar sağa veya sola doğru çekin. Siz ilerledikçe slayt adları duyurulur: "Slayt <slayt numarası>."

 2. Ekrana iki parmağınızla iki kez dokunun. Slayt seçilir ve düzenleme görünümü açılır.

 3. “Geri düğmesi işaretlenmedi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Odak, küçük resim bölmesine geçer.

 4. “Yeni slayt düğmesi” sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  Slayt, slayt destenize eklenir.

 5. Eklenen slaydın düzenini değiştirmek için, slayt düzenleme görünümünde "Düzen menüsü" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Düzen menüsünde, şablon seçeneklerine göz atmak için sağa doğru çekin. Siz ilerledikçe TalkBack şablonları duyurur. Seçili durumdaki düzen için düzenin adını ve "Seçili" sözünü duyarsınız. Şablon seçmek için, ekrana iki kez dokunun.

Slaytları yeniden düzenleme

 1. Sununuzun küçük resim bölmesinde, taşımak istediğiniz slaydı duyana kadar sağa veya sola doğru çekin. Siz ilerledikçe slayt adları duyurulur.

 2. Ekrana iki kez dokunun. Bağlam menüsü açılır ve şunu duyarsınız: "Düzenle düğmesi."

 3. Bağlam menüsünde şunu duyana kadar sağa doğru çekin: "Kes düğmesi." Sonra ekrana iki kez dokunun.

 4. Kesilen slaydın taşınmasını istediğiniz konumdan bir sonraki slaydı duyana kadar sağa veya sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Düzenle düğmesi."

 5. Slaydı yapıştırmak için, "Yapıştır düğmesi" ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Slayt yeni konuma taşınır.

Slayt silme

 1. Sununuzun küçük resim bölmesinde, silmek istediğiniz slaydı duyana kadar sağa veya sola doğru çekin. Siz ilerledikçe slayt adları duyurulur.

 2. Bağlam menüsünü açmak için ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Düzenle düğmesi."

 3. Bağlam menüsünde, şunu duyana kadar sağa doğru çekin: "Sil düğmesi."

 4. Slaydı silmek için ekranın iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

PowerPoint'te metinleri eklemek ve biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint’te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak PowerPoint’te gezinmeyi öğrenme

PowerPoint Mobile'ı Windows'un yerleşik Ekran okuyucusu ile kullanarak sunularınızda slaytları ekleyin, düzenleyin veya silin.

Notlar : 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için bkz. Office 365 için Office 2016’daki en yeni özellikleri ne zaman edinebilirim?

 • PowerPoint Mobile uygulamasının dokunma özellikleri için, Windows 10 için PowerPoint Mobile Dokunma Kılavuzu’na bakın.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir Windows telefon ile kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, tablet veya PC’de farklı olabilir.

 • Bu konu, Windows’un yerleşik ekran okuyucusu Ekran okuyucusunu kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Ekran okuyucusunu kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ekran okuyucusunu kullanmaya başlama sayfasına gidin.

PowerPoint'te slaytları ekleme, yeniden düzenleme ve silme

Geçerli slaydın düzenini veya yeni bir şablon düzenini temel alarak sununuza kolayca yeni slaytlar ekleyebilir veya artık ihtiyaç duymadığınız slaytları silebilirsiniz. Ayrıca bir slaydı geçerli konumundan kesip yeni yerine yapıştırarak slaytları yeniden düzenleyebilirsiniz.

Yeni slayt ekleme

 1. Sununuzun küçük resim bölmesinde, şunu duyana kadar ekranda bir parmağınızla yukarı veya aşağı doğru çekin: “Öğeler”. Ardından, slayt eklemek istediğiniz konumdan bir önceki slaydı duyana kadar sağa veya sola doğru çekin. Siz ilerledikçe slayt adları duyurulur: "Slayt <slayt kutucuğu>, <slayt numarası>, toplam <toplam slayt sayısı>."

  Not : Düzenleme görünümünden küçük resim bölmesine gitmek için, şunu duyana kadar sağa veya sola doğru çekin: "Geri düğmesi." Sonra ekrana iki kez dokunun. Odak, küçük resim bölmesindeki seçili slayda geçer.

 2. Slaydı seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 3. “Yeni slayt düğmesi” ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  Slayt, slayt destenize eklenir.

 4. Eklenen slaydın düzenini değiştirmek için, slaydı seçtikten sonra şunu duyana kadar sağa doğru çekin: "Düzenle düğmesi." Sonra ekrana iki kez dokunun. Slayt düzenleme görünümünde açılır. Slayt düzenleme görünümünde, "Düzen düğmesi daraltıldı" ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Düzen menüsünde şablon seçeneklerine göz atmak için sağa doğru çekin. Siz ilerledikçe Ekran okuyucusu şablonları duyurur. Seçili durumdaki düzen için "Seçili" ifadesini ve düzenin adını duyarsınız. Şablon seçmek için ekrana iki kez dokunun.

Slaytları yeniden düzenleme

 1. Sununuzun küçük resim bölmesinde, şunu duyana kadar ekranda bir parmağınızla yukarı veya aşağı doğru çekin: “Öğeler”. Ardından, taşımak istediğiniz slaydı duyana kadar sağa veya sola doğru çekin. Siz ilerledikçe slayt adları duyurulur.

 2. Ekrana iki kez dokunun. Bağlam menüsü açılır ve şunu duyarsınız: "Özel".

 3. Bağlam menüsünde şunu duyana kadar sağa doğru çekin: "Kes düğmesi." Sonra ekrana iki kez dokunun.

 4. Kesilen slaydın taşınmasını istediğiniz konumdan bir sonraki slaydı duyana kadar sağa veya sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunarak bağlam menüsünü açın. Şunu duyarsınız: "Özel."

 5. Slaydı yapıştırmak için, "Yapıştır düğmesi" ifadesini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Slayt yeni konuma taşınır.

Slayt silme

 1. Sununuzun küçük resim bölmesinde, şunu duyana kadar ekranda bir parmağınızla yukarı veya aşağı doğru çekin: “Öğeler”. Ardından, silmek istediğiniz slaydı duyana kadar sağa veya sola doğru çekin. Siz ilerledikçe slayt adları duyurulur.

 2. Bağlam menüsünü açmak için ekrana iki kez dokunun. Şunları duyarsınız: "Özel".

 3. Bağlam menüsünde şunu duyana kadar sağa doğru çekin: "Sil düğmesi."

 4. Slaydı silmek için ekranın iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

PowerPoint'te metinleri eklemek ve biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint'te ekran okuyucu kullanarak sunuları yazdırma

PowerPoint’te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak PowerPoint’te gezinmeyi öğrenme

PowerPoint Online'ı klavyeniz ve Windows'un yerleşik Ekran okuyucusu ile kullanarak sunularınızda slaytlarınızı ekleyin, silin ve düzenleyin.

Notlar : 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için bkz. Office 365 için Office 2016’daki en yeni özellikleri ne zaman edinebilirim?

 • Klavye kısayolları için, Sununuzu oluşturmak için klavye kısayollarını kullanma konusuna gidin.

 • Bu konu, Windows’un yerleşik ekran okuyucusu Ekran okuyucusunu kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Ekran okuyucusunu kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ekran okuyucusunu kullanmaya başlama sayfasına gidin.

 • Bu konu başlığı altında JAWS işlevselliği de yer almaktadır. Windows için JAWS hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Windows için JAWS Hızlı Başlangıç Kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir PC’de kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, Windows telefon veya tablette farklı olabilir.

 • PowerPoint Online ile çalışırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge kullanmanızı öneririz. PowerPoint Online web tarayıcınızda çalıştığından, klavye kısayolları masaüstü programındakinden farklıdır. Örneğin, komutların içine ve dışına geçmek için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi yaygın kullanılan kısayollar, PowerPoint Online uygulamasına değil web tarayıcısına uygulanır.

Bu konuda

Yeni slayt ekleme

Geçerli slaydın düzenini veya başka bir düzeni temel alarak sununuza yeni slaytlar ekleyebilirsiniz.

 1. PowerPoint Online'da, Düzenleme Görünümü'nde bir sekmeye ulaşana kadar art arda Ctrl+F6 tuşlarına basın. Ekran Okuyucusu o anda seçili durumda olan sekmeyi duyurur; örneğin, Giriş sekmesi seçili olduğunda "Seçili, Giriş, H sekmesi, öğe" sözlerini söyler. Örneğin JAWS şunu duyurur: "Giriş, H sekmesi, seçili."

  İpucu : PowerPoint Online'da bir sunu açtığınızda, bu sunu Okuma Görünümü'nde açılır. Düzenleme Görünümü'ne geçmek için, "Sunuyu Düzenle" sözlerini duyana kadar art arda Ctrl+F6 tuşlarına basın. Menüyü açmak için Enter tuşuna basın. Ardından, Aşağı Ok tuşuna bir kez basın. "Tarayıcıda Düzenle" sözlerini duyarsınız. Sunuyu Düzenleme Görünümü'nde açmak için Enter tuşuna basın.

 2. N tuşuna basarak Ekle sekmesini açın ve ardından SI tuşlarına basarak Yeni Slayt iletişim kutusunu açın.

 3. İletişim kutusunda, geçerli slaydı temel alan bir slayt düzeni seçili durumdadır. Diğer düzenlere gitmek için ok tuşlarını kullanın.

 4. Seçim yapmak ve bu düzeni temel alan yeni bir slayt eklemek için, istediğiniz düzenin üzerine geldiğinizde Enter tuşuna basın.

Slaytları yeniden düzenleme

Sununuzda sıralamayı değiştirmek için slaytları istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.

 1. Düzenleme Görünümü'nde, küçük resim bölmesine gelene kadar Ctrl+F6 tuşlarına basın. Küçük resim bölmesine ulaştığınızda, Ekran Okuyucusu geçerli slaydın numarasını ve başlığını duyurur. JAWS şunları söyler: "Slayt paneli."

 2. Taşımak istediğiniz slaydın numarasını duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın.

 3. Slaydı sununun başına doğru taşımak için, Ctrl+Yukarı ok tuşlarına basın. Slayt bir konum yukarı taşınır.

  Slaydı sununun sonuna doğru taşımak için, Ctrl+Aşağı ok tuşlarına basın. Slayt bir konum aşağı taşınır.

  Slaydı sununun ilk slaydı yapmak için Ctrl+Shift+Yukarı ok tuşlarına basın. Slaydı sununun son slaydı yapmak için Ctrl+Shift+Aşağı ok tuşlarına basın.

Slaytları silme

 1. Düzenleme Görünümü'nde, küçük resim bölmesine gelene kadar Ctrl+F6 tuşlarına basın. Küçük resim bölmesine ulaştığınızda, Ekran Okuyucusu geçerli slaydın numarasını ve başlığını duyurur. JAWS şunları söyler: "Slayt paneli."

 2. Kaldırmak istediğiniz slaydın numarasını duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın.

 3. Delete tuşuna basın.

  İpucu : Silme işlemini geri almak için Ctrl+Z tuşlarına basın.

Ayrıca bkz.

PowerPoint'te metinleri eklemek ve biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

Sununuzu oluşturmak için klavye kısayollarını kullanma

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×