PowerPoint'te göreviniz için doğru görünümü seçme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Çeşitli yollarla eldeki göreve bağlı olarak, PowerPoint slaytlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Bazı görünümleri sununuzu oluşturmakta olduğunuz ve bazı sunu için en yararlı yararlıdır.

Aşağıda gösterildiği gibi Görünüm sekmesinde, farklı PowerPoint görünüm seçeneklerini bulabilirsiniz.

PowerPoint’te Görünüm menüsünü gösterir

En sık kullanılan görünümleri, aşağıda gösterildiği gibi, slayt penceresinin sağ altındaki görev çubuğunda da bulabilirsiniz.

PowerPoint’te ekranın altındaki Görünüm düğmelerini gösterir

Not: PowerPointvarsayılan görünümde değiştirmek için varsayılan görünümünü değiştirmekonusuna bakın.

Sununuzu oluşturmaya yönelik görünümler

Eklenen bir PowerPoint çiçek gösterisi sunusu

Slayt penceresinin altındaki görev çubuğundan PowerPoint’teki Normal Görünüm düğmesi veya şeritteki Görünüm sekmesinden Normal görünümüne ulaşabilirsiniz.

Normal görünüm en sık slaytlarınızı oluşturmak için çalıştığınız düzenleme moddur. Aşağıda, geçerli slaydın ve geçerli slaydın altında bu slayda konuşmacı notlarınızı yazabileceğiniz bir bölümünde gösteren büyük bir pencere soldaki slayt küçük resimleri Normal görünüm görüntüler.

PowerPoint’te Normal Görünüm’ü gösterir

Slayt Sıralayıcısı görünümü

Slayt penceresinin altındaki görev çubuğundan PowerPoint’te Slayt Görünümü düğmesini gösterir veya şeritteki Görünüm sekmesinden Slayt Sıralayıcısı görünümüne ulaşabilirsiniz.

Slayt sıralayıcısı görünümünde (aşağıda) sıralı yatay olarak küçük resimler sununuzdaki tüm slaytlara görüntüler. Slayt Gösterisi Görünümü slaytlarınızı yeniden düzenlemek gereksinim duyarsanız yararlı — yalnızca tıklatın ve slaytlarınıza yeni bir konuma sürükleyin veya kullanabilirsiniz slaytlarınızı anlamlı gruplar halinde düzenlemek için bölüm ekleme.

PowerPoint’te Slayt Sıralayıcısı Görünümü’nü gösterir

Bölümler hakkında daha fazla bilgi için bkz: PowerPoint slaytlarınızı bölümler halinde düzenleyin.

Not Sayfası görünümü

Konuşmacı notlarını slayt penceresinin en altındaki Notlar düğmesiyle PowerPoint’te notlar düğmesi gösterebilir veya gizleyebilir ya da şeritteki Görünüm sekmesinden Not Sayfası görünümüne ulaşabilirsiniz.

Notlar bölmesi, slayt penceresinin altında yer alır. Notlarınızı yazdırabilir, izleyicilere gönderdiğiniz sunuya ekleyebilir veya yalnızca sunu sırasında kendinize ipuçları sağlamak için kullanabilirsiniz.

PowerPoint’teki Konuşmacı Notları bölmesini gösterir

Notlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sunularınıza konuşmacı notu ekleme.

Anahat görünümü

Şeritteki Görünüm sekmesinden Anahat görünümüne ulaşabilirsiniz. ( PowerPoint 2013 ve daha sonra artık Anahat görünümüne Normal Görünüm ' alabilirsiniz. Bunun için Görünüm sekmesinde kullandığınız.)

Sununuz için bir anahat veya Yazı tahtası oluşturmak için ana hat görünümünü kullanın. Slaytlarınızın, değil resimleri veya diğer grafik öğeleri üzerinde yalnızca metin görüntüler.

PowerPoint’te Ana Hat Görünümü’nü gösterir

Asıl görünümler

Asıl görünüme ulaşmak için Görünüm sekmesinde, Ana Görünüm grubunda istediğiniz ana görünümü seçin.

Asıl görünümlerde Slayt, Dinleyici Notları ve Notlar görünümü yer alır. Arka plan, renk, yazı tipleri, efektler, yer tutucu boyutları ve yerleri gibi sunuyla ilgili bilgileri depolayan ana slaytlardır. Asıl görünümlerde, Slayt, Dinleyici Notu ve Notlar vardır. Asıl görünümde çalışmanın en büyük yararı sununuzla ilgili her slayt, her not sayfası veya her dinleyici notunda evrensel stil değişiklikleri yapabilmenizdir.

Asıl görünümlerle çalışma hakkında daha fazla bilgi için bkz:

sunuyu sergileme ve görüntüleme için görünümler

Slayt Gösterisi görünümü

PowerPoint’te Slayt Gösterisi Görünümü düğmesini gösterir görev çubuğunda slayt penceresinin en altında Slayt gösterisi görünümüne ulaşabilirsiniz.

Sununuzu izleyicilerinize sunmak için Slayt Gösterisi görünümünü kullanın. Slayt Gösterisi görünümü, bilgisayar ekranının tamamını kaplar. Bu görünümünde, sununuzu büyük ekranda izleyicilerinizin gördüğü gibi görebilirsiniz.

Sunucu görünümü

Sunucu görünümüne ulaşmak için ekranın sol alt köşesindeki Slayt Gösterisi görünümünde PowerPoint’te Sunum Görünümü düğmesini gösterir seçeneğini ve Sunucu Görünümünü Göster'i tıklatın (aşağıdaki gibi).

Sununuzu sergilerken notlarınızı görüntülemek için Sunucu görünümünü kullanın. Sunucu görünümünde izleyicileriniz notları göremez.

PowerPoint sunucu görünümü menüsünü gösterir

Sunucu görünümünü kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Slayt gösterinizi sunarken konuşmacı notlarınızı görüntüleme.

Okuma görünümü

Slayt penceresinin en altında görev çubuğu PowerPoint’te okuma görünümü düğmesi Okuma görünümüne ulaşabilirsiniz.

Çoğu kişi PowerPoint sunuyu sunucu olmadan gözden geçirme okuma görünümünü kullanmak istersiniz. Slayt gösterisi görünümü gibi tam bir ekran sunuyu görüntüler ve slaytlar arasında çevirerek ilerleyebilir kolaylaştırmak için birkaç basit denetimleri içerir.

Sununuzu oluşturmaya yönelik görünümler

PowerPoint'te, profesyonel bir sunu oluşturmanıza yardımcı olacak birkaç görünüm vardır.

Eklenen bir PowerPoint çiçek gösterisi sunusu

Normal görünüme yere yazma ve sunularınızı tasarlama ana düzenleme görünümüdür. Normal görünüme dört çalışma alanı vardır:

Göz alıcı tasarım

1: Anahat sekmesinde Bu içeriğinizi yazmaya başlamak için mükemmel bir yerdir — nasıl bunları sunma ve slayt ve metin çevresinde taşımak istediğiniz fikirlerinizi yakalamak için planlama. Slayt metninizi Anahat sekmesinde anahat biçiminde gösterir.

Not: (Anahat görünümünde göründüğü şekilde) yalnızca metin ile sununuzu seviyelendirmesi sabit kopyasını yazdırmaya ve animasyon, grafik veya hiçbiri önce dosya sekmesini tıklatın.

Ardından, Yazdır'ı tıklatın, diğer ayarlar'ın altında tam sayfa slaytlar'ı tıklatın, Anahat'ı tıklatın ve en üstünde Yazdır'ı tıklatın.

2: slaytlar sekmesini  Düzenleme sırasında küçük resim boyutunda olarak sununuzdaki slaytları görüntüleme. Küçük resimler, sununuzda gidin ve tasarım değişikliklerini etkilerini görmek için kolaylaştırır. Ayrıca kolayca yeniden düzenleme, ekleme veya slaytları burada silme.

3: Slayt bölmesi PowerPoint penceresinin sağ üst bölümünde Slayt bölmesi geçerli slaydın büyük bir görünümü görüntüler. Geçerli slaydın bu görünümü'nde gösterilen metin ekleme ve resimler, tablolar, SmartArt grafikleri, grafikler, çizim nesneleri, metin kutuları, filmler, sesler, köprüler ve animasyonlar ekleyin.

4: notlar bölmesi Slayt bölmesinde altında Notlar bölmesini geçerli slayda uygulama notlar yazabilirsiniz. Daha sonra notlarınızı yazdırma ve sununuzu verdiğinizde başvurmak. Ayrıca, hedef kitlenin üzerine gönderir veya Web sayfasında bir sunudaki notları eklemek veya izleyicilerinize vermek için notları yazdırabilirsiniz.

Sekmeleri, anahat ve slaytlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Büyütmek veya anahat ve Slaytlar sekmelerini içeren bölme gizlemek için Göster veya gizle anahat veya slaytlar sekmesinibakın.

Not: Normal görünümde, Görünüm sekmesinde, Göster grubunda, cetvel ve kılavuz çizgilerini görüntülemek için Cetvel ve Kılavuz çizgilerini onay kutusunu seçin.

Slayt Sıralayıcısı görünümü

Slayt sıralayıcısı görünümünde, küçük resim biçiminde slaytlarınızın bir görünüm sağlar. Bu görünüm, sununuzu oluştururken slaytlarınızın sırasını düzenleme ve sıralama için kolaylaştırır ve sonra da olarak sununuzu yazdırma için hazırlama.

Farklı kategoriler veya bölümler, slayt sıralayıcısı görünümünde ve sıralama slaytlar bölümleri ekleyebilirsiniz. Slayt penceresinin altındaki görev çubuğundan veya Şeritteki Görünüm sekmesinden slayt sıralayıcısı görünümüne ulaşabilirsiniz.

Wireshark’taki dört saniyelik proxy kimlik doğrulaması gecikmesi.

Notlar Sayfası görünümü

Notlar bölmesi, Slayt bölmesi altında yer alır. Geçerli slaydın uygulanan notlar yazabilirsiniz. Daha sonra notlarınızı yazdırma ve sununuzu verdiğinizde başvurmak. Ayrıca, hedef kitlenin üzerine gönderir veya Web sayfasında bir sunudaki notları eklemek veya izleyicilerinize vermek için notları yazdırabilirsiniz.

Görünüm sekmesinde, Sunu Görünümleri grubunda, görüntüleme ve notlarınızı tam sayfa biçiminde çalışmak istediğinizde Not sayfasınıtıklatın.

Ana görünümler

Notlar görünümü ve slayt, dinleyici notu, asıl görünümler, içerir. Arka plan, renk, yazı tiplerini, efektler, yer tutucu boyutlarını ve konumlarını içeren sunuyu hakkındaki bilgileri saklamak ana slaytları olduklarını. Asıl slayt, asıl notlar veya asıl dinleyici notu Evrensel stili her slaydı, notlar sayfası veya dinleyici sununuzla ilişkilendirilmiş değişiklik yapabilirsiniz, ana görünümde çalışmaya önemli avantajlarından olur.

Asıl ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için bkz: asıl slayt nedir? ve Oluştur ve asıl slaydı özelleştirme.

Sunum yapmaya yönelik görünümler

Slayt Gösterisi görünümü

Sununuzu hedef kitleye iletmek için slayt gösterisi görünümünü kullanın. Slayt Gösterisi Görünümü tamamen izleyicilerinize kimsenin görmemesi zaman sununuzu büyük ekranda görüneceğini şekilde tam bilgisayar ekranı kaplar. Grafikler, zamanlamalar, film, animasyon efektlerini ve geçiş efektleri fiili sunu sırasında nasıl görüneceğini görebilirsiniz.

Slayt gösterisi görünümünden çıkmak için ESC tuşuna basın.

Sunum görünümü

Sunucu Görünümü sunumunuzu yaparken kullanabileceğiniz anahtar slayt gösterisi tabanlı görülmektedir. İki monitör kullanarak, diğer programları çalıştırma ve izleyicilerinize göremiyor Konuşmacı notları görüntüleme.

Sunucu görünümünü kullanmak için bilgisayarınızın birden çok monitör yetenekleri sahip olduğundan emin olun, birden çok monitör desteğini açma ve sunucu görünümünü açın.

Sunucu görünümünü kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: özel olarak birden çok monitörde sunu yaparken konuşmacı notlarınızı görüntüleme.

Okuma görünümü

Sununuzu değil (aracılığıyla büyük bir ekran, örneğin), hedef kitle için sununuzu kendi bilgisayarlarına görüntüleme birine ancak bunun yerine iletmek için okuma görünümünü kullanın. Veya, sunuyu tam ekran Slayt Gösterisi Görünümü'nde, ancak sunuyu gözden kolaylaştırmak basit denetimlerle penceresinde görüntülemek istediğiniz zaman kendi bilgisayarınızda okuma görünümünü kullanın. Sunuyu değiştirmek istiyorsanız, her zaman Okuma Görünümü ' diğer görünümlerden birini geçiş yapabilirsiniz.

Görünümleri hazırlama ve sununuzu yazdırma

Kağıt ve mürekkep kaydetme yardımcı olmak için yazdırmadan önce yazdırma işinizi hazırlama istersiniz. PowerPoint görünümleri ve (slaytları, dinleyici notları veya Not sayfaları) yazdırmak istediğiniz ve (renk, gri tonlamalı, siyah-beyaz, çerçevelerle ve daha fazlasını) yazdırmak için bu işleri nasıl istediğiniz belirlemenize yardımcı olmak için ayarları sağlar.

Yazdırma ve baskı önizleme hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz: PowerPoint slaytlarını veya dinleyici notlarınızın yazdırma.

Slayt Sıralayıcısı görünümü

Slayt sıralayıcısı görünümünde, küçük resim biçiminde slaytlarınızın bir görünüm sağlar. Bu görünüm, Sırala ve slaytlarınızı yazdırma hazırlama slaytlarınızın sırasını düzenlemek kolaylaştırır. Slayt penceresinin altındaki görev çubuğundan veya Şeritteki Görünüm sekmesinden slayt sıralayıcısı görünümüne ulaşabilirsiniz.

Wireshark’taki dört saniyelik proxy kimlik doğrulaması gecikmesi.

Baskı Önizleme

Baskı Önizleme yazdırmak istediğiniz için ayarları belirtmenizi sağlar; dinleyici notları, Not sayfaları ve anahat veya slaytlar. Dosya > Yazdırve sonra Ayarlar' ın altında Seçenekler'i seçin.

Sununuzu oluşturmaya yönelik görünümler

PowerPoint'te profesyonel bir sunu oluşturmanıza yardımcı olacak birkaç görünüm vardır.

Eklenen bir PowerPoint çiçek gösterisi sunusu

Normal görünüme yere yazma ve sunularınızı tasarlama ana düzenleme görünümüdür. Normal görünüme dört çalışma alanı vardır:

Göz alıcı tasarım

1: Anahat sekmesinde Bu içeriğinizi yazmaya başlamak için mükemmel bir yerdir — nasıl bunları sunma ve slayt ve metin çevresinde taşımak istediğiniz fikirlerinizi yakalamak için planlama. Slayt metninizi Anahat sekmesinde anahat biçiminde gösterir.

Not: (Anahat görünümünde göründüğü şekilde) yalnızca metin ile sununuzu seviyelendirmesi sabit kopyasını yazdırmaya ve animasyon, grafik veya hiçbiri Office düğmesi resmi Microsoft Office düğmesi ' ı tıklatın, Yazdır' ı tıklatın, ana hat görünümüYazdır altında seçin Neve sonra da Tamam' ı tıklatın.

2: slaytlar sekmesini Düzenleme sırasında küçük resim boyutunda olarak sununuzdaki slaytları görüntülemek için mükemmel bir yerdir. Küçük resimler, sununuzda gidin ve tasarım değişikliklerini etkilerini görmek için kolaylaştırır. Ayrıca kolayca yeniden düzenleme, ekleme veya slaytları burada silme.

3: Slayt bölmesi PowerPoint penceresinin sağ üst bölümünde Slayt bölmesi geçerli slaydın büyük bir görünümü görüntüler. Geçerli slaydın bu görünümü'nde gösterilen metin ekleme ve resimler, tablolar, SmartArt grafikleri, grafikler, çizim nesneleri, metin kutuları, filmler, sesler, köprüler ve animasyonlar ekleyin.

4: notlar bölmesi Slayt bölmesinde altında Notlar bölmesini geçerli slayda uygulama notlar yazabilirsiniz. Daha sonra notlarınızı yazdırma ve sununuzu verdiğinizde başvurmak. İzleyicilerinize dağıtmak veya, izleyicilere gönderir veya Web sayfasında bir sunudaki notları eklemek için notlar da yazdırabilirsiniz.

Sekmeleri, anahat ve slaytlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Büyütmek veya anahat ve Slaytlar sekmelerini içeren bölme gizlemek için Göster veya gizle anahat veya slaytlar sekmesinibakın.

Not: Normal görünümde, Görünüm sekmesinde, Göster/Gizle grubunda, cetvel ve kılavuz çizgilerini görüntülemek için Cetvel ve Kılavuz çizgilerini onay kutusunu seçin.

Slayt Sıralayıcısı görünümü

Slayt Sıralayıcısı Görünümü slaytlarınızın küçük resim formdaki bir görünüm sunar. Bu görünüm, sununuzu oluştururken slaytlarınızın sırasını düzenleme ve sıralama için kolaylaştırır ve sonra da olarak sununuzu yazdırma için hazırlama.

Slayt penceresinin altındaki görev çubuğundan veya Şeritteki Görünüm sekmesinden slayt sıralayıcısı görünümüne ulaşabilirsiniz.

Wireshark’taki dört saniyelik proxy kimlik doğrulaması gecikmesi.

Notlar Sayfası görünümü

Notlar bölmesini slayt bölmesinde hemen altında yer alır. Geçerli slaydın uygulanan notlar yazabilirsiniz. Daha sonra notlarınızı yazdırma ve sununuzu verdiğinizde başvurmak. İzleyicilerinize dağıtmak veya, izleyicilere gönderir veya Web sayfasında bir sunudaki notları eklemek için notlar da yazdırabilirsiniz.

Görünüm sekmesinde, Sunu Görünümleri grubunda, görüntüleme ve notlarınızı tam sayfa biçiminde çalışmak istediğinizde Not sayfasınıtıklatın.

Ana görünümler

Notlar görünümü ve slayt, dinleyici notu, asıl görünümler içerir. Arka plan, renk, yazı tiplerini, efektler, yer tutucu boyutlarını ve konumlarını içeren sunuyu hakkındaki bilgileri saklamak ana slaytları olduklarını. Asıl slayt, asıl notlar veya asıl dinleyici notu Evrensel stili her slaydı, notlar sayfası veya dinleyici sununuzla ilişkilendirilmiş değişiklik yapabilirsiniz, ana görünümde çalışmaya önemli avantajlarından olur.

Asıl ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için bkz: asıl slayt nedir? ve Oluştur ve asıl slaydı özelleştirme.

Sunum yapmaya yönelik görünümler

Slayt Gösterisi görünümü

Sununuzu hedef kitleye iletmek için slayt gösterisi görünümünü kullanın. Slayt gösterisi görünümü gibi gerçek bir sunuyu tam bilgisayar ekranı kaplar. Bu görünümde, sununuzu izleyicilerinizin şekilde görebilir. Grafikler, zamanlamalar, film, animasyon efektlerini ve geçiş efektleri fiili sunu sırasında nasıl görüneceğini görebilirsiniz.

Slayt gösterisi görünümünden çıkmak için ESC tuşuna basın.

Not: Slayt gösterisi görünümündeyken sunuyu çıkmak için ESC tuşuna basın.

Sunum görünümü

Sunucu Görünümü adlı sunumunuzu yaparken, kullanabileceğiniz slayt gösterisi tabanlı görünümü anahtardır. İki monitör kullanarak, diğer programları çalıştırma ve izleyicilerinize göremiyor Konuşmacı notları görüntüleme.

Sunucu görünümünü kullanmak için bilgisayarınızın birden çok monitör yetenekleri sahip olduğundan emin olun, birden çok monitör desteğini açma ve sunucu görünümünü açın.

Sunucu görünümünü kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: özel olarak birden çok monitörde sunu yaparken konuşmacı notlarınızı görüntüleme.

Görünümleri hazırlama ve sunuyu yazdırma

Kağıt ve mürekkep kaydetme yardımcı olmak için yazdırmadan önce yazdırma işinizi hazırlama istersiniz. PowerPoint görünümleri ve (slaytları, dinleyici notları veya Not sayfaları) yazdırmak istediğiniz ve (renk, gri tonlamalı, siyah-beyaz, çerçevelerle ve daha fazlasını) yazdırmak için bu işleri nasıl istediğiniz belirlemenize yardımcı olmak için ayarları sağlar.

Slayt Sıralayıcısı görünümü

Slayt Sıralayıcısı Görünümü slaytlarınızın küçük resim formdaki bir görünüm sunar. Bu görünüm, Sırala ve slaytlarınızı yazdırma hazırlama slaytlarınızın sırasını düzenlemek kolaylaştırır. Slayt penceresinin altındaki görev çubuğundan veya Şeritteki Görünüm sekmesinden slayt sıralayıcısı görünümüne ulaşabilirsiniz.

Wireshark’taki dört saniyelik proxy kimlik doğrulaması gecikmesi.

Baskı Önizleme

Baskı Önizleme, yazdırmak istediğiniz için ayarları belirtmenizi sağlar; dinleyici notları, Not sayfaları ve anahat veya slaytlar, yazdırmadan önce. Office düğmesi resmi Microsoft Office düğmesi ' ı tıklatın, Yazdır' ın üzerine, Baskı Önizleme' yi tıklatın ve sonra Yazdırılacakaltında bir seçenek belirleyin.

Sununuzu gibidir görünümleri yazdırma düzenlemek için kullanabileceğiniz PowerPoint ve teslim et:

 • Eklenen bir PowerPoint çiçek gösterisi sunusu

 • Slayt Sıralayıcısı görünümü

 • Notlar Sayfası görünümü

 • Anahat görünümü ( Mac için PowerPoint 2016 ve yeni sürümler kullanılabilir)

 • Slayt Gösterisi görünümü

 • Sunum görünümü

 • Ana görünümler: slayt, dinleyici notları ve notlar

İki yerde PowerPoint görünümleri arasında geçiş yapabilirsiniz:

Görünüm menüsünde herhangi görünümleri arasında geçiş yapmak için kullanma

PowerPoint'te Görünüm menüsü

Üç ana görünümler (Normal, slayt sıralayıcısı veya slayt gösterisi) PowerPoint penceresinin alt çubuğundaki erişme

PowerPoint penceresinin altındaki görünüm düğmelerini

Görünümleri oluşturma veya sununuzu düzenleme

Birkaç farklı şekilde PowerPoint profesyonel bir sunu oluşturmanıza yardımcı olabilir.

 • Normal Görünüm     Normal görünüme yere yazma ve sunularınızı tasarlama ana düzenleme görünümüdür. Normal görünümde, üç çalışma alanı vardır:

  • Küçük Resim bölmesi

  • Ofis dışında

  • Notlar bölmesi

  Küçük resim bölmesinde, Slayt bölmesi ve Notlar bölmesine Mac için PowerPoint

  Not: iki çalışma alanlarına Mac için PowerPoint 2011 böler küçük resim bölmesi: anahat ve Slaytlar sekmelerini

 • Slayt Sıralayıcısı Görünümü     Slayt sıralayıcısı görünümünde, küçük resim biçiminde slaytlarınızın bir görünüm sağlar. Bu görünüm, sununuzu oluştururken slaytlarınızın sırasını düzenleme ve sıralama için kolaylaştırır ve sonra da olarak sununuzu yazdırma için hazırlama. Farklı kategoriler veya bölümler, slayt sıralayıcısı görünümünde ve sıralama slaytlar bölümleri ekleyebilirsiniz.

 • Not sayfası görünümüne     Notlar bölmesi, Slayt bölmesi altında yer alır. Geçerli slaydın uygulanan notlar yazabilirsiniz. Daha sonra notlarınızı yazdırma ve sununuzu verdiğinizde başvurmak. Ayrıca, hedef kitlenin üzerine gönderir veya Web sayfasında bir sunudaki notları eklemek veya izleyicilerinize vermek için notları yazdırabilirsiniz.

 • Anahat görünümü    ( Mac için PowerPoint 2016içinde tanıtılan) Anahat görünümünde sununuzu başlıkları ve her slaydın ana metinden oluşan bir anahat olarak görüntüler. Anahat görünümü, bir slayt simgesi ve slayt numarasını birlikte içeren bölmesinin sol tarafındaki her başlığı görüntülenir. Anahat görünümünde çalışma genel düzenlemelerinizi yapın, sununuzu bir bakış, madde işaretleri veya slaytları sırasını değiştirme veya biçimlendirme değişiklikleri uygulamak istiyorsanız, özellikle kullanışlı olur.

 • Ana görünümler     Notlar görünümü ve slayt, dinleyici notu, asıl görünümler içerir. Arka plan, tema renkleri, tema yazı tipleri, tema efektleri, yer tutucu boyutlarını ve konumlarını içeren sunuyu hakkındaki bilgileri saklamak ana slaytları olduklarını. Asıl slayt, asıl notlar veya asıl dinleyici notu Evrensel stili her slaydı, notlar sayfası veya dinleyici sununuzla ilişkilendirilmiş değişiklik yapabilirsiniz, ana görünümde çalışmaya önemli avantajlarından olur. Asıl ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için Asıl slaydı değiştirmekonusuna bakın.

Sunum yapmaya yönelik görünümler

 • Slayt Gösterisi Görünümü     Sununuzu hedef kitleye iletmek için slayt gösterisi görünümünü kullanın. Bu görünümde, slaytlarınızın tam bilgisayar ekranı kaplamasını.

 • Sunucu görünümü     Sunucu Görünümü (de toplantı notları, olarak Sun yararlanmanıza olanak verirken) yalnızca sizin gördüğünüz sonraki ve görüntülendiği notları hangi slayt ise ne kadar süre geçtikten izleyerek sunu yaparken slaytlarınızın yönetmenize yardımcı olur.

Görünümleri hazırlama ve sununuzu yazdırma

Kağıt ve mürekkep kaydetme yardımcı olmak için yazdırmadan önce yazdırma işinizi hazırlama istersiniz. PowerPoint görünümleri ve (slaytları, dinleyici notları veya Not sayfaları) yazdırmak istediğiniz ve (renk, gri tonlamalı, siyah-beyaz, çerçevelerle ve daha fazlasını) yazdırmak için bu işleri nasıl istediğiniz belirlemenize yardımcı olmak için ayarları sağlar.

 • Slayt Sıralayıcısı Görünümü     Slayt sıralayıcısı görünümünde, küçük resim biçiminde slaytlarınızın bir görünüm sağlar. Bu görünüm, Sırala ve slaytlarınızı yazdırma hazırlama slaytlarınızın sırasını düzenlemek kolaylaştırır.

 • Baskı Önizleme     Baskı Önizleme yazdırmak istediğiniz için ayarları belirtmenizi sağlar; dinleyici notları, Not sayfaları ve anahat veya slaytlar.

Ayrıca bkz.

Sunuyu tasarlama hakkında

Slaytlarınızı bölümlerle düzenleme

Slaytlarınızı ve dinleyici notlarını yazdırma

Sunumunuzu yapma

Mac için PowerPoint'te sunucu görünümünü kullanma

Dosyanızı OneDriveüzerinde depolandığında Web için PowerPointiçinde okuma görünümü varsayılan görünüm olur. Dosyanızı depolandığında OneDrive İş veya SharePoint Online, varsayılan görünüm düzenleme görünümüdür.

Sununuzu oluşturmaya yönelik görünümü

Düzenleme Görünümü

Düzenleme görünümü slayt penceresinin en altında Görünüm sekmesinden veya görev çubuğundan ulaşabilirsiniz.

Düzenleme görünümü en sık slaytlarınızı oluşturmak için çalıştığınız düzenleme moddur. Aşağıda, bu slayda Konuşmacı notları yazabileceğiniz geçerli slaydın ve geçerli slaydın altındaki notlar bölmesi gösteren büyük bir pencere soldaki slayt küçük resimleri Düzenleme görünümü görüntüler.

PowerPoint Online görünümünde düzenleme

sunuyu sergileme ve görüntüleme için görünümler

Slayt Gösterisi görünümü

Slayt penceresinin en altında PowerPoint’te Slayt Gösterisi Görünümü düğmesini gösterir görev çubuğunda Slayt gösterisi görünümüne ulaşabilirsiniz.

Sununuzu hedef kitleye iletmek için slayt gösterisi görünümünü kullanın. Slayt Gösterisi Görünümü tam olarak izleyicilerinize kimsenin görmemesi zaman sununuzu büyük ekranda gösterilme biçimini tam bilgisayar ekranı kaplar.

Okuma Görünümü

Not: Okuma GörünümüOneDrive İşiçinde depolanan Web için PowerPoint dosyalar için kullanılamaz /SharePoint Online.

Okuma Görünümü slayt penceresinin en altında Görünüm sekmesinden veya görev çubuğu PowerPoint’te okuma görünümü düğmesi alabilir.

Çoğu kişi PowerPoint sunuyu sunucu olmadan gözden geçirme okuma görünümünü kullanmak istersiniz. Slayt gösterisi görünümü gibi tam bir ekran sunuyu görüntüler ve slaytlar arasında çevirerek ilerleyebilir kolaylaştırmak için birkaç basit denetimleri içerir. Konuşmacı notları okuma görünümünde de görüntüleyebilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×